G. Burneika. Skirtumai ir panašumai tarp biblinio ir baltų Dievo (video) (45)

Gintaras Burneika | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gintaras Burneika | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Skelbiame religijotyrininko Gintaro Bureneikos paskaitą, perskaitytą Romuvos stovykloje Dvarciškiuose (Švenčionių r.) 2018 m. rugpjūčio 15 Žolynų dieną.

„Šiandien tauta vertybių ir tapatybės kryžkelėje. Krikščionybė, sukompromitavusi deklaruojamas moralines vertybes, užleidžia vietą jos pagimdytai priešpriešai liberalizmui, ateizmui, agnosticizmui. Daugelis Lietuvos žmonių, siejančių krikščionybę su savo tautine tapatybe gręžiasi link savo gelminių baltiškų šaknų, tradicijų ir bando jas derinti su krikščioniškosiomis. Ar jos labai skiriasi? Ar suderinama krikščioniška ir baltiška seno prigimtinio tikėjimo Dievo samprata, požiūris į pasaulį, doros nuostatos?

Esu buvęs krikščionis. Ilgametės Biblijos studijos ir pastangos ja uoliai sekti leido pažinti jos poveikio žmogaus sąmonei gelmes, taip pat, suvokti radikalių ir nuosaikių – senoms tautinėms tradicijoms neabejingų krikščionių požiūrį į tautiškumą. Manau, kad pasaulėžiūros ir tikėjimo klausimas svarbus tiek tautinei tapatybei, tiek dorovei, nes iš to kuo tiki, galima pasakyti kas tu esi“, – teigia G. Burneika.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Mes baltai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Religija, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

45 komentarai

 1. Krikščionybė susikompromitavo:

  Krikščionybės dogmos yra pasenusios, žydų dievai mums visiškai svetimi, o ypač-jų biblijos.Senasis testamentas atskleidžia tikrąjį žydų dievo Jehovos pavidalą-žudyti ir grobti svetimas žemes .Ar gi tai dievas, kuris taip liepia?
  O pati struktūra, jų hierarcinė struktūra yra visiškai supuvusi-šimtai tūkstančių pedofilų, kurie kankino ir tyčiojosi iš nekaltų vaikų.Pragare jiems vieta.Ir viskas -dėl pinigų, aukso, kurio reikia Vatikano bankams, kad kunigai neišlaidautų šeimoms.Tam sugalvotas celibatas, kas yra ne kas kita kaip paslėptas ištvirkavimas ir vaikų išnaudojimas.Juk kunigai netgi nebuvo teisiami, kaip kad būtų bet kuriam piliečiui už prievartavimą.Sudegino mūsų knygas, runų raštijos šaltinius susirinko į savo požemius ir aiškina, kad mes raštijos neturėjome.Šviesuolius ir gyduolius , moteris žolininkes, žiniuones degino, kankino, plėšė ir skandino Tai tokia politika, tokia krikščionybės tikroji esmė.

  • Bartas:

   Na “katolikai” , kur jūsų klyksmas. Netiesa, nesąmonė ir t.t.

   • Kęstutis:

    Taip Bartai, nebus čia jokių jų pasisakymų, nes krikščionybė sunkus proto sužalojimas su ilgalaikėmis pasekmėmis. Tos krikščioniškos ligos ne taip lengvai gydosi, pasekmės dažnai jaučiamos visą likusį gyvenimą, panašiai kaip po erkinio encefalito… Dar labai norėčiau padėkoti Gintarui Burneikai už jo labai sunkų darbą tautai parodant į kokį š ar ž ji išsiterliojo. Tas pats liečią ir visus kitus tautos atskalūnus – krikšnaistus, induistus, budistus, komunistus, fašistus ir t.t. Pritariu Gintarui, kad ne šiaip sau mes gimėme šioje žemėje lietuviais, tokia mūsų paskirtis ir pareiga šį gyvenimą būti pačiais tikriausiais lietuviais, nes Lietuvoje gimėme ir gyvename. Va Bartai pamatysi kai tie labai jau mokyti ir prokrikščioniški dabar pratylės, bet po kelių dienų jau puls gintį kokį nukrypusi krikščionišką darinėlį… Užkliuvo už varčios ž,š ar kr ir vėl iš pradžios… Tiems kurie jau pagijo nuo krikščionybės ar net nebuvo susirgę, labai keistai atrodo, kaip žmogus gali mauroti visą gyvenimą tą patį sugedusį maistą ar jau visišką š… – mažu toje krikščionybėje dar ką nors gero suras??? Dideliam Š galima rasti tik š… na gal dar kartu su ž…

  • Raštija Lietuvoje atsirado Vytauto laikais, kai Lietuva apsikrikštijo,jeigu ką.

 2. Karolis:

  Stipriai rėžė…Pagarba!

 3. Aha:

  Todel Vatikanas ir neleidzia atidaryti savo archyvu.

 4. Kemblys:

  Žodžiu… krikščioniai nemato Dievo, o romuviai negirdi…

 5. Gintaras Raulinaitis:

  Senaisiais laikais, kai da nebuvo lietuviško rašto, buvo rašoma senąją gudų kalba. O mes gi turime dabar labai modernią lietuvišką abėcėlę. Kitom pasaulio tautoms tik pavydėti! Aš kuriu Gintarveidžio Šviesos Karalystę, kurioje gyvensime su Taika, Meile ir Humaniškai!! Aš kviečiu užmiršti krikščionių religiją ir jungtis prie mano tikėjimo, kuri skelbia kuriantis Rojų Gyviesiems visame Pasaulyje!!!!

 6. Aistis Krivaitis:

  Gerbiamas Gintarai, Jūs jau šiandienės KRIKŠČIONYBĖS ANALITIKAS, nes šiuolaikinis Rabinatas, siekdamas sukompromituoti ir siekdamas susigrąžinti prarastą X amžiuje įtaką CATHOLICS-ų bažnyčiai, labiausiai siekdami pasigrobti – susigrąžinti sukauptus Vatikane NEĮKAINOJAMOS VERTĖS auksą ir neišpasakytai didelius turtus,
  PASTARAISIAIS DEŠIMTMEČIAIS specialiai išplėtojo KRIKŠČIONIŠKĄJĮ – catholics-ų pavadinimą, VILDAMIESI VĖL SUGRĮŽTI, KAIP JUDĖJIŠKIEJI – KRIKŠČIONYS Į VATIKANĄ.

  O šiaip nuoširdžiai dėkoju už gilią Katalikybės ( tik nežinau, kodėl mes- lietuviai taip lengvai priimame svetimtaučių žodžius ir sulietuvinę naudojame: CATHOLICS- katalikai, PAPIEŽ (lenk)- popiežius, kai turėtų būti TĖVAS ; arba Pagani (graik) – pagonimis , kai turėtų būti – žemdirbiai; arba VOKIEČIŲ ŽYDO TIK 1862 metais PRIMESTĄ LIETUVIAMS BALTŲ PRAVARDĘ, kai ilgus tūkstantmečius buvome ARIJAIS arba AISČIAIS, SARMATAIS, arba kai mūsų tautos kalendorius skelbia dabar einančius 7526 metus nuo pasaulio sutvėrimo; arba, kai penkis metus (1009-1014 m.m.) šventę Lietuvos valstybingumo paminėjimą VATIKANO IR VOKIETIJOS archyvuose, NUO 2015 metų kažkokiam tai padlaižiui bumbliui ar dumbliui “įrodžius” svetimtautei prezidentei LIETUVIŠKOS ŠVENTĖS NETIKSLINGUMĄ, DĖL PATRIOTINIŲ JAUSMŲ NAIKINIMO, atsisakome švęsti savo tūkstantmečio augimą) analizę.
  O kartu stebiuosi, kodėl Jūs neakcentuojate, KAS SUKŪRĖ CATHOLICS-ų tikėjimo knygą – BIBLIJĄ? Nes , reikia suprasti, kad ŽYDAI – JUDĖJAI savo smegenimis 3000 metų jUDĖJIŠKO AUKLĖJIMO auklėti SAVANAUDŽIAIS IR ŽIAURIAIS VERGVALDŽIAIS, TURĖJO didžiausią TIKSLĄ – NAUJU TIKĖJIMU PAVERGTI KITAS TAUTAS , KAD NAUJAI PAVERGTŲJŲ AUKOMIS DAR LABIAU TURTĖTŲ IR AUGTŲ ŽYDŲ TAUTOS IŠLIKIMO FONDAS. Jūsų žiniai, o mano nuostabai, kai sužinojau, kad apipjaustytieji žydų misijonieriai , atvykę su Kolumbu Amerikos žemėn, tuomet įkūrė ligi šiol čia veikiančią JUDĖJIŠKAI -KRIŠTIJONIŠKĄ RELIGIJĄ IR BAŽNYČIĄ. Kas , atrodytų, visiškai nesiderina.
  Tačiau į Lietuvą nuo 1386 metų buvo masiškai ir PRIEVARTA ĮVEDINĖJAMA KATALIKYBĖ – SU VATIKANO PALAIMINIMU, bet ne KRIKŠČIONYBĖ.
  KRIKŠČIONYBĖ – BUVO IR YRA TIKĖJIMAS VIENINTELIU VISATOS IR ŽMONIJOS, GYVŪNIJOS TVĖRĖJU – DOROVINGUOJU DIEVU. Manau, kad tokiais dorovingais buvo ir mūsų pirmtakai – AISČIAI IR ARIJAI. PRIEŠ CATHOLICS-INTOJE LIETUVIŲ TAUTOJE GYVAVO MEILĖ, IŠTIKIMYBĖ, PAGARBA IR ATJAUTA , šeimyninis- gimininis visapusiškas bendravimas, susiklausymas ir darna, kur kiekvienam šeimos nariui rūpėjo visos šeimos , genties , bendruomenės laimingas ir geras gyvenimas. Aisčių tautoje nebuvo išnaudotojų. Okupantai lenkų šlėktos antnešė į mūsų kraštą iš Lenkijos vergvaldystę ir žiauriausią išnaudojimą, Jogailai atvėrus laisvus kelius į Lietuvą LENKŲ vandalams – lietuvių tautos pavergėjams ir tautos naikintojams.

  600 metų ir ligi šiolei mes vis dar tebejaučiame lenkų – vandalų – pavergėjų troškimą vergvaldžiauti mūsų krašte, išnaudoti mūsų žmones, juos nutautinant ir nuskurdinant. XXI amžiuje – tai mūsų didžiausi , gerai užsislaptinę priešai. Panašiais priešais ir tautos nuodytojais veržiasi sugrįžti į Lietuvą ir Lietuvių tautą, kaip MŪSŲ KRAUJU išauginta – 600 metų Lietuvoje parazitais gyvenusi žydų, dėl subendrėjimo pasiskelbusi – LITVAKŲ – JUDĖJŲ – PARAZITUOJANTI TAUTA.

  Vatikano apipjaustytieji POPAI – šv. TĖVAI – kitatikius IV- X amžiais pravardžiavo PAGANI-mis (graikišku žodžiu) – nekilmingaisiais žemdirbiais.
  Senovės Egipte ir Romos imperijoje ir kitose aplinkinėse tautose gyveno KRIKŠČIONIŠKO TIKĖJIMO ŽMONĖS. IR JĖZUS BUVO PAKRIKŠTYTAS KRIKŠČIONIU EGIPTE. Žydai iš KRIKŠČIONIŠKOJO tikėjimo susikūrė savąjį SAVANAUDIŠKĄJĮ JUDĖJŲ TIKĖJIMĄ ir jie tiki tik vieninteliu Tvėrėju, net save paskelbia savojo žydo Abraomo išrintkąja tauta, su jiems padovanota Izraelio žeme.
  Žydų rabinų samdytieji apipjaustytieji KETURI IŠMINČIAI laike 300 metų (tarp 50-350 n.e.m.) PARAŠĖ 24 KNYGAS APIE žydų nužudytojo – nukryžiavimu JĖZAUS GYVENIMĄ, kurio niekad nebuvo nei matę, nei girdėję. Žydų vyriausieji rabinai, apibendrinę tas 24 knygas , sukomplektavo VIENĄ KNYGĄ – BIBLIJĄ – CATHOLICS- ų tikėjimo knygą. Vadovėlį žydų Catholics-ų kunigams, nes pradžioje Catholicsų tikėjimo platintojais buvo tik APIPJAUSTYTIEJI – JUDĖJAI . ŽYDAI , IR KONSTANTINOPOLYJE , IR VATIKANE, IR PRAGOJE CATHOLICSŲ BAŽNYČIOS IMPERIJĄ VALDĖ. APIPJAUSTYTIEJI JUDĖJŲ KUNIGAI buvo CATHOLICSŲ BAŽNYČIOS IMPERIJOS ĮKŪRĖJAIS , VYSKUPAIS IR POPIEŽIAIS LIGI X AMŽIAUS. BIBLIJOS Vadovėlį, kaip lengviau PARAZITIŠKAI ĮSLINKTI Į KITAS TAUTAS, IR JAS PAVERGTI, UŽVALDYTI, VERGOVĘ SKLEIDŽIANČIU CATHOLICS-ų TIKĖJIMU; ŽYDŲ – JUDĖJŲ PLATINAMAIS ALKOHOLIO NUODAIS, UŽVALDANT KITATIKIŲ PROTUS, SUSARGDIANT JŲ SMEGENIS ALKOHOLIO PRIKLAUSOMYBės sindromu , BEVALIŠKUMUI, ir blogiausiomis antikultūriškomis savybėmis – vergišku paklusnumu CATHOLICS-ų bažnyčiai ir NAUJIEMS , IŠ LENKIJOS ATĖJUSIEMS ŽIAURIESIEMS JAU sucatholics-intiems lenkų krikštytojams – vandalams, ir lietuvių turtų užgrobėjams, nutautintojams ir naikintojams – vandalams šlėktoms . Lietuvių tauta nuo 1386 metų buvo okupuota ; SUSVETIMĖJUSIO GARBĖTROŠKOS ir PARSIDAVĖLIO karaliaus JOGAILOS; be kovos įleidusio šimtus tūkstančių lenkų krikštytojų ir šlėktų, bėgusių iš Lenkijos nuo LABAI ŽIAURAUS GERMANIZACIJOS IR CATHOLICS-inimo; IR ŽYDŲ – JUDĖJŲ – sukčių ir alkoholio platintojų SKOLON SEPTYNERIEMS METAMS, už šias kenkėjiškas savybes tautoms, išvariusias juos iš savųjų kraštų. Polonizavimas su CATHOLICS-inimu Lietuvoje vyko 600 metų. Alkoholis drauge su nauju , propaguojančiu nuolankumą vergvaldžiams – vergoviniu tikėjimu Catholics-inimu,- taip pat skleidė Lietuvoje 600 metų. 23 lietuvių kartos augo trigubos vergovės : PIRMA- okupantams ir grobuonims – lenkų šlėktoms – naujiems žiauriausiems VANDALAMS – pavergėjams ir ŽEMINUSIEMS LIGI BURŲ- VERGŲ IŠNAUDOTOJAMS, ANTRA, – lenkų Catholics-ų krikštytojams – kunigams, SUNAIKINUSIEMS – TIESIOG IŠŽUDŽIUSIEMS VISUS KELIS ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ KRIVIŲ, VAIDILŲ IR VAIDILUČIŲ, SUNAIKINUSIUS MILIJONUS NENORĖJUSIŲ
  PAKLUSTI CATHOLICS-INIMUI, LIKUSIŲJŲ VERGŲ TARPE naikinusiems lietuvių kalbą, SENUOSIUS VARDUS, VIETOVARDŽIUS. žiauriausiais siekusiems lietuvių TAUTOS SUNAIKINIMO – pavertimo – SUGYVŪLĖJUSIAIS, BEVEIDŽIAIS VERGAIS, ir TREČIA – lietuvių tautos ALKOHOLINIME, vykdomame labai rafinuotu JUDĖJŲ KELIU LYG LASVANORIŠKAI PLATINAMO ALKOHOLIO (pagal žydų -JUDĖJŲ Torą)SEPTYNERIŲ METŲ SKOLON PARDAVINĖJAMO ALKOHOLIO, vergingoje vergovėje gyvenančiųjų lietuvių tautoje. Dėkoju Autoriui, pirmą kartą paskelbusiams, kokias baisybes nešė Catholics-ų krikštytojai visoms tautoms ir LIETUVIŲ TAUTAI: NIEKAS NESKELBIA, KIEK LENKŲ VANDALAI KRIKŠTYTOJAI , LIETUVOS karaliaus JOgailos laisvai įleisti į Lietuvos kraštą, PIRMIAUSIAI – sunaikinti visus mūsų Krivius- Vaidilas – Vaidilutes – ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ JŲ , jų sukurtas šventvietes, o kartu su jais ir MILIJONUS LIETUVIŲ , pravardžiuojamų lenkiškai- chamiškai -PAGANI-mis, nenorėjusių priimti NESUPRANTAMA – LENKIŠKA KALBA IR PRIEVARTA SKLEIDŽIAMĄ CATHOLICS-sišką tikėjimą. MILIJOJNUS išžudytų LIETUVIŲ – pagonių. Ir vien dėl to, kad 600 metų mūsų kraštą valdė ir grobė lenkų vandalai, užvaldžiusieji viską Lietuvoje, jie neleido skleisti tų baisiųjų ŽMOGŽUDIŠKŲ LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTIJOMO LAIKŲ . Jų istorikai ir rašytojai rašė pagal save – ŽEMINANČIĄ LIETUVIŲ TAUTOS IR KARALYSTĖS ISTORIJĄ (kaip dabar tai daro Bumbliauskas, apdovanotas Lenkijos ordinu už lenkų tautos aukštinimą ir lietuvių tautos BŪRINIMĄ – MELAGINGĄ NUVERTINIMĄ): ir mūsų Karaliai ar Kunigaikščiai – brolžudžiai, ir menkos moralės, o lenkų šlėktos – vandalai – kultūros nešėjais Lietuvoje, lenkų krikštytojai – kunigai ir vienuoliai- ANTILIETUVIŠKOS KULTŪROS IR NEPAGARBAUS LIETUVIUI TIKĖJIMO nešėjais. Mūsų tautiečiai negali pamiršti SVARBIAUSIŲ MŪSŲ 600 METŲ VERGOVĖS ĮGYVENDINTAS PASEKMES: LIETUVIŲ SMEGENYSE ĮDIEGTĄ VERGIŠKĄJĮ SINDROMĄ , PAPILDYTĄ – PAREMTĄ PROTUS ŽUDANČIA ALKOHOLIO PRIKLAUSOMYBE. Lenkų – vandalai ir judėjai per 600 metų sukūrė tokią lietuvių tautą, kurioje ir dabar nebeturime pakankmai kultūringų ir išprususių tautiečių, galinčių be PRIKLAUSOMYBIŲ VALDYTI LIETUVIŲ TAUTĄ, MŪSŲ VALSTYBĘ. Catholics-ška Vegovė – išvystė ir GOBŠUMĄ, UŽGOŽUSĮ aisčių – lietuvių tautoje būjojusius – ATJAUTĄ IR DORUMĄ: ČIA geriausiu pavyzdžiu tarnauja mūsų dabartinių laikų “OLIGARCHO” GIMINĖ- KLANAS; “GELEŽINĖ” PREZIDENTĖ – teisėsaugos vergė; kubiliniai ir butkievičiai… ir LIETUVOS Catholics-ų bažnyčios bačkiniai – “hierachai”, atsiųstieji iš Vatikano pasisavinti ir valdyti lietuvių tautos sukrautus turtus (prisiminkite Lietuvos Catholics-ų sukrautus aukso turtus, neseniai demonstruotus Bažnyčios parodoje, rodytoje tik Lietuvos ELITOS atstovams, tik ne tiems Lietuvos paprastiesiems žmonėms- bažnyčios vergams, kurie per amžius sukrovė tuos, auksu žvilgančius turtus, tuos bažnytinius . vienuolynų ansamblius). Tarp kitą ko, statytus ne kieno kito, kaip LITVAKŲ – LAISVŲJŲ MŪRININKŲ – MASONŲ už suaukotus lietuvių pinigus… lenkų CATHOLICS-ų klebonams ir vienuolijų valdytojams..

 7. Tegul Vatikanas ir ateityje saugo tą “paslaptį” savo archyvuose! Ši paslaptis jau nėra paslaptis! Mat, SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA JI JAU ĮMINTA! Visi šaltiniai, o tai ir “Senasis Testamentas”, ir indų “Ramajana” bei “Mahabharata”. ir “Iliada bei Odisėja” ir kiti seniausiųjų kultūrų šaltiniai,( kurių per 500!), jau yra įminti! Ir tai padaryta SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA!!! Pasirodo, kad mūsų protėviai gamtoje vykusius fizinius procesus stebėjo per 500 000 metų! Tai liūdija įmintas – ŠUMERŲ “KARALIŲ SĄRAŠAS”!!! Visi šie šaltiniai yra – GEOFIZINIŲ PROCESŲ ŽEMĖJE STEBĖJIMŲ REZULTATAS, kurie Žemėje kartojasi periodiškai kas 6000 ir 96 000 METŲ!!!

 8. Tegul Vatikanas ir ateityje saugo tą “paslaptį” savo archyvuose! Ši paslaptis jau nėra paslaptis! Mat, SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA JI JAU ĮMINTA! Visi šaltiniai, o tai ir “Senasis Testamentas”, ir indų “Ramajana” bei “Mahabharata”. ir “Iliada bei Odisėja” ir kiti seniausiųjų kultūrų šaltiniai,( kurių per 500!), jau yra įminti! Ir tai padaryta SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA!!! Pasirodo, kad mūsų protėviai gamtoje vykusius fizinius procesus stebėjo per 500 000 metų! Tai liūdija įmintas – ŠUMERŲ “KARALIŲ SĄRAŠAS”!!! Visi šie šaltiniai yra – GEOFIZINIŲ PROCESŲ ŽEMĖJE STEBĖJIMŲ REZULTATAS, kurie Žemėje kartojasi periodiškai kas 6000 ir 96 000 METŲ!!!

 9. ŽEMAITIS:

  Nemanau, kad yra panašumų.

  Senoji mūsų religija buvo labiau panteistinė, nei teistinė (politeizmas, monoteizmas). Ji labiau primena šamanizmą, kažkuo – net budizmą (ne, nesuklydau – ne induizmą, o budizmą). Yra artimas šiandieninėms ekologinių grupių pasaulėžiūroms.
  Dievas buvo labiau suvokiamas kaip visuma, Visata (“viskas yra Dievas”). O mitologijoje minimos dievybės – tai tik dalinai savarankiškos tos Visumos – Dievo savybės. Tad nebuvo nieko panašaus nei į senovės graikų, nei į senovės romėnų ar egiptiečių religiją. Nebuvo panašumų ir su monoteistinėmis (judaizmas, krikščionybė, islamas, zorastrizmas ir kt.) religijomis.
  Šiek tiek gal panašesnė į induozmą, o labiausiai – į iš jo kilusi budizmą, džainizmą, taip pat šamanizmą. Bet irgi nėra tapati. Ji buvo savita – Vidurios Europos panteistinė, gal kažkiek pereinanti į politiezmą forma.
  Manau, kad giliausiai senųjų baltų tikėjimų (būtent – daugiskaitoje, nes kiekviena gentis turėjo savas to tikėjimo atnmainas) geriausiai yra pažinę G. Beresnevičius, J. Greimas, gal dar ir N. Vėlius.

 10. Skirtingais laikais mūsų protėviai turėjo labai ir labai skirtingus dievus. Tačiau pagrindiniu dievu, visais laikais , protėviams buvo tai – kas jiems švietė – SAULĖ, ar MĖNULIS. Nuo I-jo a.pr.m.e. vidurio, iki V-jo amžiaus, mūsų protėvių dievu buvo MĖNULIS! Sarmatijos laikais (nuo i-jo iki V-jo a.) buvo garbinamas ir dievas GŪDAS (laikui bėgant tapęs Gotu!). Kiekviena gentis (ar šeima) turėjo ir savo (namų) dievą. 5-jo a. pabaigoje, anot mūsų protėvių šaltinių, “Mėnuliukas siuntė piršlius pas SAULŪŽĘ, O NETRŪKUS JĄ IR VEDĖ! “! Po šių “jungtuvių”, Šiauriniame Žemės pusrutulyje prasidėjo MĖNULIO ir SAULĖS dvivaldystė, kuri tęsis iki 2500-jų metų! Nuo 2500-jų metų Šiauriniame Žemės pusrutulyje bus SAULĖS VIENVALDYSTĖ! Bus tiktai DIENA ir tiktai VASARA!!!
  Galime tiktai didžiuotis, kad LIETUVIŲ garbingiausioji praeitis yra įminta, bei TREČIAS ir KETVIRTAS ŽEMĖS JUDĖJIMAI buvo atrasti, būtent protėvių dievų DĖKA!!!

 11. Anot šaltinių, nuo V-jo iki I-jo t.pr.m.e. danguje viešpatavo SAULĖS Dievas SAULIUS! ( Dievo vardas nepakeistas)! Būtent tame laikmetyje ( nuo 3500-jų iki 2500-jų metų) dievo SAULIAUS SŪNUS Faetontas ( Agnis) ir sudegino ŽEMĘ!
  Kadangi visi geofiziniai procesai Žemėja kartojasi periodiškai kas 6000 metų, nesunku paskaičiuoti, kad mūsų laikais šis geofizinis procesas, Žemės šiauriniame pusrutulyje, prasidės jau nuo 2500- jų ir tęsis iki 3500 -jų metų!

 12. Diedukas:

  Rimtas pranešimas, yra apie ką pagalvoti, ačiū autoriui, kad paviešino citatas, kurių dauguma nesame skaitę. Dabar turime daug platesnį ir aiškesnį vaizdą apie krikščionybę, galim atskirti ką jie kalba viešai, o kaip surašyta Biblijoje. Skiriasi kaip diena nuo nakties. Neįtikėtina, bet panašu į demagogiją. Kažkada taip tikėjau bažnyčios žodžiais, deja…

 13. AR GALIMA LYGINTI DIEVUS?! Bet kuris, iš daugelio tūkstančių, BIBLINIS dievas, SIMBOLIZUOJA GAMTOJE VYKUSĮ GEOFIZINĮ PROCESĄ!!! Tai vertingiausia protėviais (per dievus!) palikta informacija ir proistorinių laikų! ŠUMERŲ šaltiniai (“Šumerų KARALIŲ SĄRAŠAS”!) siekia net 450 000 metų laikotarpį! Arijų Baltų (Lietuvių) šaltiniai – 960 000 METŲ! Ar mūsų laikų besiformuojančios ARIJŲ-BALTŲ grupelės aplamai pažįsta mūsų, bent 1000 metų, praeitį?. Gaila, tačiau NE! Ar ne laikas jiems pasidomėti bent mūsų POLIGLOTO – PROISTORIKO ČESLOVO GEDGAUDO ir PROF. MARIJOS GIMBUTIENĖS DARBAIS?! LAIKAS!!!!

 14. GAILA LIETUVOS IR LIETUVIŲ! Daugelis jų vis dar nežino, kad LIETUVIŲ KALBA YRA SENIAUSIA PASAULYJE! Jai jau per 96 000 metų! Deja, nežino ir tai, kad LIETUVIAI, kaip ir indai, hetitai, šumerai ir t,t,, turėjo ir tobuliausią raštą! Būtent todėl mes dabar skaitome vienus iš seniausių Žemėje epus – “Iliadą ir “Odisėją”, kuriuos mums paliko mūsų protėvis – arijų Krivių Krivaitis VANDENORIUS! Pirmajame šaltinyje jis aprašo (“TERO” – Atlanto – Santarinį) ugnikalnio sprogimą, Egėjo jūroje! Antrajame – po šios 1179 m.pr.m.e. įvykusios katastrofos, – 20 metų, Viduržemio jūros regione, drebėjusią žemę. (Odisėjas – simbolizuoja Žemės drebėjimą!).
  O kur arijų- baltų SENASIS TESTAMENTAS, kurį galima įminti tiktai ir tiktai LIETUVIAKALBIAMS, kaip ir indų Šventąjį Raštą MAHABHARATĄ. Aplamai, be SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS PASAULIS YRA AKLAS! Man skaudu, kad net ir alkos vadovai, visiškai nesidomi SENIAUSIĄJĄ LIETUVOS PRAEITIMI?!

 15. Titas:

  Nuostabu!Jau dabar šis žmogus tapo tautiškas? Nesenai dar viešai niekino lietuvius,kaip nevykėlius,buvo įkūręs krikščionių bendruomenę iš kurios narių Lupo po kelias dešimtines iš kiekvieno.Kai grupė subyrėjo,tapo lavinimo.Gėda romuviečiams,kad jų gretose tokie žmonės!

 16. Titas:

  Atsipršau, turėjo būti “kai grupė subyrėjo tapo pagonimi”.

 17. Varas:

  Gintaras mano, jog „pasaulėžiūros ir tikėjimo klausimas svarbus tiek tautinei tapatybei, tiek dorovei, nes iš to kuo tiki, galima pasakyti kas tu esi“. Tačiau pažinimo negalima apibrėžti vienu matu, ir tuo „pasakyti kas tu esi“. Todėl išmoningiau tarti, jei nori būti ramus – tikėk, o jei nori pažinti – ieškok.

 18. Nerasite panašumo tarp dievų, jeigu nepažinsite mūsų SENIAUSIOS ŽEMĖJE KULTŪROS GELMIŲ!? Priešistoriniais laikais tokių PROBLEMŲ net nebuvo! Mat visi meldėsi tiktai tam, kuris buvo DANGUJE – SAULEI ar MĖNULIUI! Arba, kaip dabar bažnyčioje sakoma – ant DANGAUS! Pavyzdžiui, nuo 1000 a.pr.m.e. iki 500 a.pr.m.e, danguje PAKAITOMIS viešpatavo “dievas” – SAULĖ ar MĖNULIS! Taip gimė SALIAMONAS – SAULĖ ir MĖNULIS!
  Beja, labai panaši situacija (Šiauriniame Žemės pusrutulyje), ant DANGAUS, yra ir mūsų laikais – nuo 500- jų iki 2500-jų metų! Nuo 2500-jų (ant dangaus!) viešpataus jau viena SAULĖ!!! (Mėnuliukas, Šiauriniame Žemės pusrutulyje, eis į “užtarnautą poilsį!) (Pietiniame, visą šį laiko tarpą, – viešpataus tiktai vienas MĖNULIS!!!!.
  TAD NEIŠRADINĖKIME NAUJŲ DIEVŲ!!!

 19. Titas Purvaneckas:

  Tai dabar jau Burneika lietuvybės šalininkas?Dar nesenai lietuvių tautą savo viešose paskaitose vadindavo chamais!

  • Varas:

   Titai, gal asmenybės ideologiniai pokyčiai nebūtinai yra blogis, juk nuo pasaulio civilizacijos aušros žinoma, jog ieškojimas veda į nušvitimą. Dargi, dabar ir Seimo nariai nesibodi keisti partines pozicijas, net buvęs marksizmo ideolojas patapo Sąjūdžio lyderiu, krikščioniu.

 20. Titas Purvaneckas:

  Na, gerai pažįstu Burneikos sūnų,kuris tvirtina,kad šis žmogus jokios tiesos neieško,bet laksto visą gyvenimą iš religijos į religiją,siekdamas tarp jų suburti sau pavaldžią grupę.Buvo sekmininkas,paskui tapo musulmonu sunitu,paskui musulmonu vahabitu,paskui sufijumi,paskui,kūrė koranitų sektą ,paskuivėl atsivertė į krikščionybę ir tapo baptistu,paskui evangeliku apaštalų dvasioj ir kažkelintą kartą persikrikštijo,paskui tapo septintos dienos adventistu,dabar tapo romuviečiu.Ai,dar vienu metu Burneika skelbė mokymą panašų į jehovistų.Įdomiausia,kad vusose jis viešai skelbdavo tą mokymą,kuriam tuo metu priklausė.Daugybė žmonių šį žmogų pažinoję laiko jį nestabiliu .Sūnus pasakoja,kad dar nesenai Burneika buvo Putino ir Rusijos fanas,džiūgavo kai okupavo Krymą,žemino lietuvius,dabar staiga tampa tautiškas.Netiki tokiu progresu,net jo artimieji..

 21. Mūsų protėviams, per tūkstantmečius, dievais buvo TIKTAI SAULĖ, arba MĖNULIS!!! Tai priklausydavo nuo LAIKMEČIO!!! Beje, seniausiųjų kultūrų šaltiniuose, nerasite nei vieno, net sudievinto, VALDOVO! Už šį nusižengimą, raštininkas, o jis ir metraštininkas, būdavo atsakingi prieš tą patį DIEVĄ SAULĘ – PRADŽIAPATĮ !!! Tad nesistenkime atgaivinti tai, ko niekada šioje Žemėje (iki krikščionybės!) negalėjo būti ir nebuvo!!!

 22. Pasirodo, kad SENIAUSIA ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBA, verta ne tiktai Maskoliūno dėmesio, bet PASAULIO!!! Suprantama, tame tarpe ir ALKOS!

 23. Rita:

  Sėdi tvarte ant kaladės, pakabinta apiplyšusi paklodė, tipo, fonas marmūzei paryškinti. Kalba visiškus vėjus,atseit baltai vadovavosi regėjimu. Tai kam tada jis kalba? Sėdėtų ant kaladės, tylėtų, o žmonės veizėtų į jį,o dabar panašūs visi buvo į krikščionis, nes dominavo klausa😀

 24. Kitas kampas:

  Kadangi Alkas pabijojo įdėti kitą nuomonę, rekomenduoju perklausyti įrašą kuriame G. Burneikos paskaita yra sutriuškinta. Įrašą rasite Tiesos akibrokštų facebook puslapyje. Smagaus žiūrėjimo.

 25. DĖMESIO ! Каršta naujiena ! Gintaro Burneikos kaukę nuplėšia jo sūnus !

 26. Video rasite Naglio Daubaro facebook paskyroje.

 27. Saliamonas:

  Ačiū, Nagli, kad demaskavai šį veikėją. Padėjai suprasti, kodėl Burneika kalba tokius vėjus. Turbūt šlapimo gėrimas atsiliepė smegenims😀

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *