L. Linkevičius toliau ragina panaikinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą (31)

Linas Linkevičius | J. Vaiškūno nuotr.

Linas Linkevičius | J. Vaiškūno nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, reaguodamas į spalio 16 d. įvykusį mitingą prie Užsienio reikalų ministerijos, pabrėžia ir toliau raginsiantis institucijas „atsisakyti atminimo ženklų asmenims, kolaboravusiems su nacių okupacine valdžia“.

„Jono Noreikos biografijoje būta įvairių, prieštaringų epizodų, kurių visumą turi vertinti istorikai. Mes neraginame peržiūrėti J. Noreikos reabilitacijos už antisovietinę veiklą bylos, neginčijame Aukščiausio Teismo sprendimų. Tačiau dalies mūsų piliečių viešai reiškiama pagarba asmenims, kurie tiesiogiai dalyvavo organizuojant represijas prieš žydus, organizavo getų steigimą, žydų turto nusavinimą, ne tik žeidžia kitų mūsų piliečių – žydų bendruomenės bei Holokaustą išgyvenusiųjų jausmus, bet ir užtraukia nepelnytą dėmę tarptautiniu lygiu visam mūsų išsilaisvinimo judėjimui, suteikia pagrindo oponentams kaltinti visus laisvės kovų dalyvius tuo, ko absoliuti dauguma niekuomet nedarė“, – sako 1983-1989 m. buvęs Visasąjunginės Lenino komunistinio jaunimo sąjungos CK vedėjas L. Linkevičius.

Sovietinio mokslinio komunizmo propagandos platinimo baruose ilgą laiką sėkmingai dirbęs ir jokio pagrindo realybėje neturinčiais teiginiais Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimą šmeižiantis ministras – kaip pažymi jis pats – ir toliau laikosi nuomonės, kad „garbingas atminimo ženklas – lenta karininkui Jonui Noreikai ant Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos – nedera, įvertinus J. Noreikos kaip Šiaulių apskrities viršininko nacių okupacijos laikotarpiu pasirašytus raštus dėl žydų geto steigimo ir žydų turto nusavinimo.

Ministro nuomone, Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktyviai dalyvavusiam ir dėl to net gyvybę paaukojusiam Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai atminimo ženklas nedaro garbės Lietuvos valstybei, kiršina visuomenę ir turi būti pašalintas.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Ukrainos balsas, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

31 komentaras

 1. Antanas:

  O aš siūlyčiau draugui L.Linkevičiui atsistatydinti: buvęs aktyvus komsomolcų funkcionierius, nusiteikęs priešiškai prieš Lietuvos partizanus, yra nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras (?!)… Kaip sakoma, nei į tvorą, nei į mietą.

 2. Bartas:

  Šitas drg. iš “vlkjs” nori užsitarnauti postą EU , todėl, išsiriesdamas pila purvą, ant laisvės kovotojų.
  Lietuvoje po rinkimų vietos valdžioje , manau, jam neliks.

 3. Siūlymas:

  Sekantis ,,logiškas” ministro veiksmas būtų uždrausti garbinti itin kontraversiškai vertinamo vieno lenkų herojaus generolo – lietuvių žudiko – atminimo vietą

 4. Garbusai p. ministre,:

  stebiuosi tamstos nežinau kuo – gailestingumu ar neryžtingumu?
  Visiškai pritariu tamstai – gintis nuo užpuolikų, juolab savo valstybę nuo okupantų, yra ne tik smerktina, bet ir nusikaltimas, kuriam net ir senatis negali būti taikoma! Reikia vieną kartą baigti su tom lietuvių kovom už laisvę, su jų Vyčiu ir pan.!
  Kodėl, ministre, vieną sykį netrenkiat kumščiu per stalą ir nepareikalaujate uždaryti KAM bei nuginkluoti ir paleisti Lietuvos kariuomenę? Išvaikyti jas tuoj pat! Ir sugalvok tu man tokį pavadinimą „Krašto apsaugos ministerija”. O kas suteikė tokią teisę – saugoti?!! Teisti reikia tuos, kas sugalvojo tokią ministeriją. Kas bus, jei kiekviena tauta drįs okupantui į akis šokti!
  Taigi, nesustokite, p. ministre! Garsiau, energingiau! Lai visas pasaulis išgirsta, kaip reikia tvarkyti tokias išsišokėles tautas, katros nuo gelbėtojų ginasi. Savo pačių tautiečių rankomis tokias patvarkyti. Kad gelbėtojams nereiktų rankų teptis.

 5. Linas:

  Genialioji Vanagaitė litvakams jau išaiškino, kad visi išėję į miškus kovoti už laisvę (jie tikėjo Vakarų žadama pagalba), buvo nusikaltę žydams. Taigi galima laukti naujų puolimų. Jei neapginsime Jono Noreikos gali ateiti ir reikalavimas nuversti Žemaičio paminklą. Juk jo suėmimo planą parengė N. Dušanskio vadovaujama komanda. Niekingą straipsnį apie Žemaitį rusų kalba yra paskelbęs jau pabėgęs iš Lietuvos tas pats Dušanskis.

  • Žemyna:

   Nežinau, ar žadėjo tas, kas turėjo įgaliojimus Vakarų vardu žadėti.
   Kiek pamenu, bent jau aš girdėjau tik JAV ar gal kokios Europos šalies lietuvių patikinimus, jog Vakarai padės, tik reikia dar laikytis, dar kantrybės. „Ant Kalėdų, ant Velykų”.
   Šiandien tada per traškesį girdėtas kalbas suvokiu kaip jų pačių viltį, kaip tikėjimą, jog kitaip tiesiog negali būti, kad negalima su mumis taip nesąžiningai pasielgti. Būdami idealistai, jie dar nesuvokė, kad viską lems „Realpolitik”… 🙁 O „didysis brolis” dar ir šiandien piktdžiugiškai tuo naudojasi: va, jis, tai garantuotas reikalas – atėjo ir „išvadavo”…

 6. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Veiksmų planas
  ______________
  Nenusakomai daug bėdų turim bet juk reikia jas ir (su)tvarkyti. Kas jei ne mes.
  L. lengva būtų tai (pa)daryti štai tokio eiliškumo tvarka.

  1. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (pirmininkas Gvidas Rutkauskas) privalo nedelsiant panaikinti (2004 metų) politinį sandorį su klastingiausiaisiais komunist_kgb’istiniais landsberginiais ir tai duotų nenuspėjamai didelę jėgą dar vieno Tautos Sąjūdžio startui. Manau, reikalingas Tautos forumo kreipimasis į LPKTS pirmininką Gvidą Rutkauską ir jo pavaduotojus bei į visus LPKTS valdybos ir tarybos narius.
  Turim straipsnį, išryškinusį iki šiol buvusią nematomą Vytauto Landsbergio klastą.
  Va tokį
  http://www.vilniausforumas.lt/2018/08/tautos-forumo-pareiskimas-del-lkp.html
  Išvada: nejusdama klastos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, susidėjo su LKP budelius dangstančiaisiais landsberginiais. Vienareikšmiškai, tokią klaidą reikia nedelsiant atitaisyti.

 7. Juozas:

  deja, Linkevičius sensta ir į viešumą lenda jo seni recidyvai, komsomolo mentalitetas, kažkodėl labai susišaukiantis su Rosiejos fašistų ir žydų ekstremistų mentalitetu. Ministras darosi panašus į V.Petkevičių, kuris stribus vadino “idealistais”, nes pats iš jų buvo, ir visokeriopai kenkė Lietuvos jėgos struktūrų kūrimui (likimo ironija – vakarykščiai komunistai buvo padarę jį seimo Nacionalinės Ginybos ir Saugumo komiteto pirmininku)

  • Žemyna:

   Bet vieną gerą darbą komunistas V.P. visgi padarė. Kai komunistai vadino mus visaip, jis, daug dirbęs archyvuose (taip pat ir žydų klausimu), pasakė: „Lietuvoje, priešingai kitoms sssr respublikoms, niekada nebuvo žydų pogromų!” O tai labai gerai informuoto, pokariu daug kur asmeniškai nagus prikišusio CK nario teiginys. Ir to pakanka sugriauti melą apie miško brolių kraugeriškumą.

   • Antanas:

    Gerb. Žemyna, jei rasite patvirtinimą (aišku, ne visokių dušanskių, vištaičių ar zurofffų) , kad Lietuvos partizanai žudė žydus tik todėl, kad jie buvo žydų tautybės, meskite į mane akmenį, spjaukite man į barzdą, išdraskykite man veizolus, prakeikite mano visą giminę!!! Nežudė jie žydų!!!!! Jie kovojo prieš sovietinius okupantus, o kad kai kurie tie okupantai ar jų pakalikai buvo žydai, tai čia jau ne Lietuvos partizanų problema.

    • Žemyna:

     O ar tai, kad vienas iš komunistų viršūnių* dar sovietmečiu asmeniškai paliudijo ne man vienai girdint, jog Lietuvoje pogromų per amžių amžius NE-BU-VO, jog archyvuose (tada dar nefiltruotuose!) jis nerado jokių to įrodymų, bet rado įrodymų, kad čia prieglobstį rasdavo iš kitų imperijos ir sovietinių „respublikų” dėl pogromų pabėgdavę žydai! – Ar tai SAVAIME nėra įrodymas, jog fantazuoti lietuvių tautą staiga, kone pernakt tapus žydšaudžiais yra tyčinis, sąmoningas, provokacinis, skaldantis, juodinantis ir visokių kitokių tikslų siekiantis ŠMEIŽTAS? Ar savaime nerodo, jog šmeižikų teiginys NELOGIŠKAS, skirtas tiems, kas nelinkęs lavintis, mąstyti, gilintis, juolab studijuoti; tiems, kas vaikšto ir ieško, „komu tut v mordu datj”? Beje, ir pati LŽB vadė per TV tai garsiai pasakė, jog jie tuo lietuvių tautos nekaltina.
     O kaltinti gal nė rimtos karinės parengties nepraėjusius vyrukus (kuriuos vokiečiai nuvežė į Baltarusiją net nepranešę apie kelionės tikslą, pastatė tarp savęs ir žydų, nukreipė jiems į nugaras kulkosvaidžius ir liepė „Šauk!”) gali tik visiškas pienburnis, niekada tokio lygio grėsmės savo gyvybei nepatyręs asmuo, papūgiškai kartojantis kitų teiginius. Jis nepatyrė akimirkos, kai TIKRO pavojaus gyvybei akimirką žmogaus sąmonė, jo asmenybė išjungiama, ir tolesnius žmogaus veiksmus valdo jau gamtos visiems mums įdiegtas savisaugos instinktas . JIS PATS JŲ NEKONTROLIUOJA, NESUVOKIA, ir net neįtaria, kas vyko, kol jo sąmonė buvo išjungta! Dėl to, kas ten vyko, kaltinti neapšaudytus ir specialiai netrenuotus kaimo berniokus gali niekšas, siekiantis savo tikslų, pvz. kgbistai, puikiai išmanantys tą žmogaus psichikos savybę ir specialiai tam trenuojantis anų ir šių laikų štirlicus. Klausimas tik, ar tai jau stipriausia iš jų prieš Lietuvą mestų kortų, ar dar ką paslėpę turi.
     Kitas klausimas – kodėl viešumoje, didžiausiuose portaluose neįmanoma susipažinti su tyrimais, įrodančiais, jog visi tie kaltinimai – šmeižtas (pvz. I. Tumavičiūtės str. su nuotraukomis ir jų klastotėmis kad ir iš Kauno garažo, kt. įrodymais iš užsienio archyvų), o štai šmeižtą apie save su mazochistiniu malonumu skleidžiame, KOLABORUOJAME, tragišką, siaubingą savo tėvų ir senelių jaunystę apdergdami?
     ———————
     * O juk būtent Kremliaus ir vietos kolaborantai komunistai platino ir platina pasaulyje žinia apie nedostrelianus fašistus lietuvius!

 8. jo:

  Šalin Linkevičių, kolaboravusį su sovietų okupacine valdžia!

  • Skalvis:

   Nelabai suprantu, ką reiškia ” kolaboravusį ” . Juk jis ir buvo tarybų valdžia ! Jie netalkino, jie atstovavo okupacinę valdžią. Juk valdžioje buvo ne rusai, o tarybų Lietuvos kompartija ir komjaunimas. Jie buvo tarybų valdžia.

   • Antanas:

    Teisingai, jis nebuvo joks kolaborantas (iš lot. kalbos – bendradarbis). Jis ir buvo ta okupacinė sovietų valdžia Lietuvoje: kompartija, komsomolas, sovietinės profsąjungos, sovietinės represinės struktūros.

 9. Skalvis:

  Irgi nesuprantu: kiek truko nacių valdžia ir kiek ji kainavo žmonijai , palyginus su kiek aukų ir žiaurumų pridarė tarybų valdžia. Kodėl iš piršto laužiama ar kas neturėjo reikalų su naciais, bet tie , kurie ne tik , kad buvo komunistai, bet net užėmė aukštas pareigas šitoje satanistinėje sistemoje – vartosi ir toliau taukuose ? Jie, jų vaikai ir anūkai, skendi prabangoje, už paprastų žmonių pinigus gyvena pasakišką gyvenimą, susitikinėja su kitų valstybių vadovais, maudosi šlovės spinduliuose ! Kodėl tokie dvigubi, priešingi standartai ?

 10. Tvankstas:

  Linas Linkevičius – Lietuvos Lenino Komunistinės Jaunimo Sąjungos pirmasis sekretorius, kūręs kibucinę Lietuvą, tai dabar eurokibucinę Lietuvą kurti yra tik perkeliama patirtis.
  Žinant, kad 1917 m. spalio perversmo vadovai 90 nuošimčių buvo ž…., tai dabar būti Soroso šabes-gojumi nešioti šikpuodžius – nepaprasta garbė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: