K. Jovaišas. Gegužės 9-oji?! Jeigu ne Vakarų frontas, Rusija prasidėtų nuo Uralo (63)

Dr. Karolis Jovaišas | xxiamzius.lt nuotr.

Dr. Karolis Jovaišas | xxiamzius.lt nuotr.

Karas dviem frontais – svarbiausia priežastis, dėl kurios nacizmas išleido pergalę prieš bolševizmą, o Hitleris prarado galimybę „padovanoti“ Rusijai gyvybinę erdvę nuo Uralo iki Vladivostoko.

Maskva taip nemano. Pagal pirminę Kremliaus versiją SSRS pergalę lėmė pažangi socialistinė santvarka ir išmintingas Komunistų partijos vadovavimas, pagal dabartinę – jokio priešo niekada nenugalėta ir neokupuota Rusija.

Pagarba zombių propagandai! Išties, kam prisiminti apgailėtinai trumpą laikotarpį – vos pustrečio šimtmečio trukusį mongolų-totorių jungą ir kiek ilgiau LDK sudėtyje buvusias rusų žemes!?

Abi Kremliaus versijos viena – atsiduodanti naftalinu, kita – madinga Putino Rusijoje turi bendrą genetinį kodą. Jos neigia neįkainuojamą Sąjungininkų indėlį į pergalę ir remiasi Blogio imperijos prasimanymais, kuriuos palaimino asmeniškai Stalinas. Jis puikiai suprato, kokį svarbų propagandinį vaidmenį atlieka liaudies heroizmą šlovinantys prasimanymai, kurie įkvepia ir vienija homo soveticus.

Šie prasimanymai – zombių propagandos atraminiai stulpai. Buvęs Rusijos Federacijos kultūros ministras Vladimiras Medinskis rašo: „Faktai patys savaime nedaug ką reiškia (…) Viskas prasideda ne nuo faktų, o nuo jų interpretacijos. Jeigu jūs mylite savo tėvynę, savo liaudį, tai istoriją jūs visada rašysite pozityviai“.

„Pozityvaus rašymo“ esmę atskleidžia tai, kaip VM vertina vadinamąjį 28 panfiloviečių žygdarbį. Pasak kultinės sovietų legendos, šie karžygiai 1941 m lapkričio 16 d. mūšyje dėl Maskvos, užtvėrė kelią fašistų ordoms ir krito didvyrių mirtimi, prieštankinėmis granatomis ir Molotovo kokteiliais sunaikinę vokiečių tankų diviziją.

Deja, prasimanymų kūrėjus ištiko konfūzas – išslaptinti archyviniai dokumentai parodė, kad panfiloviečių istorija – tai kliedesiai, o kai kurie Aukso žvaigždėmis apdovanoti kritę „didvyriai“ jau po savo pačių mirties (!) ištikimai tarnavo vokiečiams. Policajais, kuriuos Stalino režimas laikė tėvynės išdavikais.

Ši aplinkybė, demaskuojanti kvailą ir primityvų melą, absoliučiai nesutrikdė Kremlius propagandos asų, kurie nuolat perrašinėja istoriją ir, kupini švento pasipiktinimo, tuo apsiputoję  kaltina kitus.

„Mano giliausiu įsitikinimu, netgi jeigu visa ši istorija būtų išgalvota nuo pradžios iki galo, netgi, jeigu apskritai nebūtų buvę Panfilovo – tai šventa legenda, kurios negalima liesti. O žmonės, kurie tai daro, patentuoti išgamos“ – šiuos VM žodžius 2016 m. spalio 4 d. citavo agentūra Interfaks.

Bravissimo! Kas netiki „šventa legenda“, tas patentuotas išgama, kas tiki, tas patriotas, privalantis tikėti ir kitais naudingais prasimanymais. Pavyzdžiui, apie Aleksandrą Matrosovą, kuris krūtine uždengė atakuojančių raudonarmiečių gretas šienaujančio kulkosvaidžio ambrazūrą.

Ambrazūras įtvirtintose ugniavietėse „hitleriniai žmogėdros“, kaip subtiliai vokiečius vadino bolševikų propaganda, įrengdavo taip, kad apšaudymas būtų panoraminis, o atakuojantys negalėtų granatomis sunaikinti kulkosvaidžio lizdą iš flangų. Grynai teoriškai ambrazūrą galėjo uždengti nebent 12 kareivių. Bet nebūsiu priekabus, tebus vienas.

Įdomu, kas po žaibiško akimirksnio liktų iš tokio gyvojo skydo, jeigu nacių standartinio MG-42 kulkosvaidžio šaudymo dažnis buvo 15-20 šūvių per sekundę, o pradinis kulkos greitis – 750-1000 metrų per sekundę? Krūtine uždengti ambrazūrą AM galėjo taip pat sėkmingai, kaip ir su dantų krapštikliu sustabdyti tanką.

Apskritai prasimanymai apie nemirtingus sovietų „didvyrių“ žygdarbius yra grindžiami iškreipta logika, skirta naudingiems idiotams. Bet liguistai Kremliaus fantazijai ribų nėra. Panašiai kaip iš mažo paršelio išauga didelė kiaulė, taip iš mažų „šventų legendų“ išaugo grandiozinis pramanas apie išimtinai SSRS pastangomis kare pasiektą pergalę.

Šią pergalę begėdiškai privatizavo Sovietų Sąjunga, kurią nuo neišvengiamo kracho išgelbėjo Vakarų sąjungininkai. Štai V. Medinskis, konstatuodamas, jog Didžioji Britanija per 6 karo metus neteko 400 tūkst. žmonių žuvusiais, tuoj pat įsigudrina pagimdyti demagogijos šedevrus.

„Gerai įsidėmėkite šį skaičių – rašo VM, – nes kiekvieną kartą, kai jums kalbės apie SSRS, Anglijos, JAV ir Prancūzijos indėlį į Pergalę, prašau palyginti šį skaičių ir mūsų 27 milijonus (…) 400 000/27 000 000=1/67; tai bus pati tiksliausia matematinė formulė tos kainos, kurią sąjungininkai sumokėjo už bendrą Pergalę“.

Deja, manipuliuodamas aukų skaičiais, eksministras kukliai nutyli, kam reikia dėkoti už kruviniausią pergalę žmonijos istorijoje.

Per stebuklą gyvi išlikę frontininkai, nustatė tikslią diagnozę: bolševikai žinojo tik vieną patikimą karo būdą – visur viską užversti kūnais. Tuomet bent vienas į kruviną mėsmalę mestas galimas lavonas užmuš ir vokietį. Patrankų mėsą pirmyn varė užtveriamųjų būrių kulkosvaidžių ugnis, NKVD ir komisarų baimė, didesnė už vokiečių baimę.

Kolosališki nuostoliai – žiauriai nemalonus dalykas; jis didžiarusių nacionalinio pasididžiavimo jausmą perskrodžia tarsi įkaitintas peilis sviestą. Dėsninga, kad melagingiausia žmonijos istorijoje propaganda septyniasdešimt metų įžūliai klastojo duomenis apie gyvosios jėgos nuostolius.

Valstybės mastu tiražuojamo atgrasaus melo ir istorijos klastojimo anatomija yra tokia: Stalinas kalbėjo apie 7 milijonus žuvusiųjų, Chruščiovas – apie 20, Brežnevas – apie 25, Gorbačiovas – apie 27 milijonus.

Pastarąjį skaičių nurodo ir VM. Tačiau RF gynybos ministerijos naujausi išslaptinti duomenys, kuriuos 2017 m. vasario 17 d. pagarsino Valstybės Dūma, rodo ką kita – SSRS nuostoliai Antrajame pasauliniame kare sudarė 41 mln. 979 tūkst., o ne 27 mln., kaip buvo laikoma anksčiau.

Paradoksas: Stalino pagarsinti nuostoliai perrašyti n kartų, o Stalino palaiminti fantasmagoriški prasimanymai – ne. Jie lenda iš istorijos kapinių tarsi vampyrai, kurių širdies niekas nepervėrė drebuliniu kuolu. Svarbiausi yra trys prasimanymai.

Pirmas kalba apie daugkartinį kiekybinį fašistų pranašumą, ypač tankais ir aviacija. Antras teigia, kad Vermachto įgyta žaibo karo patirtis suvaidino svarbų vaidmenį prieš nepatyrusią Raudonąją Armiją. Pasak trečio mito, SSRS kovėsi viena, o naciai prieš ją nukreipė pavergtos Europos išteklius.

Atskirai išskirtinas pramanas, pagal kurį žaibiškai užkariavę Europą, vokiečiai niekur nesutiko rimtesnio pasipriešinimo, o Prancūzijos kampanija apskritai buvo „Vermachto triumfo žygis“. Ir tik Raudonoji Armija, esą parodė savo galią ir tikrąją kovinę dvasią…

Kovinė dvasia pažįstama lyginant. Per Prancūzijos kampaniją nustatyti tokie nuostoliai: prancūzai ir britai prarado 112 000 žuvusių karių ir 245 000 sužeistų; vokiečiai atitinkamai 45 219 ir 111 034. Taigi negrįžtamųjų nuostolių santykis buvo 1 su 2,5, o sanitarinių 1 su 2,2 sąjungininkų nenaudai.

O kaip „legendinė ir pergalingoji Raudonoji Armija“? Jos netektys stulbina: iki 1941 m. liepos 10 d. vokiečių ir sovietų negrįžtamųjų nuostolių „santykis buvo 1 su 35“, o per visus tragiškus 1941 metus – „maždaug 1 su 28“ (kadangi šis santykis kai kam gali sukelti atmetimo sindromą, nurodau šaltinį: Mark Solonin. „1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė“. Vilnius, 2017. P. 13).

Kitų pramanų absoliutų nepagrįstumą rodo nepaprastai iškalbingas pavyzdys – 1941 m. birželio 26-30 dienomis Dubno-Lucko-Brodų rajone (dabartinės Ukrainos teritorijoje) įvykęs didžiausias Antrojo pasaulinio karo tankų mūšis. Jis suteikia daug informacijos apmąstymams.

Vermachtas turėjo 728 tankus, Raudonoji Armija – 3429. Milžinišką kiekybinę RA persvarą vainikavo dar ir kokybinė. Mat bolševikai naujos kartos tankus pradėjo projektuoti ir gaminti 10 metų anksčiau nei Versalio sutarties suvaržyti naciai, kurie techniškai pranašesnius tankus sukūrė tik 1943 m. pavasarį.

Naciai metė į mūšį vidutinius ir lengvuosius tankus, įskaitant kelias dešimtis lengvųjų čekiškų tankų (koks svarus okupuotos Europos indėlis!), o bolševikų smogiamąją jėgą sudarė vidutiniai ir sunkieji tankai. Tarp jų 418 naujausi KV-1 ir T-34, kurių šarvų standartinės 37 mm prieštankinės patrankos, koks siurprizas vokiečiams! negalėjo pramušti.

Nepaisant tokio pranašumo, „legendinė ir pergalingoji“ patyrė gėdingą sutriuškinimą. Sovietų negrįžtamuosius nuostolius sudarė 2648 tankai, vokiečių – 86. Tai reiškia, kad turėdamas 5-kiskart mažiau tankų, Vermachtas sunaikino 30 kartų daugiau RA tankų.

Kaip neįmanomą misiją Vermachtas padarė įmanoma? Maskvos propagandos soldafonais laikomi vokiečiai, pasirodė esą velniškai išradingi. Jie vietoj standartinių prieštankinių patrankų, panaudojo 88 mm zenitinius pabūklus, iš kurių per valandą iš tolimų atstumų sunaikindavo iki 20-30 tankų.

Tačiau karas ne tiras, o ir nepaslankūs zenitiniai pabūklai – lengvas taikinys mobiliems tankams. Vis dėlto šiuo atveju sovietų Galijotas neatsitiktinai krito nuo vokiečių Dovydo. Bolševikai neturėjo gero radijo ryšio, bet turėjo blogus vadus, o jų padrikos atakos prieš puikiai parengtus, profesionalius ir drausmingus nacius, baigėsi tankų armados krachu.

Tai vienas iš daugelio mūšių, kuriuose Vermachtas sutriuškino daugkart kiekybiškai, o tankais ir kokybiškai pranašesnę Darbininkų ir valstiečių Raudonąją Armiją, kuri vien per 18 pirmųjų karo dienų prarado 12 tūkst. tankų, 4 tūkst. lėktuvų, 770 tūkst. karių.

Bet! Galbūt nėra joks pramanas tai, kad Vermachtas turėjo didžiulę karo veiksmų patirtį, o RA – ne? Tokia abejonė nepagrįsta. Mat bolševikai apdairiai neprarado progos patylėti, kad Vermachtas Prancūzijos kampanijoje patirties „sėmėsi“ 46 dienas, o RA Žiemos kare – 102!

Vis dėlto bene ryškiausias perlas Kremliaus melo ir demagogijos karūnoje yra pramanas, pasak kurio vokiečiai pasitelkė visos pavergtos Europos išteklius, o Sovietų Sąjungą kariavo praktiškai viena.

Kariavo viena prieš hitlerinių žmogėdrų ir jų satelitų ordas!? Iki sąjungininkams atidarant Antrąjį frontą 1944 m. birželio 6 d.? Kurgi ne!?

1941- 1943 metais britai, o nuo 1942 m. gruodžio 8 d. ir amerikiečiai su vokiečių-italų korpusu kariavo Šiaurės Afrikoje. Ši kampanija baigėsi tuo, kad 1943 m. gegužės mėnesį sąjungininkai į nelaisvę paėmė 250 tūkst. karių – daugiau nei sovietai Stalingrado mūšyje (108 tūkst.).

Kremliaus propaganda nepraleidžia progos nutylėti ir Italijos kampaniją. Ją pradėjusi 1943 m. liepos 10 d., anglosaksų koalicija, pasitelkusi lenkus ir prancūzus, sunkiuose mūšiuose kovėsi su milijonine vokiečių-italų kariuomene, o Serbijoje ir Graikijoje vyko nuožmus partizaninis karas.

Vakarų frontas – tai ne tik karas sausumoje. Anaiptol. Grandiozinis karas vyko ore, Atlanto vandenyno gelmėse ir virš vandenyno. Grandiozinis, atsižvelgiant ne į karių skaičių, o į milžiniškas materialinių ir technologinių išteklių sąnaudas. Jos netampa mažesnės vien dėl to, kad homo soveticus apie jas nieko nežinojo.

Skaičiai įspūdingi: iki 1944 m. britų-amerikiečių strateginės aviacijos atakų objektais tapo keturi penktadaliai Vokietijos miestų su 100 tūkst. ir daugiau gyventojų. Ant šių pramonės centrų sąjungininkai numesdavo tiek bombų, kad jų griaunamosios galios ekvivalentas per mėnesį prilygdavo 50 atominių bombų, numestų ant Hirošimos!

Trečiojo Reicho ginkluotės ir amunicijos ministras Albertas Speras savo atsiminimuose aprašė, kokius katastrofiškus padarinius Vokietijos karo mašinai sukėlė šie bombardavimai. Pavyzdžiui, dėl subombarduotų kuro gamyklų aviacinio benzino gamyba sumažėdavo 40, o kartais net 98 proc. buvusio kiekio.

Degalų stygius pakirto Liuftvafės galimybes. Be to, kovai prieš sąjungininkų bombonešius Hitleris iš Rytų fronto atitraukė du trečdalius naikintuvų. Neatsitiktinai šiame fronte 1944 m. rusai turėjo 22 tūkst. kovos lėktuvų, vokiečiai – 4 tūkst. Be naikintuvų, Reicho oro erdvę gynė ir sovietų tankų siaubas – 10 000 sunkiųjų zenitinių pabūklų, kuriuos aptarnavo šimtai tūkstančių kareivių.

A, Speras ne be pagrindo teigė, kad Vokietija kariavo netgi ne dviem, o trim frontais – Rytų, Vakarų ir Oro. Nors Vakarų ir Oro frontai padarė milžinišką žalą Vokietijai, anglosaksų koalicijos indėlis į nacių karinės galios sutriuškinimą tuo neapsiribojo.

Jau 1941 m. liepos 12 d. buvo pasirašytas Anglijos ir Sovietų Sąjungos susitarimas dėl bendrų veiksmų prieš Vokietiją. Tai nebuvo formalus susitarimas. Pagal spalio 1 d. Maskvos protokolą Vakarų šalys įsipareigojo kas mėnesį tiekti SSRS po 400 lėktuvų, 500 tankų.

Kritiško bolševikams Maskvos mūšio metu, anglosaksų koalicija nuo 1941 m rugsėjo iki gruodžio pateikė sovietams 750 tankų, 800 lėktuvų, 2300 automobilių ir 100 tūkst. įvairios karinės amunicijos. Daug tai ar mažai?

Baigiamajame mūšio dėl Maskvos etape anglų tankai sudarė apie 30-40 proc. nuo bendro vidutinių ir sunkiųjų sovietų tankų skaičiaus., o lėktuvai – 16 proc. visų naikintuvų. Tuo tarpu vokiečiai šiame mūšyje turėjo apie 550 lėktuvų, t. y., mažiau nei sąjungininkai pateikė SSRS.

Nepaisant to, sovietai reiškė ne dėkingumą sąjungininkams, o priekaištus ir pagiežą, nes šie per aptariamąjį laikotarpį nepateikė 400 lėktuvų, 1000 tankų. Nepateikė ne dėl sutarčių laužymo, o dėl vokiečių povandeninių laivų, kurie vandenyną pavertė sovietams karinę techniką gabenusių laivų kapinėmis.

Karo metais naciai pagamino 1113 povandeninių laivų, kariavusių Atlanto vandenyne. Jų gamybai išeikvota galybė materialinių, intelektinių ir darbo jėgos išteklių. Vietoj šių laivų Vokietija lengvai galėjo pagaminti 40 tūkst. vidutinio tipo tankų arba 21 tūkst. „panterų“, kurios visais parametrais lenkė sovietų T-34 (1943 m. „panterų“ išleista 1,8 tūkst., 1944 m. – 4 tūkst).

Apskritai Kremlius, kliedėdamas apie pavergtos Europos išteklius, Hitlerio nukreiptus prieš SSRS, tačiau ignoruodamas kolosališką paramą, kurią sovietams teikė Britanijos imperija ir ekonominė supervalstybė – JAV, primena biblinį personažą, kuris kito akyse mato krislą, o savoje nemato rąsto.

Stalinas, kaulydamas paramos, 1941 m. rašė Čerčiliui (Churchill): „Sovietų Sąjunga arba pralaimės (…) arba ilgam neteks pajėgumo aktyviai veikti kovos su hitlerizmu fronte“. Tačiau už įvairiausią ginkluotę (ko verti vien 18 tūkst. kovos lėktuvų!), suteiktą pagal lendlizo programą, Kremlius „atsidėkojo“ pykčiu ir pagieža.

Vinstonas Čerčilis (Winstonas Churchillis) su karčia ironija konstatavo: „(…)rizikavome savo saugumu ir gyvybiškai svarbiais projektais, ir visa tai darėme dėl savo naujosios sąjungininkės, kuri buvo įžūli, niurzgianti, godi ir dar taip neseniai rodė visišką abejingumą mūsų išlikimui“.

Markas Soloninas dar aštriau apibūdino dvi vyraujančias nuomones, kurios rodo Kremliaus požiūrį į sąjungininkų paramą. Pirmoji (pasenusi): „Ačiū ir už tai, bet galėjote atsiųsti daugiau“. Antroji (šiuolaikinė): „Niekšai, šunsnukiai (…) pašvinkusiais konservais nuo karo atsipirkote“.

Soloninas visiškai objektyviai perteikia cinišką, juodo nedėkingumo paženklintą Kremliaus poziciją. Kai su ja susipažįsti, tai netgi naudingiems idiotams skirtas naudingiausias iš naudingų pramanas apie iš esmės tik SSRS pastangomis pasiektą Pergalę, jau neatrodo toks beviltiškai idiotiškas.

Kategorijos: Akiračiai, Istorija, Kultūra, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

63 komentarai

 1. politikieriau:

  istorijos klastotojau. Primink kada buvo atidarytas tas tavo antrasis frontas? Ar ne tada kai vermachtas buvo sutriuškintas prie Maskvos, prie Volgogrado ir Kursko laikuose. Sėdėjo tavo anglosaksai už balos ir laukė kuo viskas baigsis. Kai pamatė, kad TSRS laimės. Tada ir atidarė tą tavo antrą frontą. Ir tik todėl, kad rusų kariai nenueitų iki Ispanijos.

  • !!!:

   Tu teisus,per vėlai atidarė antrą frontą gal antraip but pavykę daugiau europos išgelbėt nuo mongolų ordos…

  • Bartas:

   Čerčilis , labai įžvalgiai, siūlė . Sąjungininkams pradėti ir pagelbėti RA pradėti karinius veiksmus Balkanuose. Tikriausiai visiems aišku, kad užkirsti kelią Europos “išvaduotojams”.
   Toliau, Afrika. Kokio velnio Romeliui (dykumų lapė) buvo duotas įsakymas maltis po Š. Afrikos smėlynus? Atsakau. Velnias – nafta. Kada anglosaksai sumalė vokiečių – italų kariuomenes, belaisvių buvo daugiau nei po stalingrado mėsmalės. (M.Salonin). (Čia smulkmena).
   Toliau . “politikieriui” “tikros teisingos putiniškos istorijos” perpasakotojui. Atkreipk dėmesį į skaičius . Pagalbos , medžiagų, ginklų ir viso kito gero gavusių iš sąjungininkų . Taip. Žmonių , kvailių generolų ir partorgų dėka, užmuštą begalybė.
   Pabaigai. M.Salonin . Didžiosios pergalės dėka – Kolyma laimėjo prieš Osvencimą . https://www.youtube.com/watch?v=j394QVYbt0I.

  • Žemyna:

   Įdomu, ar tai buvo Kremliaus Šėtono planas, jo politinis, propagandinis siekis (kurį vėliau visur naudos), ar Vakarai, jį į kampą įspyrę tokiam vaidmenų pasidalinimui įkalbėjo, kad Šėtonas varė žmones į garantuotą žūtį aukų neskaičiuodamas (juk jam priklauso frazės „Русские бабы еще нарожают” autorinės teisės!), o Vakarai ne savo žmonių gyvybių kaina, o materialiai kariavo – aprūpino RU armija viskuo, pradedant apranga bei maistu, baigiant visu kariniu aprūpinimu nuo kulkų iki stambiosios technikos, o Vokietiją priešingai – visomis galimybėmis varė į visišką tiek užfrontės, tiek armijos išteklių išsekinimą?
   Vokietijoje visi ištekliai seko, nes sąjungininkai blokavo bet kokią prekybą su ja, prekybiniai laivai netgi būdavo skandinami. Prekiavo su Hitleriu nebent Rytai, bet tai buvo ir labai brangi, ir sudėtinga, ir pavojinga kontrabanda, kurios mažai kas ėmėsi.
   RU užfrontės padėtis buvo pasibaisėtina – žmonės badavo, sirgo, krito, kaip musės; pramonė vos kvėpavo, nes stigo visko, išbadėję darbininkai prie staklių tartum fronte negyvi krito. Vskas buvo iki dugno išsekę. Vienintelis išsigelbėjimas, vienintelė viltis gal būt likti gyviems – gelbėtis einant į frontą, kur sočiai maitino, šiltai rengė, dosniai viskuo kitu ekipavo – ir visa tai turėta SĄJUNGININKŲ dėka. Todėl, kai po karo į Lietuvą įžengė „išvaduotojai”, jie buvo neatpažįstamai pasikeitę, lyginat su prieškarine RA. Tai buvo sotūs, švarūs, tvirti, gerai aprengti, plačiom krūtinėm vyrai – visiška priešingybė prieškario Stalino saulės nešėjams – purviniems, basiems, apiplyšusiems, vien kaulai ir oda ir alkanomis akimis. Jie apstulbdavo, net mažytės provincijos krautuvėlės asortimentą pamatę…
   Pamąstykime – ar taip aprūpinama leisgyvių žmonių armija būtų bent iki RU sienų Hitlerį nuvijusi, būtų tam reikalingą gyvų karių skaičių turėjusi? Jei ji prieš karą, sąlyginės taikos metu (kiek RU vadai pajėgia taikiai gyventi) tokia buvo, tai kas iš jos buvo likę jam įpusėjus? Kuo baigtųsi karas, jei ne sąjungininkų pagalba tuo, kas svarbiausia?
   Aš beje, čia kalbu ne apie žmones, eilinius karisu, dviejų bepročių valia naudotus, lyg šaškių figūrėlės. Kalbu apie tuos, kas tiems žmonėms vadovavo bei kaip vadovavo – kiek jie apskritai išmanė apie GYVUS žmones ir apie vadovavimą valstybėms. Šie du nusikaltėliai tai suvokė lygiai tiek pat, kiek gaujų vadai – tik kaip kuo didesnių žmonių masių pajungimą savo valiai ir naudojimą jų savo ambicijoms tenkinti, kovojant su kitos gaujos vadu, pagrobiant iš ano jo grobius. Tik retos pertraukos atokvėpiui, persirikiavimui, naujų žygių krypčių planavimui, ir vėl eik, žmogeli, „už Tėvynę” kautis. „Tėvynė pavojuje”, jei tu vadui naujos teritorijos neužgrobsi. Kodėl – be visų jo ambicijų dar ir todėl, kad valstybės valdymo jis neišmano, ir tuoj vėl nebus ko valgyti. Užgrobsim ir apiplėšim naują teritoriją – kuriam laikui apsirūpinsim. Tad pirmyn, kareivi, lipk per visas tvoras į svetimas žemes – nes jos visos MŪSŲ, tik mes dar jų neužgrobėme, tai eik, baik darbą, parodyk ten gyvenantiems, kieno čia valdžia. O jei kas priešinsis – žudyk. Beje, ir karo meto „menas” buvo kuriamas tartum HIPNOTIZUOTOJO UŽKALBĖJIMAS! Kad ir vieno iš žymiųjų RU autorių – K. Simonovo karo laikų „poezija”, žadinanti žemiausius plėšrūno instinktus kario sąmonėje. Eik, eik, eik, žudyk, žudyk, žudyk… Jis siundė tuos nelaimėlius ne tik prieš vokiečių armiją, bet ir prieš taikius gyventojus, kurių didžioji dalis juk patys kentėjo nuo Hitlerio tironijos! Karo nualintą, išvargintą, išbadėjusį ir pertemptų nervų žmogaus įniršį juk būtina nukreipti nuo savęs į kitą! Pirštu parodyti, kur tą įniršį išlieti? 🙁 Ar ne tokios „poezijos” užsiundyti rusų kariai išgarsėjo pasaulyje „išvaduotų tautų” moterų ir vaikų prievartavimų orgijomis?

   • Kęstutis:

    Kremliaus planas buvo proletariato revoliucija visuose žemynuose, o jei išversti į paprastą žmonių kalbą – viso pasaulio užkariavimas… Hitleris “tik” kukliai norėjo išsaugoti baltąją arijų rasę… Vytauto Petkevičiaus nuomone – judomasonai po pirmojo pasaulinio karo puolė supirkinėti nuskurdusių palestiniečių žemes, tam kad galima būtų atkurti Izraelį istorinėse žemėse. Bėda ta, kad į tas supirktas žemės niekas neskubėjo. Judėjai buvo gerai įsikūrę Europoje ir nematė jokio reikalo belstis į svetimas žemes. Kad kaip nors reikalai pajudėtų judomasonai atvedė Hitlerį į valdžią, sugalvojo jam mitą apie baltąją rasę, jos pranašumą prieš likusius, o judėjus nusprendė padaryti atpirkimo ožiais, kad tik jiems Europoje nebeliktų galimybės gyventi. Ar Hitleris perlenkė lazdą, ar jam arijų mitas prilipo prie širdies, to mes jau nebe sužinosime, tik tiek, kad košę užvirė tie patys kaip visada… Dar vienas dalykas kuris įvyko po II pasaulinio,kad Europa prarado savo galias pasaulyje ir tapo priklausoma nuo JAV. Ar taip gavosi su Europa netyčią, ar taip ir buvo ruošiama, bet JAV finansinė galia judomasonų rankose ir tai daug ką pasako…

    • mociute:

     Kestuti, susiraskit labai idomia info apie Hitlerio ir Vokietijos zydu dar gerokai iki WW2, berods,1936 pasirasyta sutarti pavadinta “Haavara agreement” ir tikrai labai naudingai papildysite savo zinias apie WW2…..

  • mociute:

   jeigu WW2 istorija zinote tik is rusisku vadoveliu – verciau patylekit! Ne antras o pats pirmutinis frontas (nezinau ar galima pavadinti “frontu” masini “niepobiedimajos” begima nespejus net kelniu uzsimauti kad taip speriai – nuo 22.06.1941 iki 1941 rugsejo nuskuosti iki Maskvos!) buvo atidarytas is karto 1941 rugsejo menesi . Butent tada Stalinas buvo paremtas milziniskais istekliais kuomet W.Churchil’io suburta antihitlerine koalicija patys isigando kad Hitleris nubegs ne tik iki Uralo bet ir iki Kaspijos naftos
   Vieninteliai kas klastoja istorija yra kremlius ir jo satelitai bei padlaiziai.
   Vokieciai sugebejo pripazinti savo “fiurerio” nusikaltimus,atsiprase ir net ismokejo trilijonus DM kompensaciju nukentejusiems ir dabar gyvena atkurtoje klestincioje Vokietijoje nors patys WW2 patyre pacius didziausius nuostolius
   p.s jeigu jau Sirinskiene geba “googlineti” tai ,.manau kiekvinas galite tai padaryti ir “pagooglineti” po visos Euriopos WW2 archyvus kur liudija dokumentai o ne sovietinis melas…

 2. Vidinis Balsas:

  Antras ir ne paskutinis, visai Europai didžiausia tragedija. Pažiūrėkit kaip atrodė europiečiai iki karo ir kaip atrodo dabar. Genetinis išsigimimas. Zika karta auga. Jau du tūkstančius metų taikoma formulė: ginkluok, kiršink ir naikink. Visas kariaujančias puses finansavo tie patys bankai. Vyko didžiulis europiečių genocidas. Gal manot kas, kad Amerikos čiabuvius europiečiai išžudė ? Ne, jiems davė degtinės, ginklų ir sukiršino. Vieni kitus išžudė. gegužės 8-toji – Europos gėdos diena. Kaip lengvai davėsi išduriami.

 3. Sofija -Zina Šedvydytė:

  Ačiū.Kad daugiau žmonių perskaitytų tokį svarbų mūsų tautai straipsnį ..

  • mociute:

   Labai gaila, kad daugybe Vakaru leidiniu o ypac kino filmu – dokumentiniu ir tikru faktu pagrindu suskurtu meniniu, net ir Nepriklausomoje Letuvoje yra uzdetas kazkoks TABU – sito niekaip negaliu suprasti! Kaip ir to kad Lietuvoje vis dar dominuoja apie WW2 kremliaus propogandistu sukurptos “ruskije skazki”….

 4. Vidinis Balsas:

  Man įsirėžė įvykis, kai britų ir vokiečių kareiviai, buvę priešpriešais apkasuose vieni prieš kitus, per Kalėdas išėjo kartu žaisti futbolą. Įvyko Kalėdų stebuklas. Trumpam nušvito protas – mes to paties kraujo, mes giminės, mes ne priešai. Bet kitą dieną valdžia-žmogiai įsakė: žudyk.

  • mociute:

   atsiprasau, o is kokios pasakos sitas jusu teiginys?

   • Kęstutis:

    Iš Šiaurės Afrikos…

    • mociute:

     o galetumet nurodyti “pasakos” saltini???
     Yra 1981 sukurtas meninis filmas “Escape to Victory” (rezizierius John Huston) apie 1942 metais Paryziuje pagal naciu uzgaida surengta futbolo maca tarp vokieciu rinktines ir okupuotu valstybiu futbolininku kalinciu konclageriuoser kuris pasibaige dideliu chaosu ir kaliniu pabegimu taip sustiprinant Prancuzijos rezistentu judejima.. Siame filme pagerbdami to ziauraus maco dalyvius sutiko pabuti aktoriais to meto izymus futbolininkai Bobby More, Paul van Himst, Pele, Werner Roth ir kiti.
     Idomu ir tai kad viena is naciu – okupuoto Paryziaus komendanta suvaidino Vakaruose gerai zinomas lietuvis aktorius Jurgis Mikelaitis (George Mikell) Filma “Escape to Victory” galima nesunkiai atsisiusti
     ir pasiziureti internetu

     • Kęstutis:

      History chanel, klasikinė istorija GB pralaimėjo Vokietijai 1-2. Kol nevyko mūšiai abi kariuomenės net tame pačiame pajūrio ruože maudydavosi, tik stengėsi tai daryti atskirai… Prie Staliningrado kažkas panašaus būdavo, rusų kareiviai su vokiečių kareiviais keisdavosi degtinė į šokoladą, sausainius, tabaką…

      • mociute:

       nereiketu labai zavetis ir aklai tiketi tuo ka rodo History Chanel kadangi norinciu perrasyti tikraja istorija ilgi nagai pasiekia ir ji. Deja. As mieliau pasitikiu britu archyvais ir netgi vokieciu, prancuzu o ypac skandinavu istorine medziaga kuri yra labiau tiksli…. Juk ne vien kremlius perrasineja isrorija…..

 5. Gintas:

  Ir kas tokiems asilams daktaro laipsnius dalina

 6. Kitas praeivis:

  Įdomiausia , kad po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos teritorija padidėjo apie 30% , nors Lietuva , kaip valstybė nedalyvavo oficialiai .

  • Vasantas:

   O va čia nemaloni istorija. Šitą faktą pseudopatriotai visada ignoruoja. Tai taip nesiklijuoja su jankyno įteigta ir jų taip pamėgta kryptimi. RUSAI PUUOOLĄĄĄĄ!!!!

   • Kęstutis:

    Lietuva atgavo tik dalį tos teritorijos, kuri buvo priskirta jai 1920 metų sutartimi su Rusija… Labai nemaloni istorija… Lygiai taip pat kaip ir su Lenkija, kai Suvalkų sutartis buvo sulaužyta… irgi laaaaabai nemaloni istorija…

   • Karti tiesos akimirka:

    Gana slėpti, laikas pasakyti Jums, nedėkingiems neišmanėliams baltams viską, kas ir kaip buvo!
    Taigi, įsikalkite sau į galvas: jei ne slavai, baltų apskritai nebūtų likę! Būdami iš prigimties jautrūs ir teisingi, slavai negalėjo apsikęsti, kad prie baltų tai tas, tai anas kabinėjasi. Taip sykį, visus savo reikalus pametę, atlėkė prie dabartinės Maskvos ir pasakė baltams – eikite iš čia, dabar mes jūsų žemes ginsime, o kartu ir jumis rūpinsimės. Nuo tada taip ir darė! Šventai! Atėjus laikui tie, kas prisiekė, jog iki pasaulio pabaigos baltais bei jų žemėmis rūpinsis, niekam jų neatiduos (net ir baltams), pasivadino rusais.
    Rusai – žodžio žmonės, tad vis didesnius baltų žemių plotus į savo globą ėmė, savo jėgų nei žmonių negailėdami; vis daugiau žemių ir rūpesčių nuo baltų ant savo nugarų krovė, aukojosi dėl jų, viską už juos sprendė, kad tik jiems galvų sukti nereikėtų, savo tautos reikalus visai apleisdami. Ar kitos tautos taip dėl jūsų, nedėkingieji, aukotųsi? Ar kas kitas pasakytų: „Tu eik sau, bindzinėk, nesirūpink, mes visų jūsų genčių žemes ginsime ir prižiūrėsime, tartum jos mūsų nuo amžių buvusios! Visų – nuo Maskvos iki Uralo ir Juodosios jūros, o nuo čia – iki Baltijos?!
    Kur kitą tokį kvailį rastum, kad dėl jūsų taip stengtųsi! Kad Kremliuje paties Dievo Rusijai siųsti vadai ir jų palydos, užuot prigulę, pasiilsėję, per naktis posėdžiauja, mąsto, kaip čia geriau dėl baltų pasitarnavus? Ką nepaimtum – ar carai, ar Leninas su Dzeržinskiu, ar Stalinas su karo vadais ir Berija, ar Gorbačiovas su Jazovu, Andropovas, ir dabar Putinas su Vagneriu bei likusia komanda – ar jie visi nenusipelno baltų dėkingumo? Jie patys aukojasi ir mus aukoja, kad jums būtų geriau! Ir kad Sirijai, Turkijai, visiems arabams, Kinijai ir visam pasauliui kad būtų geriau! Net ir su savo kraujo broliais UA, BY ir PL susipyksta, dėl pasaulio gerovės.O jei vieną sykį imtų ir nuspręstų jus pamokyti – nusispjautų į visus, pasiųstų jus velniop, ir egoistiškai tik savimi imtų rūpintis, t.y., pasitenkintų tuo, kas dabar kaip jos nuosavybė įrašyta, tada jau verksit, tada jau Rusija negera bus, ar ne?
    Šaunuolis Vasantas, kad jums, begėdžiams, tiesą į akis žiebė!

  • mociute:

   verciau prisiminkit kaip atrode Lietuvos teritorija pagal 1920 metais pasirasyta Lietuvos sutarti su Lenino Rusija ir nusiraminsit. Izulaus lenku 1920 metu Lietuvos dalies okupacijos fakto nepripazino niekas, isskyrus Rusija o Stalinas 1939 pasirases suokalbi su Hitleriu del Europos pasidalijimo pasistenge nugvelbti daugiau….

  • Žemyna:

   O kokio dydžio ji būtų, jei slavai apskriti negrobtų svetimų žemių?
   🙂

  • Bartas:

   O kiek žemių (ar kas matavo) gavo Lenkija. Po karo.

 7. Gustavas:

  Patiko. Greičiausiai iki kokių 1960 butų už Uralo. Vėliau Vokietijos siena ribotusi su Kinija. Bujotu Sibiro miškai burliokais patrešti.

 8. Stasys:

  Tokie kaip, Leninas ir Stalinas su savo aplinkos šutvėmis,t.y. bendrininkais,turi būti paskelbti didžiausiais visų laikų teroristais .Vadinami tiksliai ir be užuolankų žmogžudžiai, vykdę genocidą prieš savo tautą.Lygiai tokį patį genocidą vykdė ir kitų tautų atžvilgiu ,iki pat to monstro stalino nužudymo.

 9. mociute:

  malonu, kad nors ir labai paveluotai bet vistiek atsiranda daugiau rasiniu ir diskusiju apie iki siolei dar nuo sovietu okupacijos Lietuvoje isigaliojusi kremlini totalu mela ir apie II pasaulini kara taciau labai stebina ir juokinga kad vis dar yra “dunduku” Lietuvoje kurie net net nesusimasto – kodel, vistik, sis karas vadinamas, tai yra, tapo PASAULINIU?!
  Negi todel kad tuodu , kaip labai taikliai pavadino V.Landsbergis, “didziausi XX amzisu banditai” – Stalinas ir Hitleris susipese del Europos?? Kazkodel ypatingai apeinama WW2 eiga Tolimuose rytuose?
  Siaures Afrikoje ir visam Vidurzemio juros regione &ect??
  Juk WW2 pasauliniu tapo po 6.12.1941 metu Japonijos ispuolio amerikieciu karinese bazese Pearl Harbore ir USA prezidentas Ruzveltas 7.12.1941 oficialiai paskelbe kara Japonijai ir sis ypac ziaurus karas pasibaige po Hiroshimos ir Nagasaki kariniu objektu sunaikinimo 8.08.1945

 10. Romas:

  Visada buvo žmonių sugebančių “pasijungti” prie bendro informacinio lauko. Edgaras Keisis, vadinamas “miegančiu pranašu” šį inf. lauką vadino “akašos kronikom”. Va tokie sugebėjimai, bet kokią informaciją, įgalina gauti švarią nuo bet kokios propagandos ar kitokių iškraipymų. Toks sugebėjimas nėra stebuklas. Apie jį verta ne tik pasvajoti, bet ir siekti, lavintis.

 11. Ir tai to gegužio „žiedai” -:

  O. Pasenau – nepatogus sovietų kruvinos ir nusikalstamos pergalės liudininkas
  – diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/o-pasenau-nepatogus-sovietu-kruvinos-ir-nusikalstamos-pergales-liudininkas-966547

  • Žemyna:

   Табах: России нужен свой Нюрнберг. Тевосян и SobiNews –
   – youtube.com/watch?v=aUoV5w04ka8

   Maskva užsipuolė Vašingtoną dėl mėginimų „iškraipyti“ pergalės prieš nacizmą istoriją
   – diena.lt/naujienos/pasaulis/ekonomika-ir-politika/maskva-uzsipuole-vasingtona-del-meginimu-iskraipyti-pergales-pries-nacizma-istorija-966701

  • Žemyna:

   Atidžiai paklausykime:
   „Культ личности. Освенцим. Ад в аду: зондеркоманда”
   – svoboda.org/a/30599521.html

   O dar šiuos adresus gavau:
   Palyginę su gegužės 9-osios vaizdais iš Berlyno, matome, jog net Rusijoje SSRS vėliavos oficialiai uždraustos. Vadinasi, rusai, kurie nori vaikščioti su išskleista SSRS vėliava, turi vykti į Vokietiją?
   „В автозак за Красное знамя Победы?”
   – youtube.com/watch?v=qk8Dj0qaQVw

   Atkreipkite dėmesį – sovietinių kareivių uniformos, rusiškos dainos, nešiojama plevėsuojanti raudona SSRS vėliava
   – youtube.com/watch?v=-zw6FLq9GfI

   O čia – trumpas siužetas, kaip Berlyne gegužės 9. pažymi Rusijos
   „Naktiniai vilkai” – Putino rėmėjai
   – youtube.com/watch?v=ObZ3F2qkqDk

   Vokietijos „kairieji” pagerbia sovietinių žmonių atminimą, DTK veteranus, kurių yra ir Vokietijoje. Pagrindinis kalbėtojas įsisegęs „Jurgio juostelę”
   – youtube.com/watch?v=8ROn9HEovNc

   Ar Vokietija tol leisis žaginama, kol galiausiai nesprogs iš pasipiktinimo karta, kuri dėl ANO karo niekuo dėta?
   Šis vaizdas parodė tikrąją „suverenios” VFR padėtį? Scenarijus visko, kas vyks DE gegužės 9 d., rašo Kremlius, ir tvarkosi tądien ten, lyg savo tvarte? O dar ir parsidavėlis DE verslas. Ne stebuklai, kad Merkel sveikatą taip staigiai nudrožė*. Visa tai rodo, ko Kremlius ir pas mus siekia, pasitelkęs mūsų LŽB?
   —–
   Daugelyje miestų vyko “COVID-19” demonstracijos, jų rengėjai laikomi dešiniaisiais ir sąmokslo teorijų atstovais, pavyzdžiui, Stuttgarte:
   – youtube.com/watch?v=5dYtRpYXB_o

   ————————
   * O mes stebimės, jog pas mus strateginės ministrai „per tvorą į sodą” laipioja derliaus imti….

   • Kur Tvankstas?:

    „Kult ličnosti” dalyvis skelbėsi ir slapyvardžiu NERLĖ (Volgos intako vardas).
    Kiek teisi Wilopedija, priskirdama šį upėvardį finougrams? Juk nerti su visais savo vediniais skamba netgi labai baltiškai? Jis galėtų būti dvejopos kilmės?

    • Tvankstas:

     Gerb. Žemyna, NERLĖ yra tik viena iš tūkstančių Rusijos lietuviškų vandenvardžių.
     Pavardinsiu, visų jų veiksmažodis yra tik lietuvių kalboje : Volga, Istra, Jauza, Možaika, Vaga, Upa,Ižma, Kubena, Šeksna, Semet’, Vetluga (Vėtlunga), Loimina (ar ne Laimyna ?), Linda (iš Linga, žr. Orlovo 1907 m. Rusijos vandenvardžių žodyną), …
     Kaimų ar miestelių pavadinimai : Moskva (iš Mazgava), Smolensk (iš Smalėniška), Leli, Dregli, Ileza, Vendinga, Jodva, Seiva, Burmantovo, Kupros, Klony, Porzdni, Kuprejevo, Švaricha, Murzicha (prisiminkime vaikų žurnalą Murzilka), Kistrus, Maniški, Tarusa, Dugna, Maurino, Žabyn’, Budy, Ponyri, Gudovo, Karpeli, Melguny, Alkuži, Kolpna, Kolp’, Savasleika, Vatras (su s gale), Pilna, Sarga, Otary, Vargany, Isady, Želnino, Veršilovo, Purly, Šaldovo, Burtasovo, Burty, Biriulevo, Žvalovo, Maltino, Ledengsk, Vereja, Šibry, Derben’, Lekta, Dubna, Karbas (su s gale), …
     Tūkstantį kartų teisus V. Toporov : rusų kalba galėjo atsirasti tik iš lietuvių kalbos tarmių.
     Pridedu nuo savęs : ir tik po 985 m. krikšto naujakalbe slavų kalba, dirbtinai sukurta Metodijaus 860-863 m., kiek padedant Kirilui.
     Rusų pavardės stulbina savo lietuviškumu (išskyrus Ivanov, Tichonov ir panašias, kurių rusų pavardžių žodyne nedaug), už tai nepaprastai daug lietuviškų šaknų : Skobelev, Tevelev, Kulnev, Paršukov, Lankov, Tinkov, Šostakovič (per lenkinimą Lietuvoje iš Šeštokas), Varganov, Matis (su s gale), Buteiko, …, su tokiomis pavardėmis labai nedaug rusų, po kelis ir iki keliasdešimt.
     Kuris Rusijos bajoras prasidėjo ne iš lietuviškų šaknų ? Nebent poručikai rževskiai.
     Nuostabos, kiek daug lietuviškumo Rusijos vietovardžiuose, pavardėse ar jau nekalbant žodyne, nereikia turėti – tai vaizdas, kaip nepajėgi kolonizuoti stačiatikybė per daugiau kaip TŪKSTANTĮ metų lietuviškų šaknų Rusijos žemėje.
     Nebent Kaliningradskaja oblast sutvarkyta kaip ‘iskonno russkaja zemlia’ tikrai stačiatikiška dvasia – viskas suprantamai ‘po našenski’.
     Iki šiol save vadina daiktavardžiu iš būdvardžio : ‘russkij’ < rusiškas.

     • Žemyna:

      Dėkoju už tokį išsamų atsakymą!
      Už tai ir manau: jeigu europinės RU dalies upėvardžiai yra baltiškos kilmės, kodėl šis turėtų būti finoužgriškos, jei tai turėjo būti irgi baltiška teritorija? Tiesiog labai palankus sutapimas, kad mūsų ner- sutampa su fu. ner .(= vandens telkinys). Taigi, abu vandenis reiškia, reikšmių konflikto nėra, todėl jie galėjo gražiai perimti jau gatavą vardą.
      Va, dabar žiūriu, kas kurioje vietoje iš ko išteka bei įteka, o pakeliui, netoli Dubnos(!) gražiai užrašytas vietovardis КРЕВА… (Kažko širdis kikena…)

      • Tvankstas:

       Ko mums lietuviams kuklintis – tai buvusi mūsų Krėva, kaip įrodymas, kad prieš krikštą dab. rusai kalbėjo lietuviškai.
       Įdomiai gaunasi su estiškais ar suomiškais vietovardžiais – kaip vertinti suomių upę Seinäjoki – seinä / siena + joki / upė ?
       Madjarai sako ‘fal’ sienai įvardinti.
       Tai suomiai gavo ‘seinä’ iš lietuviakalbių jau Suomijoje ar dar prie Uralo ? Prieš 5 ar 8 tūkstančius metų ?

    • Tvankstas:

     Tai negalėjo atlikti nei Č. Gedgaudas, nei Tvankstas.
     Gandrabura (tartume šiandieniškai Gandrabūra, kaip gražiai : gandras + būra, nuo v. burtis) ir per ją tekanti Tyligula(s) (Tuligul ukrainietiškai, tarti Tulihul) yra Odesos srityje.
     Pasižiūrėjus Google Maps, nesunku suprasti – tai lietuviakalbiškumo palikimas iš prieškrikštinių laikų, šiems vietovardžiams daugiau kaip 1100 metų, gal ir 5 ar 8 tūkst. metų.
     Vietovardžiai labai tiksliai nusako ir upės būdą, ir gandrų susibūrimą plačiai užpelkėjusiame slėnyje.

   • Žemyna:

    O kaip reaguos Vokietija, jei RU sugalvos surengti kt. metais Berlyne ir kt. DE miestuose „atkuriamosios istorijos realybės šou” – „atšvęsti” pergalę „Hitlerio irštvoje”, kaip anuomet jų (pro)seneliai šventė – su girtavimu, namų siaubimu, visko aplink naikinimu, vaikų ir moterų prievartavimais? Ar negalvoja, jog jei ir toliau kentės, kai jai ant galvos „kazačiokas” trypiamas, tai galiausiai ir to sulauks – atsiras „pažangus” režisierius, kuris to imsis!

 12. LosAngeles:

  pavadinimas labai jau drastiskas, bet… straipsnis idomus ir vertingas. neigiantys vakaru indeli i koalicijos pergale atrodo keistai (svelniai tariant)

  • Žemyna:

   Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Тайна смерти Гитлера
   – svoboda.org/a/30578044.html
   (pačiame įvykių centre, Hitlerio tarnybinėje ir asmeninėje būstinėse buvusios ?Rževskajos pasakojimas apie pirmąsias įsiveržimo akimirkas, kaip jie buvo skubinami, kad būtinai JIE PIRMIEJI BET KOKIA AUKŲ KAINA į Berlyną įsiveržtų, apsuptų jį, kad sąjungininkai nė pro kur negalėtų patekti į Berlyną be jų leidimo. – Tai vadinama būti sąžiningu sąjungininku…)

   Цитаты Свободы. Победа на гвоздях и запретный салют
   – svoboda.org/a/30578297.html
   (apie vieną iš šventimo epizodų, kai mergytė turėjo stovėti basa ant vinių 72 min. – kol skambėjo maršas! To ją mokė ir liepė tokį pasirodymą surengti jos tėvas. – Pati mergytė išskirtinė, daug talentų apdovanota)

 13. Tvankstas:

  Gerb. Autoriau, surinkau Jums.
  Nei aš, nei kas kitas nepakeis vargo, skurdo, patyčių, mirties, tai, kas teko žmonėms per II pas. karą. Šiandiena leidžia pažinti priežastis, jei žmogus nori pažinti ir tam sužinojęs permąsto.
  Tai, ką Jūs parašėte, tėra tik vienas II pas. karo gabalėlis.
  Kad pilnai suvokti, tai įžangai reikia perskaityti :
  1. J. Pranaitis ‘The Talmud Unmasked’, 1913 m. ekspertizės išvadas.
  2. A.C. Sutton knygas apie Wallstreet ir -1) bolševikų revoliuciją, -2) Hitlerio atvedimą į valdžią.
  II pasaulio karo paslaptis glūdi minkštoje Persų įlankos papilvėje (Irane, Irake), pertariant W. Churchill posakį apie minkštą Europos papilvę Balkanus, kurioje dar 1938 m. D. Britanijos vadovybė pradėjo planuoti su GM / Studebaker sunkvežimių surinkimo gamyklas Irane ir Irake, ruošti darbuotojus Indijoje, būsimiems tiekimams SSSR.
  Ieškoti Persian / Iranian corridor, rasite pakankamai daug duomenų, tarp kitko, G. Kasparovas labai daug atskleidė kaip Baku užaugęs.
  Kažkodėl gamyklos pradėtos statyti dar 1941 m. gegužės mėnesį.
  A. Hitleris gavo įsakymą iš Pasaulio Architekto pradėti puolimą 1941.05.15, bet aimanavo dėl benzino trūkumo ( kad paspausti dėl tiekimų per Ispanijos uostus iš JAV), žolė dar neauga (tas pat buvo Napoleonui, pradėjo puolimą 1812.06.23 – šalta ir ilga žiema, prastas pavasaris nepriaugino žolės, užduotį turėjo įvykdyti – negali 600.000 kareivių paleisti namo iki kito pavasario), o eis į rytus virš 1 mln. Wehrmacht arklių, taip nusitęsė iki 1941.06.22.
  J. Stalinas davė per Kominterną įsakymą KP Europoje 1941.05.15 – kovoti prieš Vokietiją, kai 1939.08.23 davė įsakymą remti draugą A. Hitlerį, neužmirškime, kad savo laiku buvo įsakyta VKP balsuoti už NSDAP ir taip atvestas į valdžią 1933.01.31. Graži draugystė iki 1939.08.23 ir labai artima draugystė iki 1941.06.22.
  Drg. J. Stalinas gavo iš Pasaulio Architekto pasaulinės revoliucijos kilimo atakon dieną 1941.07.06.
  Štai tada ir atveria akis ir protą Studebaker surinkimo gamyklų statyba 1941 m. gegužės mėnesį Irake ir Irane.
  Tiek J. Stalinas, tiek A. Hitleris buvo šeškės Pasaulio Architekto rankose.
  Pasižiūrėkite Jaltos konferencijos nuotrauką 1945 m. žiemą : Roosevelt sėdi kaip vadas (32 rangas masonijoje, 33 rangas priklauso Pasaulio Architektui, niekas iš valstybių vadovų niekada nebuvo taip aukštai), iš dešinės W. Churchill, iš kairės kaip šeškė – J. Stalinas.
  Ką daryti, kai ispaniškuose pokalbiuose atsitiktinai išlenda pasakojimas, kaip jo senelis geležinkelininkas vežė ešelonais benziną iš Ispanijos uosto iki Prancūzijos sienos 1941-44 m., toliau vežė prancūzai ?
  Supraskime, kariniai tiekimai buvo ne adatų vežimas, visada daug dalyvių liudininkų – negi visus ir Stalinas būtų pajėgęs nugalabinti Gulage, pvz. visą Baku miestą dėl tiekimų Persijos koridoriumi, siekiant paslaptį išlaikyti visiems laikams ?
  Kodėl sąjungininkai 1944 m. rugsėjo neskubėjo uždaryti geležinkelio linijos Lyon – Moulouse ? Tai jau pamąstymams.
  Luftwaffe begalė lėktuvų negalėjo kilti nuo 1944 m. pabaigos ir taip dėl benzino trūkumo, ypač amerikietiško. Šitiek buvo surinkta reaktyvinių naikintuvų Vokietijoje ir jie tupėjo ant žemės, o pakilti galėjo amerikietišku geru benzinu.
  Prancūzijos karalius Louis XVI tai labai gražiai aiškino, o kiek po jo yra aprašyta, labai išsamiai paaiškino Čilės kard. J.Caro Rodriguez dar 1926 m., II pas. karo pradžia ir pabaiga tampa aiški įjungus aprašus apie masonus, be šito nėra aišku, kam 1938 m. planuoti, o 1941 m. gegužę statyti Studebaker surinkimo įmones Irake ir Irane.
  Ar Jums žinoma, kad 1943 m. gale vienas Londono radijas pranešė, kur išsilaipins sąjungininkai (toje pačioje vietoje 1944.06.06 – įdomi data, tiesa ?), už tai buvo pasodinti į kalėjimą, o A. Hitleris iš to ruožo atitraukė kariuomenę, kad galėtų laimingai išsilaipinti. Išsilaipinimo metu buvo aukų : nuskendo, nuskandino su technika ir panašiai.
  „Savo sąjungininku kvieskis ne diskusiją, o tuščius plepalus.” Clive S. Lewis straipsnis Tiesos lt – linkiu gerb. Autoriui plačiau suvokti tų nelaimių vandenyno priežastis po mano pagalbos.

 14. Grįžkim žemėn...:):

  Piliečių kreipimasis į oligarchinei ,,valdomos demokratijos‘‘ santvarkai oponuojančių partijų vadovus

  Raginame esamai santvarkai oponuojančių Centro, Kartų sąjungos ir Nacionalinio susivienijimo partijų vadovus kuo greičiau pradėti derybas bendro rinkiminio sąrašo klausimu. Esant abipusiam norui, prie šios gupės galėtų prisijungti dėl organizacinių problemų ir sistemos blokados daugelio deramai neįvertinti tautininkai. Esame įsitikinę, jog pavieniui šios jėgos spalį neturi jokių galimybių peržengti penkių procentų kartelės daugiamandatėje apygardoje.Politinei tautai priskirtinų rinkėjų, ko gero, beliko tik keliolika procentų. Daugumos smegenis jau ,,išplovė“ galingas propagandinių manipuliacijų mechanizmas, už pinigus plušantis liberalių grupinių interesų ir globalistinių sluoksnių naudai. Vertybiškų rinkėjų balsai neišvengiamai beveik tolygiai išsibarstys per šiai santvarkai oponuojančių partijų, bei, tokiomis subtiliai apsimetančių, kitų partijų sąrašus. Kuklūs šios partinės trijulės žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bus išeikvoti perniek,o samoningų rinkėjų lūkesčiai patirs stiprų smūgį. Per Seimo rinkimus 2024 metais šalyje, greičiausiai, jau nebebus jėgų, galinčių organizuotai ginti politinės tautos, valstybingumo ir demokratijos likučius.
  Atstovaudami nykstančios politinės tautos interesus, geranoriškai prašome išvardintų partijų vadovus aktyviai veikti vienijant išsisklaidžiusius oligarchinės- nomenklatūrinės ,,demokratijos‘‘ oponentus. Raginame pasinaudoti telkiančia Sąjūdžio pradžios patirtimi. Pasirinkusiems rinkimuose individualaus kovotojo kelią, teks prisiimti atsakomybę už nuspėjamas liūdnas pasekmes tiek savo partijai, tiek valstybingumui ir demokratijai. .
  Manome, kad bendrą sąrašą galinčias sudaryti pajėgas turėtų susieti įsipareigojimas bendrai sudarytam kompleksinių politinių-ekonominių reformų paketui. Jo populiarinimui ir įgyvendinimui Seime dirbtų bendra frakcija, ten galinti atsirasti bendro sąrašo sėkmės rinkimuose atveju. Reformos turėtų būti skirtos ,,valdomos demokratijos‘‘pakeitimui demokratine santvarka. Politine sistema, skirta tarnauti piliečių daugumos, valstybingumo ir lietuvybės naudai, o ne savų ir svetimų galingųjų interesams tenkinti.Viena iš mums priimtinų konkrečių reforminių idėjų yra bendras CP ir KS vadovų antinomenklatūrinis siūlymas, jog politikai turėtų būti išrenkami ne ilgesnei nei dviejų kadencijų trukmei iš eilės. Pavyzdys- prezidento rinkimų įstatymo normos. Yra gerų reforminių idėjų Kauno forumo dokumentuose ir kitų organizacijų siūlymuose.
  Palaikome idėją, kad partijų atstovų internetinių (skaipu) derybų eigą karantino salygomis galėtų stebėti 3-4 nepriekaištingos reputacijos visuomeniški žmonės, nesibolotiruosiantys šiuose rinkimuose.Tokios grupės dalyvavimas galėtų būti privalomas visuose paminėtųjų partijų derybų etapuose, įskaitant ir derybas dėl vietų bendrame sąraše.
  Bendro sąrašo formavimas ir pasiskirstymas vienmandatėmis apygardomis yra sunkus procesas, galintis sąlygoti ne tik sėkmę rinkimuose, bet ir bendro įtakingo politinio darinio susiformavimą ateityje. Tik šis nelengvas vienybės kelias, politinių reformų ir tautos bei valstybės išsaugojimo vardan, yra trapus šviesesnės demokratų ateities garantas. Pavieniui jūsų partijos spalį neišvengiamai pralaimės šios vėžinės santvarkos, iš šalies jau išgujusios milijoną žmonių, armadai. Svajojame apie oligarchinės ,,valdomos demokratijos“ santvarkos smaugvirvės pašalinimą nuo tautos ir valstybės kaklo.Todėl raginame Jus kilniai ir neatidėliojant rinktis vienintelį perspektyvų kelią- Sąjūdžio vienybės ir nesiskaldymo kelią.
  2020.05. 08
  P.S. Kiekvieną pilietį, pritariantį šiam raginimui, prašome kuo greičiau tapti šio teksto signataru, atsiunčiant savo vardą, pavardę ir nurodant miestą. Fizinių parašų po tekstu nebus.Adresas: uzvienybe@gmail.com

  Astra Genovaitė Astrauskė (Vilnius), Raimundas Gaižauskas (Vilnius), Mantas Janavičius (Vilnius), Jonas Baltušis (Kaunas), Audronė Daubarienė (Raudondvaris), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Mindaugas Patackas (Kaunas), Stasys Narutavičius (Šiauliai), Elvyra Valiukaitė (Kaunas), Virginijus Partaukas (Klaipėda), Dionyzas Varkalis (Klaipėda), Rūta Zabielienė (Kaunas), Vilius Konstantinas Mikalajūnas (Kaunas), Nijolė Malakauskienė ( Šiauliai), Virginija Jurgilevičienė ( Klaipėda), Vida Stankūnienė (Šiauliai), Virginijus Baranauskas ( Kaunas), Gediminas Sinevičius (Klaipėda), Bronislavas Deveikis (Kaunas), Romualdas Repšys (Vilnius), Laima Skinulienė (Kėdainiai) , Nendrė Černiauskienė, Danutė Isevičienė (Kaunas), Agnė Zeirytė (Vilnius), Albina Adomonienė (Kaunas),Vytautas Šalomskas (Kaunas), Rimantas Kanapienis (Vilnius), Laima Miliukienė (Rumšiškės)., Bertulis Gediminas (Klaipėda), Aldona Gricienė (Kauno raj.), Linas V. Medelis, Molėtų r., Antanas Barzda (Kaunas), Liudmila Juciuviene (Šiauliai).

 15. Bartas:

  Jei įdomu. Galima pasiklausyti M.Salonin atskleistų karo meto prekybos “perliukų”. https://www.youtube.com/watch?v=vF8uLKvk1go

 16. Stebėtojas:

  Gal kiek ne į temą. Viena Maskvos pensininkė kalbant apie Antrąjį pasaulinį karą radijo “Svoboda” žurnalistui pasakė: “Niekaip negaliu suprasti, kodėl, mes, nugalėtojai, blogiau gyvename už nugalėtuosius vokiečius”… Gal šitame posakyje ir yra atsakymas į visus mus dominančius klausimus, kurie liečia Antrąjį pasaulinį karą? Juk iš visko, ką imdavo daryti sovietai, gaudavosi “Kalašnikovo” automatas! Čia juodas pačių rusų humoras, bet jis labai aiškiai atskleidžia sovietinio komunizmo esmę ir homo sovieticus mentatiletą. Tai ar reikia stebėtis, o juo labiau pykti ant kremlinių putinoidų, kad jiems iš visko gaunasi “Kalašnikovo” automatas? Gal ir būtų juokinga, bet kad labai jau graudu…

  • Bartas:

   Kad ir tą “kalšnikovą” vokietis Šmaiser padarė, o ne šiknarankiai “nugalėtojai”.

   • Stebėtojas:

    Esmė ne tame kas nuo ko nukopijavo “Kalašnikovą”. Esmė tame, kad jie – kaip tie mongolai buvo ir yra užkariautojai. Svetimų teritorijų užgrobimas yra jų genuose ir įdomiausia yra tai, kad jie savo invazijas vadina išvadavimu (nuo ko?!), internacionaline arba humanitarine pagalba ir tai, manau, tik todėl, kad viskas ką jie moka – tai… “Kalašnikovo” automatas, na, dar visokios “humanitarinės paskirties” tarpžemyninės raketos…

 17. Žemyna:

  Vėl gavau gromatėlę –
  Rusijoje už viešą nacių ir jų kolaborantų portretų rodymą – treji metai laisvės atėmimo.
  O kiek Lietuvoje už nacių ir sovietinių simbolių viešą demonstravimą?
  – youtube.com/watch?v=KJs2777y6U0

  Didžiausia grėsmė iš Rusijos pusės – Baltijos valstybėms:
  – youtube.com/watch?v=IZPtkcveowY
  (Путину больше нечем торговать: Юрий Фельштинский – о новой реальности для друзей Кремля на Западе)

  „Гордон о том, почему среди палачей НКВД было много евреев“
  – youtu.be/N1uBvbA2laU

  Bet su sav!ja reklamos naujove Jutubas atstums nuo savęs vartotojus: Kadangi galiu jam skirti tik retkarčiais ir tik nedaug laiko, naudojuosi tik tuo, kas nemokamai rodoma. O jau nežinau kelintą kartą susidūriau su tuo, kad jis tyčiodamasis verčia mokėti už prenumeratą, rodydamas kone visą valandą reklamą, o kai jau ją baigia, vis vien nerodo to, ką norėjau pažiūrėti – šiuo atveju pirmąjį įrašą su Jurijumi Felštinskiu. O fone atkakliai ir toliau kabo „Praleisti skelbimus”. Tačiau bijau, kad ten slypi gudrybė – pvz., kad paspaudus man sąskaitą atsiųsi.. Taip ir nepažiūrėjau. Kažin, kokia bus kitų patirtis – ar irgi taip tyčiosis, ar čia man toks „loterijos bilietas iškrito”

 18. Žemyna:

  Ar nepraleidote dviejų „Svobodos” laidų apie Gegužės 9-ją Prahoje, apie Prahos išvadavimą?
  Vienoje – tų įvykių dalyvis, pateikė bendrą įvykių Prahoje apžvalgą,
  kitos laidos dalyvis neutraliai apie asmeninius – 19-čio rusų dalinio vado – potyrius šalia Prahos pasakojo.

  Pirmos laidos dalyvis pasakojo, jog būtent generolo Vlasovo būriai vokiečius iš Prahos išvarė, RU kariuomenė įžengė į jau išlaisvintą Prahą. Tačiau ji nenusekė paskui besitraukiančius vokiečius, o Praha griovė ir siaubė.
  Be to, RU armijos SMERŠ smogikai (Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР, Paskirtis – kontržvalgyba, siekiant neutralizuoti „išdavikus, dezertyrus, žvalgus ir kriminalinius elementus) ieškojo ir žudė į čia pasitraukusių rusų, ukrainiečių ir kitų „SSSR nuosavybės” žmonių, tarp jų ir Vlasovo karių, o galiausiai ir patį Vlasovą nužudė.
  Kada čia buvo triukšmas, kad Praha paminklą išvaduotojams nori griauti. Tai kad ne tiems tas paminklas buvo sukurtas…

 19. Permės memorialas:

  – delfi.lt/video/laidos/zinios-rusu-kalba/obyski-fsb-i-shtraf-za-pomosch-litovcam-v-efire-predsedatel-permskogo-memoriala.d?id=84347379
  Обыски ФСБ и штраф за помощь литовцам. В эфире – председатель Пермского мемориала
  Eteryje Permės memorialo pirmininkas. Už lietuvių tremtinių kapų sutvarkymą juos krėtė RU FST, skyrė baudą.

 20. Pergalės paradas bus!:

  Iškilminga prakalba Putinas įsakė per Rasas surengti pergalės paradą, paminėti, kai jų kariai išvadavo (vardija RU miestus) ir išvadavo… Europą…
  O „Bessmertnyj polk” liepos ?24 minės

 21. Žemyna:

  – youtube.com/watch?v=f3hmYLu4o3g&t=198s
  Смерть Ptn и его “РФ” – в Уставе ООН 2020
  Nežinau, gal neatidžiai klausiau, ar kažkam galva pavargo?
  Kažkaip nelabai tikiu, kad galima būtų taip restauruoti senus filmus???
  Arba Ptn nusižiūrėjo naują taikinį puolimui ir dalyboms?
  Po įrašu yra ilgas tekstas, kurį gal verta ir išversti, kad suprastum, kas tai per afera:
  „… против народов России – чья территория оказалась предметом вечной дележки либеральных фашистов …” – kaip jums šie 2 paskutiniai žodžiai?

  Na, gal bent čia nevers spėlioti, ar dar neišprotėjau:
  – youtube.com/watch?v=HMfM77RCAnI
  Большой новый концерт Максима Галкина

 22. DŪMA apsigalvojo?:

  Ptn. ruošia dirvą TEISĖTAI SUGRĮŽTI Vakarams komfortiškai parpiant? Ptn. rengiasi savo svajoję įgyvendinti?
  Iniciatyvą Dūmoje L. Linkevičius vadina istorijos klastojimu
  – diena.lt/naujienos/lietuva/politika/iniciatyva-dumoje-l-linkevicius-vadina-istorijos-klastojimu-970452

  • Kiek zuikių vienu kirčiu?:

   Ar Ptn. angelo p. Merkel atsisakymas vykti į G-7 ir susitikimo atidėjimas su tuo susijęs? Duoda laiko jam tai padaryti? Ir kam tai panaudos? Tikisi susitarti, kad jis išeis ir Art. Rytų? Ar tam, kad įgautų drąsos izoliuoti Kremlių nuo Vakarų už to karo įteisinimą, ar priešingai – tai jų akyse padės atgauti „gero vyruko” veidą, pripažins teises į Krymą, UA ir t.t.? Ir atgaus jo malonę? O jis už paslaugą atsidėkos dujomis ir nafta pusvelčiui? Istorija ne sykį parodė, jog kvailiai yra tie, kas tiki Kremliaus taikos ir draugystės sutartimis.

   O Kremliaus galvoje kas?
   Apsideda pagalvėmis dėl viso pikto, atvejui, jei būtų teisiami už lėktuvo numušimą?
   Arba, jei būtų Karo tribunolo patraukti atsakyti už bendradarbiavimą su Adolfu?
   Arba rengia savo grįžimo į UA, Krymą, o tada ir toliau įteisinimą?
   Jei priežastis ta, o Vakarai nesupras, jog tuo ir po jų sėdmenimis smeigtukų bus pridėta, tai jie patys save jam ant lėkštutės patieks.
   Negavęs per nagus vien už mintis susigrąžinti šį savo KARO GROBĮ, ruošis tolesniam marš-brosok – į PL ir kt. buvusias „liaudies respublikas”. DE pasiliks desertui.
   Kai tai prasidės, gal pagaliau net ir angeliškoji p. Merkel pajaus ir suvoks, kaip visus šiuos dešimtmečius mes visi čia jautėmės, gyvenom?

 23. Kas sakė, jog iš Wikės jokios naudos?:

  Tik reikia aptikti tai, kas naudinga. Nešovė anksčiau į galvą pasidomėti šia asaba, bet dabar tokia pavardė prispyrė, tai pirmiausia jį radau. Ir štai kokie fakteliai išlenda (ne tik apie jį) – tikiuosi, iš viešų enciklopedijų galima laisvai cituoti? –
  – htt ps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  Родился 3 августа 1958 года в Ленинграде[10]. Воспитывался бабушкой и матерью. Дед по матери — генерал[11] МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946—1955 годах Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР, занимавшееся борьбой с «лесными братьями» . Мать — Галина Георгиевна Невзорова (1936—2001), … Отец неизвестен, и сам Невзоров его никогда не видел[10][⇨]. В третьем выпуске своего цикла «Уроки атеизма» Невзоров заявил, что в детстве периодически присутствовал вместе с адъютантом деда (генерала МГБ) на конспиративных квартирах, куда, по словам Невзорова, приходили священники, чтобы дать показания («настучать») на тех или иных своих прихожан[13][14].

  Kokia jo spalvinga ir netgi pikantiška biografija! O jo kilmė ir vaikystė paaiškina, kaip jis galėjo taip elgtis.
  Bet kaip įdomu – anais laikais cerkvės chorą galėjo vien mgb- / kgb-iškiai sudaryti! – Jei sutaptų, kad bent 10 iš jų staiga gautų užduočių į tą pačią cerkvę… Taigi, pons Nevzorovas irgi giedojo cerkvės chore.
  Neturiu laiko toliau skaityti, bet paskaitykite patys, tikrai turininga biografija.. Jei kas galėtų sau leisti surinkti tokių „herojų” biografijas, išversti ir Alke saugoti su rubrika „Jie kovojo prieš Lietuvą”. Būtų naudinga ir įdomu. Gal koks istorijos mokytojas rastų reikalinga savo mokiniams panaudoti…

 24. Blumbergas pranešė,:

  Peskovas patvirtino, o „Svoboda” papasakojo, jog
  į paradą Raud. aikštėje pakviesta 80 veteranų, ir jie iš karto buvo karantinuoti (ar senukų atsiklausė, ar jiems paaiškino, kur veža?). Peskovas pareiškė, jog jie apsupti prabanga, jiems ten gera.
  Karantinavo juos todėl, kad V.P., kaip visada, turės tribūnoje su jais apsikabinti ir bučiuotis. Kodėl jiems nenaudos to dezinfekuojančio tunelio, per kokį vedami visi, pas V. P. einantys, neaišku.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: