Reikalaujama pripažinti neteisėtu Lietuvos Seimo balsavimą dėl JT Migracijos pakto (20)

Migrantai perpildytame laive | youtube.com sustapdyta akimirka

Migrantai perpildytame laive | youtube.com sustapdyta akimirka

Gruodžio 10 d. seimo nariai Mindaugas Puidokas ir Naglis Puteikis pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai raštą, kuriame reikalauja pripažinti neteisėtu Lietuvos Seimo balsavimą dėl Jungtinių Tautų Migracijos pakto.

Šiandien Marakeše (Marokas) vykstančioje Jungtinių Tautų (JT) konferencijoje jau patvirtintas tarptautinis susitarimas dėl migracijos. Paktas priimtas nepaisant virtinės šalių sprendimų iš jo pasitraukti, baiminantis, kad jis gali paskatinti nežabotą migraciją.

Pasaulinį Susitarimui, po pusantrų metų trukusių derybų, JT galutinai susitarė liepą, oficialiai pritarė daugiau kaip 150 šalių.

Susitarimo nepatvirtino tokios valstybės kaip Austrija, Australija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Italija, Izraelis, JAV, Latvija, Lenkija, Slovakija, Šveicarija ir Vengrija.

Mindaugas Puidokas | Asmeninė nuotr.

Mindaugas Puidokas | Asmeninė nuotr.

Skelbiame pateiktą raštą:

„Dėl 2018-12-04 posėdyje priimtos Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių tautų visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ Nr. XIII-1695

2018 m. gruodžio 4. d. posėdyje Seimas balsavo dėl Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projekto Nr. XIIIP-2979(2) priėmimo be pataisų ir jį priėmė (priimtos rezoliucijos numeris Nr. XIII-1695; toliau – ir Rezoliucija). Jungtinių Tautų Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos (toliau – ir Susitarimas), dėl kurio Seimas pasisakė šia rezoliucija, yra neatskiriama, integrali Rezoliucijos dalis, todėl Rezoliucijos projektas negalėjo būti pateiktas be Susitarimo teksto valstybine kalba. Tačiau Susitarimas nėra išverstas į valstybinę kalbą ir jo tekstas nebuvo pristatytas kartu su rezoliucijos projektu. Todėl ir Seimo nariai, ir kiti Lietuvos piliečiai neturėjo galimybės valstybine kalba susipažinti su šiuo dokumentu ir jį tinkamai įvertinti. Neatmestume ir galimybės, kad daug Seimo narių balsavo dėl Rezoliucijos ne tik valstybine, bet ir jokia kita kalba neskaitę Susitarimo, dėl kurio joje pasisakyta.

Naglis Puteikis | asmeninė nuotr.

Naglis Puteikis | asmeninė nuotr.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnis nustato,kad visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba.

Be to, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 3 straipsnis nustato, kad Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai priimami ir skelbiami valstybine kalba.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad vienas iš principų, kurie išreiškia teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams keliamus imperatyvius reikalavimus ir kuriais turi būti vadovaujamasi teisėkūroje, yra atvirumo ir skaidrumo principas, reiškiantis, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir interesų grupėms sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose, taip pat turi būti žinomi teisės aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus parengę, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą atlikę subjektai ir teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys subjektai.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, prašome pripažinti Rezoliucijos priėmimą neteisėtu.

Seimo nariai M.Puidokas, N.Puteikis“

Alkas.lt primena, kad gruodžio 5 d. kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Arvydas Juozaitis išplatino viešą pareiškimą dėl vakar  Seimo priimtos rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“.

Arvydas Juozaitis | S. Paškevičiaus nuotr.

Arvydas Juozaitis | S. Paškevičiaus nuotr.

A. Juozaitis teigia, kad Seimo priimta rezoliucija atvėrė kelią Lietuvos valdžios atstovams pritarti  prieštaringai vertinamam ir ne vienos pasaulio valstybės atmestam susitarimo dėl migracijos projektui ir patikina, kad jei bus išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, padarysią viską, kad Lietuva oficialiai atsisakytų šio, pasak jo,  Lietuvai kenksmingo susitarimo.

Visas pareiškimo tekstas:

Kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Dr. Arvydo Juozaičio

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Dėl  Seimo priimtos rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“
2018-12-05

Gruodžio 4 d. Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ (Nr. XIIIP-2979(2) (toliau – Susitarimo), kuria iš esmės Lietuvos valstybės vardu pritarė prieštaringai vertinamos  Jungtinių Tautų „Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projektui ir atvėrė kelią Lietuvos atstovams šį susitarimą pasirašyti.

Didėjanti grupė valstybių (Australija, Austrija, Čekija, JAV, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Šveicarija, Bulgarija ir kitos) suvokia šio Susitarimo grėsmes ir jau oficialiai yra pareiškusios, kad jo nepasirašys, nes jis yra nukreiptas prieš Europos tautas, jų kultūras ir jų valstybes.

Šiame Susitarime nei vienu žodžiu neužsimenama apie nacionalinių valstybių piliečius, apie jų teises, bet siekiama sukurti privilegijuotą padėtį migrantams atvykimo šalyse (countries of destination) lyginant su juos priimančių šalių piliečiais. Mėginama visoms šalims, JTO narėms, primesti ideologiją, kad migrantų plūdimas į jų teritoriją bus padarytas naudingu joms pačioms. Deja, tokia ideologija jau patyrė krachą Vokietijoje. Naujos darbo jėgos, padedančios vokiečiams kurti tautos gerovę neatsirado. Ne tik padaugėjo socialinių išmokų gavėjų, bet ir padidėjo nusikalstamumas bei piliečių nesaugumas.

Šiuo Susitarimu Europos valstybėms bandoma primesti ydingą ir klaidingą ideologiją grindžiamą globalia tautų maišymosi utopija bei vieningos žmonijos be tautų ir valstybių kūrimo strategija.

Esu įsitikinęs, kad Lietuva neturėtų  pripažinti išgalvotos „žmogaus teisės“ migruoti, suteikti migrantams įvairias brangiai kainuojančias garantijas bei paslaugas viršijančias net tas, kurias turi migrantus priimti įpareigojama šalis. Lietuva turėtų priešintis tokiai multikultūralizmo plėtrai keliančiai tiesioginę grėsmę Europos tautinių valstybių suverenitetui.

Pareiškiu, kad jei dabartiniai Lietuvos valdžios atstovai, neatsiklausę Lietuvos suvereno – Tautos, gruodžio 10-11 d. tarptautinėje konferencijoje Marakeše (Marokas) pritars šiam susitarimui, jei būsiu išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, padarysiu viską, kad Lietuva oficialiai atsisakytų šio mūsų valstybei kenksmingo susitarimo.

Dr. Arvydas Juozaitis

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Ukrainos balsas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

20 komentarų

 1. mulkis mulkiui Mulkis
  (t.y. visiška “mulkiena”)
  negi dora ponaičiukaiai Puteiki su Juozaičioku
  – viešai-neviešai tyčiotis iš kitų (-čiukai),
  – apgaudinėti (tiksliau mulkinti), be to
  ryškias ryškias miglas, netgi grubų šmeižtą į ETERĮ
  varyt…
  (o po to “teisuoliškai” reikalaut). Juokdarigi brolužėliai esat.

  Oj apsidirbot brolyčiai, “prastumt’ pabėgėlius = (re-fūfūgerius) Marakešo tekste praleidot,
  užuot kalbas apie ATBĖGĖLIŲ = infugitiverių (infugitives) grėsmes į mūsiškosios aplinkos
  t.y. ES sandaros bei panašias A T B Ė G Ė L I U S (į jas) = šalis priglaudžiančias, kalbą
  nukreipt viešai pamėginę būtumėt.

  Pabodo tas vaikiškas puteikiškai-juozaitiškas ar karbauskiškai-landsbergiškai jaunuoliškas
  “pasipirsčiojimas” – AŠ, AŠ, MAN, MANo (nuomone, balsu, riksmu, klyksmu). Gal pailsėkit.

  Metas kitiems, – išmintingiau, nuoširdžiau, ramiau bei užtikrinčiau.
  O Seimą – atstatydinam. Taip?

  • Porno:

   Gal galite pakartoti. Nesupratau komentaro teksto.

   • aiškiai ir paprastai:

    “Mes, valstybių ir vyriausybių vadovai bei vyriausieji įgaliotiniai, susitikę Maroke 2018 m. Gruodžio 10 ir 11 d., dar kartą patvirtindami Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, ir pasiryžę padaryti svarbų indėlį stiprinant bendradarbiavimą dėl tarptautinės migracijos visais aspektais, priėmėme šį Visuotinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos: ”

    /GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR
    MIGRATION ….FINAL DRAFT 11 July 2018
    “We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting in Morocco on 10 and 11 December 2018, reaffirming the New York Declaration for Refugees and Migrants and determined to make an important contribution to enhanced cooperation on international migration in all its dimensions, have adopted this Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ”

    ir aiški painiava (tarp atbėgėlio į, ir pabėgėlio iš …pvz. iš Lietuvos į Norge, JAV, Airiją ar net Rusiją riebesnio kąsnelio pasiieškot kurie pabėgę.migravę); p.3
    žr.
    Šios platformos sudarė kelią Niujorko deklaracijai pabėgėliams ir migrantams, per kuriuos mes įsipareigojome parengti Pasaulinį pabėgėlių susitarimą ir priimti šį Visuotinį saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos susitarimą dviem atskirais procesais.
    /These platforms paved the way for the New York Declaration for Refugees and Migrants, through which we committed to elaborate a Global Compact for Refugees and to adopt this Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in two separate processes./

    Žodžiu,
    – užuot tiesiai šviesiai apie galimų Atbėgėlių grėsmių augimą (po pakto priėmimo) kalbėję
    – vien AŠ, AŠ, MNE…(rink, rink 🙂 🙂 ). Na čia apie dabar, ne vien kas iki šiol pridirbta “Tų’.

 2. neziniukas:

  Tikekimes, kad dar nera velu…

 3. T0mas J.:

  “Paktas priimtas nepaisant virtinės šalių sprendimų iš jo pasitraukti”

  Kaip galima pasitraukti iš ten, kur nesi ir nebuvai?
  Eimutis Misiūnas – tautos išdavikas! Kaip ir TSKPistė Dalia Grybauskaitė.
  Į muilą išdavikus!
  Būtina denonsuoti ir Lietuvos 1991 m. pasirašytą Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, nes joje yra punktas, sakantis kad kas kur nori ten ir gyvena (kurioje nori šalyje):
  13 straipsnis 1. Kiekvienas turi teisę laisvai judėti ir teisę pasirinkti gyvenamąją vietą kiekvienos valstybės teritorijoje.

  Paprastas kaimietis nesutiktų tokios Deklaracijos pasirašyti, o Lietuvos Seimo nariai – pasirašė. Mulkiai.

 4. Skalvis:

  Tai, kad ES stojimo sutartis irgi nebuvo išvarsta. Ar kas ją matė lietuviškai ? Abejoju ar dabar jau išversta. Kam.

 5. Kad būtų pažeistas Seimo statutas, tiesiogiai reglamentuojantis procedūras, – nenurodo, taigi vargu, kad tame būtų galima įžvelgti pažeidimą kaip pakankamą pagrindą, dėl kurio Rezoliucija galėtų būti laikytina neteisėta.

 6. Žemyna:

  Ar tai nėra klausimas, dėl kurio tauta referendumu turėtų spręsti?
  Pritariu Ažubaliui – nors įrašyta, jog ir paktas, ir susitarimas „neįpareigojantys”, bus galima patiems spręsti, nes tautos pačios savo sienas saugos, bet kiekvienas tavo neigiamas sprendimas tau viena ar kita forma atsirūgs.

  • Žemyna:

   Ir dar – ŽT bei Lygių galimybių požiūriu:
   Ar galima mažoms tautoms, UNESCO pripažintoms nykstančiomis, per trumpą atsikūrimo istoriją nei ekonomiškai, nei politiškai atsitiesti, dvasiškai atsigauti nespėjusioms, nuolat patiriančioms nesaugios kaimynystės keliamą grėsmę, užkrauti tokią pat naštą, kokia užkraunama turinčioms tūkstančio metų savarankiškos raidos patirtį ir įvairiapusę brandą?
   Ar galima taikyti tą pačią apkrovos formulę, nustatant, kad naujai atsikūrusios šalies tūkstančiui vietos gyventojų tektų tiek pat imigrantų, kiek senos demokratijos šalims? Negi tikrai jų pajėgumai vienodi?
   Ar mažąsias tautas ne žmonės sudaro? Ar jų atžvilgiu netaikomos ŽT? Ar UNESCO tikrai suinteresuota jų išlikimu, ar tai tėra jų lozungas, skirtas pateisinti savo darbo vietas?

 7. T0mas J.:

  Ar už Vakarų Europos apiplėštas pasaulio šalis atsakinga ne Vakarų Europa?
  Ar už subombarduotą Libiją atsakingos ne tos šalys, kurios ją bombardavo?

  Kodėl kai kurie iš mūsų linkę patikėti tais mulkintojais, kurie sako kad visi vienodai esam atsakingi?

 8. Žemyna:

  Šiandien LRT 10-12 laidoje jos vedėjas Kubilius ištarė raktinę frazę: dalies savo vertybių galima ir atsisakyti… 🙁
  Pora skambinusių klausytojų labai taikliai pasisakė. Vienas – apie leidimą duris praverti – TIK tiek, kad galima būtų koją įkišti, ir kas iš to išėjo…

  • Skalvis:

   ”..nacionalinių vizų šių metų sausio–spalio mėnesiais buvo išduota Ukrainos piliečiams, tai yra 18 929 vizos arba 60 proc. visų …….” O kodėl nieko nedomina šita invazija ? Kuri negresia, bet jau vyksta. Keliat bangas tik tam, kad uždūmyti tikrą pavojų ? Šlykštu….

 9. Faktas:

  BŪTINA KREIPTIS Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ.
  Širinskienė šypsodamasi pripažino:
  “Na , tai ir Seimo nariui tai neišvengiamas privalumas būtų… ir prisimenat tą vakar diskusiją dėl Migracijos Pakto. Jeigu kažkas būtų paskaitęs iš tų diskutavusių anglų kalba tekstą, ir būtų mokėjęs anglų kalbą, tai tikrai jokių diskusijų būtų nebuvę. Nu, realybę turime tokią, turime ir Seimo narius, kurie nemoka užsienio kalbų…. ŽINAU IR NESKAIČIUSIŲ”
  Įrašo laikas: nuo 42:11 iki 42:57
  youtube.com/watch?time_continue=2550&v=BxoSIJuR0Hw
  alkas.lt/kaip-vertinate-seimo-nario-juliaus-sabatausko-elgesi-video/

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS
  10 straipsnis. Oficialūs valstybės ir savivaldos institucijų, valstybės įstaigų, įmonių organizuojami renginiai (sesijos, suvažiavimai, susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai ir kiti) vyksta valstybine kalba. Tais atvejais, kai kalbėtojas vartoja kitą kalbą, turi būti verčiama į valstybinę kalbą.
  Pirmoji šio straipsnio dalis netaikoma Lietuvos Respublikoje organizuojamiems tarptautiniams renginiams.
  ( manau, turima omenyje ir rašytinė medžiaga, teikiami svartstymui dokumentai ir pan.)

  Vertas dėmesio Mildos Vainiūtės straipsnis “LIETUVIŲ KALBOS KAIP VALSTYBINĖS KONSTITUCINIS
  STATUSAS: PAGRINDINIAI ASPEKTAI”

 10. Skvernelis 5-ias Lenkijos TV programas Rytų Lietuvoje varo lenkų kalba neverčiant į lietuvių už valstybės lėšas ir jokio opozicijos ar Antanaičio kalbos komisijos amtelėjimo dėl to nesigirdi. Štai jums ir Konstitucija, ir Valstybinės kalbos įstatymas. Štai jums balsavusieji rinkėjai – “valstiečiai”, Karbauskiai, Širvinskienės…

 11. neziniukas:

  Dar niekas nepaminejote uzsienio reikalu ministro ,kuris 2 metus dalyvavo susitarimo rengime, bet apie tai neinformavo nei visuomenes , nei Seimo. Zodziu zmogus viska nusprende ir apsisprende pats kaip as suprantu (be abejo paisydamas ir Prezidentes noru)… Seimas suzinojo apie susitarima keleta dienu pries pasirasyma ir neturejo laiko organizuoti visuomenes apklausa ar organizuoti susitarimo aptarima… Be abejo isversti JTO migarcijos sutarti i lietuviu kalba ir bent supazindinti tauta su mineta sutartimi, Seimas manau turejo visas galimybes …VRM Ministras Misiunas jau Marakese – tokia stai situacija…

 12. Agne:

  Darysiu viską, kad atsisakytų, pasirašyto pakto Maroke? Išrinkite mane. Manau vėlu maišyti tešlą, kai blynas jau iśkeptas.

  • Skalvis:

   O ar Maroko pakto atsisakymas sustabdys slavų invaziją į Lietuvą ? Jų plusta nuolat nuo pat 1940 metų, o dabar įgauna vėl mąsinį pobūdį. Per metus atvyksta slavų daugiau, nei lietuvių valdžios ne tiesiogiai deportuojasma iš Lietuvos. Nei arbų, nei negrų Lietuva nedomina, jėga atsivežti pasprunka. O va slavus Baltijos žemės labai domina. Kaip tik tą pavojų ir nori užtušuoti anti Pakto kovotojai ? Su valdžia petys į petį ?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: