A. Liekis. Kai kurie paaiškinimai prof. A. Nikžentaičiui ir jo draugams, perskaičius straipsnį „…Trijų raidžių detektyvas…“ (1 759)

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Liekis | Alkas.lt nuotr.

Kai kurie paaiškinimai prof. Alvydui Nikžentaičiui bei jo draugams, perskaičius straipsnį „…Trijų raidžių detektyvas, arba kaip lietuvių diplomatai lenkus išmaudė“ ( 15 min. 2018 02 28)

Iš pradžių pamaniau, kad tai kokio nemokšos, nepriklausomos Lietuvos, lietuvių Tautos išdavikėlio sapaliojimai. Bet, Jūs, profesorius… O gal Jūsų vardu koks Putino gerbėjas pasinaudojo? Sunku patikėti, kad Jūs neskirtumėte „tautinės mažumos“, nuo „tautinės bendrijos“. Kadangi Lietuvoje nėra nė lopinėlio svetimtaučių etninių žemių, tame tarpe ir lenkų, tai ir jie sudaro Lietuvoje tik „tautinę bendriją“. Kitas dalykas su Lenkijai priklausomos Palenkės lietuviais (Suvalkų, Seinų ir kt.) – jie yra Lenkijoje „tautine mažuma“, nes gyvena savo, lietuvių Tautos, etninėse žemėse. O „tautinėms mažumoms“, kaip ir visose demokratinėse valstybėse, svarbu sudaryti vienodas sąlygas su suverenu, sudaryti sąlygas joms greičiau integruotis į suvereno sukurtosios valstybės gyvenimą, perimti, įsisavinti ir kultūrines vertybes, tame tarpe ir valstybinę – lietuvių kalbą.

Nei lenkai, nei lietuviai, rusai ar kitos „tautinės bendrijos“ nereikalauja pakeisti valstybės, kurioje gyvena valstybinę kalbą“ sulenkinti, sulietuvinti anglų, vokiečių ar kitų valstybines kalbas.

Kuo remdamasis, rašytojau A. Nikžentaiti, teigi, kad tie tavo lenkai „anksti atsisakė teritorinės autonomijos siekių…“? O kas ir kada jiems ją buvo suteikęs? Juk puikiai žinai, kad net Lietuvos Statutai lenkus įvardindavo svetimšaliais ir draudė jiems net žemes pardavinėti. Ir net Suvalkų, Augustavo ir kitose buvusiose lietuvių žemėse. Ir Vilnius nuo amžių Lietuvos sostine tebuvo. Tik tas mūsų Tautos išgama Juzefas Pilsudskis, tapęs Lenkijos viršininku ir diktatoriumi, su savo gaujomis buvo okupavęs ir aneksavęs mūsų amžinąją sostinę Vilnių. Bet joks okupantas, kaip ir vagis ar plėšikas neįgauna teisių į pagrobtąjį turtą. Neįgavo jų  ir lenkų ordos, kaip ir jų kolonizatoriai. Tad ir kalbos apie „autonomiją“ – tai tik senų agresorių ir jų batlaižių svaičiojimas. Tiesa, „autonomininkų“ tarp Lietuvos išdavikų netrūko niekada. Jau Antrojo pasaulinio karo pradžioje (1939 m. pabaigoje) grupė lenkų vadų iš Londono buvo nuvykę į Kremlių pas „tautų tėvą“ Staliną su pasiūlymu paskelbti rytų Lietuvą „lenkų tarybine respublika“, prijungus prie jos dar TSRS okupuotąją Lenkijos dalį. Bet Stalinas turėjo savo planus dėl Lietuvos kaip ir kitų Baltijos šalių. Jis tik po karo Rytų Lietuvoje ėmė, kaip ir J. Pilsudskio laikais naikinti visa kas lietuviška, masiškai steigė lenkiškas mokyklas, nes lenkinamas kraštas lengvai ir rusėjo.

Prasidėjus Atgimimui, rytų Lietuvos lenkai ir sulenkėjusieji, susiejusieji, vadovaujami vietos lenkų stalinistų, vėl bandė įsmeigti peilį į Laisvėn pakilusios lietuvių Tautos nugarą: kartu su bolševikais iš Kremliaus ir lenkų šovinistais iš Varšuvos ėmė grasinti, jei Lietuva pasiskelbs Nepriklausoma, tai lenkų „daugumos“ Rytų Lietuva atsiskirs, pasiskelbdama Lenkų autonomine respublika ar prisijungs prie Baltarusijos ar TSRS. To krašto lenkai ir sulenkėjusieji liko ištikimais TSKP ir po LKP atsiskyrimo, persitvarkymo į savarankišką LKP, pasisakančią už Nepriklausomą Lietuvą. Juos rėmė ir Varšuva.

Būsimasis Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnievskis net pasirašė su Lietuvos Nepriklausomybės išdaviku Mykolu Burokevičiumi (LKP ant TSKP platformos pirmuoju sekretoriumi) bendradarbiavimo sutartį. Rytų Lietuvos lenkų – bolševikų veiklai vadovauti iš Kremliaus buvo atsiųstas TSKP CK sekretorius Olegas Šeninas. Bet mūsų Nepriklausomybę ir „teritorijos vientisumą“ išgelbėjo stalinistų ginkluoto pučo 1991 m. rugpjūčio 19-22 d. pralaimėjimas Rusijos demokratinėms jėgoms, ryžtingi  pirmojo Rusijos Federacijos prezidento Boriso Jelcino veiksmai: uždraudimas TSKP, KGB, pučo organizatorių areštai. Gelbėdamiesi nuo galimų areštų pabėgo iš Lietuvos ir „ištikimieji TSKP“ – stalinistai, o su jais ir daugelis „brolių lenkų“, „autonomininkų“.

Bet aš nenorėčiau tikėti, kad, rašytojau, to nebūtum žinojęs. Beje, nepalaikyk nekuklumu, visa tai bene prieš penketą metų buvau aprašęs savo knygoje „Svetimi lietuvių namuose“ (2014 m., 662 p.), o apie rytų Lietuvos lenkus – bolševikus dar 1996 m. knygoje – „ LKP agonijos kronika.T.1 (344 p.)“.

Tad, atleisk, užtat man ir atrodo gan juokingas tas tavo rašinys, lyg kokio sovietmečio klerko, kuriam už visa svarbiau buvo įsiteikti partinei valdžiai. Tu puikiai žinai, kad tikra draugystė įmanoma tik tarp lygių partnerių,  vienodai vienas kitą gerbiančiųjų. Lietuvių Tauta – nebe baudžiauninkų tauta, o savarankiška istorijos kūrėja. Rimtų rašinių iš tavęs besitikintis –

Dr. Algimantas Liekis

Kategorijos: Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

1 759 komentarai

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Tiesiog pagarba autoriui dr. Algimantui Liekiui.

  Kartu primenu, kaip jau ne kartą esu rašęs, kad Lietuvos pranašas Oskaras Milašius savo knygelėje “Trečdalis atskilusio mėnulio virš Lietuvos” yra parašęs, kad jeigu Lietuva nori išlikti kaip Valstybė, tai pirmiausiai ką reikia daryti tai: NESISIDĖTI SU LENKAIS.

 2. Antanas St.:

  Ačiū, Daktare, už nuostabų straipsnį! Pagarba Jums! O tokiems kaip nikžentaičiai, jei jie tik netarnauja kitų valstybių nacionalšovinistams (?), reikėtų pasitikrinti sveikatą pas psichiatrą. Beje, tinklapių redaktoriams reikėtų atsakingiau žiūrėti į visokių nikžentaičių “opusų” publikacijas, nes jos klaidina nelabai išprususius skaitytojus ir kiršina tautas.

 3. LosAngeles:

  Cha cha, geru stiliumi niekseliui i ‘snuki’… Ypac gerai skamba ‘..Kuo remdamasis, rašytojau A. Nikžentaiti, teigi, kad..’ Nu tikrai rasytojas. Ir panasu parsidaves, nes kas bent kiek domisi puikiai zino is kur atsirado ‘lenkai’ Lietuvoje. Ypac pasiklausius ju pavardziu 🙂 Jau nekalbant apie savoku ‘tautine mazuma’ ir ‘tautine bendrija’ pastovu ‘sumaisyma’. Suprantama, PROFESORIUI tai atskirti yra per daug sudetinga, cia tikrai ne kiekvienam… Visada kyla klausimas is kur tokie ‘rasytojai’ atsiranda? Zmogus negali buti nevisprociu, siaip ar taip profesorius. Kas lieka? Arba ‘gauna i letena’, arba idejinis Lietuvos nekentejas…

  • Antanas St.:

   Įdomu, ką šiuo klausimu mąsto mūsų šaunieji “kompetentingi organai”? Manau, kad šito, atsiprašant, istoriko veiklą reikėtų įvertinti pagal LR Baudžiamąjį Kodeksą, nes tik aklas negali matyti, kad jo publikacijos – tai lietuvių ir lenkų tautų kiršinimas!

  • Pikc:

   “Arba ‘gauna i letena’, arba idejinis Lietuvos nekentejas…” – na, viens kitam netrukdo, kaip sako. 🙂
   O prof. A. Liekiui – pagarba!

 4. aha:

  Įdomu, prie kokios valdžios Nikžentaitis tą savo profesūrą gynėsi ir kokia tema? Čia, matyt, kaip ir Bumblauskas… Pagarba A.Liekiui – tiksliai į taikinį…

  • JUOZAS:

   gerbiamieji, primenu, kad A.Nikžentaičiui valstybės 100 – jubiliejaus proga seimo valdyma įtekė valstybinį apdovanojimą. Taigi, gerbiamieji, mūsų priešų (o gal ir kvailių) pakanka ir ten. Juk šitas niekšentaitis garsiai sakė, kad jam už Vasario – 16 mielesnė šv.Valentino diena. Tai kurių galų tokią dieną mūsų valdžios buduliai jam kone per prievartą kiša apdovanojimą ? O jis, kaip minimum, turėjo apdovanojimo atsisakyti…

   • Pikc:

    Na, kadangi jau Brancovskają “už nuopelnus Lietuvai” apdovanojo, tai Nykrzentaiczio tiesiog būtų griekas neapdovanoti. 🙂

    • Tvankstas:

     Brancovskajai už “Lietuvą be lietuvių”, užbėgusiai M. Suslovui už akių ar davusiai genialią mintį, įrodė, kad lietuvių genocidas yra teisiškas teisingas pagal Lietuvos valdžią XXI amžiuje.
     Nykrzentajcis’ui neduoti apdovanojimo – tai supykdyti Lenkiją ir dar Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio proga, tai dar nepriims vaivadijos teisėmis sekančiame šimtmetyje, o norisi kuo griečiau Lietuvos elitui, tik štai runkeliai nesupranta ir nesupras…

  • Toto:

   Jei gerai prisimenu, tai Gedimino tema, dar ir knyga 90 aisiais buvo…

 5. kaunietė:

  Ačiū autoriui už puikų ir drąsų straipsnį. Lenkai visada gerbia tik tokį pat nacionalistą, kaip jie. Tad jei mes jiems padlaižiausim, tai ir būsime tik batų valytojais ir jie į mus žūrės kaip į vergus. Vienas lenkas, profesorius, pasakė, kad jis atvykęs į Vilnių, nori matyti čia Lietuvą, o ne Lenkiją ir taip pat, pirmą kartą išgirdau iš lenko, kad jis pripažįsta, kad Lenkija buvo okupavusi Vilnių.Tai buvo pirmas kartas per mano istorikės gyvenimą, o su lenkų mokslininkais teko daug bendrauti. Taigi, ir lenkų pusėje atsiranda protingų ir garbingų žmonių, gaila, kad Lietuvoje profesoriai nusišneka.

  • Antanas St.:

   Man, istorikui, taip pat kabai keista girdėti, kai sakoma, kad Pietryčių Lietuva nebuvo Lenkijos okupuota (?!)… Tai kaip tada vadinti svetimos valstybės kariuomenės neteisėtą įvedimą į kitos valstybės teritoriją? Gal humanitarine pagalba? Lietuviškų etninių žemių – Suvalkų trikampio bei Vilniaus krašto – prijungimas prie Lenkijos buvo broliškos lenkų tautos humanitarinė pagalba vargstančiai lietuvių tautai?! Kažkoks marazmas…

   • jurgis:

    riboto kontingento įvediomas siekiant užtikrinti čia gyvenančių tauitinių mažumų teises ir laisves… taigi tas pats ir šiandien…

    • Antanas St.:

     Pirma. Kokios dar Lietuvoje mažumos? Lezbos ir pydarai? Antra. Kieno teisės ir laisvės buvo pažeidžiamos tik atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje? Trečia. Kas sulaužė 1920 metų Lietuvos-Lenkijos taikos sutartį? Lietuva? Ar pats tikrai esi toks kvailas, ar tik tokiu apsimeti?! O gal pats esi Tomaševskio giminaitis ar draugas? Na, tada viskas aišku. Tada rašyk savo kvailus komentarus į lenkiškus ar rusiškus tinklapius ir neteršk “Alko”! Dobrze? Dziękuję!

     • Pikc:

      Nesupratote sarkazmo. 😉
      Bet dėl šiandien “jurgis” yra visiškai neteisus, nes lygina svetimos kariuomenės įvedimą PRIEŠ vietinių gyventojų valią su sąjungininkų kariuomenės dalinių įvedimu PAGAL vietinių gyventojų valią (jau nekalbant apie tai, kad šiuo atveju apie jokias “tautines mažumas” ir jų “teises” net kalbos nėra). Aišku, jeigu kacapstano bazės kažkam yra “arčiau dūšios” – tada kitas reikalas. 😉

 6. Kad nėra Lietuvoje jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, nes nėra kitų tautų žemių, tai žino visi.
  Todėl nėra ir tautinių mažumų.
  Bet straipsnio autorius išranda kokias tai “tautines” bendrijas.
  O ką reiškia žodis bendrija:
  https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/B/bendrija
  Bendrija yra įstaiga, organizacija, kurią reikia įsteigti, užregistruoti jos įstatus ir veikti pagal juos.
  Pvz., privažiuoja iš kitur kitakilmių, kurie nori prisiminti Tėvynę, dainas, kalbą. Tai jie ir susiorganizuoja tokią bendriją, kurioje kiek tai prisimena savo buvusią kultūrą, su ja supažindina vaikus.
  Bet jei jie čia apsigyveno visam laikui, tai per laiką, per kartas įeis į lietuvių tautą, sulietuvės, priims vietinę tvarką, kultūrą.
  Arba išvyks kitur.
  Tai patvirtina ir LR Konstitucija:
  LIETUVIŲ TAUTA
  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ
  2 straipsnis
  “Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai”.
  T.y. Lietuvos valstybė yra lietuvių tautos.
  4 straipsnis
  “Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus”.
  Taigi tauta, o ne tautos.
  14 straipsnis
  Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

  Ir tik straipsnyje, kur rašoma ne apie tautą, o tiesiog apie valstybėje gyvenančius žmones – jų galimybes valstybėje, paskutiniu punktu užsimenama:
  II SKIRSNIS
  ŽMOGUS IR VALSTYBĖ
  37 straipsnis
  Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.
  Taigi: jei tu esi narys tam tikroje įstaigoje, kuri vadinasi bendrija, puoselėjanti tam tikros, pasaulyje esančios, tautos kultūrą, tai jiems yra tai leidžiama įstatų nustatytuose rėmuose.
  Bet ne daugiau.
  Ir jie, kad ir būdami kitakilmiai, kitakultūriai, kitakalbiai, kol nesusilietuvins, jokiu būdu negali būti laikomi etnosu, t.y. tais, kurie čia gyvena nuo amžių amžinųjų, kas yra tik tauta, t.y. Lietuvoje etnosas yra tik lietuviai.

  Išvada: neleistina vietoj tautinių mažumų tą pavadinimą pakeisti tautinėm bendrijom, kas būtų iš esmės tas pats
  pripažinimas, jog toks etnosas egzistuoja.

  Dar būna tokių variantų, kada kitakultūrius, kitakalbius ir pan. pavadina kitataučiais.
  Gerai apie tai yra pasakęs R.Maceikianec:
  “Netiesą kalba Lenkija, kad mes iš kažkur atkeliavom.
  Neteisingai mąsto lietuviai, kurie mano, kad jei mes kalbame lenkiškai, tai esame kažkaip susiję su Lenkija. Jei mes nuo amžių šioje vietoje gyvenom, jei čia Lietuvos žemė, vadinasi, mes niekad negyvenom Lenkijoje. Tai kokiu būdu mes tapom lenkais? Mes galėjom būti tik sulenkinti.
  Mūsų šaknys čia. Čia mūsų Tėvynė.
  Tad mus reikia vertinti kaip savus. Ir nesieti mūsų su Lenkija. Kai Lietuvoje svečiavosi popiežius, jis pasakė, kad mes esame lenkų kilmės lietuviai. Paskui visi pradėjo kartoti, kad mes lenkų kilmės lietuviai. Tačiau ką reiškia žodis „kilmė“? Jis rodo, iš kur žmogus atkeliavo. Jei sakoma „lenkų kilmės prancūzas“, suprantam, kad jis atkeliavo iš Lenkijos, emigrantas. Tačiau mums tai netinka – mes iš niekur neatkeliavom.
  Mums geriausiai tiktų apibrėžimas – lenkakalbis lietuvis.
  Pagal pilietybę, politine prasme ir pagal kilmę”.

  • Žemyna:

   yra pasirinkimas: kitatautės/kitakalbės grupės, arba tiesiog kitataučia/rusakalbiai/vengrakalbiai/linkakalbiai ir t.t. piliečiai arba jų bendruomenės. bendrija trumpesnis, patogesnis žodis.
   O dėl paties žodžio netinkamumo, tai žodynas kitaip teigia:
   bendrijà sf. (2)
   1. DŽ kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijimas: Buvo pasirašyta sutartis dėl vadinamosios Europos gynybinės bendrijos sp.
   2. draugija: Kur daug bendrų, bus bendrijà J. Bendrija sugrįžo namo į pilį V.Piet.
   3. žr. bendruomenė 2: Girininkijos ežere didysis plukenis sudaro beveik grynas bendrijas rš.
   4. draugystė: Kai susipažįsti, tuoj ir į bendri̇̀ją sueini Lkč.
   Taigi, bendrija turi ir kitų reikšmių: ir susivienijimas, ir draugija, ir bendruomenė, todėl nė viena iš šių reikšmių neatmestina, nebent norėtume užkirsti kelią tiems, kas per visą gyvenimą taip ir neišmoko valstybinės kalbos ir dėl to jaučiasi „mažuma”. Gal ir teisingai jaučiasi, nes tokių negabių tikrai nedaug, tokių negabių sunkiai rasi… Nebent nenusikratytos psichologinės problemos veikia lyg stabdis galvoje.

   • Žmonių bendruomenės bendrija nereiškia – žr. ką rašo.
    Dar Bendrinės lietuvių kalbos žodynas:
    bendrijà dkt. (2)
    1. kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijimas, draugija ar grupė: Lietuvõs krikščiónių studeñtų bendrijà. Sõdininkų [daugiabùčių namų̃ gyvéntojų] bendrijà. Stei̇̃gti [įregistrúoti] bendri̇̀ją. Susibùrti į̇̃ bendrijàs. Bendri̇̀jos núostatai [valdýba].
    2. viename plote augančių ar gyvenančių augalų ar gyvūnų visuma: Bendri̇̀jų kaità. Bendri̇̀jos struktū̃ros formãvimasis. Bendri̇̀jos sudėti̇̀s – tai̇̃ tiesióg jojè gyvẽnančių rū́šių są́rašas. Ryškiáusias daugumõs gamti̇̀nių bendri̇̀jų brúožas – jų̃ dinamiškùmas.
    http://bkz.lki.lt/?pg=c

 7. Antanas St.:

  “Alkas” blokuoja mano komentarus!!! Graudu… Gal reikės pradėti rašyti į kokį nors “Kurjer Wilenski”?…

 8. Matas:

  Ačiū gerbemam A.Liekiui…Gal kas galit pasakyti kurem portale apsireiškė niekšentaitis.

 9. markas:

  Užėjau paskaityti tą niekinę rašliavą 13 min. Patiko kai kurie komentarai, demaskavę nik6entai2io paskleistą brudą – pabandžiau dėti pliusus. Visur eina kaip minusas.

  • Antanas St.:

   Nesisielok, gerbiamasis! Manau, kad Aukščiausias Protas viską mato, taigi visi gaus to, ko nusipelnė…

   • markas:

    Irgi ta pati istorija su pliusavimu? Vyliausi, kad gal tik man.

    • Antanas St.:

     Parašiau oficialų laišką “15min” redakcijai su prašymu nepublikuoti visokių nikžentaičių nesąmones, kurstančias tautinę nesantaiką, bet jokio atsakymo negavau. Na, kaip sakoma, atsakymo nebuvimas taip pat yra atsakymas. Dabar man aišku, ką atstovauja “15min”.

    • markas:

     Turiu pasiaiškinti. Šiek tiek suklydau dėl minusų 15min portale komentarų vertinime. Pripratęs kaip delfyje – prie nykščio į viršų – teigiamų įvertinimų suma, prie nykščio į apačią – neigiamų suma. Todėl 15min portale skaičių sumą prie žemyn rodančio nykščio palaikiau minusais, o pasirodo, jei skaičiaus žalia spalva – teigiami, jei raudona – neigiami. Tad mano pliusavimai visgi atspindėti kaip teigiami. Išeina, apkaltinau kaip ir neteisingai juos. Aišku, tai menkniekis, bet teisybės dėlei verta prisipažinti.

  • Nikžentataitis apskritai ten – tose 15 min. rodo “profesoriaus” lygį… 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos Respublikų sutartį laiko tarpvalstybine sutartimi, kai jos šalimis aiškiai yra įvardintos Respublikos, o ne valstybės. Be to, Vilnius su Varšuva įvardijamos, kaip geografinės Lietuvos ir Lenkijos sostinės. Kai Konstitucijoje (17 str.) aiškiai yra pasakyta, kad Vilnius yra Lietuvos valstybės sostinė. Žodžiu, šios sąvokos pavartotos tokiu statusu kuomet sakome – Telšiai Žemaitijos sostinė. Ir tai kalba profesorius – tame įžvelgtinas piktybiškumas naudojantis profesoriaus vardu. Prokuratūrai ginant viešąjį interesą derėtų imtis ikiteisminio tyrimo. Jeigu dėl seksualinio priekabiavimo profesoriai čiumpami, tai kodėl to nesiėmus dėl profesoriaus piktnaudžiavimo žiniasklaidoje naudojantis savo padėtimi.

  • Žemyna:

   Taip, tai to portalo ypatybė – po kai kurių temų straipsniais niekaip pliuso neuždėsi komentarui, neigiančiam autoriaus nusitroliavijas… Neaišku, ar tai portalo pastangos, ar jie nepastebi, jog ten jau svetimi piršteliai prikišti…

 10. BrAnys:

  Visoj rašliavoj nors vienas protingas straipsnis.Pagarba.

 11. markas:

  Ką tik perskaičiau V. Pranckiečio kalbą Lenkijos seime. Apakęs. Niekinau šį veikėją, bet po kalbos, kurioje išvardino lenkų bendrijai Lietuvoje suteiktas geriausias pasaulyje sąlygas, nebežinau, kaip reaguoti dūšioje. Pvz., vienas iš fragmentų: “Norėčiau pabrėžti, kad Lietuva yra vienintelė valstybė pasaulyje, žinoma, neskaitant Lenkijos, kurioje lenkų tautybės asmenims užtikrinamas švietimas lenkų kalba nuo darželio iki aukštosios mokyklos.” Galvoju, gal portalas, kuriame skaičiau, šposina… Bet yra ir lenkiškas vertimas.

  • Antanas St.:

   Markai, kad taip ir yra!!! Nei mūsų rusai, nei gudai, nei žydai, nei totoriai, nei karaimai, nei vokiečiai, nei kiti neturi tokių šiltnamio sąlygų Lietuvoje kaip mūsų “lenkai”. Tai kažkas sveiku protu nesuprantamo!!! Kažin, kuo tie “lenkai” geresni už kitus Lietuvos piliečius?!

   • Žemyna:

    Būtent, ir būtent skurdžiuose Vilnijos rajonuose (valdomuose kieno?), kur lietuviškos mokyklėlės uždarinėjamos, nes į lenkų mokyklas užsirašantiems lietuviukams skiriama įvairi parama ir jiems patiems, ir jų tėveliams. Mokyklėlės viena po kitos uždaromos, o lenkakalbės plečiamos, ir vėl kartojasi dirbtinio tarpukario „lenkų” dauginimo istorija…
    Dar suprantama, kai sovietmečiu baltarusiai lenkais užsirašydavo. Ypač po karo, kai tai buvo vienintelis šansas „repatrijuoti” į Lenkiją, nes ten, palyginti su mumis, buvo „Vakarų rojus” – buvo paliktas privatus smulkus verslas ir ūkis. Tačiau šiandien, kai sienos atviros, jei jau visi tokie lenkai, tai ko čia tūnot, ko nelekiat į „tėvynę”? Nes Lenkija nelabai nori įsileisti? Nes jai reikia, kad čia būtų tie, kuriais vėl pasinaudos progai pasitaikius? Lygiai taip pat jai jų nereikia, kaip po karo nereikėjo – tada nė už ką nepripažino jų lenkais… Bent jau iš žmoniškumo būtų įsileidusi, kad jiems bent šiokia tokia laisvė būtų, lyginant su SSSRu…

  • Gustavas.:

   Įsėdai Markai į vaikišką vežimėlį. Tokia kalba leidžia suprast, kad gatvių pavadinimai, abėcėlės išniekinimas, dvikalbystė ir raštvedyba, teisingiau lenkaklbystė ir lenkraštvedyba savibledos koridoriuose garantuota. O gi kaipgi kitaip, jei lenkų kalba nuo darželio iki aukštosios mokyklos.Ne veltui juos mokome lenkiškai, žinom, kad patys ketvirtadalį Lietuvos atiduosim. Už tai Varšuvoje net atsitoje ploja.

   • Antanas St.:

    Nemaniau, kad nusirisime ligi tokio savęs kaip tautos negerbimo. Ne valstybė, o kažkas sveiku protu nesuvokiama… Visiškas pypiecas…

   • markas:

    Pirmam įspūdžiui praėjus, įvertinus visus už ir prieš, perskaičius skeptiškus komentarus, galiu pasakyti, kad trumpam buvau apžavėtas. Manau, kad gėdinga yra Seimo pirmininkui duoti tokią lyg nuveiktų darbų ataskaitą kitos valstybės seime. Reikėjo iš viso nekalbėti apie Lietuvos lenkus. Jei mini juos, reiškia jautiesi kaltas, reiškia, priimi giliai lenkų pretenzijas, nesijauti teisus. Bet turite pripažinti, daugelis laukė iš viso priešingos kalbos – saviplaka ir teisinimusi persunktos. Pst.: Tuo ir vertingi yra komentarai, kad leidžia fiksuoti natūralias nesuvaidintas pirmines žmonių emocijas.

    • Pikc:

     Kalbant apie Pranckiečio ataskaitą lenkams, krito akin dar keletas dalykų. Pirmiausia, trynimasis lenkams aplink, kojas, vos ne bučkiai į apatinius žandus – ir eurosajūzinės demagogijos ir propagandos dozė klausimu, kuris lenkams ITIN aktualus. Ką tas mulkis galvoja? Tiksliau, AR galvoja?
     Dar keletas klausimų iškilo: “Lietuvos Seimas yra parengęs Europos planą Ukrainai”. Nelabai gilinausi – bet ar Ukraina prašė to plano, ar čia “mūsų” valdžia nusprendė savo “breivlend” iniciatyvą parodyti? Nesidomėjau, tai nesiimu spręsti, bet iš pirmo žvilgsnio, atrodo keistai – palyginimui, kaip atrodytų pareiškimas “Lenkijos Seimas yra parengęs Europos planą Lietuvai”?
     Ir dar vienas: “vien tik lenkų mokomoji kalba yra 51 mokykloje” – tai kaip šitie mokiniai gali lygiai su lietuviais dalyvauti valstybės gyvenime? Šis faktas turėtų kelti nerimą, o ne būti gyrimosi objektu.

     • markas:

      // Dar keletas klausimų iškilo: “Lietuvos Seimas yra parengęs Europos planą Ukrainai”. // ————– Turbūt, turimas omenyje taip vadinamas “Maršalo planas Ukrainai, kai ES skirtų 50 mlrd. per 10 metų smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti. Lietuva čia iniciatorius, tačiau, jei neklystu, atrodo, reikia vieningo ES šalių pritarimo fondui.

    • Žemyna:

     Na, čia nesutiksiu – labai gerai kad iš viešos tribūnos pasakė, kaip iš tiesų yra, ir daug kas pirmą kartą išgirdo tai, nes juos ligi šiol „politikai” mulkino, meluodami, kaip čia net prasižioti lenkiškai negalima, ir kaip čia mokyklose irgi neleidžia lenkiškai mokytis.

  • JUOZAS:

   tuo pačiu noriu priminti, jog Vilniaus rajone trūksta lietuviškų mokyklų. Nuo Karveliškių iki Sudervės lietuviams siūloma eiti į lenkiškas klases, nors lietuvių pradinukų ten kelis kartus daugiau nei lenkų. Žodžiu, turime “mūsų” valdžią, kada ji dirbs Lietuvai , kada išsivaduosime ? Ponai nuo seno mus pardavinėjo, deja

 12. Būtent taip yra su tomis geriausiomis lenkams gyvuoti suteiktomis sąlygomis. Jų esmė – tai dar Stalino nustatytu būdu ir tvarka iš pagal gimtąją kalbą ne lenkų – iš tūteišų “gaminti” Lenkijos tipo lenkus. Taigi stalinizmas šia prasme labiausiai užsilikęs yra ne Rusijoje, ne Baltarusijoje, o demokratinėje Lietuvoje. Čia didžiausias paradoksas…

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Paradokso NĖRA. Jokios demokratinės ir teisinės valstybės NĖRA. Lietuva yra dabar OKUPUOTA. Todėl tamtai ir atrodo, kad tai paradoksas. Vykdomas nepertraukiamas hibridinis karas prieš Lietuvos valstybę.

   • Tokiu atveju derėtų tūteišams imti ginti savo kaip žmogaus teises išlikti tuteišais su savo gimtąja poprostuo kalba, o ne leistis daromais lenkais kalbančiais Lenkijos lenkiška kalba, kas jiems yra visiškai ne prie ko. Kodėlgi žmogaus teisių gynėjams nepareikalavus, kad Seimas pripažintų jų savivardį ‘tuteišas” ir savo kalbos pavadinimą “poprostuo” oficialiais terminais. Beje, žmogaus teisių gynėjams Lietuvoje minėtas stalinistinis tūteišumo naikinimo palikimas kažkodėl neberūpi…(?!)

    • Gustavas.:

     Kad galbūt ir patiems tuteišams tas nerūpi. Tokios tautos nėra, jie tik istorijos kryžkelėse atsirado.Dar vieną kurdistaną sukursime. Jei rusų ir lenkų gamykloms pasisekė pagamint apie 80 procentų ne lietuvių, tai reiškia, kad ir Lietuva galėtu gamint lietuvius. Bet reikia ,kad turėtumėm proto .Mat Seime 141apuokas bet per 28 metus Seime pabuvojo daug daugiau apuokų ir beveik niekam tas nerūpėjo.

     • Būtent valdžios protingumo trūksta. Ką bedarytum, visur yra rizikos, tačiau ir toliau palikti Lietuvą besmaudančią “Lenkijos baloje”, taip pat nėra protinga. Svarbiausia sudaryti sąlygas mokyklas oficialiai vadinti tuteišų vardu, prieš tai padarius ‘tuteišių’ ir jų kalbos ‘poprostuo’ vardus oficialiais pavadinimais. Visa tai turėtų būti padaryta giliai istoriškai ir kalbiškai pagrindžiant, o tam duomenų yra pakankamai. Be to, save laikančiųjų tuteišais patriotiškumas lietuviškai Lietuvai yra didesnis negu save laikančiųjų lenkais. Be abejonės nemažą naudingą psichologinio pobūdžio vaidmenį čia suvaidintų jau pats vienų ir kitų atskyrimas. Manau, kad tai būtų politiškai stiprus Lietuvos ėjimas. Taigi tereikia tik išminties ir ryžto…

 13. T0mas J.:

  Tautinės bendrijos, kaip ir visos kitos bendrijos, turi išsilaikyti iš savo lėšų, o ne iš mokesčių mokėtojų pinigų, todėl man nesuprantamas Vyriausybės elgesys, kuomet vidurinės mokyklos lenkų dėstomąja kalba kažkodėl išlaikomos valstybės biudžeto lėšomis. Reikia greičiau nutraukti šią nesąmonę. Visų tautybių mokiniai turi valstybės išlaikomose mokyklose mokytis VALSTYBINE kalba, nes TAUTINIŲ MAŽUMŲ LIETUVOJE NĖRA.
  Švietimo įstatyme (Nr. IX-1630, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28)) yra tokia nuostata:

  28 straipsnis. Švietimo teikėjų tinklas

  7. Vietovėse, kuriose tradiciškai gausiai gyvena tautinė mažuma, ir jeigu bendruomenė prašo, savivaldybė laiduoja mokymąsi tautinės mažumos kalba.

  Prašau tautiškai patriotiškai nusiteikusius Seimo narius surinkti parašus ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su klausimu, ar ši aukščiau paminėta įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.

  (29 straipsnis,
  Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.)

 14. Pirmiausiai yra pasenusi, iš žečpospolitos laikų, žeidžianti Lietuvą Lenkijos vartojama sąvoka – “poliaki na Litwe”. Tokiu pasakymu Lietuva suprantama kaip Lenkijos provincija. Štai klausimas, kurį derėjo pabrėžti savo kalboje Pranskiečiui, jį visų pirmiausiai dera iškelti ir toje atkurtoje bendroje asamblėjoje.

  • Antanas St.:

   “Polacy na Litwie” (lenk. – lenkai Lietuvoje). Ne “Lietuvos lenkai” (kaip Lietuvos rusai, žydai, totoriai, karaimai ir t.t.), bet būtent “lenkai Lietuvoje”. Ir, manau, čia nėra žodžių žaismas: norima pabrėžti, kad tie, tipo, lenkai yra atsikraustę į Lietuvą. O kai imi aiškintis, iš kur čia atsikraustė jų protėviai, tai paaiškėja, kad jie Lietuvoje gyveno “od wieków” (lenk. – per amžius) ir net tarpusavyje bendravo lietuviškai. To tak, panowie, to takich mamy Polaków na Litwie (lenk. – štai taip, ponai, štai tokius turime “lenkus ant Lietuvos”).

   • Gerai. O kaip tada lenkiškai sakoma: lenkai Vokietijoje, lenkai Slovakijoje, lenkai Rusijoje, lenkai Anglijoje ir pan. Ar irgi tokiais atvejais sakoma su prieveiksmiu “na”?

    • Žemyna:

     Žiūrint, kas apie juos kalba – vokietis ar Lenkija…

    • Antanas St.:

     Nemaišyk, Szanowny Panie, kaip sakoma, miltų su tiltais! Anglijoje, Vokietijoje, Slovakijoje (Rusijoje – nežinau) gyvena Lenkijos lenkai. O kokie “lenkai” gyvena Pietryčių Lietuvoje, apie tai rašė a/a akademikas Zigmas Zinkevičius ir a/a Lenkijos kalbininkė profesorė Halina Turska. Gal pasiskaityk, Szanowny Panie, manau, daug naujo sužinosi ir nemalsi čia daugiau š. apie kažkokius mistinius Lietuvos lenkus!!!

 15. Ūla:

  gerb.dr.Lieki, ar galima is Nikzentaicio tiketis rimtu rasiniu??? As ne tik kad nesitikiu, bet ir nenoriu nei matyti, nei skaityti. Dekoju uz straipsni.

 16. Žemyna:

  Įdomu, kad teisina kaimynę tuo, kad ši malonėjo leisti įrašyti į sutartį, jog laiko Varšuvą PL sostinę, o Vilnių – Lietuvos…
  Tačiau tiesiai šviesiai parašyti, jog atsisako bet kokių pretenzijų į Vilniją NĖ UŽ KĄ nesutinka!
  Ar tai nepakankamas įrodymas, jog to fakto vis dar nepripažįsta, tik sutinka, kad Vilnius yra LT sostinė (PL žemėje?? T.y., ji mums leidžia panaudoti savo žemės plotą savo sostinei čia laikyti? 🙂

  • Antanas St.:

   Viename sovietų laikų “multike” vilkas nepripažino, kad kiškio miške rasti briedžio ragai yra briedžio, nes miškas priklausė vilkui, reiškia, ir ragai priklausė vilkui. Su Vilniumi panašiai kaip tame “multike”: Pietryčių Lietuva (Litwa Środkowa) su istorine Lietuvos sostine Vilniumi 1920-39 m.m. buvo okupuota Lenkijos, reiškia ir Vilnius, ir visa Pietryčių Lietuva priklauso Lenkijai (?!). Kažkoks marazmas…

  • Neiškraipykite sutarties sąlygos, kad Vilnius yra Lietuvos, o Lenkija – Varšuvos sostinė, teisinės prasmės. Čia nėra kalbos apie valstybių sostines, o tik apie etninių (etnografinių) žemių sostines, t.y. sutartis yra tokio teisinio statuso kokio būtų tos pačios valstybės etnografinių žemių sutartis, tarkim sudaryta tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, kurioje būtų nurodoma, kad Žemaitijos sostinė yra Telšiai, o Aukštatijos – Panevėžys. Taigi šiuo pasakymu nėra Lenkijos pripažinimo, kad Vilnius yra Lietuvos valstybės, ir Lietuvos pripažinimo, kad Varšuva – Lenkijos valstybės sostinė. Taigi neteisiniais makalojimais neprisidėkime prie Nikžentaičio teisinių dalykų istorinio supratimo makalynės.

 17. Артурас Рачас утверждает, что этот законопроект – не только прорусский, но откровенно пропутинский и даже просоветский. В качестве примера он приводит ситуацию в бывшем городе атомщиков Висагинасе, где большинство населения составляют этнические русские, а больше трети депутатов горсовета вообще не говорят по-литовски.

  “Вы, дорогие сисасы и шакалене (фамилии соцдемов – авторов законопроекта – ред.), посягнули на эти несколько процентов граждан Литвы, которые не хотят говорить по-литовски? Их голосов на выборах вам не хватит. Но этого хватит, чтобы поддержать в их мозгу повисшее советское зловоние, которое, вам похоже очень нравится. И отвечает той вони, которая засела в ваших головах. (…)

  Если вам не заест гордыня и вы приедете (в Висагинас – ред.), то увидите, что представленный вами проект закона о национальных меньшинствах – это мечта Путина. Поскольку, когда этот проект станет законом, путинский дух, который сегодня главенствует в Висагинасе, будет законсервирован ещё на несколько десятилетий. http://m.baltnews.lt/lithuania/20180301/1017973631.html

  • Kemblys:

   ‘tikrasis’ gimtuoju liežuviu prabilo 🙂 🙂 🙂

  • markas:

   Perskaičiau pagal nuorodą. Ant sovdemų jis ten varo. Ant syso ir šakalienės. Kaip supratau, boltnjūz redakciją labiausiai įžeidė A. Račo panaudotas Lietuvos rusų ir lenkų sulyginimas su lietuvių emigrantais Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje ar Norvegijoje ir nereikalaujančiais iš tų šalių valdžių lietuviškų gatvėvardžių ir galimybės bendrauti su administracija lietuviškai. Į ką pasipiktinę boltnjūz atsakė įprasta demagogija: lenkai ir rusai nuo amžių amžinųjų čia gyvena ir yra neatsiejama Lietuvos autentiška dalis. Maždaug taip.

   • Ale, kad anie negyvena nuo amžių amžinųjų, kitaip 1009m. nebūtų ta šalis buvusi pavadinimu Lietuva ir nebūtų, pvz., Livonijos kronikose Lietuvos gyventojų vadinę lietuviais.

    • markas:

     Kalbant apie Lietuvos rusus, reikia turėti omenyje, kad dabartinės Rusijos rusai Lietuvoje ne itin seniai. Taip maždaug nuo 17 a., kai persekiojami sentikiai bėgo į LDK. Didesnis jų, kaip kolonistų skaičius atsiranda 18 a., kai Lietuva okupuota Rusijos. Na, o jeigu kalbėsime apie kitus rusus – ukrainiečių ir baltarusių protėvius – tai reikia pirmiausia apsispręsti, kokiame Lietuvos plote jų ieškosime – dabartinės (65 286 km²), kontūrus perkeliant į viduramžius, ar istorinį, koks buvo viduramžiais su visais užkariavimais. Jei imsime istorinį, tai į akis krenta Naugardukas, ėjęs iš rankų į rankas. Ten, anot metraščių, rusai, nes aprašoma, kaip Vaišvilkas, gavęs iš tėvo valdyti Naugarduką, būdamas aršus pagonis, kankino ir tyčiojosi iš miestiečių. Kitas klausimas, ar tai ne lietuviai, apkrikštyti pagal stačiatikių apeigas. Kad tokių būta, rodo metraštis, kur sakoma, jog Jogaila per prievarta vertė tris litvinų bajorus, priėmusius stačiatikybę, tapti katalikais. Šiaip didelis rusų skaičius Lietuvoje prasideda nuo Gedimino – viename iš jo titulų “…ir daugelio rusų karalius”. Tai kaip ir turime rusus nuo 14 a. pradžios dideliame kiekyje. Bet tai ne šių dabartinių LT rusų protėviai.

 18. Matau, kad vadinamų Lietuvos lenkų pavadinimo esmė mažai kam rūpi. O juk išsireiškimas “na Litwe” lenko suvokiamas kaip, kad Lietuva yra Lenkijos teritorijos dalis, jos kresas. Matyt, jis vartojamas kaip iš žečpospolitinių laikų supratimo atsiradęs pavadinimas. Be abejonės toks dalies Lietuvos žmonių pavadinmas turėtų Lietuvą žeisti.. Kaip jo vertinys, Lietuvoje vartojamas pavadinimas “Lietuvos lenkas” žečpospolitinio supratimo reikšmės nekeičia. Tai gal imkimės terminų, juk turbūt ne veltui pasakyta, kad pradžioje buvo žodis…

  .

  • Antanas St.:

   Siūlau “Polacy na Litwie” versti pažodžiui – “Lenkai ant Lietuvos” (panašiai kaip vyras ant žmonos 😅) ir viskas bus aiškiau negu aišku. Ta prasme, kad ne Lietuvoje, nesiintegruoja į Lietuvą, o ant Lietuvos.

 19. vidas:

  Dieve mano, ar tai PROFESORIAUS kalbos? Keista, kad budamas istorijos profesoriumi Alvydas Nikžentaitis tauskia tokius visiskus niekus. Lyg pats nezinotu Lietuvos istorijos. Kaip koks visiskas pienburnis, nesubrendelis “varo” sovietiniais trafaretais, siulydamas – matomai svetimuju jam “pasnibzdetas”, bet mums prazutingas autonomijas. Kazkokios tautiniu “mazumu” blevyzgeles , ne kaip rimto istoriko. GEDA, Alvydai Nikžentaiti, kaip istorikui siulyti musu saliai tokias prazutingas “proklamacijas”!

 20. Gintautas:

  Ačiū, p. Algimantui, už tikrai gerą straipsnį ir apsišaukėlio istoriko demaskavimą.

 21. markas:

  // tikras lietuvis: “Pats matai – nėra tokio žodžio rusai” // ———— Dar kartelį. Iš 1338 m. prekybos sutarties tarp Gedimino ir Ordino: “des sulven ghe lik scal don eyn Dudesche eyme Lettowen efte Ruscen.” – RUSCEN; “unde vlut eyn Lettowe efte eyn Rusce dor de unbevrede lant tome kerstendome”. – EYN RUSCE. Iš “grožinės” 13 a. literatūros Eiliuotoji Livonijos kronika apie sėlius, lyvius ir… rusus: “Darusse wären gesessen Heiden gar vormessen, Liwen waren sie genant Das stoset an der selen lant; Das was ein heidenschaft vil sur, Sie waren der rusen nakebur”. – RUSEN. Gal dar vertimą duoti? Kalbama apie sėlius ir lyvius, kurie rusų kaimynai.

 22. markas:

  Tai, kad senoji vokiečių kalba skiriasi nuo lietuvių. Todėl ieškoti žodžio “rusai” su lietuviška galūne -ai Eiliuotoje Livonijos kronikoje yra beprasmiška. Senosios vokiečių kalbos naudota daugiskaita “rusen”. Čia svarbiausia, kad šaknis ta pati “rus-en”, o ne lotyniškas žodis “rutheni”. Na, o 1338 m. prekybos sutartyje tarp Gedimino ir Ordino gal reiktų tarti “eyn Rusce” kaip “ruske”, o mes dažnai tarp savęs, kas rusams nepatinka, kartais pasakome “ruskis”. Beje, jei teko pastebėti, žodžio “lietuvis” sutartyje taip pat nėra – ten senvokiškas “eyn Lettowe”.

 23. LosAngeles:

  Idomus pokalbis, apie rusus ir pan. … isiterpsiu siek tiek, jei ne i tema- nekreipkit demesio. kazkada teko matyti filmuka, susukta kaip ir slavo, konkreciai bulgaro. neprisimenu tiksliai jo pavardes… mintis tokia: slavai- politine savoka, ju tokiu paprasciausiai nebuvo. ivesta panasiai jekaterinos2 laikais (nepamirskime- kalba slavas ir idomu kad neuzilgo ir mums pavadinima rupestelis ‘ivede’: tapome baltais). mintis ka norejau pasakyti: rusia ir rusenai gali nebutinai reiskia tautybe, be to tapatinti kad siandieniniai rusai tai tie patys rusenai velgi gali neatitikti tiesos. siandienines rusijos saknys- paleologu palikimas, net ir simboli pasiliko ta pati- dvigalvi ereli. ir gaunasi labai didele maisatis, kada kalbant kazkam apie rusia ir rusenus isivaizduojama siandienine rusija kaip anuju darbu ir sloves teseja…