Š. Valentinavičius. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius – lietuvių gramatikos specialistas? (28)

Šarūnas Valentinavičius | asmeninė nuotr.

Šarūnas Valentinavičius | asmeninė nuotr.

Kaip gerai, kad yra išmanusis internetas. Tik jo dėka (tikiuosi, kad ir kiti internautai) turėjo išskirtinę progą praplėsti lietuvių gramatikos žinias, perskaitę 2020 m. gegužės mėn. 28 d. delfi.lt išspausdintą Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus straipsnį  „Tarp politikos ir gramatikos“. Jau pirmose rašinio eilutėse autorius tvirtina, kad „yra žinoma ir civilizacijų gramatika, kuri padeda suprasti civilizacijų vidines struktūras“. Po tokių žodžių puoliau į paieškas: kas gi ta iki šiol negirdėta, neregėta „civilizacijų gramatika“. Kiek leido interneto galimybės, peržiūrėjau visų garsių Lietuvos kalbininkų mokslinius straipsnius. Ir nuliūdau – anei vienas apie tokios gramatikos egzistavimą net neužsimena.

Apie „analų“ mokyklą

Ne veltui sakoma, kad internetas – visagalis. Vikipedijoje radau anotaciją apie knygą „Civilizacijų gramatika“ ir kad esanti negirdėtu pavadinimu Analų mokykla – istoriografinė XX amžiaus prancūzų istorikų mokykla. Anotacijoje perskaičiau, kad knygos autorius Fernandas Braudelis (Fernand Broudel) neturi jokio ryšio su gramatika. Nes „Civilizacijų gramatika“ skirta kaip įvadas į istorijos dėstymą vidurinėje mokykloje. Anot anotacijos, knygoje „Civilizacijų gramatika“ aprašomos Fernando Braudelio idėjos, kuriomis remdamasis jis siekia pertvarkyti istorijos mokymą. Deja, nesėkmingai, nes dėl radikalaus požiūrio į istorijos dėstymą, „buvo išstumtas iš Prancūzijos kolegijos Agregacijos komisijos prezidento pareigų“. Fernandas Braudelis Sorbonos universitete siekė gauti profesoriaus vardą. Tačiau universiteto akademikai nepriėmė jo istorijos mokslo sampratos. Tad kokio lygio ir kokios pakraipos knyga „Civilizacijų gramatika“ belieka tik mums paties spręsti.

Ministras savo publikacijoje daro ryžtingą išvadą: jeigu toks mokslininkas – istorikas teigia esant „civilizacijos gramatikai“, tai „matyt, galima teigti, jog egzistuoja ir politinė gramatika, apibrėžianti tam tikrus dėsnius ir taisykles politinio veikimo lauke“. Toks teiginys labai keistai nuskamba, nes čia pat ministras paaiškina „gramatikos“ žodžio reikšmę taip, kaip rašoma visuose vadovėliuose: „Gramatika, kaip žinia, yra filologijos dalis, tirianti žodžių sandarą ir rašybą“. Argi kas nors gali su šiuo apibrėžimui nesutikti?  Arba kas nors gali paneigti, kad nei vienoje pasaulio valstybėje nesurasime kalbotyros specialistų įrodžiusių, ar šiuo metu įrodinėjančių, kad yra atskira gramatikos rūšis –  politinė gramatika. Jeigu straipsnio autorius turi žinių bei žino, kad tokia gramatikos rūšis egzistuoja, vertėtų nedelsiant paskelbti pasaulio mokslinės literatūros leidiniuose, ir tai padarytų perversmą visame gramatikos moksle.

Kas iš gramatikos daro politiką?

Kaip galima suvokti iš „neginčytino“ teiginio „matyt, galima teigti…“ gerbiamas užsienio reikalų ministras irgi neginčytinai tvirtina, kad mūsuose esama tokių, kurie iš gramatikos nori padaryti politiką. Ir politiką daro tie, kurie yra LR Seime. Čia straipsnio autorius mini taip elgiantis A. Kubilių, kuris dar 2010 metais, pasiūlęs įstatymo projektą dėl asmenvardžių rašybos. Taigi, ir vėl kaltas A. Kubilius? Tačiau šį kartą, drįstu galvoti, ne dėl atimtų pensijų ir sumažintų atlyginimų siaučiant pasaulinei ekonomikos krizei, o dėl to, kad laikosi LR Konstitucijos nuostatos: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“ (14 str.)? Tai kame įžvelgiamas politikavimas? Pagal straipsnio autorių tai „buvo laikomas diplomatiniu akibrokštu ir įžeidimu draugiškos šalies vadovui“, (tuo Lietuvoje su vizitu lankėsi Lenkijos Prezidentas Lechas Kačynskis – aut. pastaba.)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas įrodė, kad „asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba, nes kitaip būtų paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos statusas“ (1999-10-21 d. nutarimas). Sekant geležine ministro logika, tai ir Konstitucinis Teismas politikuoja? Lietuvių kalbos specialistų sudarytos valstybės institucijos, turinčios įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu 2015 m. papildomai išaiškino: Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės asmens dokumentuose turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos sprendimai). Tai ir šitos institucijos politikuoja?

Taigi, kas užsiima politika? Ar tuometis Lietuvos Vyriausybės premjeras, ar ilgametis Užsienio reikalų ministras, reikalaudamas nesilaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos? Tuo pačiu neaišku, kieno interesus atstovauja Užsienio reikalų ministras: Lietuvos ar Lenkijos. „Respublika“ (2019m. Nr.26, 6p.) rašo esą neramu dėl to, kad Lenkija tebenaudoja ultimatyvų toną, spaudimą dėl „trijų raidžių“ įvedimo į mūsų raidyną. Juk ministras viešai reikalauja pakeisti lietuvių kalbos abėcėlę, ją papildant trimis raidėmis: Q q,W w, X x.

Straipsnio autorius savo teiginius grindžia 2006 m. išleista „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ ir pabrėžia: „labai aiškiai galime perskaityti, kad „Nelietuviškuose žodžiuose (ypač asmenvardžiuose) dar pavartojamos raidės: Q q, W w, X x…“ Taip kad jokios šventvagystės!“. Neginčytina citata. Išskyrus tai,  ko autorius linkęs nepamatyti. O būtent labai reikšmingo žodelyčio „dar“, nešančio esminį krūvį „dar pavartojamos raidės: Q q, W w, X x“ (paryškinta – aut.).

Ministras remiasi ir kalbininko docento Antano Smetonos nuomone. Kuo ypatinga ir svari  A. Smetonos nuomonė apie „trijų raidžių“ būtinumą įrašyti lietuvių kalbos raidyne? Nagi tuo, kad A. Smetona teigia nesuvokiantis „kalbos gynėjų“ ir „talkininkų“ logikos – pasams vienokios rašybos taisyklės, o kitur kitokios“ (A. Smetona. Ona Kareninienė – kvaila, bet užtat lietuviška www.DELFI.lt 2016 m. vasario 23 d.). Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Gerbiamas politikas, daug metų dirbantis Užsienio reikalų ministru kaip dideliu autoritetu remiasi nuomone žmogaus, nesuvokiančio ir nenorinčio suvokti kitų kalbininkų logikos ir teiginių.

Kad A. Smetona nepasižymi bent mažiausia pagarba nusipelniusiems, gerbiamiems lietuvių kalbininkams apie tai su širdgėla rašo A. Piročkinas: „Nuo bravūros iki arogancijos vienas žingsnelis. Atsakymas A. Smetonai“ (www.DELFI.lt. 2015 m. lapkričio mėn. 13 d.): „Pradėjus skaityti A. Smetonos filipiką, iš karto rodėsi, jog jo rašymo manierą tiktų vadinti bravūra. Tačiau juo toliau skaičiau, juo labiau piršosi nuomonė, jog tai arogancijos išraiška, ryškėjo kitų niekinimas, pasipūtimas, išdidumas, atžarumas. Autorius nesiteikė pateikti nė vieno argumento, kuriais įrodinėjo būtinumą lietuvinti svetimvardžius jo mokytojai profesoriai, habil. daktarai Vincas Urbutis, Vitas Labutis ir Aldona Paulauskienė… Tuos jų argumentus jis paneigė retoriniu klausimu: „… kas pasakė, kad ir mokytojai negali nusišnekėti“.

Pataikauja lenkakalbiams rinkėjams?

Sofistikos bei retorikos ministro straipsnyje tiek daug, kad skaitytojas gali susipainioti, ko siekia autorius. Kaip nekeista, sovietinės okupacijos metais buvęs aukšto rango komjaunimo lyderis giria „kraugerio Antano Smetonos laikus: „Net prieškarinėje Lietuvoje veikęs 1938 metų pavardžių įstatymas buvo laisvesnis, nes leido rašyti pavardes taip, kaip savo kalba jas rašytų pavardės turėtojas“.

Dabar, artėjant LR Seimo rinkimams, vėl į „madą“ ateina sąmokslo teorijos. Gal tam, kad išryškintų valdančiosios daugumos tariamai gerus darbus ir gautų daugiau balsų rinkimuose? Tai šimtų policijos ir STT agentų kratos visoje valstybėje, garsiai „ištriūbinti“ 400.000 eurų poėmiai, nors surakintomis rankomis „kyšininkas“ teigia, kad namuose buvo tik 10.000 eurų… Vėl padidintas policijos aktyvumas ten, kur tikrai nebūtina (primenantis liūdnai pagarsėjusią „Molotkovo su policijos automatu“ pabėgimą, valstiečių – žaliųjų partijos ir LLRA koalicijos narės Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašūnienės užsidegimas steigti „ypatingos“ paskirties policijos kolegiją. Tad kas gali paneigti, kad ir šis Užsienio reikalų ministro rašinys nesusijęs su artėjančiais rinkimais, siekiant palaikyti LDDP padalinį ir gauti daugiau lenkiškai bei rusiškai kalbančiųjų balsų? Juk „Bebrų“ partija irgi šitos koalicijos partneris, o jos aktyvūs nariai Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė (kaip ir L. Linkevičius, buvę TSKP – LKP nariai sovietinės okupacijos metais – aut. pastaba) prieš kurį laiką pateikė LR Seimui savo projektą, kurį priėmus būtų tariamai patenkinamos tam tikrų lenkų grupuočių pretenzijos dokumentaliai įtvirtinti Lietuvoje „lenkybės pliacuvką“ (placowka polskosci), karišku terminu tariant, ilgalaikę atsparos ugniavietę, lenkiškumo „dotą“ (A. Piročkinas, ten pat – www.DELFI.lt. 2015 m. lapkričio mėn. 13 d.).

Autoriu yra žurnalistas, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Lituanistikos klasika, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. Stebėtojas:

  Priimsiu islamą ir oficialiai pareikalausiu, kad mano vardas ir pavardė lietuviškame pase būtų įrašyti arabiškais rašmenimis. Jei ne – imsiu rašyti skundus į visas įmanomas instancijas, kad pažeidžiamos mano teisės. Štai taip, drauge Linkevičiau. Mažai nepasirodys!!!

 2. Žemyna:

  To amžiaus žmonėms geriausiai tiks palyginimas
  gramatika ir gramotnyj, gramotej.
  Kiek prisimenu, šios šaknies žodžiai ilgą laiką buvo tapatinami, norint pasakyti, jog žmogus savo sritį išmano, jis tos srities „gramatikos” (= įvado, pagrindų) kandęs, nes gramatika buvo visko pradžia, kelias į žinių pasaulį (būdamas raštingas galėsi studijuoti, gilintis ir į kitas sritis) . Gramatika buvo suprantama ir kaip pradžiamokslis, įvadas į kažkokią mokslo sritį. Taigi, gramatika plačiai naudota su išsimokslinimu ir veiklos sritimis susijusiomis prasmėmis.
  Grammateus, grammatica, grammatice, grammaticus, grammatista
  reiškė ir kalbos mokslą, ir filologiją plačiąja prasme, ir gramatiką (m.); ir raštingumą, ir taisyklingumą; raštvedį, ir sekretorių; kalbininką, gramatiką (v.), filologą ir rašto mokytoją.
  Liūdna, kad mūsų politikai, su savo pareigomis nesusitvarkydami, vis imasi aiškinti kalbos mokslų dalykus, nors ne kiekvienas kalbininkas drįstų aiškinti ne savo, o kitų kolegų tyrimų sritis.

 3. Iš tiesų:

  Dabartinėje Vyriausybėje ypatingu prolenkiškumu pasižymi Premjeras S.Skvernelis ir ministras L.Linkevičius.Be to pridėkim dar nacionalistinės Tomaševskio lenkakalbių partijos du ministrus bei kitus aukštus Lietuvos valdžios pareigūnus.Sunku suvokti valdančiųjų Žaliųjų valstiečių partijos valdžios personalinę politiką.

 4. Virginijus:

  Mano įsitikinimu Linkevičius yra nevykėlis ir kaip ministras, ir kaip politikas. Todėl, kad neturi stuburo. Tą savo veiksmais įrodė ne kartą. Todėl svarstyti jo paplepėjimus įvairiomis temomis, reiškia gaišti laiką veltui. Tačiau, deja, jis tebėra ministras ir todėl gali daryt įtaką. Yra tik vienas kelias atsikratyti panašių į jį – kas ketveri metai vykstantys rinkimai.

 5. !!!:

  Duoda Dievas pavardes..,jau pati pavardė sako kas čia per žmogus,linkavičius reiškia lenktis prieš poną,kaip žinia ponai yra lenkai….matomai jis kitaip negali tai jo kraujyje.

 6. Kostas:

  Aciu, kad kalbate tokiomis aktualiomis temomis. Aciu Dievui, kad dar kalbama.

 7. Lietuvių kalbos naujienos:

  Kątik nacianalinis LRT ištyrė ir nustatė ,kad žodis FUCK yra gerai ir vartojimui tinka :
  LRT FAKTAI. Ką reiškia „fuck the police“?

  • Žemyna:

   Laida, kur aiškinosi tinklalaides, podkastus ir pan.? Ir džiaugėsi, jog internetu gali transliuoti, ką tik nori, ir nereikia dėl kalbos kultūros galvos sukti? 🙂

   • Kiemsargis:

    Specialiai Žemynai ,įkeliu straipsnio nuorodą:
    ht tps://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1187542/lrt-faktai-ka-reiskia-fuck-the-police

    • Žemyna:

     Taigis dėkavoju Tamstai juo nuolankiausiai.
     Bet šiame komentare rašau apie kažkokią laidą, anonsuojančią pramoginę muzikinę tinklalaidę. To pokalbio su jos vedėju metu padūsauta ir NEPAKELIAMAI sunkios LT kalbos tema (kad tik nepatrūktų 🙁 ).
     Ir išlenda gal namuose, gal mokykloje neaiškinta tiesa, jog tavo kalbėsena ne kalbos sunkumo, o tik tavo supratimo, SAVIGARBOS ir PAGARBOS kitiems reikalas.

  • Stebėtojas:

   Jei LRT žinovai nustatė, kad šis žodis yra gerai ir vartojimui tinka, tada aš tyliu, nes “fuck!” šiaip jau reiškia “iškrušk, užsikrušk!”… Na, gal kažkam tas žodis ir yra priimtinas… Pamėgdžiojant senovės romėnus belieka tik sušukti: “O laikai, o papročiai!”

   • Žemyna:

    Lyg specialiai šiuo metu Juras Klausimėlis tik ką miestelio(!) gatvėse klausinėjo tokių žodžių reikšmių, kaip arklas, liže, žarsteklis, asla, klėtis, krivulė ir t.t. NE-ŽI-NO!!! Ne tik kad iš kaimo buities žodžių, bet net ir miestelio buityje naudotų ir tebenaudojamų daiktų paskirties bei pavadinimo nežino!
    Bet už tai puikiai išmano „fuckus” ir pan. „aukštąjį pilotažą” bei „šiuolaikę išmintį” ir demonstruoja ją net ir radijo studijos, lyg perestrojkos laikų Gariūnų kulturnos panios, iš kaimynės „kuljtura” čia vežusios. Dabar jau iš toliau atvelka – burnos gariūnus.
    Kada LRT suvoks, jog nusmuko iki ano lygio – skiriasi tik „scenovaizdis”, o iš jo sklinda toks pat lygis: svarbiausia, kad lietuviški žodžiai su lietuviškom taisyklėm jiems „gyvenimo nenuodytų” jų „pažngos” nestabdytų. Ar vaicekauskienių parengtos LK mokytojos tai dar mokykloje į jų galvas įkalė, o jie dabar per LRT toliau tą patį skleidžia? Ar dėl to mokykloms „nereikia” ankstesnių laikų literatūros*? O dar ir ilgus metus Delfyje skelbti komentarai apie „dirbtinę, ruso mums sugalvotą, netikusią” LK jų smegenis išplovė? Savigarbos mokykloje niekas nemokė, o štai puikuotis neišprusimu, užuot to gėdijusis, kuo puikiausiai išmokyti …
    ————-
    * O ar nepagalvota, jog ta literatūra iliustruoja ne tik tautos, bet ir kalbos istoriją? Jog skaitydami senąją lit-rą,turi ją ir šiandieninę valstybinę bei tarpuvarčių kalbas, visų laikotarpių žodynus, lyg laborantas tiriamą mėginį po mikroskopu, ir gali keliauti laiko mašina juos tirdamas?
    Juolab nepagalvota, jog tai savotiška „špurgė”, kuri galėtų padėti išgyventi? Jog ji pakužda, ko ir kaip reikia, jei kad ir dėl gamtos katastrofos staiga visi liktumėte ne tik be moderniausių, bet ir be jokių viryklių ir šilumos? Jog ten rasi įv. savisaugos gudrybių ir liaudies medicinos pėdsakų, kuo tauta gydėsi, kai dabartinės medicinos dar nebuvo, ar kai ji tik pavieniams prieinama buvo. Sužinosi, koks turtas yra molis, pelkė, augalai ir kt. tave supančios gėrybės. Tik skaityk jas, nebūk žioplys, nepraleisk progos!

 8. Vidinis Balsas:

  ” Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius – lietuvių gramatikos specialistas? ” Kas per provokacija ? Jis yra LTSR komjaunimo sekretorius. Gina mus nuo slibino Rusijos. Amen.

 9. Abu labu tokiu!:

  Šiandien LRT ,,Dienos temoje” apie PL rinkimus VALIONIS apreiškė, jog mes nevykdome pažado dėl lenkų pavardžių!!!
  Ar jis pats SKAITĖ tą sutartį, ar jis suvokia skaitomą tekstą? Gal jam pagalbos reikia – ir žodžių prasmių, ir teksto išaiškinimo?
  Dokumentuose daromi įrašai ne tik visiškai atitinka sutartį, bet ir niekuo neprieštarauja Tarptautinei teisei nei dėl okupacijų padarinių, nei dėl asmens tapatybės dokumentų raštvedybos. Pačiai Lenkijai būtų neprošal to pasimokyti iš Lietuvos, nes ji leidžia sau tarptautinių sutarčių (kad ir TMAPK) nepaisyti)! Reikia tik vieno – neleisti šia tema postringauti ,,politikams”, nesuprantantiems sutarties teksto ir Tarptautinės teisės įstatymų. Tokie jų postringavimai klaidina kitą sutarties pusę ir kenkia Lietuvai, jos tarptautiniams santykiams.

 10. ženia:

  Pastebėjau, kad pati gamta padeda pakeisti gramatiką, kad būtų naudingesnė. Pavyzdžiui, reikia džiunglėse prisišaukti žmogų, Jo varde per ilgą laiką padaugėja balsių. Pvz., O-BA-MA. Toli girdėsis. O pabandykite prisikviesti KŠI-ŠTOF. Gausis pikto žąaino šnypštimas.

 11. Tadas:

  Analų? Analas, analinis, liaudyje rudė.. čia dabar kas..

 12. Serialų nauda:

  Žinoma, žiūrint, ką pagauna kiekvieno mūsų akys, ausys, į ką dėmesį atkreipiame.
  Anglų serialas:
  – ilgai ieškotas ir nerastas žudikas iš buv. Jugoslavijos, besislapstantis DB, arogantiškai ignoruoja tardytoją, apsimeta, jog jis ne jis, jog ne jis kviečiamas (ir visai pagrįstai
  – juk jo pavardė kitaip skamba), kai ši iš dokumentų ją skaito. Dar ir išsityčioja iš to, kaip ji ją taria. O kaip ji ją tars, jei pavardė ne transkribuota*, bet užrašyta 2K ir kt. Seimo išminčių dievinama komercine ,,abėcėle”??? O pareigūnė ką mato, tą ir skaito pagal EN kalbos taisykles 🙂 . O tai savaime reiškia anglišką kiekvienos raidės įgarsinimą , kuris labai dažnu atveju apskritai neprimena originalaus pavardės skambesio.
  Vokiškas serialas:
  – jaunas scenos dievaitis į draugų klausimą dėl išvykimo į JAV atsako, jog nevyks, nes anglai jo pavardę ne taip skaito ir taria .
  Vaje, tai kaip čia dabar – juk ir vokiečiai, ir anglai to paties lotynų abėcėlės pagrindo raidėmis rašo, o vokietis originaliai parašytos savo pavardės neatpažįsta, kai ją anglas perskaito? Nežiūrint, kad toks užrašymas vakarietiškai pažangus?
  Priežastis paprasta: pasaulyje, kiekviename žemyne daugybė tautų, naudojančių lot. abėc. pagrindo rašmenis, tačiau tos pačios raidės skirtingomis kalbomis vis kitus garsus reiškia ! Taigi, matydamas jų užrašą, negali žinoti, kaip iš tiesų skamba tas žodis. Negali žinoti ir to, ar užrašyta komercine ,,abc.”, ar gal toje šalyje anglų k. pripažinta 2-ja oficialia kalba, ir jie savo pavardes pagal SAVO taisykles į anglų k. transkribuoja… Todėl ne vien odiozinės ,,kvyksės” QWX pasaulyje turi DAUG skambesio variantų, bet ir visos kitos lotyniško pagrindo raidės, išsk. 1 ar 2 (dabar nepamenu). Kas kitos valstybinės kalbos šalyje VIEN originaliai užrašo savo pavardę, turės su tuo susitaikyti, kad ją tars kiekvienas pagal savo išmanymą, ir kiekvienoje kitoje šalyje ji skambės su tos šalies garsyno atspalviais, be to, pavardė gali netekti kažkurių garsų, nes toje šalyje jie netariami, jų kita funkcija.
  Gal reiktų mūsų politinę ,,aukštuomenę” susodinti, užrakinti, kad ir jie serialus pažiūrėtų?.. Juk juose mintys ne lietuviškų runkelių , į kurių nuomonę bei perspėjimus seimūnai ,,neprivalo” dėmesio kreipti, nes jie į vakarietišką ,,pažangą” žengia… Net ir serialai atskleidžia faktus, kurių politikai, jei jie ne visiški plevėsos, neturi teisės ignoruoti.

  Ir vakarykštis serialo ,,įvartis”.
  AFRIKIETIS (pabėgęs į Vokietiją, ir dedantis pastangas čia integruotis, kaip dera kultūringam, išsilavinusiam jaunuoliui) kitai imigrantei, kalbančiai interneto kalba:
  – Tu prasčiokiškai kalbi, tartum pavarčių pana!
  Ir pataiso jos sakinį.

  Šį fragmentą praverstų išgirsti ypač moteriškajam partinių veidų sparnui – išklausykite savo rinkiminių pasisakymų per TV. Gal ir jums praverstų raštingos ir kultūringos gimtosios lietuvių kalbos konsultantas iš Afrikos?

  ————————
  * Transkribcija = užrašymas pagal skambesį, kaip LT tai daroma.

  • Žemyna:

   Pšeprašam, pšeprašam, turėjo būti transkriPcija. Tik nepagaunu ryšio – kaip transkriBuoti, transcriPcija virto, kodėl tam panaudojo scripsi ir scriptum formas? Pamėgdžiojo anglus? Bet, žinoma, mano atmintyje mažai lotynų kalbos likę.

 13. LRT radijo laidos 2020-10-16:

  21:05 – apie tarpukario Vilnių
  Istorijos perimetrai. Ved. Rimas Bružas
  Prarastasis Vilnius, paraštės ir kontekstai, istorijos pamokos bei už jį kovoję žmonės. Pokalbis su istoriku Simonu Jazavita.

  o 19:05 kartota laida
  LRT Aktualijų studija. Ved. Mindaugas Aušra
  Tautinių mažumų interesų valdžioje niekas nebeatstovaus ar tiesiog baigėsi vienos partijos monopolis? Kokios tikrosios Lietuvos lenkų problemos ir kas galėtų pasiūlyti realius sprendimus? (Kart.)
  LRT atkakliai bruka suKremlintą ŽT ir TMAPK ir TM sąvokos variantą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: