D. Stancikas. Konstitucinis perversmas (video) (14)

Dainius Žalimas | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Dainius Žalimas | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Jei kas nežinojo ar pamiršo, kam egzistuoja Lietuvos Konstitucija, labai aiškiai sausio 14 d., pirmadienį, paaiškino Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas: „Konstitucija ir yra tam, kad ji būtų interpretuojama. Ir interpretuojama ne jūsų, o Konstitucinio Teismo“.

Viskas aišku? O jei neaišku ir, neduokdie, manote kitaip, tai jūsų mintys „susišaukia su tuo, kas kalbama Rusijoje“ (čia dar vienas svarus KT pirmininko argumentas).

Iš čia ir išvada: netikėkite savo akimis, kai Lietuvos Konstitucijos preambulėje skaitote, kad „Lietuvių tauta“ savo Konstituciją priėmė „siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“.

Netikėkite ir Konstitucinio Teismo įstatymo 1-uoju straipsniu „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą“.

Ir jau jokiu būdu netikėkite 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio Teismo (KT pirmininkas – Egidijus Kūris) nutartimi, kad Lietuvos Konstitucija yra aukščiau ES teisės. Nes dabartinis KT pirmininkas D. Žalimas labai aiškiai pasakė: „nėra jokio konstitucinio pagrindo Konstitucijos nuostatas suprasti kažkaip kitaip, nei ES teisė. Nes kitaip prieitume prie išvados, kad įstojome į Europos Sąjungą su prieštaraujančia narystei Europos Sąjungoje Konstitucija.“

Štai taip šiuo metu ir yra interpretuojama Lietuvos Konstitucija – kaip ES teisė.

Kažkada turėjome tokį KT pirmininką Romualdą Kęstutį Urbaitį, kuris viešai aiškino (priversdamas už galvų griebtis Konstitucijos kūrėjus), kad Konstituciją pildo ne Tauta ar jos atstovybė (Seimas), kaip numatyta Konstitucijoje, bet… Konstitucinis Teismas. Dabar štai turime KT pirmininką D. Žalimą, kuris neraudonuodamas Lietuvos Konstituciją nužemina prieš ES teisės aktus, pamiršdamas 2006 m. KT nutartį ir iki šiol bertus paaiškinimus apie KT doktrinos „tęstinumą, stabilumą, perimamumą“.

Nuo šiol nebegalima Lietuvos Konstitucijos nuostatas suprasti kitaip nei ES teisę. Kitaip tai „susišauks su tuo, kas kalbama Rusijoje“.

Visą laidos įrašą galite pažiūrėti ČIA.

Tradicinę lietuvišką, krikščionišką šeimos sampratą, už kurią ir balsavo Tauta 1992 metais, Konstitucinis Teismas paniekino dar 2011 metais, kai išaiškino šeimos sampratą ne pagal Konstituciją, o pagal savo, KT teisėjų pasaulėžiūrą. Priminsiu, ką tuomet savo atskiroje nuomonėje rašė KT teisėja Ramutė Ruškytė: „Viena vertus, Konstitucinis Teismas pažymi, jog „tai, kad santuokos ir šeimos institutai yra įtvirtinti tame pačiame Konstitucijos 38 straipsnyje, rodo neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį“ (…). Kita vertus, Konstitucinis Teismas nepaaiškina, iš kokių konkrečių Konstitucijos normų ir principų kyla emocinio prieraišumo ir pan. elementų, kaip šeimą apibūdinančių požymių, būtinumas, neatskleidžia nuo kurio momento ir kas deklaruoja, kad prisiimtos tam tikros teisės ir pareigos, kad tokį darinį jau būtų galima vadinti šeima.“

Paprasčiau tariant, jau 2011 m. KT nutarė, kad šeima yra visai ne tai, ką supranta dauguma piliečių ir kas jų valia apibrėžta Konstitucijoje, o tai, ką interpretuoja KT teisėjai – emocinis prieraišumas. Ši teisėjų interpretacija nuo šiol teisėje ir laikoma konstitucine šeimos sąvoka. Nesvarbu, kad tokių žodžių nėra Konstitucijoje, kad už tokią nuostatą niekada nebalsavo Lietuvos piliečiai, kad tokiu būdu KT grubiai pažeidė Konstitucijos straipsnių nuostatas apie Tautai priklausantį suverenitetą, kad „svarbiausi valstybės ir Tautos klausimai sprendžiami referendumu“, o ne KT nutarimais, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“ – paėmė, išardė 38 Konstitucijos straipsnį apie šeimą ir santuoką – ir taškas. Visi, kas tam prieštarauja – „susišaukia su tuo, kas kalbama Rusijoje“…

Šokiruoja, kai šviežiausiame savo nutarime KT, nesibodamas savo piliečių, skelbia, jog konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu, Šokiruoja, kai KT pirmininkas, komentuodamas šį KT nutarimą, apsimeta, jog toks išaiškinimas susietas ne su gėjų šeimomis. Šokiruoja, nes sako netiesą. Ir tai geriausiai patvirtina šis šio KT nutarimo sakinys: „demokratinėje teisinėje valstybėje tam tikru laikotarpiu vyraujančios daugumos visuomenės narių nuostatos ar stereotipai negali būti konstituciškai pateisinamu pagrindu, remiantis konstituciškai svarbiais tikslais inter alia viešąja tvarka, diskriminuoti asmenis vien dėl jų lytinės tapatybės ir (ar) seksualinės orientacijos (…)“.

Supratote? Įsiskaitykite dar kartą: daugumos visuomenės nuomonė negali būti konstituciškai pateisinamu pagrindu!

Daugumos visuomenės nuomonė gali būti ignoruojama, jei taip nuspręs KT.

Ir dar įsiskaitykite: tam tikru laikotarpiu vyraujančios daugumos visuomenės stereotipai negali būti pagrindu. Supratote? Čia taikoma absoliučios daugumos piliečių nuomonei dėl gėjų šeimų ir santuokų. KT teisėjai atvirai teigia, kad žino daugumos piliečių nuomonę šiuo klausimu, bet jiems – „dzin“. Tai tik „tam tikro laikotarpio stereotipai“.

Štai toks itin gerai apmokamos teisinės mažumos žvilgsnis į mus, į daugumą. Anot jų, į mažaraščius būrus, kuriems nesuteikta teisė interpretuoti savo gyvenimų.

Į tuos, kurie vis dar vertina savo istoriją, protėvių papročius, tradicijas (pagal KT – tam tikro laikotarpio stereotipus).

Kurie vis dar naiviai tiki tuo, kas parašyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje:

„Lietuvių tauta, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją“.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. Aha:

  Šličytė dar aukštielnika neapsivertė? Gal metas tuos KT dvasininkus išleisti poilsio? O gal apsišnioję ten dvasias gaudo?

 2. Vilnietis:

  ir Ką D.Stancikas siūlo daryti?? visi dabar supranta kad KT priėmė neteisėtą sprendimą, sulaužė ir pažeidė Konstituciją, pažeidė krūvą įstatymų ir ką ir kas dabar turi tdaryti kad tai būtų atkeista o kaltieji nubausti??

 3. kuoka:

  Savanaudžiai, šališki, neobjektyvūs – tokie teisėjai. Pirmiausia sau atlyginimus didžiausius pasikėlė, o dabar tyčiojasi iš pačios konstitucijos, oi reiktų tokius vyti lauk….

 4. Žemyna:

  Ir neatsirado nė vieno, turinčio savo atskirą nuomonę (t.y., priešingą KT išsakytai)
  Tskant, atvažiavom…
  Jei būtume prancūzai, KT būtų iš visų pusių apstotas visuomenės ir jam būta įteiktas reikalavimas tuoj pat atsistatydinti. Nes visa tai, kas čia išdėstyta, vadinama dviem žodžiais – VALSTYBĖS IŠDAVYSTĖ.
  Be tai dar ne viskas. Kai rašiau Seimo nariams kitu klausimu, ir priminiau jiems, jog jie prisiekė ant Konstitucijos, o dabar ją pažeidžia, tie keli, katrie teikėsi atsakyti, man aiškino, jog ji tėra žmonių prirašytas pasenęs popierius, kurį reikia moderninti…

  • Vilnietis:

   būtent. Aš nesuvokiu kodėl organizacijos ir visuomeniniai judėjimai tyli ir neužprotestuoja šito sprendimo. Taigi čia reikia protestą suformuluot jį surašyt ir surink milijoną parašų po tokio protestu/reikalavimu- ir pasakyt jei nebus atkeista- mes išrinksim tuos kas atkeis ir juos pasodins už Valstybės išdavystę- tiek teisėjus tiek politikus kas tam leido įvykti- kiekvienam po 25 metus kalėjimo su turto konfiskavimu- plius grupinis ieškinys už moralinę žalą Tautai. ir pasikesinimai į KT baigtusi tą pačią sekundę. Tik kodėl niekas to nedaro???

 5. Žemyna:

  Šiandienis teismo pareiškimas neviešinti savo sprendinio dėl mergaitės ateities – ar ne to paties KT pozicijos padarinys?
  Mūsų VALSTYBĖJE GRUPELĖ SVETIMŲ žmonių DRĮSTA neaiškinti visuomenei, kokį tolesnį likimą vaikui skyrė!!! Juk toks tylėjimas reiškia ne ką kitą, kaip tai, kad visgi vaikas bus perduotas į NZ. Lyg kokia skudurinė Onutė.
  Įdomu, kokiu būdu paveikė brolį, kad tas staigiai išvyko į Angliją? Pagrasė, jog, jei nesiliaus, ir iš jo vaiką atims bei į NZ išsiųs?

 6. as:

  Tauta tikrai balsavo ne už krikščionišką šeimos sampratą 1992 metais, pilietinę,
  Žr: Konstitucija:
  Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją
  Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.

 7. Dar kuomet Žalimą konservatoriai kišo į Konstitucinį teismą sakiau, kad taip ir bus.
  Pasitvirtino, kaip nebūtų gaila, bet tikrai man nei kiek nėra keista.

  Citata:
  „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“ – paėmė, išardė 38 Konstitucijos straipsnį apie šeimą ir santuoką – ir taškas. Visi, kas tam prieštarauja – „susišaukia su tuo, kas kalbama Rusijoje“…
  Šeima, nors nebūtinai yra susieta su santuoka (pvz., mama su vaiku, seneliai su anūkais ar net svetima senikė, auginantį kieno tai vaiką, kokių atvejų tikrai yra buvę, ir pan.), bet taip pat jokiu būdu niekas, net Konstitucinis teismas, ką jis padarė, neturi teisės ir neigti tą Konstitucijoje esantį ryšį tarp santuokos ir šeimos, nes “šeima yra visuomenės ląstelė”, rašė žymusis kalbininkas Jonas Jablonskis htt p://lkz.lt/Visas.asp?zodis=šeima&lns=-1&les=-1 , t.y. Konstitucijoje paminėtas vienas iš kelių atsirasti šeimai per santuoką rodo šeimos, kaip visuomenės ląstelės, esmę – tik ląstelė gali atsinaujinti, be ko visuomenė būtų pasmerkta išnykti, todėl tik tie bendrai gyvenantys, kurie bendrai gyvena tuo tikslu, ir tėra laikytini šeima.
  Labai gali būti, kad atribojimui nuo šeimos reikėtų, kas pagal Civilinį kodeksą jau seniai turėjo būti, nustatyti, kad partnerystė yra ne šeima, o kiti, ne šeimos kaip visuomenės ląstelės tikslais, atsiradę galimi bendro gyvenimo atvejai.
  Tokiu atveju minimas Konstitucinio teismo išaiškinimas būtų eliminuotas.
  Dar geriau būtų, jei plius prie Partnerystės įstatyminio išaiškinimo referendumu būtų į Konstituciją įkeltas šeimos kaip visuomenės ląstelės išaiškinimas.
  Sekantis žingsnis yra toks – būtina reformuoti Konstitucinį teismą, nes jei Konstitucinis teismas sugeba pasakyti tik tiek, kad Lietuva turi bet kuriuo atveju paklusti EŽTT, kuris yra net ne ES institucija, kadangi jame ne tik ES valstybės narės, tuomet mums ir Konstitucinio teismo nebereikia – priimti viską, kas ateina iš kitur, galima ir be tarpininko, kuris dirba ne Lietuvai.
  Jei kam dar kyla abejonės,tie tepasižiūri kaip visa tai sugeba suriktinti Lenkija (ne Tusko, Sikorskio, Komarovskio, o dabartinė, kuri yra visai kitokia).

 8. Vytautas:

  Tai kur žiūri Prezidentė?????????Konstitucijos nėra, teismų nėra.Liko tik gaisrininkai??

  • Vilnietis:

   taigi čia jos darbas ir buvo. jei reikia savo portfolio parodyt ką ji nuveikė globalistų ir pederastų labui jei nori gauti gerą postą JT ar ES. ir tai visai ne bajeris. Jos statytinis tas žalimas kaip ir dalis teisėjų tam KT, taip kad jie todėl ir priėmė tokį sprendimą būtent dabar kol dar šitas mėlynasis kalakutas gali juos pridengti.ir pederastai bijo kad ne tą išrinks ir tai būtų jų visų svajoniųgalas- o dabar tipo gal ir prigis. Tik jei bus Juozaitis tai aišku atkeis. ir bet kuriuo atveju atkeisim kas be būtų prezidentu, o kaltuosius žiauriai nubausim.

 9. T0mas J.:

  Konstitucinis Teismas pats save išstatė pajuokai, tai pajacų teismas! Kas Lietuvoje yra šeima – SPRENDŽIA NE UŽSIENIS. Konstitucinis Teismas to nesuvokia, todėl jį reikia laikyti kvailių banda ir išformuoti.

 10. Tvankstas:

  KT teisėjai sušoko striptizą prieš Lietuvą, įrodydami, kad bybį dėjo ant žmogaus teisių, Lietuvos Konstitucijos ir Lietuvos įstatymų, kaip reikia LGBT, taip ir išaiškins, ką vadina nelietuviškai ‘interpretavimu’ , tai rodo apgavystę, tegul nors ir graikiškai vadina ‘hermeneutika’, tai vėl tas pats išaiškinimas.
  KT įrodė, kad yra marionetės Lietuvos sunaikinimo vajuje ir tai patys atliks su malonumu.

  • LosAngeles:

   uz ta darba jiems neblogai mokama, reiktu nepamirsti ir to… mokama is musu sunestu mokesciu…
   idomiai sistema dabar pastatyta, mes patys susimokam tiems, kurie mus naikina 🙂 (aukstasis valdymo pilotazas)

 11. jurgis:

  Nu ir mums gyvenimą siūlo musų rinkta gerai apmokama aukščiausius mokslus išėjusieji musų ,,piliečiai,,. Manau kad tai psichiniai ligoniai…. Jų tikslas mus tokiais padaryti kokie jie
  patys yra…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: