Lietuvos politikai raginami suvokti lietuvių tautinės savimonės stiprinimo ir etninės kultūros plėtros svarbą (11)

EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gegužės 28 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) ir Etninės Kultūros Globos Taryba (EKGT), kreipiasi į visas Lietuvos Respublikos politines partijas skatindami skirti deramą dėmesį tautinės kultūros stiprinimui ir etninės kultūros plėtrai.

Kreipimesi pabrėžiamas svarbus etninės kultūros vaidmuo puoselėjant tautinę savimonę ir tapatybę, ugdant Lietuvos piliečių patriotiškumą. „Kai žmogus jaučia sąsają su savo tautos kultūrinėmis šaknimis, tada jis jaučiasi tvirtesnis, brandesnis, gali lengviau įveikti iššūkius, jaučia pasididžiavimą savo valstybe, jos tradicijomis ir vertybėmis. Etninė kultūra padeda palaikyti po pasaulį besisklaidančios lietuvių tautos ryšį su Tėvyne, suteikia pagrindą ir turinį pačiai nacionalinei tapatybei. Kita vertus, etninės kultūros ir tautinės savimonės ugdymas Lietuvoje gali pristabdyti emigracijos procesus, pažadinti žmonių norą siekti, kad pagerėtų gyvenimo kokybė Tėvynėje, skatinti į ją sugrįžti“, – rašoma PLB ir EKGT išplatintame kreipimesi.

Kreipimąsi pasirašiusios EKGT pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė ir PLB pirmininkė Dalia Henkė ragina politikus suvokti lietuvių tautinės savimonės stiprinimo ir etninės kultūros plėtros svarbą ir pasirūpinti, kad jai būtų skiriamas deramas dėmesys partinės veiklos programose.

Kreipimesi pažymima, kad EKGT, būdama ekspertine įvairių etninės kultūros sričių atstovus jungiančia institucija, padedančia Seimui ir Vyriausybei spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, yra pasiruošusi talkinti visiems politikams visais su etnine kultūra susijusiais klausimais.

Pasak D. Urbanavičienės, etninė kultūra mūsų šalies politinių partijų programose iki šiol užima antraeilį vaidmenį ir kultūros politikoje dažnai net nėra išskiriama greta kitų kultūros sričių.

„Ir nors Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme pabrėžiama, kad mūsų etninė kultūra „…yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė“, jai pakankamas dėmesys nėra skiriamas valstybės kultūros politikos lygmenyje. Šių dienų socialiniai, kultūriniai ir ekonominiai pokyčiai, neigiamas globalizacijos poveikis lemia tai, kad papročiai ir kitos etnokultūrinės vertybės vis labiau nyksta, trūkinėja natūrali jų perdavimo iš kartos į kartą tradicija. Dėl to taip svarbu užtikrinti jų pažinimą plėtojant mokslinius tyrimus, visuomenės švietimą ir visų pirma jaunosios kartos etnokultūrinį ugdymą.“ – teigia EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė.

Pasak D. Urbanavičienės, etninė kultūra iš kitų kultūros sričių išsiskiria visų pirma tuo, kad tai yra dalyvavimo kultūra, kur kiekvienas yra dalyvis ir kūrėjas. „Įvairios etnokultūrinės veiklos ne tik jungia įvairių socialinių sluoksnių žmones, padeda puoselėti bendruomeniškumą, šeimos ir giminės santykius, ugdo sveiką, darnų gyvenimo būdą, aplinkosauginį sąmoningumą, bet ir teigiamai veikia Lietuvos ekonomikos plėtrą“.

Skelbiame visą kreipimąsi:

Viešas kreipimasis į Lietuvos politines partijas

dėl tautinės savimonės ir etninės kultūros svarbos

Tautinė savimonė lietuviams ir Lietuvai padėjo išlikti per visas okupacijų negandas, suteikė galimybę vėl atkurti nepriklausomą valstybę, planuoti ir kurti savo ateitį.  Tautinės savimonės išsaugojimas lieka ne mažiau svarbus ir šiandien. Ši nuostata svarbi pačios lietuvių tautos gyvybingumui ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išlikimui.

Ne veltui tautinės savimonės svarba pabrėžiama Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlyje „Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindai“ nustatant, jog Lietuvos vidaus politika turi ugdyti tautinę savimonę, valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos etninės kultūros, papročių ir kultūros savitumo išsaugojimą, puoselėti tradicinę šeimą, švietimo sistema turi ugdyti tautinį sąmoningumą, pagarbą kitoms tautoms.

Etninė kultūra itin svarbi puoselėjant tautinę tapatybę ir gali padėti suvokti giluminius jos sluoksnius. Kaip teigiama Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Preambulėje, „etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, <…>  tik savo etnine kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokiai partnerystei ir bendradarbiavimui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą“. Kuo tvirtesnė tauta savo ideologija ir tradicijomis, tuo jos saugumas didesnis, stiprėja Tėvynės meilės jausmas, todėl etninė kultūra siejama su patriotiškumu.

Kai žmogus jaučia sąsają su savo tautos kultūrinėmis šaknimis, tada jis jaučiasi tvirtesnis, brandesnis, gali lengviau įveikti iššūkius, jaučia pasididžiavimą savo valstybe, jos tradicijomis ir vertybėmis. Etninė kultūra padeda palaikyti po pasaulį besisklaidančios lietuvių tautos ryšį su Tėvyne, suteikia pagrindą ir turinį pačiai nacionalinei tapatybei. Kita vertus, etninės kultūros ir tautinės savimonės ugdymas Lietuvoje gali pristabdyti emigracijos procesus, pažadinti žmonių norą siekti, kad pagerėtų gyvenimo kokybė Tėvynėje, skatinti į ją sugrįžti.

Be to, etninė kultūra pasižymi ne tik savitumu, bet ir universaliais pradais, bendrais visoms tautoms. Todėl tie, kurie giliai domisi savo kultūra, dažniausiai nori pažinti ir kitas kultūras, nebijo sandūros su jomis. Savų papročių palyginimas su kitų tautų etnine kultūra ugdo toleranciją.

Dėl to kreipiamės į Lietuvos Respublikos politines partijas, ragindami suvokti lietuvių tautinės savimonės stiprinimo ir etninės kultūros plėtros svarbą, skatindami tam skirti deramą dėmesį savo partinės veiklos programose. Šiuo klausimu visuomet yra pasirengusi talkininkauti Etninės kultūros globos taryba – ekspertinė įvairių etninės kultūros sričių atstovus sujungianti institucija, padedanti Seimui ir Vyriausybei spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: