O. Voverienė. Istoriko atsakomybė, vertinant Lietuvos praeitį. (37)

Ona Voverienė | LMA Vrublevskių bibliotekos nuotr.

Ona Voverienė | LMA Vrublevskių bibliotekos nuotr.

Blogiausia, kad mūsų žmonės nebeturi vidinės paskatos domėtis tautos praeitimi, jos didvyriais, dvasiniais lobiais, o išorinės paskatos – „kultūros“, renginiai, laidos, spauda – sutelktos nešvankybėms, smurtui, agresyviajam kosmopolitizmui propaguoti ir tautiniam sąmoningumui naikinti. Albertas Griganavičius.

Istorikas Edvardas Krikščiūnas, išeidamas į Amžinybę, paliko mums jo testamentinę nuostatą, skelbiančią: „Istorikas, neigdamas praeitį, kaip vertybę, naikina lietuvybę“. Jau keli dešimtmečiai kai mūsų vyresniosios kartos istorikai, tvirtina, kad ikikrikščioniškoji Lietuvos valstybė, jos vadovai ir jos politikai buvo primityvūs nevykėliai: „Lietuva yra Europos užkampis:, „barbarų kraštas“, visi mūsų didieji kunigaikščiai – „neverti vieno 1918-1919 m. savanorio“, „Lietuva sutrukdė Vakarų civilizacijos plėtrą Rytų slavų žemėse“, „atplėšė

baltarusius ir ukrainiečius nuo Rusijos, t.y. pirmiesiems neleido surusėti“, „LDK atplėšė nuo senosios Rusijos milžinišką teritoriją su Kijevu“, „Baltarusiai yra tauta, gimusi Lietuvai nuskriaudus rusus“ (A.Bumblauskas), „Tai buvo tikras lietuviškas imperializmas“ (Veidas. 1998.07..09). „Būtovės slėpinių“ TV laidoje net buvo įtaigojama mintis, kad lietuviams derėtų atsiprašyti Ruisijos už jai lietuvių padarytas „skriaudas“ istorijos tėkmėje.

Istorikas E. Gudavičius savo kūriniuose skelbė Lietuvos ūkio atsilikimą nuo kitų tuometinių Europos valstybių. Anot jo, Lietuvoje vėliausiai iš visų Europos valstybių atsirado amatininkai, verslai, prekyba ir miestai. Istorikas A. Nikžentaitis aiškina, „kad XIII a. pagonių lietuvių kariuomenė buvo primityvi, vyravo pėstininkai, kovėsi tik pėsčiomis ir kovos taktika buvo prasta, kariai buvo prietarūs ir kerštingi. (Ūvladas Terleckas. Ar senoji Lietuva atsiliko nuo Europos? // XXI amžius. – 2002, birž. 26}

Į tautos niekinimo kampaniją įsijungė ir istorikas L. Truska, tarpukario Lietuvą vaizduodamas pūvančią ir be asmenybių, kaltę už Lietuvos nepriklausomybės praradimą suverčiantis vadovams, partijoms ir visai tautai. Gi tie, kurie išdrįsta minėtus istorikus kuriuo nors aspektu sukritikuoti vadina diletantais, liguistais praeities idealizuotojais, ištroškusiais Lietuvos istoriją pagražinti ir pan.

Matyt, įkvėptas tų istorikų ir jų padrąsintas į Lietuvos šmeižimo ir niekinimo, ginkluoto Lietuvos pasipriešinimo okupantams ir jo vadų niekinimo, žeminimo, išjuokimo ir išsityčiojimo kampaniją įsijungė ir rašytojas Marius Ivaškevičius. Dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje, už kurios vadavimą ir įtvirtinimą padėjo galvas 22 tūkstančiai Lietuvos partizanų ir Sausio 13-osios didvyriai, gerai uždirbo, net 34 000 eurų. Taip jį apdovanojo valstybės biudžeto pinigais Literatūros ir meno komisijos pirmininkė prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė ir visa jos vadovaujama komisija, siekianti ir toliau skatinti Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo šmeižikus ir niekintojus, kad tik greičiau šita nelaiminga žemė Lietuva, suniekinta, apšmeišta ir apvemta liktų be lietuvių. Tokia mūsų dienų realybė.

Pavojingiausia, kad šie Lietuvos istorikai yra įsitvirtinę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, žiniasklaidoje ir skleidžia pavojingą Lietuvos istorijos interpretaciją ne tik iš VU katedrų, bet ir plačiajai Lietuvos visuomenei, o patriotinės krypties istorikus, tokius, kaip a.a E. Krikščiūnais ir kt. jie skelbia nemoderniais, primityviais (Lietuvos aidas. – 2002, kovo 12). Skaitydamas istorijos paskaitą LEU studentams, būsimiesiems istorijos mokytojams, A. Nikžentaitis kalbėjo, kad jam iš visų Vasario švenčių mieliausia yra Valentino diena, na, gal dar Užgavienės, „o Vasario 16-osios ilgainiui niekam nereikės“ (Šiaurės Atėnai. – 2002, birž. 1). Jis teigia, kad Klaipėdos sukilime lietuvininkai nedalyvavo, o Klaipėdos kraštą užėmė Lietuvos kariuomenė, pagal okupantų skleistą tezę“ Lietuva – Klaipėdos krašto okupantė“

Ekonomikos m. dr., kelių monografijų autorius ir žymus publicistas Vladas Terleckas rašo: „Skaudu, kad Tautos praeities niekinimas, vien neigiamybių kėlimas sklinda kaip užkratas. Stokojama tautinio išdidumo ir suvokimo, kad kertamos mūsų tautos išlikimo šaknys. Gal dalis tautiečių drovisi patriotizmo, kai iš jo politologas R. Lopata tyčiojasi vadindamas lituanobambizmu, o filosofuojantis A. Šliogeris – idiotizmu. Net režisierius R. Tuminas leido sau pasakyti: kas antras lietuvis yra nevykėlis, esame žudikai ir vagys (Kultūros barai. – 2002, Nr. 2, p. 442-43]. Nežinojau, jog R. Tuminas ne tik teatro režisierius, bet ir psichiatras bei sociologas“. Tad kai inteligentai laiko geru tonu tyčiotis iš savo senolių, jų pasiaukojamų kovų, kančių, vargų, iš visos Lietuvos istorijos, gal ir nedera piktintis mūsų  pusiauinteligenčiais, kurie nesuvokia, ką daro, nes jiems niekas neįdomu, ir nieko nėra brangaus ir švento. Belieka tik viltis, kad jau ateina gyventi ir valdyti ta karta, žygiavusi su deglais ir  Trispalvėmis Vasario 16-osios eisenose Vilniuje ir Kaune ir kuriems tėvai ir Tėvynė yra šventi ir neatskiriami dalykai! Tarp jų yra ir istorikų. Jie mūsų viltis.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

37 komentarai

 1. Iš tiesų:

  Straipsnyje minėti bumblauskiniai istorikai ir jiems panašūs veikėjai ir intelektualai nėra inteligentai,tiesiog tai liberalmarksistai ir kosmopolitai. Bjauriausia yra tai,kad kad jie jau užvaldė daugeliu atveju svarbias Lietuvos kultūros ,mokslo,švietimo,politikos ir žiniasklaidos institucijas.

  • ŽEMAITIS:

   O norėtumėt kad užvaldytų kreizėjantys baltų pėdsakų berberų kultūroje ieškotojai ir kitokio plauko sarmatiniai nusišnekėtojai???

   • !!!:

    O tai ir yra blogai kad neužvaldėm,neliustravom bolševikinių trubadūrų…

   • Tvankstas:

    Berberas < vara+varas, sakytume varavaras, kuo čia nelietuviškas vardas, juk turime veiksmažodį 'varyti' < 'vara-ti'.
    Sarmatija – turime žodį 'sarmata' kaip 'gėda', kuriam yra bent 60 tūkst. metų, o Sarmatija atsirado iš 'savara'+'mata'+'ėja', kur 'savara' yra pirminis žodis 'saulei' ‘saura’ > ‘saula’ arba > ‘savala’ > ‘saula’.
    Nesuprantu Tamstos, kogi taip susirūpinę, kad lietuviai neteisingai ieško, galvoja, kalba ?

 2. Girdas:

  1251 m. liepos 17 d. popiežius Inocentas IV patvirtino Lietuvos krikštą ir leido Mindaugą karūnuoti Lietuvos karaliumi. Bet tai dar nebuvo Lietuvos valstybės tarptautinis pripažinimas ir įtraukimas į Vakarų Europos politinę sistemą kaip skelbia Alko kalendorius. Tam dar reikėjo poros metų, kol Vilniuje buvo pastatyta katedra, ir tik 1253m. liepos 6-ąją karaliaus Mindaugo karūnavimo aktas įteisino Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą. Lietuva tokio suvereniteto iki pat XX a. neturėjo. Todėl neprieteliai mūsų ir siekia nutylėjimais, klastotėmis, pramanais sumenkinti karaliaus Mindaugo sukurtą suverenitetą.

  • -.-.-:

   Vilniuje dar nėra aptikta Mindaugo laikų statinių, o ir kažin ar bus, nes jo sostinė, mano subjektyvia nuomone, buvo kitoje vietoje ir, greičiausiai, visiškai medinė. Žinios apie Mindaugo statytą Katedrą Vilniuje atsirado tik 15 amžiuje.

   Nors ir kaip gražiai skambėtų pasakėlė apie Mindaugo statytą Katedrą, kurią “atsimetėliai” nugriovė, o paskui ant jos griuvėsių pastatė Perkūno šventyklą (tik kaip anksčiau nesusiprato, a?), kurią Jogaila su Vytautu vėl nugriovė ir ant griuvėsių “atstatė” katalikišką bažnyčią, tai yra tik pasaka. Dabartinė Arkikatedra stovi ant pagoniškos, o ne krikščioniškos šventyklos sienų (net ne griuvėsių) – akylesnis tuo gali ir pats įsitikinti. Ji nėra vienintelis toks išlikęs objektas, todėl yra su kuo palyginti.

 3. Išdavikai:

  Bumblauskas ir Ivaškevičius, Daujotytė ir Nikžentaitis ir daugybė kitų yra Lietuvos išdavikai.Daugelis neva mūsiškių istorikų gauna didžiulius honorarus iš Lenkijos, didesnius nei lenkų istorikai (lenkų istoriko žodžiai) .O kur dar žydų finansavimas , skirstant per visokius fondus.Jie plauna kultūrai skirtus milijonus, kaip buvo per Vilnius-ES sostinė .Bumblauskas gavo milijonines lėšas už projektą, kuris nebuvo sukurtas ir neveikė.Bet prokuratūra jį pridengė.
  Ateis diena, kai išdavikai bus teisiami .Baigiasi jų dienos .Ateina laikas išmėžti tas Augijo arklides.

  • ŽEMAITIS:

   Parbilo tarpukario lygio (nesakysiu, kokio krašto) moralizuotojas. Visi jam kalti – ir lenkai, ir žydai, ir dar kažkas…
   Tiesiog globali mafikja, kuri nematoma ranka valdo visą pasaulį 🙂 Gal net klimatą specialiai pakaitina – kad mums būtų blogiau? Va, iš kur tas klimato šiltėjimas. Rašykit Europos Komisijai, tegul prigriebia tuos “niekadėjis” liberalmarksistus (kv… sąvokos dar skaityti neteko), skamba panašai kaip vištos ir jaučio palikuonis – vištąjautis 🙂

 4. Žemyna:

  Baikit, na, kokia čia istorija, kokia čia Lietuva! Va, RU – tai istorija, PL – tai istorija, ES arba JAV – tai istorija. O čia – kas, kas, sakėte? – Lttt… Kaip? Kokia ten apmusijusią pseudo istoriją, kokius ten praeities vaiduoklius traukiate…
  LT istorija, tai ta istorija, kurią galima vertinti ir vartalioti pagal savo sugedimo laipsnį. Arba, priklausomai nuo savo senelių arba tėvelių CV… Neseniai vienas toks pasisakė vienu dabar kam skaudžiu, tragišku, o kam itin naudingu klausimu. Pasidomėjau. Na, žinoma, kaip ir dažnu atveju – asmens šeimos istorija įpareigoja… 🙁
  ————
  Jei nepainioju, rytoj ryte per LRT Klasiką tema „Kodėl naikiname viešųjų erdvių laiko ženklus”…

  • atmintis:

   ar kartais nekarsciuojate?
   Nusirasymo laipsnis rodo kad esate arti kliedesiu……
   Lietuvos istorija yra didinga ir pripazinta ne vien Europoje!
   Deja, deja , pseudo-istoriku ir i juos panasiu yra sumenkinta ir tebemenkinama.
   Neskaitant to kad okupacijos metais net ir Lietuvos, atseit, “strateginiai partneriai” lenkai (neskaitant kremliniu paskviliu) buvo nusavine absoliuciai visa Lietuvos slovinga praeiti ir istorija bei musu iskiliausias istorines asmenybes.Kuomet dar net 1995 Londone pamaciau per BBC rodoma lenku,atseit, “dokumentini” filma kur didziausi Europos gelbetojai nuo ordu is rytu bei kryziuociu is vakaru buvo….lenkai! Ir “ju” (lenku) kunigaiksciai Olgierd, Vytold &ect…… Britu BBC labai demesingai prieme pastabas del to ir daugiau tokiu “sedevru” neberode o vietoje ju atsirado dokumentika apie tikraja Lietuvos Didziosios kunigaikstystes istorija kuri is tiesu yra ispudinga ir verta pasididziavimo.p.s Beje, ypac daug istorines medziagos apie X -XV amziu Europa galima rasti butent Britanijos ir Vokietijos archyvuose.

   • Tvankstas:

    Pseudo(melo)-istorikas – kas iš jų : Žiugžda, Gudavičius, Bumblauskas, Nikžentaitis ar Gedgaudas, Statkutė-Rosales ?
    Pirmieji keturi pateikė, -ia rusų ir lenkų pergromuliuotus autorius – tai jie tikrieji ar pseudo ?
    Gedgaudas ir Statkutė- Rosales – jie pateikia senųjų kronikų išrašus – tai jie tikrieji ar pseudo ?
    Kad nudirbti didžiulius darbus, užtenka turėti bent poros šimtų kalbų žodynus ( jų netrūksta internete, galima nusikelti savo reikmėms), daugybė kronikų, enciklopedijų vėlgi nesunkiai prieinamos ir nusikeliamos.
    Tereikia tik noro ir kantrybės, kam tie archyvai, ką jie duos – sužinoti kažkokio vokiečio pagiežą Lietuvai, lietuviams ? Paskui verkšlenti priėmus paraidžiui – ‘mes visada buvome atsilikę’ ?
    Pagal tai kaip priimtas gerb. Žemynos pasisakymas, visiškai nesuprantant žiaumaro (humoro), ką jau kalbėti, kaip bus priimama vokiečio rašoma pagieža, kad lietuviai pagonys gimsta iš incesto, guli visi kartu su kiaulėmis, ir t.t.
    Yra gi aprašymai, kad turėjo didelius erdvius namus, gyveno plačia gimine po 30-50 žmonių, bet tai vienetiniai, kurie šiaip negarsinami.

 5. Marijonas:

  Patys va tokie istorikai rašantys didžiapatriotiniu stiliu ir esate kalti. Ne aš sugalvojau tokius šūkius: “Lietuva – Marijos žemė!”, “Esame šiaurės Atėnai!” ir t.t. Tai iššaukė priešingą reakciją.

 6. ŽEMAITIS:

  Gerbiamai Poniai priminsiu, kad ISTORIJA YRA MOKALAS O NE PROPAGANDOS RUPORAS.
  Lietuva ne kokia nors Rusija, kur yra manipuliuojama istoriniai faktais vardan kažkokių neaiškių šovinistinių “vertybių”.

  ISTORIJA YRA MOKSLAS, KURIAME TURI BŪTI REMIAMASI OBJEKTYVIAIS METODAIS. Tai ir daro Jūsų peikiami istorikai. Ir pagarba jiems, kad nepasiduoda emocijoms, o drąsiai skelbia faktais pagrįstus teiginius. Gal norėtumėt, gerb. Ponia, kad būtų kitaip? Tuomet jie negalėtų vadintis nei mokslininkais, nei istorikais.

  P.s., aš taip pat atstovauju mokslą, taip pat esu dėstytojas. Tiesa, visai kitų dalykų. Tačiau mokslas visur yra mokslas ir jis vadovaujasi ne kažkokiais literatūriniais išvedžiojimais, o faktais. Taip buvo, ir bus!

  • Arūnas:

   Mokslas yra tiek mokslas kiek jame yra matematikos. Istorijoje matematikos tikrai nėra daug, ir todėl praeities faktų aiškinimas ir aptarinėjimas yra politikos ir tautos dvasios kūrimas. Taigi, kieno politikai tarnauja minimi ponai profesoriai, kokios tautos dvasią jie skleidžia Lietuvoje? Bet yra ir kitokių istorikų…

  • atmintis:

   leiskite suabejoti,ponas ZEMAITI, jusu teiginiais zinant kad dauguma dabartiniu, atseit Lietuvos istoriku tebemoka tik dvi kalbas – lietuviu ir rusu,kartais dar lenku…. O kad vykdyti mokslinius tyrinejimus objektyviai, butina , kaip minimum, gerai moketi vokieciu , anglu ir, pageidautina, prancuzu ir lotynu kalbas.
   Ko gero is visos puokstes senos kartos istoriku tokio neturime nei vieno. Deja.

 7. >Žemaičiui:

  Nejaugi ir Tamstos galvoje surado prieglobstį liberalmarksizmo virusas?

 8. 2013 m. kovo 3 d. Lietuvos MT, buvau pateikęs PRAŠYMĄ, dėl TREČIOJO ir KETVIRTOJO ŽEMĖS AŠIES FIZINIŲ JUDĖJIMŲ Pripažinimo ar Nepripažinimo MOKSLINIAIS ATRADIMAIS!! Atsakymo laukiu iki šiol! O KLIMATAS ir toliau KINTA! Beja, jis KINTA NUO ŽEMĖS ATSIRADIMO! Tačiau tam, kad PAŽINTI – KAIP? ir KODĖL? jis kito? bei kinta?, PRIREIKĖ SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS PAGALBOS, be kurios niekas ir niekada negebės šios mįslės įminti!
  Nenori (o gal? nenori?) šios problemos spręsti nei LIETUVOS MOKSLŲ TARYBA, nei LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA! O TEKS!!!!
  Kokių nesąmonių teko, iš Lietuvos profesūros, išklausyti, per 15 GEOFIZINIŲ PROCESŲ ATRADIMO METŲ?!
  Nei vienas jų nėra priartėjęs prie teisybės! O PASAULIS, IŠ LIETUVOS, LAUKIA ATSAKYMO – KAS? ir KODĖL? ŽEMĖJE VYKSTA SU KLIMATŲ?! KUR MŪSŲ JAUNIEJI MOKSLININKAI?! Matosi, kad senoji profesorių gvardija, šios problemos negebės įveikti! LIETUVA LAUKIA JAUNŲ PROTŲ!!!

 9. Žemaitis:

  Kokie ten Jūsų “mokslininkai”, neverti nė trijų skatikų. Nesugebate net naujausių istorijos leidinių perskaityti. Istorijos mokslininkas turėtų laisvai mokėti bent 7 užsienio kalbas, kad galėtų pirmykščiais šaltiniais interpretuoti. o pasirodo nesugebate net popiežiaus laiškų tinkamai perskaityti ir išversi. Rex(karalius) verčiate į kunigaikštį, o Regnum(karalystė) į kažkokį kraštą. Iš popiežiaus laiškų 1251m galima spręsti, kad Lietuva dar iki karaliaus krikšto Europoje jau buvo pripažinta galinga karalystė. Popiežiui Inocentui iV reikėjo jėgos kuri galėtų pasipriešinti totoriams. Buvo žinomas ir Mindaugo tėvas Rimgaudas buvo vadinamas karaliumi, kuris laimėjo kelis mūšius prieš totorius ir jo laikais jam lygaus nebuvo (pagal vokiečių Rimuotosios kroniką).

 10. Žemyna:

  Dar nespėjau perskaityti, tik radau:
  Broliai prieš brolius: kodėl Vilnių užgrobusiuose L.Želigovskio pulkuose kovėsi ir lietuviai?
  – 15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/broliai-pries-brolius-kodel-vilniu-uzgrobusiuose-l-zeligovskio-pulkuose-kovesi-ir-lietuviai-1162-1168390?copied

 11. Pagal Kojalavičių ir Strykovskį Mindaugo tėvas Rimgaudas vadovavo ir Saulės mūšiui (1236 metai). Ir tai labai tikėtina. Manytina, kad jis karaliavo maždaug nuo 1216 metų iki 1238 metų. Tas laikotarpis Lietuvos istorijoje palyginti ramus ir tą būtų galima paaiškinti tuo, kad jis pagal galybę neturėjo saulygių, taigi niekas neišdrįso Lietuvos pulti. Be to, didesnė Aukso Ordos grėsmė Europai radosi apie 1239 metus, taigi galima sakyti po Lietuvos karaliaus Rimgaudo mirties, o iki tol totorius mūšiuose atrėmė galingojo Rimgaudo valdoma Lietuva. Yra žinoma, kad tuo laikotarpiu Polockas buvo visiškoje Lietuvos priklausomybėje, taip pat Lietuvos kariuomenės pulkų buvo Smolenske. Dėl to 1219 m. sutartis su Volyne galėjo rastis tik Ringaudui mirus, t.y. apie 1239 metus. Tai visai tikėtina, kadangi yra žinoma, jog Ipatevo metračio chronologija yra nepatikima. .

 12. Romas:

  Savo tautos ar tėvų menkinimas, niekinimas išplaukia iš pačio asmens menkumo. Toks žmogelis trūkstamos stiprybės ieško svetur.
  Išdavystės “anatomija” sutelpa trumpame žodelyje ego. Šis padaras nori išsiskirti, pranokti aplinkinius. O, kaip tai padaryti? Čia panaudojamos visos priemonės – drabužis, svetima kalba, manieros. Carinėje Rusijoje aukštuomenė iš prasčiokų išsiskyrė prancūzų kalbos mokėjimu. Lietuvoje – lenkų. Rusai prancūzais netapo, tik kraujas “pamėlinavo”. O va dalis lietuvių (per išdidumą), kelių kartų laikotarpyje patapo “lenkais”…

 13. Tą dalies lietuvių patapimo “lenkais” skirtumą nuo rusų “nepatapimo” prancūzais lėmė daugelis tarp to buvusių skirtingų ilgalaikių istorinių veiksnių. Patapimo lenkais bene svarbiausi būtų šie: lenkų kunigų vykdytas katalikybės plėtojimas su baisia neapykantos, žeminimo “pagonių” – lietuvių dvasia buvusioje Lietuvos karalystėje, Jogailos 1285 m. Krėvos unija įvykdytas Lietuvos karalystės valstybinis įmovimas (applicare) į Lenkijos karalystę, gyvenimas su lenkais artimoje kaiminystėje, kalbinė prigimtis – ta prasme, kad slavų kalba radosi iš pakraštinių baltų tarmių.

 14. Žemaitis:

  Pagal Kojalavičių Rimgaudas buvęs Lietuvos, Žemaitijos, Naugarduko, Poleksijos, Černigovo ir Seversko karalius. Apie Rimgaudo valdymą rašė” Tada ėmė ryškėti brandi ir tvirta valdžios sandara, pajėgianti atlaikyti bet kokį žygį, kai iš tokios daugybės žemių susidarė viena valstybė, valdoma bendro valdovo”. Tuo metu Kijevo kunigaikštis Sviatoslavas, subūręs ortodoksus rusių kunigaikščius ir pasitekęs mongolų Ordą , užpuolęs Lietuvos žemes ir nusiaubęs didžiulius plotus. Tik prie Mogilno(tarp dabartinės Poznanės ir Lodzės) Rimgaudas su lietuvių kariuomene užtvėręs priešui kelius. Mūšis aprašytas smulkmeniškai. Apie Rimgaudą rašė ir S.Daudantas. Iš tikrųjų Rimgaudas turėtų būti pripažintas mūsų valstybės pradininkas.

 15. Tvankstas:

  ‘Gal dalis tautiečių drovisi patriotizmo, kai iš jo politologas R. Lopata tyčiojasi vadindamas lituanobambizmu, o filosofuojantis A. Šliogeris – idiotizmu. Net režisierius R. Tuminas leido sau pasakyti: kas antras lietuvis yra nevykėlis, esame žudikai ir vagys.’
  Kas yra šie trys vyrai ? Tai šių dienų intektualūs pilsudskiai arba kvislingai, kuriems Lietuva ir lietuviai smirda su savo išskirtiniu kultūriniu palikimu, su savo išskirtine kalba, verta UNESCO paveldo, jiems trims tai nepakeliamai skausminga – kaip, kaip, negali būti, juk tokios garbingos tautos kaip rusai, lenkai, vokiečiai ar anglai yra tik mūsų puspadžio storio kultūros, ir tas pats pavogtas iš lietuvių, be lietuviškų žodžių jie būtų jei ne nebyliais, tai bent mikčiais.

  • Žemyna:

   Tiems, kam istorija turi būti matematiškai, o ne žodžių šaknų kilme pamatuojama, rytoj 12 val. per LRT PLIUS šiek tiek apie baltų GENUS aplink Viduržemio jūrą tiks?

   • Tvankstas:

    Tarp mano kalbotyrinių darbų ir A.Kliosovo DNR mokslo tiesų yra pora skirtumų :
    1. Nama ir lietuvių kalbų ryšys rodo išėjus mūsų protėvius iš Afrikos. A. Kliosovas neigia ‘Out of Afrika’.
    Po Toba ugnikalnio išsiveržimo labai nedidelis kiekis žmonių buvo likęs dab. Kinijoje, nes ten išeiviai iš Afrikos (prieš 60tūkst. metų) susitiko su išlikėliais prieš 40 tūkst. metų dab. Kinijoje, kurių palikuonys nuėjo į Ameriką su senosiomis utėlėmis, o naująsias utėles (prieš 100 tūkst. metų mutavę dėl žmonių dengimosi rūbais) išnaikino senosios. Amerikos čiabuviai turėjo tik ikirūbines utėles.
    2. A.Kliosovas vadina slavais – bet tai atsirado tik po 863 m. krikšto. Kalbėjo VISI slavai lietuvių kalbos tarmėmis iki krikšto, ką rodo tų tarmių žodžiai visose slavų kalbose. NEBUVO jokių slavų iki krikšto, buvo tik lietuviakalbiai : drauguvytonys, galindai, krivitonys, didūnai, gudai, trakai, dalmatai, burgaundai, sarmatai, skudai (bet ne jokie skifai), …
    Kiti dalykai.
    3. Viduržemio pakrantės kaip nusėtos lietuviškais vietovardžiais, taip ir genetiniu palikimu. Tai upeningių / finikiečių palikimas.
    4. Viduržemio jūros pakrantės yra nusėtos taivaniečių genetiniu palikimu ( tas pats taivaniečių genetinis pėdsakas), kuris tęsiasi iki Kanarų salų (guanche / vandžiai) ir persikelia į Antilų salas (taino/ dieva-einčiai, gal ir vandžiai).
    Apie taivaniečių sklaidą į rytus – Ameriką ir pietus į Indoneziją, po to į vakarus – Indo civilizacija, po to link Dydžlės (Tigro) ir Raudonąja jūra per Suveiso sąsmauką į Viduržemio jūrą iki Kanarų salų, iš Indonezijos į Madagaskarą, negana to iki Brazilijos ( botocudo genties žmonės).
    5. Upeningių / finikiečių raštas – raidės turi lietuviškus vardus ( pirma raidė – alef, paiškinama kaip jaučio GALVA, antra bet – namas, lietuviai dar turi BŪDĄ, ir t.t.), kas vėliau paliko graikų raidėms, o dar vėliau – liaudynų, galima įžvelgti ir taivaniečių rašto įtaką (žr. Mohenjo Daro, kitus Indo civilizacijos įrašus kaip grynai taivaniečių raštą), tai daugiau matyti arabiškuose rašmenyse.

    Mane kuo toliau, tuo labiau stebina, kad kalbų žodžių susidarymo dėsningumai tiksliau padeda nustatyti senovės laiką ir žmonių judėjimo kryptis, negu genetika, tiesa, naudoju dar daugybę objektyvių reiškinių.
    Genetika duoda tik nebylų žmogų.
    A. Kliosovo genetiniai darbai duoda labai tikslų laikmetį, bet neduoda svarbiausio žmogui, kaip sąmoningai būtybei – žodžio, kurį tarė tas genetinis radinys prieš 50 ar 10 tūkst. metų.
    Takoskyra tarp lietuvių ir sanskrito matoma iki Tvano prieš 9,5 tūkst. metų, genetika duoda 12 tūkst. metų, sanskrito naujumas matomas iš atsiradusių šveplų garsų F, Dh, tai, tikėtina, sąlygojo maišymasis su kumpanosiais Irano plotuose, kurie kalbėjo su šveplais garsais.
    Kalbotyra ir genetika viena kitą papildo, paversdamos žmogų kalbančiuoju laike ir Žemės ploto vietoje.
    Jei genetika yra galima naudoti nesuvokiant didžiulių nelaimių Žemėje, tai kalbotyrai tai būtina žinoti, pvz. : Arijų kalendorius yra 5508 m. prieš Kristų, šiandien yra 7527 metai, o štai Vagavaras (Bosforus) buvo pralaužtas prieš 7500 metų ( atsitiktinis sutapimas ? – neįtikėtina), žmonės turėjo palikti didžiulius plotus, vanduo kasdien kilo 10 cm, viso pakilo Juodojoje jūroje apie 150 m, Sinopo pakrantėje 90 m gylyje rasta pastatų likučiai, tai turėkime atmintį, kad hetitų (gada, hati užrašyta, tai kaip neprisiminti lietuvių / gudų, kuriems meldžiasi visomis germanų kalbomis šiandien) laikais miestas vadinosi Sinuva, tai nesunku atstatyti, kad tai buvo pirmiausia SENKUVA, nuskendusio miesto garbei ir atminimui.
    Šiuo atveju genetika tik gali pasakyti, jei ras kaulus 90 m gylyje – tai tie patys R1a1a, kurie gyveno ir Sinuvoje, bet nieko daugiau žmogaus sąmonei.

    • Žemyna:

     Žinote, galva svaigsta! Vieno žmogaus pajėgumams tai neįmanoma, ką Tamsta darote! Panašiai, kaip pirmieji mūsų kalbininkai bei žodynininkai darė tokios imties darbus, kas šiomis dienos viso instituto mokslininkų darbo pareikalautų. Tik ne tiek, kiek Tamsta, geografijos aprėpė, ne tiek gilius, kiek Tamsta, kalbos archeologijos „kasinėjimus” įveikė.
     O tuo tarpu LRT ir VU į talką Vaicekauskienei dar vieną ?kalbotyrininkę pasikvietė (ji vis pabrėžė tokia esanti) iš Ročesterio, nepajėgiančią suprasti, nei kad, nei kodėl lietuvių kalbai, jos paveldui negalima taikyti „moderninimo” principų, kokiais tūkstantį kartų su kitomis kryžmintos Vakarų kalbos naudojasi (jei jau būtų galima, tada ji būtų tikdar viena eilinė mutantė, kokių jau daugybė pasaulio kalbų puode primaišyta). (Ar toks suvokimas neprimena kokio nors priestočio paslaugų teikėjos mąstymą: jei jau 3ms paslaugas suteikti nesibodėjau, tai ne nuodėmė kad ir 30-čiai?)

     Jūsų tekste radau bent 2 priežastis rastis panašumų religiniuose baltų ir Amerikos indėnų ritualuose? Baltai tiesiog patys ten atsirado. O aš įv. variantų prisigalvojau, tarp jų ir žemyno atskilimą … 🙁
     Dėl baltų k. Baltistane ir Tamstos minėtų baltų Kinijoje – gali būti su Tamstos minėtu kraustymusi susiję?
     Kažin, ar LKI gali sau leisti paieškoti Baltistane to, kas gal duotų naudos mūsų kalbotyrai? Jei rastų ten vertingos medžiagos, gal lėšas geriau tam leisti, negu svetur parengtoms sociolingvo„kultūristėms”, kūlversčiais skubančioms patiesti ant abiejų menčių dar gyvą lietuvių k.?
     Mano tikrai menku supratimu mąstant (nesu lituanistė), natūralu, kad šiandienės UA, BY ir palei Šiaurės jūrą atsiradę slavai turėjo būti išsaugoję tą žodyną, kurį išsinešė atskildami nuo baltų prokalbės. Tačiau šiose platumose atsirado jau su stipriai kitomis (ne)hibridinėmis kalbomis papildytu žodynu ir gramatikos užuomazgomis. Šiaurės jūros pakrantėje apsistoję, ypatingai daug anglosaksų žodyno žodžių perėmė. Mūsų rusistas kažkada pažėrė visą sąrašą žodžių, kurių radimąsi aiškino būtent tarnyste jų laivyne.
     Sakote, skudai (bet ne jokie skifai)… Sugriovėte mano „teoriją”, jog jų vardas galėjo būti susijęs su „skitatjsia, skitalcy”…
     Bet aš Tamstos laiką gaišinu savo mėgėjiškais pamąstymais… Nerūstaukit, kad teko tiek skaityti, o nieko naudingo ir tikro neradot… 🙂

    • Tvankstas:

     ‘kalbotyrininkę pasikvietė (ji vis pabrėžė tokia esanti) iš Ročesterio’ – anglų kalba savo žodžių teturi apie 2 tūkst., ir tie patys kaip ‘go’, ‘vomit’,…, yra pradžialietuviški, 2013 m. buvo užregistruotas 1-milijonasis žodis, kai lietuvių kalba turi 220 mln., sulyginimui : Sabonio šlepečių padas 1cm mokys Sabonį 220 cm.
     Visos Europos kalbos kartu sudėjus neprilygsta lietuvių kalbai žodžiais.
     Šiandieninėje anglų kalboje daugybė lietuviškų žodžių : bauble, cabby, cable, picture, ship (skobnis), …
     Begalės vietovardžių lietuviškais vardais : Rugeley, Shotley / Žioteliai, Smarden /Smardėnas,…
     Labai daug surinkta iš Britanijos praeities William Camden “Britannia”, 1605 m., nuostabi lietuviškų vietovardžių sąranka nuo prieškristinių laikų, taip pat atskirų žodžių rasime. Pats vardas Britannia yra nuo veiksmažodžio ‘bristi’, kaip ir pakrantės miestas Bristol – Bristelis, Bristolis.
     Esu rašęs apie anglų kalbą, jos skurdą, nesikartosiu.
     Pats pavadinimas ‘anglai’ yra nuo genties vardo (šiandien tos apylinkės vadinasi Angeln, ‘angula’ / kampas, tai sakytume ‘kampiniai’), pakilusios į Britaniją nuo Šventynės upės (Schwentine vok. šiandien), kuri teka per Kiel miestą.
     Actekų šventoji knyga vadinasi Teo Amoxtl, paaiškinama kaip Dievo mokslas, pats actekų vardas (aztec) reikia aušros patekėjimą : aušra + teka, turėtume vadinti aušratekiai, tęsti galėčiau ilgai.
     JAV šiaurės vakaruose meldžiasi perkūnui, kurio vardas Kapoonis (Kapūnis), reikia lietuviui paaiškinti ? Begalės abiejų Amerikų vietinių dievybės turi gražius lietuviškus vardus, atlietuvinimo nedaug reikia pridėti arba yra gryni lietuvių kalbos perlai.
     Išnykusi taino civilizacija ir žmonės (juos atrado K.Kolumbas) savo dievybėmis buvo stulbinantys lietuviškumu, daugybė užrašytų žodžių taip pat dvelkia lietuviškumu.
     Missisipi ir Missuri upių vardai nesunkiai atsilietuvina, žinant kaip aiškina čiabuviai šiuos vardus. Missisipi – myžta + syvai, Missuri – myžta +gara /kalnas, iš gara vėliau atsirado priešingybė – jūra.
     Titicaca – didi kaka, arba didelė bala/ežeras, kaip vadina vietiniai. Labai mėgsta T. Baranauskas pasišaipyti iš Villca Bamba arba Machu Picchu, bet tai vėlgi lietuvių kalbos perlai, kiek aptrupėję, kiek pakeitę reikšmes.
     Dėl Baltistano – kol kas noriu patylėti, įdomių atodangų atsiveria, ypač pajungiant burušaski kalba kalbančiuosius.
     Bendras vaizdas, kuris yra mano akyse ir smegenyse, yra toks stulbinantis, toks užburiantis, kad mokslinė fantastika yra tik maivymasis mano supratimu.

     • Žemyna:

      Nuoširdus ačiū! Kai tokius dalykus skaitai, gali užmiršti kasdienybę, buitį ir nerti į tokias fantazijas, spėliones.
      Gaila, mūsų tėvelis nesulaukė šių laikų. Vakarais po darbų mėgdavo pafantazuoti apie mikro ir makro pasaulius, apie kitokio judėjimo, persikėlimo per didelius atstumus galimybes. O Tamstos dėstomų faktų paskaitęs ir abu dalykus sujungęs… AČIŪ!

  • Tvankstas:

   Noriu uždėti antsnukį režisieriui : neseniai ( gal prieš metus) vienas Britanijos universitetas paskelbė daugiamečio tyrimo išvadas apie europiečių tautas.
   Patys sąžiningiausi yra LIETUVIAI.
   Matyt, kad režisieriaus aplinka yra : ‘aplink vieni svoločiai’. Nepavydžiu.
   Tas pat tinka ir politologui, ir sofistui, kuriam niekada netapti filosofu.

   • Žemyna:

    Kristus įspėjo, jog „ne ant kortos statom” – meldžiamės aukso veršiui. Sujungus tai su „bandymų poligone Žemė” metu išaiškėjusiais žmogaus „programos” trūkumais, o mums juos nuo savęs dar ir laisva rinka, žaidimu be taisyklių papildžius – gauto rezultato jokia demokratija nepajėgi suvaldyti… Kol vidinis kontrolierius (sąžinė) nepajėgi pagundų virusui atsispirti, ir tobuliausia santvarka 100% nepadės.
    Nuo pat Nepriklausomybės pradžios teko susidurti su verslininkais, žiauriai apgautais, apvogtais „partnerių” iš Vakarų. O mūsiškiai, prisiklausę apie tai, kaip Vakaruose verslas žodžio laikosi, kad jie sutarčių nepasirašo, nes žodinio (kad ir telefonu) susitarimo pakanka, nuo pat pradžių su verslui skolintais pinigais įkliuvo, visą ne tik savo, bet ir vaikų bei giminių ateitį sužlugdė. Tik gariūniniams vadeivoms visos jūros buvo iki kelių … Bet gariūniniams „socdemai” spec. apsaugos įstatymą padovanojo, o štai tiems naiviems ir sąžiningiems nė kruopelės valstybės pagalbos neteko. Nei padeda nežlugti, išsilaikyti ant ledo, nei padeda tokį „partnerį”, ieškantį nepatyrusių „rusų”, demaskuoti ir nuteisti, kad ir daugiau mūsiškių neįkliūtų.
    Iš valstybės veikiau rasi pagalbos niekam nereikalingiems
    „projektams”, fejerverkams, nereikalingiems, bet spalvingiems bukletams, bet ne realiame gyvenime, versle nesėkmės į kampą įstumtam žmogui. Bet tai kita daina. Tačiau Vakaruose sukčių gimsta tiek pat, kiek pas mus, tik pas mus jiems dabar itin palanki „ekologiška” aplinka ir visos durys atviros.

    • Tvankstas:

     Kiek man yra žinoma, tai sėkmingai verslą su užsieniečiais vykdė tie, kurie tapo masonais Vakaruose ir atvedė juos į Lietuvą.
     Vakariečiai puikiai naudojasi F.Nietszche ponų morale (Herrenmoral) ir vergų morale (Sklavenmoral), dar reikia žinoti, kad rytų europiečiai (R1a1a) yra priešai ir jau nugalėti vergai vakarų europiečiams (R1a1b), tai trunka bent jau paskutinius 22-25 tūkst. metų, nuo Taurėjos žlugimo R1a1b įsivyravo galutinai, arba kaip G.K.Chesterton rašo ‘The Everlasting Men’ : Taurėjoje Blogis nugalėjo Gėrį amžinai.

 16. Mg.Rima Jusytė:

  Sorry! Super gerai suvokia. Super! Ką daro, ką kalba ir ką rašo, kiekvienas iš minėtų Lietuvos Respublikos Istorikų.Daro pastovų nusikaltimą . Štai ką jie visi daro. Gaudami už tai pinigą.Nuožmi kova dėl to, kad šuniui “ant uodegos” nuėjo Sovietinio Mokslo nauda, paskaitos, egzaminai ir Diplomai iš įvairių Universitetu parsivežti.Niekur negali “panaudoti” Sovietinės| PostRusijos ideologijos. Pikta ima darytis vyrams dėl to., kad kolegos išsilavinę, jaunesni, sąžiningesni pagrįsti sugebantys savo mąstymą , nuomonę , faktus , yra gebantys suformuoti visiškai skirtingą požiūrį į ta patį ESAMA Istorinį Lietuvos Valstybės Laikotarpį.Good Luck! It’s By Me Mg.Rima Jusytė 7:50pm 30 jul 2019.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: