„Tautos forumas“, pagerbdamas trispalvės 100 metų sukaktį, protestuoja prieš Lietuvos ištautinimą bei išvalstybinimą (nuotraukos, video, tiesioginė transliacija) (13)

„Tautos forumas“, pagerbdamas trispalvės 100 metų sukaktį, protestuoja prieš Lietuvos ištautinimą bei išvalstybinimą | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

„Tautos forumas“, pagerbdamas trispalvės 100 metų sukaktį, protestuoja prieš Lietuvos ištautinimą bei išvalstybinimą | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Balandžio 25 dieną Vilniuje visuomeninės organizacijos, besitelkiančios po „Tautos forumo“ vardu, surengė šventinę eiseną su trispalvėmis ir 2 mitingus  Vilniaus S. Daukanto aikštėje prie Vilniaus universiteto (VU) ir Prezidentūros  bei prie Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto. Iškilmingoje eisenoje nuo Nepriklausomybės aikštės prie Seimo dalyvavo apie 500 žmonių. Tarp žygiuojančių buvo ir grupė vaikų darželio auklėtinių su mažomis trispalvėmis.

Eisenos dalyviai nužygevę į Katedros aikštę iš ten patraukė į S. Daukanto aikštę prie VU. Čia buvo surengtas pilietinis mitingas „Lietuva yra čia!“. Mitinge kalbėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas ir judėjimo „Talka kalbai ir tautai“ tarybos narys dr. Romas Pakalnis, Vilniaus universiteto filosofijos magistrantas Vytautas Vyšniauskas ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius. Mitngui vadovavo Vilniaus forumo narys, publicistas Linas V. Medelis.

Kalbėjusieji mitinge pasisakė prieš VU rektoriaus prof. A. Žukausko universitete įgyvendinamą neoliberalizmo ideologiją ir pseudomoksline „naująja viešąja vadyba“ grindžiamas pertvarkas, dėl kurių, pasak visuomenininkų, VU vis labiau atsaistomas nuo įsipareigojimų bei atsakomybės visuomenei ir valstybei, o universitetas verčiamas „ištautinta ir išvalstybinta globalaus akademinio verslo įmone“.

VU Tarybos pirmininkas ir Rektorius buvo pakviesti susitikti su mitingo dalyviais ir paaiškinti universitete voliuntaristiškai vykdomų pertvarkų tikslus ir naudą šalies visuomenei, valstybei bei pačiai VU akademinei bendruomenei. Tačiau VU vadovai mitinge nepasirodė. Mitingo dalyviai jiems perdavė Tautos forumo pareiškimą „Dėl VU misijos“ su konkrečiais reikalavimais sustabdyti VU kaip Lietuvos mokslo ir kultūros židinio griovimą.

Mitingo dalyviai kreipėsi ir į Lietuvos Respublikos Prezidentę. Jai skirtame rašte iškelti reikalavimai imtis  priemonių, būtinų Tautos ir Valstybės išsaugojimui.Buvo pateikti 5 pagrindiniai reikalavimai:

 1. Sustabdyti Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politiką, įgyvendinamą per istorinės atminties, kultūros paveldo ir lituanistikos naikinimą bei prievartinį globalistinių neomarksizmo ir neoliberalizmo ideologijų diegimą akademinėje ir viešojoje erdvėje;
 2.  Atsisakyti planų faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą ir neoficialiai įtvirtinti sovietinio stiliaus dvikalbystę, siekiant išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir paversti ją tik buitinio vartojimo kalba;
 3. Panaikinti faktiškai egzistuojančią „neteisingų pažiūrų“ cenzūrą ir marginalizavimą žiniasklaidoje bei akademinėje erdvėje ir padaryti galą plintančiai ir vis labiau įsitvirtinančiai ideologinio bei politinio piliečių persekiojimo už „politiškai nekorektiškas“ pažiūras praktikai;
 4. Nedelsiant ir iš pagrindų keisti tik nedidelės piliečių mažumos interesus atitinkančią ir Lietuvą demografinės, socialinės ir politinės katastrofos link stumiančią iki šiol vykdomą valstybės ekonominę, socialinę, kultūros ir mokslo politiką.
 5. Oficialiu valstybės lygmeniu atsisakyti pražūtingos „globalios Lietuvos“ ideologijos, kuria grindžiama šalį naikinanti dabar vykdoma nesavarankiška ir pasyvi užsienio politika, kuri skatina tautos išsivaikščiojimą ir griauna nacionalinio saugumo pagrindus.
Graikijos fašistinės pakraipos partijos „Auksinė aušra“ simbolis | Alkas.lt nuotr.

Graikijos fašistinės pakraipos partijos „Auksinė aušra“ simbolis | Alkas.lt nuotr.

14 val. mitingas buvo pratęstas prie Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI). Čia įvyko TSPMI studentų ir mitingo dalyvių protesto akcija „VU TSPMI – ne vienos „partinės“ tiesos institutas!“.

Prie TSPMI protesto akcijos dalyvius pasitiko būrelis TSPMI vadovybės palaikytojų šaukdami: „gėda“, „propaganda“,  „Landsbergis“, „Žalgiris“, „Smurtas šeimoje“ ir panašius šūkius, bei laikančių rankose plakatus: „Per jus praleidžiu seminarą“, „Prieš jus tik jūs patys“, „Per jus praleidžiu paskaitą“…

TSPMI gynėjai taip pat laikė iškėlę ant lazdų prikaltas lenteles su TSPMI baltai-mėlynu ženklu labai primenančiu Graikijos fašistinės pakraipos partijos „Auksinė aušra“ simbolį…

Protesto akcijos dalyvius pasitiko būrelis TSPMI vadovybės palaikytojų | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Protesto akcijos dalyvius pasitiko būrelis TSPMI vadovybės palaikytojų | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitinge buvo reikalaujama esminių VU TSPMI pertvarkų ir instituto direktoriaus Ramūno Vilpišausko atstatydinimo. Pasak kalbėjusiųjų  TSPMI studijų programose ir vykdomuose mokslo tyrimuose įtvirtinus neomarksizmo ir neoliberalizmo ideologines dogmas, smuko šios nacionaliniam saugumui itin reikšmingos įstaigos akademinis lygis. Nors VU TSPMI buvo įsteigtas kaip valstybės išlikimui ir raidai strategiškai svarbi mokslo ir studijų institucija ir ilgą laiką gana sėkmingai vykdė šią savo misiją, tačiau pastaruoju metu institutas šios paskirties jau nebeatlieka.

Mitinge buvo reikalaujama esminių VU TSPMI pertvarkų | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Mitinge buvo reikalaujama esminių VU TSPMI pertvarkų | Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.

Pasak mitingo dalyvių „gyręsis diskusijų laisve ir deklaravęs siekį ugdyti kritišką mąstymą, pastarąjį dešimtmetį VU TSPMI pamažu virto nepagrįstai liberaliomis pristatomų, bet iš esmės antitautinių ir antivalstybinių idėjų sklaidos židiniu. Jo taryba ir dėstytojų kolektyvas nuosekliai apvalytas nuo kitaminčių. Sovietmetį primenančiais metodais slopinama akademinė laisvė ir pažeidžiamos „neteisingai mąstančių“ darbuotojų pilietinės ir profesinės teisės. Tęsiasi apie šias neigiamas tendencijas viešai kalbančio prof. V. Radžvilo ideologinis ir politinis persekiojimas bei pastangos pašalinti jį iš instituto“.

Mitingo dalyviai savo reikalavimus TSPMI ir VU vadovybei pateikė pareiškime „Dėl TSPMI akademinės misijos ir laisvės žlugdymo“.

Į platesnį neformalų susivienijimą, telkiamą po „Tautos forumo“ (TF) vardu, Lietuvos pilietiniai, patriotiniai visuomeniniai judėjimai pradėjo burtis Sąjūdžio 30-mečio išvakarėse. Šiuo metu prie TF jau prisijungė: Vilniaus Sąjūdžio taryba, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus forumas, Talka kalbai ir tautai,  Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras, Jaunimo sambūris „Pro patria“, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba.

infa.lt reportažas iš eitynių ir mitingų:

„Lietuvos žinių“ tiesioginę transliaciją iš mitingo prie TSPMI:

Eitynių akimirkos (Alkas.lt, T. Baranausko video):

Eitynės. K. Juraičio video:

Iš mitingo Daukanto aikštėje. Vilniaus universiteto filosofijos magistranto Vytautas Vyšniausko kalba (Alkas.lt, T. Baranausko video):

Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr:

Alkas.lt, T. Baranausko nuotr.:

Alkas.lt, J. Valiušaičio nuotr.:

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

13 komentarų

 1. Gaila, kad tokie svarbūs renginiai vyksta darbo valandomis…. Kas gi gali dalyvauti tokiu metu? Tikrai būtų visai kitoks palaikymas sukvietus visus po 17 val.

 2. urba:

  APIE ŠIOS DIENOS EITYNES NUO SEIMO Į VOKIEČIŲ GATVĘ PER PREZIDENTŪRĄ
  Kęstutis K.Urba
  Oficialesnis įvykio aprašas su fotoreportažu ir video yra pateiktas alkas.lt , tad pasidalinsiu privatesniu įspūdžiu. Apie 12 val. Nepriklausomybės aikštėje buvo beveik šimtinė dalyvių, kurių didžiuma – matyti nuolatiniai mitinguotojai žilagalviai patriotai, o Gedimino prospektu per gerą pusvalandį pražygiavusi kolona prie prezidentūros ūgtelėjo iki 250-300 su 22 didelėmis vėliavomis. Nors paskui didžiąją trispalvę žygiavo ir vedini už rankyčių 8 darželinukai, tačiau jausmas buvo lyg dalyvaučiau žinomesnio rajoninio lygmens žmogaus laidotuvėse. Valstybės palydėjime nuo pakasynų Seime su stabtelėjimu – jos išsidirbinėjimų vieta Daukanto aikštėje ir kapu Vokiečių gatvėje prie neoliberalų užvaldyto Tarptautinių santykių ir politologijos instituto.
  Nors esu ir eurooptimistas ir sakau, kad mes Trojos arkliu įsibrovę į ES gretas turime ją transformuoti tinkamiausiu būdu tautai ir valstybės ateičiai pirma pasiėmę reparacijas už Ribentropo-Molotovo paktą struktūrinių fondų paramos pavidale, tačiau neturėti ES kritikos, tereiškia likti stagnavime. Euroskeptikų sąjungos Lietuvoje nebuvimas tereiškia, kad mūsų valdžios atstovai negali išreikalauti iš Briuselio biurokratų adekvačių sumų pvz. už nuostolius pieno ūkiams krizės metu, nes neturi už nugaros LITEXIT‘o grąsinimo kortos. Šiomis prasmėmis prof.V.Radžvilo eliminavimas reiškia didžiulį smūgį ES ir Lietuvos tobulinimo politikai, o tokio elementaraus reikalo nesuvokė apsiplunksnavusi ginti savų redutų išėjusi į priešpriešą studentija, beje, skandavusi „Lietuva“, „Landsbergis“. Lietuvos Nepriklausomybės lyderis teišsprendė sau keltą pagrindinį uždavinį – išvesti okupacinę sovietų kariuomenę iš Lietuvos, tačiau likusį uždavinį – sukurti gerovės valstybę ir visuomenę daugumai paliko naujai kartai, kuri tam yra akivaizdžiai nepasiruošusi, nes nesupranta kritinio mąstymo ir oponavimo svarbos.
  Prof.V.Radžvilas dar 1989 m. davė pačią geriausią pamoką jauniems sąjūdiečiams sutūpusiems ant laiptų būstinėje. Jis paaiškino, kad krikščionybė yra vienintelė pasaulio religija su pasiaukojimo dėl kitų idėja. Man tai buvo pats stipriausias įspūdis iš to laiko, nors ir esu keletu metų vyresnis ir nemanau dabar, kad tai bent kiek nublanko ar nėra mažiau aktualu. Tai kame gi klausimas ir reikalas? Kas tai – užslėpta reklama profesoriui ar elementarus susidorojimas? Sakoma, kad nėra to blogio, kad neišeitų į gera. Bet vištukus skaičiuosime po 2019-2020 m. rinkimų. O jiems ruošiamasi siaubingai blogai.
  Pažvelkite į Seimo Europos savaitės renginių tvarkaraštį . Kiek dabartinių sąjūdiečių ir forumiečių buvo informuoti apie juos, kiek dalyvaus ir kas rengė ar rengia poziciją oponavimui valdžiažmogiams pavyzdžiui penktadienio renginiui „Diskusija „Lietuva ateities Europoje: vertybės, solidarumas, strateginė partnerystė“ su Kirkilo, Kubiliaus ir kitų šiltas bei sočias vietas apkėtusių demagogų taip vadinama diskusija jų pačių irštvoje?

 3. Liudvikas Rėza:

  Pritariu prof. V.Radžvilui ir jo mintims. Iš tiesų mums trauktis nėra kur. O globalizmo, kosmopolitizmo ir kt. mados kaip atėjo, taip ir praeis, tik reikia išgyventi dabar. O gyventi norisi oriai ir be baimių.

 4. Skaitytojas:

  Vytauto Vyšniausko kalba buvo labai šauni. Ir beje, žiūrėsim, ką Žukausko viešųjų ryšių mergaitės ir berniukai atrašys į kreipimąsi. Ir tikėkimės, kad K.D. nepatirs kokių nors represijų.

 5. Sveikinu naujai sąjūdžio bangai kylantį „Tautos Forumą“. Prisidėsiu kiek galėsiu.

 6. Labai gerai, kad protestuota prieš šalies aukščiausųjų valdžių vykdomą Lietuvos ištautinimą, išvalstybinimą (čia ypač išskirtinas “kauniškiečių valstiečių” užmojis rodyti Lenkijos valstybės TV 5 programas lenkų kalba už valstybės pinigus), tačiau nemažiau svarbus ir aktualus “prieš”, t.y. protestas prieš Vilniaus išlietuvinimą (taip pat “valstiečių’ – Skvernelių, Jovaišų, Pranskiečių politikos arkliuką), kažkodėl paliktas be dėmesio. Tai jau darosi panašu į “forumuose” slypinčią tendenciją…

 7. Pikc:

  Pagal homsomolcų laikomus plakatus (pvz. “Per jus praleidžiu paskaitas”) galima anekdotus rašyti:
  Klausimas: kas kaltas, jei liberastikas pabėga iš paskaitų?
  Atsakymas: buržuazinei nacianalystaj!

  O štai libkonų chunveibinai skėlė be užuolankų: naikint leudies priešus! (ht t ps://www.facebook.com/propatria.lt/photos/a.222635084500526.45377.166001730163862/1590899347674086/?type=3&theater)
  Liberastai antrina: h t tp://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/dovykas-skarolskis-reikia-sunaikinti-pro-patria-lzvs-portala-alkas.lt-laisv
  Beje, atkreiptinas dėmesys į liberastinę “logiką”: “Naikint leudies priešus! Ir aš eisiu protestuot! Ale žinokit, nieks če prieš jus neina, če tik jųs patys!” 🙂

  • Žemyna:

   Žavių rašybos bei mąstysenos perliukų tamsta čia pririnkote!
   Kadangi „liberalūs” bei „tolerantiški” be patyčių nė iš vietos, o tokia griaunamoji energija itin paklausi, nes kai kam labai naudinga, ji negalėjo nueiti perniek! Tad spėriai buvo pritaikyta iš tautiškumo, iš tautinės kultūros paveldo, iš pagarbos savo istorijai bei iš visa tai jaunimui ugdančių žmonių tyčiotis. Juk griovėjams reikia „patrankų mėsos“, nejaučiančios savo šaknų! Ir štai prašom – viena tokia karta be šaknų jau yra! Produktas gatavas. Tik imk ir naudok.
   Vadovaujant „šiuolaikiško jaunimo” vedliams, sėkmingai vykdomas Didžiojo projekto „Lietuva buvo, yra ir bus nulis” etapas „Lietuva be praeities ir dabarties autoritetų”.
   Tskant, mažiausiomis išlaidomis (= naujųjų laikų pavlikų morozovų rankomis) kai kam nevardijamam su globalisto pretenzijomis bus suneštas didžiausias įmanomas pelnas ….

 8. Vilniaus Žemaitis:

  Bet ar į tokį populistinį politinį renginį galima veisti ikimokyklinio amžiaus tėvus?
  Ar tėvai buvo tinkamai informuoti, į kokį ir kieno organizuojamą renginį vedami jų vaikai? Jei ne – tuomet kažkas už tai turėtų atsakyti.

 9. Hm:

  _„ikimokyklinio amžiaus tėvus“?_

  Varge, kažką buvau girdėjęs apie nepilnamečių nėštumus, bet kad tas reiškinys jau tokį mastą yra pasiekęs, tai nežinojau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: