R. Čepaitienė. Pažemintieji ir nuskriaustieji (15)

Rasa Čepaitienė | asmeninė nuotr.

Rasa Čepaitienė | asmeninė nuotr.

Kažkada, seniai seniai, jeigu kažko nežinojai, būdavo baisi gėda ir galėjai kaltinti tik save – savo neišprusimą, tingumą ar žingeidumo stoką. Dabar gi, nesupratęs perskaityto įrašo, jame esančių kultūrinių nuorodų ar užuominų į literatūros bei meno kūrinius, tūlas pilietis jau pasipiktins ne savo erudicijos ir teksto suvokimo įgūdžių stoka, o… jo autoriumi, ir nepabijos jį paauklėti ar iškeikti už „įsivaizdinimą“ norint mat pasirodyti „mandresniu“ už kitus.

Demonstruoti bukumą, neišsilavinimą, įžūlumą bei grubumą (antai šiandien universitete per virtualų studentų darbų aptarimą viena panelytė leido sau nuolat pertraukinėti savo vadovę, pastarajai stengiantis ir toliau mandagiai bei kantriai kreipti kalbą į aptariamo projekto trūkumus…) jau yra tapę gero tono ženklu.

Tuo tarpu tokios snaigės (šiam reiškiniui apibūdinti net sukurtas specialus terminas ‘snowflakes’) savo atžvilgiu nepajėgios priimti net menkiausios pastabos ar kritikos ir bemat kone apsiverkia bei ima gailiai inkšti ar įsižeidusios skųstis, nes nesuvokia fundamentalaus skirtumo tarp užsipuolimo ad hominem ir stengtis bei tobulėti padedančių kritiškų jų darbų vertinimų.

Nūdienos universitetus, tuos kažkada buvusius akademinės laisvės ir blaivios, racionalios ir kritinės refleksijos forpostus, persmelkusi komercinė „klientas visada teisus“ dvasia tampriai persipina su visuotinai plintančiu narcisizmu. Kartu jie sukuria nuodingą ir užkrečiamą atmosferą.

Kodėl būtent universitetas, įbaugintiems ir į savo varganą bei laikiną būvį įsikibusiems prekarijais paverstiems dėstytojams nuolankiai tylint arba kartu su administracija noriai pūčiant į naujosios neoliberaliosios ideologijos dūdą, tampa vieta, vis labiau nutolstančia nuo tikslo, kuriam jis ir buvo kažkada sukurtas – ieškoti tiesos apie Dievą, gamtą ir visuomenę bei lavinti jaunų žmonių protus ir dorybes…?

Universitetų ideologinis užvaldymas, pavertimas verslo niša bei politinių manipuliacijų įrankiu ir po to sekusi neišvengiama jų intelektualinė degradacija nemenka dalimi, panašu, prisidėjo ir prie to, kas šiuo metu vyksta JAV miestuose. Prasidėjęs kaip žygis prieš rasizmą ir 2017 m. išvirtęs į mūšį su konfederatų – vergvaldžių pietiečių – paminklais, šis, šiandien vis menkiau bekontroliuojamas, srautas jau teka plėšdamas, žudydamas, suteršdamas ir apdergdamas visus ir viską, kas tiktai pakliūva po ranka.

Nespėjom pasipiktinti JAV Nepriklausomybės karo didvyrio lietuvio Tado Kosciuškos, o ironija(!), aukojusio pinigus tam, kad juodaodžių vergų vaikai galėtų siekti išsilavinimo, paminklo išniekinimu, kai jau pasiekė žinios apie naujus barbarų įvykdytus išpuolius. Apterliotas memorialas Antrajam pasauliniam karui atminti. Vandalizuotas paminklas Komunizmo aukoms. Pasikėsinta netgi į Linkolno memorialą. Ką jau ką, o apie Linkolno inicijuotą Emancipacijos aktą, panaikinusį vergovę, skirtingai nuo „kažkokio“ Kosciuškos, turėjo būti girdėjęs net didžiausias nevėkšla, veltui kelis metus trynęs mokyklos suolą. Bet kur tau…

Kas vyksta? Tai jau nebėra kultūriniai karai, kur visgi brėžiamos aiškios vertybinės ir pasaulėžiūrinės ribos. Į agorą įsiveržia deklasuotas liumpenas, besididžiuojantis savo kultūrine tamsybe, minios šėle sutrypęs istorinę atmintį, sąžinę ir net sveiką protą, genamas vien aklo destrukcijos instinkto ir aistrų.

Skinami ilgametės masinės buduliškos antikultūros kūrimo ir amerikietiškosios tapatybių politikos vaisiai. Amerikiečių visuomenė, kiek galiu spręsti, taip ir neįveikė vergovės šimtmečių resentimento. Užuot skatinusi įvairių grupių socialinę sanglaudą ir santarvę, ji pasirinko rasinių, lyties, etninių, socialinių ir kt. skirtumų dauginimą, mažumų patiriamų amžinų ir sisteminių skriaudų bei kančių nepaliaujamą išradinėjimą, visame kame įžvelgiamą šių „aukų“ diskriminaciją ir niekaip tas tikras ar menamas skriaudas bent kiek atitaisyti nepajėgių „kaltininkų“ – eksploatatorių ir opresorių – pjudymo ( ir saviplakos) kelią. Nuolat reprodukuojama neapykanta, pagieža, pavydas, pyktis ir bejėgiškumas, anonimų minioje virstantys aklu įniršiu „prieš sistemą“, užuot šios keistos ligos priežastį diagnozavus ir pradėjus jos gydymą, buvo subiologinti ir paskelbti socialiai niekaip nepataisomais, tad ir reiškiančiais prigimtinę teisę visada jaustis nuskriaustais ir amžinai pažemintais bei nuolat reikalauti už tai kompensacijų.

Visuomenė, subirusi į neperžengiamais laikomų biologinių skirtumų bei atributų apibrėžtus getus, užprogramuota nuolat visus ir viską įtarinėti slaptais kėslais bei latentiniu priešiškumu, tuo pačiu versdama piliečius toleruoti tai, kas netoleruotina, pati tampa įtarumo, prievartos ir neapykantos reprodukavimo mašina. Atsakomasis valdžios smurtas (nors kas bežino, kas ir kada tai pradėjo) tik papila alyvos į ugnį.

Kapitalistinė sistema, prieš kurią manosi teisėtai kovojanti visa ta kriminalinių padugnių, visokiausių „mažumų“, socialinių paraščių bei madingąją kairuoliškumo bacilą universitetuose pasigavusio pažangaus jaunimo samplaika, visi tie Mao, Lenino, Trockio ir Markuzės garbintojai, vis giliau grimzta į to, ką laiko turinčia visa perkeisti revoliucija, sūkurį. Sprogstamas mišinys iš realių socialinių problemų, didėjančios atskirties, nevykstančios mažumų integracijos, pramaišiui su buitiniu rasizmu ir iš kartos į kartą perduodamais nepilnavertiškumo kompleksais bei luominiais stereotipais – viso to, kas vadinama „smurto”, „skurdo“ ir „narkotikų“ „kultūra“, – kartu su maišto ir pagiežos dvasia, kurstoma Vakarų leftistinės akademijos, už viso to tyliai stovint ir ugnį vis pakurstant suinteresuotiems politikams, JAV pamažu smukdo į dar neregėtą chaosą.

Tik visa tai jau buvo. Šioje Atlanto pusėje. Pradedant 1917- aisiais, kai deklasuotų padugnių, per siūles braškančia imperija nusivylusių pusinteligenčių ir „naujuoju marksistiniu pažangos mokslu“ apsiginklavusių „profesionalių revoliucionierių“ jungtis sukūrė mėsmalę, kurios pasekmes regione jaučiame iki šiol.

Tuomet, kaip ir dabar, klestėjęs laukinis, socialinę ir kultūrinę atskirtį auginantis, kapitalizmas pagimdė klasę niekam nereikalingų, perteklinių žmonių, kurie buvo palikti patys sau ir savo negatyviai laisvei, nes jų nemokėta ir nenorėta integruoti į visuomenę. Jais kaip patrankų mėsa pasinaudojo pragmatiški avantiūristai, pajutę istorijos duotą šansą pabandyti savo laimę permaišant kortas prie valdžios stalo.

Visa tai jau buvo. Ir šitiems aistringai besišaukiantiems Stalino ir tuo pačiu anarchijos, kovotojams su rasizmu ir seksizmu ir sinagogų degintojams, madingojo politkorektiškumo ugdytiniams bei adeptams mes, Rytų europiečiai, turėtume ką papasakoti apie tai, kur link veda juos apsėdęs bolševizmo gaivalas. Aišku, jei tik jie pajėgtų sustoti ir išklausyti.
Pasak jų mylimo Markso, istorija gali reikštis kaip tragedija ir kaip farsas, bet pastarieji įvykiai ją rodo visai besikraustant iš proto ir tarp dūžtančių vitrinų stiklų ir minios riaumojimo prarandant bet kokius prasmės orientyrus. Belieka plėšti priplėštą?

Juodi gyvenimai vertingi? Taip. O balti? Visi?

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Žemyna:

  Nėra žodžių, kokiais galima būtų tinkamai padėkoti už šį straipsnį, šias mintis!
  Ar jį perskaitys bent pusė dėstytojų?
  O studentai?
  Kas pažadina kraugerišką norą naikinti („senąjį pasaulį”, „praeities šešėlius”) jaunus ir gražius, kurie galėtų tapti KURIAMĄJA jėga, kurią kartų kartos minėtų su pagarba? Kurie būtų gerbiami už tai, kad kūrė ne egoistiškai, paskubom, SAU, nesirinkdami priemonių (kad tuoj pat „čia ir dabar” smaguriautų rezultatu), bet kūrė atsakingai, tvariai Lietuvos ateičiai, galvodamas, ant kokių pamatų ir kokioje terpėje teks jo palikuoniams gyventi.
  Tą isterišką, brutalų, buką siekį viską, kas buvo ir yra, niekinti, griauti ir keisti, tą negalėjimą vietoje nustygti, tą patologinę vidinę jų būseną kažkas juk kuria? KAS? Ar ne tai, kad juos supančioje terpėje vyksta, tvyro tai, kas nuolat dirgina jų vidinę sanklodą, neleisdamas nurimti, stumdamas kažką chaotiškai veikti, rėkti, makaluoti rankomis, protestuoti, kitiems kelti nerimą? Ar ne tų pačių amžių patirties patikrintų amžinųjų orientyrų netektis, kuriuos patys atstūmė to nerimo genami?
  Kiek prie to prisideda genijumi pavadintas Kremliaus chaoso virėjas, kuris rūpinasi, kad destrukcinis nerimas kunkuliuotų nepertraukiamai? Kuris, pasak kalbėjusiojo, ryte finansuoja kraštutinę kairiąją propagandą, per pietus kraštutinę neoliberaliąją. Tokios prieštaringos propagandos ir veiksmų nepertraukiamai į priešingus polius tampoma viešoji erdvė pražūtingai veikia jaunus, perdėm lanksčius, nesusiformavusius protus, ieškančius, prie ko jiems jungtis, kaip susiradus „savus”, kad nesijaustų vienišas. Iš čia ir toks kraštutinis, viską aplink save griaunantis blaškymasis?

 2. Išties:

  R.Čepaitienės straipsnis prasmingas ir pamokantis.Pastebėkime ir tai,kad dabartinėje Lietuvoje beveik visose valstybės ir tautos gyvenimo srityse jau įsigalėjo įvairių atspalvių liberalmarksizmas / švelniai vadinamas neoliberalizmu/.Tai šių dienų įvairiaus plauko liberalistai užvaldė ypač Lietuvos švietimą,mokslą ,kultūrą,svarbiausias žiniasklaidos priemones -įskaitant ir ,,visuomeninį transliuotoją LRT,-bankų sistemą . Be to .Kovo 11-oji Lietuva neturi politinės valios ir nesugeba esamas tautines bendrijas,ypač lenka-ir rusakalbias, tinkamai integruoti į lietuvišką visuomenę,- o visa tai turės,iš dalies jau ir turi, valstybei nepageidaujamas politines ir kultūrines pasekmes.Tad,politkorektiškumas ir leftizmas Lietuvai,tautai gali stipriai atsirūgt.

  • ŽEMAITIS:

   Liberalai čia ne prie ko.
   O “liberalmanrksizmo” vištakiškis parodo Jūsų visiška nesusigaudymą politinėse ideologijose. Sveiku protu nesuvokiama, kaip galima bandyti į vieną sujungti dvi kardinaliai priešiškas ideologijas…
   Bent kokį politologijos pradžiamokslį pasiskaitykite. Nes pulti iki pradinuko lygmens tamstai garbės tikrai nedaro…

 3. Visa šita, trumpai drūtai sakant – pavadintina šūkio: “Gyvenime žinojimas – nereikalingas” realizavimusi. Lietuvoje to apraiškos ėmė rastis jau Sąjūdyje. Tuo šūkiu visų pirma buvo smogta mokslams, labiausiai vadinamiems visuomenės mokslams. Taip Lietuva, lietuvybė liko be istorijos, visiškai sunyko kalbotyra, mitologija, etnografija, archeologija ir kiti valstybei ir tautai stiprinti būtini mokslai. Vietoje jų LRT radosi “istorijos detektyvai”, užgrojo “džazuojančios istorijos”, suklestėjo visokios tuštybės. Šūkio : “Žinojimas -nereikalingas” įsigyvendinimas Letuvoje per tuos 30 metų pasiekė apogėjų. O ir viso pasaulio gyvavimas per tą laiką virto “fake news” maudynėmis…, LRT tapo tipo gyvenimu “su Zita Kelmickaite”…, Bumblausko lenkiški plaukiojimai LRT- “Nacionaline ekspedicija”… ir t.t. ir pan. Regis, praeito amžiaus pradžioje po revoliucijų visa tai vadinta proletkultu.

  • Žemyna:

   O, prisimenu! Deja, vienas iš pirmųjų, kas paleido tą šūkį, buvo, berods, Budilovskis? Vilniuje, Žirmūnuose (kažkur prie „pašto dėžučių”) buvo tokia pirmoji su ekologija susijusi įmonė. Taip jie tada iškilo, aiškindami, kaip pramonė teršia gamtą.
   Tačiau šis jo aiškinimas, kad JAV komersantai bemoksliai, bet tampa milijonieriais, ne šiaip trikdė visuomenę (pats išsimokslinęs, o tokius dalykus šneka!), bet smarkiai pakenkė jaunimo protams, o to rezultatai ligi šiol Lietuvai kenkia, visas sritis nusmukdė.

 4. REIKIA PAGALBOS::

  „Seimas siūlo 2022-uosius paskelbti Lietuvos karaimų metais”
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-siulo-2022-uosius-paskelbti-lietuvos-karaimu-metais.d?id=84449091
  Vagnerio kadrai naudojasi proga apdergti karaimus, o kartu aiškina, jog mes, su Kremliumi susidėję, atėmėme iš PL „jų miasto Wilno”…

 5. O:

  stebėdami absurdo spektaklį atimant mergaitę iš ten, kur ji labai norėjo būti, matome, kiek jau yra įsigalėjęs stalinistinis – lukašenkinis valdymo būdas.Pridėkime tą faktą, kad jaunimas gyvena visuotinio nesimokymo ir nepaklusnumo, patyčių eroje, tokią jiems pavyko susikurti. Daugelyje mokyklų nesugebama sudaryti sąlygų norintiems mokytis. Mokytojai tegali teisintis: argi blogai paruošiame? Tik pažiūrėkite, kaip gerai jie ravi braškes, skrodžia žuvis, gaudo vištas…

 6. ŽEMAITIS:

  Faktas, kad universitetai žlunga. Nežinau kaip kitur, tačiau Lietuvoje tikrai taip.
  Visiškas vadovavimo negebėjimas. Dėstytojai perkraunami darbais, absurdiški reikalavimai ir biurokratija vis didinama ir didinama. Administraciniuose aparatuose prikurta gausybė diletantų – “šokdintojų” – startegijų, gebėjimų, siekinių ir kt. p…zdinių iš oro kūrųjų etatų. Kurie nieko kito neveikia, kaip tik siuntinėja dėstytojams pildyti visokias anketas, formas ir platformas – tarsi dėstytojai neturi kitos veiklos!
  Vyresni kolegos kaip vienas teigia, kad apie tokį košmarą net negalvojome. Ir džiaugaisi, kad jiems jau greitai į pensiją.
  Naiviai akademinį darbą pasirinkęs jaunimas labai greitai suvokią, į kokią “peklą” pauolė, tad ištempę metus kitus (paprastai kol gauna doktoranto stipendiją), po to (dažnai net neapsigynę) mauna kuo toliau.
  Belogiausioje sitaucijoje mes, vidurinioji karta. Jau turime tam tikrą įdirbį – tai trauktis būtų sudėtinga (vėl reiktų pradėti iš naujo ir pan.), o pagalvojus kad taip reiks dar ne vieną dešimtį – plaukai šiaušiasi… Gal ir nereiks – yra viltis, kad šie absurdai tikrai susikompromituos ir bus imtasi jų atšaukimo reformų.
  O dėl santykių su studentais – tai nereikia či skųstis. Tiesiog patys dėstytojai (kaip taisyklė – vyresni) dažnokai būna visiškai nelankstūs bei semadiški. Šių laikų studentai ranka numoti į jūsų “autoritetą” bei visus kvalifikacinius laipsnius. Jis žino savo teises ir yra be galo drąsus. Jau neliko tokių, kurie nusižemintų ar “vardan šventos ramybės” patylėtų. Ir jie teisūs. Tik va problema – čia “žiauriai” prasilenkia universiteto reikalavimai (minėti visokie pz…iniai) ir studentų poreikiai bei drąsą. Dėstytojai atsiduria tarp dveijų girnų. Ir vėl grįžtų prie to, kad tokiame kontekste vieni (jaunesni) manau kuo toliau, kiti – džiaugaisi kad greitai pensija, treti (tokie kaip aš) – siunta ant tokios absurdiškos sistemos.

 7. ŽEMAITIS:

  Beje, dabartinė atestavimo tvarka, kai susitelkiama tik į tarptautines (mažai kieno skaitomas) publikacijas, o studijų kokybė, taikomieji darbai, mokslo populiarinimas yra visiškai nuvertinami – taip pat prisidės prie aukštojo mokslo Lietuvoje žlugimo.
  Labai elementaru – laikas ribotos, tad dėstytojams tikrai neapsimoka jo gaišti kokybiškai dėstant ir t.t. Juk kuo būsi prastesnis dėstytojas – tuo tavo dalykus mažiau rinksis studentai, tuo vadovausi mažesniam baigiamųjų darbų skaičiui ir t.t. Sutaupysi laiko ir pelningiems projektams, ir tarptautiniams straipsniams (su dešimčia kitų bendraautorių). O juk studentų skaičius, vadovaujamų darbų skaičius įtakos darbo užmokesčiui bei kvalifikacijos auginimui neturi (pakanka minimaliai). O projektai, tarptaut straipsniai ir užsidirbti padės, ir profesoriais greičiau patapsim…
  Štai tokia absurdiška, studijų kokybę visiškai žlugdanti tvarka veikia šiandienos univeruose.
  Tai yra katastrofa!

  • Žemyna:

   Kai prisimenu mūsų kartą mokiusius mokytojus bei dėstytojus ir matau dabartinę diplomuotų kartą, mūsiškiams turėjome rankas ir kojas išbučiuoti (išsk. T. Venclovą).

   • ŽEMAITIS:

    Taip. Bet tuomet aplinkybės buvo kitos. Nepriklausomos Lietuvos pirmąjį dešimtmetį vis dar buvo eruditų, kuriuos gerbdavo ir visuomenėje ir studentai ne todėl, kad “ardosi” projektuose ar niekam nežinomas Lietuvai neaktualias publikacijas su dešimtimis panašių bendrąąutorių į aukštų reitingų žurnalas rašinėja. O davbar laikai pasikeitė – iš esmės yra vertinam tiktai tai.
    TAD PRASIDĖJO PILKŲJŲ, MAŽAI KAM ŽINOMŲ PROFESORIŲ AMŽIUS…

 8. Juozapas Dirvonėnas:

  Deja, komentatoriai, savo komentaruose labai nutolote nuo straipsnio temos.Ir JAV universitetuose nėra taip jau baisu, o ir Lietuvos universitetiniame ugdyme ne tik chamai siautėja. Tikrai ne visi tiki Nikžentaičio zoologine neapykanta viskam, kas lietuviška. Nedažykime visko viena spalva, nes pasaulis – margas ir įvairus. Dirbdamas JAV, ne kartą susidūriau su juodųjų priešiškumu, su jų nenoru lavintis ir dirbti, bet to tikrai nepasakyčiau apie visus.Tuo tarpu autorė gana taikliai įvardijo ne kažkur kitur, o pas mus stiprėjančius bandymus manipuliuoti nesubrendusių asmenų savivoka, griauti jų gyvenimus, niekinant šeimą, meilę, tautinę valstybę. Mankurtas niekada nebus laimingas. Štai apie tai, kaip stabdyti mankurtų visuomenės formavimą, mums, mokslininkams, ir reikia labiausiai susirūpinti, o ne dejuoti, kad “kažkas mums kažko” neleidžia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: