A. Matulevičius. Gera ši valdžia ar bloga? Objektyvaus vertinimo bandymas (34)

Algimantas Matulevičius | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Algimantas Matulevičius | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Jau teko viešai užsiminti, kad nepriskiriu savęs prie itin didžiulių ar juo labiau aklų dabartinės valdžios gerbėjų. Tai ypač pasakytina apie didžiąją Seimo frakciją. Ji padarė nemažai klaidų ir, atrodo, nežada jų išvengti ir ateityje. Ko vertas vien kadrilius apie LRT veiklos tyrimą! Atrodytų, pradėjo labai gerai, užsimojo patikrinti, kaip visuomeninis transliuotojas naudoja jam skiriamus 40 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Prižiūrėti, kam ir kaip leidžiami iš visų mokesčių mokėtojų surenkami pinigai – šventa parlamento pareiga, taigi, iš karto atmeskime tuomet pasigirdusias spekuliacijas, kad LRT neva esanti kažkokia išimtis iš taisyklių ir Seimas jų tikrint neturi teisės. Priešingai, ne tik turi, bet net ir privalo tikrinti, nes tie 40 milijonų yra mūsų visų sunešti pinigėliai.

Tačiau ką mes išgirstame iš pat pradžių, vos pradėjus dirbti Seimo komisijai? Ogi tai, kad šiuos dokumentus duosime, o anų – jokiu būdu, nes tie neva esą slapti – lyg kokioj karinėj įstaigoj! Ir tai – visuomenine vadinamoje žiniasklaidos įstaigoj, kuri pirmoji privalėtų rodyti atviros ir skaidrios veiklos pavyzdį…

Toliau – dar gražiau. Paaiškėjus, kad Edmundas Jakilaitis ir kompanija, uzurpavę eterį, tiesiog „įsisavina“ valdiškas lėšas ir kraunasi sau į kišenę neregėtas sumas, visi staiga pradeda choru klykti, kad kėsinamasi į laisvąją spaudą. Tuomet paaiškėja ir tai, kad pinigai buvo „įsisavinami“ net per vaikams skirtas laidas – kas savaime yra cinizmo viršūnė. Ir kaip šiomis aplinkybėmis pasielgia LR Seimas ir valdančioji dauguma? Užuot viską išsiaiškinę ligi galo ir pateikę visuomenei ataskaitą apie valstybės lėšų panaudojimo skaidrumą LRT, pradeda kažką nerišliai vapėti apie LRT valdymo modelio pakeitimą ir galiausiai viską užmiršta – įskaitant iš biudžeto išplautus milijonus! Tai gali būti klasikinis pavyzdys, kaip iš gero ir teisingo sumanymo gavosi šnipštas.

O kadangi – šnipštas, tai niekas nesiaiškino ir dar vieno esminio dalyko – kodėl, matydamos, kaip iš biudžeto plaunamos lėšos, šitiek metų tylėjo Valstybės kontrolė, FNTT, Generalinė prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, privalančios skaičiuoti kiekvieną valstybinį centą. Visi, įskaitant Seimo narius, išsigando, kad LRT juos pradės ėsti? Bet jei taip, tai tuomet reikėtų kelti klausimą, ar tokia veikla suderinama su visuomeninio transliuotojo paskirtimi.

Antroji rimta šios valdžios klaida – tai nesąmonė su vadinama profesionalų vyriausybe. Šiandien jau visiškai akivaizdu, kad daug nesusipratimų būtų išvengta, o ir mažiau peno suteikta nerišliai opozicijos kritikai, jeigu nuo pat pradžių vyriausybė būtų formuojama susiderinus su koalicijos partneriais ir su aiškia atsakomybe. Nieko čia nauja nesugalvosi – nebent sistema būtų keičiama iš pagrindų, bet apie tai net nemąstyta. Kažkam į galvą trenkė graži frazė – profesionalų vyriausybė, ir ją paleido skraidyti. Štai per tokius dalykus ir klupinėjama visą kadenciją. Nes nemažai daliai ministrų – labai toli iki profesionalų, o ne vienas jų, dar ir pajutęs, kad galima nesiskaityti ir su Seimu, priskaldė malkų. Išvada labai paprasta – arba reikia keisti sistemą iš pagrindų, arba geriau jos nejudinti.

Trečia ir, manau, rimčiausia klaida – tai nesupratimas, kad mūsų demokratinėje sistemoje Seimas yra ne žemesnis už Prezidentą/ę. Problema ta, kad mūsų politikai neatidžiai skaito LR Konstituciją, o dar blogiau, kad jos nesilaiko. Tik pats Seimas ir jo vadovybė kalti, kad buvo leista Prezidentei D. Grybauskaitei tiesiogine šio žodžio prasme iš Seimo tyčiotis. Taip elgtis ji įgudo dar prie konservatorių, o premjeru esant Algirdui Butkevičiui, išvis įsismagino ir taip elgėsi ligi kadencijos pabaigos. Buvo peržengtos ne tik teisinės, bet ir etinės normos. Tikros ar išgalvotos slaptosios pažymos, nematyta arogancija ir savų pareigų nevykdymas, visų pirma, įvedant tvarką visiškai susikompromitavusioje teisėsaugoje – tai keli pavyzdžiai, kurie pirmiausia ateina į galvą.

Prie to dar pridėčiau vienos politinės jėgos – ne, net ne jėgos, o greičiau vienos šeimos protegavimą ir akivaizdų neskaidrių pastarosios veiksmų toleravimą, kitų atžvilgiu demonstruojant parodomąjį principingumą. Seimas privalėjo tai pagarbiai, bet griežtai sustabdyti, nes būtent jis pirmas turi vadovautis taisykle, kad prieš įstatymą visi lygūs. Tačiau kas atsakys į klausimą, koks asmuo „leido“ Seimui, net dėl to nebalsavus, netirti „tulpių“ pašto istorijos? Juk ji būtinai turėjo būti tiriama! Ir visai nesvarbu, kad tebuvo likę metai iki Prezidentės kadencijos pabaigos. Juk šioje istorijoje, dar net jos nuodugniau nepanagrinėjus, jau akivaizdžiai kyšo galimo prekybos poveikiu ausys. O kas tai yra, jei ne prekyba poveikiu, kai per įtakingą politiką (dabar teisiamą už korupciją) verslininkams perduodami prašymai, siekiant sau naudos? Gal tokie prašymai tą politiką tik dar labiau įklampino, bet už tai niekas neatsakys.

O kiek tokių prašymų, ir ne tik „gerai“ rodyti per televiziją, dar galėjo būti adresuota kitiems? Pavyzdžiui, kas šiandien galėtų paneigti, kad ir sprendimai garsiojoje Darbo partijos byloje, kurioje figūravo beveik 25 milijonai litų nelegalių lėšų, skirtų mūsų politinei sistemai užvaldyti, nebuvo paveikti tokiu pačiu būdu? Juk V. Uspaskichas Vilniaus apygardos teismo jau buvo nuteistas realia 4 metų laisvės atėmimo bausme, bet staiga viskas apsivertė, ir jis išlipo iš balos sausas. Čia nenorom prisimeni jam itin palankius ir tiesiog juokingus Apeliacinio teismo motyvus, taip pat jo ligi šiol nepaneigtus ryšius su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, apie kuriuos viešai šnekėjo A. Paulauskas. Pridėkite prie viso šito gan riebias D. Grybauskaitės biografijos juodąsias skyles, kurių turinio ligi šiol niekas neatskleidė, ir gausite dar išsamesnį kontekstą. Tad netenka stebėtis, kad V. Uspaskichas ir vėl lyg niekur nieko puikuojasi pirmuosiuose žiniasklaidos puslapiuose ir TV ekranuose ir atvirai ruošiasi tapti Lietuvos premjeru. O tai jau nebe juokai, o rimta grėsmė valstybės nacionaliniam saugumui. Čia atsakomybę jau turėtų pasidalinti ne tik valdančioji dauguma, bet ir naujasis Prezidentas G. Nausėda. Išlikti korektiškam ir neutraliam nepasiseks, nes anksčiau ar vėliau ši uždelsto veikimo bomba neišvengiamai sprogs ir visus aptaškys – oi bus smarvės…

Dar būtų galima pajuokauti, kad prie valdančiųjų klaidų prisidėjo ir nesugebėjimas įvertinti garsaus kareivio Šveiko patarimo, kad ta valdžia, kuri brangina alų, ilgai neišsilaiko… Tačiau gali būti ir taip, kad garsiojo humoristo taisyklė nėra universali ar bent jau ne visai tinka Lietuvai, nes dabartinė valdžia, nors ir braškėdama, atrodo, vis dėlto išsilaikys iki kadencijos pabaigos.

To priežastis – geri darbai, kuriuos ši valdžia sugebėjo atlikti ar bent jau stengėsi padaryti. Ir vis dėlto patį svarbiausią pliusą aš jiems dėčiau už tai, kad jie puolami sugebėjo atsilaikyti. Juk prisiminkite, puolimas prasidėjo kone nuo pirmos darbo dienos – iš Prezidentės, pagrindinės žiniasklaidos pusės, praktiškai visų politologų ir argumentų nesugebančios suformuluoti taip vadinamos opozicijos. Skaudu, kad jie buvo puolami ne už blogus darbus, o už tai, kad ne tuos išrinko, ne tie gavo valdžią. Ir buvo puolama bei tyčiojamasi visą kadenciją. Kokiais metodais buvo veikiama, geriausiai pailiustruoja paskutinis A. Tapino išsityčiojimas iš premjero S. Skvernelio ligos. Ir mes dar stebimės, kad mūsų visuomenėje plinta patyčių kultūra! Kaip ji neplis, jei net vienas pagrindinių LRT veidų tuo užsiima? Apie žurnalisto etikos kodeksą, asmeninį orumą, garbę nebešnekėsiu. Tik priminsiu, kad anksčiau ar vėliau žmogui viskas sugrįžta – ir jo geri darbai, ir tie, kurie kelia pasibaisėjimą.

O tie, kas žvelgia į pasaulį šiek tiek kitokiu žvilgsniu, manau, su manim sutiks, kad ši valdžia, nors ir veikdama prieš ją nukreipto karo sąlygomis, vis dėlto sugebėjo padaryti labai daug. Tai, ką konservatoriai atėmė iš pensininkų ir vaikučių, ji ne tik sugrąžino, bet dar ir pridėjo. Ir taip pradėjo realiai mažinti žiaurią socialinę atskirtį, į kurią Lietuvą įstūmė ankstesnės valdžios. Buvo iš pagrindų pradėta perorientuoti valstybės gyvenimą į socialiai atsakingą, ir tai yra išskirtinai svarbu. Nors tai neretai ignoruojama ar pašiepiama, bet turime pripažinti, kad būtent ši valdžia pirmoji atsisuko į labiausiai skurstantį Lietuvos žmonių sluoksnį. Iki jos bene visos valdžios meldėsi ir tarnavo tik turtingiesiems. O ši suprato, kad reikia ryžtis ir keisti – net ne keisti o gelbėti didelę dalį Lietuvos žmonių, gyvenančių skurde arba balansuojančių ant jo ribos.

Visa tai neturi nieko bendra su kai kurių arogantiškų ponų pasakymais, kad neva viso labo iš vienų atimama, o kitiems – duodama. Ne, ponai, viskas yra gerokai sudėtingiau – tiesiog mes toliau nebegalime toleruoti valstybės su 7 procentais išskirtinai turtingų ir daugiau nei trečdaliu skurstančiųjų. Juk už lango – jau XXI amžiaus antro dešimtmečio pabaiga, o ne laukinio kapitalizmo laikai. Ir pagarba valdantiesiems, kad jie, nors ir klupdami, nors kai ką ir kreivai darydami, vis dėlto svarbiausiąjį proveržį valstybėje atliko – atitolino Lietuvą nuo nugarmėjimo į gilaus skurdo duobę, iš kurios jau ko gero nebepakiltume.

Faktai kalba patys už save: trečdaliu išaugusi vidutinė alga, daugiau nei trečdaliu padidės pensijos (o jos jau ir taip didėjo, be to, išmokėtos konservatorių nusavintos pensijos dalys), didėja išmokos vaikams, neįgaliesiems, ir pan. Galima įvairiai kalbėti, bet šito, deja, dar nebuvo padariusi nė viena valdžia. Todėl, nežiūrint mano paminėtų klaidų, privalome pripažinti, kad bent jau socialinėje sferoje lūžis įvyko. Suprantama, kai kam tai – lyg krislas akyje, nes tai padarė ne jie, o tie, kuriuos visi puolė.

Tačiau valdžia, manau, turėtų suprasti, kad, norint iš esmės pakeisti padėtį valstybėje, jau nebeužtenka tų būdų, kurie buvo taikomi ligi šiol. Ateina laikmetis, kai daug ką būtina keisti iš esmės. Naujosios technologijos, 4.0 pramonės revoliucija nesustabdomai keičia ir socialinius žmonių santykius, taip pat patį gyvenimo būdą. Norime to ar ne, bet vartotojiška visuomenė jau tampa atgyvena – kaip ir ją pagimdęs kapitalizmas. Ir jeigu vien kartosime seną ir mūsų neoliberalų taip mėgstamą mantrą apie laisvąją rinką ir privačią nuosavybę, vieną dieną atsidursime prie suskilusios geldos. Privalome ruoštis globaliems pokyčiams – mokytis gyventi pokapitalistinėje santvarkoje. O kad tam pasiruoštume, pirmiausia turime pradėti apie tai kalbėti atvirai. Kalbėti apie mišrią (valstybinę ir privačią) ekonomiką, apie bendruomenės interesų prioritetą prieš individualistinius; apie gobšumą, praturtėjimą bet kokia kaina – kaip blogį, o apie pasidalinimą ir bendrą kūrybą – kaip gėrį; apie turto funkcionalumą, o ne jo šventumą; apie bendradarbiavimą, o ne antagonistinį, iki absurdo privedantį varžymasi.

O pirmiausia ir visų svarbiausia apie ką turime kalbėti ir susikalbėti – tai apie visų mūsų bendrą švietimą ir mokymąsi naujoviškai bendrauti, atsisakant patyčių ir skandalų kultūros. Turime sugebėti pažvelgti globaliau į savo, savo atžalų gyvenimo, savo valstybės raidos perspektyvas iš šiuolaikiškos, mums mokslo ir technologijų teikiamų galimybių padėties. Ir susitelkti didžiam tikslui – sukurti modernią klestinčią Lietuvą, kurioje nebebūtų skurstančiųjų. Patikėkite, laikmetis mums suteikia tokią galimybę – reikia sugebėti ja pasinaudoti.

Autorius yra politikos ir verslo ekspertas, Lietuvos Socialdemokratų darbo partijos tarybos narys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

34 komentarai

 1. Joana:

  Ačiū p. Algimantui už labai detaliai išnagrinėtą ir, manau, teisingai įvertintą dabartinės valdančiosios daugumos darbą per besibaigiančią kadenciją. Pradžia tikrai buvo viltinga, bet ilgainiui, matyt, pavargo nuo opozicijos akivaizdžių pastangų trukdyti. Buvo labai stipriai puolami iš šalies, tai yra politologų, žiniasklaidos – visa tai buvo matyti iš šalies. O kaip kitaip – juk ne tie rinkimus laimėjo… Be to prasidėjo visai bereikalinga trintis tarp savos frakcijos, tarp Seimo pirmininko ir frakcijos seniūno. Ir dar. Su šia partija į Seimą pakliuvo daug prašalaičių, kuriems ten visai ne vieta. Nebuvo atrankos. Viena Šakalienė kiek blogio pridarė ir daugiau yra tokių, kurie daugiau pakenkė nei padėjo.

 2. tai va:

  Ar ne per daug partijoj prašalaičių, o žadėt vieną ir daryt kitą tai galima?

 3. Žmogus:

  Teisingas straipsnis. O labiausia aš pasigendu teisingų politologų. tie Tapinai, Bruveriai, Urbonaitės. Valentinavičiai , Jakilaičiai, Valatkos ir kiti yra prolandsbergiški asmenys, gali jų nei skaityti nei nei klausyti : vien tik tirados. viskas blogai, visas negerai. (tarytum patys nebūtų kalti už tai ,kad iki to privedė). Nors valstiečiai pensijas pavogtas sugražino dar ir ženkliai pakėlė., atlyginimus irgi pakėlė.Ko nerimsta tie mokytojai .ar medikai ką??? ar jau jie dabar , pakėlus atlyginimus , geriau dirba???

 4. Diedas:

  Ūūūra tovatišči.
  Atimt ir teisingai padalint.
  Čiūr, aš dalinsiu.
  O jei rimtai, tai prirasineta nerimtai.
  Priesrinkiminiai paistalai.
  Visi karksi ta paty, kad kiti yra blogi, įvardyja negeroves, ieško kaltų.
  Bet nė vieni pakliuvę prie lovio nieko nekeičia, o klusniai tarnauja saujalei oligarchu.
  Tautieciai, nesileiskim mulkinami, neklausykm partiniu demagogų
  BOIKOTUOKIM RINKIMUS

  • Joana:

   Diedeli, pirmiausia išmok taisyklingai rašyti.

   • Diedas:

    Kokie dar reikalavimai bus, norint pareikšt savo nuomonę???
    Neraštingas laisvamanis dešimt kart vertingesnis už partijos narį, ar kitos rūšies nelaimingą balsuotoją.

   • Diedas:

    Tautiečiai, neklausykit kiaulių komunistų ir kitų gaujų užsivadinusių partijomis narių.
    Eilinį kartą seka lovio pasakas.
    Būkit ismintingi, neikit į rinkimus.

    • Žemyna:

     Neiti balsuoti = PADOVANOTI savo biuletenius auksarankiams „liaudies menininkams”… Rinkimuose nedalyvaujančių procentas savaime padidina gautų „už” balsų procentinę vertę. Gausiai dalyvaudami rinkimuose tą vertę stipriai sumažinam. Svarbu palikti biuletenyje savo žymes – balsuoti už tą, ką norime matyti Seime/savivaldybėje; jei tokio nėra – riebiai perbraukti kryžmai lapelį, arba riebiai išbraukyti pavardes tų, kam Seime ne vieta.
     Nors išbraukimai neskaičiuojami, bet 1) lapelyje paliekame savo požiūrį į konkrečius asmenis – gal vieną sykį kuri nors partija susidomės? 2) sumažiname gautų „už” balsų procentinę vertę, dėl ko kandidatas gali nė tų 3% nepasiekti, arba rinkimai apskritai neįvyks.
     Žinote geriau – siūlykite, mielai prisijungsiu. Tačiau 30 m. patirtis jau parodė, jog nedalyvavimą jie sau nauda paverčia. Kad ir kaip mažai rinkėjų ateitų, jie vis vien „pasiekia” reikiamą „dalyvavusių” skaičių – svarbu, kad pakaktų nepanaudotų biuletenių… 🙂

  • Algimantas:

   Diedai, tai kaip dabar pagal jus, “neikit balsuoti” .Ateis “buvusieji” ir išsirinks ?

 5. Romas:

  Puikus, objektyvus ir vilties teikiantis straipsnis.
  Pakankamai aiškiai suminėti svarbiausi dalykai – klaidos, nuo pirmos dienos prasidėjęs ir nesiliaunantis (praradusiųjų valdžią) puolimas, geri darbai ar pastangos.
  O labiausiai patiko pabaiga, autoriau supratimas, kad be galo šitaip tęstis negali, gyvename 21 -e amžiuje… Tik tai nereiškia kad viskas pasikeis savaime. Ar viską atliks ponas Dievas. Juo labiau ir ne tie, kurie jau dešimtmečius…

  Neįsivaizduoju esminių pokyčių prie dabartinės Sistemos. Laisvi rinkimai į valdžią, tai dar ne demokratija. Trūksta atstatydinimo… Valdžios vertikalę būtina sulenkti į ratą. Kitaip tiek brūdo (kiek yra susikaupę) nepašalinsi.

 6. Ona Voverienė:

  Nors nesu socialdemokratų garbintoja, straipsnis – puikus. Daugiau tokių straipsnių… Manau, kad ateinančiuose rinkimuoise socialdemokratai galėtų sėkmingai kautis, jeigu jie nedangstytų komunistų nusikaltimų lietuvių tautai, būtų objektyvesni ir atsikratytų stalinistinių komunistų, tarp jų ir komunistų ideologo Gedimino Kirkilo, su juodu jo tarnavimo Rusijai šleifu. Galėtų pagaliau patys suprasti, kad jų epocha jau praėjo ir negadinti kitiems žmonėms gyvenimo. JUk pabuvo šlovės viršūnėje dievuko Brazausko laikais. Prasigyveno, praturtėjo, nuskriaudė savo “politika” tūkstančius Lietuvos žmoniį. Gal, sakau, užteks. tegul pasidžiaugia pensijoje jų turtais ir prie lovio tegul užleidžia vietas kitiems. Algirdas galėtų juos pakeisti, jeigu… tik priėjęs prie “lovio” nesuges. Pagarbiai O.V.Vilnius, 2019.12.12

  • Diedas:

   Teip ir apgauna bobelas.
   “Ale kaip gražiai pašnekėją, raikia až šitų balsuot”
   Politika tai menas meluot.
   Politikai pliurpia tik tai, ką žmones nori girdėt.
   Voverien, nebalsuok ir paskui nereikes graužtis “durna buvau ne ti kryželį padejau”
   Kur tu jį bedėtum vis tiek apgaus.
   Žmones, neklausykit agitatorių, remkitės savo patirtimi, nesileiskit apgaudinėjami.
   Ar buvo jūsų gyvenime tokia laimė, kad pliurpos politikieriai vykdytu pažadus?????

  • Žemyna:

   Jaunime, prašau šio komentaro nepastebėti – tai skirta subrendusiems žmonėms.
   Yra buvę žilagalvių politikų pačia geriausia šio žodžio prasme, savo išmintimi tarnavusių savo tėvynėms.
   Yra politikų, primenančių buv. gražuolį kino žvaigždę, neišlipantį iš TV, reklamuojantį kokį nors „darbingumą” suteikiantį vaistą, dėl kurio šie ir toliau gali keliauti per į anūkes tinkančių merginų lovas. Kasdien po kelis kartus rodomos reklamos scena su mergaite senio glėbyje taip pasibjaurėtinai atrodo, kad net nupurto.
   Kai kurie mūsų Seimo „politikai”, nenorintys atsisakyti lovio, atrodo lygiai taip pat, kaip ir tas senis, niekaip nenujunkomas nuo mergaičių patalo….

 7. Tvankstas:

  “Objektyvaus vertinimo bandymas”
  Tai negalimas toks reiškinys, kai žmogaus mąstysena tegali būti subjektyvi.
  Šiame straipsnyje gali būti objektyvu tik skaičiai, kurie vėlgi subjektyviai gali būti žmogaus valia iškeliami ar paslepiami.
  Ekonomikoje objektyvu yra viena – buhalterija. Visa kita – zuikio pasakos.

 8. A co to, panowie?:

  Signatarą Z.Vaišvilą sulaikė policija
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/signatara_zvaisvila_sulaike_policija/

  • Žemyna:

   Niekas nieko negirdėjo?
   Jei buvo, kaip rašė, tai įdomu, kam toks keistas, demonstratyvus būdas – paryčiui tykoti prie namų ir net apsirengti neleisti? Kad ir kaip būtų – jis signataras. Yra (el.) paštas, kurjeriai – išsiuntei pakvietimą ir atvyks? Ar mano, kad paseks V. T. pavyzdžiu – nemalonės atvykti?
   Nebent tyčia taip demonstratyviai padarė – kad kažkas netoliese gyvenantis pamatytų?

   • Gražina:

    Pritariu. Visada turi būti išlaikyta PAGARBA žmogui. Net ir nusikaltėliui. O Z. Vaišvila yra signataras ir gėda tiems, kas jo tykojo ryte ir net apsirengti dorai neleido. O siūlymas pasiimti sumuštinių, tai pagąsdinimui, kad namo gali tą dieną ir negrįžti.

  • Žemyna:

   Čia daugiau:
   Z. Vaišvilą prie jo namų sulaikė policija, patarė pasiimti sumuštinių, vėliau paleido
   – ekspertai.eu/zvaisvila-prie-jo-namu-sulaike-policijapatare-pasiimti-sumustiniuveliau-paleido

   Penktadienio Vakaro žiniose bus daugiau.

   • Diedas:

    Džiugi naujiena.
    Įdomu būtų sužinoti daugiau. Bet “respublikos” lygio portalų neskaitau.
    Visi Vaišvilos lygio Lietuvos dergėjai ir vagys komunistai turi sėdėt kalėjime.
    Į partiją stojo tik kriminalinių polinkių turintys padarai.
    Šiknius Vaišvila net rašinėdamas Alkui nesidrovėdavo tokių frazių “šita, atsiprašant Lietuva”, ” taip vadinama nepriklausomybe” “tariami patriotai” ir dėl visų nelaimių kaltino “šitą šalį”

    • Žemyna:

     1. Respubliką lioviausi tada skaityti, kai V.T. sukritikavo laikraštyje V.L. už jo kelionę su žmona į ?Angliją valstybės pinigais (nežinau, tai buvo privati kelionė, ar oficialus vizitas). Ne todėl, kad sukritikavo, o todėl, kad įkyrus rašinėjimas ta tema turėjo kažkokį negerą prieskonį, ir gal tai jau tada tapo žmonių skaldymo į už- ir anti- pradžia. Tada ir sūnui patariau nebeskaityti jo, nes V.T. man nebeaiškus. Jam tai buvo didelis nusivylimas, nes jauniems reikia turėti autoritetų, taip pat ir spaudoje (kitas jo nusivylimas buvo gandas, paleistas apie KM ministro posto siekusį a.a. Ozolą, kad šis tik postų gviešiasi – vėl jaunas žmogus nežino, kuo tikėti).
     Tačiau šiemet, po tiek metų grįžau, ir kartais randu ten ką paskaityti, tačiau svarbiausia – atskiesti man net šiurpą sukėlusius komentarus, labai nekokią ten besiburiančių komentatorių šutvę. Delfio komentatoriai kartais kūdikiai prieš Respublikoje rašinėjančius. Tokius agresyvius VSD turėtų „kavutės” pasikviesti. Gali įtarti tituškas ten susirinkus. Bet pastebėjau, jog, kai parašai kitokį atsiliepimą, žiūrėk, ir dar kažkas išdrįsta pasisakyti prieš ten vyraujančią atmosferą. Jiems drąsiau, nebebijo būti sutrypti,. Todėl laikau, jog svarbu ten kitokią nuomonę palikti. Nemanau, jog taip visus piktūnus iš ten išdūmysiu, bet bus padrąsinti nepainiojantys amžinos Lietuvos su jos valdžioje laikinai esančiais nevykėliais. (Kaip spauda ir CK Brežnevo laikais: tovariščiai, gaila, bet mūsuose vis dar pasitaiko… )
     2. Dėl Vaišvilos – seniai nebesiklausau, nes dalykiško jo kalbose ar tekstuose nemoku įžiūrėti, dargi turiu kai kurių įtarimų. Tačiau vėl būtų gerai, kad kažkas aktyviai ir po jo tekstais komentuotų, nes jaunimas visada linksta prie „revoliucionierių” ir „į pažangą” vedančių. Todėl reiktų, kad kas nors su šalto vandens kibirais ten vis užsuktų, vaikams galvas ataušintų.
     3. Į šią žinią žiūriu kaip į reiškiančią kažką gerokai plačiau ir daugiau, negu tik šio asmens sulaikymą. Juolab, kad tai signataras, taigi, visų teisinių ritualų laikytis privaloma, o jų demonstratyviai nepaisyta, tartum siekta įbauginti. Taigi, gal greitu laiku kažką pribloškiančio išgirsime.

    • Žemyna:

     Tęsinys:
     Ketvirtadienį policijos sulaikytas signataras Zigmas Vaišvila apklaustas kaip įtariamasis – dar vienas bandymas jį užtildyti ar kur kas daugiau?
     – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ketvirtadieni-policijos-sulaikytas-signataras-zigmas-vaisvila-apklaustas-ka

     Mūsų Tvankstui nepavyks išsisukti nuo Nobelio! – po šiuo str. jo naujažodis – „banksteriai”. Šaunu! AČIŪ!
     Viename komentare paminėti Dubna, Jurgis, Zigmutis ir Andriukas. Ką tai reiškia? 2 konservatoriai + Z.V., o kas per veselnykai, Dubna?

 9. Gražina:

  Straipsnis puikus. Net jeigu tai ir prieš rinkiminis. Net ir negerbiantiems A. M. verta susimąstyti. Juk taip ir yra. Tie, kurie prieš, konkrečiai pasakykite, kas ne taip jo straipsnyje. Aš pritariu kiekvienam A. M. žodžiui. Ir jei A.M. dalyvautų rinkimuose, aš savo balsą atiduočiau jį.

 10. Ogi spręskime:

  LLRA-KŠS tapus valdančiosios koalicijos dalimi, imta svarstyti, kad pagaliau
  iš užmaršties bus pakelti tautinėms mažumoms aktualūs klausimai – vietovardžių ir asmenvardžių rašybos dokumentuose reglamentavimas
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-prabilo-apie-tomasevskio-vizija-kiek-visa-tai-realu-kitas-klausimas.d?id=83046827
  Geras žmogus – ne savimi, ne savo partija, o kukliai tieks amžių Lietuvoje su jos tauta gyvenančiomis tautinėmis mažumomis – totoriais, karaimais, na, ir čigonais… 🙂

  Kaip vadinamas tas, kas priglunda ir pulti tinkamos akimirkos tyko?

  • Žemyna:

   Žmogus visai rimtai ruošia vietą Pilsudskio Antrojo sostui?

  • O, praleidau, negirdėjau::

   Citatos iš to str.:
   … Verta atkreipti dėmesį, kad tiek prezidentas Nausėda, tiek R. Karbauskis yra sakę, kad galima(!!!) būtų priimti tautinių mažumų įstatymą;
   … Karbauskis minėjo, kad problema slypi tame, jog LLRA nerodė jokių iniciatyvų (!!!)
   … Kalbėdami apie priežastis, kodėl gatvių pavadinimų lentelių originalo(!!!) kalba rašymas bei asmenvardžių naudojimo dokumentuose …

   – delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-prabilo-apie-tomasevskio-vizija-kiek-visa-tai-realu-kitas-klausimas.d?id=83046827

   Prezidentas Nausėda(!!!) + R. Karbauskis jau tandemas?
   Ar jie suvokia, apie ką kalba? Ar tikrai apie TM, ne apie kitataučius kalba??? Ar tikrai apie OKUPACIJOS palikimo įteisinimą (,,originalo” kalbą). Ar jau ir jiems kažkas ,,perekryl kislorod”?

   • Nesimelskite aukso veršiui:

    Kai pradėjo nesisekti, kaip įsivaizdavome, kažkas pradėjo piršti mintį, jog reikia rinkti į Seimą sėkmingus verslininkus, jie ir valstybę gebės išvairuoti, kaip tarpukario patriotiški verslininkai, dirbę ne tik sau, bet ir dėl Lietuvos.
    Ar tikrai? O gal priešingai – į pavojų įstumti?
    Tautiškai nusiteikęs stambus žemvaldys, finansiškai rėmęs parašų rinkimą dėl valstybinės kalbos išsaugojimo piliečio asm. dokumentuose bei visokius renginius tautiškumo tema, išrenkamas į Seimą būtent dėl jo tautiškų pažiūrų, tikintis, jog toks gebės ir ūkiškai tvarkytis, ir nepasiduoti svetimoms įtakoms.
    Tačiau įvyko priešingai – jo partijos iškelti žmonės panašesni į strateginės kaimynės tarnus, o ne į savo SUVERENIOS valstybės vedlius, stiprinantys jos nepriklausomybę! Jie daug laiko praleidžia viešėdami pas kaimynėlę, ne vienu savo veiksmu pažeidė ne tik LT, bet ir Tarptautinę teisę (okupacijos padarinių įteisinimo klausimu), ne vienas jų vyriausybės sprendinys tarnauja ne LT labui, netgi žemina valstybę.
    Ar to priežastis ne ta, kad vadovaujančiose pozicijose būtent stambus verslas? Jis gali daug ką nupirkti ar papirkti, bet gali ir daug netekti – pvz., kaimyninės šalies rinkos, jei staiga jo klientė nutraukia trąšų pirkimo sutartis? Kad nepasiskustų arbitražui, kaimynė šantažuoja strateginio bendradarbiavimo sabotažu bei kt. Elgiasi, kaip įžūlus kelių plėšikas, atsistojęs tarp tavęs ir kitų, nepraleidžiantis tavęs toliau savo teritorijos ir stumiantis savo valdas vis artyn Seimo. (Iš kur kilo m-jų perkėlimo Kaunan planai?)
    Taigi, ar tokią „valdžią” turime – piemenį, varantį kaimenę kryptimi, kurią ponia pirštu parodė?

 11. Surėmė špagas:

  Maldeikienė su Radžvilu – jis apie „konservatorių ir krikščionių kaukes dėvinčių” balsavimą EP.

  Nuo bačkos. Europarlamentarė Aušra Maldeikienė: šitas piktas, agresyvus, nervingas rudokas maras spręs, kaip gyventi Lietuvos valstybei
  – .tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nuo-backos.-europarlamentare-ausra-maldeikiene-sitas-piktas-agresyvus-nervi

 12. ŽEMAITIS:

  Ko jau ko, tačiau kairiosios politikos ir konservatyvių draudimų Lietuvai reikia kuo mažiau.
  Kairioji politika (kad ir nuosaikesnė – socialdemokratinė) yra rimtas stabdis augančioms ekonomikoms. Ypač – nedielėms šalims. Lietuva dėl investicijų konkuruoja su kaimyninėmis šalimis. mes tampame vis mažiau patrauklūs kapitalui dėl demografinių priežasčių, o čia dar naivūs kairuoliški reguliavimai. Tokiai šaliai kaip Lietuva reikia kuo daugiau laisvos rinkos ir kuo mažiau reguliavimų. O tam palankiausia -liberali politika.
  Konservatyvi politika dvelkia naftalinu. O tai reiškia, kad ji nepatraukli jaunimui ir skatina jį emigruoti. Tad visuomenė sensta ir vėl tampa nepatrauklia investuotojams. Jaunimui socialiniu aspektu taip pat priimtiniausia liberali politika.
  IŠVADA – liberli politika (patikslinsiu – neoliberali), liberalų partijos yra daugiausia naudos tokiai šaliai, kaip Lietuva galinčios atnešti partijos. Ir jokių abejonių čia nėra. Manau, kad anksčiau ar vėliau Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje) tai bus suvokta.

 13. Žemyna:

  Už lietuvių kalbą – pašalinti iš mokyklos
  – respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/uz_lietuviu_kalba__pasalinti_is_mokyklos/

  Taip buvo ir mano „bočiams”, kai tarpukariu mokėsi lenkiškose gimnazijose – net laisvalaikiu, internate, kuriame teko gyventi, vienos parapijos vaikai tarpusavyje negalėjo savo kalba kalbėti. Budėtojai, vaikščiodami koridoriais, ir prie durų pasiklausydavo. Bausmės buvo skaudžios, žeminančios.
  Žinoma, geresnį įsijautimą, spartesnį kalbos išmokimą,t.y., mokymosi efektyvumą gerina tai, kad net laisvalaikiu kalbama ta kalba, kurios mokaisi. Tačiau bausti?

 14. Iš kito kampo apie „gerumą”:

  N. Venckienė: bėgau, nes gavau sąrašą, kas turi mirti
  – diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/n-venckiene-begau-nes-gavau-sarasa-kas-turi-mirti-944411#comment-3891829

  ir apie, kaip ir Nepriklausomybės pradžioje, nusuktus automobilio ratų varžtus

 15. Iš kito kampo apie „gerumą”:

  N. Venckienė: bėgau, nes gavau sąrašą, kas turi mirti
  – diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/n-venckiene-begau-nes-gavau-sarasa-kas-turi-mirti-944411#comment-3891829
  ir apie, kaip ir Nepriklausomybės pradžioje, nusuktus automobilio ratų varžtus
  Ir dar:
  Vidurio Europos sostinių merai pasirašė „laisvųjų miestų“ susitarimą
  – diena.lt/naujienos/pasaulis/ekonomika-ir-politika/vidurio-europos-sostiniu-merai-pasirase-laisvuju-miestu-susitarima-944439
  Šiose valstybėse iniciatyvą perima PL? Mat, kai kurie Orbano siūlymai jai trukdytų savo planų kaimyninėse valstybėse siekti?

  • O tai - „desertui”:

   Tarpukario Lietuvos istoriją menantis akademinis choras „Ave Vita“ – naikinamas
   – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/tarpukario_lietuvos_istorija_menantis_akademinis_choras_ave_vita__naikinamas/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: