Visuomenininkai, po mitingo prie Prezidentūros, atidengė naują atminimo lentą J. Noreikai (nuotraukos, video) (51)

20190905_194855-2400

Atidengė naują atminimo lenta J. Noreikai | Alkas.lt, K. Tamašausko nuotr.

Rugsėjo 5 d. pavakarę, Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje patriotinės organizacijos surengė mitingą „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“.  Susirinko bemaž penki šimtai žmonių.

O kol prie Prezidentūros vyko mitingas, kelios dešimtys žmonių su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis, susirinkę prie Vrublevskių bibliotekos sienos pritvirtino naują atminimo lentą, skirtą Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimui. Ją pakabino broliai skulptoriai Kęstutis ir Vytautas Musteikiai.

Mitingas S. Daukanto aikštėje prasidėjo tautiška geisme, po to kalbėjo jaunimo sambūrio „Pro Patria“ ir Vilniaus Forumo atstovai: Dovilas Petkus, dr. Rasa Čepaitienė, prof. Vytautas Radžvilas bei Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos vadovė Angelė Jakavonytė.

„Ar ir toliau trauksimės, išsivaikščiosime, nuolankiai tylėsime, leisime kitiems perrašinėti mūsų istoriją pagal savo įgeidžius ir interesus, teisti mūsų herojus, juos nepagrįstai kaltinti, šmeižti ir meluoti visose pasvietėse? – klausė R. Čepaitienė, – Privalome pareikalauti, kad valstybė pagaliau imtųsi kurti savą istorijos politiką. Kad atkakliai ir garbingai gintų istorinę tiesą šalies viduje ir užsienyje, nežiūrint galimų pasekmių. Kad juridiškai įvertintų sisteminių šmeižikų ir atminties trynėjų veiklą ir jiems pritaikytų realias sankcijas, nepaisant to, kokios tautybės Lietuvos piliečiai jie bebūtų. Kad atitinkamos švietimo ir kultūros institucijos parengtų ir pradėtų sistemingai įgyvendinti valstybiškai ir tautiškai orientuotą istorijos dėstymą“.

Pasak R. Čepaitienės, nors šiandien atrodome silpni, pasimetę ir susiskaldę, tačiau virš mūsų pakibusi tautos nykimo ir jos kūrybinių galių silpnėjimo grėsmė verčia veikti.

„Tad būkime gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Mūsų tautos didžiavyrių pavyzdžiu padarykime viską, kas mūsų galioje, kad nereikėtų raudonuoti prieš vaikaičius, jog pavojaus valandą likome drungni ir abejingi, tuomet, kai iš tiesų reikėjo kovoti ir apginti tiesą“, – kalbėjo R. Čepaitienė.


Mitingo pabaigoje jo vedėjas Gaudentas Aukštikalnis perskaitė mitingo memorandumą, kurio vienas iš reikalavimų buvo – Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus atsistatydinimas ir priešlaikiniai mero bei tarybos rinkimai.

Po to buvo paskelbta, kad lenta skirta J. Noreikai atminti ant Vrublevskių bibliotekos sienos jau yra atstatyta.

Tuomet mitingo dalyviai patraukė link Vrublevskių bibliotekos. Čia mitingo dalyvių jau laukė lentos pritvirtinime dalyvavusių žmonių būrys. Dar neprijungus įgarsinimo į susirinkusiuosius kreipėsi Generolo Vėtros bendražygio Stasio Gorodeckio-Radžiūno sūnus Aringas Gorodeckis. Jis trumpai papasakojo ką buvo girdėjęs iš savo tėvo apie Generolą Vėtrą. Priminė, kad jo tėvas buvo pasiūlęs Generolui Vėtrai prieš mirties bausmės vykdymą rašyti kasacinį skundą ir laimėti laiko, jis tai daryti ryžtingai atsisakė  „Ne, nerašysiu. Mano teismas neteisėtas. Esu karo belaisvis. Vykdžiau savo – kario priesaiką ir pareigą. Esu priėmęs vyriausiojo laisvės kovų vado pareigas ir paklūstu tik Tautinei Tarybai…“.

Naujoji atminimo lenta buvo atidengta kaip Sąjūdžio laikais skanduojant – „Lietuva, Lietuva, Lietuva!“ ir „Vėtra, Vėtra, Vėtra!“. Lentą atidengė A. Jakavonytė, partizano Juozo Jakavonio Tigro dukra. Pasakęs jaudinančią kalbą naująją lentą pašventino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas:

Pasak jaunimo sambūrio „Pro Patria“ vadovo Vytauto Sinicos, naujos lentos pakabinimas buvo suderintas su Kultūros paveldo departamentu (KPD).  KPD atstovų teigimu, derinti su Vilniaus savivaldybe šio veiksmo nereikėjo, nes pastaroji teisės aktų registre nėra paskelbusi tokių veiksmų aprašo.

V. Sinica taip pat pranešė, kad pakabinus atminimo lentą pasigirdo grasinimai, kad ji bus nukabinta: „Tiek iš Arkadijaus Vinokuro, tiek iš Vaido Baumilos, tiek Vilniaus miesto tarybos nario Vaidoto Ilgiaus, tiek turbūt ir kiti, man dar nematyti, kad lenta bus nukabinta – jei ne valdžios, tai savavališkai. Tikėkimės vandalizmas nesitęs. Visą šią naktį iki pat dabar lentą saugojo jaunimo organizacijos Kryptis savanoriai. Visiškai rimtai manau, kad fizinė apsauga lentai reikalinga. Ačiū jiems. Jeigu yra daugiau patriotinių organizacijų, ar tiesiog žmonių, nesvarbu, jaunų ar senų, kurie turi galimybę dieną ar naktį (ypač naktį) ateiti į tokią talką ir lentą pasaugoti, bent šią savaitę iš tiesų verta ir teisinga būtų tai padaryti. Nepasididžiuokite, parašykite facebooke į „Pro Patria“ ir suderinsime, kuo galite padėti“, – asmeninėje Feisbuko paskyroje rašo V. Sinica.

Mitingą „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“ surengė „Pro Patria“, neformalus visuomeninis judėjimas „Tautos forumas“, taip pat Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus sąjūdis,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba, kuriai vadovauja Angelė Jakavonytė, taip pat – Gvido Rutkausko vadovaujama Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Prano Ulozo vadovaujama Politinių kalinių ir tremtinių bendrija.

Mitingas „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“:

Naujos Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos atidengimas:

Mitingo „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE“ rezoliucija

Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir mero R. Šimašiaus asmeninis nurodymas slapčia pašalinti J. Noreikai-Generolui Vėtrai skirtą atminimo lentą nuo Mokslų akademijos (MA) Vrublevskių bibliotekos sienos yra atviras ir iki šiol pats įžūliausias bandymas klastoti Lietuvos laisvės kovų istoriją, siekiant galutinio tikslo – ją visiškai ištrinti iš visuomenės atminties.

Kartu tai yra pavojingas išpuolis prieš Lietuvos valstybę, keliantis tiesioginę grėsmę jos saugumui ir nepriklausomybei.

Atkūrus Nepriklausomybę, bet neįvykdžius dekomunizacijos ir dekagebizacijos (liustracijos), į valdžią sugrįžę ir joje įsitvirtinę buvusios SSRS kolaborantai ir jų palikuonys iš karto ėmė perrašinėti ir Lietuvos bei jos laisvės kovų istoriją. Tam tikslui iš pat pradžių buvo pasitelktas komunistinėje-stalinistinėje SSRS sukurtas ir autokratinėje-putiniškoje Rusijoje toliau palaikomas istorinis pasakojimas apie 1941 m. Birželio sukilimą ir pokario partizaninį pasipriešinimą. Sovietinė, o dabar ir rusiškoji antilietuviška propaganda remiasi dviem kertiniais šio pasakojimo motyvais.

Birželio sukilimas vaizduojamas ne kaip lietuvių tautos, mėginusios savarankiškai atkurti valstybę, kova su SSRS okupantais, bet kaip vietinių nacistinės Vokietijos šalininkų sukeltas siautėjimas, kurio pagrindinis tikslas buvo „žydų tautybės tarybinių žmonių“ žudymas. Tęsiant šį motyvą, pokario partizaninė rezistencija vaizduota ne kaip pasipriešinimas vėl sugrįžusiems SSRS okupantams, o kaip nuo teisingumo besislapstančių nacių talkininkų ir visų pirma žydšaudžių teroras prieš taikius gyventojus.

Kadangi šis pasakojimas buvo naudingas SSRS okupaciniam režimui uoliai tarnavusiems išdavikams ir kolaborantams, jis buvo netrukdomai plėtojamas šalies akademiniuose sluoksniuose ir skleidžiamas žiniasklaidoje. Tai reiškia, kad beveik visu atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje buvo tęsiama Rusijai naudinga antilietuviška istorijos politika, šalies visuomenei ir ypač jaunajai kartai atvirai arba su priedanga brukant prosovietinę-prorusišką istorijos sampratą. Ja remiasi ir Vilniaus miesto taryba bei meras R. Šimašius, dangstydami ir teisindami pasityčiojimą iš K. Škirpos ir J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo tariamu siekiu pašalinti ,,du totalitarinius“ režimus menančius ženklus ir simbolius. Birželio sukilimą organizavę ir įvykdę lietuvių patriotai, mėginę pasinaudoti stiprėjusiu SSRS-Vokietijos konfliktu ir artėjusiu dviejų grobuonių karu tam, kad atkurtų nepriklausomą valstybę, ciniškai prilyginami 1940 m. „Stalino saulę“ parvežusiems tikriesiems Lietuvos išdavikams.

Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir savavališkas mero R. Šimašiaus nurodymas pašalinti J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą nuo MA Vrublevskių bibliotekos sienos rodo, kad Lietuvoje Rusijos valstybinė istorijos politika jau pradedama įgyvendinti atvirai ir oficialiai – sostinės valdžios lygmeniu. Miesto tarybos ir mero veiksmai yra grindžiami ir visiškai atitinka stalinistinėje SSRS įtvirtintą ir putiniškoje Rusijoje palaikomą bei plėtojamą Antrojo pasaulinio karo, Birželio sukilimo ir pokario rezistencijos suvokimą. SSRS ir Rusijai jis buvo ir tebėra svarbus kaip įrankis politiniu lygmeniu įteisinti 1940 m. Lietuvos okupaciją ir pakirsti 1990 m. atkurtos valstybės teisėtumą. Džiaugsminga Rusijos valdžios reakcija į šiuos Vilniaus miesto tarybos ir mero veiksmus patvirtina, kad Kremlius suvokia ir pripažįsta laimėjęs didžiulę pergalę, siekdamas įgyvendinti savąjį geopolitinį tikslą – susigrąžinti Lietuvą kaip „savanoriškai“ prie SSRS prisijungusią ir „neteisėtai“ atsiskyrusią jos dalį.

K. Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimas ir J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos sunaikinimas objektyviai tarnauja putiniškosios Rusijos interesams, nes keičiantis geopolitinei ir saugumo padėčiai pasaulyje, šiais neapgalvotais ir neatsakingais Vilniaus miesto tarybos ir mero sprendimais gali būti veiksmingai pasinaudota teisinant visus prieš Lietuvą nukreiptus, šalies suverenitetą ir net jos valstybingumą griaunančius veiksmus. Iš esmės vadovaujantis SSRS-Rusijos istoriografijos nuostatomis, jais galutinai ir nedviprasmiškai pasmerkiamas 1941 m. Birželio sukilimas, faktiškai pripažįstant, kad jis buvo tik nacionalsocialistinės Vokietijos parankinių sukeltas maištas prieš „teisėtai“ SSRS dalimi tapusios LSSR valdžią, neatspindėjęs ir tikrosios „lietuvių tarybinės liaudies“ valios. Tai reiškia, kad jais faktiškai buvo paneigtas lietuvių tautos istorinis bei politinis subjektiškumas ir pritarta abiejų Lietuvą norėjusių užgrobti okupantų, taip pat bet kuriam kitam agresoriui potencialiai naudingai nuostatai, jog lietuviai neturi teisės būti suvereni tauta, galinti turėti savo nepriklausomą valstybę. Nemokšiškų ir nusikalstamų Vilniaus miesto tarybos ir mero veiksmų geopolitiniai padariniai Lietuvos valstybingumui gali tapti pragaištingi.

Būdami įsitikinę, kad Lietuvos piliečiai turi teisę ir pareigą visomis priemonėmis ginti savo valstybės suverenumą ir nepriklausomybę, pareiškiame:

Rusijai naudingos ir Kremliaus inspiruotos, kitose užsienio šalyse veikiančių antilietuviškų jėgų, siekiančių diskredituoti Lietuvą, skatinamos bei remiamos valstybei pavojingos Lietuvos istorijos klastojimo ir Laisvės kovų atminties trynimo akcijos, kurias vykdo atvirai prorusiški veikėjai (5-oji Putino kolona) ir nesąmoningai Rusijos istorijos politikos ir geopolitikos tikslams tarnaujantys „proeuropiniai“ ir antirusiškas nuostatas pabrėžtinai deklaruojantys „viešieji intelektualai“ (6-oji Putino kolona), turi būti oficialiu valstybės lygmeniu įvertintos kaip reali grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir privalo būti principingai stabdomos.

Reikalaujame:

1. Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir mero R. Šimašiaus asmeninis nurodymas slapčia pašalinti J. Noreikai-Generolui Vėtrai skirtą atminimo lentą nuo Mokslų akademijos (MA) Vrublevskių bibliotekos sienos turi būti įvertinti kaip antivalstybinės ardomosios veiklos aktai. Tarybos sprendimas turi būti atšauktas. Lietuvos valstybę išdavęs meras privalo atsistatydinti arba būti atstatydintas iš užimamų pareigų. Neįvykdžius šių reikalavimų Vilniaus mieste turi būti įvestas tiesioginis valdymas ir kuo greičiausiu laiku surengti priešlaikiniai Tarybos ir mero rinkimai;

2. Privalo būti sukurta ir nuosekliai vykdoma tautos ir valstybės ilgalaikius strateginius bei saugumo ir išlikimo interesus atitinkanti valstybinė istorijos politika. Į ją formuojančias bei kitus tautos istorinės atminties klausimus sprendžiančias visuomenines bei ekspertines institucijas, komisijas ir darbo grupes kviečiami asmenys privalo deklaruoti savo arba artimų šeimos narių sąsajas su okupacinio režimo institucijomis ir veiklos jose faktus; aktyvūs okupacinio režimo kolaborantai arba asmenys, kurių šeimos nariai aktyviai kolaboravo su režimu, neturi teisės formuoti atkurtosios valstybės istorijos politiką bei atmintį ir neturi būti traukiami į tai darančių institucijų, komisijų ir darbo grupių sudėtį;

3. Demokratinei ir teisinei valstybei tinkamomis priemonėmis turi būti užkardyta žiniasklaidoje masiškai skleidžiama antilietuviška ir antivalstybinė propaganda, kurios svarbiausiu centru ir šaltiniu tapo LRT. LRT vadovybė turi būti pakeista valstybei lojalia nacionalinio transliuotojo administracija; turi būti sprendžiamas nesugebėjusios užtikrinti tinkamo nacionalinio transsliuotojo misijos vykdymo LRT tarybos pertvarkymo klausimas – taryba turi atsistatydinti ir būti performuota taip, kad ją sudarytų jos paskirtį tinkamai suprantantys ir gebantys vykdyti asmenys;

4. Visų pakopų jaunimo ugdymo įstaigose turi būti iš esmės atnaujintos tautinio ir pilietinio ugdymo programos, dabartinį kosmopolitinį, jaunosios kartos istorinę atmintį ir patriotines nuostatas griaunantį pseudopilietinį ugdymą pakeičiant visaverčiu tautiškai ir valstybiškai orientuotu patriotiniu auklėjimu;

5. Privalo būti atliktas išsamus Lietuvos mokslo ir studijų srities auditas ir nutraukta valstybės parama Lietuvos visuomenės ir akademinės bendruomenės ištautinimą bei išvalstybinimą skatinantiems moksliniams tyrimams ir studjų programoms, kurių dominavimas faktiškai pavertė šalies mokslų ir studijų institucijas lietuvių tautos ir valstybės griovimo įrankiais bei židiniais;

6. Vykdantis sovietinę-rusiškąją istorijos politiką Užsienio reikalų ministras, aktyvus sovietinis kolaborantas, VLKJS CK aukšto rango veikėjas, dėl nelojalumo Lietuvos valstybei ir jos įvaizdį tarpatautinėje arenoje griaunančios kenkėjiškos veiklos privalo atsistatydinti arba būti atstatydintas iš užimamų pareigų.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

51 komentaras

 1. Antanas:

  Šaunuoliai!!! 🤗 Valdžiukės veiksmai? 🤔

  • Žemyna:

   Jau prasidėjo valdžiukės veiksmai… Šimašius atsiribojo. O b-kos dir. pav. jau atsiima (ne jo duotą!) leidimą, kol… iniciatoriai neturės visų kitų instancijų leidimo. Ar kažkas jau šiąnakt spėjo ant jų užvažiuoti visa traiškomąja mašinerija, prigąsdino mesti lauk? Ir jie pasiduos?
   Taigi, užsukamas amžinas biurokratijos ratas, kurio neatlaikius, ,,praeities šešėlių” karta paspartėjusiu tempu pagaliau pasitrauks Anapilin?
   Tai vadinama demokratija? Kas, kieno jėga iš tiesų valdo šalį, kurioje jos Laisvės gynėjai savų apspjaudomi, svetimų šmeižiami ir nusikaltėliais paverčiami? Kurioje demokratiškai jos tautos rinkti atstovai vykdo svetimųjų valią, nukreiptą prieš šią valdžią išrinkusią Tautą?
   O įdomu, kur pats direktorius? Gal jam ir infarktą jau spėjo įvaryti, kad pavaduotojas už jį kalbėjo?

   • ŽEMAITIS:

    Bet, gerb Žemyna,
    Įstatymai turi būti gerbiami. Jei lentai reikalingas savivaldybės leidimas – tuomet jis ir turėjo būti gautas. Savavaliauti, kaip šiuo atveju, tikrai negalima.

    • Žemyna:

     Gaila, kad S. Titovo ir F. Kuklianski įkvėptas Šimašius ėmėsi neteisėtų veiksmų prieš atminimo lentą, nežiūrint, kad S. Tomo ir Titovo bylų sprendimai turėjo teisininką Šimašių išblaivyti.
     (Tačiau nėra to blogo, kas į gerą neišeitų? Šimašiaus nebaudžiamumas tapo argumentu Titovui, besiginančiam nuo teismo sprendimo. )
     Jei turime miesto valdžioje asmenį, kuriam ne tik nusispjauti į tragišką savo tautos praeitį, bet ir jaučiantį nesveiką neapykantą savo šalies Laisvės kovotojams (jo žodinis išpuolis prieš ,,kraugerius”, ,,praeities šešėlius”), tai turėjo kai kam sukelti rimtą susirūpinimą?
     Tie, kas atitaisė ,,netyčinį” neteisėtą Šimašiaus veiksmą, pasielgė labai draugiškai jo atžvilgiu – DIENOS metu, atvirai ir iš anksto apskelbę, atitaisė tai, ką tas vogčiomis naktimis padirbo. O lenta, pasak b-kos dir. pav.
     ,… lenta, ją suderinus su visomis institucijomis ir įteisinus, galėtų kabėti, kadangi J. Noreika atitinka visus kriterijus, reikalingus tokiam pagarbos ženklui.
     Asmeninės nuomonės yra viena, institucinė – kita. Mes privalome saugoti atminimą, jei valstybėje nustatyta, kad tai gerbtinas asmuo. Kol kas tai yra asmuo, gavęs valstybės apdovanojimus ir išteisinimo raštus, t. y. visais atvejais reabilituotas teismo. Pripažinimas yra“, – sakė R. Cicėnienė.

     Kol valdžioje bus tų, kas nepripažįsta tautų teisės į nepriklausomą būtį, Lietuva negali savęs klaidinti, jog yra nepriklausoma, demokratiška, jog Laisvė jau išsikovota. Patys savo veiksmais nepaverskime savo Nepriklausomybės absurdu.

    • Arūnas:

     tai, atrodo, kad Šimašiaus pavogtai lentai buyo gauti leidimai, bet išrinktoji tauta pradėjo savo biznio kampaniją, tai teko beteisei tautai parodyti savo nusistatymą. Šaunus jaunimas, Lietuva bunda

   • Žemyna:

    Šiek tiek paskubėjau: Delfis kitaip, nei spaudos apžvalgoje, situaciją pateikia
    Kova dėl generolo Vėtros lentos tampa nevaldoma, teko įsikišti ir policijai – lenta likti galėtų tik su viena sąlyga
    – delfi.lt/news/daily/lithuania/kova-del-generolo-vetros-lentos-tampa-nevaldoma-teko-isikisti-ir-policijai.d?id=82173057
    Biblioteka neatsisako savo ?žodinio sutikimo, kad lenta gali kabėti. Tik reikia apibėgti POPIERIAUS gavimo ratus. (Šimašiui to nereikėjo, pakako savo koalicijos ,,kompetentingos” valios?)

    • Žemynos:

     Na, va, o dabar per LRT TV MA prezidentas atvirkščiai šneka – atseit, nei jie, nei biblioteka neleido. Frazė, primenanti tuos laikus, kai norint išsaugoti savo postus, buvo „teisingai”, arba „kaip reikia” kalbama…
     Va čia tai tikrai blogas įnašas į LT įvaizdį pasaulyje.
     Tuo pačiu ir prokuratūros sprendinys nenagrinėti Š. veiksmų kvepia – viena vertus, kalba ir rašo „kaip reikia”, kita vertus, ar čia nėra profesinio švogerizmo? Š. ir FK yra teisininkai… Interesėlių konfliktėlis?

  • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

   Lrt Žygintas Abromaitis kalba kaip tikras stribvaikis, vertas tik tremties iš Lietuvos.
   Va čia (nuo 04:45)
   l r t.lt/mediateka/irasas/2000078087/panorama-vrublevskiu-bibliotekos-siena-ir-vel-padabinta-ant-jos-kabo-nauja-lenta-skirta-jonui-noreikai-generolui-vetrai-atminti
   Tik atnaujinta lenta, o jau apie jos nuėmimą pliauškia. Tebūnie prakeiktas jis.

 2. stasys:

  Žinot graudu , kai atminimo lentos didvyriams kabinamos nei vienam valdžios vyrui nepasivarginus apsilankyti pagerbiant. Tegul ne Prezidentas G.Nausėda, užsiėmęs, bet V.Pranskietis tai tikrai galėjo , elementariai būtume išvengę to dvilypio klausimo ar esami vyrai ir moterys valdžioje vis dar atstovauja ta tautinės visuomenės dalį ? . Klausimas pastatytas stovi ar politinė valdžia vis dar pajėgi rūpintis tomis tautos atminimo relikvijomis ir ar aplamai žino kokios jos yra svarbios bei aktualios Lietuvos sostinėje. Galima nesutikti dėl J.Noreikos lentos gražinimo nuėmus neteisėtai …. bet vakar buvo tas antras kartas kai triumfavo piliečiu pareiga ginti ir teismu įsiteisėjusius sprendimus J.Noreikos atminčiai . Kur dar rastume tvirtesnį tilta politinei valiai perlipus savų ambiciju trukumus imti kalbėtis su ta visuomenės dalimi kuriai ne tas pats kodėl G.Nausėda ‚šūsniais‘ pasirašinėja susitepusiu įtarimais teisėju atleidimus ,..proga buvo neišnaudota . Tiesa ir ta kad mitingai nebuvo gausus .. bet jie gavo labai tvirta pagrindą po kojomis augti dėka politinės valios noro likti šone įvykiu. Sekantis žingsnis Šimašiaus ir tu kuriems jis pataikauja paprašyti VKP kad kiekviena naktį prie lentos laikytu po ekipažą .. nežinia kada kas vėl mes akmenį į Lietuvos teisinius lankus prisidengiant tokio kaip E.Zingeris išsakyta nuomone to renginio metu . Ne patriotai su ‚kuvaldomis‘ po Vilnių laksto ..pirštais nerodysiu viską patys matot.

  • Antanas:

   Kad visokie zingeriai ar vinokurai galėtų aplamai ką nors šnekėti apie J. Noreiką, jie turėtų pirmiausia nukabinti atminimo lentą, kabančią Lietuvos Žydų Bendruomenės patalpose (Vilnius, Pylimo g. 4), skirtą raudonųjų partizanų vadui, atsakingam už nekaltų Kaniūkų kaimo gyventojų žudynes. O tai dabar gaunasi dvigubi standartai: apie mus, žydus, gink Dieve, nė vieno blogo žodžio, o mes galime daryti ir pliurpti ką tik norime, nes mes, žydai, esame Dievo išrinktoji tauta… Vargas tau, Jeruzale, ir tavo vaikams! 😢

   • stasys:

    Antanui ginčijamės dėl esminių dalyku ar Lietuvos valstybė deramai saugo ir puoselėja tautinės atminties ženklus . Negalite uždrausti vieniems o kitiems leisti ..tai Šimašiaus kelias .. tikrumoje valstybė privalo visa istorine atminti sutvarkyti taip kad visi jos atminties ženklai rastu savo vieta , bet prioritetai turėtu būti aiškus ir ne dviprasmiški ginčams .Netgi tas pats P.Cvirka turėtu būti iškeldintas ir įkurdintas jam deramoje vietoje ..taip kaip žmoniu ji gerbiančiu bus o ju teisė ji gerbti nekvestionuojama .. taip ir Tamstos minimu atveju . Šiandieninė Lietuvos valstybė vis dar nėra atlikusi jei prideramu namu darbu atskiriant tas persipinančias istorines nuoskaudas . ..o ta paliko visuomenei padaryti . Negali Šimašiai savo nuožiūra spręsti kas teisinga o kas ne . .

 3. Buomas:

  Netinkamo patriotizmo apraiška pavadinčiau šiuos veiksmus. Mums visų pirma turi rūpėti šiandieninių lietuvių gyvenimas ir patriotizmas, o čia kovojama už galimai tikrai nusidėjusį nacių kolaborantą

  • Žodžio laisvė...:

   Ne tavo reikalas ir tavęs niekas nesiklaus kaip Tautai ginti savo Didvyrius.
   Lysk po šluota ir tylėk.

  • Antanas:

   O pats, Buomai, ar kartais ne iš stribų būsi? 🤔

  • Žemyna:

   Pritariu Buomui. Na, bet tikrai juk taip buvo – miškiniai turėjo šautuvų ir šovinių, (atsi)šaudė į RA karius, stribus ir jų kolaborantus! O taip elgtis su vėl puolančiu okupantu buvo neteisinga ir nesvetinga. Juk galėjo, užuot šoviniais atsišaudę, apkasuose išvirti kavutės – kvapnios ir garuojančios, ar užtaisyti ginklus kava. Na, ar bent duonos su druska pasiūlyti. Galėjo pasikviesti raudonarmiečius su stribais į apkasus, padaryti po kavos ,,granionką”, pasišnekučiuoti apie ūkį ir bites, ,,pabratatjsia”, kaip 18-ais caro kariai su vokiečiais, o tada, broliškai apsikabinę, palydėti iki RU sienos ir atsisveikinimui atsibučiuoti.
   Juk net ir neseniai, prieš 30 m. Kremlius įrodė, koks jis geranoriškas kitų tautų atžvilgiu, su kokia meile jo kariai sukapoja gruzinus, kaip muzikaliai jų tankas šoko valsą ant Loretos kūno pagal automatininkų šūvių būgnijimą per beginklius žmones.
   O ir šiomis dienomis bei pastaraisiais metais ar Kremlius neįrodo savo draugiškų santykių su UA? Juk galėjo ne 20 tūkst. ukrainiečių karių nužudyti, namų išsprogdinti, o kad ir milijoną! Nes juk UA kovotojai lygiai tokie pat nusikaltėliai ir fašistai, kaip ir anie Miško broliai, nes gintis nuo rusų okupacijos yra nusikaltimas!

  • Arūnas:

   kadangi Buomas viską žino, tai gal paaiškins man nuo senų laikų rūpimą klausimą: ar Judenratas ir jo paskirta policija gete, kurie atrinkinėjo pasmerktuosius mirčiai, buvo nacių kolaborantai, ar kenčiančios žydų tautos atstovai? Kaune Kęstučio 8 kabo dviem kalbom parašyta atminimo lenta Judenrato vadovui.

  • Bartas:

   Buomai , o ką manai apie balševikinius koloborantus? Kokią atminimo lentą ir su kokia pavarde ruošiesi kabinti? Būtų įdomu pažiūrėti į “naudingų idiotų” šaiką.

 4. Jurgis:

  Delfis cituoja Kuklianski ir Vinokūrą, LTV kalba apie “kontroversišką” Noreikos vertinimą (nors tas kontroversijas kuria vienas kitas judistinis veikėjas)… Kur eina mūsų didžioji “medija”? Taip naikinama lietuvių tautos savastis…

 5. Raimis:

  Įdomu, ar kas nors iš šaulių dalyvavo?

 6. sdsdsds:

  O čia tai jau įdomu:: Vilniaus merukas merelis prašneko apie teisę! O pats kai įsakė nuimti Noreikos atminimo lentą užmiršo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, kad Noreika nelaikytinas nacių kolaborantu. Tam merukui šio teismo nutartis – tai jokia ten Litvos teisės, bo neatitinka šimašioko norų ir pageidavimų…

 7. Leonas Milčius:

  Ačiū tikriems lietuviams patriotams, kurie nenusileido, kad jų istorija bei didvyriai būtų trypiami ir atkūrė teisingumą. Teikia vilčių, kad šviesioji Sąjūdžio dvasia yra gyva ir randa vietos jaunųjų širdyse. Labai nemaloniai stebina ne tik Vilniaus valdžios atitolimas nuo savo tautos, bet ir žiniasklaidos, ypač INFO, LRT tendencingumas, vienpusiškumas.

 8. Is VU:

  Lenta pakabinta neteisetai ir viesoje vietoje. Todel privalo buti nuimta. O ja pakabine asmenys teisiami ir baudziami administracine tvarka. Sumokes nemenkas baudas, kita kart pries savavaliaudami sisimastys. Valstybe yra musu visu, o ne grupeles nacionalradikalu. Dziugu, kad bent jaunimo is viso joje labai nedaug.
  O jei taip patinka ivairus veikejai, tai pasikabinkite ju lentas privaciuose sklypuose ant nuosavu namu. Kad ir Chegevara – jusu reikalas. Taciau visu pilieciu viesose erdvese ant visuomeniniu pastatu nedryskit! Lenta privalo buti nuimta.

  • Žodžio laisvė...:

   Begemote iš VU,sėdi savo urve ir sėdėk nekranksėjęs.Ar tik nebūsi V.N.?Tik nereikia mūsų
   gąsdinti,nes esame ne kartą gąsdinti ir neišsigandę.Prikūrė įstatymų kūrių-nekrošių vaikėzai
   valstybės piliečiams gąsdinti ir sėdi šiltai jau ne vieną dešimtmetį šiltose,gerai apmokamose
   kėdėse ir maskatuoja Tautai bizūnais.

  • Antanas:

   Susikišk, putinoide, savo nuomonę į ten, kur “bulkos” nesueina!!! 🤗

 9. vidmantas:

  Na čia dabar kokią “ANTĮ” paleido Alkas.lt ir straipsnio autorius Jonas Vaiškūnas? Lenta pritvirtinta tai prie Mokslų Akademijos bibliotekos sienos, ten kur ir buvo senoji, kurią tarnaujantis svetimiems Vilniaus meras Šimašius neteisėtai nukabino nakties metu, kaip vagis bijodamas pasekmių. O straipsnio autorius rašo, kad lenta pritvirtinta prie prezidentūros! O tai visiška netiesą ir manau, kad tiek straipsnioautorius, tiek Alko.lt redakcija privalėtų oficialiai ištaisyti padarytą klaidą ir atsiprašyti skaitytojų. Lauksime.

 10. Gražina:

  Mieli Vilniečiai, kodėl rinkote Šimašių? Negi nematėte kas jis per vienas? Ar pamenate jo susitikimą su Ūsu? Matė, kad su juo kažkas negerai, bet nei sustabdė, nei pranešė kelių policijai.
  Tai dabar ir turim: šimašių, kuris, kaip vagis, savo paties sprendimu, naktį nukabino lentą ir liko nenubaustas, o dabar, kai žmonės , norėdami apginti tuos, kurie gynė visą tautą, pakabino neteisėtai nuplėštą lentą atgal į vietą dienos metu, Šimašiaus yra vertinami, kaip nusikaltėliai. Gal kas žino būdą, kaip sudrausminti Šimašių ir išstumti iš po juo mero kėdę?

  • Žemyna:

   O kai padarė gėdą Lietuvai, išduodamas Batkai čia prieglobstį radusiam opozicijos žmogui? Niekada nenusiplaus tos dėmės. Kaip ir Ūso atvejo.
   Jei vilniečiai būtų jį rinkę, nebūtų reikėję bėgti į Klubą, prašyti vargšą skęstantį gelbėti… Jei ne klubas, tiek jis ir būtų matęs tą kėdę.

 11. Žemyna:

  Ką reiškia FK žodžiai Delfyje, jog tai pakenks LT įvaizdžiui pasaulyje – spaudimą, ar grasinimą? Kas tuo gadinimu užsiims? Ji asmeniškai?
  Per kažkokį radiją prieš porą dienų girdėjau litvaką kalbant – labai santūriai ir inteligentiškai. Labai taktiškai išsakė ne vien savo nuomonę – jos veiksmų neteisino, netgi prasitarė, jog seniai pageidautų, kad ne ji jiems atstovautų, bet…

  • Antanas:

   Nekreipkite dėmesio į tą buvusią sovietinę milicijos tardytoją! Juk ne veltui anuomet buvo sakoma, kad milicininkas ir Afrikoje – milicininkas.

   • Nukosėtas komentaras::

    (tik raides padidinau)
    šiaulietis 06.09.2019 15:20:33
    o Fainos būvimas LŽB vadove daro žalą lietuvių ir žydų susitaikymui. Ką apie jos veiksmus sako žydas žurnalistas Stasio Lozoraičio premijos laureatas Vitalijus Karakorskis:
    – Ką turite omeny? Kažkokias pašalines įtakas? – Neužmirškime, kad ji susitinka su V.Putinui artimu oligarchu Romanu Abromovičiumi.
    Jis dabar Izraelyje, nes Jungtinėje Karalystėje būti jam nebeleidžiama. Šis asmuo yra pareiškęs, kad SKIRS DIDELES PINIGŲ SUMAS kovai su antisemitizmu. Iškart aišku, kad ne su antisemitizmu Rusijoje, kur jis iš tiesų yra pats didžiausias, o kažkur kitur – Amerikoje, Europoje, matyt, ir Lietuvoj…
    – delfi.lt/news/daily/lithuania/faina-kukliansky-atminimo-lentos-j-noreikai-pakabinimas-padarys-zalos-lietuvos-ivaizdziui.d?id=82170543&com=1

 12. Algis Dievų siūstas:

  Galiu pridurti su savo įžvalga, kad tarp Fainos žydės ir Šimašiaus buvo priešrinki.inis susitatarimas, Faina žydė pasiūlė per merų rinkimus balsus su sąlyga, kad turės Ši.ašius nukabinti lentą ir pervadinti gatvę…

 13. NEGIRDĖJUSIEMS::

  Būtų gerai, jei visur, kur įmanoma, būtų skelbiamas Kasparo Genzbigelio (ir iniciatorių?)
  KVIETIMAS ANTRADIENĮ 10 val. susirinkti Lukiškių a. Vyčio paminklo ?maketo klausimu.
  (Smulkiau nežinau, nes tik tiek išgirdau mitingui Daukanto a. baigiantis)
  Skelbkite tai, kas kur tik galite – kaip komentarą įv. portaluose, feisbukuose, Vilnijos rajonų e-spaudoje ir pan.
  Pridėkime ir savo iniciatyvos, kad būtų informuota bei surinkta kuo daugiau žmonių!
  —————————————
  O dar „Pro Patria”, po V. Sinicos str. „Iniciatoriaus padėka … … ” pažiūrėkite Pikc Kažinkavičiaus 14:45 val. komentarą apie vis dar galiojančią telefoninę teisę
  Jis, kaip Vilniaus gyventojas išsiuntė užklausas „Grindai” ir savivaldybės administracijos direktoriui, kokiu teisiniu pagrindu buvo nuplėšta lenta, ir kokiu teisiniu pagrindu bendrovė valdo savivaldybės turtą.
  (Atseit, ji nuėmė ir laiko tą lentą, o dar ji ?laiko Žaliojo tilto skulptūras, o gali ir dar ką, ko dar nežinome?)š
  Jis išsiaiškino įdomiai veikiančią grandinę, kur užtenka ŽODINIO pavedimo, ir viskas kaip tame posakyje (šuo šunį, šuo šunį šuo uodegą vikst) įvyksta.
  Ar darbai sąmoningai BE RAŠTIŠKŲ pėdsakų atliekami (kad siūlo galo nerastum?), ar savivaldybėje kaip Švonderio kontoroje dirbama?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: