D. Razauskas. Įmonių pavadinimai: Lietuva trukdo sėkmingam verslui?

Įsivaizduokime žmogų, kuris gėdijasi savo tėvo, motinos, senelio, senelės, brolio, sesers, gėdijasi juos primenančių savo veido bruožų, gėdijasi bendros su jais pavardės. Jam atrodo, kad jie meta jam šešėlį, užverčia nereikalingą naštą, trukdo jo gyvenimo sėkmei. Jam atrodo, kad nuslėpus … Tęskite D. Razauskas. Įmonių pavadinimai: Lietuva trukdo sėkmingam verslui? skaitymą