V. Vyšniauskas. „MG Baltic“ nusikalstamuose gniaužtuose – TSPMI (14)

Vytautas Vyšniauskas | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Vytautas Vyšniauskas | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Žaidimas baigėsi: atėjo laikas pakalbėti apie tikrovę, iš kurios ilgą laiką šaipytasi.

Vilniaus universiteto (VU) senatas, kurio sudaryta kompetentinga komisija keletą savaičių tyrė VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) skaidrumą, iš esmės pripažino faktą, kad profesorius Vytautas Radžvilas yra persekiojamas dėl pažiūrų. Profesoriaus etatas panaikintas be konkurso, o kaip alternatyva pasiūlytas kitiems asmenims specialiai pritaikytas konkursas, į kurį V. Radžvilas, pasak Senato, objektyviai negalėjo pretenduoti.

Lyg to būtų maža, rektorius balsavo prieš šias išvadas, o Senatui jas priėmus, pareiškė jų sprendimo nepaisysiąs. Tai reiškia, kad prof. Ramūno Vilpišausko aferą patvirtinęs rektorius prof. Artūras Žukauskas už ją prisiima visą atsakomybę. Verta įsidėmėti: VU vadovas remia ir dangsto jei ne politinį persekiojimą dėl pažiūrų, tai mažų mažiausiai – neskaidrius konkursus, taip pat pažeidžia universiteto statutą, taigi ir Lietuvos Respublikos įstatymus, bei atvirai sabotuoja studentų iniciatyvą ir akademinės bendruomenės sprendimus.

Stambias partijas ir institucijas purtant korupciniams skandalams, neskaidri rektoriaus ir TSPMI politika puikiai įsijungia į nusikaltėlių chorą. Prof. Vytautas Daujotis savo straipsnyje LRT išsamiai atskleidė nusikalstamai ir antivalstybiškai veikiančio verslo koncerno „MG Baltic“ ryšius, tarp kurių atsidūrė ir TSPMI. Šio instituto ryšius patyrinėti verta atidžiau.

Vieną po kitos valstybines aferas vykdančio „MG Baltic“ savininkas Darius Mockus, įkūręs verslo interesams tarnaujantį ir progresiniams mokesčiams, taigi ir milžiniškos socialinės atskirties įveikimui, labiausiai Lietuvoje pasipriešinusį Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI), praktiškai užvaldė didelę dalį švietimo sistemos. Valstybės saugumo departamento pažymoje nurodyti „MG Baltic“ strateginiai tikslai sutampa su LLRI misijoje užsibrėžtomis veiklos kryptimis.

2009 m. TSPMI direktoriumi tapo ir juo iki šiol yra LLRI statytinis prof. R. Vilpišauskas. 1997-2004 m. jis dirbo LLRI, o 2004-2009 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, tad 12 metų turėjo galimybę skleisti ir vykdyti šiandien vis labiau į dienos šviesą valstybiniu lygiu lendančius „MG Baltic“ antivalstybinius išteklių užvaldymo, nuosavybės privatizavimo ir turto išgrobstymo interesus atitinkančią ideologiją. Tam iki šiol puikiai pasitarnauja „MG Baltic“ koncernui nuo 2002 m. priklausanti didžiausia televizijų grupė Lietuvoje, valdanti LNK, „Info TV“, BTV, TV1 ir „Liuks!“ kanalus.

R. Vilpišauskui jau kurį laiką būnant TSPMI direktoriumi, šiame institute ekonomiką ėmė dėstyti LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas, kurio kvalifikacija eiti lektoriaus pareigas net formaliu požiūriu kelia daug abejonių. Bet kokia ironija apie kritiką institutui už jo didelę ideologizaciją ir virtimą laisvosios rinkos ir neoliberalių nuostatų propagandine mokykla praranda bet kokią prasmę. Su lig R. Vilpišausko ir jo propaguojamos ideologijos įsigalėjimu prasidėjo ir intensyvus, iki šiol besitęsiantis, prie atomazgos jau artėjantis apie šias problemas niekada netylėjusio prof. V. Radžvilo stūmimas į instituto paraštes.

Neskaidrūs konkursai TSPMI šiame kontekste atrodo kaip lašas jūroje. Tais pačiais 2009 m. vykusi neoliberali, surinkinanti ir verslo interesams aukštąjį mokslą adaptuojanti „krepšelinė“ reforma buvo reikšmingai veikiama ir dalinai inicijuota „MG Baltic“ koncerno. Šalia reformos šalininko R. Vilpišausko, šią reformą itin uoliai vykdė TSPMI doc. Nerija Putinaitė, kuri kartu su R. Vilpišausku 2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja, o 2008-2012 m. švietimą reformavo eidama Švietimo ir mokslo viceministrės pareigas šalia „MG Baltic“ statytinio, nusikalstamo Liberalų sąjūdžio į švietimo ir mokslo ministrus paskirto Gintaro Steponavičiaus. Nenuostabu, kad po švietimo sistemą sujaukusios, pagal „MG Baltic“ verslo principus sukurptos aukštojo mokslo reformos N. Putinaitė, baigusi darbą vyriausybėje, perėjo dirbti į R. Vilpišausko valdomą TSPMI, kuriame skleidžia šiame institute puikiai tarpstančias LLRI artimas antitautines ir antivalstybines, neoliberalias, į laisvosios rinkos individualizmą ir bendruomeniškumo paneigimą nukreiptas, taigi ir socialinę atskirtį pateisinančias, ideologines nuostatas.

TSPMI tapo „MG Baltic“ koncerno įtakos įkaitu, dėl kurio per dešimtmetį galbūt neatitaisomą žalą patyrė ištisos studentų laidos ir sąžiningi profesūros atstovai. Neskaidrūs konkursai, akademinės laisvės varžymas ir asmenų persekiojimas TSPMI atrodo visiškai akivaizdus, nes nusikalstamų struktūrų veikimas jos viduje išvešėjęs jau visą dešimtmetį. Daug kas apie persekiojimą kalbėjusius prof. V.Radžvilą ir jo rėmėjus kaltino paranoja, švaistėsi tikrovės neatitinkančiomis savo interpretacijomis, kurių klaidingumas tampa akivaizdus.

Neatsitiktinai tarp besijuokusių ir V. Radžvilo atvejį bei apskritai jo veiklą ir mintis sukarikatūrinti bandančių žmonių yra ir šiai švietimo reformai pritarę Seimo narys Mantas Adomėnas bei prof. Paulius Subačius. Pastarasis yra LLRI tarybos narys, ištikimas švietimo sistemos pajungimo laisvosios rinkos ir verslo ideologijai šalininkas, asmeniškai reformą rėmęs ir saugojęs kaip švietimo ministro G. Steponavičiaus visuomeninis patarėjas. Tuo tarpu M. Adomėnas jau yra išmestas iš Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos už korupcinius ryšius su „MG Baltic“ koncernu.

Taigi „MG Baltic“ neskaidraus verslo ir antivalstybinės įtakos rankos yra ne tik apglėbusios TSPMI dėl jo vadovo bei kai kurių jo direktoriavimo metais institute atsidūrusių ir tą pačią ideologiją išpažįstančių dėstytojų, tarp kurių N. Putinaitė yra glaudžiai susijusi ir su aplink „Naujojo Židinio-Aidų“ žurnalą besibūriuojančiais intelektualais, kurių rateliui priklauso ir M. Adomėnas bei P. Subačius. Nenuostabu, jog daugumos šio ratelio intelektualų nuostatos sutampa su LLRI programinėmis nuostatomis, tapusiomis ir formaliai 2000 m. įkurto „MG Baltic“ koncerno veiklos pagrindu. Atskiro nagrinėjimo ateityje verta tema, kokie gilesni ryšiai galimai egzistuoja tarp šio žurnalo vienijamų asmenų ir „MG Baltic“ antivalstybinio koncerno.

Matant tokias po su „MG Baltic“ susijusiomis nusikalstamomis struktūromis susispietusias pajėgas, okupavusias didelę švietimo sistemos dalį, sunku tikėtis ko kito nei vien puolimo prieš prof. V. Radžvilą, kada nusprendžiama stoti į viešą ir atvirą kovą prieš pastangas išstumti jį iš TSPMI tiek už koncernui palankių antitautinių ir antivalstybinių nusistatymų kritiką, tiek už nepaliaujamą kalbėjimą apie TSPMI tapimą ideologine mokykla, kurioje, be kai kurių išimčių tarp dėstytojų ir be tam atsparių studentų, iš esmės ugdomi valstybingumo ir tautiškumo pajautos neturintys karjeristai-kosmopolitai, kurie tampa tolimesnei valstybės išvogimo strategijai palankiais „politologais“ – analitikais, dažnai prieš savo pačių žinią tarnaujančiais ideologinei verslo schemai.

Kaip giliai jau trečią dešimtmetį programuojamos ideologinės nuostatos yra persismelkusios jaunų žmonių galvose, akivaizdu jau vien iš to, kad po Vilniaus universiteto rektoriaus sparneliu besišildančios Studentų atstovybės atstovai Senate buvo vieninteliai, kurie balsuodami dėl Senato išvadų dėl TSPMI skaidrumo susilaikė, nors faktai akivaizdūs. 200 studentų kreipėsi su iniciatyva į Senatą, o būtent „studentų atstovai“ tiek ją blokavo tada, tiek dabar sabotavo Senato priimtas išvadas. Atrodo, kad studentai rektoriui ir Studentų atstovybei rūpi mažiausiai. Šioji „atstovybė“, per metus siekianti kelių šimtų tūkstančių eurų apyvartą, universitete tapo vėžiniu dariniu, kuris seniai nebeatstovauja studentų interesams. Laikas pradėti kalbėti ir apie jos studentų iniciatyvas sabotuojančio „atstovavimo“ peržiūrėjimą, jei ne likvidavimą apskritai. Universitetas ne vienam jaunuoliui yra tapęs individualizuotų asmeninių interesų realizavimo erdve, leidžiančia siekti asmeninio karjerizmo naudojantis visuomeninėmis sąlygomis ne pagal paskirtį bei nesirūpinant grąža visuomenei. Tokia veikla nesiskaitant su studentų interesais yra akivaizdi antinuniversitetinė praktika.

Akivaizdu, kad universitetui atėjo laikas apsivalyti nuo neskaidrios ir atvirai nusikalstamos kai kurių koncernų užgaidoms palankių ir atvirai ar nesąmoningai tarnaujančių žmonių veiklos, nuo profesorių persekiojimo, išankstinio studentų nuteikinėjimo ir akademinės laisvės suvaržymo.

Pirmasis šalies universitetas turėtų būti neliečiamas kaip nacionalinė šventenybė, be kurios neįmanomas valstybės išlikimas, tačiau šiandien matome, jog atskirus jo padalinius krečia į „konservatorių“ ir liberalų partijų atvirai nusikalstamą ir antivalstybinę veiklą įsivėlusių asmenų skandalai, kurių epicentre atsidūrę žmonės už savo iš esmės antiuniversitetinius – ir jau vien todėl antivalstybinius – veiksmus privalo sulaukti kuo griežtesnių sankcijų bei veiklos įvertinimo jų padarytos žalos požiūriu. Jų veikla akademijoje – ne tik pražūtinga universiteto ir visos švietimo sistemos ateičiai, bet ir grėsminga nacionaliniam saugumui.

Juoktis – nebėra iš ko.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. Žemyna:

  Žiūrint, kokį turinį tamsta į „Už” įdedi.
  Politiką, kaip ir bet kokį kitą talentą, reikia atsakingai ugdyti. Kad nesugadintum. T.y., neužkrauti per anksti naštos, kuriai jis dar nesubrendęs, ir nepergirti, kad, taip paskubėję, vėliau patys jo nusivylimo aimanom nesužlugdytume.
  Pradžia tikrai gera! Todėl labai susidomėjusi seksiu, kas iš to gausis, pritarsiu toms mintims, kuriomis iš tiesų pati tikiu ir joms pritariu.

 2. Šiaip:

  Hmm, kai šis jaunuolis totaliai nusišnekėjo Seime, padėjau kryžiuką ir nutariau daugiau nebesidomėti nei jo tekstais, nei jo kalbomis. Ir sau pagalvojau – toks jaunas, o jau visiškai nupušęs, kaip koks talkos atstovas. Tačiau reikia pripažinti – truputį paskubėjau. Šįkart tekstas rimtas, objektyvus, analitinis, teisingas, iš esmės akcentai vietoje ir pagrįsti, nors gal kiek trūksta informacijos (bet gal ir gerai, kad visko nežino – tik be reikalo jauną sielą dar labiau sužeistų). Be abejo – drąsus. Bet tai greičiausiai iš jaunystės ir nepatyrimo. Ir tas gerai. Ypač taikliai apibūdinta studentų atstovavimas – net šlykštu į juos žiūrėti. Jokie jie ne atstovai studentų, o administracijos pastumdėliai, klapčiukai. Dabar aišku, kodėl visose VU institucijose neproporcingai iškeltas studentų vaidmuo – administracija tai numatė dar 2014 metais. Ir aišku labai teisingai apibūdintas kai kurių universiteto profesorių vaidmuo Steponavičiaus pseudoreformoje – vietomis net įžvalgiau už Daujotį. Žodžiu, sėkmės, įžvalgos potencijos esama. Na o kalba Seime – kas gi tokiame amžiuje neklysta. Ir apskritai jaunystės privalumas – teisė klysti.

  • Pikc:

   Ką vertinu, tai gerai argumentuotus teiginius – na, maždaug tokius, kaip “šis jaunuolis totaliai nusišnekėjo Seime”. 😀

   • Šiaip:

    O ką čia argumentuoti? Nusišnekėjimas todėl ir yra nusišnekėjimas, kad jame nėra prasmės. O prasmės nebuvimas niekaip negali būti nei argumentuojamas, nei pagrindžiamas, nei suprantamas – tiesiog nėra prasmės, NĖRA. Ir tai kiekvienam iš mūsų gali pasitaikyti, ypač jaunystėje – tai ir stresas, tai ir aplinkybės, tai ir patirties bei įgūdžių stoka.

    • Pikc:

     Na, liberastinė “logika” čia niekam ne paslaptis: “jeigu Aš, Mano Didenybė, nė velnio nieko neįkirtau (o tiksliau – net nebandžiau įkirsti, nes gi nepolitkorektiškai, ideologiškai neteisingai, “ne po našemu” šneka) – reiške, nusyšneka tas buržuazynis nacianalystas beigi šeip leudies priešas, vat! 😉

 3. vytautas:

  Dziaugiuos as tokiais sviesuliais…..vel norisi grizti i jaunyste.Tuo labiau ,kad tu augai netoli Gilvyciu (siauliu raj.)Ko as nepasiekiau ,-gal tau pavyks.Sekmes tau jaunas biciuli.Maistu ir nakvyne visada pasidalinciau Druskininkuose.Tik zinok,-tau bus labai ,labai nelengva siandieniniame labai gerai organizuotame Lietuva uzvaldziusiame nusikalteliu-naujuju koloborantu valdomame pasauluje(MAZYTEJE LIETUVOJE).Stiprybes tau……laikykis idejos ,-o ne diplomo.Tada busi ne tik Kelmes ,bet ir Vilniaus ,ir Lietuvos Sviesuolis.Kad lengviau butu,–prisimink plojimus Seimo saleje .Juk supratai ,kad tu esi reikalingas

 4. Tvankstas:

  Ko norėti iš VU TSKP istorijos katedros persidažymo į TSPMI ? Ta pati mergelė, tik kita suknelė.
  Vytautas – šaunuolis, linkiu tvirtybės, blaivaus proto ir sveikatos ginant padorumą.

 5. Susidorojimas su autoriumi?:

  „Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas antradienį paskelbė, kad dėl VU Filosofijos magistranto Vytauto Vyšniausko tariamai neetiško elgesio savo iniciatyva kreipėsi į VU Centrinę akademinės etikos komisiją (toliau – CAEK). Rektorius A. Žukauskas, naudodamasis privačios teisinės kontoros paslaugomis, suformulavo ir V. Vyšniauskui išsiuntė raštą, kuriame reikalauja paneigti straipsnyje „MG Baltic“ korupcijos tinkle – ir universitetas“ teigtus ir tariamai tikrovės neatitinkančius teiginius. V. Vyšniauskas įspėtas, kad viešai nepaneigus šių teiginių bus kreiptąsi į teismą…” (Respublika)

 6. Žemyna:

  Ar toks rektoriaus žingsnis ne įrodymas, jog antraštėje tiesa? Nebent jį kas spaudžia taip pasielgti?

 7. Stasys:

  Kuo toliu, tuo daugiau žmonių pastebi į kurią pusę ritasi Lietuva… laikas keistis.

 8. Žemyna:

  15min atkasė, kad MG vadas savo žingsnius į verslą pradėjo, tarnaudamas Vilniaus brigados vadui Dekanidzei. Didelė garbė VU bei jo rektoriui būti tokio verslo „remiamiems”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: