K. Garšva. Ar Lenkija atsisakys nepagrįstų pretenzijų Lietuvai? (28)

Kazimieras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Kazimieras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Minime šimtmetį, kai Lenkija pradėjo rytų Lietuvos okupacijas. Dabar daugelis spėlioja, ką Varšuvoje darys penktasis Lietuvos prezidentas: ar paminės nepasiteisinusios Liublino unijos sukaktį ir gaus Lenkijos apdovanojimą (kaip V. Pranckietis), ar atsiprašys už nepakankamą paklusnumą Lenkijai (kaip anksčiau – užsienio reikalų ministras), ar pažadės pažeisti Lietuvos Konstituciją (kaip anksčiau – vienas prezidentas)?

„Lietuvos aidas“ (Nr. 25, p.5) pastebėjo, kad užmojis rinktis Varšuvą kaip pirmąjį užsienio politikos akcentą kaimynų gali būti palaikytas ilgalaikės šiurkščios lenkų retorikos lietuvių atžvilgiu ir „kresų“ politikos pateisinimu. „Respublikai“ (Nr. 26, p.6) neramu dėl to ir kad Lenkija tebenaudoja ultimatyvų toną, spaudimą dėl „trijų raidžių“ įvedimo į mūsų raidyną ir kitų dalykų.

Lenkija kartais užmiršta 1994 m. pasirašytą valstybių sutartį ir pietryčių Lietuvoje (ypač mokyklose) pasielgia kaip namie. Dėl antrosios valstybinės kalbos įvedinėjimo jai trūksta ne trijų, o 8 naujų raidžių (iš viso jų atsirastų 150). Bet gal mūsų Prezidentas paaiškins, kad mes ne visur galime ir privalome kopijuoti Lenkiją, nes tada ir lenkę Tomaševską  turėtume vadinti Tamašauskiene, nes Lenkijoje Tamašauskienė rašoma Tomaszewska. Mes juk niekada nereikalavome ir daugybės lietuviškų asmenvardžių, vietovardžių buvusiose lietuvių ir kitų baltų žemėse Lenkijoje rašyti lietuvių kalba ir lietuviškomis raidėmis.

Nereikalaujame teisėtai atlyginti ir didžiulės žalos, padarytos per 1920-1939 m. Lenkijos okupaciją ir nuo 1943 m. – Armijos krajovos. Tūkstančiai lietuvių buvo nužudyti, apiplėšti, nutautinti. Ar katalikiška Lenkija tuos dalykus pradeda suprasti ir atsisakys beprasmių reikalavimų, gadinančių valstybių santykius?

Autorius yra kalbininkas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. Išties:

  Gerb.Išrinktasis Prezidentas G.Nausėda buvo V.Adamkaus -didelio Lenkijos mylėtojo- prezidentinių rinkimų štabo narys ,o vėliau visuomeninis patarėjas. O šiais metais naujai išrinktas Prezidentas tęstinai žavisi eksprezidento V.Adamkaus prolenkiška politika,deja.Tad, iš tiesų su kaimynais,jeigu jie yra geranoriški, būtina sugyventi draugiškai,bet ne pataikūniškai ir deramai atstovauti Lietuvos interesams. Įdomu,ar Gerb.G.Nausėda vykdamas į Lenkiją susitiks su Lenkijos lietuviais,kurie visų pirma turi politinių problemų dėl Lietuvių kultūros ir švietimo centro Suvalkuose įkūrimo .

 2. Antanas:

  O aš vykčiau pas Vladimirą Vladimirovičių padėkoti už grąžintus mums Vilnių ir Klaipėdą. O lenkai mums ką grąžino? Špygą taukuotą. Ir dar kažko tie …pyyyp… reikalauja! Čia, jeigu ką, buvo angliškas humoras. 😂

 3. Vienintelė išeitis dėl tų Lenkijos pretenzijų, tai nevesti kalbų su ja nei dėl tų “trijų raidžių”, nei dėl kitų Lietuvos vidaus dalykų. Prekybos tokiais dalykais būti negali. Tačiau, būtent, 1994 m. sutartis su Lenkija suteikia jai teisę kištis į Lietuvos vidaus reikalus. Taigi visų pirma būtina veikti, kad sutartis nebūtų tęsiama, kad tas kišimosi teisinis pagrindas Lenkijai išnyktų. Sutartyje nustatyta, kad tam, jog ji baigtųsi, būtina Lenkijai pranešti, jog Lietuva naujam 5-ių metų terminui sutarties nepratęsia. Tačiau neteko girdėti, kad “Vilnijos” draugija būtų teikusi reikalavimus Respublikos Prezidentui siūlant sutarties naujam 5 -ių metų terminui nepratęsti. Tik atlikus šį veiksmą sutartis taptų nutrūkusi, pretenzijos jos pagrindu baigtųsi. Taigi, ar “Vilnijos” draugija šito nesupranta, ar kaip čia yra ?!…

  • Žemyna:

   Reikalauja to, ko patys nė šimtosios dalies nedaro. To, ko pagal jokius įpareigojančius tarptautinius dokumentus neturi teisės reikalauti. Su pačiu dėde Vova įžūlumu lenktyniauja .
   Beje, ar atkreipėte dėmesį?
   Naujasis istorijos in-to direktorius A.Nikžentaitis … (15min) …
   Jie ne mažiau galėtų pasakyti. Galėtų, o kaip bus?
   O Mečys L.? Buvęs „Vilnijos” narys, gerbęs a.a. mok. M. Šimelionį ir jo brolį Izidorių, buvęs VSD vadas?

   Kol baigsis dabartinio Seimo kadencija, ant valdančiųjų švarkų skvernų kadaruos ne mažiau kaimynės dovanotų ordinų bei medalių, nei pas a.a. Brežnevą kadaise. O kol kas jie ne su orumu, ne su atsakomybės už LT likimą jausmu, o tik su miesto kvartalo dydžio „atnašomis” drįsta ponui į akis rodytis. O dar kiek prižadėta? Per visa tai to nespėja, ką Lietuvai prieš rinkimus žadėjo.

 4. Žemyna:

  Atsakymas Autoriui šiame Alko numeryje –
  ,,Žlunga Suvalkų lietuvių viltys turėti lietuvišką vaikų darželį”.
  Po šiandieninio m-jų pasiskirstymo (kam VRM atiteko? – Juostelei). Kieno rankose atsidurs daugybė valstybės tvarkymo ,,smulkmenų”?
  O koks ,,derybų” stilius!.. Net Putiną pranoko – Putino po porą valandų laukti tenka, kol malonės pasirodyti, o čia KAI KO – savaitę laukė.

 5. kaunietė:

  Ačiū autoriui už teisingas mintis. O su lenkais reikia būti tokiais pat nacionalistais kaip jie, tada jie tave gerbs.

 6. Serdeczne pozdrowienia!:

  Draugiškoji, subtilioji, pagarbioji strateginė kaimynė, Mindaugo karūnavimo dienos proga organizavo savo valdomus Lietuvos lenkus (t.y., Lietuvos piliečius!) švęsti 75-sias Aušros vartų operacijos metines (kai, pasitraukus vokiečiams, AK skubėjo pasinaudoti proga ir vėl užgrobti Vilniją, kol dar bolševikai to nepadarė). Kaip šaunu, kad PL švenčia kartu su Lietuva, kad randa tokį įdomų rakursą mūsų tautos šventę švęsti! Pasitelkė tam ir PL ambasadą, ir PL institutą… Kaip saugu, kaip jauku šalia tokios kaimynės.
  LT lenkai visą savaitę nuo ryto iki vakaro bus užimti Mindaugo karūnavimo bei Valstybės dienos šventimu: parengta įspūdinga AK pagerbimo programa. Garbingieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai, tautos orumo pavyzdys, kartu su PL vadais dalyvaus operacijos metu žuvusių AKkarių kapų pagerbimu (!!!) (Zingeris, Pranckietis, dar kažkas… – radijo Znad Wilii žinias išklausykite), įvairiuose renginiuose Vilniuje ir Vilnijoje.
  Ar Prankietis tik ką pas kaimynę lankėsi, kad finansus tam viskam atsigabentų? Ar Skvernelis ir šiuo atveju iš mūsų valstybės biudžeto okupanto kariuomenės išpuolį prieš Lietuvą šventę finansuos. Kaip ir PL TV. O Vilnijos moksleiviai dalyvaus dar vienoje LOJALUMO valstybei, kurioje gimė ir augo, pamokoje, marširuos nešini Lenkijos vėliavomis? 🙁

  • Tvankstas:

   Dėl ‘Ostra Brama’ iki 1944.07.17.
   AK kartu su RA stengėsi užimti Vilnių, puolė Wehrmacht įgulą, kuri liepos 15 kapituliavo.
   AK atmuštuose iš vokiečių namuose ieškojo lietuvių ir čia pat vietoje sušaudydavo.
   III Baltarusijos fronto vadas I.D. Černiachovskis įsiuto dėl vykdomo lietuvių genocido Vilniuje, liepė nuginkluoti AK liepos 17 dieną, suimti, uždaryti. Tarp suimtųjų buvo ir grafas Komarowski, 17 metų, būsimo Lenkijos prezidento B. Komarowski tėvas.
   Suimtuosius AK narius parengė frontui, sudarė lenkišką diviziją ir išsiuntė vakarų pusėn, dalyvavo Berlyno puolime.

 7. Išties:

  Kada pagaliau Pranckietis bus iškrapštytas iš Seimo vadovo posto?

  • Tvankstas:

   Turi spec. užduotis iš Varšuvos, kol neįvykdys, tol negali trauktis, jam Karbauskis ne ponas.

   • Žemyna:

    Bent jau iš trijų su valstiečiais atėjusių tikėtasi bent šiek tiek pastangų Tautos tapatybės labui. Deja, jie, atrodo, tikėjosi atsipirkti padovanodami tautinius drabužius. Kol mes džiūgautume bei matuotumės, jie, naudodamiesi mūsų užmigusiu budrumu, būtų galėję dar uoliau dėl kaimynės darbuotis? Bet juk nė nežinome, kokią „produkciją” jau spėjo pagaminti?

    • Juozas:

     o kuri gi vyriausybė atstovavo lieuvių tautos interesus? Apie brazauskininkus iš viso nekalbu, nes jie ir pasirašė 1994m.sutartį su Varšuva. Admkus gi, Kuolio įtakotas, atleido Z.Zinkevičių iš švietimo ministro pareigų. Tai buvo vienintelis švietimo ministras, kuris rūpinosi Rytų Lietuvos atlietuvinimu. Gėda, bet iki šiol šiame krašte sudėtinga padėtis su lietuviškom mokyklom, darželiais. Liberastam tai iš viso nerūpi, panašiu keliu suka ir koncervai. Deja, Anūko kova prieš tautinį kostiumą irgi atrodo apgailėtinai ir nepateisinamai

  • Iš tikrųjų Seimo tribūna yra laikytina šalies savigarbos vieta ir į ją kaip į Baltuosius rūmus JAV neturi būti leista įžengti Lietuvos savigarbą pažeidžiančios šalies atstovams. Pranskietis šio principo neišlaikė leisdamas iš Seimo tribūnos Lenkijos Seimo maršalkai liaupsinti Vilnių okupavusios Lenkijos vadovą Pilsudskį, Lietuvos karalystės nukryžiuotoją Jogailą ir t.t. ir pan. “Vilnijos” viešesnio balso šiuo atveju neišgirdome ir negirdime iki šiol, – o kodėl?… Tokiam atvejui turime neseną pavyzdį iš Sakartvelo, kuomet leidimas Rusijos dūmos – okupantės atstovui kalbėti iš Parlamento tribūnos buvo palaikyta šalies savigarbos pažeidimu ir protestais pareikalauta parlamento vadovo atsakomybės. Dabar Pranskietis – Seimo vadovas tuos – Pilsudskį, Jogailą, kitus panašius priešlietuvinius veikėjus garbinančios Lenkijos ordinus renkasi, o “Vilnija” ar, tarkim, tautininkai, “Talkos …” klubas vėl suglaudę ausis klausosi… Visiškas išsikvėpimas, betgi Seimo perrinkimas čia pat, nejaugi taip ir pratupėsma kaip pelytė po “valstiečių” šluota, išsikrapštant istoriniam lenkijimui Lietuvoje…

   • Antanas:

    Šitas fenomenas vadinasi “Dėjome ant visų skersą”, o išsireiškiant klasikiniu būdu – “Po mūsų nors ir tvanas”. 😂

   • Žemyna:

    Būtent, to ir laukiama – juk visi išsikvepia, jei išbandymas per ilgai užtrunka. O priaugantis jaunimas, kad ir kur bepaimtum, visada trokšta tapti svarbiu, kuo lengviau padaryti karjerą. Jeigu pasirūpinsi, kad jiems nebūtų kito kelio, kaip sututeišėjimas, tai taip ir įvyks. Entuziastingai „defiliuos” su kaimynės vėliava.

 8. Šaulių veislės:

  Per skubus tas vizitas į Lenkija,nespėjo nė kojų apšilti prezidentūroje! Kas skubina naują prezidentą taip su vizitų? Ar jis pats planavo sudėliojo darbotvarkę?Gavo kvietimą iš lenkų?Kokie grafikai skubina sudėlioti? Skuba vykdyti įsipareigojimus finansuotojams jo prezidentinės kompanijos? Skuba gauti politinius orientyrus iš Lenkijos?Nors sakė,kad šnibždesių nesiklausys. Verslininkai,kad išsaugotų privogtus turtus prezidentaujant Adamkui ir Grybauskaitei gal ieško sąjungininkų ir užtarėjų?Jie ir su pačiu velniu draugaus,kad išsaugotų savo turtus. Tiek liberalai tiek koncervuoti žydpalaikiai suinteresuoti draugyste su Lenkijos politikais ir taip vadinama 2 tautų respublikos istorija…..
  O dabar tas JAV ir Lenkijos šantažas Lietuvos draugauti su Lenkija dėl taip vadinamo Suvalkų koridoriaus saugumo problemos iš Kaliningrado srities atsiradusia ypač po Krymo okupacijos 2014 metais.
  1975 metų Helsinkio pasirašyti susitarimai dėl sienų neliečiamumo nebe galioja,Rusija sulaužė sutartį!
  Kalingradas prigrūstas ginklų o gal branduolinių raketų.Iš ten dažnai girdisi ginklų žvanginimas propagandinis!
  Po Krymo okupacijos tarp JAV ir Rusijos kariškių vyksta psichologinis karas oro erdvėje ir vandenyse.Pas ką kietesni kiaušai.
  Lenkija prisiprašė, JAV apsisprendė dėl karinės bazės Lenkijoje.JAV kariškiai persikels į pastovią karinę bazę Lenkijoje.Dėl ko dar apsisprendė JAV politinė valdžia ir kariškiai įsikurdami Lenkijos karinėje bazėje?Gal pasiseks sukelti karą?Kas jiems tie keli tūkstančiai,kad ir amerikiečių kariškiai gali būti paaukoti dėl didelių pelnų.Svarbu įžiebti karo kibirkštį. O Lenkija tai gal irgi norėtų padidinti savo valstybės teritorijas,kad ir karu.Po to karo Lietuvos galį ir nebelikti deja.Jie galvoja tik apie savo valstybės interesus kokia bus Lenkija po 100 metų ar daugiau.Jie galį ir paaukoti,kad ir milijoną lenkų dėl Lenkijos valstybės ateities deja!Kol dar JAV yra dominuojanti super galybė pasaulyje!
  Galį prasidėti karinės provokacijos prieš Kaliningrado srityje dislokuotas Rusijos karines pajėgas? Putinas prisiprašė atsako į grasinimus greitai okupuoti kaimynines valstybes per eilę metų.O gal kėlė kaina? Gal pagrobtą iš Vokietijos karo grobį parduos? ES gal išpirks per dujas.Didelis dirgiklis tas Kaliningradas prikištas raketų Europos panosėje!O ES sankcijos tai dusina Rusija ekonomiškai.Ir žaliavų kainas specialiai sumažino dėl Krymo okupacijos!
  Karo žygius senovėje organizuodavote prieš mūsų baltų gentis tai reiktų,kad išpirktumėt ir gražintumėt kam priklauso!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: