Č. Iškauskas. Kas tebešmeižia partizaninį judėjimą? (81)

Tauro apygardos vadovybė | Genocido aukų muziejaus fondų nuotr.

Tauro apygardos vadovybė | Genocido aukų muziejaus fondų nuotr.

Ar partizanai žudė civilius? Klausimas ne toks jau retas ir paprastas. Ne klausimą, o teiginį su liudytojų patvirtinimais galima aptikti ne tik teismų praktikoje, bet viešojoje žiniasklaidoje.

Akis užkliuvo už šį birželį, artėjant gedulo ir tremčių minėjimo metinėms, Ekspertai.eu (suprask: europinis portalas) paskelbto tokio Povilo Masilionio straipsnio, kuriame tvirtinama, kad mes vėl grįžtame į pokarį, kai vyrauja „nekritiškas pokario partizanų vaidmens, jų žygių bei „žygių“ vertinimas, peraugantis į kitokių nuomonių ir net menkiausių prieštaravimų nepripažįstantį „miško brolių“ kultą…“ Dabartinius politikus jis įvardija kaip „šiuolaikiniais politiniais banditais“, už solidžią neseniai išleistą knygą „Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 1944-1953. Mitai ir tikrovė“ kritikuoja „partizanų dievintojų odes“ kuriantį Vladą Terlecką, išgiria Mindaugo Pociaus, Henriko Šadžiaus, Broniaus Pilkausko kūrinius ir, žinoma, savo publicistinį veikalą „Gyvenimo gabalai“, kuriame šis buvęs LKP CK instruktorius „partizanų vykdytą civilių gyventojų terorą“…

Yra ir pavyzdžių: partizanų reidas Troškūnų valsčiuje, nužudyta Gailiūnų pradinės mokyklos mokytoja, Lebrikų šeimos tragedija Šilalės valsčiuje, Žąsinų giminės egzekucija Troškūnų apylinkėje ir t.t. V.Terleckas, neneigiantis, kad tarp civilių šiame pasipriešinimo okupantui kare irgi buvo netekčių, savo atsakyme „Vorutoje“ įtikinamais faktais įrodo, kad tarp žuvusių šių „nekaltų“ žmonių dauguma buvo stribai arba bendradarbiavę su sovietais asmenys. Daugelis jų nebuvo „beginklių civilių žmonių aukos“, kaip rašė P. Masilionis.

Savo komunistine praeitimi besididžiuojantis buvęs žurnalo „Gairės“ vyr. redaktorius pagarsėjo rinkiniu „Partizanų teroro aukų atminimo knyga“, kurioje surinko buvusių stribų, jų palikuonių, taip pat sovietinių funkcionierių liudijimus. Joje nė žodžiu neužsimenama apie NKVD, „liaudies gynėjų“, čekistų, infiltruotų į pasipriešinimo gretas, darytas piktadarybes, dalyvavimą trėmimuose ir žudynėse.

Kitas nužudytųjų gynėjas – portalas Ldiena.lt – detaliai aprašo Lebrikų šeimos iš Šilalės rajono tragediją, kai partizanai įvykdė egzekuciją penkiems jos nariams, ir daro išvadą: garbingi partizanų mundurai aptaškyti civilių krauju. Pasitelktas ir Seimo narys Dainius Kepenis, skandalingai siūlęs pastatyti bendrą paminklą ir stribams, ir partizanams. Kitas parlamentaras, istorikas Arvydas Anušauskas įrodė, kad trys iš nužudytų Lebrikų buvę stribai.

Mėginimai apibendrinti ir teigti, jog kone visi partizanai terorizavę ir žudę civilius ir beginklius gyventojus – tai naujas nusikaltimas. Deja, kaip ir M. Ivaškevičiaus romano ar R. Vanagaitės veikalo atvejais, tokiems rašytojams netaikoma jokia atsakomybė. Jie ir toliau, kaip ir komunistinis instruktorius P. Masilionis, „instruktuoja“ visuomenę, kokie geri buvę „liaudies gynėjai“ (jie esą gynę liaudį nuo banditų) ir kokie baisūs teroristai, plėšikai bei lėbautojai buvo partizanai. Iš pavienių faktų klastojama „tiesa“, kuri juodina visą kovą su okupantu.

Svetainėje Partizanai.org išsamiai paaiškinta, ar partizanai laikytini teroristais (www.partizanai.org/failai/html/partizanu-kovos.htm). „Bene kiekvienas kaimo gyventojas žinojo, už kuriuos veiksmus jis gali nukentėti nuo partizanų, – pabrėžiama šioje studijoje. – Juk partizanai dažniausiai bausdavo tuos, kuriuos įtarė dėl ryšių su saugumu, partijos veikėjus, valdžios darbuotojus, vėliau tuos, kurie turėjo vyraujantį vaidmenį kolūkių steigime ir valdyme. Partijos aktyvistai, įtariami šnipai ir valdžios darbuotojai dažnai būdavo įspėjami, kad nukentės, jei nenutrauks savo veiklos. Komunistams kaime būdavo nesaugu, veiklesnieji dažnai persikeldavo į miestus ir miestelius gyventi“.

Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties atpildo veiksmus, kuriais buvo mėginama žudyti žmones be detalios atrankos. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti. Komunistų istorikai nuolat mini šiuos ir tik šiuos nutikimus, tad manytina, kad daug kitų panašių masinio smurto veiksmų nebūta. Kad buvo tiek mažai tokių nutikimų per aštuonerius metus, rodo didelį partizanų nuosaikumą ir kovos tikslų supratimą.

Dažniausiai būdavo likviduojami „enkavėdistai“, MGB pareigūnai, kolūkių pirmininkai, bet daugeliu atvejų prieš tai jie būdavo įspėjami nutraukti bendradarbiavimą. Komunistai ir okupacinės valdžios darbuotojai karo sąlygomis buvo laikomi okupacinio režimo pareigūnais ir tautos išdavikais, nusipelniusiais griežtos bausmės. Bet, pavyzdžiui, partizanai ketino mirtimi nubausti sovietinį agentą Markulį, dėl kurio išdavysčių žuvo daug partizanų, tačiau į Vilnių nuvykę partizanai dėl kelių atsitiktinumų negalėjo nuosprendžio įvykdyti.

Pasitaikydavo ir nekontroliuojamų nusikaltimų. Ričardas Čekutis ir Darius Žygelis savo tyrime „Laisvės kryžkelės. Partizanų karo lauko teismai“ rašo apie partizanų karo lauko teismus. Jie buvo rengiami drausmei bei partizanų statutams nusižengusiems laisvės kovotojams bei kitiems ginkluotiems asmenims, nepriklausantiems organizuotoms bei centralizuotoms partizaninėms struktūroms.

Štai kad ir žinomo partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimuose nurodomas minėtame 1945 m. Merkinės miestelio puolime dalyvavusių laisvės kovotojų sąrašas. Prie kiekvieno slapyvardžio trumpai aprašomas ir kiekvieno jų tolesnis likimas. Vien šiame sąraše nurodomi keli partizanai, kurie buvo karo lauko teismo nuteisti mirties bausme už įvairius nusižengimus. A. Ramanauskas tame sąraše nurodo, kad jie visi buvo nuteisti už plėšikavimą ir nekaltų gyventojų žudymą.

Toliau autoriai rašo: „Tikrai buvo tokių partizanų, kurie manė, jog, jeigu jie jau pasuko pasipriešinimo keliu, vadinasi, jiems viskas leistina ir tarsi atleidžiama. Tačiau štabuose dirbę pareigūnai visuose susitikimuose ar vizituodami kaip tik pabrėždavo priešingą dalyką – kad buvimas partizanuose kovotojams uždeda kur kas didesnę atsakomybę, nei civiliams gyventojams. Bent jau dėl to, kad partizanų rankose yra ginklai, o jie kartais galėjo būti nukreipti ir į nekaltus asmenis. O už tai buvo baudžiama, kartais net mirtimi. Kaip minėta, partizanai kalėjimų neturėjo, todėl ypatingais atvejais buvo būtinos net ir pačios griežčiausios bausmės.“

Todėl nuolat tvirtinti, kad kone visas partizaninis judėjimas buvo nukreiptas į civilių gyventojų žudymą, kuo ir užsiima kai kurie nuo komunistinio nomenklatūrinio išskirtinumo neatvėsę kairieji, yra tas pats „stribizmas“. Iš tikrųjų, jis, pasirodo, gajus ir šiandien. Bet ar jis baudžiamas?

Kategorijos: Akiračiai, Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

81 komentaras

 1. Prašalietis:

  Iš Č. Iškausko straipsnelio:”Svetainėje Partizanai.org išsamiai paaiškinta, ar partizanai laikytini teroristais. „Bene kiekvienas kaimo gyventojas žinojo, už kuriuos veiksmus jis gali nukentėti nuo partizanų, – pabrėžiama šioje studijoje. – Juk partizanai dažniausiai bausdavo tuos, kuriuos įtarė dėl ryšių su saugumu, partijos veikėjus, valdžios darbuotojus, vėliau tuos, kurie turėjo vyraujantį vaidmenį kolūkių steigime ir valdyme. Partijos aktyvistai, įtariami šnipai ir valdžios darbuotojai dažnai būdavo įspėjami, kad nukentės, jei nenutrauks savo veiklos. Komunistams kaime būdavo nesaugu, veiklesnieji dažnai persikeldavo į miestus ir miestelius gyventi“.”Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties atpildo veiksmus, kuriais buvo mėginama žudyti žmones be detalios atrankos. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti”….. Po Vanagaitės, Ivaškevičiaus ir t.t. “nepakankamai patriotinių”parašinėjimų šia tema paskaitinėjimo, ir Iškauskų Česiulio straipsnelyje paminėtų – “kiekvienas kaimo gyventojas ŽINOJO UŽ KĄ JIS GALI BŪTI NUBAUSTAS,partizanai dažniausiai BAUSDAVO, KURIUOS ĮTARĖ…., kurie TURĖJO VADOVAUJATĮ VAIDMENĮ kolūkių steigime ir valdyme…..PARTIJOS AKTYVISTAI, ĮTARIAMI šnipai, VALDŽIOS DARBUOTOJAI būdavo ĮSPĖJAMI,KAD JEI NENUTRAUKS VEIKLOS TAI”….jiems visiems bus “KAJUK”. Po tokių konstatacijų, bent kiek adekvačiai realų pasaulį suvokiančiam eiliniam žmogeliui pasidaro daugiau mažiau aišku “KAS BUVO KAS”tais laikais. Na o po Iškauskų Česiuko dar”patriotiškesnės” konstatacijos – “Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties ATPILDO VEIKSMUS, kuriais buvo mėginama žudyti žmones BE DETALIOS ATRANKOS”, paminint, kad tuose atvejuose klubuose buvo nužudyta dešimtys ten susirinkusių visiškai nekaltų žmonių, pagalvoji, kad nereikėjo Česiuliui rašyti šio Ekspertuose.eu skelbto Povilo Masilionio straipsnio “kritikos”, nes šis “patriotinis” Iškausko straipsnelis parodo,kad Česiulis visiškai pradeda prarasti”tautinę-patriotinę”uoslę, nurodančią “ką ir kaip” reikia rašyti, kad būtų”patriotiškai,tautiškai teisinga” ir pasidarytų daugiau žmonių “teisingai suprantančių dalykus”. Po šio Iškausko straipsnelio tegali”gautis”, kad, esančiam nesuinteresuotu, eiliniam žmogeliui, paskaičius Vanagaitės ir kitų pokario partizanų kovų “menkintojų” rašymus šių kovų tema, pastarieji pasidarys dar labiau įtikinantys ir atitinkantys tikrovę, nei “tautinių iškauskų skelbiamos patriotinės tiesos”….

  • Antanas:

   Šį kartą kažkaip mažoka savo paties minčių, komunistėli tu apsitapšnojęs… Vakar per daug vodkos išlakei? Sunki galva ir rankos dreba?

  • jurgis:

   Prašalieti, tai ir praeik pro šalį. Ko gero, esi stribokų giminės? Iškauskas remiasi istorijos tyrinėtojų analize, o ne vienos bobos iš Purnuškių kaimo plepėjimu… Susiadyk vatinką.

   • Prašalietis:

    Jurgeli “tautinės patriotinės minties meistreli”, net ir Iškauskas, buvęs spaudoje ir televizijoje profesionalus politikos apžvalgininkas nuo 1976 metų, “teisingai ir patriotiškai” tarybinei liaudžiai švietęs tuometinės partijos ir vyriausybės politiką, šiandiena nemažiau “patriotiškai” šviečiantis šiandieninės valdžios politiką, kuris pagal tave”remiasi istorijos tyrėjų analize”, tau ir kitiems pseudo patriotams patriotiškai rašo, kad yra”Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties atpildo veiksmus, kuriais buvo mėginama žudyti žmones be detalios atrankos. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti”. O kiek dar yra tokių be “detalios atrankos padarytų patriotinių kovinių žygių prieš okupantus” šiandieninams “tautiniams istorikams yra nežinoma”….O kur dar “nepropagandinio politikos apžvalgininko” Iškausko nepaminėti, kitų “tautinių”istorikų kol kas “neatrasti” susprogdintų NKVD štabų, susprogdintų okupantų kariuomenės karinių ešelonų, suorganizuotų pasikėsinimų prieš aukščiausius Lietuvos kompartijos vadus ir t.t. faktai….. Čia jau ir vatinkos nesusiadysi, adyk neadęs, ir Purniškių bobelės “amą praradusios” pajėgs tik bažnyčioje suplepėti Tėve mūsų….

 2. Diedas:

  Gimiau ir pirmuosous gyvenimo metus praleidau pamiskej. Kol seneliai buvo gyvi ten prabego velesnes vasaros. Daug girdedavau senolliu sneku, ne visks suprasdavau, bet kai mamos paprotintas pradejau oreantuotis kas tie skrebai, komunistai, komsomolcai, bunkeriai, susiformavo poziuris i gyvenima uz kuri veliau maskoliai ikiso i kalejima, bet isitikinimu ir meiles Tevynei nepalauze.
  Mano jaunystes laikais kaime tebetvyrojo neapykanta atejunams kiaulems komunistams, skrebams ir kitiems prisitaikeliams.
  I miska isejo dori, tiesus zmones nenoreje pries nieka klupet ar apsimetinet. Gimines kaimynai draugai.
  Skrebai ir kiaules komunistai kure kolchoza visi buvo atsibasteliai, ubagai valkatos pinokai vagys.
  Ne karto negirdejau ne vieno blogo apie miskinius ir ne karto negirdejau ne vieno gero zodzio apie skrebus ir komunistus.
  Bet girdejau kokiais budais skrebai galbydavo zmones kad nepaliktu zymiu.
  Yra labai isradingu receptu.
  Mama kapuose skaiciavo kiek skrebai ir maskoliai nuzude kaimynu. 1946m. labiausiai paplites skaicius ant antkapiu. Suskaiciavo virs dvidesimties.
  Ir tik viena partizanu susaudyta seima guli tuose kapuose.
  Tevas ir motina skunde visus is eiles, o sunus mieste uzsirase komsomolan. Uz tai buvo nuteisti.

  Nunai raudonieji rubliniai agitatoriai, kurie gerai jaucia kas stipresnis inirtingai klastoja istorija. Tautieciai, neuzkibkit ant melo.

   • Prašalietis:

    Diedai, kaip šiandieninis didvyris, kuriam ” mama suformavo požiūrį į gyvenimą už kurį vėliau maskoliai įkišo į kalėjimą”, galėtum konkrečiau ir”neiškraipydamas istorinių faktų” suformuluoti savo buvusį “suformuotą patriotinį požiūrį į gyvenimą” ir konkrečiai paminėti tavo didvyrišką veiksmą už kurį “maskoliai įkišo į kalėjimą”. Šiandiena augantys dar neišsivaikščioję ar tėvų neišsivežti būsimi tautiniai patriotai “su nekantrumu ir išsižioję” laukia tikrų didvyriškų patriotų pokario kovų už laisvę “tikrų ir patriotinių”istorinių faktų… Tik nerašyk kaip buvęs praeityje, sėkmingai prisitaikęs šiais laikais “teisingų nuomonių ir pažiūrų” formuotojas Iškauskas, parašęs”Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties atpildo veiksmus, kuriais buvo mėginama žudyti žmones be detalios atrankos”…. Jei kur nors ką nors apie pokario kovas girdėjai, tai parašyk, tik rašyk, kai buvo žmonės žudomi “padarius detalią atranką”…..

    • Diedas:

     Praxadimiets,
     Su tamsta diskutot galima tik tada, kai rupi paistyt durnystes.
     Pats nieko rimta, niekada neparasai.
     Vien komunistiniai klykavimai.
     Kai bus nuotaika pablevyzgot ir paerzint komunista, butinai parasysiu atsakyma i tamstos pezalus.

     • Prašalietis:

      Diedai, patriotiškai maldauju, parašyk man šiandieniniam fufaikiniam nesusipratėliui ir kitiems esamiems ir būsimiems tikriems Tautos šiandieniniams”patriotams”, kurių seno profesionalaus “nepropagandisto, politikos apžvalgininko” Č.Iškausko “patriotinis” straipsnis nelabai įtikino, kokias gi tau mamytė” įskiepijo patriotines pažiūras į gyvenimą”, už kokias “patriotines pažiūras į gyvenimą, anti okupacines, anti komunistines kovas” maskoliai tave įkišo į kalėjimą. Kitu atveju pradeda kilti”nepatriotiniai prisiminimai”…. Kiek pamenu , komentare pats rašei, kad turėjai garbės porą kartų trumpai padirbėti mėsos kombinate. Iš šiandienos “tautinių patriotinių”pozicijų pažvelgus, galima konstatuoti, kad mėsos kombinatai tarybiniais laikais buvo padidinto”tautinio patriotizmo pasireiškimo vieta” ir milicijos OBKSS čia buvo įpatingai “na čieku”. Gūdžiais tarybiniais laikais šie šiandiena vadintini “tautiniai patriotai, kovotojai” už šiandieninę Lietuvos “laisvę ir nepriklausomybę”, “kenkė” tarybiniai santvarkai ir komunistams progai pasitaikius nugvelbdami mėsos kombinate kokį brizą mėsos ir po jį parduodami. Tiesa, šių “tautinių patriotų kova už Lietuvos nepriklausomybę” po skvernais išnešinėjant kombinate pasivogtą mėsą, tęsdavosi neilgai, vieną kitą mėnesį. Įkliuvę šiandiena tai “patriotiškai”yra vadintina “NKVD”, tuomet tarnyba gaudžiusi šio tipo “kovotojus už laisvę ir nepriklausomybę” vadinosi OBKSS. “Kovotojai” tempę po skvernais ar apatiniais drabužiais kelis kg mėsos ir įkliuvę pirmą kartą gaudavo įspėjimą arba jiems “NKVD-istai” liepdavo”baigti kovą už laisvę ir nepriklausomybę” ir atsiskaityti iš darbo, už antrą kartą vagiamą mėsą arba mėsos vogimą dešimtimis kilogramų šių “tautinių kovotojų už laisvę ir nepriklausomybę” laukdavo”maskolinis kišimas” į kalėjimus už jų “mamyčių įskiepytas teisingas pažiūras į gyvenimą”….

      • Juozas:

       na, kaip visada, nusipezėjai, Prachadimce, apie sisteminį partinį vogimą nieko negirdėjai ? Tai buvo partijos privilegija, o aptarnaujantis personalas gaudavo tik nuograužas. Už stambias vagystes partinių bausti negalėjo – turėjo atsiklaust partkomo, o tas užtardavo. Tokiu būdu partiniai veikėjai patys griovė SSSR.
       Kaip visiškam tamsuoliui siūlau pasitobulinti : paskaityti A.Terlecko knygą “Ne pats pasirinkau savo dalią”. Būsi nustebintas

    • Diedas:

     Praxadimiets,
     Kodel lietuviai tardami zody “komunistas” visada dadeda “kiaule”???
     O jei nedadeda kiaules tai taip pagalvoja???

 3. Senis:

  Kaip tautiniame portale apdergt partizanus?
  Apsimetant teisybes ieskotoju, cituot kremlinu mela skleidziama internete, arba atrinkt partizanus zeminancius faktus.
  Delfyje tokia rusiskos propagandos rusimi uzsiima rubrika “Demaskuok”
  Alke Iskauskas irgi gerai “demaskuoja”, o agresyvus kremlinas Prasalietis inirtingai cituoja.
  Kodel Iskauskas neaprase Vanago knygos istrauku apie uzpulta teaukiny, musius su rusais, ar granatas imestas i rusu kareivines ar stribynus.
  Eiliniams partizanams tai buvo lengviausias kelias uzsidirbt medaly. Be musio su minimalia rizika svyst granata i kareivines pro langa, ir okupantu galvos, uz kurias apdovanojama yra.
  Tokie dalykai siais laikais nepublikuojami ” nenervuokim RUSSUS” :):):):)

  • Prašalietis:

   Seni, pavaryk komentare “agresyviam kremlinui Prasalietis” apie tau “žinomus”konkrečius pokario mūšius su rusų kariuomene, apie tau”žinomus”konkrečius faktus kur, kada “su minimalia rizika pokario partizanai svaidė granatas į kareivines pro langus ant okupantų galvų kiek tik norėjo arba kol nusibosdavo tas granatas svaidyti”. Padarysi dvigubą “patriotinį, Tautai ir šiandieninei valstybei labai reikalingą informacinį ir auklėjamąjį darbą”: tavo darbo pirmas rezultatas būtų – kremliniams Lietuvoje ir Rusijoje, bet kokiai rusiškai propagandai butų “kajuk”, nes šiuo atveju ir patys kvailiausi tautiečiai suvoks”kur yra tiesa”, ne sąmoningais patriotais teliks Vasaros gatvėje gyvenantys pacientai. Tavo darbo antras rezultatas būtų- sužinojęs Putinas kaip pokario partizanai be mūšio svaidė kiek norėjo granatas pro kareivinių langus ant okupantų galvų ir kiek už tai prisidirbo lengvai sau medalių, Putinas mautų su Kremliumi ir visa Rusija mažiausiai už Uralo. Ir būtų Rusija atgrasyta nuo Lietuvos užgrobimo šimtams metų….

   • Senis:

    Priedurni, paskaityk Vanago knyga, ne tokiu dalyku suzinosi.

    • Prašalietis:

     “Neeilinio patriotinio proto”Seni, ne tik užsilikę priedurniai, bet ir tikri šiandieniniai esami ir būsimi tautiniai patriotai, kurie nepaskaitė Vanago knygos, labai nori išgirsti šioje knygoje esančius ir tavo sužinotus ne tik tavo komentare paminėtą-“partizanai be mūšio mėtė granatas kiek norėjo arba iki tol kol nusibosdavo pro langus į kareivinėse susispietusius rusiškus okupantus ir stribus, kurių kūnus rusai, niekam nematant, turėjo nuo 1945 iki 1953 išsivežioti ešelonais į Rusiją, bet ir kitus tavo sužinotus “ne TOKIUS DALYKUS”. Vanagaitė savo “ne visai patriotinėje”knygoje aprašė apie visa tai ” ne kokius dalykus”….

    • Juozas:

     Gerb. Seni, manai, Prachadimcas yra perskaitęs bent vieną knygą ? Abejoju – vatnikų tarpe tokių reta, todėl tavo pasiūlymas paskaityti jį žeidžia ir , neabejou, jis dėl to putos tik daugiau

 4. Ženklas:

  Č. Iškauskas vėl šmeižia Lebrikų šeimą. Nepadoru! Buvęs VSD vadas Mečys Laurinkus, kaip pats patvirtina itin kruopščiai ištyrinėjo Lebrikų šeimos atvejį, kai partizanai sušaudė šią šeimą, t.tarpe nėsčią moterį, ir straipsnyje berods L.rytas paskelbė, kad A. Anušauskas apšmeižė šią šeimą nebūtais dalykais – buvimu stribais ir pasiūlė atsiprašyti.

  • Juozas:

   jei A.Anušauskas neteisus dėl Lebrikų šeimos, tegu jį paduoda į teismą. Neabejoju, “Komsomolka” to tikrai nedarys, nes, kaip dažniausiai ir yra, pati meluoja. Dėl M.Laurinkaus autoriteto labai abejoju, švelniai tariant. Ne tas žmogus. Dar pasakyk, kad V.Petkevičius garbės žodį pridėjo

 5. Antanas:

  Gerbiami tautiečiai, diskutuoti su visokiais “prachadimcais” – tai tik veltui gaišti laiką, nes apsitapšnoję putinoidinai komuniagos rašė, rašo ir rašys savo idiotizmus, už kuriuos jie, manau, gauna nemažai kremlinių “babkių”. Įsivaizduokite: buvo komuniagų valstybė, gyveno tie komuniagos kaip pelės aruode ir staiga – 90-ji!!! Griūna sovietų imperija, viskas lekia velniop… Ar ne pikta? Ar ne skaudu? Už ką, tvojumatj, kovota, už ką kraujas lietas?!… Tai štai ir rašo dabar tie brudai visokias nesąmones apie žiauraus Smetonos antiliaudinį režimą, apie šauniąją Raudonąją armiją-išvaduotoją, apie “narsiuosius liaudies gynėjus”, apie “litovcus fašistus ir banditus”…

  • Prašalietis:

   Gerbiamas tautinis bičiuli Antanai, perskaityk nuo 1976 metų profesionalaus “visokių politkų apžvalgininko” Iškausko “patriotinį” straipsnį ir komentuok jo straipsnį, o ne kokius prachadimcus…Nes “prachadimcinis laiko gaišinimas”, sunkų okupacinį gyvenimą patyrusias, dėl lansberginiame išsivaikščiojančiame durnių laive gaunamos europinio lygio tautinės orios pensijos”persipatriotinusias”, tavo pagyvenusio žmogaus smegenis, kurias ir po 30 metų nepriklausomybės persekioja “putinoidinės komuniagos”, dar ir po šiai dienai “griūva sovietinė imperija”, tau”šmėžuoja prieš akis” 1945-1953 metais buvusi Raudonoji armija ir visokie liaudies gynėjai…. tautinį ir patriotinį tavo organizmą pakirs negrįžtamai…

 6. Romas:

  Ką bekalbėtume ar rašytume apie Lietuvos partizanus, pirmučiausiu reikalu negalima pamiršti, kaip jie atsirado.
  Jie tik pasekmė prieš tai buvusių įvykių – dviejų okupantų gėdingo suokalbio ir nepriklausomų valstybių okupacijos.
  Tikrai neadekvatu vertinti veiksmus besigynusių, o tikruosius agresorius ir nusikaltėlius paliekant už dėmesio ribų.

 7. stasys:

  Gerai kad žmonės reaguoja į tokus str. kaip to pono Povilo Masilionio , žmogus iki kaulų prasmegęs sovietinėje propagandoje , tapšnojęs Sapožnikovos kūrybai, buvęs teistas ir nuteistas už savo pikta veiklą prieš Lietuvos Respublika ,‘dorybių‘ sąrašas nėra baigtas ir nuolat pildomas . Ar reikia stebėtis kad jam tapšnoja ekspertai ir KO ? Kaip man tai jokia naujiena ir dėl to nuo galvos rautis plaukus tikrai nereikia . Pas kiekviena NKV-ėdisto anūką rasis dešimtis labai įtaigiu ‘močiutės prisiminimu‘ apie tai kaip buvo liejamas kraujas civiliu miškiniais . Tokie žmonės giną savo didesne nugyvento gyvenimo dalį ,..kurioje tikrai buvo daugiau tos saulės nei Jiems šiandiena šviečia , tai kodėl reikia stebėtis jog tie patys juraičiai,vaišvilos ,naikai ir visoks kitoks biesas groja į viena melodija ir laukia sau progos ? Toks skardžiu sutartiniu laidymas leidžia paslėpti ta bruda ir faktą kad daugumą tos informacijos apie pokario partizanus yra palaidota gyliai stalčiuose arba iškreipta sovietiniais batais per ja pražygiavus .. Nemanau kad kas nors keisis ir ateityje su tokiomis publikacijomis ..bus dalis visuomenės kurie plos katučių ‘stanislovas tomams‘ aniems mojuojant sekančia kuvalda ..matysime ir daugiau herojų kurie šiandiena yra pritilę ir apdairiai laukia savo galimybių rytmečio . Čia svarbiausias klausimas ar mes , Lietuvos patriotai , patys pasiruošę tokios jų provokacijoms ..?

  • mociute:

   is tiesu visi tokie stribu vaikai ,anukai bei okupantu palikuonys yra baisesni uz ju tevus ir senius kadangi dergia anu nuzudytuju,istremtu ar kitaip sunaikintu Lietuvos patriotu paaukojusiu savo gyvybes uz Lietuvos laisve, atminima bei kiek imanydami stengiasi iskraipyti tikraja Lietuvos istorija. Juk mirusieji patys negali apsiginti o dergia mirusius tik absoliutus degradai ir menkystos!
   Labai gaila, kad senesnes kartos Lietuvos istorikai tiek ilgai stengesi apeiti si ypac svarbu Lietuvos istorijos laikotarpi. Juk per paskutinius 20 metu ismire istisos kartos gyvu savo laikmecio liudininku…….

  • mociute:

   is tiesu visi tokie stribu vaikai ,anukai bei okupantu palikuonys yra baisesni uz ju tevus ir senius kadangi dergia anu nuzudytuju,istremtu ar kitaip sunaikintu Lietuvos patriotu paaukojusiu savo gyvybes uz Lietuvos laisve, atminima bei kiek imanydami stengiasi iskraipyti tikraja Lietuvos istorija. Juk mirusieji patys negali apsiginti o dergia mirusius tik absoliutus degradai ir menkystos!
   Labai gaila, kad senesnes kartos Lietuvos istorikai tiek ilgai stengesi apeiti si ypac svarbu Lietuvos istorijos laikotarpi. Juk per paskutinius 20 metu ismire istisos kartos gyvu savo laikmecio liudininku…….

  • Juozas:

   pritariu, “ekspertai” save demaskavo senai, iš ten sklinda blogas kvapas

 8. Gediminas:

  Rusijos propaganda veikė ir veikia

  • Žemyna:

   Ir vėl puolimas iš abiejų pusių, ir kerta per visas įmanomas gyvenimo sritis bei temas!
   Situacija, kaip ir anais laikais, kai iš abiejų pusių į LT buvo atsukti dviejų kaimynių taikikliai, o viduje jau buvo okupantas. Pasirodo, Europoje ne Hitleris su Kremliumi buvo didžiausi pabaisos. II-jo karo sukėlėja ir visų baisių žmogžudysčių iniciatorė ir vykdytoja buvo monstrė Lietuva, klastingai įviliojusi į savo žabangus RU, DE ir PL.
   15min po str. su Karbauskio pasisakymu apie Vilniaus savivaldybę ir Vytį, buvo skaitytojo komentaras apie Putinėlio tikslus. Esą, jis vadovaujasi posakiu „Lomatj – ne stroitj”. Todėl siekia tol kiršinti Vakarus, kol šie susiskaldys, patys susinaikins ir viską sugriaus. O tada nereiks vargti, dėl RU gerovės stengtis – kai rusai pamatys sugriautus Vakarus, jiems RU atrodys kaip rojus.
   Ne be Kremliaus ir ŽT, TM, liberalumo bei tolerancijos idėjos išsigimė, prieštarauja pirminiam sumanymui. Sovietmečiu Vakarai dėl pažeidžiamų politinių kalinių ŽT kaltindavo Kremlių, o Kremlius dabar atgal vožia – papildžiusi Vakarų ŽT tokiais pagardais, kokie jo skaičiavimu turėtų Vakarus sunaikinti jų pačių rankomis. Juk entuziastingų išsišokėlių nei tarpukariu, nei šiais laikais netrūksta. Reikia tik finansuoti jų „projektus”… Žinoma, iš Vakarų finansuoti. Kremlius juk ne žioplas!

 9. Ką dar čia kalbėti partizanų klausimu po to, kai EŽTT savo sprendimu pasakė, kad partizanų ir jų rėmėjų naikinimas yra Lietuvos gyventojų genocido vykdymas. Taigi komunistai ir jų stribai yra to genocido vykdytojai. Ir tuo viskas pasakyta. Atsikertant Ivaškevičiams, Vanagaitėms ir Masilioniams pacituotina to EŽTT sprendimo rezoliucinė dalis ir viešam kalbėjimuisi su jais dėtinas taškas. Tačiau Iškauskui to EŽTT sprendimo tarsi nebuvę, – vėl leidžiamasi į tuščias ir dar viešas kalbas su jais…

 10. jo:

  Tebešmeižia kremliaus pakalikai.

 11. Prašalietis:

  Tautinius”patriotus” nesugebančius paskaityti EŽTT sprendimų užsienio kalba, ar nelabai ką pajėgiančius suvokti lietuviškai kas ten parašyta,”tautinius Antanus”,kurie,”beprotiškai pamilo žydukus”, matomai iš širdies paskaitę “žydukų mylėtojo” Noreikos – Vėtros knygą” Pakelk galvą lietuvi”, lietuviškos teisės “korifėjams” taip pat “nepajėgiatiems” išversti lietuviškai pagrindinį EŽTT sprendimo tekstą, matomai čia lietuviškos konstitucinės dvasios nepadeda “tautiškai ir patriotiškai” painterpretuoti, pabandysiu diletantiškai painformuoti: Europos žmogaus teisių teismas, CEDH 089 (2019) ,12.03.2019. Dėl buvusio tarybinio saugumo agento teisių nepažeidimo paskelbus jį kaltu dėl genocido. Šiuo teismo nutarimu, priimtu šiandiena byloje Drėlingas prieš Lietuvą ( skundas no 28859/16), Europos žmogaus teisių teismas, penki balsai, du iš jų prieš, nusprendžia, Europos žmogaus teisių konvencijos 7 straipsnio NEPAŽEIDIMĄ(be įstatymo nėra bausmės). Byla liečia skundėjo(Drėlingo) nuteisimą už genocidą, dėl jo dalyvavimo 1956 metais operacijoje suimant du partizanus, kurie priešinosi tarybiniam režimui. Toliau eina EŽTT konstatacija, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas suderino juridinius skirtumus, kurie buvo teisminiuose procesuose dėl genocido, skirtumai , kurie 2015 metai Teismą (EŽTT) atvedė į tai, kad Teismas(EŽTT) konstatavo teisių pažeidimus tokio pačio pobūdžio byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą. Toliau pasakojama, kaip Lietuvos AT paaiškino, kodėl partizanus galima laikyti žymia lietuvių tautos dalimi… Paskutinė sprendimo pataisa: Teismas(EŽTT) sako, kad skundžiantysis 1950 metais turėjo suvokti, kad jis gali būti persekiojamas už genocidą ir kad jo nuteisimas galėjo būti numatomas. Nuo šiol Konvencijos( žmogaus teisių) pažeidimo nebuvo. Pagal 43 ir 44 šios konvencijos straipsnius šio Teismo sprendimas nėra galutinis. Trijų mėnesių laikotarpyje suinteresuotos šalys jį gali skūsti Didžiajam Žmogaus Teisių Teismui. Pateikus skundą, 5 teisėjai nuspręs ar reikalingas išsamesnis šios bylos tyrimas ir t.t..

  • Antanas:

   Reikia rašyti ne “skūsti”, o “skųsti” (skųsti, skundžia, skundė), mažarašti tu nelaimingas! 🤗

   • Prašalietis:

    Didelio raštingumo Antanai, ačiū tau, kad atkreipei dėmesį į mano paskutiniame komentare padarytą gramatinę klaidą(ne siūsti, o siųsti, siuntė). Pabandysiu prieš siųsdamas kitą komentarą jį perskaityti, kad pasitaikančios gramatinės klaidos nepykintų “didelio rašto, tautinių-patriotinių Antanų”.Perskaitęs ką parašiau savo paskutiniame teisinio turinio komentare, pamačiau, kad esu jame padaręs ne vieną dar ir stiliaus klaidą. Kad ir po laiko, Antano vis tiek atsiprašau….Kadangi savo komentarinius rašinėlius rašinėju ne pažymio gavimui, tai man yra svarbu pakankamai suprantamai lietuviškai išdėstyti savo mintis. Kas supranta ir kalba laisvai lietuviškai, nepriklausomai ar skaitytojas bando išsiaiškinti kaip yra iš tiesų, ar komentuojantis skaitytojas yra suinteresuotas vienokia ar kitokia jam iš anksto jau žinoma “tautine-patriotine tiesa”, mano rašinėjimus, manau, supranta be problemų. Gal kokia komentuojanti”močiutė”,šiandiena jau nelabai laisvai sugebanti sumąstyti lietuviškai, neviską “suvirškina”kas būna parašyta. Kiekvienai”tautinei močiutei ir diedukui”, kurio tėvai savo laiku nepakliuvo į juos”mylėjusio”generolo Noreikos- Vėtros akiratį, kuriems šiais laikais atsirado galimybė susirasti sau “rojaus kampelį” šioje žemėje, kuriame “susikuri” sau gyvenimą kokį nori, kalbasi ir geriau susivokia ta kalba, kokia to “rojaus kampelio” žmonės kalba, o ne lietuviškai.Na o tau Antanai “geriausiai gaunasi”, kai tu savo komentaruose, naudodamas “tautinius, nenuginčijamus argumentus”kaip:” apsitapšnojęs kremlini komuniaga, apsitapšnojęs komunistėli, prisigėręs vodkės, rankos dreba ir t.t. “patriotiškai plieki vidaus ir užsienio” šiandieninės lansberginės Lietuvos priešus. O kai tu savo komentare tautiečiams paskelbi tokią savo”patriotinę tiesą”, kaip tu šiandiena “beprotiškai pamilai” žydukus, net ir iki ausų”apsitapšnojusiam kremliniam komuniaginiam prachadimcui” norisi verkti iš jį užplūdusio “tautiškai patriotinio džiaugsmo, apsikabinus “generolo Noreikos- Vėtros atminimo lentą, pakabintą ant bibliotekos sienos…. Atsiprašau už tavo komentaruose nuolatos naudojamų, “istoriškai ir šiandieniškai patriotinių, tautiškai lietuviškų, bet kurią tiesą įrodančių argumentų” pacitavimą.

   • Bartas:

    Teisingai. Iškritus raidei /n/ , veiksmažodžio bendratyje turi būti rašoma /ų/ -nosinė.
    ,

 12. jurgis:

  na, pasidarbstėt purvais? Iš viso to aišku, kad kremliniai kelia galvas, ir kada nors jie mėtys gėles po naujo okupanto kojomis… P:aminėsit mano žodį, nors aš, ačiū Dievui, to gal nesulauksiu…

 13. Bartas:

  Važiuojant pasižmonėti į Pakruojo dvarą , užsukau į Joniškėlį. Aplankysiu Lietuvos karžygio J. Stapulonio kapą. Palyginus ką mačiau rusų laikais ir dabar , likau patenkintas. Netoliese yra palaidojimo vieta ,žuvusiems kovoje su ”fašizmu”. Dauguma žuvusiųjų ne lietuviškom pavardėm ir keletas ”tautiečių – kovotojų su fašizmu”. Tai ; partorgas, paruošų inspek. milicininkas , komsomolcas ir panašiai. Kas įdomiausia , tai , kad ”kovotojų su fašizmu ” žuvimo laikas po karo . Ar karas su “fašizmu” baigėsi? Ne. Maskovija ir dabar tęsia ”sunkų karą su fašizmu ” Ukrainoje. Tūkstančiai užmuštų.

 14. ŽEMAITIS:

  Tikrai neteigiu, kad pokario partizaniniame judėjime viskas buvo idealu (visur visko pasitaiko), tačiau jame akivaizdžiai dominuoja patys geriausi ir pozityviausi laisvės ir demokratijos idealai.
  LABAI IŠKALBINGAS FAKTAS:
  Lietuvos partizanai Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijoje (1949 m.) rėmėsi 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Žmogaus teisių deklaracija.
  T.y., ne kokia nors 1938 m. diktatoriška smetonine konstitucija, O 1922 M. DEMOKRATIŠKOS LIETUVOS KONSTITUCIJA! Tai be galo iškalbinas faktas ir tvirtas argumentas tiems, kurie, paviekti mums nedraugiškų šalių propagandos, stengiasi apšmeižti Lietuvos laisvės kovotojus (pokario partizanus).
  Pagaliau mano giminėje taip pat būta partizanų. O seneliai (iš mamos pusės) buvo partizanų rėmėjai (jų pavardės minimos ir dabar partizanams skirtuose leidiniuose). Tiesiog pas juos karts nuo karto nakvodavo partizanai. Jie gyveno toliau nuo didesnių gyvenviečių esančiame atokiame vienkiemyje, močiutės pusbrolis (prieš tai – gimnazistas, netgi labai liberalių pažiūrų) buvo žinomas partizanas. Tad jis karts nuo karto, jau po 1950 metų, kartu su nedidele grupe partizanų užsukdavo pas senelius pernekvoti ir pan. Močiutei ned buvo palikęs saugojimui (kad gerai paslėptų) dainų tekstus bei kažkokius dokumentus. Pradžioje, kaip ir buvo žadėjusi, juos paslėpė, o vėliau, kai sužinojo, kad tos grupės kai kurie partizanai (tame tarpe ir jos pusbrolis) žuvo, o kai kurie pateko nelaisvėn – juos sunaikino, nes bijojo, kad neišduotų. Pagarba, mano senelių niekas neišdavė.
  Senelių krašto (bent jau tos grupės) partizanai buvo paprasti ūkininkai (pusbrolis – gimnazistas), tad jie karo metais su vokiečiais nebendradarbiavo, prie žydų tautos genocido (bent jau kaip pasakojo seneliai), neprisidėjo. Tiesiog tai būvo sovietų nuskriausti ūkininkai bei nuoširdžiai Nepriklausomos Lietuvos idėjai atsidavę žmones.
  Senelį mankai pamenu – jis sunkiai sirgo ir mirė kai aš dar buvau mažas (tik pamenu jo mėgiamą posakį “Vilnius mūsų, o mes rusų”), o močiutė mirė visai neseniai. Ji atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip ir mano tėvai, buvo patriotė, ji ir tėvai – aktyvūs sąjūdiečiai. Dar soviemetyje, kai buvau vaikas, man numezgė pirštines, kurių riįo dalis buvo Trispalvė. Tiesa, tuomet mama neleido jų man nešioti, tiesiog padėjo, nes tai buvo maždaug kokie 1983 m., tad dar sovietmetis.
  Taigi, Lietuvos partizanų juodintojai yra tiesiog melagiai.
  O Lietuvos partizanai (bent jau jų dalis) buvo liberalias vertybes – asmens ir tautų laisvę gerbiantys ir vertinantys žmones.

 15. Kitas praeivis:

  Prisimenu vaikystę , kaip parėjus iš mokyklos per radijo tašką apie vakarų imperialistų kėslus ir šviesų komunizmo rytojų šnekėdavo Česlovas Iškauskas savo laidelėse. Tai paprasčiausia sovietinė propoganda. Kažkodėl ” patriotai ” tai greitai pamiršo iš ko duoną valgė šis asmuo.
  Sovietinis okupacijos režimas laikėsi ant tokių propogandistų .

  • jurgis:

   kažin, o tie, kurie dirbo sovietams, nebuvo kolaborantai? O gal jie visi disidentai? Praeivis pliurpia nesąmones, tarsi jis pats būtų kovotojas už laisvę, prieš sovietinį režimą… Jei yra kitaip – įrodyk.

 16. Žemyna:

  Tik visiškas „debesėlis” galėtų įsivaizduoti (ir kone reikalauti!), kad ginklu Tėvynę ginti eitų vien tik frakuoti inteligentai lakuotais batais, baltom pirštinėm, su peteliške ir briliantinu išteptom garbanom. Duok Dieve, kad nereiktų, tačiau, jei prireiks, galės patys pademonstruoti savo įsivaizduojamą kovos su priešu strategiją… Kuo daugiau karksės, tuo daugiau šansų, kad patiems teks parodyti karybos pavyzdį.
  Žmonės ėjo tokie, kokie jie buvo – su savo charakterių pliusais ir minusais, su silpnybėm ir stiprybėm, – išsk. kriminalinius nusikaltėlius (šiuos labai sėkmingai savo tikslams jau panaudojo bolševikai ir vokiečiai). Ėjo inteligentai, eiliniai miestiečiai ir valstiečiai; ėjo rūpestingai auklėti ir stačiokai; ėjo krikščionys ir laisvamaniai. Ėjo, nes kiekvienas turėjo ribą, kurios neleido svetimiems jų šeimų bei jų Tėvynės atžvilgiu peržengti.
  Net ir plačiojoje RU imperijoje dar ir pirmoje pr. a. pusėje smulkūs vagišiai, chuliganai laikėsi savotiško Garbės kodekso, kurį pažeisti buvo nevalia. Muštis galėjai tik su fiziškai lygiu – neturėjai teisės nei vargetos apvogti, nei taikyti prievartą moteriai ar fiziškai silpnesniam. Už tokį gėdos užtraukimą būtum nuleistas į niekinamų kastą. Tai dėl to priminiau, kad dėl karo „estetikos” nepatenkintieji žinotų, jog net ir jų šio rato žmonės turėjo savo principus – ką jie daro, o ką ne. Globalistams, žinoma, sunku suvokti, ką reiškia būti patriotu, ryžtis ginti Tėvynę. Kai žmogus nevaromas, savo valia pasiryžta iškęsti viską, ką dėl Tėvynės laisvės teks ištverti, jei eina net ir gyvybės aukoti, yra dalykai, kurių jie tiesiog nedarys. Nedarys to, kuo jį KGBistiniai troliai kaltina. Juos kaltinti tuo tiesiog KVAILA. To suvokti nepajėgūs tik tie kas, kas savo mažos Tėvynės nuo puolančio grobuonio negynė, kam „tėvynė” – visas pasaulis bei kas per savo istoriją pats vis kitus puolė ir grobė – šie apie kitus sprendžia pagal pačių sugedimo laipsnį…
  Gal mūsų „naujoji modernioji vakarietiška inteligentija” kada nors susivoks, kad jie, to neįtardami, „savanoriavo” platinant KGB versijos Europos istoriją? Trolių fabrikui diplomuoti beraščiai – likimo dovana. Kam leisti pinigus samdiniams, jei štai tokie „pažangos nešėjai” su džiaugsmu jiems savo gyvenimo gabalą dovanoja? 🙂
  Ar tik neteks vėliau kaip Salomėjai plaukus rauti, suvokus, kaip leidosi apgaunama ir kiek per tai blogo savo tėvynei padarė… Žinoma, gal ir neteks. Juk kiti iš išdavystės prasigyveno (Paleckis, Venclova, Markulis ir kt.)

 17. Antanas:

  Mieli tautiečiai, mano komentarų “Alke” daugiau nebus ir, bendrai, nematau reikalo daugiau skaityti “Alką”: paprašiau redaktoriaus, kad blokuotų tokių kremlinių trolių kaip “Prašalietis” kiršinančius komentarus, į ką man buvo atsakyta, kad pagal jų taisykles to daryti nėra pagrindo. Ką gi, tegyvuoja kremliniai troliai ir jų komentarai! Ura, tovarišči!!!

  • Žemyna:

   Gal neskubėkime?
   O dėl kai kurių „komentatorių” – yra kitas kelias: nereikia gaišti laiko jų komentarus skaityti, juolab į juos reaguoti. Neverta tapti apie juos besitelkiančiu choru. Lai jie sau solo savo giesmes gieda.

   • Antanas:

    Gerb. Žemyna, tai “Alkas” kaip “Delfis” ar “Komsomolka” dabar bus putinoidinių trolių tribūna? Gerai! Tik be mano kuklaus dalyvavimo. Ačiū visiems ir sėkmės! 👋

    • Žemyna:

     Bent konferencijoje dalyvausite? – Lietuvybė viešajame gyvenime
     Smulkiau – propatria. lt/2019/11/seime-konferencija-apie-lietuvybes . html

    • Tvankstas:

     Gerb. Antanai, skaitau Alką nuo 2011 metų, buvo ir ilgametė pertrauka, grįžau nuo 2017 m. gegužės. Daugmaž tas pats trolių lygis. Jų buvo, yra ir bus, tai internetinio portalo kasdienybė.
     Suprantu Jus, kaip Lietuvos patriotą, užgauna stribvaikių lojimas, bet priimkite sau ramiai ir praeikite, nors ir kiek ambrintų, neatsakinėkite jiems, juk turite ką pasakyti ir parašyti – tam ir yra Alkas, kad rašytumėte tai, ką žinote, turėkite omeny – jauniems žmonėms reikia Jūsų žinojimo, sujungto su gyvenimo patirtimi.
     Viliuosi, kad pailsėję savaitę kitą sugrįšite į bendraminčių ratą Alke. Stiprios Jums, Antanai, sveikatos, kaip dvasios, taip ir kūno.

  • mociute:

   Antanai,nesutinku su tamstos argumentu. Gerai, kad visokie tarp musu “tebegyvuliuojantys” “proxadymcai” pasirodo kas esantys visame savo “grazume”! Juk ju tikslas yra aiskus todel tiesiog BUTINA paneigti ju mela ir isgalvotas “skazkas” is okupacines propogandos vadoveliu. O tam ir butinos diskusijos. Ar ne?

  • Kęstutis:

   …troliai kaip tik ir parodo Alko vertę, jei jie braunasi į čia, tai reiškią, kad Alkas jau pakankamai įtakingas. Yra ir kitų tinklalapių, kurie visai įdomūs, bet ten trolių nėra ;)…

  • Prašalietis:

   Belieka tik apgailestauti, kad kai kurie save laikantys daugiau mažiau išsilavinusiais žmonėmis te sugeba į mano komentaruose pateikiamus straipsnio autoriaus ar komentatorių parašymų citavimus ir juos sekančius mano subjektyvius pakomentavimus, surasti nuvalkiotus “antikomunistinius,nenuginčijamus, tautiškai patriotinius, šiandieniškai populiarius ir t.t. lietuviškus argumentus”kaip: kremlinis trolis, putinoidinis komuniaga, komunistėli tu apsitapšnojęs… Vakar per daug vodkos išlakei? Sunki galva ir rankos dreba?, jie, manau, gauna nemažai kremlinių “babkių”ir t.t. Kas yra dar liūdniau, kad tokie komentuojantys tautiečiai save laikantys ne tik aršiais antikomunistais, bet ir pro vakariečiais, visokių vakarietiškų demokratinių vertybių Lietuvoje”tautiniais puoselėtojais”, prie komentaruose išreikštų savo”tiesų” tokio argumentavo, išgirdę į savo “argumentus”tarybinių laikų satyros žurnalo “Šluotos” stiliaus pasišaipymus, dar sugeba ” komentariškai su kuom nors ir kiršintis”…. ir skųstis redaktoriui, kad blokuotų tokius”kremlinius trolius”… Ne buvusiems partiniams ar komjaunimo funkcionieriams, ne buvusiems ideologinio fronto darbuotojams ir “politiniams”apžvalgininkams ir t.t., bet eiliniams vyresnės kartos žmonėms, kaip tai viskas jau yra pažįstama ir patirta…, kai gaudydavai ir klausydavai “glūšinamų” laisvės radijo ar amerikos balso žinių… Tais laikais komunistų partija ir vyriausybė,matomai taip pat paprašyta tikrų tų laikų tokių pačių”tautos patriotų”ir, kad tarybinė liaudis galėtų suvokti tik “tą kas reikia”, nebūtų”užkrėsta” vakarietiško supratimo “bacila ir nesugalvotų susikiršinti” su buvusiomis neteisybėmis, visokiais būdais trukdė klausyti minėtų radijo stočių…..

  • Gustavas:

   Tu, Antanai, rašyk kaip rašęs. Nes daug mieliau yra jausti, kad yra savų žmonių tikrų patriotų.

  • Bartas:

   Antanai, baik. Mani nearzink. Ba kap vožiu , tai durnystės kap mat išlakstys.
   Tep, visi kas kur, duris kryžmai lantom užkalam ir paliekam ant šūdo pelėsį augti. Grįžti namo.
   Mikliai!

  • stasys:

   Antanui …jei taip mąstote tada Jums tikrai nėra čia ką veikti . Taip elgiasi tik ekspertai.com publika ,..blokuoja sau nepatinkančias nuomones per IP o kai tai nepadeda trina tekstus be pėdsaku , nusispjaudami į savo pačiu viešinamas komentaru rašymo taisykles. Nemanau kad Alkas turėtu sekti tokiu keliu . Aš kaip tik pagirčiau tuos adminus už jų pagarba savo darbui ..Gal Jums tikrai verta pasivaikščioti po kitus portalus .. ir pasižiūrėti kaip ten, kitur, priimamos kitos nuomonės ?. Prašalietis turi savo pažiūras ir to nepaneigsi , bet juk Jus pykstate ne už jas ..o už jo rodomą aktyvumą čia .. o tai visai kas kitą .

 18. Romas:

  Močiutė teisi ir alkas gerai elgiasi. Mes, vyresnioji karta, gyvenę toje melo ir blogio imperijoje iš savo patirties žinome kas ir kaip. O jaunimui “prachadimcai” yra kaip mokomoji priemonė, kaip gaublys geografijos pamokoje. Dėka jų aišku kas yra nedraugiškos valstybės propaganda, jie atidengia savo norus ir ketinimus. Dėka jų nelieka iliuzijų, matosi su kuo turime reikalą.

 19. Tvankstas:

  Žiūrim ką turim.
  1917 m. spalio perversmas įvykdytas ž…-bolševikų (tiksliau baalševi’kų, chasidinių judėjų viršumu, žr. A.C. Sutton knygą apie Wallstreet ir bolševikų revoliuciją,H.Ford ‘The International Jew’, A. Solženicyno ‘Raudonasis ratas’ – ‘1914 rugpjūtis’, ‘200 metų’).
  Baalševikų numurkdyta Rusija / SSSR buvo politiškai persekiojama iš Lubiankos : ČK – GPU – NKVD – MGB – KGB.
  Tai, ką atliko pokario stribai lietuviai, atliko kaip šabes-gojai, kurdami Didįjį Izraelį (‘karas yra Mozės žingsniai), pavergiant Europos žmones, Lietuvoje jie dirbo kaip NKVD – MGB – KGB samdiniai, todėl šiandien taip tinka ir Kukliansky (ji ir jos tėvas dirbo represinėse įstaigose, kūrė šviesų kibucų rytojų Lietuvai), ir Zuroff.
  Šių metu vykdomas tolesnis žingsnis – Europą paverčiant kiekybės žmonėmis (R. Coudenhove – Kalergi), arba kaip mums paišo ateities lietuvius V. Andriukaitis : įvairių genetinių kombinacijų lietuviai (tas pat laukia lenkų, vokiečių, prancūzų,…).
  Todėl taip viskas šiandienos nutautinimo ir nuasmenimo politikoje tinka – ir dabartinis homoliberalizmas su totalitarine liberalizmo diktatūra, ir buvęs internacionalinis komunizmas iš Kominterno ir Lubiankos šaltinių su proletariato diktatūra, todėl ir dvasios monolitas-elitas iš venclovų, kuklianskių, zurofų, vanagaičių, martavičių, ivaškevičių, pocių, šadžių, baumilų, todesų, dušanskių, baranauskų,…, iš kokybės žmonių ir jų padėjėjų iš supratingų kiekybės žmonių šabes-gojų.

 20. Žemyna:

  Šią savaitę per ŽR buvo dvi laidos – „Visi savi” su prof. Veisaite ir „Greiti pietūs” su Faina K. …
  Nors prof. Veisaitė ne tokia kategoriška, bet visgi ir čia varnas varnui akies nekerta.
  Pasakodamos ir pasakodami apie lietuvių nuodėmes, apeina tarpukarį ir tai, kas tada atsitiko, kas staiga, nė iš šio, nė iš to supriešino ilgus amžius greta taikiai sugyvenusias abi tautas.
  Nė žodžiu neužsimena apie „revoliucinę” dalies savo tautiečių veiklą, apie tai, kad per jų tautiečius buvo finansuojami streikai, įv. neramumai, raudonoji propaganda. Neprisimena, jog jie tarpukariu džiugiai pasitiko okupantų tankus, kad uoliai padėjo jiems įvesti okupanto valdžią ir tremti lietuvius. Kad, karui baigiantis, jie jungėsi į stribų būrius ir žudė taikius gyventojus, kad rūpinosi, kad čia nieko netikėto neįvyktų – t.y., ruošė Lietuvą perduoti Kremliui („uspokoivali”, pasak Fanios Brancovskajos). Kad po karo vėl energingai ėmėsi įvesti sovietų valdžią: ėjo darbuotis į jėgos struktūras, naikino partizanus; kad vaikščiojo pasipuošę medaliais ir ordinais „Už nuopelnus įvedant sovietų valdžią Lietuvoje”. Kad parduotuvių tuštumos laikais alkūnėmis išstumdydavo valandų valandas eilėse maisto laukusius vietos žmonės, nes… jiems, ordinuotiems, pirmenybė visur; kad kažin ar daug buvo jų tautybės žmonių, kas negavo personalinio pensininko statuso ir atitinkamo dydžio pensijos… Kad vėliau „personaliniams” už nuopelnus sovietų valdžiai buvo atidarytos atskiros parduotuvės, kad buvo gydomi atskiroje – spec. ligoninėje kartu su CK ir kt. aukšto rango partiniais. Ne visi jie tokie buvo, bet tie, kas buvo, nesivaržė pastumti ir išvadinti fašistais seną žmogų ar besilaukiančią moterį (mat fašistų išgamas veisia!). Bet kur, kur buvo kažkokios taisyklės, jiems jos negaliojo. Bet kur tave bjauriai apšauks, pastums, jei tavo rankose yra tai, ko jis nori, jis ištrauks ir pareikš, jog jam pirmenybė. Gal tik amerikiečiai su iš Afrikos vežtais vergais taip elgėsi, kaip jie čia, mūsų žemėje, su mumis elgdavosi. Ar jie nesijaučia provokavę skandalus ir antipatiją? Visa tai pati patyriau ir nesupratau, kodėl žmogus taip nemandagiai elgiasi. Dirbau viename skyriuje su dviem litvakėm. Turėjau ne vieną pažįstamą litvaką – inteligentišką, giliai išsilavinusį, su nostalgija prisimenu metus, kai teko bendrauti su jais, draugauti, kartu dirbti. Tačiau vos išeini į gatvę, lipi į transportą, užeini ten, kur teikia kažkokias paslaugas, kur kažką „dalina” – pvz., bibliotekose… Visur ten staiga be jokios priežasties riksmai, stumdymasis. O vėliau jų „okupuotos” tiems laikams pelningiausios darbo vietos, ir kažkur ten tarp jų cirkuliuojančios gėrybės. O parduotuvės tuštutėlės. „Splošnoj difisit”, pasak senuko Rajkino…
  Susiraskite laidas, ypač šiandienos „Greitus pietus” – ten tiek vietų, kur ji arba pati apgauta, kartoja, ką jai kiti melavo (nes per jauna žinoti), arba jai visai nesvarbu, kuo kaltinti, kaip pateikti vieną ar kitą įvykį. Tačiau nesikuklina – laiko save dar per mažai mus skundžiančia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: