Tautinių jėgų sąskrydyje nutarta kovoti prieš daugybinę pilietybę ir telktis Atgimimo Prezidento rinkimams (31)

Tautinių jėgų sąskrydis rie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Tautinių jėgų sąskrydis prie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Rugpjūčio 18-19 dieną į Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos (LTRS) organizuotą tautinių jėgų sąskrydį  „Lietuva yra ČIA“ prie Lūksto ežero Telšių rajone susirinko ne tik partijos atstovai iš Lietuvos skyrių, bet ir kitų politinių bei visuomeninių grupių atstovai.

Sąskrydžio atidaryme susirinkusiuosius sveikino sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, buvęs Seimo narys ir sąjungos strateginio komiteto pirmininkas Gintaras Songaila, buvęs Seimo narys, Biržų meras ir sąjungos vicepirmininkas Valdemaras Valkiūnas, rašytojas ir filosofas dr. Arvydas Juozaitis, Moterų lygos prezidentė prof. Ona Voverienė, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas ir sąjungos vicepirmininkas Juozas Dingelis, sąjungos vicepirmininkas dr. Gediminas Navaitis, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas Eligijus Dzežulskis-Duonys, jos atstovas Antanas Baranauskas.

Pirmininkas Sakalas Gorodeckis dėkojo atvykusiems ir sveikindamas sąskrydžio dalyvius sakė: „Lietuvių vienybė yra dažniausiai  tik krizės atvejais sutinkamas gamtinis reiškinys. Artėjantys prezidento rinkimai yra proga šias jėgas sutelkti, iškeliant vieningai remiamą kandidatą. Šio sąskrydžio tikslas ir yra nepalikti tuščių plaukimo takelių prezidento rinkimų finale, kviečiant gerbėjus ir organizuojant rėmėjus numatomai paramos talkai.“

Tautinių jėgų sąskrydis rie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Tautinių jėgų sąskrydis prie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

A. Juozaitis kalbėjo apie grįžimo prie Sąjūdžio vertybių aktualumą, apie būtinybę svarstyti ir drauge su kitais gausiais bendraminčiais parengti bendrą veiksmų programą, stiprinant nacionalinę valstybę. G. Songaila pranešė apie augantį paramos A. Juozaičio dalyvavimui Prezidento rinkimuose judėjimą, apie galimybę telktis į platesnį frontą su ilgalaikiais tikslais. Prof. Ona Voverienė atkreipė dėmesį į politinės sistemos krizę ir patriotiniam sąjūdžiui tenkančią vis didesnę atsakomybę. Krikščioniškosios demokratijos partijos atstovai pasisakė apie būtinybę į bendrą sąjūdį telktis visoms vertybinėms politinėms organizacijoms.

Prieš kultūrinę ir pramoginę sąskrydžio dalį vyko turiningos diskusijos Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimais. Sąskrydžio dalyviams buvo pristatytos Sąjūdžio pradininko, rašytojo ir filosofo dr. A. Juozaičio, svarstančio galimybes kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose, valstybės politikos gairės „Lietuva yra čia“. Jas sąskrydžio dalyviams plačiau pristatė ir į kilusius klausimus atsakė pats A. Juozaitis. Diskusijose buvo pabrėžiami nacionalinės kultūros ir švietimo gaivinimo tikslai, konkrečios kryptys ekonominėje ir socialinėje srityje, tarptautinės politikos principai Europos Tautų Pavasario epochoje. Sąskrydžio dalyviai vieningai palaikė A. Juozaičio ketinimą sugrįžti į viešąją politiką. Teikė įvairius siūlymus ir kritines pastabas dėl galimos rinkimų kampanijos idėjinių ir organizacinių nuostatų.

Tautinių jėgų sąskrydis rie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Tautinių jėgų sąskrydis prie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Diskusijų dalyviai aptarė sąjungos ir pagrindines jos idėjas palaikančių tautiškų patriotinių jėgų bendros strategijos galimybes. Pritarta nuomonei, kad tokios galimybės atsiveria pirmiausia artėjančiuose Lietuvos Prezidento rinkimuose. Diskutavo apie referendumo dėl daugybinės pilietybės įteisinimo kampaniją, apžvelgė tautinių jėgų politinę padėtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Diskusijoje kalbėjo: dr. A. Juozaitis, prof. O. Voverienė, prof. Alfonsas Vaišvila, dr. Gediminas Navaitis, Algis Avižienis, G. Songaila, advokatas Jonas Ivoška,  E. Dzežulskis-Duonys, Gintaras Jonas Aleknavičius ir kiti. Referendumo klausimu sąskrydžio dalyviai pasisakė už Lietuvio paso idėją, daugybinę pilietybę vertindami kaip valstybės ardymą, dviejų rūšių piliečių kūrimą.

A. Juozaitis kalbėdamas apie artėjančius Prezidento rinkimus dėkojo jį kandidatuoti paraginusiems Lietuvos šviesuomenės atstovams, taip pat konkrečią talką siūlantiems Sąskrydžio dalyviams, ir sakė, kad apie galutinį savo sprendimą jis viešai paskelbsiąs rugsėjo viduryje. A. Juozaitis teigė, neabejojantis, jog apsisprendus dalyvauti prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje jis būtų labiausiai puolamas visų politinio elito kandidatų. „Joks kitas kandidatas nesulauks tokios aštrios visų politinio elito kandidatų kritikos kaip tas, kuris į šią kovą ateis ne iš dabartinės politinės sistemos, o iš Atgimimo Sąjūdžio siekių įgyvendintojų fronto“, – sakė A. Juozaitis.

Pirmąją sąskrydžio dieną sąskrydžio dalyviai išklausė tapytojo Virginijaus Kašinsko paskaitos „Lietuvių tauta ir tradicijos“, dainavo drauge su folklorinio klubo „Raskila“ nariais. Pavakaryje norintys dalyvavo sporto varžybose, mėgavosi maudynėmis bei vakarine koncertine programa.

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, vyko LTRS tarybos posėdis. Buvo aptartos ir apibendrintos sąskrydyje vykusių diskusijų išvados. Nutarta spalio pabaigoje rengti sąjungos suvažiavimą, inicijuoti bendro nacionalinių jėgų fronto susirinkimą.

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (LTRS) susikūrė prie Tautininkų sąjungos (TS) prisijungus Respublikonų partijai (RP) 2017 m. birželio mėnesį.

Tautinių jėgų sąskrydis rie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Tautinių jėgų sąskrydis prie Lūksto ežero | A. Stalilionio nuotr.

Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) yra tradicinė dešinioji Lietuvos politinė partija. Jos ištakos siekia „Varpo“ laikraščio leidėjų grupę veikusią XIX a. pabaigoje. 1916-1917 m. buvo įkurta Tautos pažangos partiją, kuri 1924 m. rugpjūčio 17-19 d. vykusioje konferencijoje, susivienijusi su Lietuvos žemdirbių sąjunga ir tapo Lietuvių tautininkų sąjunga. Pirmuoju LTS vadovu buvo išrinktas prof. Vincas Krėvė-Mickevičius (1924-1925). 1925–1926 m. LTS pirmininku buvo Antanas Smetona. Po 1926 m. perversmo LTS vadovui vėl tapus šalies prezidentu LTS kartu su krikščionimis demokratais suformavo vyriausybę. 1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, tautininkų partija buvo uždrausta, o jos žymesni nariai represuoti.

LTS buvo atkurta dar prieš Lietuvai atkuriant nepriklausomybę 1989 m. kovo 14 d., o 1990 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos narių sąjūdininkų grupė susibūrė į Tautininkų frakciją. 1990 m. LTS pirmininku buvo išrinktas Antano Smetonos brolio Igno anūkas – Rimantas Smetona.

2017 m. Tautininkų sąjungos pirmininku tapo Sakalas Gorodeckis, kuris ir liko reorganizuotos sąjungos –LTRS pirmininku. LTRS vicepirmininkais išrinkti buvęs Respublikonų partijos pirmininkas Valdemaras Valkiūnas, dr. Gediminas Navaitis, Marijus Čekavičius ir Juozas Dingelis.

Šiuo metu sąjunga vienija virš 3,5 tūkstančio narių.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. ŽEMAITIS:

  Gerai, balsuokit už Juozaitį 🙂

  Bet dauguma Lietuvos žmonių, o ypač išsilavinę žmonės balsuos už Gitaną Nausėdą. Bet jau Vilniaus akademinės bendruomenės (ypač – jaunesnių žmonių) tarpe be konkurencijos pranašaiusias G. Nausėda.

  Tad linkiu, kad G. Nausėda laimėtų šiuos rinkimus. Net neabejoju, kad jis taps pačiu geriausiu visų laikų Lietuvos prezidentu.

 2. Jonas:

  Tik akli gali balsuoti už D.G. įpėdinį ir Skandinavijos bankų plėšiančių nuo lietuvio 9 kailius statytinį. Manau, kad lietuviai ne akli ir neleis būti apiplėšti iki kaulų čiulpų.

  • ŽEMAITIS:

   Ką jie tau plečia? Kiek jau “nulėšė”? 🙂
   Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvoje sėkmingai veikia tokie puikūs patikimi, patikimų šalių (kurių grupėje mes norime būti) bankai, kaip SEB, SWEDBANK, DNB. Visuomet tik jais pasitikėjau ir pasitikėsiu.
   Ką gal geriau karts nuo karto bankrutuojantys lietuviško ar nekurių rytinių kaimynų kontroliuojami bankai? Tokių taip pat būta (pavadinimų neminėsim). Tipo jie mažiau plėšdavo? :)))

   SEB bankas dirba puikiai, G. Nausėda – protingas politikas, manau, vienas iš šio banko strategų. Tad jei tik jis (ko labai linkiu) sutiktų bolotiruotis į Lietuvos Respublikos prezidentus – tikrai su džiaugsmu už jį balsuosiu ir raginsiu kitus taip daryti.

   Iš esmės alternatyvos ir nėra. Visi likę kandidatai oi kaip nutolę nuo Nausėdos. O Juozaitis – dar toliau ir už juos.
   Tad net mažiausios abejonės – tik už G. Nausėdą.

   • mintis:

    Žmonės,kurie turėjo sąskaitose pinigų likučius SEB banke,bet nevykdė jokių operacijų,dėl lėšų nepakankamumo tuos varganus likučius daugelis prarado,nes kas mėn SEB bankas nuskaitė mokestį už paslaugas kurių nevykdė?Taip varganus žmonių pinigėlius galimai “suvalgė”?.Tuo tarpu< tie pinigų likučiai banko buvo naudojami paskoloms teikti ir už tai bankas gavo palūkanas?Patarėjas nori būti prezidentu?Jis supras,užjaus ir bus žmoniškas Lietuvos žmonėms su tokia banko veikla vargšų žmonių atžvilgiu?Jei prezidentas nedirba žmonėms, jų gerovei kurti,kai jų tiesiogiai renkamas< tai kas yra valstybė ir kam prezidentas reikalingas?Jis turėtų būti žmonių valstybėje angelas sargas,lygtai?

   • Stasys:

    Žemaiti, anonime, gal pats ir esi Nau Sėda? Parašyk kur išvežti 12 000 milijonų Lietuvos piliečių indėliai? Kodėl jie neinvestuoti Lietuvoje?

   • Pikc:

    Nepilnavertiškumo kompleksai (kas lietuviška, tas niekam tikę, o štai “importiniai” tai kaipgi gali būti blogai – taigi juk UŽSIENIS!”), su tuo susijęs visiškas nekritiškumas (“puikūs patikimi, patikimų šalių […] bankai” – nes taigi UŽSIENIO!), “infantilus patiklumas (“Visuomet tik jais pasitikėjau ir pasitikėsiu” – nes taigi UŽSIENIO!) ir lygiai taip pat susijęs fanatizmas (“Tad net mažiausios abejonės – tik už G. Nausėdą” – nes taigi UŽSIENIO bankus atstovauja!). Kai pagalvoji – o juk šita užsikompleksavusių infantilų fauna įsivaizduoja esantys PRANAŠESNI už normaliai mąstančius žmones! 🙂

 3. Getas:

  Šis ekonomistas jau gražiai kalba nuo Adamkaus laikų, tačiau Lietuva ekonomine ir socialine padėtimi yra priešpaskutinėje vietoje ES, o skurdo problema auga. Išskyrus Adamkų kiti prezidentai buvo ekonomistai ir net inžinierius-ekonomistas. Ką pasiekė prie jų Lietuva matome. Jei išrinks naivuoliai lietuviai ekonomistą, tai aš pasisakau, kad mums ir vyriausybės bei Seimo nereikia, lai Lietuvą valdo Švedijos vyriausybė, ten tokios socialinės atskirties nėra, jų Vyriausybė su Švedų bankais greit atstatys Lietuvą. Lietuvoje lai būna tik simbolinė Valstybės Taryba. Kviečiu daugumą pasisakyti už Lietuvos ekonomikos ir socialinių reikalų priklausymą Švedijos Vyriausybei.

 4. Arūnas:

  Keista, kad tautinių jėgų sąskrydyje nedalyvavo Jaunosios Lietuvos atstovai nei kaip dalyviai, nei kaip svečiai, net pats pačiausias ponas Stanislovas. O gal neįžiūrėjau?

 5. Aha:

  Nepamirskit, gerbiamieji, kad prezidento funkcija yra uzsienio politika.

 6. Kemblys:

  ,,Jos ištakos siekia „Varpo“ laikraščio leidėjų grupę veikusią XIX a. pabaigoje. 1916-1917 m. buvo įkurta Tautos pažangos partiją, kuri 1924 m. rugpjūčio 17-19 d. vykusioje konferencijoje, susivienijusi su Lietuvos žemdirbių sąjunga ir tapo Lietuvių tautininkų sąjunga. Pirmuoju LTS vadovu buvo išrinktas prof. Vincas Krėvė-Mickevičius (1924-1925). 1925–1926 m. LTS pirmininku buvo Antanas Smetona. Po 1926 m. perversmo LTS vadovui vėl tapus šalies prezidentu LTS kartu su krikščionimis demokratais suformavo vyriausybę. 1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, tautininkų partija buvo uždrausta, o jos žymesni nariai represuoti.”

  Sąjunga ar partija buvo uždrausta?..

 7. Nu kaip skamba! Įsiklausykite::

  Jo Ekselencija ,Lietuvos Respublikos Prezidentas-Gitanas Nausėda,SEB banko prezidento patarėjas!

 8. Prašalietis:

  Savo laiku Valinskas surinkęs Lietuvos klounus patriukšmavo ir,viskuom nusivylę Lietuvos žmonės,jį ir jo klounų chebrą išrinko į valdžią.A.Juozaitis nutarė pakartoti šį sėkmingą Valinsko”politinį chodą”.Subūrė dar neišsivaikščiojusius Lietuvos klounus į Lietuvių tautininkų ir Respublikonų sąjunga.”Gudriai”parašė sutrumpinimą(LTRS)matomai svajodamas,kad vyresnės kartos žmonės pagalvos,kad jis pradės su savo klounais”kūrti”Lietuvoje LTSR,kur nei vienas Lietuvos gyventojas negalvojo,kaip susirasti darbą ir pramisti ar apmokėti išlaidas už gyvenamuosius būstus.Būsimus potencialius rinkėjus po savo vėliava A.Juozaitis su savo 3,5 tūkstančių klounų chebra verbuoja iš tipinių durnių laivo runkelių tarpo,kurių bet kokiuose rinkimuose vienintelis kriterijus yra noras kažką už tai gauti arba,kad nors kažkas ko nors negautų ar netektų.Tokio klouno kai A.Juozaitis,kuris”strategiškai sugalvojo” tautiniams runkeliams perspektyvas gyventi Lietuvos-Latvijos sąjunginėje ar konfederacijos”supervalstybėje dar Lietuvoje nebuvo ir vargu ar kada nors atsiras.Durnių laivo veikėjų”išradingumui ir smikalkei”ribų nėra.Su A.Juozaičio”politiniu ir geopolitiniu išradingumu”nepakonkuruotų ir Vasaros gatvės”intelektualų prieglaudoje”apsistoję tautiečiai.

  • Pikc:

   Ir vėl nabagėlis kažko perdozavo… 🙂

   • Prašalietis:

    Pikc: Kaip visada yra malonu išgirsti lansberginio durnių laivo”tautinio intelektualo kompetentingą psichoanalitinę diagnozę”. Ar ne iš A.Juozaičio LTRS būsi? Po savo vėliava šiandiena A.Juozaitis buria dar neišsivaikščiojusius “didžiausius Lietuvos psichoanalitikus,intelektualus ir tautos gelbėtojus”.

  • mintis:

   Kad A.Juozaitis ir A.Valinskas yra net negretinami ir nelyginami.Iš esmės žmones lyginti yra nei etiška, nei protinga.Jei tai nesuvokiat, tamstos komentaras praranda prasmę kaip logiškas,kaip geranoriškas ,kaip teisingas.Gaila,bet taip yra.

   • Prašalietis:

    Aš,prisiminęs”politiką”Valinską ir jo”politinę”chebrą, savo subjektyviame komentare palyginau ne Valinsko ir Juozaičio asmenybes,bet siūliau prisiminti kokiais būdai ir lozungais savo laiku prisibrovė prie valdžios lovio Valinskas su tam tikslui suburta chebra ir kas iš viso to išėjo. Taip pat”drįsau pastebėti”,mano manymu,tokius pačius A.Juozaičio”politinius chodus”,kuris siekia prezidento taburetkės. Jei kas galvoja,kad ne taip, galėtų”pademonstruoti galimus skirtumus” ir kitiems neabejingiems tautiečiams….

   • Pikc:

    Šito veikėjo atžvilgiu ne tik “logiškas”, bet net apskritai “prasmingas” yra netaikytini epitetai. Niekaip. 🙂

    • Prašalietis:

     Paskaityk pats ką parašei ir pažiūrėk,ar suprasi pats ką norėjai savo parašymu pasakyti.

     • mintis:

      Ko nesupratote Piks parašyme?Labai aišku kas parašyta?:)Tai gal reiktų išmokti įsigilinti į parašyto,ar pasakyto teksto esmę ir priešais atsivers šviesos kelias?.Atrodo,kad Jūs net nesigilinat ką gerb.A.Juozaitis ar kiti sako,rašo?Galimai “varot” savo “litaniją” ir tiek per visus interneto puslapius?:):):)

      • Prašalietis:

       Jūsų gerb.A.Juozaitį girdžiu ir žinau ką jis rašo ir ką jis kalba nuo šauniųjų sąjūdžio laikų.Kas nori,tas žino visus jo buvuisus”politinius ir kitokius žygdarbius”.Kas nori tas žino ir šio”šiandieninio tautos ir Lietuvos gelbėtojo”biografiją.Kas nori,tas žino ką apie šiandienos”tautos gelbėtojo” darbus ir veiklą rašė sąjūdžio laikais greta jo buvę žmonės. mintis-Kaip labai”išsimokslinęs(-usi),ir kuriam(kuriai)”Labai aišku kas parašyta?:),gal parodysite mažaraščiui kaimo bernui,kur yra tame”aiškiame parašyme”veiksnys,kur tarinys ir kaip jie suderinti. Kam”užkirto kelią ar paneigė” išsimokslinusio intelektualo” Pikc parašytas žodis “NIEKAIP”. Nejaugi”filosofavimo ir fantazavimo meistras”A.Juozaitis su tokių komentuojančių”išsimokslinusių intelektualų”pagalba tikisi pasiekti prezidentinę taburetkę ir sukūrti Lietuvos-Latvijos”supervalstybinį darinį”.Nors kokių tik stebūklų lansberginiame durnių laive neatsitinka…

 9. Tvankstas:

  Džiugu akims matyti nuotraukose du savo šeimos žmones šiame sąskrydyje.

 10. Mano manymu Lietuvoje yra TIKTAI DU rimti vyrai, kurie galėtų ir norėtų būti LIETUVOS PREZIDENTU! Tai ARVYDAS JUOZAITIS ir VYGAUDAS UŠACKAS!!! Šį postą norėtų užimti ir moteris. Tačiau šį kartą joms teks tenkintis statisčių vaidmeniu!

  • Prašalietis:

   Tikrai”kompetentingo, matomai didelį išsimokslinimą ir aukštą intelektą”turinčio inžinieriaus pasakymas,kas galėtų būti Lietuvos Prezidentu. Šiandieniniame durnių laive 3-jo ir 4-jo žemės judėjimų atradėjas mato TIK DU RIMTUS VYRUS-A.Juozaitį ir V.Ušacką. Pagal Zubinų Romuką, A. Juozaučio ir V.Ušacko VYRIŠKUMAS IR RIMTUMAS nusako jų “profesionalias,žmogiškas,dalykines,charakterio ir visokias kitokias savybes”reikalingas šiandieninio Lietuvos prezidento pareigoms. Lietuva su A.Juozaičio ar V.Ušacko prezidentiniu vyriškumu ir rimtumu,”tvarkys kaip norės”ne tik Rusiją su Putinu, bet ir JAV su Trumpu. Apie Vokietiją su Merkel, ar Prancūziją su Macronu ir kalbėti nėra ko…. A.Juozaičiui tapus prezidentu, jo kuriamame Lietuvos-Latvijos”supervalstybiniame darinyje”,A.Juozaičio vyriškumas Latvijai leistų sudalyvauti Lietuvos provincijos statuse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: