M. Kundrotas. Homopropagandoje spekuliuojama statistika (22)

729_486_5c192fdf49e78

Alkas.lt koliažas

Lapkričio 14 d., liberaliai marksistinė „Laisvės TV“ išleido laidą „Motinų skausmas“, kur pasisako homoseksualių asmenų tėvai ir pateikiama šiurpinanti statistika. Homoseksualūs jaunuoliai žudosi 4-is kartus dažniau, nei vadinamieji „heteroseksualai“. Šis liūdnas faktas siejamas su „homofobija“, tai yra – paprasčiausiu prieštaravimu ar net užsidegimo stoka tokiais klausimais, kaip homoseksualios santuokos, tokių asmenų teisė įsivaikinti ar vieša šio gyvenimo būdo reklama.

Deja, reprezentatyvūs danų tyrimai rodo, jog homoseksualūs asmenys žudosi dažniau, nei „heteroseksualūs“ ir tose visuomenėse, kurios iš esmės priima homoseksualų gyvenimo būdą ir įvairias tokių asmenų sąjungas. Tai skatina lemtingą išvadą, jog bent dalis homoseksualų savižudybių kyla iš visai kitokių priežasčių, nei „homofobija“ ir glūdi pačioje homoseksualaus asmens psichologijoje. Tai veikiau susiję su pačiu homoseksualizmu, nei su „homofobija“.

Žymaus mokslininko Marko Regneruso tyrimai atskleidžia ir dar svarbesnius statistinius duomenis. Homoseksualių „tėvų“ ar įtėvių auklėjami vaikai dažniau tampa homoseksualais, nei prigimtinėse šeimose augantieji. O tai be išlygų rodo, jog homoseksualumas bent dalimi atvejų veikiau įgyjamas, nei įgimstamas. Štai kodėl homoseksualizmo propaganda yra žalinga, kaip ir homoseksualių asmenų teisė įsivaikinti. Tai įgyjama ir perduodama.

Dar vienas tyrimas rodo, jog homoseksuali pedofilija dažnesnė, nei „heteroseksuali“. Santykis – 1 prie 11. Tai patvirtina logiką, jog peržengus vieną moralės barjerą lengviau peržengti kitą. Taip pat yra žinoma, jog tarp homoseksualių asmenų dažnesnė atsitiktinė partnerių kaita, o per tai – ir lytiniu keliu plintančios ligos, įskaitant AIDS.

Kalėjimuose ir kitose erdvėse, kur veikia jėgos santykiai, dažnas „gaidinimo“ reiškinys taip pat rodo, jog homoseksualizmas – veikiau elgesio, nei mistinės orientacijos reiškinys. Juk daugelis „gaidintojų“ už tokių erdvių ribų palaiko „heteroseksualius“ santykius.

Homopropagandininkai teigia, jog meilė – visada teisinga. Iš tiesų meilė čia mažiausiai kuo dėta. Vargu, ar bent vienas sveiko proto žmogus prieštaraus dviejų draugų ar draugių meilei. Homoseksualizmo atveju meile dangstoma visai kas kita – lytiniai santykiai. O lytiniai santykiai turi prigimtinę paskirtį – pratęsti giminę. Jei lytiniai santykiai grindžiami tik malonumu, jie atskleidžia iš esmės ydingą hedonizmo pasaulėžiūrą, kur malonumas tampa svarbiausiu veiksniu. Įteisinus šią pasaulėžiūrą tektų prisiimti atsakomybę už visus ja grindžiamus nusikaltimus.

Prieš daugelį metų teko sutikti jaunuolį, kuris gyrėsi esąs biseksualus. Kai jam išsamiau paaiškinta, kuo užsiima biseksualūs ir homoseksualūs asmenys, jis pasišlykštėjo. Tik pasiteisino: aš esu „gotas“, o „gotas“ privalo būti biseksualas. Taigi, paprasčiausia mada gali veikti stipriau, nei prigimtiniai instinktai, bet atviras pokalbis grąžina viską į vietas. Juo labiau – profesionali dvasinė, sielovadinė ar psichologinė terapija. Lytiniai nukrypimai – išgydomi ir tai liudija išgiję.

Homopropagandininkai savaip aiškina faktus. Pavyzdžiui išgijimo atvejus jie aiškina tuo, kad išgiję asmenys tik įsivaizdavo esą homoseksualūs. Taip pat kalbama, kad homopropagandos suvedžiotas asmuo, išbandęs homoseksualius santykius, vis tiek grįš prie „heteroseksualios“ gyvensenos, tad, esą, tokia čia ir problema. Deja, vienąsyk pasielgęs prieš prigimtį ir dorą žmogus jau suluošina savo dvasią ir gali prireikti sunkaus gydymo jam atsistatyti.

Besiskundžiančius tėvus galima suprasti. Tėvai daugeliu atvejų linkę teisinti savo vaikus. Ar jie taptų homoseksualais, ar narkomanais, ar net žmogžudžiais. Bet nepadoru žaisti žmonių jausmais, aptariant vieną ar kitą veiksmą. Veiksmo santykį su dora nurodo tik šaltas ir sveikas protas.

Prigimtinės šeimos ir prigimtinio lytiškumo šalininkai vadinami „homofobais“. Neginčytina, jog tarp homoseksualizmo oponentų gali būti piktų žmonių, tačiau daugelis jų veikiau gaili homoseksualų, nei trokšta jiems pakenkti. Nepritarimas tam tikriems veiksmams nėra kenkimas. Priešingai. Būtent ta priežastis, kad besipriešinantiems žmonėms gaila kenčiančių ir net besižudančių homoseksualų, įkvepia siekį, kad tokių žmonių būtų kuo mažiau.

O tam tereikia tik vieno – užkardyti homoseksualizmo plitimą.

Kategorijos: Akiračiai, Gamta ir žmogus, Nuomonių ratas, Psichologija, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

22 komentarai

 1. Ar tik ne per Ėlėrtė ?:

  Visą šitą teko klausyti. Tik laida buvo daug ilgesnė.

 2. Antanas:

  Idritvajmiežis, kas gi tiems homikams draudžia kruštis į užpakalį ar kaip kitaip?!! Bet kam tą viešinti?! Mes, kai atliekame “tą reikalą”, ar demonstruojame tai viešai, o paskui ar pliurpiame visiems, kokį turėjome seksą?! Normalūs žmonės savo “meilės reikalų” nereklamuoja, nes jie nėra gyvuliai, kurie tai daro atvirai ir be jokios gėdos. Štai taip, ponios ir ponai homikai bei jų užtarėjai!!! Gal, kaip sakoma, būkim biedni, bet nenusiriskime iki gyvulių lygio?

 3. Gražina:

  Puikus straipsnis. Ačiū M. Kundrotui.

 4. Prašalietis:

  M. Kundrotas. “Homopropagandoje spekuliuojama statistika” parašė: Lapkričio 14 d., liberaliai marksistinė „Laisvės TV“ išleido….ir toliau seka dėstymas visokių negerų tautai dalykų…. Šiandieniniai didesni ir mažesni ” tautiniai visokių spekuliavimų ir spekuliuotojų ryškintojai” patys be paspekuliavimų “tautai blogį nešančiais” žodžiais “liberaliai, marksistinė ir t.t.”niekaip nepajėgia apsieiti, nes be jų panaudojimo “spekuliuotojų ryškintojams” blogis gali pasidaryti kaip ir ne blogis….

  • Diedas:

   Ei, tovarišč praxadimiets.
   Tavo xebrą užkliudė, o pats taip silpnai varai.
   Davai, apie tvartelį, dėdulę, anūką, durnių laivą,ir kitus tamstos komentaruose šimtus kartų nuvalkiotus žodžius kvaksėt.
   Greitai tiktai!!!!!!!!!!!!!!!!
   O tai nebeužrašys partijos sekretorius ekskursijon į Baltarusiją pigios vodės nusipirkt.

   • Prašalietis:

    “Tautinis”bičiuli Diedai, net ir pusiau nukvakęs nuo senatvės kaimo diedas ir jo boba žino, kad sunkiai pasveikęs alkoholikas negali žiūrėti ne tik į alkoholio tuščią butelį ant kurio yra etiketė, bet ir bet kokia kalba apie alkoholį jį varo iš proto. Tas vyksta jau 30 metų ir su persivertusiais “tautiniais” buvusiais profesionaliais komunistais, kai eina kalba apie komunizmus, socializmus ir kitokius “izmus”. Akivaizdus pavyzdys panelė Grybauskaitė, komjaunimo vadas Linkevičius, ėjęs Konservatorijoje profesoriaus pareigas, mokslinio komunizmo dėstytojas V.Lansbergis ir daug daug kitų… Tavo “tautiniame blogybes demaskuojančiame ” komentare tikras”tautinis patriotas” turėtų pasigesti “tautos priešus ir tautines blogybes demaskuojančių” žodžių kaip: komunistinis, marksistinis, socialistinis ir t.t., ar bent A.Kundrotui “blogybes sąlygojančio žodžio” liberaliai…

    • Diedas:

     Praxadimiets.
     Nenukreipk temos į lankas.
     Visi komsomolai ir kiaulės komunistai pasileidėliai ir iškrypėliai.
     Partinę karjerą padarė tik tie, kas gerai patenkino sekretorius ir vykdė visas jų fantazijas.
     Raudonoji karjera padaroma tik per klyną.
     Parašyk kokias pareigas užėmei partijos hierar hijoj, paskysiu kokio lygio pats paleistuvis ir alkoholikas.

     • Prašalietis:

      Dėl Tarybinio sojūzo laikais patirtų “gyvenimo sunkumų”, ar dėl 30 metų eurosojūzinės “laisvės,nepriklausomybės ir sotaus gyvenimo džiaugsmo” praradęs didesnę dalį sveiko proto, netikras Diedai, bent kiek išsilavinę vyresnės kartos žmonės žino, kad šiandiena “didžiausi” buvusio komunistinio pasileidimo ir iškrypimo”žinovai” yra tokie šiandieniniai “tautos patriotai”kaip Grybauskaitė, Linkevičius, Juknevičienė ir t.t. Pats taip pat komentare prisistatai kaip”komunistinio alkoholizmo pasileidimo, iškrypimo, raudonosios karjeros neeilinis žinovas”, ir,matomai, reikalą išmanai “mažiausiai” kaip buvęs rajono kompartijos partinės kontrolės skyriaus veikėjas, ar pokariu po miškelius bėgiojusio, kolūkio aktyvistus niokojusio, pokario metais nelabai sėkmingo kovojusio už tuometinį šviesų tautinį rytojų, po “sėkmingų” išsivadavimo kovų pakliuvusio retinti Rusijos taigą, kovotojo palikuonis. Tie kurie komunistiniais laikais darė gamyboje planus ir buvo atsakingi už jų vykdymą, buvusių”komunistinių pasileidimų, iškrypimų,alkoholizmų ir raudonų karjerų” žinovais nebuvo ir žinovais neprisistatinėja šiandiena. “Jie” tik atsimena, kad didelėse įmonėse buvo partinis sekretorius, kuris visuomet dalyvaudavo vadovaujančių darbuotojų kasdieninėse “planiorkėse”, kad planiorkių rezultatus jis raportuodavo miesto kompartijos atitinkamų skyrių atsakingiems kuratoriams ar tiesiogiai sekretoriams, kad įmonės šis komsorgas perduodavo planiorkių dalyviams partines direktyvas, partijos pabarimus,nuobaudas ir t.t. Ir už šį Tėvynei labai reikalingą darbą, jis gaudavo ne tik įmonės direktoriaus pavaduotojo atlyginimą, bet ir turėdavo savo darbui, kaip ir direktoriaus pavaduotojas valdišką mašiną su vairuotoju. Aišku, mašina buvo prastesnė nei direktoriaus… Tad sėmės tau “ryškinant” užsilikusius, “prisipažinusius” ir užsislapstinusius 75 metams, persidažiusius įvairiomis “politinėmis”spalvomis tikrus tautinius komunistinius iškrypėlius, pasileidėlius, alkoholikus ir t.t., nes jie jau 30 metų “sėkmingai vieni kitus ryškina”…ir niekaip nebaigia “išryškinti”…

     • Antanas:

      Gerb. “Diedai”, tas “Prašalietis” – putinoidinis trolis. Ar verta su juo ginčytis? Putinoidinių trolių yra tik viena tiesa – “Za rodinu, za Stalina!”

      • Prašalietis:

       Antanai, kiekvienas tikras tautinis patriotas, kaip ir tautinis variotas supranta, kad gaunama “europinio lygio”tautinė pensija senų smegenų gyvastį tegali vos bepalaikyti, tad patriotiškai suprantama kodėl tau, tavo”tautinio patriotinio sveiko proto” šiandiena komentaruose pakanka tik putinoidinių trolių atsekimui ir tavo atmintyje teišliko tik karo laikų komunistų šūkis”za rodinu za stalina”, kuris su Chruščiovo Stalino”kulto demaskavimu” buvo palaidotas. Kai tuo tarpu “Diedo” komentaruose reiškiamų “tautinio patriotinio proto protinių galimybių” pakanka buvusių tautinių profesionalių komunistų “pasileidimų,iškrypimų, alkoholizmų ir t.t.” atskleidimams. Tad Antanai, saugok savo brangius tautinio patriotinio proto smegenų likučius,daugiau ilsėkis tautinėje ramybėje( gerovės valstybėje už tautinę lietuvišką pensiją oriai nepakaifuosi). Po truputį ir nepervargdamas užsiiminėk sau putinoidiniais troliais, laisvu nuo putinoidinių trolių laiku, tyrame ore,prie namų lauke paieškok ir putinoidinių pukemonų….

       • Diedas:

        Praxadimiets.
        Pliurpa tu, nepataisomas, agigatoriau raudonas.
        Nenukreipk temos, papasakok apie bolševikiškas paleistuvystes.
        Prisipažink, kad vasarą Palangoje kiaulių komunistų sekretoriams gaudydavai valkataujančias mergiotes,o gal ir berniokus.

        • Prašalietis:

         “Tautinis” Diedai,tu pats savo komentaruose prisistatai kaip šiandieninis neeilinis buvusių komunistinių “pasileidimų, iškrypimų, alkoholizmų” ir t.t. žinovas ir specialistas. Cituoju tavo komentarą-“Visi komsomolai ir kiaulės komunistai pasileidėliai ir iškrypėliai…Parašyk kokias pareigas užėmei partijos hierar hijoj, paskysiu kokio lygio pats paleistuvis ir alkoholikas.” Patriotiškai šaunu, kad pats tik “laisvoje” lansberginėje Lietuvoje sugalvojai”prisiminti”, kad komunistinėje Palangoje minios šiandieninių užsislapstinusių 75 metams “tautinių”Diedų Petrui Griškevičiui ir jo palydai,atvažiavusiems poilsio į Palangą, “gaudydavo minias valkataujančių mergiočių ir gal ir berniokų”…. Žmonai nematant, Lietuvos kompartijos vadas Petras Griškevičius su savo palyda “tratino per visus galus”šauniau nei šiandieniniai tautiniai homoseksualistai,ne tik valkataujančias mergiotes ir gal berniokus, bet visus iš eilės palangiškius, net ir tuos kurie šiaip taip pavelka savo kojas. Tegul visi sužino, koks buvo baisus komunistinis režimas, kuriame vadovaujančiais partiniais ar ideologiniais veikėjais buvo Grybauskaitė, Linkevičius, V.Lansbegis, Juknevičienė ir minios kitų šiandieninių “tautinių patriotųš”.Pačiam matomai šis periodas paliko neišdildomus prisiminimus ir šiandien. Antano tautinė patrioto pensija jo tautiniam patriotiniam protui teleidžia prisiminti tik putinoidinius trolius ir putinoido atneštų pukimonų pamedžiojimus.

         • Diedas:

          Tu mus apvylei.
          Straipsnyje paleistuvystes ir istvirkimo tema, apie kuria savo nuotykius galetu nesustodamas istisa para pasakot bet kuris kiaule komunistas, o pats taip susimovei.
          Varai ta paty per ta paty kaip uzikirtusi plokstele su savo skurdziu trisdesimties zodziu zodynu apie Jukneviciene, Grybauskaite ir kitas pavardes kurioms nuo ryto iki vakaro meldiesi. Apmaudu. Nebe ta partija kuri anksciau buvo. Nebe ta. Ka lanzbergis su LTSR avangardu padare baisu ziuret.

          • Prašalietis:

           Neaišku iš kokios mano “apviltųjų” parapijos Diedas rašinėja savo komentarus,bet aišku viena, kad komunistų buvusį paleistuviavimą, ištvirkavimą, iškrypiavimą,alkoholizmą,seksualinį karjerizmą jis matė iš vidaus. Jo komentarų dėka bet kuriam eiliniam žmogeliui prieš akis iškyla, tos komunistinės seksualinio ištvirkavimo,iškrypiavimo ir t.t. orgijos, vykusios proginių demonstracijų metu, kai Lietuvos komunistai su savo vadais Antanu Sniečkumi, Petru Griškevičiumi, Songaila ir kt.,žygiuojančių masių priešakyje, tik su raudonom maikėm ir be trusikų, mojuodami žydromis ir raudonomis vėliavomis žygiavo aikštėse. Kaip šauniai ir seksualiai tais laikais Tarybinėse demonstracijose atrodė Grybauskaitė, V.Lansbergis, Juknevičienė, Linkevičius, R.Valatka ir daug daug kitų buvusių profesionalių komunistinių draugų prisimena visi. Buvusias komunistines seksualines orgijas,patvirtina ir tuometinė demografinė padėtis Lietuvoje- per 30 metų tik 1,7 milijono gyventojų daugiau. Na o šių komunistinių seksualinių, iškrypėliškų ir t.t. Palangoje vykusių orgijų užkulisius eiliniams lansberginio durnių laivo kleiviams šiandiena nušvietė savo komentaruose jų žinovas”Diedas”, o šiandieninių menkumą- tautiškai savo straipsnelyje pademonstravo A.Kundrotas.Belieka viltis, kad apie šią problematiką pradės” nesustodami pasakoti”, Diedo pavadintos buvusiomis “komunistinėmis kiaulėmis”:Grybauskaitė,Linkevičius, Juknevičienė, V.Lansbergis ir daug daug kitų buvusiųjų draugų. Šiandieniniams tautiniams homo, zoo, pedo
           seksualams dar reikia daug pakovoti,kad jų politinės ir visokios kitokios seksualinės teisės nors kiek pasidarytų panašios, kokia turėjo komunistai. Minimų tautinių seksualinių teisių šiandieninis “trūkumas” ir sąlygojo per 30 metų 1 milijono gyventojų Lietuvoje sumažėjimą.Buvusių komunistų”turėtų seksualinio ištvirkavimo, iškrypimo, alkoholizmo, seksualinės karjeros darymo ir t.t. lygio ir galimybių, šiandieniniai tautiniai homoseksualai tegali tik pasvajoti….Diedas su Antanu tai tautiškai ir patriotiškai argumentuodami patvirtina savo komentaruose. Šalin nuo Tautos komunistinį seksualinį ištvirkavimą, paleistuviavimą, iškrypiavimą,alkoholizmą ir seksualinį karjerizmą. Tegyvuoja nekomunistiniai, o tik civilizuoti, pro vakarietiški, pro amerikiniai, tautiniai,patriotiniai seksualiniai ištvirk.,paleist., ir t.t.

  • Juozas:

   šį kartą, atleis, prachadimce, visiškas fiasko iš tavo rašliavos. Ar bent suprati, ką pripaistei, ar pagirios spaudžia ?

   • Prašalietis:

    Juozuk, nesistenk suprasti kas yra rašinėjama prachadimco komentaruose “prisimintas komunizmo orgijas patvirtinančias” Diedo komentaruose atskleistas Tarybiniais laikais komunistinių kiaulių darytus “išsidirbinėjimus”. Kad ką nors mano su Diedu šiuose tautiškai patriotiniuose ir anti komunistiškuose susirašinėjimuose “suprastum”, tau reikia dar daug “tautinės žolės apkakoti” ir tai tau gal būt tebus tik ” pripaistei, ar pagirios spaudžia ?” Tad geriau tokių Diedo ir mano skirtų Diedui rašinėjimų Juozuk geriau neskaityk ir netraumuok savo komunizmo nesugadintų tautinių smegenėlių, kurios yra taip reikalingos išsivaikščiojančiai Lietuvai ……

 5. stasys:

  Daug geriau str. matyčiau jei autorius pats sukritikuotu savo teorijos silpnas vietas , o jų yra ir ne viena.

 6. Diedas:

  Teisingai rašo, kad kiaulės komunistai, komsomolai ir kiti marksistai – iškrypėliai.

 7. Romas:

  Autoriaus argumentai, kaip iš natų… Todėl ir palaikinimų virš šimto. Bravo.

 8. Bartas:

  Ir aš norėjau apie vyrpisius ką nors paporinti , bet rašalas baigiasi (kaip Žemyna yra pasakius).
  Na dar porą eilučių.
  Žmonos draugė kartu mokėsi su vyrpisių ” aktyvistu” simonko. Tai pasirodo , šitas ”seksualistas”, Kauno ,Puškino vid.m. buvo labai aršus komsomolcų vadukas. Taigi ,”Diedas” neklydo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: