M. Kundrotas. Kas prieštaringo šūkyje „Lietuva – lietuviams“? (20)

Kovo 11-osios eitynės | Rengėjų nuotr.

Kovo 11-osios eitynės | Rengėjų nuotr.

1902 m. dr. Vinco Kudirkos įsteigtas laikraštis „Varpas“ paskelbė Lietuvių demokratų partijos programą. Joje, be viso kito, išsakytas politinis principas: Lietuva – lietuviams. Čia pat paaiškinta šio principo reikšmė. Tai – laisva, jokioms kitoms tautoms ir viešpatystėms nepriklausanti Lietuva, kurioje lietuviai patys save valdytų, o jų kultūra galėtų skleistis laisvai, be svetimtaučių įtakų ar varžymų. Šaltinis – Varpas, 1902 m., Nr. 12.

Ar šis principas aktualus šiandien? Taip ir net keliais aspektais. Pirmiausiai Europos Sąjungą bandoma iš suverenių tautinių valstybių sandraugos paversti sąjungine valstybe. LNB0A42B9E7LNB0A42B9E7 (1)Kita vertus iš Rytų į mūsų valstybės suverenumą kėsinasi valandomis agresyvėjanti Rusija. Trečia – Konstitucinis teismas faktiškai uzurpavo lietuvių teisę patiems tiesiogiai valdyti valstybę, kurią užtikrina pati Konstitucija, perduodamas Seimui teisę spręsti, koks referendumas bus teisėtas. Ketvirta – Europos Sąjungos biurokratai, pamindami tautinės valstybės suverenumą, užkrovė Lietuvai imigrantų kvotas, kas reiškia svetimų ir dažnai – agresyvių kultūrų įtaką.

Taigi, siekis išsaugoti laisvą, suverenią, lietuvišką Lietuvą, kurioje lietuviai galėtų patys save valdyti, šiandien įgauna ketveriopą prasmę. Tai – savigyna nuo euroglobalistų, nuo Maskvos imperialistų, nuo vietinės atstovaujamosios valdžios uzurpacijos ir nuo svetimšalių invazijos, kuri – kaip liudija Vakarų Europos pavyzdžiai – gresia tiek kultūriškai, tiek socialiai, tiek fiziškai.

Tuo tarpu Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumui pasirodė, jog šis principas prieštarauja europietiškoms ir net krikščioniškoms vertybėms. Vargu, ar verta kartoti žinomą tiesą, jog Europos kultūra ir politika stipri tik savo tautomis ir jų tautiškumu, bet pažvelkime iš krikščioniškosios perspektyvos.

Jėzus Kristus, sulaukęs kanaanietės moters prašymo pagelbėti jos sergančiai dukrai, atsakė: – Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Šaltinis – Evangelija pagal Matą, 15 skyrius, 26 eilutė.

Aiškus principas pirmiausiai rūpintis sava tauta, o tik po to – kitataučiais. Kanaanietė atsakė, jog ir šunyčiai ėdantys trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Jėzų šis atsakymas patenkino ir jis išpildė moters prašymą. Panašu, kad krikščionybės įkūrėjas ir pats įsikūnijęs Dievas šiuolaikinių krikščionių demokratų būtų ekskomunikuotas. Jo žodžiai vargšei moteriai – jau baisiau, nei atviras nacionalizmas, tai jau visas nacizmas.

Prieš Jėzaus Kristaus žodžius šūkis „Lietuva – lietuviams“ – tiktai kukli inteligentiška versija. Bet grįžkime prie politikos. 1927 m. leidinyje „Krikščionis demokratas“ aiškiai išsakytas šūkis: Lietuva – lietuviams katalikams! Visa Lietuva – su liuteroniška Klaipėda ir kalvinistiniais Biržais – įvardyta katalikiška, jai reikalaujama katalikiškos valdžios ir katalikiško Seimo. Šaltinis – „Krikščionis demokratas“, 1927 m., Nr. 1, p. 5.

„Krikščionis demokratas“, 1927 m., Nr. 1, p. 5

„Krikščionis demokratas“, 1927 m., Nr. 1, p. 5

Ar šis šūkis labiau suderinamas su krikščioniškomis TS-LKD Prezidiumo vertybėmis? Gal šiuolaikinių krikščionių demokratų vadai pasigedo trečiojo žodžio, nurodančio konfesiją? Lietuva – ne bet kokiems lietuviams, bet katalikams? Gal tai ir katalikiška, bet su demokratija sunkiai suderinama. Trumpoji, „Varpo“ versija – demokratiškesnė ir humaniškesnė. Ji pripažįsta Lietuvą visiems lietuviams, be konfesijos, luomo ar partijos skirtumo, o skliausteliuose paliekama erdvės ir lojalioms, istorinėms kitataučių bendrijoms: juk nėra žodelio „tik“.

O gal priešingai? Net ir šūkis „Lietuva – lietuviams“, nuosaikesnis už ano meto krikdemų variantą, atrodo pernelyg radikalus šiuolaikiniams tėvynininkų vadams, virtusiems liberalais? TS-LKD Prezidiumas griežtai uždraudė savo krikščioniškų ir patriotinių pažiūrų partijos nariams dalyvauti kovo 11-osios eitynėse dėl šio šūkio. O juk buvo daugiau, į ką atkreipti dėmesį. Šiose eitynėse pasitaiko keistų vėliavų ir keistų dainų, kurios tikrai kelia abejonių, ar verta jose dalyvauti. Pavyzdžiui – SS pavyzdžio vėliava su kaukole ir daina apie išpjaustytus lavonus. Ką tai turi bendro su kovo 11-osios idealais? Nežinia.

Bet ieškoti rimtesnių argumentų reiktų darbo. Panašu, jog darbštumas ar nuoseklumas nėra TS-LKD Prezidiumo – o gal tik jo dalies? – dorybės. Užuot kritikavus tikrai kontroversiškus dalykus užsimota prieš istorinį patriotinį šūkį. Belieka laukti krikščioniškojo ir tautinio TS-LKD sparnų reakcijos. Ar bus nutylėta, ar pasipriešinta tokiam liberaliojo sparno diktatui. Išties šiuo metu TS-LKD išgyvena eilinę tapatybės slinktį ir nuo jos narių priklausys, kokia kryptimi.

Dalyvavimas viename ar kitame renginyje – kiekvieno pasirinkimo reikalas. Juolab kad renginių, tikriausiai, bus daug ir įvairių. Bet visiems tikriems patriotams palinkėkime, kad prieš 116 metų išsakytas šūkis išsipildytų. O vis dėlto: Lietuva – lietuviams.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

20 komentarų

 1. Gyvs:

  Kam ta sena nuotrauka su kaukolėmis ir kaikuriais teistais asmenimis?

 2. Romas:

  Straipsnis – pačiu laiku. Na šis šūkis “Lietuva – lietuviams” skamba aštrokai, bet kai “čia pat” yra logiškas paaiškinimas, tada viskas – savo vietoje. Juo labiau prie dabartinės keturgubos grėsmės tautos išlikimui.

  Dar autorius labai taikliai nurodė dvi klaidas: krikščioniško (perdėto) gailestingumo ir Euro-federacijos strategų nesupratimą, kad tautiškume, savitume randasi stiprybė…

  Galima suprasti šitų strategų norą Europą suvienyti, kad išvengti trečiojo pasaulinio karo. Bet gi negalima vienybės siekti šitaip primityviai, bukagalviškai ( naikinant tautas, valstybes, jų nepriklausomybę).
  Gal jie akli? Gal nemato, kad kiekvienas padarė-lis šitame pasaulyje yra unikalus, nepakartojamas? Nerasi dviejų vienodų nei akmenėlių, nei medžių, nei žmonių. Viskas vienetiniame egzemplioriuje…
  O jie užsimojo ant ištisų tautų… Nori padaryti kažkokią mišrainę. Idiotai…

  Vienybės reikia siekti ten, kur ji yra – lygmenyje dvasiniam, o ne fiziniam, kur jos nėra ir būti negali.

 3. buvęs rėmėjas:

  Ar Lietuva yra lietuvių tėvynė? Ar Lietuvoje gera gyventi lietuviui? Kurgi nabagams lietuviams dėtis? Prieš 100 metų valstybės kūrėjai sukūrė Lietuvą lietuvių tautos pagrindu, o dabar konservatoriai nesutinka, kad lietuviai turi gyventi Lietuvoje. Tokia politika privedė prie išsivaikščiojimo ir mūsų valstybė tampa tautų katilu. Tik nepamirškit konservatoriai kas vyksta tokiuose tautų katiluose. Sprogimas.

 4. markas:

  // TS-LKD Prezidiumas griežtai uždraudė savo krikščioniškų ir patriotinių pažiūrų partijos nariams dalyvauti kovo 11-osios eitynėse dėl šio šūkio. // ———— Nebūtų šūkio, turbūt, prikibtų prie kokio kito eitynių akcento.

 5. Diedas:

  Lietuva lietuviams. O lietuviu visokiu yra. Ir lai visi svencia. Nuo bobeles kuriai ” unksciau buva geriau” iki spuoguoto paauglio dar nesuvokiancio saves. Sovietai buvo visus surusiave i savus ir svetimus, i gerus ir blogus, siuomet negalima taip zmoniu skirstyt. Tegu tauta dziaugiasi laisve ir skanduoja, dainuoja, deklamuoja kas jiems prie sirdies. Sventes reikia svesti.

 6. Diedas:

  Koncervai apsijuoke. Prie ruskio komsomolcai savo gaujos nariams neleisdavo eit i baznycia. Dabartiniu gauju nariams draudziama svest lietuviskas sventes. Koncervatorius laikiau patriotiskiausia partija, pasirodo jie lygus komunistpalaikiams, raudonai zaliesiems ir kitiems kremliaus vergams.

 7. Elgetas:

  Kuo daugiau suzinau, tuo maziau suprantu. Kad Pagone yra musu Deive, aiskinti neverta,Ji pagimde lietuvi Dionyza !
  O ponia Pagone is kur, kas jos tevas, kas pirma meile, kas vyrai ir meiluziai…Perkuno zmona Zemyna ir ju sunus Dievutis
  Pagone yra Pirmaprade MAMA= Isis, Izida.
  Ruso rankos trumpos, o ans per Bukas
  Kas langseriams liepe Moses tauta ir dievu kalba sunaikaint ?
  Kas cia darosi ?!

 8. Rimgaudas:

  Vokietija už tebeesančius, atrodo, žodžius savo himne “Deutshland uber alles” (Vokietija – pirmiausia) buvo paduota į teismą dėl valstybinio nacionalizmo propagavimo. Ir ką? Vokietija prieš teismą išlošė ir žodžiai himne pasiliko.
  Amerikos prezidentas per rinkimų kampaniją ėjo su šūkiais “Amerika – pirmiausia!”.ir “Amerika – amerikiečiams!”. Ir ką? Su tokiais “nacionalistiniais” šūkiais tebeprezidentauja Trumpas iki šiol. O mes? Šūkį “Lietuva – lietuviams!” draudžiame? Užsienio lietuvių bendruomenės, tautinės bendrijos su tuo susitaikys? Lietuvos piliečiai katalikai, stačiatikiai, judėjai, kitų religinių konfesijų žmones su tokiu Lietuvos vardo žeminimu susitaikys? Abejoju.

 9. Straipsnis laiku, netgi geras.
  Bet.
  Ir vėl Kundrotas išranda kokias tai tautines bendrijas kaip visuomeninę grupę, nors bendrija yra organizacija, o tautinė bendrija – organizacija, kurioje renkasi atbėgėliai.
  Nes Lietuvoje nėra kitų tautų, išskyrus lietuvius, – Lietuvoje nėra kitų tautų teritorijų.

 10. Dėl kasmetinių eisenų kovo 11 ir vasario 16.

  Kas jomis būna pasiekiama?
  Ogi nieko: pradžioje, gal, užteko tuos renginius suorganizuoti, pravesti, bet seniai jau laikas jų metu pateikti reikalavimus apie tai apie ką nuolat kalbame.

  Kodėl neiškėlus, surašant, pvz., nešamuose plakatuose, tokių reikalavimų:
  1. ” Lietuva – TIK lietuviams!,
  o kas nenori jais būti, tie teieško eldoradų kitose šalyse”.
  Nes lietuvis – tai komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys, kuris dirba Lietuvai, gina ją, jai augina vaikus, o ne, pvz., gyvena kitur, dirba kitiems, o į Lietuvą parvažiuoja pasinaudoti čia dirbančių sukurtu geru.Jokių kitų tautų Lietuvoje nėra, todėl paistalai, kad tai anuos įžeistų kažkuo, ir telieka paistalais.
  2. “Visuomenės dauguma neleidžia, kad vaikams mokymo įstaigose būtų teigiami gamtos nustatytai tvarkai priešingi dalykai”.
  3. “Lenkai priėmė įstatymą, ginantį Tėvynę, tautą ir savo didvyrius nuo šmeižtų – kada bus tai padaryta Lietuvoje?”
  Šūkių sąrašas ne išsamus, o tik pavyzdinis.
  Taip aiškiai parodžius reikalavimus savaime atkristų tiek anūko konservų bei kitų liberalų ar šiaip pasaulio valkatų galimybės šmeižti žmones, tose eisenose dalyvaujančius.
  Kartu būtų proga valdžiai, matant visam pasauliui, parodyti, kad visuomenės dauguma, kuriai atstovauja eisenose dalyvaujantys, ne tas pats, kad valstybė ir tauta pavojuje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: