A. Juozaitis. Seimas siekia įteisinti daugybinę pilietybę pažeisdamas Konstituciją? (33)

Arvydas Juozaitis | Alkas.lt nuotr.

Arvydas Juozaitis | Alkas.lt nuotr.

Apgailėtina, kad Seimo dauguma sesijos pabaigoje balsavo už Referendumo įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama padaryti išimtį numatomam referendumui dėl dvigubos pilietybės. Šiame konkrečiame referendume, kurį tikriausiai paskelbs valdžia, sprendimui priimti tuomet jau nebereikėtų pusės visų piliečių balsų, o užtektų tik pusės iš tų, kurie atėjo.

Lydekai užsakius, valdžiai panorėjus, specialias sąlygas norima sudaryti daugybinės pilietybės įteisinimui.

Nors Seimo kanceliarijos Teisės departamentas aiškiai nurodė, kad siūloma išimtis prieštarautų Konstitucijai, Teisės ir teisėtvarkos komitetas bei Seimo salėje sėdėję Seimo nariai to visiškai nebojo. Jie pasitenkino pažadais, kad dėl šio įstatymo rudenį Seimas pats kreipsis į Konstitucinį teismą. Matyt tikisi, kad Konstitucinis Teismas staiga pakeis savo „doktriną“, kaip jau ne kartą yra buvę…

O juk Seimo stalčiuose guli Lietuvio paso įstatymų paketas, kuris Lietuvoje kilusiems, jų vaikams ir vaikaičiams, net jei jie įgytų kitos šalies pilietybę, suteiktų visas Lietuvos piliečio teises, išskyrus dalyvavimą rinkimuose. Lietuvio pasas taip pat suteiktų jo turėtojui teisę greituoju būdu atkurti Lietuvos pilietybę. Tai sumanymas, kuris išlaikytų išvykusiųjų ryšius su Lietuva – jie bet kada galėtų laisvai atvykti į savo šalį, mokytis, dirbti, turėtų kitas piliečių turimas lengvatas. Tai būtų tikrasis lietuvių vienijimosi kelias.  Lietuva turi sudaryti sąlygas grįžti, o ne išvykti.

Tačiau mūsų politinė klasė renkasi tautos skaldymo ir pilietybės instituto griovimo kelią, kai būtų sukurti dviejų rūšių piliečiai – vieni, kurie turėtų ir teises, ir pareigas, o kiti – kurie turėtų tik teises.

Akivaizdu, kad tai tik skatintų migraciją, skatintų kitos šalies pilietybės priėmimą ir silpnintų išeivių ryšius su Lietuva.

Susitikimuose su išeiviais įsitikinau, kad Lietuvio paso modelis būtų jiems priimtinas, o dvigubos pilietybės problemą eskaluoja tik Pasaulio lietuvių bendrijos vadovaujantys asmenys. Negi tik taip jie geba parodyti, jog kažką veikia?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , .

33 komentarai

 1. Žemyna:

  Seimas visus metus laiką tuščiai leido, riejosi, kėlė tikrą alasą (kaip anais laikais troleibuse su visais riedavosi mūsų gelbėtojų žmonos), – žodžiu, plušo, stengėsi kaip nors posėdžių laiką „turiniu užpildyti”. Visi kiti tautai ir valstybei rūpimi klausimai stalčiuose paralyžiuoti gulėjo.
  Visai tai tam, kad paskutinę savaitę galvotrūkčiais (kad niekas nei susigaudyti, nei sureaguoti nespėtų), klastingai suvarė tautai ir valstybei pražūtingą lyg peilį įstatymą į nugarą, ir narsiai spruko atostogų.
  Kokia išmintis: – juk prieš akis visa vasara! Per ją žmonės nuleis garą (o gal dar kas „geresnio” atsitiks, pasitarnaus jiems dūmų uždanga), ir rudenį jie galės žydrom akutėm nekaltai žiūrėdami vėl susirinkti į Seimą ir pagiedoti himną, kad Šviesa ir Tiesa vėl juos lydėtų… Tokia tiesa, kokią jie ją tądien įsivaizduos. Juk senos sampratos jau atgyveno… Tad ir Konstituciją narsiai ir staigiai į pensiją paleido. Daug naudingo nudirbo „mūsų” atstovai…

 2. Kalvis:

  A.Juozaistis pretenduoja užimti žiniasklaidoje Karbauskio vietą. Nenustebkite jog greitai Lietuvos žiniasklaida ir LRT Juozaitį su žemėmis sumaišys ir iš pretendento į prezidentus bus 1proc. rinkėjų balsų. Pone Juozaiti, atsargiai sufrazėmis ir vertinimais nes neitiksit liberių elitui sumaišys su purvu. Va taip yra Lietuvoj taip ir Karbauskiui nutiko.

  • lukas:

   vieno nesuprantu: ko gailęti tos dvigubos ar penkiagubos pilietybės? ar dėl to nutautėsim?

   • Kęstutis:

    …na kaip atrodytų jei tavo motina iš karto būtų pilnateisė dviejų, trijų, penkių šeimų žmona ir mama?… Tokį atvejį tai tikrai būtų sunku suprasti…

   • ExO:

    Lukui: negaila, bet yra antra medalio pusė – leidus dvigubą pilietybę, Lietuvos rusai ir lenkai taip galės turėti dvi. Iš to – Rusija ir Lenkija turės visas teises ginti čia savo piliečius; kurios valstybės interesus tokie žmonės atstovaus?

   • ExO:

    “Rusija ieško būdų dvigubą, Lietuvos ir Rusijos, pilietybę turinčius jaunuolius į krašto apsaugos sistemą infiltruoti į kariuomenę per privalomąją pradinę karo tarnybą” – skelbta 2017 m.

    • Žemyna:

     Na, jei RU turi būtent tokius savo tikslus, kokius turi, tai ji visiškai kvaila būtų, jei nepasivaišintų tuo, kas jai ant lėkštutės paduodama. Girdėjau šiandien jau jos naujosios taktikos padiktuota, o mūsų klausytojo pakartotą frazę. Pasitaikius progai parašysiu .

     • Pikc:

      Man ExO pateikta citata labai panaši į privalomos karinės tarnybos priešininkų demagogų “standartinius” išvedžiojimus iš serijos “če kremliui naudinga!”. Artimiau pažiūrėjus, akivaizdu, kad čia visiška nesąmonė: apie kokį infiltravimą galima kalbėti, kai asmuo ŽINOMAI turi Rusijos pilietybę – ir apskritai kokia būtų nauda iš kelių šauktinių, kurie a) neprieina prie jokių svarbių duomenų ir b) ir taip yra “po didinamuoju stiklu”.

 3. trink netrynęs,
  o baimėje gyvenant
  Valstybės nei sukursi,
  nei išlaikysi…
  ( – čia apie Alko rėdybos baimes)

  ištrynus ne vien ATSILIEPIMĄ (comment)
  // likus užbaiga pvz.
  “Jei kam maga, užjaust didelėj nelaimėj šį nelaimėlį galite. Bet, – ar atleistina. teist ne man (ir jam – tuo labiau,
  a p s i d i r b u s ir visas viešinimo bei balso teises pamynus). Gėdingiau nei gėdoj, o dar “sąjūdiečiu” skelbėsi” //

  apie v i e š ą viso aplink paniekinimą Birželio 3 d. (iš A.J.), – žiaurų, žeminantį ir net pačių žemiausių žodžių nevertą
  (J o k i ų …vient tylą, tyloj ir su tyla: tad A.J. rašlnėjimą skelbiant Alkas niekinantis, žeminantis ir darkantis sykiu; kaip ir A.J. visa, – yra patarlė, “su kuo sutapsi, tuo ir tapsi”).

  Tad nesistebėkime, kad Baimių-Baimėje iš Alko dingę (ar pradanginta, sykiu su visais “comment”)
  Jūsų komentaras laukia patvirtinimo. 2018 06 19 15:14
  2018/06/17/gaiva-paprastoji-laimejusio-chamo-visuomene-kurioje-viskas-vulgarizuojama/?comments
  kad ir į įdėtą pavadinimu bukos bjaurasties rašinį (net 50 valandų prabuvusį čia) bandyta atsiliept
  ž m o g i š k o s i o s šviesos paieškų atodangomis:

  “…užviršijamoji dalis,
  arba liaudiškai tariant – dugnas
  (kuriuo su meile maistą verdant
  puodą senelė uždengdavusi – “dugnu”
  d e n g d a m a, mums, mažyliams…)

  Ir štai vienas “dugnų”, atsitiktinai iš atliekų,
  išmestų vienoje bibliotekų (mat 1990 m. dar
  “Pravdos” leidyklos leista), tiesiog iš šiukšlyno,
  panašiai kaip jezuitų gimnazijoj sudeginimui Vydūno
  knygelę išgelbėjus, – lietuviškosios kilmės
  Poltavos popo sūnaus žodžiai Meilei,
  ir daugiau – aukščiau, Tau, kiekvieno
  Š I R D Ž I A I…”
  ten buvus nuoroda į filosofo P.D.Jurkevičiaus darbus
  Юркевич, Памфил Данилович “Širdis ir jos reikšmė dvasiniame gyvenime pagal Dievo žodžio mokymą”

  bei
  užbaiga
  “Širdis ir jos reikšmė dvasiniame gyvenime pagal… meilę
  Tautos, Lietuvos – su Saule Lietuvos – sugrįžtančiame HIMNE”

  ***
  Kažko Alko rėdybai neįtikus (gal nenorima čia irgi kavaliausk-juozaitiškais u ž š e š ė l i n i m a i s tos Lietuvos) 🙂

  Bet ji yra, ir Gyva
  Tai kas, jog laikinai nutylima ir nuo 1989 m. neapdairai “užklota Lietuvoj””, – himną į gardą be LIETUVOS (Saulės) įsivarius. Oho, – čia panaši išdava ar net išvada kaip ir VYČIUI (į gardą lukiškinės rinkos, brrrr…).
  Tad aiškiau dabar – “…TEGU SAULĖ LIETUVOS” iki 1940-06-15 visus būrusi, kvietusi ir dar švietusi, o nuo
  1989 m. LTSR AT pakolaboristiniu potvarkiu “leptelta” …Saulė Lietuvoj… (turėkit sau “kaip Himną”).
  Štai ir nėbėr vis dar Lietuvos. Nėra, net liepos 6 d. 21.00 “saulė Lietuvoj” ir teliks vien “garde”, o ne pasauliui, šviesai
  šviesioje – visoms 9.000.000 širdžių lietuviško kraujo (čia ir prūsų priskaičiau) su “Saule Lietuvos: gimusioms žemėje.

 4. Gintaras Raulinaitis:

  Mielieji mano, aš kviečiu jungtis prie mano kuriamos humaniškos Gintarveidžio Šviesos Karalystės partijos!! Internete – Gintarveidis!!!!

 5. Ūla:

  Tik už lietuvio pasą pasisakau

 6. Aistis:

  Kreipimasis į gerb.Arvydą Juozaitį. Matote, kad Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai neturi juridinės praktikos ir patirties, nelabai išmano Konstitucijos ir K,Teismo sprendimus. Atėjo laikas surinkti neteisingos nuomonės veikėjus ir detaliai išaiškinti tikrąją juridinę padėtį , ir geriausias galimybes vienijant išvaikytą į 45 šalis lietuvių tautą, neskirstant ją į pabėgėlius ar kokius tai blogiečius ir geriečius, neturėjusius sąlygų ar drąsos pasirinkti nelengvą uždarbio paieškininkų kitose šalyse kelią ir likusius Lietuvoje. Vien tai, kad PLB skelbia “Suvienikime Lietuvą” , o ne lietuvius, kalba, kad jaunieji PLB vadovai nelabai suvokia Tėvynės – Lietuvos – Dievo dovanotos lietuvių tautai NEKINTAMUMĄ, ir išvaikytos tautos – pasmerktumą nutautėjimui ir sunaikimui,- ko siekė ir siekia Pasaulio ELITA, kurios valdžioje nemažai LITVAKŲ, sukūrusi Taikių- beginklių revoliucijų modelį , kurį puikiai pritaikė griaunant PIRMĄJĄ PASAULYJĖ KOMUNISTINĘ VALSTYBĘ, VALDOMĄ ŽYDŲ, KAIP NEPASISEKUSĮ MODELĮ pradedant nuo 1975 metų, ir drauge – tautų naikinimo išvietinimo ekonominėmis priemonėmis ir jų sunaikinimo tautų katiluose – GLOBALIZAVIMO IR PASAULIO PILIETINIMO programomis. Dėl Landsbergių – KUBILIŲ – Kirkilų – Butkevičių klanų pataikaunančios politikos Pasaulio ELITAI, buvo sugriauta ŠVIETIMO ir KULTŪROS sistemos: mūsų vaikai užaugo nebežinodami Lietuvos istorijos, nebegerbdami savųjų šaknų, net savosios Lietuvių kalbos, MŪSŲ VAIKAI DAR MOKYKLINIAME SUOLE IMA PUOSELĖTI MINTIS, KAIP BĖGS IŠ LIETUVOS, KUR GERIAU GYVENTI. Per 30 metų ligi pat šiol Lietuvos valdžios, pataikaujančios Pasaulio ELITAI, SPECIALIAI NESUKŪRĖ LAIMINGOS LIETUVIŲ TAUTOS EKONOMINIO MODELIO… TAPOME TIK SVETIMŲ BRANGIŲ PREKIŲ PIRKĖJAIS – UGABAIS. Lietuvoje uždaryta 1200 gamyklų, sužlugdytas žemės ūkis, maisto pramonė… gėda ir pasakyti, kad lietuviai , kaip niekada, važiuoja į kaimyninę Lenkiją pirktis DAUG PIGESNIŲ MAISTO PRODUKTŲ. Kas gali norėti grįžti į tokią – vis labiau griaunančią ekonomiką Lietuvą, kodėl iš Lietuvos bėga net benamiais dėl karo veiksmų tapę kitataučiai,- ir dėl to NESIGĖDIJA PREZIDENTĖ DALIA GRYBOVSKA, LANDSBERGIAI, KUBILIAI, KIRKILAI, BUTKEVIČIAI – VISI TAUTOS NAIKINTOJAI, grobiantieji LIETUVIŲ TAUTOS IŠSAUGOJIMUI SKIRTAS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠAS. MILIJARDAIS IŠGROBĘ. Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai, užaugę jau naujomis sąlygomis, brendę net kitose šalyse, kitose kultūrose, kitoje informacijoje, ne labai suvokia tikrųjų mūsų tautos tragedijos priežasčių. Akyvaizdžiausiai matome Kultūros ir Švietimo ministres – susvetimėjusias ne tik pavardmėmis, bet ir smegenimis. Juos būtina šviesti , kad , gerai suvokę gręsiančią NELAIMĘ – TAUTOS SUNAIKINIMĄ, pradėtų blaiviau vertinti situaciją ir pultų VIENYTI NE LIETUVOS, O VIENYTI VISUS LIETUVIUS – Į VIENINGĄ IR DARNIĄ, ATJAUČIĄ IR GERBIANČIĄ SAVE LIETUVIŲ TAUTĄ. TAUTĄ, ne galvojančią, kur nusipirkus kažkur Afrikoje žemės naujos Lietuvos valstybės kūrimui, o dedančią visas pastangas sugrįžimui į savo 7526 metų amžiaus gražiausią pasaulyje ir brangiausią kiekvienam lietuviui – LIETUVĄ TĖVYNĘ PRIE BALTIJOS JŪROS, TARP NEMUNO IR DAUGUVOS. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!!!

 7. Getas:

  Šaunuolis A. Juozaitis – gera ir paprastai sprendžiama idėja – Lietuvio pasas. O šį įstatymą reikia apskųsti Konstituciniam teismui už Konstitucijos pažeidimą. Kur mūsų juristai, advokatai, imkitės tapsite įžymiais mūsų istorijoje.

 8. Žemyna:

  Vinkus ar ne per ŽR 13-14.30 rėžė kalbą, taikydamas ano amžiaus lozungų gegužės 1-sios paradui stilių. Jam DVIVEIDĖ, dvejopa, dviguba pilietybė tinka. –
  Vieną jų rodai iš išorės, o pamušalas tavo kitos pilietybės. Arba: matai vieną Mėnulio pusę, o kokia kitos jo pusės išraiškos – nepamatysi.
  O Vinkaus kalbos apie tai, jog tarp meilės Lietuvai ir noro investuoti yra tiesioginė priklausomybė tiesiog vaikiškos (Klausytojas gražiai atsakė – iš Italijos kilusiems amerikiečiams nekyla jokių abejonių dėl investicijų Italijoje, nors jie jos pilietybės neturi).
  Masiulis – i našym, i vašym: jis 100% už susidvejinimą, bet … O ir apskritai pilietybė tai atgyvena, pasaulis jos jau atsisako. Beveik Tuteiševskio lygį pademonstravo.
  Henkė ir dar kažkas teisina pragmatiškumu: va, baigs ten karjerą ir pensijai čia atvažiuos. Dabar visi naudos žiūri, tai ir mes naudos žiūrėkime.
  Kažkas perklausė, kokia nauda iš to, kai jis jau susenęs atvažiuos, kai jo vaikai ir anūkai ne lietuviais augo.
  Sakyčiau, pragmatinės politikos naudą matome kad ir iš Nordstrymo. Visa Rytų Europa nuo to pragmatiškumo nuolankiai šoka durnelių šokį. Vakarai naiviai viliasi, jog jų tas pat nelaukia.

 9. ExO:

  Esmė slypi detalėse. Daug kas didžiosioms valstybėms (kaip ir dviguba pilietybė) naudinga, mažoms – ne. Tarkim, valstybė A turi 10 mln. piliečių, valstybė B – 1 mln. 5% A piliečių gyvena valstybėje B, o 5% B piliečių gyvena valstybėje A. Tarsi lygiosios, bet valstybėje B tuomet gyvena daugiau nei 50% A valstybės piliečių.
  Aišku, svarbu kas tame dvigubos pilietybės įstatyme bus parašyta, tačiau Pandoros skrynia jau bus praverta.

 10. jo:

  Tai sumanymas, kuris išlaikytų išvykusiųjų ryšius su Lietuva – jie bet kada galėtų laisvai atvykti į savo šalį, mokytis, dirbti, turėtų kitas piliečių turimas lengvatas.

  Bet išvykusieji ir šiaip gali išlaikyti visus, kokius tik nori, ryšius su Lietuva. Niekas jiems ir dabar neužkerta kelio. Ir dauguma išvykusiųjų būtent taip ir elgiasi: jie neima kitos šalies pilietybės, jie ir išvykę lieka Lietuvos piliečiai, bet kada gali laisvai grįžti į Lietuvą ir t.t. Kažkokia dirbtinai išgalvota problema suformuluota ir visi svarsto kaip ją spręsti, nors nieko čia spręsti nereikia, nes problemos jokios nėra.

  • Žemyna:

   Bet, jei nori VISKĄ IŠSIURBTI iš ANOS šalies, kurioje gyvena, ir kur jų viskas laukė gatavai ant lėkštutės padėta, tačiau ir čia ko nors nepražiopsoti…
   Paties migrantų antplūdžio pradžioje buvo skandalas Anglijoje, kai sovietikai ten kaip skėriai ant gatavo gero suplūdo, tuoj pat pradėjo naudotis kitų darbu per ilgus metus sunkiu darbu sukurta socialine parama bei globa.
   Tačiau tie, kas „vieninteliai ir nepakartojami” nenori savo savo „vienintelio ir nepakartojamo” gyvenimo patys kurti – nei sau, nei vaikams. Visų įmanomų gerybių jie nori „čia ir dabar”.
   Vienintelė galima nuolaida sūnui paklydėliui – ne panaikinimas, o užšaldymas, sustabdymas pilietybės – kol kitos neatsisakys. O gal pabus sąžinė, gal subręs ir supras, jog tik tu pats gali sau pasistatyti, sukurti ir įsirengti kaip ir ten patogią gyventi tėvynę…
   Dauguma raginusių pragmatiškai žiūrėti į pilietybę naudoja vis tą patį nuvalkiotą užkeikimą, jog turime užmiršti tokias atgyvenas, kaip pilietybė.
   Žinoma, tai labai „pragmatiška” tiems, kas sąžinės stokoja – juk pilietybė tai įsipareigojimas laikytis aiškiai apibrėžto ir surašyto susitarimo, kaip mes kartu gyvename, ką kas privalome. Jei jau tu sakai, jog pilietybė tik popierius, atgyvena, tai kam taip atkakliai tos atgyvenos užsienyje siekei ir dabar, užuot anos atsisakęs, tu Lietuvą spaudi? – Savo pavyzdžiu parodyk, jog ten be jos viskas taip pat, kaip ir su ja – anoje valstybėje, kur dabar įsitaisei, atsisakyk jos – na, kam tas popierizmas.

 11. T0mas J. (prieš dvigubą pilietybę):

  A. Juozaitis sako, kad išeitis yra
  “Lietuvio paso įstatymų paketas, kuris Lietuvoje kilusiems, jų vaikams ir vaikaičiams, net jei jie įgytų kitos šalies pilietybę, suteiktų visas Lietuvos piliečio teises, išskyrus dalyvavimą rinkimuose … jie bet kada galėtų laisvai atvykti į savo šalį, mokytis, dirbti, turėtų kitas piliečių turimas lengvatas. Tai būtų tikrasis lietuvių vienijimosi kelias”

  Ir dar Juozaitis sako: “mūsų politinė klasė renkasi tautos skaldymo ir pilietybės instituto griovimo kelią, kai būtų sukurti dviejų rūšių piliečiai – vieni, kurie turėtų ir teises, ir pareigas, o kiti – kurie turėtų tik teises.”

  Aiškiau nepasidarė..?
  Iš kur Juozaitis traukia, kad dviguba pilietybė atleistų jos turėtojus nuo piliečio pareigų?
  O kad “Lietuvio pasas” jo turėtojui užkrautų piliečio pareigas (išskyrus balsavimą) – to Juozaitis nemini. Kodėl? Tai užkrautų pareigas ar neužkrautų?

 12. Dronas:

  Kažin ar ta dviguba pilietybė yra reikalinga ne tik tam, kad tvarkyt savo reikaliukus nesant Lietuvoje, ar rinkt čia esantiem savo pateptają valdžią. Manau tai dar ir neblogas būdas plėšiant gimtają šalį, pažeidinėjant jos įstatymus, išvengt baudžiamosios atsakomybės. Atminkit. Šalys, labai nenoriai išduoda savo piliečius kitų šalių teisėsaugai. Svetimus? Pagal tarptautines sutartis, savo piliečius, labai retai, beveik niekada. Ar tik nebus taip, kad pradėjus bylą, prieš tokį veikėja. Ans perplėšia Lietuvos pasą, pareiškia, kad byla politinė, o jis tokius ir anokios šalies (ne Lietuvos) pilietis ir tokiu būdu išvengia bausmės. Nes kaži ar kita šalis, labai gilinsis į tokias kaip MG Baltik bylas. Įdomu, sutrumpinus gaunasi MGB, simboliška ar ne? 🙂 Ne veltui visi Rusijos ologarchai, kurie daugeliu atveju labai neaiškiais ir neabejotinai nusikalstamais būdais praturtėjo, išdūmė į užsienį. Liko tik tie kurie aiškiai ir nesislapstydami, nusikalstamais būdais su kremliaus pagalba plėšia šalį ir priklauso nuo rėžimo. Panašu, jog mūsų veikėjai, numato, jog greitai katino dienos gali pasibaigt ir ruošia sau ramią ir sočią pensija, svečioja šalyje, neapasiekiami Lietuvos teisingumo. Cia paliks tik savo verslo padalinius, kuriuos galima paaukot, nes pagrindinių jų turtų tai nepalies. Mūsų verslininkai ir politikai netoli nuo rusiškų riedėjo. Liūdna, bet faktas.

 13. Marginalas:

  Eik tu Juozaiti NACHUJ.

 14. Vaje, o mes nežinojom, jog::

  Dviguba pilietybė – valstybės ir piliečių gerovei
  lzinios.lt/lzinios/Lietuva/dviguba-pilietybe-valstybes-ir-pilieciu-gerovei/268658#komentarai

  • Pikc:

   Atkreiptinas dėmesys į to išgamos formuluotę: “Negalima versti jų rinktis – lietuviškas pasas ar asmeninis tobulėjimas”. Tokiems tikrai vertėtų atimti pilietybę – ir tegul mankurtas sau “asmeniškai tobulėja”.

 15. Kemblys:

  Vertas dėmesio A. Juozaičio siūlymas:
  ,,O juk Seimo stalčiuose guli Lietuvio paso įstatymų paketas, kuris Lietuvoje kilusiems, jų vaikams ir vaikaičiams, net jei jie įgytų kitos šalies pilietybę, suteiktų visas Lietuvos piliečio teises, išskyrus dalyvavimą rinkimuose. Lietuvio pasas taip pat suteiktų jo turėtojui teisę greituoju būdu atkurti Lietuvos pilietybę. Tai sumanymas, kuris išlaikytų išvykusiųjų ryšius su Lietuva – jie bet kada galėtų laisvai atvykti į savo šalį, mokytis, dirbti, turėtų kitas piliečių turimas lengvatas. Tai būtų tikrasis lietuvių vienijimosi kelias. Lietuva turi sudaryti sąlygas grįžti, o ne išvykti.”

  Įdomu, kas sumanė šiuos įstatymų papildymus? Riekia, kad išvykusieji lietuviai neatitrūktų nuo Lietuvos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *