D. Urbanavičienė. Teikei projektą Atviros Lietuvos fondui – esi įtariamas dėl bendradarbiavimo su KGB? (24)

Dalia Urbanavičienė | I. Juodytės nuotr.

Dalia Urbanavičienė | I. Juodytės nuotr.

Prisipažinsiu, esu tiek užimta, kad retokai skaitau spaudą. Tad kai bičiulis pasakė, jog didžiuojasi kartu su manim patekęs į Vito Tomkaus sudarytą įtariamų KGB bendradarbių sąrašą, nieko nesuprasdama tikra ta žodžio prasme išsižiojau, o gavusi patikslinimą apie „Respublikos“ Nr. 9 (197) laikraštyje paskelbtą sąrašą, dar ir prisėdau. Mano nustebimas buvo begalinis, nes niekada gyvenime neturėjau nieko bendro su KGB, nebent tik vaikščiodavau pro šalį studijuodama konservatorijoje.

Abu bandėm ieškoti priežasčių, dėl ko galėjom būti įrašyti į KGB sąrašus. Mano bičiulis prisiminė, kad kelis kartus po Rasos šventės ir kitų folkloro renginių organizavimo kaltinant nacionalistine veikla buvo iškviestas pasiaiškinti į KGB. Žinau, kad ir kiti folkloristai, žygeiviai, ramuviečiai būdavo nuolat tardomi KGB – gal visa tai ir yra bendradarbiavimas su KGB? Aš tuo metu buvau užsiėmusi studijomis ir vaikų auginimu, tad nebuvau įsitraukusi į tokių renginių organizavimą. Tačiau visiškai apstulbau, kai V. Tomkaus sudarytame KGB bendradarbių sąraše pamačiau savo studentus, kurie pradėjo studijuoti Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedroje jau Nepriklausomybės metais. Kaip jie galėjo bendradarbiauti su KGB, gal būdami vaikais?

Viskas paaiškėjo, kai studijuojant Įtariamų KGB bendradarbių sąrašą tarp Birutės Jatautaitės ir Zitos Šličytės įvardijimo 12-ame puslapyje radau sklaustuose be jokio išskyrimo pažymėtą Vito Tomkaus pastabą: „O viešpatie! Sąrašus supainiojau. Vietoj KGB sąrašo įdėjau Sorošo sąrašinius. Atsiprašau savo skaitytojų, bet perdaryti laikraščio nebėra laiko. Antra vertus, beveik šimtu procentų Sorošo išlaikytinių patenka į Įtariamų KGB bendradarbių sąrašą, todėl ramia sąžine tęsiu toliau“. Tuomet prisiminiau, kad Nepriklausomybės pradžioje atsirado Atviros Lietuvos fondas (ALF), kuris kvietė teikti paraiškas visokioms kultūrinėms veikloms finansuoti, tarp jų ir susijusioms su tautinėmis tradicijomis. Niekas tuomet nekalbėjo, kad šį fondą valdo Sorošas ir kuo jis yra blogas.

Žinoma, dauguma folkloristų tuomet puolė rašyti projektus, siekdami gauti finansavimą folkloro ekspedicijų Lietuvoje organizavimui, įvairių trūkstamų folkloro fiksavimui priemonių įsigijimui, konferencijų organizavimui, dalyvavimui tarptautiniuose etnologų moksliniuose renginiuose ir pan. Man pavyko gauti per Lietuvos muzikos akademiją pateiktam projektui lėšas pirmajai video kamerai įsigyti, mano bičiulis tuomet nupirko ypač modernią vaizdo montavimo įrangą vykdant ALF finansuotą projektą, teiktą per Lietuvių etninės kultūros draugiją (to projekto dėka tuometiniame Lietuvos liaudies  kultūros centre buvo įkurta Vizualinės antropologijos laboratorija). Laikotarpiu maždaug iki 1996-ųjų dar porą kartų gavau paramą dalyvavimui tarptautinėse tradicinių šokių tyrinėtojų konferencijose bei ekspedicijose. Tačiau vėliau ALF nustojo skirti paramą projektams, susijusiems su lietuvių tradicijų išsaugojimu ir sklaida. Niekada nebuvau įtraukta į jokius ALF darbuotojų ir net ekspertų sąrašus, taigi „Sorošo išlaikytine“, matyt, tapau tik dėl parengtų projektų, kuriuos teikėsi šis fondas finansuoti. Pasirodo, kad tai ir yra bendradarbiavimas su KGB!

Daugybė mano kolegų folkloristų, etnologų, muzikologų ir kitų kultūros srityje besidarbuojančių žmonių gavo tuo laikotarpiu paramą projektams iš ALF, todėl nesistebiu, kad radau daug jų pavardžių V. Tomkaus sudarytame KGB bendradarbių sąraše.  Tuomet paaiškėja, kuo remiantis Nerija Putinaitė ar kas nors kitas ima kaltinti visą folklorinį judėjimą Lietuvoje dėl bendradarbiavimo su KGB, kai viskas buvo priešingai – KGB už šią veiklą tampė žmones į tardymus, kai kurie buvo dėl to išmesti iš universitetų, darbų ir pan. Taigi tokie kaltinimai ir Vito Tomkaus sąrašas sėkmingai pratęsia ankstesnius KGB metodus, išverčiant „baltą į juodą“, paneigiant rezistencinį etnokultūrinio sąjūdžio pobūdį, kuris ir atvedė Lietuvą į „dainuojamąją revoliuciją“, atnešusią Nepriklausomybę. Viso to apdergimas daromas be jokių sąžinės graužimų, netgi atvirai tai deklaruojant: nes tingisi perrašyti laikraščiui parengtą tekstą! Taip ir norėtųsi paklausti, kiek be galo varginančių veiksmų pirštais reikėtų atlikti norint padaryti bent šį mažiausią pakeitimą – patikslinti sąrašo pavadinimo formuluotę?

Tas tingėjimas jau duoda vaisių: štai Vidmantė Jasukaitytė visus „sąrašinius“, taip pat ir mane, paragino: „Atsiprašykit. Tyliai. Širdyje ir sąžinėje….“. Už ką turiu atsiprašyti? Kad gavusi paramą iš Atviros Lietuvos fondo, apie kurio steigėją Sorošą tuomet neturėjau žalio supratimo, galėjau filmuoti ekspedicijose kaimo žmonių atliekamus šokius, dainas, galėjau tyrinėti lietuvių tradicijas ir apie jas kalbėti tarptautinėse konferencijose, vienintelė atstovaudama Lietuvai?    

Labai abejoju, ar pomėgis tingėti leis Vitui Tomkui atsiprašyti manęs už įtraukimą į KGB bendradarbių sąrašą. Tačiau dėl to, kad reikia netingėti daugumai folkloristų ir kitų niekuo dėtų žmonių, siekiant nusiplauti ant mūsų V. Tomkaus išpiltą purvą, tikrai neabejoju.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Benjaminas:

  Tikra tiesa surašyta. Negalima į vieną katilą sumesti kultūros žmonių, kurie Nepriklausomybės pradžioje neturėjo kitų rėmimo šaltinių, be to niekas nežinojo koks tai fondas ir kas yra jo steigėjas. Jie tik dirbo labai reikalingus darbus, kurių tuo metu (beje ir dabar) nefinansuoja valstybė. Ačiū už tikros situacijos paaiškinimą.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Man teko kažkur VDU patalpose, Laisvės alėjoje, gal prie 25 metus užsukti į tą ALF, tikriausiai kokios tai finansinės paramos domėjausi??? Neatsimenu, bet atsimenu tą žvilgsnį, kaip į kokį KEISTUOLĮ pažiūrėjo, matyt nebuvau sąrašuose, tai nuo to žvilgsnio daugiau į tą pusę nežiūrėjau. Supratau, tai parama IŠRINKTIESIEMS, o ne žemės kurmiams.

 2. Matas:

  Tikra tiesa,niekas tada nežinojo kas tas sorošas.nevisi ir dabar supranta kas čia per pynklės…Duok Dieve Lietuvai tokį vadovą kaip vengrų ORBAN.

 3. Birutė:

  Už šmeižtą turėtų būti baudžiama. Šiuo atveju – labai stipriai ir skambiai! Juk tai – ne buitinio lygio konfliktėlis.
  Birutė Nemčinskienė

 4. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Niekada nebuvau įtraukta į jokius ALF darbuotojų ir net ekspertų sąrašus, taigi „Sorošo išlaikytine“, matyt, tapau tik dėl parengtų projektų, kuriuos teikėsi šis fondas finansuoti. Pasirodo, kad tai ir yra bendradarbiavimas su KGB!”

  Jokios problemos. Jei nebendradarbiavote, tai reikia V.Tomkų paduoti į teismą ir prisiteisti moralinę žalą. Teisme sužinosite, kokiu FAKTINIU pagrindu ten atsidūrėte. Be faktinio pagrindo niekas negali Jūsų padaryti įtariamąją. O tuomet ir atsiranda moralinė žala, jeigu nėra faktinio pagrindo.

  Kaip su tuo A.Anušausku, aiškiai, be jokių “įtarimų” yra apkaltintas ir iškviestas į dvikovą. Turėtų pakelti tą pirštinę. Jei nepakels, tai šimtaprocentins kgbistas, o tai reiškia NEGALI BŪTI SEIME. Jau vien tik vieno šito kadro išryškinimas pateisina parašų skelbimą.

  Kaip vertinu Jūsų šias pastangas? Vertinu, kaip siekį sumenkinti tų sąrašų svarbą. Visiškai suprantu, kad V. Tomkus iš principo negali žinoti kgb visų sąrašų. Tai parodo, kad dalį jų siekiama išeliminuoti, kad nauja kgbistų banga paimtų valdžią. Tai yra viso labo kgb klanų kova ir taip buvo visą laiką. Ten vienybės taip pat niekada nebuvo ir NEBUS.

  Galite organizuotis į grupes ir duoti į teismą poną Tomkų.

  • Dalia:

   Gerbiamas dr. Jonai Ramanauskai, žaidimui su teismais tiesiog neturiu laiko, todėl nusprendžiau viešai save apginti – ar tam neturiu teisės? Jei manote, kad šiuo rašiniu tik siekiau sumenkinti V. Tomkaus sąrašų svarbą, tai kyla išvada, jog pateisinate jo šmeižtą. V. Tomkus pats sumenkino tų sąrašų svarbą, parašydamas nesąmonę apie tingėjimą atskirti KGB sąrašą nuo Sorošo sąrašo. Kas jam sutrukdė būti atsakingam ir paskelbti tik KGB bendradarbių sąrašą? Ir ar tikrai šiame sąraše yra KGB bendradarbiai? Labai jau primena Vanagaitę, kuri prie KGB bendradarbių priskyrė ir Ramanauską- Vanagą. Pagarbiai, dr. Dalia Urbanavičienė

   • Kemblys:

    Sąrašai sąrašais – tai neįrodoma…
    Lietuvoje yra daug išdavikų. Jiems sumokėti užsienio žvalgybos randa teisėtus būdus. Tomkus, manau, neatsitiktinai sulygino Sorošo IŠLAIKYTINIUS su išdavikais.

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Ponia Dalia, jokios abejonės galima gintis ir viešai, straipsniais. Jeigu taip man būtų atsitikę, tai ginčiausi labai griežtai. Gyvenime taip papuolė, kad į jokią partiją ir į jokią struktūra neįklimpau. Tačiau todėl ir nieko nepasiekiau karjeros požiūriu.
    Pabandyk pareikalauti, kad Tomkus tamstos straipsnelį atspausdintų, tai tuom jis patvirtintų, kad esate nekalta. Tačiau gali būti ir atvirkščiai. Be konkretumo, čia klausimas neišsprendžiamas.
    Taigi tikrai pabandykite savo straipsnelį publikuoti Respublikoje, tai yra toje priemonėje, kuri jus galimai apšmeižė. O čia tai ko gero ir pagal įstatymą priklauso.
    Pats nežinau kuo prasikaltau, bet mane net į sportines varžybas į VDR komandos sudėtyje vienintelio neišleido, o man atrodė, kad esu labai geras :). Visi tada nustebo. Gal pavardė nepatiko???

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Ponia Dalia, jokios abejonės galima gintis ir viešai, straipsniais. Jeigu taip man būtų atsitikę, tai ginčiausi labai griežtai. Gyvenime taip papuolė, kad į jokią partiją ir į jokią struktūra neįklimpau. Tačiau todėl ir nieko nepasiekiau karjeros požiūriu.
    Pabandyk pareikalauti, kad Tomkus tamstos straipsnelį atspausdintų, tai tuom jis patvirtintų, kad esate nekalta. Tačiau gali būti ir atvirkščiai. Be konkretumo, čia klausimas neišsprendžiamas.
    Taigi tikrai pabandykite savo straipsnelį publikuoti Respublikoje, tai yra toje priemonėje, kuri jus galimai apšmeižė. O čia tai ko gero ir pagal įstatymą priklauso.
    Pats nežinau kuo prasikaltau, bet mane net į sportines varžybas į VDR komandos sudėtyje vienintelio neišleido, o man atrodė, kad esu labai geras :). Visi tada nustebo. Gal pavardė nepatiko?

    • Dalia:

     Pareikalavau iš Respublikos (skambinau Tomkui, bet tik sekretorė teikėsi nurodyti tikrą el.p., nes oficialiai nurodytas atmesdavo mano laišką), kad mano straipsnelį atspausdintų dar prieš duodant alkui, bet iki šiol neatspausdino. Laukiu…

 5. Skaitytojas:

  Labai simpatiška moteris.

 6. Tvankstas:

  Man nesuprantamas V. Tomkaus noras beatodariškai prilyginti sorošininkus su kagėbistais, kažkoks begalinis žmogėdriškas troškimas aprieti / apšmeižti ir niekuo dėtus žmones, puikiai žinant, kad šie labiausiai kankinsis visą likusį gyvenimą, kuris bus patrumpintas tokio šmeižto be pagrindo, o žmogui reikės vis aiškintis, kad nėra kupranugaris.
  Na ir kas, kad žmogus dirbo ALF globoje ?
  V. Orbanas irgi pradėjo politiko karjerą po studijų su Sorošo stipendija.
  Jei turiu gal 100 knygų, išleistų ALF, tai esu sorošininkas ?
  Na ir kas, kad šiandienos liberalizmo kritikai patys buvo liberalais, bet už tai gerai pažino iš vidaus.
  Na ir kas, kad D. Urbanavičienė vykdė darbus apmokant ALF ? Spręskime ne pagal žodžius, neimkime netgi domėn jos širdplėša besiveržiančius žodžius, bet darbus – tai ką jos darbai turi bendro su G.Sorošo narko-sodomitine indoktrinacija, su Europos islamizacija / eutanazija ir totalitarine liberalizmo diktatūra ?
  Kaip dirbo savo darbus, taip ir tebedirba – o tai labiausiai užgaulu tiems, kurie tik liežuviais mala ir kito akyse krislų ieško, siekdami įtraukti dorą žmogų į savo niekšybių liūną,išteplioti savo smarve.
  “Skaistumas yra baisiausias įžeidimas.” G. Orwell, ‘1984’

 7. Dalia:

  Kai man siūlo kreiptis į teismą dėl šmeižto, puikiai suprantu, kad net kaltinimą būtų sunku surašyti, nes sąraše V. Tomkus įrašė tik žmogaus vardą ir pavardę, todėl galima teigti, kad net sąraše esantys Nijolė Sadūnaitė ar Liudas Mažylis yra ne ta Sadūnaitė ir ne tas Mažylis, kuris surado Nepriklausomybės aktą. Visa tai sumenkina ir tikrų KGB bendradarbių paskelbimą šiame sąraše. Iš tikrųjų nesuprantu V. Tomkaus, kodėl jis nutarė “atskiesti” šį sąrašą niekuo dėtais žmonėmis ir nuo KGB nukentėjusiais, ko tuo siekiama?

  • Saulius:

   “Iš tikrųjų nesuprantu V. Tomkaus, kodėl jis nutarė “atskiesti” šį sąrašą niekuo dėtais žmonėmis ir nuo KGB nukentėjusiais, ko tuo siekiama?” – aš gerai prisimenu, kad patį Tomkų prieš dvidešimt kelis metus (po to, kai “TTL grupuotė” pavogė Sąjūdžio įsteigtą “Respublikos” laikraštį) įvardijo kaip KGB agentą.
   O ir visa jo veikla kaip minimum yra KGB/FSB įtakos agento veikla (dabartinį “ai, tingiu taisyti” sąrašą jau sėkmingai skelbia kremliaus ruporai (Sputnik ir panašūs)).

  • Tvankstas:

   Genetika yra baisus mokslas, kuris paaiškina žmonių elgesio priežastis, įgyjamas su gimimu iš savo tėvų. Kaip tai siejasi, gana gerai yra aprašęs savo knygose G. Klimovas.
   Raudonplaukio (rudžio ar ‘ryžo’) genas atsirado maždaug prieš 30-40 tūkst. metų dėl paprastos priežasties – po tūkstantmečių žmogėdriškumo (kanibalizmo). Protėvių nuodėmės tiesiog nešioja raudonplaukių sielas velnio gainiojamas – neapkęsti žmonių giminės, neapkęsti padorumo, neapkęsti grožio, kuris sukelia nenumaldomą troškimą arba pasisavinti, arba sunaikinti. Iš vienos pusės – raudonplaukiams tiesiog atitekusi aplinkiniams žmonėms teikti sanitarų paslaugas : budinti, neleisti ramiai būti, būti pasitempusiems ir pasiruošusiems gintis nuo visokiausios rūšies užpuolimų, kaip kūniškų, taip ir dvasinių. Paskaitykite F. Dostojevskį – ten labai tiksliai akimis stebint aprašyti raudonplaukiai be jokių mokslų, kurie atsirado vėliau, kaip genetika,…
   V. Tomkus tiesiog pasąmoniškai jaučia malonumą tyčiotis ir kankinti žmones, labiausiai nekaltus. Tokia jo prigimtis, kitaip negalėjo, negali ir negalės.

 8. hehe:

  Ką turi bendro Sorošo pinigai ir rezistencinis etnokultūrinis sąjūdis? Baikit juokint…

  • Dalia:

   Lygiai taip pat galiu paklausti, ką turi bendro Atviros Lietuvos fondas (dabar vadinamas “Sorošo pinigais”) ir KGB? Aš iki šiol to ryšio nesuprantu, tačiau V. Tomkus rezistencinio etnokultūrinio sąjūdžio dalyvius ir folkloristus, kurie pateikė projektus Atviros Lietuvos fondui, t.y. gavo Sorošo pinigus, įtraukė į KGB bendradarbių sąrašą – štai jums ir ryšys.

   • Tvankstas:

    Turėti tai turi ryšį, bet ne visi dirbę ALF buvo KGB bendradarbiai.
    Daug jaunų žmonių, kaip Jūs dr. Dalia, tiesiog nežinodami, vien norėdami dirbti mokslinį darbą, nuėjo su ALF. Tai ne nuodėmė, tai tuo labiau ne nusikaltimas.
    Jei dirbdami įsitraukė į genderizmą ar kitus liberalizmo prajovus ir nejaučia sąžinės graužimo, nepasitraukia, aplink vis garsiau skambant paaiškinimams kas tas ALF, tada ir iškyla klausimas – vardan sotaus gyvenimo ar ‘mokėjimo gyventi’ išsižadama savo lietuvių tautos, savo lietuvių kalbos ir Lietuvos vardan vienos rasės, vienos tautos ir vienos kalbos.
    Labiausiai sugeba peršokti buvę KGB bendradarbiai, tiesiog chameleonišku jautrumu suvokiantys – ALF yra naujos bangos pažanga, kuri leidžia prasigyventi, nes ten PINIGAI.
    Taip pat ir ALF tikslas buvo ir yra įtraukti savo tautai ir šaliai dirbančius žmones, duoti įsidirbti ir vėliau užmurdyti, užjuokti, nes tai nereikalinga kosmopolitizmui.
    Tai V. Tomkus gana taikliai pastebi ir panaudoja didesniam savo džiaugsmui visus be išimties smarve tepti.
    Suprantamas ir V. Tomkaus noras tokius žmones kaip Jūs, dr. Dalia, išteplioti ir išterlioti ilgiems metams – žinant Jūsų jautrumą ir nekaltumą nuo to jam tik maloniau.
    Stiprybės Jums, dr. Dalia, Jums teks pažinti žmones – protingi kalbės kaip minia, šnabždėsis aplink Jus, mirksėsis, o tik išmintingi neklausinės ir nekalbės apie šmeižtą prieš Jus – priims pagal darbus ir kasdienį malonų elgesį.

    • Dalia:

     Aš visas tas ALF blogybes su laiku esu išsiaiškinusi ir ne kartą viešai kritikavusi, ypač dėl įtakos darymo švietimui, kitokio pilietiškumo (atskiriant nuo patriotizmo) visuomenėje formavimo, keistų organizacijų kūrimo ir t.t. Bet KGB blogybės didžiąja dalimi kitos, niekur viešai neįvardyta kad ALF yra KGB darinys, išskyrus Tomkaus sąraše.

     • Tvankstas:

      Tiek KGB, tiek ALF yra Pasaulio Architekto tvariniai, vienas darytas kaire ranka, kitas dešine.
      Yra A. Sutton knygos apie Wallstreet ir bolševikų revoliuciją, apie Wallstreet ir nacional-socialistų atvedimą į valdžią, o juk A. Hitleris 1919 m. buvo Kominterno raudongvardietis, ir 1923.11.08 darė revoliuciją Miunchene pagal Kominterno instrukcijas.
      V. Tomkus praskleidė paslapties šydą – KGB ir ALF yra vieno Architekto dvi rankos, viena kitą mazgojančios, tai jis žino, kaip ir žino tai, kad padoriems žmonėms bus sunku atsiplauti nuo V. Tomkaus purvo.

 9. Jules:

  Dovanokit, o Napoleonas su Cezariu irgi tame sąraše yra? Šiaip tai dėl to sąrašo kreiptis į teismą neįmanoma, nes tai nesąmonių kratinys – kvailių medžioklė. CK nukaręs organas “Šluota” gerai žino kaip elgtis su dezi propagandistų apdorota prastuomene, kaip ją hipnotizuoti – užburti ir engti be gailesčio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: