Seimas patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018-2022 metų gaires (video) (18)

Audrys Antanaitis | asmeninė nuotr.

Audrys Antanaitis | Asmeninė nuotr.

Birželio 27 d. Seimas priėmė Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių“ (projektas Nr. XIIIP-2069(2), kuriuo nutarta patvirtinti pagrindinius artimiausių 5 metų valstybinės lietuvių kalbos politikos principus, tikslus, uždavinius bei jų sprendimo būdus ir valstybinės kalbos būklės pažangos kriterijus.

Dokumente akcentuojama, kad valstybinės kalbos politika turi tenkinti visuomenės, įskaitant ir užsienyje gyvenančius tautiečius, socialinės, nacionalinės ir kultūrinės vienybės poreikį. „Valstybinės kalbos politika turi derėti su Europos Sąjungos kalbų politika, skatinančia išlaikyti daugiakultūrės Europos kalbų įvairovę, laikomą viena didžiausių Europos vertybių. Siekiant užtikrinti esamų ir būsimų kitakalbių bendruomenių integraciją į Lietuvos visuomenę, būtina joms garantuoti ne tik valstybinės kalbos mokymą, bet ir jų teisę išsaugoti savo kultūras ir kalbas“, – rašoma gairėse.

Kaip pabrėžiama gairėse, valstybinės kalbos politika turi ugdyti sąmoningą ir kūrybišką visuomenės požiūrį į lietuvių kalbos vartojimą, lietuvių kalbos vertės ir savitumo suvokimą. Bendrinė kalba turi būti toliau puoselėjama kaip visuomenę telkianti, įvairiakalbes Lietuvos bendruomenes į valstybės gyvenimą integruojanti kalbos atmaina.

Valstybinės kalbos politikos įgyvendinimo pagrindas – kalbos planavimas, apimantis šias sritis: kalbos statusą, prestižą, sandarą (sistemą ir vartoseną) ir mokymą. Svarbiausias valstybinės kalbos politikos tikslas – užtikrinti valstybinės kalbos tvarumą bei funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse ir plėtoti jos raiškos galimybes. Šio tikslo bus siekiama palaikant lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą ir nustatant jos santykius su kitomis kalbomis, stiprinant valstybinės kalbos viešojo vartojimo teisinius pagrindus, jo stebėseną ir priežiūrą, gausinant kalbos išteklius ir garantuojant jų prieinamumą visuomenei, sudarant galimybę jos mokytis tiek Lietuvos piliečiams, tiek išeivijai ir užsienio valstybių piliečiams, stiprinant valstybinės kalbos prestižą, skatinant visuomenę rūpintis kalbos kokybe.

Dabartinis teisinis valstybinės kalbos reguliavimas nėra pakankamas, daugelis galiojančių teisės aktų valstybinės kalbos vartojimo ir priežiūros nuostatų neapima šiandieninių realijų.

Seimo priimtu nutarimu Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pavesta sudaryti darbo grupę iš Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir departamentų atstovų ir iki 2018 m. spalio 1 d. parengti Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planą. Vyriausybei šį priemonių planą pasiūlyta patvirtinti iki 2018 m. spalio 15 d.

Už Seimo nutarimą balsavo 75 Seimo nariai, prieš – 6, susilaikė 18 Seimo narių.

„Mūsų kalba yra unikali, viena iš seniausių išlikusių gyvų pasaulio kalbų. Normalu, kad kaip maža tauta mes siekiame šią kalbą išsaugoti. Gairės yra vienas iš įrankių mums tai padaryti. Šio siekio nereikėtų traktuoti kaip radikalizmo, bet greičiau kaip natūralų kiekvienos tautos tikslą ir atsakomybę ateities kartoms“, – sakė Seimo narys M. Puidokas pasisakydamas už gairių priėmimą.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

18 komentarų

 1. “Valstybinės kalbos politika turi derėti su Europos Sąjungos kalbų įvairovę”?! Ir t.t. Ir nei vieno žodžio “GAIRĖSE” apie tai, kad LIETUVIŲ KALBA YRA EUROPOS KALBŲ MOTINA!? Nejaugi, nei už šį “dokumentą” balsavę seimunai, nei šių “gairių” sudarytojai, nežinojo, ką prieš beveik 100 metų, mūsų tautiečiui Antanui Poškai, buvo pasakęs didysis indų mastytojas MAHATMA GANDIS: ” LIETUVIAI KALBA KALBA SENESNE UŽ SANSKRITĄ!”
  O tai reiškia, kad LIETUVIŲ KALBA YRA NE TIKATAI VISOS EUROPOS bet ir VISO EURAZIJOS KONTINENTO KALBŲ MOTINA!”
  TAD NE LIETUVOS VALTYBINĖ KALBA PRIVALO “DERĖTI” PRIE EUROPOS KALBŲ, BET ATVIRKŠČIAI – EUROPOS KALBOS PRIVALO DERINTIS PRIE LIETUVIŲ KALBOS! Priešingu atveju EUROPA IR PASAULIS ILGAINIUI PRARAS RYŠĮ SU PRAEITIMI IR NIEKADOS NEPAŽINS – PRAEITIES – DABARTIES ir ATEITIES!!!

 2. tiek:

  pilnai pritariu tremtiniui Zubinui.

 3. Žemyna:

  Taip, iš tiesų to nedera užmiršti! Jei mes patys nuolatiniu kartojimu neįkalsime to į Vakarų bei į nuosavas galvas, tai kas tai už mus darys? 🙂
  Reiktų visada tykoti progos įkišti šį faktą į kiekvieną dokumentą.

 4. !!!:

  Gąl męs kada nors paseksim Latvijos pavyzdžiu ir visose mokyklose bus mokomasi valstybinia lietuvių kalba.

 5. SENIAUSIOS ŽEMĖJA LIETUVIŲ KALBOS DĖKA YRA ĮMINTI PER 400 SENIAUSIŲJŲ KULTŪRŲ ŠALTINIAI!!! ŠIUOSE ŠALTINIUOSE RASTA INFORMACIJA IŠ TOLIMIAUSIOS PRAEITIES!. ŠI INFORMACIJA LEIDO ATRASTI MOKSLO PASAULIUI DAR NEŽINOMUS TREČIĄJĮ IR KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!!!

 6. Šiaip:

  41-ųjų tremtinys – Dėve, Dėve, jau senatvinis marazmas. Kliedesys ir nusišnekėjimas.

 7. Šiaip:

  Ar artimųjų tremtinys beturi? Nuoširdus patarimas: atjunkite jam internetą, kad nebedarytų daugiau gėdos nei sau, nei artimiesiems.

 8. Turiu ir nuostabią žmoną, ir dar nuostabesnius artimuosius! Ateikite kada Kaune į Karininkų Ramovę, kai vyksta Žemaičių susiėjimai,- dar ir šauniai pašoksime!? Tačiau būtų dar geriau, jeigu perskaitytumėte, ne! ne mano kurią nors knygą (tai, dabartiniais laikais, išties labai sunkus darbas!), bet mano knygų – šaltinių lentelėje nurodomą bent vieną knygą, pasirinktinai!!! Tačiau turėkite omenyje, kad šaltinius rašė taip pat ne jaunimas!? Linkiu nuoširdžiausios sekmės!

 9. Tad kas gi, anot šaltinių, vyks šiame TŪKSTANTMETYJE? Kadangi, iki pat šio tūkstantmečio vidurio, Šiaurinis Žemės ašigalis (ŠŽA) krypsta ir kryps Saulės link, jame nuolat didės temperatūra! (Pietiniame gi šals dar labiau!). Šio tūkstantmečio viduryje ŠŽA bus tiktai vienas metų laikas – VASRA ir vienas paros laikas – DIENA! Pietiniame Žemės pusrutulyje vyks priešingi geofiziniai procesai – bus ŽIEMA ir NAKTIS! Abiejuose Žemės pusrutuliuose, tai tęsis iki 3500 -jų metų!

 10. Regiu, kad ALKOS mąstytojai ir lankytojai neteko AMO?! Tačiau ne tiktai tai, kas Žemėje bus ateityje, bet ir tai, kas jau buvo prieš daugeli TŪKSTANTMEČIŲ, SENIAUSIOS ŽEMĖJA LIETUVIŲ KALBOS DĖKA yra įminta ir išdėstyta penkiose knygose pavadinimu “PER PRAEITĮ Į ATEITĮ” ! Tačiau ši informacija, kaip ir TREČIOJO BEI KETVIRTOJO ŽEMĖS AŠIES FIZINIŲ JUDĖJIMŲ ATRADIMAS, mūsų “akademinės visuomenės” visiškai nedomina!?

 11. akatavetekur:

  Pone Romualdai, amo tikrai galima ir netekti…
  Nė vienu žodeliu neužsimenam apie Valstybinės kalbos politikos gaires ir ypač jų rengėjus.
  Pagarbos nusipelnė visas VLKK kolektyvas, tačiau nuoširdžiausia padėka dr. Ritai Miliūnaitei.

  • Žemyna:

   Taigi jau seniausiai yra ir nepertraukiamai veikia įžymūs kalbotyrininkai akademikai GK, AK., IŠ, SS ir neseniai į jų gretas entuziastingai įsiliejęs jaunasis, veržlusis akademikas GL, bei tokie jų gretas puošiantys žinovai, kaip MA! Be to, visi jie yra gausios pritarėjų palydos vedliai.
   Kadangi nedažnos valstybės parlamentarai ryžtasi štai tokiai veiklos sričiai, jų patirtimi labai domisi ir jų veiklą itin atidžiai seka dvi kaimyninės valstybės, todėl jiems lengviau, nes turi su kuo pasikonsultuoti. Tai didelė paspirtis mūsų garbiesiems kalbotyros akademikams-parlamentarams šalyje, kur be jų daugiau nėra šią sritį išmanančių…

  • Žemyna:

   Mane labai žavi tai, kad ir senieji kovotojai GK, AK., IŠ, SS ir prie jų prisijungęs jaunasis GL taip ištvermingai kovoja už Lygių galimybių įsigaliojimą ir asmenvardžių srityje.
   Tik tokių dėka bus panaikinta rasistinė biurokratijos ideologija, kai kiekvienos tautos ir valstybės žmonės turėjo ne tik vadintis kaip nors savaip, išskirtinai iš kitų tautų, bet dar ir rašyti savo asmenvardžius skirtingai privalėjo!
   Dabar pagaliau ateina galas žmonių diskriminacijai per asmenvardžius. Šių didžiavyrių, jiems profesionaliai talkinančio, kalbotyros bei vardyno reikalus itin profesionaliai išmanančio skrydžių verslo (o dar ir šešėlinio pasų verslo bei labai rūpestingos kaimynės) paramos dėka Lietuva panaikins šią gėdingą praktiką, todėl joje apsigyvenęs bet kokios pasaulio tautybės ir šalies žmogus bus išlaisvintas nuo savo pavardės skambesio, nes ji bus rašoma nediskriminuojančia komercine abėcėle, neatpažįstamai nuslepiančia ne tik jos originalią rašybą, bet ir originalų skambesį! Va taip.
   Tau smalsu, pasienieti (notare, pareigūne, tarnautojau, daktare, sesele, mokytojau, auklyte, uošve), kaip iš tiesų skamba mano pavardė, kaip ji originaliai rašoma? O atspėk! Pabandyk iššifruoti. Ki, ki, ki, nieko panašaus. Bet nenoriu ir nesakysiu. Man taip liepia jūsų įstatymas…
   .Jei ir toliau eis taip sėkmingai, tai apskritai skirtumų atsisakysime – ne tik visas pavardes komercine abėcėle rašysime, bet apskritai visi vieną pavardę turės – visų tautų visi vienodą. Taip bus pasiekta visų lygybė. O pragmatišką verslą toks sąnaudų sumažėjimas dar labiau tenkins.
   Lengva didinti pelnus, kai turi tokį supratingą partnerį, kaip LT Seimas. Pasaulyje, deja, dar pasitaiko atsilikėlių parlamentų, teigiančių, jog turi tautai, o ne verslo magnatui tarnauti…

 12. nuleido kartelę referendumui:

  Seimas nuleido kartelę referendumui dėl dvigubos pilietybės
  lzinios.lt/lzinios/Lietuva/seimas-nuleido-kartele-referendumui-del-dvigubos-pilietybes/268336

 13. Anot poligloto Česlovo Gedgaudo, mūsų laikais Vakarų Europoje yra per 3000 LIETUVIŠKŲ VIETOVARDŽIŲ!
  Iš kur jie ten atsirado?! Suprantama, kad juos ten nugabeno SAULĖS link eidami mūsų protėviai! (Mat 3000 metų prieš mūsų erą, mūsų dabartinis Šiaurinis Žemės pusrutulis buvo PIETINIU ir Saulė jame tekėjo ATLANTO vandenyno pusėje!). Dabartiniuose vakaruose, prieš mūsų erą, protėviai pagimdė LUZACIJOS, KELTŲ, GALŲ, ANGLŲ kultūras. Tuo pat metu į Vakarus buvo nugabenti ir TAUTINIAI RŪBAI, bulių kautynių tradicija, žirgai ir žirgų išjodinėjimo menas!
  Štai ką rašo mūsų garbioji profesorė Marija Gimbutienė: ” Ankstyvajame, o taip pat viduriniame Bronzos Amžiuje Baltų kultūra pasiekė savo didžiausio išsiplėtimo. Vakaruose jinai dengė visą Pomeraniją beveik iki Oderio žiočių ir visą Vyslos baseiną ligi Silezijos piešvakariuose”. M.Gimbutienė. “The Balts”, psl. 54- 61.
  Įsivaizduoklte kas įvyktų, jei kartu su LIETUVIŲ KALBĄ, Vakarai prarastų ir LIETUVIŠKĄJĮ PAVELDĄ?!

  • Netgi profesoriai nevisažiniai, ir Alseikų dukra Birutė-Marija Alseikaitė Gimbut kiek klydo,
   – protėvių kultūra ženkliai ženkliai vakariau, – prieš tūkstantmečius “dengė”, vien ko Šventinės
   vardas vertas, vandenys jos ir kriokliai maitina Aušrajūrę lig šiol:
   htt ps://www.sfk-kiel.de/de/faehrlinien/schwentine/Linie2_2018.pdf
   htt ps://de.wikipedia.org/wiki/Schwentinental
   irki Paryžiaus regis, o anksčiau ir apie visą Viduržemio baseiną …juk pirmi buvom,
   aplink, iš rytų-pietų-vakarų, per Dunojus su tais pat keltais, hunais (vėliau)

   Taigi, įsivesknurodytą raidyną, ir vaizdžiau pajusk tą tūkstantmetės praeities šventumos slėgį ir glėbį:
   Schwentine im Herbst – Explored (rahe.johannes) Tags:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: