Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – Tautos forumo telkimosi pradžia (17)

„Tautos forumas“, pagerbdamas trispalvės 100 metų sukaktį, protestuoja prieš Lietuvos ištautinimą bei išvalstybinimą | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

„Tautos forumas“, pagerbdamas trispalvės 100 metų sukaktį, protestuoja prieš Lietuvos ištautinimą bei išvalstybinimą | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Birželio 3 d. 14 val. Vilniuje, istorinėje Mokslų akademijos salėje vyks Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimas. Pagrindinių minėjimo rengėjų – Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo ir Vilniaus Forumo narių požiūriu, šis renginys turi tapti ir naujos sąjūdinės bangos – Tautos forumo telkimosi pradžia.

Minėjimo rengėjai įsitikinę, kad visapusiškos ir didžiulės Lietuvos vidaus krizės ir augančių geopolitinių grėsmių sąlygomis Sąjūdžio 30-mečiui skirtas renginys negali tapti tik memorialiniu renginiu, todėl siekia telkti visus Sąjūdžio vertybėms ir Lietuvos ateičiai neabejingus tautiečius naujajai visuomeninio sąjūdžio bangai – Tautos forumui (TF).  Minėjimo rengėjai įsitikinę, kad Lietuvą galima išsaugoti ne tik valdžios, bet pirmiausia sutelktomis visos tautos ir visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priklausančių patriotiškų piliečių pastangomis. Siūloma kuriamo TF pasaulėžiūriniu ir idėjiniu pagrindu imti svarbiausias Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos forumų vertybines ir programines deklaracijas. Pagrindinis Tautos forumo tikslas būtų – siekis vėl iškelti ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių susigrąžinimo ir demokratinės Lietuvos Respublikos suvereniteto atkūrimo klausimą.

Lietuvos Mokslų Akademija | Alkas.lt nuotr.

Lietuvos Mokslų Akademija | Alkas.lt nuotr.

„Dalyvaudami visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime bei taikiomis demokratinėmis-teisinėmis priemonėmis ir būdais siekdami, kad Tautai būtų sugrąžintos iš jos atimtos pilietinės ir politinės šalies suvereno teisės ir kaip savarankiškas tarptautinių santykių subjektas būtų atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika“, – rašoma Vilniaus Forumo deklaracijoje.

Renginyje kviečiami dalyvauti piliečiai bei veikiančių visuomeninių ir pilietinių organizacijų nariai, pasiruošę, kaip kadaise sąjūdininkai, burtis dėl svarbiausio tikslo – lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išgelbėjimo ir išsaugojimo.

Minėjime ketinama paskelbti pagrindinių TF siekių deklaraciją ir aptarti organizacinės plėtros klausimus. Numatyta įsteigti  besikuriančių forumų atstovų arba įgaliotinių sueigą, turinčią paspartinti forumų tinklo atsiradimą visoje šalyje ir paruošti sąlygas steigiamajai nacionaliniam „Tautos Forumo“ suvažiavimui.

Primename, kad į platesnį neformalų susivienijimą, telkiamą po „Tautos forumo“ (TF) vardu, Lietuvos nevyriausybinės patriotinės organizacijos ir judėjimai pradėjo burtis Sąjūdžio 30-mečio išvakarėse. Šiuo metu prie TF jau yra prisijungę: Vilniaus Sąjūdžio taryba, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus forumas, Talka kalbai ir tautai,  Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras, Jaunimo sambūris „Pro patria“, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba.

„Tautos Forumo“ eitynės | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

„Tautos Forumo“ eitynės | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Šių metų balandžio 25 d. Tautos forumas surengė mitingą ir  šventinę eiseną su trispalvėmis Vilniaus Gedimino prospektu. Ši eisena buvo skirta Lietuvos trispalvės tautinės vėliavos 100-mečiui.   Mitingo dalyviai po renginio Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei įteikė šio mitingo dalyvių reikalavimus, iš kurių galima spręsti kokie yra  pagrindiniai Tautos forumui rūpimi ir neatidėliotinai šiuo metu spręstini klausimai:

• Nedelsiant oficialiu valstybės lygmeniu atsisakyti pražūtingos „globalios Lietuvos“ ideologijos, kuria yra grindžiama šalies susinaikinimo link stumianti iki šiol vykdyta tautos išsivaikščiojimą skatinanti, vidaus ir nacionalinio saugumo pagrindus griaunanti, nesavarankiška ir pasyvi užsienio politika;

• Užbaigti Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politiką, įgyvendinamą  per istorinės atminties, kultūros paveldo ir lituanistikos naikinimą bei prievartinį globalistinių neomarksizmo ir neoliberalizmo ideologijų diegimą akademinėje ir viešojoje erdvėje;

• Atsisakyti planų faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą ir neoficialiai įtvirtinti sovietinio stiliaus dvikalbystę, siekiant išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir paversti ją tik buitinio vartojimo kalba;

• Panaikinti faktiškai egzistuojančią „neteisingų pažiūrų“ cenzūrą ir marginalizavimą žiniasklaidoje bei akademinėje erdvėje bei padaryti galą plintančiai ir vis labiau įsitvirtinančiai ideologinio ir politinio piliečių persekiojimo už „politiškai nekorektiškas“ pažiūras praktikai;

• Nedelsiant ir iš pagrindų keisti tik nedidelės piliečių mažumos interesus atitinkančią ir Lietuvą demografinės, socialinės ir politinės katastrofos link stumiančią iki šiol vykdomą valstybės ekonominę ir socialinę politiką.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

17 komentarų

 1. Arūnas:

  “Panaikinti faktiškai egzistuojančią „neteisingų pažiūrų“ cenzūrą” derėtų formuluoti “neteisingų TAUTINIŲ pažiūrų”, nes, deja, yra skleidžiamos ir antilietuviškos ir antivalstybinės pažiūros, kurias, nemanau, kad reikėtų puoselėti

 2. pagarba:

  Mano nuomone, pavadinimas galėtų būti tautiškesnis ir įtaigesnis, nes tie „forumai”, „frontai”, „sąrašai”, „sąjungos” jau išsikvėpę, pabodę. Be ugnies ir žado. Geriau tada vardą rinktis pagal Gintarą Songailą (Tautos žygis arba Tautos balsas, Tautos aukuras, Lietuvos varpas) ar pasitelkime Maironį, Martinaitį, Brazdžionį ar Bradūną. Tiek perliukų jų kūryboje prisėta. O kur dar partizanų dainos… Vis dėlto šiandien, kai be Europos nebėra šnekos, pavadinime maloniau būtų matyti žodį „Lietuva”.

 3. Pagrindinis ir pradžioje vienintelis kausimas tegali būti 80-procentiškai dalyvauti Prezidento, Seimo ir Savivaldybių rinkimuose ir turėti ką rinkti. Ar šiuos uždavinius Tauta, konkretūs jos asmenys pajėgūs įgyvendinti, priklauso prasmė forumauti. Forumavimai nežinant konkrečiai, ne bendrais žodžiais, ką reikalinga pertvarkyti ir neišmanant, kaip tai daryti, yra vaikų žaidimai.

 4. lietuve:

  agituokite visus prisijungti. Kas galės , tas padės, bet kad ir dėl skaičiaus. Organizacinius dalykus ir įvairius klausimus galima apšlifuoti ir veiklos eigoje. Siūlau paruošti pagrindinių. kaip pasakyti … aktualiausių sričių sąrašą ir kiekvienas ateinantis į Tautos Forumą, turėtų parašyti savo požiūrį, nuomonę, siūlomą išeitį ir panašiai. Kad neištiktų pimojo Sąjūdžio likimas.

 5. SOCIOLOGAS:

  Neplaikau tokio judėjimo ir jo idėjų.

 6. rimas:

  Reikia visokeriopai palaikyti ir skatinti tokia ideja.Gal but, toks judejimas prikel is letargo tauta.Bent ta dali, kuriai globalizmai ir kiti izmai niera vartybes.

 7. Elena Skireliene:

  Galų gale jau pradėjo busti Lietuva. Aš jau seniai raginu kilti ir eiti į kovą už kalbą, moralę, švarią ir gražią ateitį, už kultūrą, kurią baigiam pratasti, už mūsų vaikus, jų ateitį. Už Lietuvą, kad ji gyvuotų amžinai. Juk mūsų Lietuva pati seniausia pasaulyje, jos kalba pati skambiausia ir gražiausia. Kodėl dvi valstybės pasaulyje kovoja už savo Tėvynę – tai žydai ir lenkai. Eina per galvas visam pasauliui, o mes ką, niekam tikę būrai, turime apsileisti? Nieku būdu. Turime savo Tėvynę ir kovokime už ją, globokime ją, niekam neleiskime jos skriausti. Kodėl turi iki šiol viešpatauti visokie Tėvynės išdavikai – uslapkiai,karbauskiai, visokie policininkai (Vilniaus ir Kauno).

 8. Pavelavote:

  Nusenę buvę įtakingi politikai ir amžinai savo šešelio bijantys aukštųjų profesoriai tikrai ne tai ko reikia Lietuvai. Viskas jūsų laikas praeityje. Nepadarėte ką galėjote dabar užleiskite vietą jaunesniems.

 9. Piksius:

  Mielieji, viskas tvarkoj, reikia reikšti nuomonę su koknkrečiais pasiūlymais.
  Gi dauguma protestuotojų net nesiūlo kaip įgyvendint savo reikalavimus. Argi jie nesupranta, kad pinigų yra tiek kiek surinkta?
  Negi jie nesupranta, kad kažkas juos paskirsto taip kaip jiems liepia. Tai kodėl jie nesiūlo pasiskolint dabar, o ne prieš 10 metų. Realiai jie tik reikalauja, bet stiprių pasiūlymu neturi. Tai gal pirma reiktų teisingus ir adekvačius biudžeto skirstitojus ir formuotojus išsirinkti?\
  Akivaizdu, kad dabartinė vals, tybė jau žlunga. Jai tokiu pagrečiu, tai net po kokių 20 metų beliks tik atributai.
  Kiekvienas, kuris nėra abojus savo š alies ir savo ateičiai, gali sudalyvauti Birželio 3 d. visuose miestuose ir miesteliuose ir gyvevvietiese kurios išliko dar bendruomenės.

 10. Algimantas:

  Rašoma: „Šis renginys turi tapti ir naujos sąjūdinės bangos – Tautos forumo telkimosi pradžia“. Kaip jis taps telkimosi pradžia, jei forumas ir net Lietuvos Sąjūdžio padaliniai (Vilniaus Sąjūdis, Signatarų klubas), tarsi paniekinę Lietuvos Sąjūdį, atskirai nusprendė minėti trisdešimtmetį. Tai ne telkimas, o skaldymas. Ačiū, tokio nereikia.

 11. Vilniaus Žemiatis - radikalai, nedrįskit pasisavint garbino Sąjūdžio vardo!:

  Sąjūdį, sveikinu! Tik ne šįtą, o “pirmąjį”
  Tai tikrai iškilus ir be galo svarbus judėjimas, kuriame dalyvavo didelė dalis dabartinių Tėvynės sąjungos, Liberalų sąjūdžio, kiek mažesne dalimim LSDP ir kt. Lietuvos politinių jėgų atstovų. Ir ne tik jų – bet ir daugumos ktų žmonių.
  PAGARBA JIEMS
  Tačiau, mano nuomone, šita grupelė žmonių, kuri šiuo metu yra uzurpavusi garbiną Sąjūdžio vardą ir po jo pridenga bando prastumti savo radikalias, kiek naftalinu atsiduodančias idėjas, vargu ar verta pagarbos.

  Labai gaila, kad netausojamas Sąjūdžio vardas ir leidžiam juo manipuliuoti įvairioms neaiškioms populistų grupuotėms. Tad nenustebkim, jei kad po garbingu Sąjūdžio vardu į gatves kada nors išeis ir koloradine simbolika pasipuošę veikėjai….

 12. Vilniaus Žemiatis - radikalai, nedrįskit pasisavint garbino Sąjūdžio vardo!:

  Pagalvojau, kad gal ir man pasisklebt kokios Žemaitijos karaliumi?
  Pasigilinus į giminės šaktis, galima atsekti ir bajorišką kiltį.

  Tad va, susiesiu save su Tverų Vykintu (o gal su Saulės Bulionimis) ir paiskelbsiu Žemaitijos karaliumi. Esu žematis, dar (iš dalies) bjoriškos kilmės Tad kodėl gi ne?

  Jei visokie neaiškūs populistiniai veikėjai drįsta save tapatinti su Sąjūdžiu ir kalbėti jo vardu, tad kodėl aš negalėčiau kalbėti visų žemaičių ir Žemaitijos vardu?
  Jei jie “Sąjūdis”, tuomet aš – “Žemaitijos karalius” – Visagalis Tverkų krašto ir Saulės žemės valdovas!
  Sutinkant su tuo? 🙂 …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: