M.J.H. Giedraičio palaikai amžiams atguls giminės kriptoje Videniškiuose (0)

Mykolo Jono Henriko Giedraičio paveikslas | Rengėjų nuotr.

Mykolo Jono Henriko Giedraičio paveikslas | Rengėjų nuotr.

Birželio 2 d., šeštadienį, kunigaikščių Giedraičių palikuonio Mykolo Jono Henriko Giedraičio palaikai amžiams atguls giminės kriptoje Videniškiuose.

Praėjus 400 metų, kai Videniškiuose kunigaikščių Giedraičių dėka iškilo mūrinė bažnyčia, į joje esančios Giedraičių koplyčios kriptą amžinam poilsiui bus iškilmingai palydėta urna su šios kunigaikščių giminės palikuonio, Molėtų rajono garbės piliečio Mykolo Jono Henriko Giedraičio pelenais.

J. H. Giedraitis mirė Oksforde (JAV) 2017 m., gruodžio 29 d.  Urna kriptoje bus uždengta Mykolo Jono Henriko Giedraičio herbu: Lelija, Kentauras ir šūkis „In Vero Princeps“ („tikras kunigaikštis“).

Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia | Rengėjų nuotr.

Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia | Rengėjų nuotr.

12 val. Šv. Mišias aukos mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, kun. Petras Tverijonas, mons. Kęstutis Kazlauskas, kun. Dainius Jančiauskas, kun. , kun. Laurynas Visockas, kun. Egidijus Kazlauskas, kun. Povilas Stankevičius ir kiti kunigai.

Skambant smuikininkės Rūtos Vyšniauskienės atliekamai muzikai, garbės sargyboje budės Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai. Iškilmėse dalyvaus Molėtų bažnyčios choras, vadovaujamas Violetos Zutkuvienės.

Iki birželio 2 d. Mykolo Jono Henriko Giedraičio urna saugoma Giedraičių koplyčioje | Rengėjų nuotr.

Iki birželio 2 d. Mykolo Jono Henriko Giedraičio urna saugoma Giedraičių koplyčioje | Rengėjų nuotr.

Atsisveikinimo žodį tars istorikas, VU prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Dalyvaus svečiai: sutuoktinė Rožė Giedraitienė (Rosy Giedroyć), sūnus su žmona Miko Giedraitiene (Miko Giedroyć), dukra Ona Giedraitytė (Anna Giedroyć), giminaičiai Jonas Giedraitis (Jan Giedroyć), Melchioras Giedraitis (Melchior Giedroyć), Aleksandaras Giedraitis, Lilija Giedraitienė, Saulius Žaldokas, Saulius Giedraitis (Saulius Giedroyc), Tomas Giedraitis ir kiti.

13.30 val. Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui skirta popietė Videniškių kultūros namuose.

Šeimos vardu kalbės sutuoktinė R. Giedraitienė, vyskupijos vardu kalbės Kaišiadorių generalvikaras Algirdas Jurevičius, Molėtų rajono vardu kalbės meras Stasys Žvinys, kultūros ir mokslo atstovų vardu kalbės Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, vietinės istorijos žinovų vardu pasisakys Valentinas Stundys. Tęsti renginį ir pereiti į Videniškių vienuolyną pakvies Molėtų krašto muziejaus direktorė .

Rosy Giedroyc Videniškių vienuolyno atidaryme kalbasi su prof. habil. dr. Adelajda Sielepin CHR, Popiežiaus Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje (UPJPII) Liturgijos teologijos katedros vedėja | Rengėjų nuotr.

Rosy Giedroyc Videniškių vienuolyno atidaryme kalbasi su prof. habil. dr. Adelajda Sielepin CHR, Popiežiaus Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje (UPJPII) Liturgijos teologijos katedros vedėja | Rengėjų nuotr.

14.30 val. Vienuolyno muziejuje vyks kelių naujų ekspozicijų pristatymai.

Parodą „In memoriam Mykolas Jonas Henrikas Giedraitis“ pristatys rengėjai – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekos atstovai. Ši paroda veiks Birželio 2 d. – liepos 5 dienomis. Parodą puoš LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas latvių dailininkės Jolantos Danenbergs nutapytas M. Giedraičio portretas (2002), M. Giedraičio herbo ir Anglijos, Velso bei Šiaurės Airijos Herbų kolegijos oficialaus rašto, patvirtinančio M. Giedraičio kilmę ir herbą, spalvotos kopijos, M. Giedraičio sudarytas Giedraičių giminės genealoginis medis. Taip pat eksponuojama dalis dokumentų, liudijančių jo gyvenimo kelią bei giminės istoriją.

Mykolui Giedraičiui atminti | Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos nuotr.

Mykolui Giedraičiui atminti | Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos nuotr.

|Vienas iš įdomiausių eksponatų – M. Giedraičio LMA Vrublevskių bibliotekai padovanotas jo dėdei Henrikui Šostakovskiui (Henryk Szostakowski, 1890–1955) priklausęs kariškas puodelis, dekoruotas šeimos draugo Stanislovo Romerio (Stanisław Romer) išraižytais piešiniais. Puodelis buvo išraižytas, kai S. Romeris su H. Šostakovskiu 1940 m. rusų kariuomenės buvo įkalinti netoli Katynės, viename iš buvusių vienuolynų. Piešiniai atspindi išlikusių vienuolyno dekoratyvinių elementų motyvus.

Naują ekspoziciją apie žymiausią kunigaikščių Giedraičių giminės atstovą palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kurio beatifikacijos byla jau pasiekusi finišo tiesiąją, o mūsų visų laukia Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju iškilmės, šiai dienai bus parengusios Videniškių muziejininkės Virginija Bareikienė ir Jūratė Dirmienė. Lankytojų laukia plenerų paroda, parengta Molėtų dailės galerijos vedėjos Aistės Černiūtės.

Apie Mykolą Joną Henriką Giedraitį

Mykolas Giedraitis | oxfordmail.co.uk nuotr.

Mykolas Giedraitis | oxfordmail.co.uk nuotr.

Mykolas Giedraitis, Lietuvos kunigaikščių giminės palikuonis, gimė 1929 m. Lobzove prie Derečino (dabartinėjė Baltarusijoje), Lenkijos senatoriaus Tadeušo Giedraičio (Tadeusz Giedroyc) ir Anos Šostakovskos (Anna Szostakowska) šeimoje. 1939 m. Raudonajai Armijai užėmus rytines tuometės Lenkijos sritis, Sovietų Sąjungos saugumas suėmė T. Giedraitį ir jį 1941 m. sušaudė Červenėje. 1940 m. A. Giedraitienė su dukterimis ir sūnumi buvo ištremta į Sibirą, o 1942 m. iš ten su gen. V. Anderso armija evakavosi į Iraną. 1946 m. šeima emigravo į Didžiąją Britaniją. M. Giedraitis Londono universitete studijavo aeronautiką ir taikomąją matematiką, įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą. Londone sukūrė šeimą. Su žmona Rozmary Kampston (Rosemary Cumpston) išaugino keturis vaikus – sūnų ir tris dukras.

Mykolo Jono Henriko Giedraičio herbas – Giedraičių lelijos, kentauro ir žodžiai „In Vero Princeps“(„tikras kunigaikštis“) | Rengėjų nuotr.

Mykolo Jono Henriko Giedraičio herbas – Giedraičių lelijos, kentauro ir žodžiai „In Vero Princeps“(„tikras kunigaikštis“) | Rengėjų nuotr.

M. Giedraitis nuo jaunystės domėjosi istorija, gilinosi į giminės genealogiją. 1979 m. jis su šeima persikėlė į Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo koledžo nariu ir kaip nepriklausomas mokslininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, atsidėjo istorijos studijoms. Jo mokslinių straipsnių paskelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslinėje spaudoje.

M. Giedraitis nemažai prisidėjo prie Lietuvos kunigaikščių Giedraičių atminimo įamžinimo Lietuvoje. Jis finansavo archeologinius tyrinėjimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rozmary ir Mykolas Giedraičiai svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo. M. Giedraitis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai perdavė asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą. Dauguma kolekcijos knygų – su žymių istorijos asmenų autografais ir dovanojimo įrašais. Jo knygų kolekcija ir archyvas ypatingai domina Lietuvos istorikus. Už nuopelnus Lietuvai M. Giedraitis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1995).

M. Giedraitis yra paskelbęs prisiminimų knygą „Crater’s Edge“ (Londonas, 2010). Joje pasakojama apie jų šeimos tremtį į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę. Knyga išversta į kelias kalbas. 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleido jos vertimą į lietuvių kalbą, pavadintą „Ant kraterio krašto“.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: