O. Strikulienė: SOS! Braunasi kalbos užmušimo įstatymas (24)

Lenkakalbių piketas Vilniuje | J. Česnavičiaus nuotr.

Lenkakalbių piketas Vilniuje | J. Česnavičiaus nuotr.

Į opoziciją pasitraukusi Seimo Socialdemokratų partijos frakcija nutarė piliečiams parodyti, jog dar egzistuoja. Nes piliečiai jau labiau atsimena ne frakciją, bet frakcijos nario Algirdo Syso „karlomarksiškus“ ūsus ir barzdą. Lengviausia save priminti sukėlus skandalą, sumaištį, viešas diskusijas. Tad ir septyni socialdemokratai, matyt, ir patys netikėdami, kad juos palaikys Seimas, pasiūlė įstatymo pataisą. Visose šalies teritorijose, kur tautinė mažuma sudaro gyventojų trečdalį, įteisinti savivaldybėse ir valstybės įstaigose dvikalbystę. Ta pačia proga įgėlė ir buvusiam partijos bičiuliui Gediminui Kirkilui. Nes jis, net ir norėdamas lenkiškai praplėsti lietuvių raidyną, nėra toks radikalus.1

Septyniukė Vasario 16-osios išvakarėse, matyt, specialiai pasiūlė konstitucinį absurdą. O dabar, aišku, kikena. Nes neblogai sužaidė viešaisias ryšiais. Priešingai nei Linas Kukuraitis, net nereikėjo įsiamžinti prie kapo. Tik prie kito. Juzefo Pilsudskio širdies. Ir taip sukrus, sujus visas Vilnijos kraštas. Jau užsigrūdinęs mūšiuose dėl gatvių dvikalbių pavadinimų. O dabar užgimė dar viena viltis. Kad bus juridiškai privaloma valstybės tarnautojų, merų, seniūnų dvikalbystė. Jei jie dirbs teritorijoje, kur tautinė mažuma sudaro gyventojų trečdalį.

O kas tada būtų? O būtų taip, kad joks Šalčininkų rajono valdininkas, meras, seniūnas, mokesčių inspektorius, policininkas ir t.t. jau neprivalėtų kalbėti lietuviškai. Nes, 2011 m. surašymo duomenimis, Šalčinininkų rajone 77,75 proc. gyventojų yra lenkai. O lietuvių – tik 10,84 proc. Aiman, nesudaro trečdalio. Kaip ir totoriai, čigonai ar karaimai. Tad jei Šalčininkų valdininkui nebūtina mokytis karaimų, čigonų, totorių kalbų, tai lygiai taip pat bus nebūtina kalbėti ar išmokti kalbėti lietuviškai. Kuriems galams vargintis? Dėl rajone visiškai neskaitlingos tautinės mažumos?

Koks būtų rezultatas? Lietuvos valstybės Šalčininkų rajonas dar greičiau nudardėtų link Lenkijos. Ir niekas jo negalėtų apkaltinti separatizmu. Nes separatorių, atskiriantį nuo pieno grietinę, o nuo lietuvių lenkus, įjungtų ne kokia nors „tuteišė“ pani Jadzia, bet Seimas. O tai būtų Lietuvos piliečių lenkų sąmoningas atstūmimas nuo Lietuvos. Šalčininkų rajoną paverčiant savotišku getu. Varšuvos skyriumi. Nes lietuvių vietinės valdžios struktūrose neliks.

Mažai tikėtina, jog lietuviai, specialiai mokysis literatūrinę lenkų kalbą. Kad išpildytų savo seną svajonę tapti Šalčininkų rajone seniūnais. Mažai tikėtina, jog lietuviai dėl savo tolesnės karjeros išmoks lenkiškai rašyti taisyklingai kaip rašytojas Vitoldas Gombrovičius (Witold Gombrowicz). Ne, taip nebus. O kalbančių Kauno saulėtosios Vilijampolės žargonu į valstybines įstaigas juk nepriims. Vien iš pagarbos literatūrinei lenkų kalbai. Nors Vilnijos „tuteišai“ suprastų. Atpažintų saviškį. Nes sakytų „puidzim do turgus, pirksim gaidziukas“.

Negalima rimtai vertinti socialdemokratų frakcijos išsišokimo, nes jie ir patys to rimtai nevertina. Žmonės išsilavinę. Be to, pilno proto. Tik iš politinės desperacijos bando atkreipti į save dėmesį. Tad galima tik pasijuokti, kokios būtų jų siūlymo pasekmės. Lietuvos piliečiai kol kas nepririšti. Prie medžio ar stulpo. Jei trūksta vienos tautybės trečdalio, juk galima susitankinti. Prisivilioti tautiečių iš kitų seniūnijų. Net didžiųjų miestų mikrorajonuose galima suburti totorių, karaimų, rusų, gudų, lenkų ir t.t. tankiai apgyvendintas saleles. Daugiabučiuose steigti naujakurių kolonijas. Pvz., nuo trečio iki penkto aukšto sukurti kibucą. Lietuviams palikus kelis aukštus ir „Gazos ruožą“ laiptinę. O kitą ruožą šalia Vilnius-Klaipėda automagistralės. Kad galėtų nekliudomi važinėti į Palangą.

Valstybinėje kalboje įteisinus vienos tautinės mažumos trečdalio limitą, istorinį žemės sklypų paskraidymą pakeistų istorinis tautybių paskraidymas. Po Lietuvos valstybės teritoriją. Tarpusavyje susitarę, su savo baronu pasitarę, čigonai galėtų be vargo užpildyti bent kelias seniūnijas. Ir pareikalauti, kad su jais būtų kalbamasi čigoniškai. Su austrų, vengrų, Šiaurės Indijos bei Irano dialektais. Aiman, ar daug šalies universitetuose turime dėstytojų-čigonų, kalbos žodynų bei gramatikos specialistų? Ar daug Lietuvoje išleista čigonų kalbos vadovėlių, žodynų, žinynų? Tad kas dėstytų? Negi Radžis? Dar vienas klausimas – ar A.Sysas, D.Šakalienė bei likęs politikų penketas moka totoriškai, karaimiškai ar bent čigoniškai? Jei susiburtų į vieną seniūniją, galėtų čia neįsileisti nė vieno politiko, policininko ar inspektoriaus. Dinkite iš čia, nesuprantame. Grįžkite, kai išmoksite kalbėti.

Jonavos rajone nuo caro laikų gyvena daug rusų sentikių. Kai kuriose seniūnijose, ypač arčiau senųjų cerkvių, Lietuvos piliečių rusų yra daugiau nei trečdalis. Tad šalia dviejų valstybinių kalbų prireiktų ir trečios, o galiausiai – ir tryliktos. Nes arabai taip pat kalba įvairiausiais dialektais.

Kas dar įvyktų? Teismuose būtų nuolat nagrinėjami ginčai „dėl trečdalio“. Yra būtinas trečdalis ar jau nėra. Nes trys asmenys emigravo, o du iškeliavo anapilin. O ką tektų daryti, jei dėl įvairių netekčių nuolat kistų tautybių balansai? Matyt, savivaldybėms tektų per radiją pranešinėti, kad šią savaitę visi valdininkai kalbės lietuviškai. Nes į kitą rajoną išsikėlė pani Zosia ir pan Tadekas. Oi, Tadekas jau grįžo? Tada kalbėsime lenkiškai. Pani Jadzia išvažiavo? Tada lietuviškai.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Gražina:

  Tai ar tie keli Seimo nariai privalo atsižvelgti į tautos reikalavimus, ar jie gali daryti tai, kas jiems į nelabai protingas galvas ateina? Reikia įteisinti Seimo valymo operaciją ir tokius bukapročius iškart varyti lauk iš Seimo. Kaip galima sėdėti vienoj salėj su Tautos išdavikais?

  • Žemyna:

   Tenka pripažinti, kad Seime ilgai ir sėkmingai nebaudžiama veikia GRUPUOTĖ , IŠDAVUSI SĄJŪDŽIO TIKSLUS. Ne tik veikia, bet ir perėmė visų vyksmų Seime bei vyriausybėje kontrolę.
   Jei valstybė, teisėsauga, tauta nesugebės juos demaskuoti ir užkirsti jiems kelio – kažkas entuziastingai ir mikliai paruoš Lietuvai įkapes ir gers šampaną per šermenis, nes jų metu ta grupuotė bus apdovanojama už nuopelnus užbaigus brancovskajų ir Co pradėtą žygį „juos nutildant”.

   • Kemblys:

    Žemyna, tu čia virkauji už tą ‘sąjūdį M. Gorbačiovo persitvarkymo politikai remti’?

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Ką Jūs norite demaskuoti? Absoliučiai visi iki vieno Seimo nariai veikia prieš Lietuvos valstybę, jos Konstituciją ir Seime yra neteisėtai. Suprantate, absoliučiai iki vieno, tai yra VISI. Dar nežinote kodėl? Jei paprašysite, paaiškinsiu.

    • Žemyna:

     Prašau.
     Net ir tie, didelėmis naiviomis akimis į politiką ėjusieji?

     • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

      Visi, nepriklausomai nuo akių spalvos. Taigi aiškinu.

      Valstybėje, kuri turi Konstituciją, valdžia PRIVALO (taip sako ir LR KT) būti išrinkta TIKSLIAI pagal Konstituciją, nes jeigu netiksliai, tai ne pagal Konstituciją. O tas kas ne pagal Konstituciją yra neteisėta, nelegitimu. Taigi sustokime ties pirmu teiginiu, Seimas turi būti išrintas TIKSLIAI ir PRIVALOMAI pagal LR Konstitucijos 55 str. , t.y. pagal LYGIĄ rinkimų teisę. Manim prašau NETIKĖTI, tačiau Europos teisė, LR KT Konstitucijos išaiškinimai dėl lygios rinkimų teisės ir sveikas protas sako: VIENAS RINKĖJAS – VIENAS BALSAS. Detales apie tai pasiskaitykite 2016-09-11 straipanyje “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”

      http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

      O taip pat 2017-03-11 straipsnyje “Okupuota nepriklausomybė”

      http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

      Apie tai yra informuotos VISOS Lietuvos partijos, Seimas daug kartų, Prezidentė taip pat daug kartų, be abejo ir Vyriausybės taip pat.

      NULIS reakcijos. Kaip tai gali atsitikti, kas NĖ VIENAS, NĖ VIENAS, NĖ VIENAS atsakingas už savo priesaikas žmogus nė karto NIEKAIP nesureagavo. Ką visi durniai? Ne, tai okupantai, stribai, Lietuvos naikintojai. Nes jeigu būtų nors vienas garbingas asmuo, BŪTINAI sureaguotų, nes tai ne tik Valstybės, bet ir jo pačio priesaikos klausimas. Kai nėra jokios reakcijos, reiškia Lietuva yra užvaldyta pasilikusios po okupacijos slaptosios kariuomenės, kurią dar ir patys Seime užsislaptino dar 75 metams.

      Trumpai tokios detalės. Save išsikėlęs asmuo, o tokių Seime 5, gali iš rinkėjo gauti tik VIENĄ vienintelį balsą, o tarkim G.Landsbergis ir kitų partijų vadukai 3 balsus: vieną vienmandatėje, vieną daugiamandatėje ir vieną reitingavimo balsą. Detaliau skaitykite nurodytuose straipsniuose. Jeigu pajėgiate, sutriuškinkite mane į šipilius. Net ir tie 5 save išsikėlę yra Seime neteisėtai, nes į Seimą pateko pagal ANTIKONSTITUCINĮ Seimo rinkimų įstatymą. Ne tik tikslas turi būti teisėtas, be ir kelias jį pasiekti. Tokia yra teisinė logika.

      Nuo to, kad mėlynos akys, net jeigu jos ir nekaltai mirkčioja, neatima atsakomybės už tokią betvarkę.

      Beje priminsiu, kad pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, 67 str., taip pat buvo įtvirtinta lygi rinkimų teisė taip: VIENAS RINKĖJAS – VIENAS BALSAS. Kaip sako B.Genzelis, 6337 kgbistai jau 1989 metais buvo pasiruošę kautis prieš Lietuvos valstybę. Tų kautinių rezultate jau 1992-07-09 dieną V.Landsbegis pasirašė šitą NIEKINGĄ Seimo rinkimų įstatymą, kurią ir priimė LR AT dauguma, VISI ATSAKINGI. Tai reiškia, kad jau tada LR AT turėjo par daug kgbistų. Niekas nepasikeitė ir dabar.
      Jie kurti todėl, kad pagal veikimo būdą yra kgbistai, naikinantys Lietuvą. Čia nereikia dokumentų, reikia vertinti pagal DARBUS.

      Kažin ar užtenka tokio paaiškinio? Nepatingėk, pastudijuok dokumentus.

      • Bartas:

       Man šio paaiškinimo užteko, užtenka ir užteks. Tamsta, Lietuvoje yra labai “gražus” pasakymas, pasisakymas, pasiteisinimas, pajuokavimas : “nėra politinės valios”. Ko ne paklausi , kairio , dešinio, girto, blaivaus ar šiaip sutrikusio elgesio – atsakymas toks pat.

 2. Aha:

  A tai toj seimo nariu grupelej, kas sudaro trecdali? Sprendziant pagal Siauliene, tai rusai. O kaip jie kalbasi tarpusavy: rusiskai ar lietuviskai?

 3. Antanas St.:

  Ir ką tu, žmogau, padarysi… Syso “stogas nuvažiavo”, o Sysas liko…

 4. Iš tiesų:

  Lietuvos ir lietuvių visų laikų ir dabar viena iš didžiausių problemų -tai perteklinis ir pražūtingas polinkis į svetimybes,ypač kultūrą ir kalbą.Tai genetinė bjauri lietuvių būdo savybė.Deja. Tad, nūdienos Lietuvoje ženkli dalis politikų, kultūros veikėjų ,intelektualų,žurnalistų ir eilinių piliečių savo kraujuje ,,nešioja” minėtą kenksmingą lietuvių tautai būdo savybę. Vis dėlto raginčiau susitelkti ir neįsileisti tokių ,,pasileidusių” piliečių į įtakingas valstybės pareigas Seime,kultūros ,mokslo srityse, teisėsaugoje,valstybės valdyme,- tuomet atsikratysime visokių šakalienių,sysų,a.kubilių, skvernelių,pranckiečių,kirkilų,šialienių ir pan.

 5. Tvankstas:

  Išstimpantys socialdemokratai ir Lietuvą plėšosi nutempti į kapo duobę.

 6. savanoris:

  Jie ne socialdemokratai, tai bolševikų-komunistų išperos, lietuvių kalbos ir lietuvių tautos išdavikai.

  • Antanas St.:

   Jie – nei bolševikai, nei komunistai. Jie – komuniagos!!! O tai yra dar blogiau negu p.y.d.a.r.a.i., nes pastarieji “dulkina” vienas kitą, o komuniagos – mus visus.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ponai, kaip su Jūsų atmintimi? Senstate? Ar neprisimenate Alke atspausdinto lietuvių kalbos IŠDAVIKŲ sąrašo. Laikas tą sąrašą atgaivinti, nes ponas Audrys Antanaitis jau gėrisi užimtu postu ir niekaip nesugeba užklaustas atsakyti, kodėl viešoje erdvėje yra naudojamas kalbinis iškrypėliškas terminas “dviguba pilietybė” vietoj “dvi pilietybės”. Gal lietuvius siekia atpratinti lietuviškos terminų reikšmės ir vietoj dviejų pilietybių, t.y. daugistkaitos, naudoja vieną “dvigubą” pilietybę, t.y. vieną pasą dviem skirtingom valstybėm, kas ir yra NESĄMONĖ. Tačiau alko atstovas, na tikrai ne lietuvių kalbos gerbėjas, niekaip nesugeba viešai atsakyti. Gal neturi apie tai NUOMONĖS, kaip ir apie tas tris raides ar džiaugiais nepadaręs publikacijos apie Garliavos įvykius, kas parodo jo ŠALIŠKUMĄ, kurį jis pats supranta kaip nešališkumą. Kaip tie 6 lenkai, kurie nebalsavo už Lietuvos nepriklausomybę.

 7. Gerai, – jūs čia bėdavojate ir bėdavojate lyg kokie beteisiai vergai. O ar turite savo rinkiminėje apygardoje asmenį, kurį savo artimųjų rate apsitarę rinkti į Seimą, ir ar raginate jį kandidaduoti, o rinkėjus jį rinkti, ar turite asmenį, kuris tiktų į merus, ar dairotės po Lietuvą asmens tinkančio būti Prezidentu. Juk rinkimai jau ant nosies, o jūsų bėdavojimai ar “pasispjaudymai” tik jūsų pačių ir tegirdimi yra. Antai, neseniai Alke dirbęs Antanaitis tapo Kalbos komisijos pirmininku, tai kodėl jam garsiai nepapriekaištauti, kad tyli dėl to į Seimą besibraunančio “kalbos užmušimo įstatymo”, beje, dėl jo brovimosi Seiman balselio neparodo ir “Talkos… ” klubas. Taigi laikas susimąstyti dėl to, kad bėdavojimai bergždi yra ir daryti išvadas…

  • Gustavas.:

   Brol, čia rinkimai nebemačios. Kiek berinkom nieko geresnio nesigavo. Bus vis tas pats atsakymas,kad esi durnas nes ne tą išrinkai. Manau , kad atėjo laikas senų ar busimų seimūnų remontui. Pvz. sugalvojo šaika seimūnų išduot Lietuvių kalbą, kiekvienas save gerbiantys rinkėjas nueina į kabinetą ir jei seimūnas turėjo tiesią nosį, ją kojos ar rankos pagalba perkreipia ir dar primena, kad b.d.

 8. Žemyna:

  Kasdien per radiją girdime, jog iki laimės pilnatvės Lietuvoje trūksta tik dvigubos pilietybės. Kitaip manančių nereklamuoja.
  Gal ne visi girdėjo, kad pirmadienį nuo 11 iki 12 per LRT radiją vyks tiesioginė laida šia tema.
  Kvieskime pažįstamus pasistengti prasibrauti į laidą, kad per visą Lietuvą nuskambėtų ir kitokia nuomonė.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Jeigu neskaitei mano straipnių apie dvi pilietybes, tai būtinai paskaityk, tai tiksli analizė. Jokio referenduo dėl dviejų pilietybių nereikia ir negalima. LR Konstitucijos 12-as straipsnis visas problemas išsprędžia, jeigu nėra LR KT sumaitojamas pagal kgbistinius dėsnius. LR KT, tai Lietuvos valstybės penktoji kolona. Ar nematote, juodu ant balto parašiau, apie tai yra informuotas Seimas, LR KT, Prezidentė. Iš ten sklinda klaiki kgbistinė tyla, kaip ir N.Sadūnaitės ultimatumo atveju.

 9. Bartas:

  Girdėjau per “žinių radiją” kaip savo nusikaltiškas mintis dėliojo marksistinis barzdyla. Porijo. Mes (sisai su tovariščiais) įvedę dvi kalbas atims iš tomaševskininkų pagrindinį ‘kozirį” ir anie liks su skyle.
  O aš galvoju, kad , kaip tik “lenkai” pasakys . Va matot , mes laimėjom. Kovojom, spaudėm “litvinus” ir prašau. Mes laimėjom, mes laimėjom….hūra, hūra!!!!

  • Pikc:

   O po to sakytų – spaudžiam toliau, nes veikia! Dajoš avtonomijū! Ir tada išdavikai suskubs dar vieną “pagrindinį tomaševskininkų kozirį atiminėti”. Bus paprasčiau, negu su kokia lugandono “liaudies respublika”. 😉
   P.S. O juk papildoma Lenkijos pilietybė “liankū” separatistams irgi labai neprošal būtų! O ir Lenkija galėtų kitaip balsą kelti – juk tada ne šiaip “skriaudžiamas mažumas”, bet savo PILIEČIUS gintų. Na, ką pasakysite, “daugybinių pilietybių” entuziastai, pasiryžę net Konstituciją apeidinėti dėl tos “globalios Lietuvos”? 😉

 10. Bartas:

  Jeigu išdavikams Seime pavyktų prakišti šitą pragaištingą įstatymą tik galimą pagalvoti, kokią kiaulystę paliktume latviams ir estams Baisu.

 11. Dėl dvikalbystės:

  antradienį Kvietkausko laida 11 val. per LRT

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: