Z. Vaišvila. Ką gina Lietuvos žvalgybos tarnybos? (video) (76)

lrs.lt nuotr.

lrs.lt nuotr.

Paskelbtas Lietuvos Respublikos Saugumo departamento (VSD) ir AOTD prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) 2020 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“. 2020 m. dar tik prasidėjo, tad pagal tradiciją jis turėtų vadintis 2019 m. vertinimu.

Bene vertingiausia dalis – tai jo pristatymas LR Seime, kuriame VSD vadovas Darius Jauniškis ima ir lepteli tai, dėl ko jį paskyrusiųjų jis jau turėjo būti atleistas iš užimamų pareigų.

2016-03-30 d. D. Jauniškis leptelėjo, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ įrašyti signatarai, nes jie, mat, turi savo nuomonę.

2020-02-04 d. D. Jauniškis vėl leptelėjo – išsitarė, kad šie vertinimai skirti Lietuvos politinės sistemos apsaugai. Ne žmonių, ne valstybės (jei šią sąlyginę sąvoką naudojame), ne Lietuvos Respublikos Konstitucijos apsaugai, bet politinės sistemos apsaugai. Jei D. Jauniškis politine sistema vadina net ne mūsų šalį nekonstituciškai užvaldžiusią sistemą, o netgi formalią, t.y. LR Konstitucijoje surašytą politinę sistemą, tai ir ji yra tik dalis šiame mūsų pagrindiniame įstatyme surašytų ir ginamų subjektų. D. Jauniški, priminsiu, kad mūsų Konstitucija dar gina ir piliečių, šeimos ir Tautos – šios žemės suvereno – teises. Taigi, LR VSD vadovas viešai prisipažino, kad dirba, nesivadovaudamas jam privaloma, kuriai jis, tikiuosi, yra prisiekęs, Lietuvos Respublikos Konstitucija, o tik saujelės „politinės sistemos“ saugumui.

Turint tai omenyje, būtina objektyviai žiūrėti į šiandien paskelbtą „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, kuriame teigiama, kad grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui kelia, visų pirma, Rusijos užsienio ir saugumo politika. Tačiau kažkodėl didžioji šio dokumento dalis yra rūpestis ir patarimai Rusijos valstybei dėl jos saugumo ir politikos, bet ne dėl Lietuvos ir jos piliečių saugumo. Tai išduoda šio vertinimo net dalių pavadinimai, pvz. „Rusijos režimo išlikimo strategija“ (kodėl mes turime ja rūpintis – ar dėl to, kad būtume apkaltinti, jog kišamės į jos vidaus reikalus?), „Kremlius išnaudoja tarpparlamentinę diplomatiją ryšiams plėsti“ (mūsų parlamentarai turi teisę užsiimti tarpparlamentine diplomatija, pvz. R. Rastauskienė – Juknevičienė, o Rusijos parlamentarai ne).

Vertinime teigiama, kad Rusija siekia mažinti kitų valstybių suverenitetą ir didinti savo įtaką jose. Tai kodėl šiame grėsmių vertinime net neišvardintos kitos valstybės, kurios ne tik siekia, bet ir yra perėmusios mūsų suverenitetą ir dargi be teisinio pagrindo? Kodėl apie tai net nekalba mūsų žvalgybos tarnybos, nors viešai paskelbta, kad konkretūs Lietuvos parlamentarai gauna atlygį iš Jungtinės Karalystės žvalgybos tarnybų?

Vertinime teigiama, kad Rusija siekia silpninti NATO ir ES, priešintis jų plėtrai, stiprinti sąjungininkų tarpusavio prieštaravimus, dezintegraciją. Tačiau tai – jokia naujiena. Verčiau būtų įvertinta tebegaliojanti 1997 m. Rusijos ir NATO sutartis, pagal kurią buvo susitarta, kad NATO nesiplės į Rytų Europą ir tokios teisės bei faktinės kolizijos galimos įtakos Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Vertinime susirūpinta Rusijos siekiu pakeisti teisės viršenybės principu ir sutartų taisyklių laikymusi pagrįstus tarptautinius santykius geopolitiniais interesais (matyt, turimos omenyje, kai kurios Rusijos Prezidento pasiūlytos RF Konstitucijos pataisos) ir užkulisiniais susitarimais grindžiama pragmatiška politika. Tačiau tuo požiūriu būtina įvertinti ir visus didžiuosius politinius pasaulio žaidėjus ir jų nesibaigiančius tarpautinės teisės pažeidimus, Lietuvos karių siuntimus į karinių konfliktų šalis, nors dauguma šių karinių operacijų pažeidžia ir tarptautinius susitarimus ir nėra sankcionuoti Jungtinių Tautų Organizacijos.

Sunku suprasti, kodėl šiame vertinime susirūpinta ne tik Rusijos ginkluotųjų pajėgų, žvalgybos ir saugumo tarnybų stiprinimu, bet ir konkrečiai neįvardinto „Kremliaus režimo“ interesais bei siekiu užtikrinti šio neįvardinto „režimo“ stabilumą. Nuostabą kelią tai, kad Lietuvos žvalgybos tarnybos tik dabar pastebėjo, kad Vakarai net neslepia siekio pakeisti šį „režimą“ Rusijoje, atvirai remia jo oponentus ir net Vilniuje organizuoja tam skirtus tarptautinius renginius. Vertinime teigiama, kad Maskva tarptautinius santykius suvokia kaip didžiųjų valstybių ar jų aljansų geopolitinės konkurencijos areną, kurioje būtina plėsti savo įtakos sferą oponento sąskaita. Bet tai – jau mūsų tarnybų atviras prisipažinimas nekompetencija – įvykiai Ukrainoje, Sirijoje ir kituose karštuose taškuose prasidėjo ne pernai ir patvirtino, kad pasaulio didžiosios valstybės, taip pat ir Rusija, plečia savo įtakos sferas oponento sąskaita. Keista, kad to anksčiau nepastebėjo mūsų žvalgybos tarnybos.

Gerai, kad šios galimai mūsų tarnybos pastebėjo, jog Rusija efektyviai derina politinę ir diplomatinę veiklą su ekonominėmis ir karinėmis priemonėmis. Tačiau ginant LR Konstituciją ir mūsų piliečių bei valstybės interesus, kompetetingomis prisistančios LR VSD ir AOTD prie LR KAM nedelsdamos turėtjo pranešti Respublikos Prezidentui, LR Seimui ir Vyriausybei, taip pat ir visuomenei bei prokuratūrai apie pasenusios ginkluotės už keliagubas kainas pirkimus Lietuvos kariuomenei. Šiuos faktus buvo būtina įrašyti į „Grėsmių naionaliniam saugumui vertinimą“, nes tai mažina didelio pavojaus akivaizdoje Lietuvos gynybines galias, nes „Rusija geba greitai ir efektyviai panaudoti karinę galią siekdama savo politinių tikslų, jeigu įžvelgia tokiam sprendimui palankią tarptautinę konjunktūrą ir nerizikuoja patirti nepriimtinų nuostolių.“

Nepaaiškintas ir Baltarusijos-Rusijos santykių, jų integracijos, ekonominių santykių ir santvarkos Baltarusijoje aptarinėjimas grėsmių Lietuvai kontekste.

Grėsmių vertinime paminėtas Lietuvos ir Rusijos įvykdytas pirmasis apsikeitimas už šnipinėjimą nuteistaisiais, tačiau nepaaiškinta net tai, kam ir kuo jis naudingas ar žalingas – Rusijai, Lietuvai ar Norvegijai? Ar Norvegija Lietuvai už išmainytą jos šnipą atsilygino, pvz. sumažindama jos Lietuvai parduodamos pasenusios priešraketinės gynybos rekonstruojamos sistemos kainą? Ar praleidome šią progą, besilankstydami ir Rusijai, ir Norvegijai?

Kažkodėl man nepatiko LR VSD savigyra dėl galimai demaskuoto Rusijos šnipo Piotro Čagino veiklos. Abejones sukėlė šiame grėsmių vertinime, manau, neatsargiai pateikta informacija, kad P. Čaginas mūsų piliečius verbuoja internetu, veikdamas iš Kaliningrado srities ir neatvykdamas į Lietuvą. Nerimta visa tai – verbavimas internetu ir nebūnant Lietuvoje. Net gi labai vaikiška.

Kalbant apie kibernetines atakas prieš mus norėtųsi konkretumo – tai ir tai padarė Rusijos ar Kinijos, ar dar kurios nors kitos valstybės (pvz., Šiaurės Korėjos ar Lenkijos ar Jungtinės Karalystės) tarnybos ar privatūs asmenys. Mėtymasis kaltinimais be įrodymų, visų pirma, yra pigus politikavimas ir valstybės struktūrų bei pačios valstybės diskreditavimas. Galimas net diplomatinis konfliktas. Spaudos konferencijoje atkreiptas dėmesys į tai, kaip Kinija rimtai sureagavo į jos paminėjimą pernai paskelbtame mūsų tarnybų „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“. Jei mūsų saugumas Kinijos problematiką vertina rimtai, tai nebuvo jokių kliūčių užkardinti provokaciją Kryžių kalne dėl Hongkongo riaušių ir jų malšinimo. Beje, būtų pravartu viešai paaiškinti Hongkogo statusą Kinijos Liaudies Respublikoje ir to priežastis, taip pat tai, kad artėja sutartimi nustatytas terminas, po kurio Hongkongas turi visiškai pereiti į Kinijos jurisdikciją. Tad matau šių tarnybų neprofesionalumą ir nemąstymą, atsakomybės stoką.

Lietuvos tarnybų neprofesionalumą ir neatsakingą informacijos skelbimą šiame grėsmių vertinime patvirtina ir teiginiai dėl baudžiamosios bylos iškėlimo Rusijoje Sausio 13-osios bylą Lietuvoje tiriantiems prokurorams ir bylą nagrinėjantiems teisėjams, Pernai lapkričio mėnesį Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis mūsų susitikimo su juo dėl mirusiųjų kardinolo V. Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sondeckio tebesitęsiančio šmeižimo metu, atsakydamas į mano klausimą dėl šios Rusijos reakcijos į Sausio 13-osios bylą, patvirtino, kad nei Lietuvos Generalinė prokuratūra, nei užsienio reikalų ministerija dėl šio klausimo oficialiai nesikreipė į Rusijos Federaciją, kad paaiškintų, kas ištikrųjų vyksta. Štai taip mūsų valstybės institucijos rūpinasi Sausio 13-osios bylą tiriančių pareigūnų ir teisme bylą nagrinėjančių teisėjų saugumu. Jau ir „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašyta ši, oficialiai nepatikrinta, informacija.

LR VSD ir AOTD prie LR KAM kompetencijų lygį patvirtina ir sakinys apie Islamo valstybės lyderio mirtį, nepaminint kelintą kartą jis galimai nužudytas, neatkreipiant dėmesio į tai, kad JAV Kongrese įregistruota įstatymo pataisa, siekiant uždrausti apginkluoti teroristines organizacijas per CŽV, kuriai tokio pobūdžio operacijoms nereikia JAV Kongreso pritarimo. Tai, kad ką tik Europoje vėl įvykdyti teroristiniai aktai, atsakomybę už kuriuos prisiėmė Islamo valstybės organizacija, samprotavimai apie terorizmo grėsmes šiame grėsmių vertinime yra tik paminėjimo, kad tokios grėsmės yra, lygyje. Jokios analizės, jokių vertinimų, jokių išvadų.

Politikavimas, bet ne rimtas analitinis darbas matosi šio vertinimo pastraipoje apie karą Sirijoje. Naudojamos „Damasko režimo“ ir „sukarintos opozicijos grupuočių“ sąvokos, bet, matyt, dėl skubos šių „sukilėlių“ tarpe įrašyti dominuojantys „radikalūs islamistai“, kurių „padėtis yra labai sunki, jie nesugeba efektyviai priešintis režimo pajėgoms.“

Būtinas D. Jauniškio ir R. Baltrėno, pasirašiusių šį grėsmių mums vertinimą, viešas paaiškinimas, kodėl jie susirūpinę Sirijoje „radikalių islamistų“, kurių tarpe yra ir Islamo valstybės grupuotės nariai, besiartinančiu pralaimėjimu Sirijos „režimui“? Gal ir jūs remiate Islamo valstybės teroristinę organizaciją?

Tikėtis iš LR VSD ir, tuo labiau, iš AOTD prie LR KAM ekonominių ir socialinių grėsmių Lietuvos piliečiams bei valstybei analizės ir vertinimo neverta. Šis puslapis LR VSD istorijoje, matyt, užverstas ir giliai paslėptas po Vytauto Pociūno mirties.

Beliko „politinės sistemos“ gynimo uždaviniai.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

76 komentarai

 1. Diedas:

  Zigmai Vaišvila. Tu už Lietuvą ar už ruskius?

 2. Zigmas Vaišvila:

  Už tai, apsimetėli “diedai”, kad skaitytum ir mąstytum, jei tikrai esi už Lietuvą.

 3. Zigmas Vaišvila:

  Ir dar nemąstančiam “diedui” – Lietuvos teismai atsisakė priimti Zigmo Vaišvilos ieškinį atsakovui ir Rusijos Federacijai dėl jo sumušimo 1990 m. balandžio 20 d. iki sąmonės netekimo Maironio gatvėje Vilniuje. Ikiteisminis tyrimas be motyvų nutrauktas (viso – net 25 pripažinti nukentėjusiais) drauge su epizodu dėl D. Grybauskaitės buvusia darboviete – TSKP CK Vilniaus aukštąja partine mokykla (nutraukta taip pat be motyvų).

  • mociute:

   oi, Zigmeli, gal jau tu neprimink savo “zygdarbiu” 1990-aisiais….. Daugelis juk mename kai tamsta 1991 Sausio 13 nakti paskirtas i VRM ministro posta uz keliu dienu verksmingu katino balsu kniaukei:…. tai ka man dabar daryti……Tuomet net mokyklinukai is tamstos saipesi……. O mulkinti issilgusius Laisves zmones jums tada nelabai sunku buvo – juk visi gerejomes kiekvienu istartu laisvesniu zodziu nelabai gilindamiesi kas ir kodel juos istaria…..
   Gal suseskit kaip kadais su savo apsukriuoju kolega Vitu Tomkumi ir aiskinkites toliau katras is judvieju buvote uolesnis ir kiek kartu komjaunuolis buvote…. Pamenu, V.Tomkus pats viesai prisipazino buves “2xkart komjaunuolis”…….

   • Stebėtojas:

    Močiute, negerkite daugiau valerijono! Signataras Z. Vaišvila NIEKADA nebuvo nei vidaus reikalų ministru, nei viceministru!!!

   • Žemyna:

    Atrodo, supainiojote institucijas – Saugumui vadovavo.
    Prisimenu, jog tuo metu būdavo trukdoma kalbėtis telefonu – vis girdėdavai pašalinius garsus. Pvz., kažkieno diktuojamą užšifruotą tekstą (bet – rusų k., taigi, tuos kartus gal kaimynė „laidus” supainiodavo), arba bent šnopavimą, stalčiaus traukimą. Sykį paskambino buv. bendradarbė, kalbamės, o ji man ir sako, jog tas trukdymas jau tiesiog nervina. Tada aš jai atsakiau, jog turėtų būti pakantesnė Zigmo praktikantams – juk mes dar nemokame profesionaliai dirbti. Sykį netgi pasikalbėjau su pasiklausančiu vyruku. Vos neiškritau nuo jo atsakymo… Tikiuosi, tą sykį tai buvo ne Zigmo praktikantas,

   • Žemyna:

    Biografija
    1990 m. vasario 24 d. išrinktas LTSR AT (nuo 1990 m. kovo 11 d.- LR AT) deputatu Ventos rinkimų apygardoje Nr.78, Akmenės raj.;
    1991 m. sausio 13 d. – 1992 m. liepos 21 d. LR Vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotojas;
    1991 m. rugsėjo 27 d. paskirtas LR Valstybės saugumo departamento gen. direktoriumi, kuriuo buvo iki 1992 m. kovo 19 d.;
    1993 – 1997 m. – UAB „Infoverslas” direktorius;
    1997 – 2013 m. – UAB „Parex lizingas“ (nuo 2007 m. gruodžio 18 d. UAB „Parex lizingas“ pakeitė pavadinimą į UAB „FF Lizingas“) direktorius;
    2008 – 2013 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas;
    2009 – 2013 m. Seimo Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijos narys.

    • mociute:

     Nuosirdus DEKUI, Zemyna, ko gero Zigmuko pareigos premjero pavaduotojo poste ir buvo susije su vidaus reikalais ?Taciau gerai menu kaip net vaikai saipesi is ano virkavimu TV ekrane ir dar,berods, kazkoks konfliktas su jam paskirtais apsauginiais buvo. Atsiprasau kad buvau netiksli ir pasistengsiu surasti to meto video irasu.

 4. jurgis:

  Gerai, kad Zigmas kritiškai vertina tokias ataskaitas, bet kritika vardan kriotikos – tai išsidirbinėjimas. Pvz naivi frazė”:”Kažkodėl man nepatiko LR VSD savigyra dėl galimai demaskuoto Rusijos šnipo Piotro Čagino veiklos…” – jam mat “kažkodėl” (nežino, kodėl?) nepatiko šnipo veiklos iš Kalinigrado vertinimas, tarsi jie negalėtų veikti iš užsienio. Arba Zigmas naivus, arba pučia į dūdą Kremliui, kuo tikrai aš netikiu…

 5. Diedas:

  Pirmas komentaras buvo pokštas. Provokacija.
  Ir arkliui aišku kieno pusėj Zigmas.
  “Tariama nepriklausomybė” “Šita atsiprašant, valstybė” “taip vadinami patriotai” , dėl kažkokių savo nesėkmių kaltės verimas Lietuvai, Zigmuką skriaudžianti, diskriminuojanti Lietuvos valstybė, nežinia kieno apmokėtos spaudos konferencijos, be spaudos atstovų t.t. ir t.t.
  Vaišvilos leksikoje dešimtis kartų buvo išnaudotas visas vatnykų žargonas.
  Dabar vėl straipsnis kiekvienoje pastraipoje advokataujantis Rusijai.
  Praitas straipsnis apie Vaišvilą su keturiais komunarais, kiek supratau irgi buvo skirtas pažemint Lietuvai.

  “Žodžio laisvė – yra galimybė sakyti tai, kas nepatinka kitiems” George Orvell

  Aš už žodžio laisvę.
  Bet jeigu ja piktnaudžiaujama už rublius, už tai turėtų laukti Padleckiuko likimas.

 6. Vidinis Balsas:

  Manau, jog Jelcino laikais užsiveisė valstybinė mafija. Oficialiai pripažįstama,jog ji vien iš Rusijos išvogdavo turto už 25 milijardus kas mėnesį. Putinas jiems aplaužė ragus, bet ne Lietuvoje. Užtat jie širsta ant Putino iki šiol ir tikisi , kad aukso laikai sugrįš. Putinas pusė bėdos, Obama rėmė Jelcino mafiją dosniai,( Hillary Rodham Clinton išdidžiai gyrėsi, kad davė milijardą savo šalininkams Rytų Europoje) tikra bėda prasidėjo, kaip atėjo Tumpas ir lesyklą uždarė.

  • mociute:

   netiesa rasote – mafija Rusijoje uzsiveise gerooookai anksciau – dar 1917-ais po kruvinojo iskrypeliu perversmo ir iszude ar kitaip sunaikino milijonus nekaltu zmoniu ne vien Rusijoje o savo voratinklius israizge visame pasaulyje…… Rusu mafijos “isesere” Cosa Nostra bent jau oficialiai nelenda i valdzia o Rusija iki siolei valdo raguotieji – ta pati KGB mafija kurie sunaikino tikra rusa- patriota Borisa Jelcina kuris ir atvere Rusijai langus i civilizuota pasauli po po daugiau nei 70 metu kompartines – kgbines mafijos diktaturos Rusijos imperijoje! Butent kgbine klika beatsigaunancia Rusija paverte pasauli siurpinanciu monstru… Juk niekas net uz vieno stalo nebutu sedes su kazkokiu nupiepusiu snipeliu Putinu jei ne B.Jelcino idirbis!
   Gal atsibusk – Obamos prezidentavimo metu A+A B.Jelcinas jau buvo sunaikintas……

  • mociute:

   netiesa rasote – mafija Rusijoje uzsiveise gerooookai anksciau – dar 1917-ais po kruvinojo iskrypeliu perversmo ir iszude ar kitaip sunaikino milijonus nekaltu zmoniu ne vien Rusijoje o savo voratinklius israizge visame pasaulyje…… Rusu mafijos “isesere” Cosa Nostra bent jau oficialiai nelenda i valdzia o Rusija iki siolei valdo raguotieji – ta pati KGB mafija kurie sunaikino tikra rusa- patriota Borisa Jelcina kuris ir atvere Rusijai langus i civilizuota pasauli po po daugiau nei 70 metu kompartines – kgbines mafijos diktaturos Rusijos imperijoje! Butent kgbine klika beatsigaunancia Rusija paverte pasauli siurpinanciu monstru… Juk niekas net uz vieno stalo nebutu sedes su kazkokiu nupiepusiu snipeliu Putinu jei ne B.Jelcino idirbis!
   Gal atsibusk – Obamos prezidentavimo metu A+A B.Jelcinas jau buvo sunaikintas……

  • Bartas:

   O , jau prasidėjo maskovijos caruko aukštinimas. Na, na – varom toliau. Turėtų būti įdomu.

  • Žemyna:

   Jelcinas – 1991 m. birželio 12 d. 57% balsais tapo prezidentu – atsistatydino iš prezidento posto 1999 m. gruodžio 31 d., paskirdamas LAIKINAI ( 🙂 ) šias pareigas eiti V. Putiną.
   1991 Bušas ir Jelcinas
   1993 Klintonas ir Jelcinas
   2000 Klintonas ir Putinas

 7. Žemyna:

  – Ar jums tai nekrito į akis – žvalgybos minėtų miestų, kur rūpintasi „tėvynainiais”, sąraše nebuvo Vilniaus? Buvo Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Kaunas.
  Vadinasi, sau ima pajūrį, teritoriją palei Latviją, o Vilniaus kraštą kitai kaimynei palieka? Katrai? Jau sukirto rankomis?
  – Kai kalbėjo apie kylančius Europos dešiniuosius radikalus, pasakė, jog ir pas mus pora tokių pasireiškė. Ką turėjo galvoje? Negi V. T. ir jo partiją?
  – Na, o p. premjerienės tai man gaila – kad ji miega, jei kasdien į darbą Orlene tenka važiuoti? Šitaip žmoną kankinti – ar tai ne lygios galimybės – pats čia, o žmoną ten kasdien išvaro?

  • Salynas :):

   Dumatj nado, SOOBRAŽATJ – to dar a.a. Rajkinas mokė!
   Įrašas algalapyje rodo TIK TAI, KIENO VARDU APIFORMINTAS algos ir visų kitų sumų (pvz., premijų, dienpinigių ir t.t.) mokėjimas. Tai visai nebūtinai reiškia, jog tas žmogus iš tiesų ten dirba… 🙂 Tai tokia sena, gera, dar iš sovietmečio (o gal ir iš anksčiau) atėjusi praktika…

 8. T0mas J.:

  Ačiū Dievui, grėsmių smarkiai sumažėjo – jau nebe grėsmė A.Paleckis (uždarytas), ne grėsmė Vaišvila ir Nakas (matyt pasitaisė), liko tik Rusija ir Kinija.
  Vis mažiau.

  • mociute:

   tamstos ironija absoliuciai ne vietoje. Idemiau pasiziurejus su A.Paleckiu kazkas megina sukurti anam precendenta kad veliau tampyti Lietuva po EZTT ir pan.
   Nezinau iki kiek reikia nemastyti kad nematyti Rusijos pavojaus ir ne vien Baltijos valstybems…
   O Kinija iki tiek netrukdomai issisakojusi po visa pasauli, susipirkusi ypac istekliais turtinga Afrikos zemyna ir ne tik su urano &ect atsargomis, ne vien Afganistano vario klasyklas bet de facto isisaknijusi visam tinginiu rusu apleistame bet vis dar istekliais turtingame Sibire is tiesu JAU yra didziuli nerima keliantis monstras.
   Pamenu dar iki 1980-uju i Kauna atvyke lektoriai is Maskvos “Zinijos” draugijos saleje skaite paskaitas apie kinu planus valdyti pasauli todel kad butent geltonoji rase yra vienintele “normali” ir tam tinkama

   • Bartas:

    Jei kepinys geltonas tai ir, iškepęs, ir skanus. Ar ne taip “močiute”.

    • mociute:

     Nevisai. Tada buvo aiskinta kad kuomet sventasis Buda kepe pirmaji zmogu, europieciai liko ne visai iskepti…. Juodaodziai parkepe (sudege), taigi, vienintele normaliai iskeptu rase – geltonieji kuriems,atseit, ir priklauso dominuoti pasaulyje…… Kazkada tai buvo protinga civilizacijos aukstumas pasiekusi salis taciau lygiai taip “sekmingai” sugebejusi susinaikinti ne tik savo kultura.
     Pirma karta apsilankius British Museum Londone kur yra daugybe britu issaugotu nuo kinu komunistu sunaikinimo kulturos paveldo dalyku, kojas pakirto ir apzvalga perkeliau velesniam laikui atsigavusi nuo soko…….

    • mociute:

     Nevisai. Tada buvo aiskinta kad kuomet sventasis Buda kepe pirmaji zmogu, europieciai liko ne visai iskepti…. Juodaodziai parkepe (sudege), taigi, vienintele normaliai iskeptu rase – geltonieji kuriems,atseit, ir priklauso dominuoti pasaulyje…… Kazkada tai buvo protinga civilizacijos aukstumas pasiekusi salis taciau lygiai taip “sekmingai” sugebejusi susinaikinti ne tik savo kultura.
     Pirma karta apsilankius British Museum Londone kur yra daugybe britu issaugotu nuo kinu komunistu sunaikinimo kulturos paveldo dalyku, kojas pakirto ir apzvalga perkeliau velesniam laikui atsigavusi nuo soko…….

   • T0mas J.:

    Įstoti į NATO (kurios niekas nepuola jau 70 metų) ir drebėti dėl Rusijos pavojaus – tai nerimta.

   • T0mas J.:

    O dėl kiniečių supirktos Afrikos – žinios gerokai perdėtos. Afrika didelė, labai nemaža jos dalis užimta Prancūzijos (kalbu apie teritoriją didesnę už ES) – prancūzai ten laiko savo kariuomenę.

    • mociute:

     svieskis, Tomuk ir jei skaitai anglu kalba – pagooglinek bent ir apaksi kiek daug Kinija spejo suleisti saknis visame pasaulyje!
     O Afrikoje ypac.
     Beje, Rusija irgi nesnaude ir Afrikoje daugeli vietu konkuruoja su kinieciais…..

 9. Senis:

  Jeigu taip samprotautu koks nors Kiseliovas is zombiavizijos, butu suprantama ir logiska. NATO, vakarai ir Lietuva, rusu priesai. Dabar Lietuvos pilietis, signataras, atvirai atstovauja priesiskos salies interesams. Kur ziuri saugumas?

  • Kitas praeivis:

   Saugumas šiandiena kirpykloje , plaukus skutasi. Nes visi žvalgybos ir kontržvalgybos darbuotojai ir agentai 007 turi būti nuskustais plaukais , kad patogiau perukus nešioti būtų. Norėjau pasitikslinti , tai jūs ” senis ” ar ” diedas ” ?
   Kaip į jus kreiptis ? Ateityje , bent rašydami tuo pačiu ” niku senis ” , nenaudokite skirtingų IP adresų. Nu kvailai gaunasi . Juk nelakstote per kaimynus ir pasiskolintas kompiuterio , kad skirtingi IP gautumėte.

 10. Zigmas Vaišvila:

  Anonimui “Senis”. Kai kuomentuojate straipsnio neskaitęs, taip ir gaunasi. Aš ir klausiu šiuo straipsniu, kodėl Lietuvos saugumiečiai taip susirūpinę Rusijos valdžios, bet ne Lietuvos problemomis?

  • mociute:

   patartina paciam perskaityti ka cia surasei ir dar karta pasiziureti Lietuvos saugumo vadovu pranesima. Negi is tiesu manai kad Rusija nedaro Lietuvai problemu?
   Daro. Ir ne vien Lietuvai. Viduryje Europos, Ukrainoje, kasdien zusta nekalti zmones. Ir tie kurie nebenori buti pavergti.O ginklu prekybos srityje Rusija jau seniai lyderiauja ir tos didziosios “taikos balandes” plunksnos ne tik kruvinos bet ir dvokia….
   Lietuvos vidaus problemos irgi kyla daugiausiai is svetimu nosies kaisiojimu sukeliant problemas.

  • stasys:

   cit.”Gerai, kad šios galimai mūsų tarnybos pastebėjo, jog Rusija efektyviai derina politinę ir diplomatinę veiklą su ekonominėmis ir karinėmis priemonėmis. Tačiau ginant LR Konstituciją ir mūsų piliečių bei valstybės interesus, kompetetingomis prisistančios LR VSD ir AOTD prie LR KAM nedelsdamos turėtjo pranešti Respublikos Prezidentui, LR Seimui ir Vyriausybei, taip pat ir visuomenei bei prokuratūrai apie pasenusios ginkluotės už keliagubas kainas pirkimus Lietuvos kariuomenei “. Matyt ne iš piršto laužtu teiginiu pasidalinote ? Va kaip tik turite proga čia visus esančius ir apšviesti ? ka ten KAM įsigijo už keliagubas kainas .?

   • stasys:

    Na va ir Rusijos ambasada sutinka su Z.Vaišvilos išvadomis , nors ir ne tiesiogiai bet tiesia draugiška ranka ir ploja draugišku ‘katučiu’ . Molodiec Zigmas ….delfi.lt/news/daily/lithuania/rusijos-ambasada-piktai-sureagavo-i-lietuvos-zvalgybu-gresmiu-vertinima.d?id=83472317

 11. Rimgaudas:

  Vieni čia šneka šautuvo lygmenyje, o kitas – Kulautuvos.

 12. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  (citata)
  “Gerai Vaišvila pastebėjo, kad šitas veikėjas viešai įgarsino, jog kontora gina politinę sistemą, ne žmones, ne piliečius, ne valstybę, bet politverslo sukurtą sistemą. Tuo viskas ir pasakyta. Jie gina klanus ir gaujas, uzurpavusius valdžią, o ne valstybę. Klausimas, kaip mes leidome, kad šitie uzurpatoriai tiek išnaglėjo, jog jau ima grasinti represinėmis priemonėmis žmonėms, juos išlaikantiems.”

  Priedas: žinia, kaip ,1000000 (pusę visų!) darbininkų išvariusi svetur,
  sistema siekia įteisinti Tautos bauginimą.
  y o u t u b e.com/watch?v=npL9f1CAgZU

 13. Stebėtojas:

  Esu pencinykas, gyvenu (jei tai galima pavadinti gyvenimu!) nuo pensijos iki pensijos. Kažin, pas katruos geriau užsiverbuoti? Pas maskolius, pas “batjką” ar pas kitajozus? Katrie daugiau mokės? Paslapčių turiu, eikit sau… Porą maišų galėčiau pavaryti… Spec. tarnybų specialistams, kurie neturi humoro jausmo, pranešu, kad čia buvo angliškas humoras. Taigi nesinervinkite, ramiai ir giliai kvėpuokite. Ok? 🤣

 14. vyksta didysis karas dėl RF:

  ta ataskaita- tai susirašinėjimas tarp užsislapstinusių kgbistų (RF valsybės paslapčių, cccp laikais , kaip daug kur buvo minėta, jų buvo virš 20000, jie niekur nedingo ) ir Z. V. grupės.
  kadangi stribų hunta būna maskolijos kilmės, tai jų metodai ir veikimas yra maskolinės prigimties ir krypties. Z. V. grupuotės branduolys, manding, irgi maskolinės kilmės.
  jie nekenčia LR ir lietuvių.
  vsi.

 15. Virginijus:

  Juokingi būtų tie mūsų saugumiečiai su savo išvadom, jei nebūtų liūdna. Nes jei jie tik tiek sugeba, apie ką kalba, tai mūsų saugumas, deja, vertas nulio.

 16. stasys:

  Pabuvus tuose grėsmių sąrašuose kurį laiką ir man sunku būtu pro juos šonu praeiti , todėl perskaičius signataro komentarus visai suprantamas man jo noras kabinėtis, prie ataskaitos, ieškant kablelių . Gal jam pikta kad joje nepapuolė Stanislovas Tomas ir jo bendražygiai ? ..taip aršiai lupę J.Noreikos atminimo lenta nuo Vrublevskio bibliotekos rūmų ,.. arba kodėl į tas ataskaitas nepapuolė R.Šimašiaus istorijos žinių properšos , vėliau lėmusios tokius prieštaringus veiksmus jo sukėlusius visuomenės pasipiktinimą . Pastabesnis visa tai priskirs vidaus problemų ratui ..apie kurias autorius mielai kalba ir pradžioje str. tuščiažodžiaudamas cit. . Panašu kad signataras vis dar negali priimti realybės jog D.Grybauskaitė atstovavo valstybės interesus kurie nepasikeitė Prezidentu tapus G.Nausėdai . Putino Rusija matyt ir toliau išliks prieštaringai vertinama Lietuvoje , o Z.Vaišvilai ir toliau kils problemų vertinant istorinės tiesos nesutarimus su tuo sovietiniu monstru . Beje Jis apie tai apdairiai tylį ..tylėjo ir tada kai bendražygiai lupė atminimo lenta J.Noreikos . Būnant tokiu išrankiu temoms nereiktu stebėtis kad ji kartais gana šaltai sutinka piliečiai .

 17. Romas:

  Ataskaita, kaip ataskaita. Geriausią įspūdį paliko karinės žvalgybos atstovas. O Zigmo Vaišvilos komentarai?
  Jie kažkaip vienos krypties, kaip priekabiavimas. Gal tai prieš rinkiminė reklama?

 18. Siūlo keisti savivaldybių ribas:

  VR ministrė
  „Siūlo keisti savivaldybių ribas: prireiks gyventojų apklausos”
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/siulo-keisti-savivaldybiu-ribas-prireiks-gyventoju-apklausos.d?id=83459563
  Ar jungs, kaip prognozavo „Dviračio žynios” – Kauno rajoną prijungs prie Vilniaus raj.?

 19. Tvankstas:

  “Verčiau būtų įvertinta tebegaliojanti 1997 m. Rusijos ir NATO sutartis, pagal kurią buvo susitarta, kad NATO nesiplės į Rytų Europą ir tokios teisės bei faktinės kolizijos galimos įtakos Lietuvos nacionaliniam saugumui.”
  Atvirai ? Žioptelėjau.
  Kiek beskaityčiau Lietuvos politikų pasisakymų, straipsnių, visada krinta į akis labai prastas visuotinės istorijos išmanymas ir įžūliai kišant ‘laiko aktualijas’ iš žiniasklaidos ar ‘protingų žmonių’ nusiklausymo, dažnai cituojant didžiuosius buvusius ar esamus valdžios vyrus. Sugedusio telefono aplinka.
  Priešprieša tarp R1a (rytų europiečiai) ir R1b (vakarų europiečiai) atsirado prieš 25 tūkst. metų, nusistovėjo gal prieš 5 tūkst. metų beveik tokia pat riba, kaip 1945 m. siena tarp kapitalizmo ir socializmo.
  Sekantis veiksnys atsirado su 1387 m. Lietuvos katalikišku krikštu, kai rytinės žemės jau buvo apkrikštytos stačiatikiškai nuo 985 m. ir lizdiniu būdu plėtėsi Konstantinopolio įtaka, vėlaiu tapusi Moskovijos įtaka – taip praradome Naugardą, Pleskavą, Tverį, Smalėnišką, Mažaikiškį, Mazgavą, Vyteviškį, Mainišką, Kainugardą ,…, cerkvė 1040 m. atplėšė vėliau ir Gardyną, kaip buvusią Gardarikės sostinę, po 1655 m. Vilniaus sugriovimo ir lietuvių katalikų išvarymo už Uralo (apie 500-600tūkst.), Gudijos plotai tapo atviri stačiatikybei ir rusinimui.
  Rusijos žlugimas 1917 m. leido mums sukurti 1918.02.16 Nepriklausomybę, savo tautinę valstybę.
  Pagal genetiką mes esame artimesni slaviškoms valstybėms šiandien, pagal tikėjimą esame artimesni vakarų Europos civilizaciją kaip katalikai ir bet kokia sąjunga su Rusija ar Gudija reikštų Lietuvos ir lietuvių tautos išnykimą, tas pat glūdi ir artimoje draugystėje su Lenkija, matome, kad 966 m. dab. Lenkija buvo lietuviakalbė ir pagal dab. žodyną, ir pagal vietovardžius : Varžuva, Vistula, Varta, Godaniškis/ Danzig/ Gdansk, Skiernevicė, Krosniavicė, Lovyčius,…, Seijm, pieniądz, garnek, kieszen,…
  Tai žvelgiant iš praeities tegalima matyti Lietuvą esant NATO nare ir ES nare nebūtinai, o esant, tai turėjome išlaikyti LITĄ, bet tai elito – Briuselio kompradorų skuba išparduoti Lietuvą ir ‘būti paėdusiam ir pasirėdusiam’, kas matosi Skvernelio bendroje veikloje su Orlen : už Lietuvos dešimtis milijonų įdarbinti žmoną už kelis tūkstančius ir ‘vardan tos Lietuvos’ būti bent pačiam ir šeimai sotiems.

  • Tvankstas:

   pridėsiu :
   1920.10.09 užimtas Vilnius įvarė amžiną pleištą tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai buvo ir Maskvos Trojos arklys Lenkijai, kad niekada nebūtų Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sąjungos ir bendravimas su Lenkija negali būti Lietuvos pastovus nuolaidžiavimas Lenkijos imperialistinių užmačių nuosekliai tąsai ištrinti Lietuvą ir lietuvių tautą iš pasaulio kaip 1791.05.03 konstitucijoje.

   • iš balos:

    nuostabiai tamsta Tvankstai, puikiai čia Valdovo Vytenio kardu likusios Imperijos, ar Karalystės mūsų Lietuvos erdvę suturėtą iš Tūkstantmečių iki Gedimino (per labi “užkeliamo”) atskleist-apbūdint-pateikt
    …pradėt mėginat; kviest bičiulę Jūratę Statkutė de Rosales jau metas
    – susitiktumėt 20000-metės Lietuvių imperijos pusiaukelėje, kažkur ties Šventinės upele Kylyje…
    O už Uralo, tai galingiau nei galingai lietuviškoji DNR iki pat aliaskų-Aleutų įsodinta (kad ir po pravitslovine tikyba, bet į s o d i n t a “litvomis-družinomis”
    miestų pilių fortifikacinėmis įgulomis,
    štai ir pradžia, – net mūsų valdomos prekybos Visla ir iki pat Dunojaus (iki hunų)
    š i m t m e č i u s prisimint lengvai, iš tolo padrįsot …(tą ir iš Z.Ivinskio darbų “kabint” ir E.Gudavičius pradėjęs, bet… per anksti ir jam buvę..),
    taigi Truso-Kaupo ir visos tos iki 1040 m. erdvės kryptys “ekonominio-karinio lietuvių valdymo” Europoje – iki įsivardinimo visų TŲ VEIKŲ
    “Pasauliniu Vyčio” ž i r g v a i k i u …dar laukia tyrimo pradžios;
    dabar tik keli šimtukai metų atminty, o lenkai, na be kaimynystės įspraustos ir nuo hunų, nuo gudų, nelaimėlės Voluinėlės ir klajoklių antpuolių Ordų, iki mūsų įspaustos-prispaustos ir…vėlgi kilniaširdžiai priglaustos 1569 m. (kad kaimyniškai būtų lemta
    ..bent iki 1795 m. išlikti, – po to vėl ir vėl 1918/1990 m. atsikurti… SYKIU.

    Tokia tad Dievų valia
    (bet sienos 1569 m. kur po kvailo pavasarinio perdavimo liepos 1-ai d. išlikusios
    – atstatytos bus! ). Tam ir laukimas … 1945 m. Potsdamo sprendimo – Prūsuose

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: