A. Liekis. Padėka garbingajam p. Ryšardui Maceikianiecui (49)

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Šiandien (2018 03 03) perskaitęs „Alke“ Jūsų laišką Lenkijos prezidentui Andžejui Dudai labai apsidžiaugiau Jūsų patriotiškumu, tikru inteligentiškumu ir garbingumu, kuriuo taip trūksta daugeliui lietuvių net su aukščiausiais mokslo laipsniais,  į aukščiausias valdžios kėdes atsisėdusiems;  batlaižiškos, baudžiauninikiškos  nuostatos tebevyrauja ir tarp Lietuvos  istorikų,ypač  apdovanuotojų ordinais „Už nuopelnus Lenkijai“ – daugelis jų, užuot rimtai panagrinėję lietuvių Tautos ir valstybės žūties priežastis, skuba, kaip ir sovietinės okupacijos metais įsiteikti tik svetimiesiems, įrodyti, kad pažangu buvo kas padėjo „suartėti“ lietuvių tautai su rusų tauta, susiformuoti ir stiprėti Sovietų sąjungai, SSKP… Panašiai dabar vykstasu Lenkija.

Jūs, garbingasis Pone, gana taiklai atskleidėte  tą  didelės dalies dabartinių istorikų, politikų dvasinį skurdą. Tai ypač buvo akivaizdu ir iš buvusio Prezidento Valdo Adamkaus demonstracijų per TV – jo bučiavimosi su Lenkijos vadais Kvasnievskiu, Valensa, Kačinskiu, lyg tie bučniai būtų atspindėję tikrąją padėtį, pašalinę lietuvių Tautos nepasitikėjimą lenkų Tauta, kurį visaip kurstė ir kursto lenkų ar sulenkėjusiųjų bolševikų ir jų agentų, vadovaujamų tomaševskių ir į jį panašių  reikalavimai –„autonomijos“ ar lietuvių valstybinės kalbos „apipjaustymo“.

Kadangi visą laiką rytų Lietuvoje lenkiškai kalbančiuosius prieš lietuvių Tautą ir jos siekį Nepriklausomybės kurstė ne tik bolševikai,bet ir Lenkijos Seimo emisarai ir buvę prezidentai, tai JŪSŲ laiškas, manyčiau, turėtų kiek prašviesinti ir dabartinio Andžejaus Dūdos gavelę, taip chamiškai pasielgusio per Vasario  16-osios šimtmečio minėjimą Vilniuje – ne tik neatsiprašusio už Lenkijos padarytas skriaudas Lietuvai, bet ir padėjusio gėlių tik Lietuvos didžiausio budelio Juzefo Pilsudskuio kapo simbolio.

Bet ir toliau mūsų valdžia elgiasi lyg baudžiauninkai. Neseniai apsilankęs Lenkijojoje mūsų Serimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, sako,  pargabeno Lietuvos lenkų mokykloms krūvą istorijos vadovėlių, kuriuose šlovinamas Juzefas Pilsudskis, Armijos Krajovos banditai, POW, rytų Lietuvos okupaciją ir pan. Deja, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komitetas šito nepastebėjo. Vargas  mūsų Lietuvos valstybei, mūsų Tautai, jei mūsų negerbia mūsų pačių rinktieji ir išlaikomi vadai. Tauta gerbia kitas tautas, jei pati save gerbia,  jaučiasi lygiaverte.

JŪS, garbingasis  nepriklausomos Lietuvos Kūrėjau ir tikros, lygiapartneriškos draugystės tarp lietuvių ir lenkų tautų puoselėtojau, priminėte savo laiške tai mums.

Už tai JUMS taria ačiū tikrieji lietuvių ir lenkų tautų patriotai.

                                                              Prof. Dr Algimantas Liekis

Kategorijos: Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

49 komentarai

 1. !!!:

  Jūs teisus gerbiamas A.Lieki,mūsų seimo pirmininkas nėra valstietis jis vis dar kolūkietis…

 2. markas:

  // Neseniai apsilankęs Lenkijojoje mūsų Serimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, sako, pargabeno Lietuvos lenkų mokykloms krūvą istorijos vadovėlių, kuriuose šlovinamas Juzefas Pilsudskis, Armijos Krajovos banditai, POW, rytų Lietuvos okupaciją ir pan. // ————– Gal, sakau, pranckecis sąmoningai išėmė iš Lenkijos ir perveš į Lietuvą sunaikinimui visas AK banditus, Hitlerio sėbrą Pilsudskį ir kitą žeminančią normalaus žmogaus orumą ir nukeliančią į nacizmo laikus literatūrą tik tam, kad nauja lenkų karta išaugtų be nacistinių polinkių?

 3. Žmogus:

  Visada nuoširdžiai skaitau Algimanto Liekio straipsnius , labai teisingai rašo. O mūsiškiai… ypač Pranskietis , man gėda, kad būdamas mokslo žmogus taip ištyžta, kad tik kas paglostytų galvutę.. Visų pirma jis daro gėdą mokslo visuomenei o ir visai Lietuvai.

 4. Antanas St.:

  Ačiū, Daktare A.Lieki!!! Pasirodo, kad yra lenkai ir yra LENKAI. Gerb. Ryšardas Maceikianiecas (Ryszard Maceikianiec) yra LENKAS.

 5. Aha:

  Nuvaziavo kolukietis i uzsieni ir grizo prisirinkes visokiu siuksliu… O kiek dziaugsmo spindinciose kolukiecio akyse, kad gales siukslem pasidalint… Apgailetina. Geriau jau toliau sau medzius genetu ir nelistu ten, kur neismano…

 6. ???:

  Kur dingo iš alko gerbiamo R,Maceikianeco laiškas ?

 7. Gražina:

  Laiškas nedingo aš dar šiandien jį skaičiau. Reiktų jį platinti visoj Lietuvoj.
  Nuoširdžiai dėkoju gerbiamam Ryšardui Maceikianiecui – tikram Lietuvos parijotui

 8. Beje, Lietuvoje “nėra kam” atkreipti dėmesį į tai, kad susitikime su lenkais iš Dudos neišgirdome juos sveikinant su Lietuvos Nepriklusomybės atkūrimo 100-mečiu. Taip pat į tai, kad jis lenkams dėkojo už “lojalumą Lietuvai”, o tai nereiškia, kad už lojalumą Lietuvos valstybei, o greičiau taip formuotu išsireiškimu buvo dėkojama už tai, kad jie nepalieka Lietuvos, kad jie, gyvendami Lietuvoje kaip lenkai, puoselėja Lenkijos strateginius interesus atkurti ATR statusą Lietuvoje ir apskritai visose LDK teritorijose. Žodžiu, tas “lojalumas Lietuvai” yra suprastinas, kaip jų išlaikomas lenkiškumas Lietuvoje. Ką, beje, patvirtintų ir teiktų apdovanojimų turinys. Taigi, kodėl neanalizuojame Dudos vizito Lietuvoje turinio, nejaugi, kad žiopli apsimetame…

 9. Arūnas:

  “JŪS, garbingasis nepriklausomos Lietuvos Kūrėjau …” , taip kreipiasi profesorius A. Liekis į p. Ryšardą, kurio laiškas Lenkijos prezidentui (kaip ir daugelis kitų jo straipsnių) reikšmingas tuo, kad jis parašytas Lietuvos lenko ar “lenkakalbio lietuvio”, o ne tiesiog lietuvio. Tačiau kreipinys yra per daug pompastiškas, prisimenant, kad “Lietuvos Kūrėjas” kovo 11 nebalsavo už Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, o kaip ir S. Akanovičius, S. Peško, V. Suboč, E. Tomaševičius ir L. Jankelevičius susilaikė. Todėl labiau tiktų kreiptis:” Jūs, buvęs Lietuvos sūnus paklydėlis, o dabar tikros, lygiapartneriškos draugystės tarp lietuvių ir lenkų tautų puoselėtojau, priminėte savo laiške tai mums…

 10. Žemyna:

  Vilniaus forumas.
  Dėl nacionalinės manifestacijos „Už Kovo 11-osios Respublikos idealus“
  vilniausforumas.lt/2018/03/vilniaus-forumas-del-nacionalines.html

  Gal vėl iš visos Lietuvos susirinkti taip, kaip rinkomės Seimo ir Bokšto ginti, įkvėps šis „didingas opusas” (eilutė iš dainos: „Diadia Vova, my s toboj!”) –
  euvsdisinfo.eu/we-will-return-alaska/
  (teksto viduryje rasit vaikų choro įrašą – stebėkite vaikų akis!)

 11. Talkai:

  Dievulėliau, kokiais mažučiais ir bailiukais tapome … Valstybės šimtmetį švęsdami tarsi po krūmais slapstydamiesi ir burnos nepraverdami, laukiame svetimųjų išganymo. Ar begrįš kada nors dainuojančios revoliucijos dienos, kvietusios mus, lietuvius, į didį žygį? Vargiai… Išsikvėpėme. Pašnekame, ir tiek.

 12. Gintautas:

  Ačiū p. Algimantai už savo naujis pastebėjimus. Jeigu p. Pranckietis platins tuos istorijos vadovėlius Lietuvos mokyklose, tai bus didelė žala. Juk AK yra Lietuvoje pripažinta nusikalstama organizacija, reikia tą Pranckiečiui priminti.

 13. Jule:

  Aš tą laišką savo Facebook e išplatinti sugalvojau, ,, būtina perskaityti,, parašiau visiems

 14. kaunietė:

  Ačiū prof. Liekiui už mintis ir poziciją.

 15. Kad Lenkija okupavo Vilniaus kraštą, tai lietuviai pyksta labai dėl to, o kai lietuviai, kelis šimtus metų, puldinėjo Lenkiją – Krokuvą ir Varšuvą (pradedant Treniota ir baigiant Jogaila) ir ėmė negailestingai į nelaisvę – lenkus ir juos negailestingai kankino ir žudė, tai lietuviai to nepripažįsta. Todėl lenkų veiksmai, dėl Vilniaus, pateisinami ir dėsningi.

  • Žemyna:

   Taip mokykloje moko? Ar per moksleivių vasaros stovyklas užsienio šalyse?
   O patikrink, tamsta, viską PATS:
   sudėk gretas vienas kito Europos žemėlapius nuo seniausių laikų, ir amžius po amžiaus PATS žiūrėk, kaip jie kito, kokie pavadinimai išnyko, kokie radosi… (žinoma, pavadinimų prasmę suvokti reikia nemažo žinių bagažo, nemažo pasirengimo – ir kalbinio, ir istorinio, nes senaisiais laikais gentys, tautos, vietovės kitaip pačios vadinosi ir kiti jas savo kalbomis kitaip vadino).
   Vienas faktas turėtų tikrai nustebinti – pažiūrėk,
   – kada apskritai Europoje slavai atsirado (o tos žemės nebuvo tuščios, ten kiti gyveno!),
   – kaip jie dar toliau kitų genčių žemes puldinėjo, užėmė, vietos gyventojus lauk stūmė, žudė, nutautino (taip pat ir baltų gentis, gyvenusias čia dešimtis tūkstančių metų iki slavams šiose žemės pasirodant)
   – kaip išplito tiek, kad jau pati pradėjo į skirtingas tautas skaldytis.
   Taip po truputį atrasi, iš ko, kur ir kada pagaliau pradėjo rastis ir lenkų tauta (žr. Karpatų ir šiuolaikinės Ukrainos sandūroje – ten tokia nedidelė būsimų ukrainiečių gentis lemkai – būtent leMkai – jau gyveno :)… O dar, pasiėmęs labai smulkų tų vietų žemėlapį, pažiūrėk – ar ne keistai lietuviškai vis dar skamba tų vietovių pavadinimai?).

   Pasidėjęs greta, lygink vieno ir kito amžiaus žemėlapius nuo laiko, kai jau ir lenkai pradėti žymėti žemėlapiuose. Žiūrėk, iki kur jie tame amžiuje turėjo tam tikrą teritoriją, ir kas šalia gyveno, ir kaip buvo kitą amžių… Ir rasi, kad, amžiams slenkant, jos kaimynai vis traukėsi, nyko, o ji vis link Baltijos plito, kartu plėsdamasi link pietų ir link šiaurės… O galiausiai žemėlapiuose rasis teritorija, Palenke vadinama…
   Kaip manai, kodėl toji Palenkė šiandien yra šių dienų Lenkijoje? Gal kad lietuviai, jau daug baltų genčių ir žemių ten praradę, susigriebė pagaliau ten dar turimas teritorijas Palenke pavadinti… Ar bent įsivaizduoji tamsta, kiek dar neišnykusių baltiškai pavadintų vietovių dar yra šių dienų Lenkijoje? Beje, po paskutinio Europos padalijimo tos, kur link sienos su LT, labai staigiai ir sėkmingai naikinamos. Kaip ir lietuviai – iš šimtų tūkstančių dar besilaikiusių šiuo metu vos 5 tūkst. belikę… Atmintis trinama. Bet Europos archyvuose egzistuoja dar senieji, kitų tautų ir jų valdovų braižyti žemėlapiai ir dokumentai, liudijantys visai kitokią Europos istoriją buvus, negu ją grūda į galvas ABI mūsų didžiosios kaimynės..
   Beje, jei tamsta esi lenkas, ar giminėje jų turi, dar nereiškia, jog pats asmeniškai dėl tos praeities esi kaltas. Tamsta atsakai tik už SAVO gyvenimą, už tiesos laikymąsi ar pritarimą politikos aferistų klastotėms, melui.
   P. S. – ar niekada paties netrikdė tai, kad ne vieno milijono lenkų visai ne lenkiškos pavardės? Jos pačios įvairiausios kilmės. Net ir aiškiai Juodosios jūros pakrančių (veidų bruožai rodo), ar PL aplinkinių kaimyninių kalbų kilmės pavardės sulenkintos bent jau baigmenį pridedant lenkišką, ar ir šaknies balsį pakeičiant? Ne keista? Kad „lenkų” žemėse (tik tų begėdžių lietuvių puldinėjamos!) ne prastesnė sulenkintų tautų sudėtis, negu plačiojoje Rusijoje? Ir supratimas į Kremliaus panašus – jei mes kada nors buvome ką užgrobę, reiškia, tai „teisėtai” mūsų (jei aš tamstos namus apiplėšiau, tai viskas yra teisėtai mano – nes aš stipresnis?). Kaip kad dabar Kremlius moko šių laikų moksleivius ir jaunuolius – ir Pribaltika, ir Aliaska yra TEISĖTAI MŪSŲ! Kol kas Kremlius Lenkijos klausimo nekelia – už jį tai pačios Lenkijos „politikai” daro, dalis lenkų partijos kalba apie tai, kad Europą valdys Panslavija. Prabils ir apie Lenkiją, tik vėliau, kai jau Lenkija kaimyninėse valstybėse bus pakankamai pridirbusi Kremliaus labui… 🙂

  • Žemyna:

   Nereikia taip skaudžiai. Natūralu, kad paaugliui labai svarbu teisybė ir teisingumas. O apie teisybę jam niekas nepasakojo, pasakojo tik apie dabar politikos banditų sukurtą „teisybę”

 16. Panašu, kad skleidi Lenkijos turistinio gido pasakėles… Jogaila puldinėjo Krokuvą ir Varšuvą taip, kaip ir Žalgirio mūšyje dalyvavo, – palapinėje sėdėdamas… Treniotos vykdytas Krokuvos, Varšuvos ar Ordino puldinėjimas buvo prevencija ginantis nuo Ordino, Mozūrų, Lenkijos vykdytos Lietuvos, LDK užkariavimų su krikšto priedanga politikos.

  • Jeigu nežinai tai priminsiu,kad 1383 metais Jogaila užpuolė ir nuniokojo Mozūriją, o 1384 metais nužygiavo iki Krokuvos ir nuniokojo abu Vyslos krantus ir Krokuvos priemiesčius. Tai buvo viena iš priežasčių kodėl lenkai tais pačiais metais jam pasiūlė Lenkijos sostą, o dėl Žalgirio mūšyje, kad jis neva sėdėjo palapinėje, tai tu vėl užsiimi Šapokine beletristika Jogaila buvo įžvalgus valdovas. Jis nesiveržė į mūšį, meldėsi ir šventino riterius, nes laukė, kada saulė pakils ir spigins tiesiai vokiečių kariaunai į veidus. Įsivaizduokite karštą, karštą dieną, spiginančią saulę, kaitinančią geležinius šarvus ir pliskinančią akis.Vokiečių kariuomenė prieš tai visą naktį žygiavo iki to Žaliosios girios lauko. Ryte delsė LDK kariuomenė, o vėliau vokiečiai, laukdami, kol saulė pasisuks. Taigi pačiam palinkėčiau nebūti naiviu ir mažu vaiku. Jei grįžai iš mokyklos tai eik pamokas ruošt. Tai tiek.

   • Žemyna:

    Ar taip ir nežinai tamsta elementarių dalykų – jos lenkai „taikiai apsigyveno” ant jau ne vieną dešimtį tūkstančių metų gyventų baltų genčių žemių? Ne tik iki Vyslos gyventų, bet ir dar toliau ne tik į pietus, bet ir iki Uralo?. Tai, jei nebūtų kitų priežasčių kariauti, visgi tai buvo baltų, o ne paskutinės iš ant užgrobtų žemių susiformavusių slavų tautų?

    • Ir ką tuo norėjai pasakyti? Nes aš rašau apie vieną, o tu rašai visai apie kitą.

     • Žemyna:

      Aš tamstai rašau apie tai, jog jaunimo galvose sąvoka užgrobta nuosavybė keičiama sąvoka „teisėta” nuosavybė… Pagal tamsta savininkas neturi teisės atgauti iš vagies tai, ką tas pagrobė. Štai ką tamsta teisini.
      Žinia – kiekvienas renkasi savo. Tačiau tamsta dar turi šansų pagalvoti, kiek sąžiningi yra tie, kas nesusigaudančiam jaunimui įkiša galvas jų agresiją pateisinančias „tiesas”, kad padaugintų savo armiją…

      • Matai, jeigu žmogus teigia, kad lenkiškos teritorijos baltiškos,,
       lietuvių protėviai, baltai buvo paplitę vos ne visoje Europoje, kai slavų dar nebuvo, lietuvių kalba pati seniausia ir gražiausia, daugelis pasaulio kalbų turi panašumų su lietuvių kalba, kad prūsai buvo lietuviai ir tt ir tt. tai tokį reiškinį galima vadinti tik nesveiku šovinizmu. arba baltofilija. O, kas mano manymu yra baltofilija? Tai yra dar Daukanto laikais, pradėtas reiškinys, siekiant sureikšminti tuos kultūros ir istorijos mūsų aspektus, kurie buvo reikalingi ištraukt lietuvius ir Lietuvą, iš lenkiškumo gniaužtų, kitaip sakant, tai yra reiškinys, kuriuo lietuvis bando kompensuoti savo prastos didybės atsivėrusius kompleksus. Tai tiek.

   • Vargu, ar pats Jogaila dalyvavo tiek 1383, tiek 1384 m.žygiuose. Tai greičiausiai jo kaip vyriausiojo kunigaikščio vardu darė jo broliai Lengvenis, Skirgala, kiti motinos Julionos valia. Juolab, kad po Kęstučio nužudymo vargu ar buvo saugu pačiam Jogailai su kariuomene išvykti iš Lietuvos. Žinant, kad jis kaip karvedys karvedys nebuvo pasireiškęs. Čia neatmestina ir netgi panašu, kad tuos žygius galėjo padaryti dar Kęstučio pajėgos. Tačiau, kadangi vyriausiu kunigaikščiu nužudžius Kęstutį buvo Jogaila, tai jo raštininkų ir buvo įvardinta, kaip jo laimėjimas.
    Geriau jau eitume tokias gido pasakėles sau ramiai skiesti turistams atvykusiems iš Lenkijos…

    • Deja 1383 ir 1384 metais Jogaila pats vadovavo LDK kariuomenei žygiuose ir tas tavo Kęstutis čia išvis ne prie ko, be to tai buvo ne pirma Jogailos karinė operacija – dar Algirdui gyvam esant jis kartu su Vytautu dalyvavo Algirdo žygiuose į Maskvą, dalyvavo Rūdavos mūšyje, vėliau dalyvavo nors ir nominaliai Kulikovo mūšyje, 1383 metais kariavo su Mozūrija dėl Palenkės, jau kaip Lenkijos karalius dalyvavo ekspedicijose prieš Opolės kunigaikštį savo krikštatėvį Vladislovą Opolietį, kuris 1388 metais gegužės mėnesį, jį bandė nuversti, dalyvavo Žalgirio mūšyje, kur parodė savo karinį talentą. Beje jeigu kalbėsime apie Vytauto ir Jogailos tarpusavio mūšius, tai jų buvo trys ir juos visus laimėjo Jogaila, tai rodo, kad Jogaila buvo geresnis karvedys nei Vytautas, o Julijona, Lengvenis ir Skirgaila čia išvis ne prie ko, nes jie vykdė Jogailos nurodymus ir buvo jo valdiniai. Taigi mažiau skaityk Šapoką, Ivinskį ir kitus pseudo “bestserelius”, nes nuo jų tik juokas ima.

     • …o dar, prieš 1382 m. Lietuvos kariai rugsėjo 8 d. pat Maskvoje
      (po bendros pergalės “kulikovskos”)

      http://medievalrus.livejournal.com/42507.html

      Горожане поверили и открыли ворота. Из города торжественно вышли князь Остей, духовенство, бояре и простые русские люди без оружия и с дарами, а войско Тохтамыша начало резню и ворвалось в город.
      http://pantv.livejournal.com/1167474.html

      tai buvęs kerštas lietuviams už mūsų bendrą su rusais pergalė Kulikove

     • Gido pasakėles Lenkijos turistui pasakoji… Jogaila – “mamytės sūnelis’ – dalyvaus karo mūšiuose, kai jis, tikėtina, kad net joti gerai nemokėjo. Geriau Lenkijos turistams papasakotum, kaip jis mokėsi joti, kai reikėjo į Krokuvą vykti, kad pasirodytų, kaip būsimas Lenkijos karalius, su kokiais nuotykiais jis buvo į ten nujodintas lydint Lengvenio raitelių būriui…
      Taip, Jogaila 1388 metais ekspedicijoje prieš Opolietį dalyvavo, bet tik sėdėdamas kaip karalius palapinėje ant ratų… O Lenkijos metraštininkas Dlugošas sėdėdamas karaliaus Jogailos dvare dar ne tokių įvykių gali būti priskaldęs apie Jogailą kaip ‘gerą raitelį’… Bet čia patį užtrukdžiau, o turistai iš Lenkijos savo gido gal jau yra belaukiantys…

      • Jogaila nemokėjo joti? Yra daugybė įrodymų, kad puikiai mokėjo joti, nes labai mėgo medžioklę ir tt. Ir visos tos kalbos apie tai, kad Jogaila mamytės sūnelis nemoka joti, sėdi palapinėje, verkia ir tt. tai yra Šapokos, Ivinskio ir kitų Lietuvos pseudo istorikų kliedesiai. Jie kaip ir Dlugošas labai nemėgo Jogailos, nes kai tarpukariu lenkai užėmė Vilnių Jogaila tapo savotišku atpirkimo ožiu, o Kaišiadorių geležinkelio stotyje jis netgi buvo pakartas, o Vytautas buvo pradėtas idealizuoti ir suherojinti, nes jis tapo savotišku Vilniaus atėmimo iš lenkų simboliu ir tt. O, kalbant apie Dlugošą jis taip pat labai nemėgo Jogailos pvz jis rašo kad į Jogailos vežimą trenkė žaibas ir jis apako, medžiodamas belovežo girioje susilaužė koją,Žalgirio mūšio metu jo vos neužmušė kažkoks kryžiuočių riteris ir tt.tačiau, kai tas pats Dlugošas rašo, kad lietuviai iš mūšio pabėgo lietuviai šia Dlugošo informacija netiki, o tai ką jis rašo apie Jogailą lietuviai tiki. o tas amžinas Jogailos ‘sulūzerinimas’ buvo naudingas Šapokai , Ivinskiui ir kitiems Lietuvos tarpukario istorikams, nes kuo Jogaila labiau pažeminamas tuo didingesnis tampa Vytautas, nes Vytautas be Jogailos, kaip šuo be šeimininko. Mano manymu Jogaila yra pats geriausias visų laikų Lietuvos valdovas, o visiems tiems, kam patinka Dlugošo ir Šapokos bei Ingos Baranauskienės kliedesiai tai juos ir skaitykit, nes jūs turit tokią teisę, bet manęs jų pasakėlės nei kiek ne veikia nes aš žiūrėdamas ir analizuodamas Jogalos biografiją po kaulelį įžvelgiu milžinišką jo talentą o visokie kvaileliai ir patiklūs Šapokos mylėtojai to nesugeba įžvelgti, nes tam reikia daug laiko, kad sugebėtum įsigilinti į jo politiką. Tai tiek.

       • Visiškas nusišnekėjimas, kad Vytautas tarpukariu ‘tapo suherointu Vilniaus atėmimo iš lenkų simboliu’. Kaip jis galėjo tapti Viilniaus atsiėmimo simboliu, kai iš lenkų nieko nebuvo atėmęs, atvirkščiai visą Lietuvą buvo užleidęs Lenkijos karalystei, ir kaip karvedys buvo visiškas Lenkijos tarnas. Taigi Smetonos valdžiai buvo tinkamu vasališko tarnavimo Lenkijai simboliu. Dėl šios priežasties tarpukario valdžios prolenkistų, pasinaudojant 600-osioms jo mirties metinėmis, būtent vien jis ir buvo išaukštintas.
        Kas dėl Jogailos kaip pačiam atrodančio ‘geriausio visų laikų Lietuvos valdovo’, tai visų pirma jis buvo ne Lietuvos, o Lenkijos karalystės su prie jos prišlieta LDK valdovas. Apie Jogailą, kaip ir Pilsudskį, netgi viešų kalbų Lietuvoje nesinorėtų girdėti.

 17. Antanas St.:

  Ir po viso šito “lenkų holokausto” jūs, lenkai, išrinkote Jogailą savo karaliumi?! Tai lenkai buvo tokie kvaili?! Kažkaip, Szanowny Panie Tamaszu, galai nesueina…

  • Ir kas čia tau nesueina – Jogailą lenkai dėl to ir išsirinko savo karaliumi, kad liautųsi LDK puldinėjimai, o Jogaila dėl to ir nuniokojo Lenkiją, kad jį lenkai išrinktų karalium, o pačioje Lenkijoje jis surado jam prijaučiantį įtakingą tarpininką, tai buvo Liublino vaivada,kuris įtikino lenkų bajorus išleisti Jadvygą už Jogailos, o pati Jadvyga sutiko tekėti už Jogailos tada, kai Jogaila pasikvietė jos mylimą didiką Zawišą pas save į pirtį ir tada Jadvyga sutiko iš jo ištekėti. o 1386 metais Liubline Jogaila buvo išrinktas karalium. Tai tiek – tikiuosi, kad dabar, supratai ką norėjau pasakyti.

   • Antanas St.:

    Kokioje pasakoje visą tai perskaitei? Ar tik ne lenkiškame vadovėlyje, kurių privežė į Lietuvą mūsų kolūkio pirmininkas? Mano gilios užuojautos!

    • Tai nėra pasakos, tai yra istoriniai faktai -pvz tas Liublino vaivada, kuris įtikino Krokuvos bajorus Jadvygą išleisti už Jogailos yra Wlodkas iš Charbinowičių – Liublino gubernatorius. Tai buvo vienas įtakingiausių Lenkijos bajorų, kuris buvo Jogailai labai dėkingas už 1383 metų balandžio mėnesį, kai Jogaila Liublino pirkliams suteikė privilegiją, nuo to laiko jis tarpininkavo derybose tarp Jogailos ir Mažosios Lenkijos didikų dėl Jadvygos rankos, galiausiai 1385 metais jis į Liubliną sukvietė visus Lenkijos bajorus ir Jogaila ten buvo išrinktas karalium. Tai yra istoriniai faktai, kurių neigti neįmanoma, nebent, Šapokos pasakėlės, vaikams prieš miegą, tave padarė Lenkijos nekentėju, ko Šapoka ir siekė, savo istorinėmis, klastotėmis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: