M. Kundrotas. Nacizmo ir seksizmo gniaužtuose (18)

Marius Kundrotas | Aasmeninė nuotr.

Marius Kundrotas | Aasmeninė nuotr.

Simono Vyzentalio centro vadovui Efraimui Zurofui pasiūlius mokėti pinigus lietuviams už žydšaudžių suradimą Lietuvoje kilo skandalas. Iš tiesų žinant kai kurių žmonių savanaudiškumą, kurio pasitaiko įvairiose tautose, šio siūlymo reikšmė aiški. Užsimanei pinigų – skųsk kaimyną, o kaltas jis ar ne – koks skirtumas? Kaltinimus išrasime. Šiuo aspektu panašiai skamba Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko siūlymai mokėti premijas už įrodytus žydų nusikaltimus lietuvių tautai. Vis dėlto šiuo atveju esama ir nutylimų aspektų.Daugeliui žinomi faktai, jog dalis lietuvių bendradarbiavo su naciais, o dalis žydų – su sovietais. Abiejose pusėse esama asmenų, susitepusių rankas krauju. Galima į valias kalbėti apie istorinio pasirinkimo problemiškumą, kai lietuviai pirmiausiai susidūrė su sovietinių okupantų žvėriškumais, o žydams vokiškasis nacizmas apskritai užgynė teisę gyventi. Galima daug ką suprasti, išskyrus žudymus ir kankinimus, kuriais sovietai ir jų parankiniai toli pranoko vokiškuosius nacius.

Šiuo metu stebime sąlygiškai naują reiškinį – kosmopolitizmo ir nacizmo sąjungą. Liberaliojo marksizmo adeptai išrado naują taisyklę: titulinė tauta savo šalyje visada kalta, o tautinės mažumos – visada aukos. Bet kokiame konflikte. Skandinavijoje prieita iki to, kad vietinis žmogus, smurtaujantis prieš vietinį žmogų, sulaukia mažesnės atsakomybės, nei vietinis žmogus, smurtaujantis prieš atvykėlį, o atvykėlis, smurtaujantis prieš vietinį, kartais ir išvis išvengia atsakomybės. Panašia kryptimi eina Vokietija, o įkandin jos ir kai kurios kitos Vakarų Europos šalys.

Neapykantos nusikaltimų koncepcija skriaudas skirsto pagal skriaudiko ir nuskriaustojo tautybę, rasę, lytį bei taip vadinamą lytinę orientaciją. Auga vadinamoji pozityvi diskriminacija, kai formaliai skelbiama lygybė, o faktiškai ji atmetama, tarsi siekiant ištaisyti praeities skriaudas. Šia padėtimi prirašytieji aukoms mielai naudojasi.

Sadauskas už savo siūlymus sulaukė oficialaus pasmerkimo. Po to jis jau vargiai kur nors gaus politinį ar politinio pasitikėjimo postą. Užkabinti tautinių mažumų atstovus, juolab – Holokaustą patyrusios tautos žmones liberalaus marksizmo diskurse reiškia daugiau, nei šventvagystę. O kur pasmerkimas E. Zurofui? Jį išsakė tik tautinės lietuvių bendruomenės atstovai. Kur tuomet buvo aršieji liberalai, dabar besisvaidantys prakeiksmais V. Sadausko atžvilgiu?

Sujudo sukruto ir Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, nutylėję, kai Lietuvos valstybė prašė Izraelio teisti žinomą budelį Nachmaną Dušanskį. Ir kaip pavadinti tokius dvejopus standartus? Tiksliausias atrodo šovinizmo terminas, populiariau – nacizmo. Žydai visada teisūs, lietuviai visada kalti. Žinoma, siūlymai pirkti įrodymus už pinigus abiem atvejais skamba keistai, dėl jau įvardytų priežasčių. Bet taisyklė „kas galima Jupiteriui, draudžiama jaučiui“, perkelta į tautų santykius primena būtent nacizmą. Vienų tautų iškėlimą virš kitų.

Savaime suprantama, kiekvienoje tautoje galima rasti dorų žmonių ir niekšų. Kolektyvinės kaltės priskyrimas visai tautai yra klaidingas, galima pasakyti ir griežčiau – nusikalstamas. Dėl to labai lauktume dorų Lietuvos ar pasaulio žydų pasisakymų, lyginant E. Zurofo ir V. Sadausko siūlymus. Toks žydas yra Normanas Finkelšteinas, parašęs knygą „Holokausto industrija“.

Panašu, kad nacizmo atgimimas tam tikrų tautų gretose jau tampa tikrove. Kol vokiečiai, o taip pat ir lietuviai, mušasi į krūtines, prisiimdami kolektyvinę – būtent kolektyvinę – kaltę už nacizmo nusikaltimus, kitose šalyse klesti dvigubi moraliniai standartai. Izraelio atsisakymas teisti savo tautos nusikaltėlius, drauge visą Europą kaltinant už Holokaustą – tik vienas iš pavyzdžių. Panašus pavyzdys – Rusija, kur vien abejonės jos teritoriniu vientisumu ir suverenumu reiškia kriminalą, o štai Gruzijos ir Ukrainos atžvilgiais, kažkodėl, taikomos visai kitos taisyklės. Pagaliau ką manyti apie Lenkijos valdžios pasisakymus Ukrainos atžvilgiu, smerkiant ją už pagarbą savo tautiniam didvyriui Stepanui Banderai, kaltinant jį lenkų genocidu, o čia pat apdovanojant lietuvių žudiką Lupašką?

Na, dėl Rusijos – viskas aišku: tai – kriminalinio režimo valdoma šalis. Bet tiek Izraelis, tiek Lenkija – demokratinės vakarietiškos valstybės, mūsų partnerės Vakarų vertybių gynybos fronte. Koks bendradarbiavimas galimas šovinizmo ir dvejopų standartų atmosferoje? Nebent vasalystė. Ir mūsų politikai, ypač – liberalai aiškiai renkasi šį kelią.

Šalia atskirų tautų veikėjų ir ištisų politinių srovių nacizmo Lietuvą krečia seksizmas. Režisierius Jonas Vaitkus, apkaltintas lytiniu priekabiavimu prie pavaldžių merginų, nuteistas be teismo. Aišku viena. Jeigu jis tikrai kaltas – jis privalo skaudžiai nukentėti. Jeigu tai – šmeižtas, tuomet skaudžiai nukentėti privalo šmeižikai. Toks yra teisingumas. Nepriklausomai, ar būtum Lietuvos teatro žvaigždė, nusipelnęs kultūros veikėjas, ar paprasta mergaitė iš kaimo. Tačiau Aušrinei Marijai Pavilionienei ir jos feministiniam frontui viskas aišku be jokių teismų ir iš anksto. Jei kaltina mergina, ji automatiškai sako tiesą, jei kaltinamas vyras, jis automatiškai kaltas.

Paprasčiau tariant, visi vyrai – kiaulės, išskyrus homoseksualus. Tokia feministinio fronto logika. Buvo laikai, kai moterys garbingai kovojo už pagrįstas savo teises – dalyvauti rinkimuose, dirbti, mokytis, laisvai ir be prievartos kurti šeimas. Dabar feminizmas virto karikatūra – seksizmo forma. Tokia pat atgrasia, kaip vis dar pasitaikantis vyrų mačizmas, šlovinantis stiprų ir šiurkštų mužiką.

Blogiausia, kad vienas kraštutinumas skatina kitą. Šovinistinė atskirų tautų veikėjų laikysena skatina antisemitizmą, polonofobiją bei kitas šovinizmo formas lietuvių tautoje. Suįžūlėjusios feministės savo ruožtu pila vandenį ant mačistų malūno, suteikdamos jiems progą sakyti: štai, kaip tos „bobos“ išsidirbinėja, reikia jas pastatyti į vietą, po vyrų padais. Teisingumas privalo būti bešališkas tiek tautų, tiek rasių, tiek lyčių atžvilgiais. Vienintelis jam priderantis šališkumas – dėl doros ir tiesos. Smurtas yra smurtas, priekabiavimas yra priekabiavimas, papirkinėjimas – papirkinėjimas, o šmeižtas lieka šmeižtu.

Lietuvai dabar gyvybiškai reikia tautiškos, konservatyvios, moraliai ir socialiai teisingos politikos. Parlamentinės partijos, išskyrus atskirus asmenis, šiame egzamine susimovė. Užparlamentinės partijos pasirodė per silpnos. Vienintelė viltis – nauja politinė jėga, pradedant nuo visuomeninio judėjimo. Tik palaipsniui auganti jėga išlaiko dvasinę ir medžiaginę sveikatą. Tautinis orumas, drauge gerbiant kitas Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančias tautas, vienodas teisingumas visiems – tai priesakai, kuriuos mums paliko valstybės kūrėjai – daktaras Jonas Basanavičius, daktaras Vincas Kudirka, prezidentas Antanas Smetona. To Lietuvai ir palinkėkime Valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Kategorijos: Akiračiai, Istorija, Kultūra, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

18 komentarų

 1. Antanas St.:

  Reikės man įskųsti kaimyną, o kaimynui pasiūlyti įskųsti mane: abu gausime iš Zurofo nemažai pinigų. O kol teismai išsiaiškins, kas buvo kas, pinigai jau bus išleisti… O kodėl ne? Gešeftas! Business is business!

 2. „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“:

  Vasario 15 d. 16.45 val. Vilniaus forumas kviečia į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginį „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“. Renginys vyks Lietuvos Nacionalinio muziejaus konferencijų salėje.
  ***
  Artėjantis Lietuvos valstybės šimtmetis bus paminėtas įvairiais šventiniais renginiais. Tačiau visi žinome, kad dauguma jų bus oficialūs ir pompastiški jubiliejaus paminėjimai. Juose netrūks skambių kalbų apie Lietuvos „sėkmės istoriją“, tačiau tikrai bus vengiama kelti svarbiausią klausimą: ar išliks lietuvių tauta ir jos prieš šimtmetį sukurta Lietuvos valstybė? Būtent todėl kviečiame Jus į Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimą – konferenciją „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“

  Daugiau apie tai
  va čia
  facebook.com/events/292109441318009/

 3. „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“:

  Kad tinkamai pasiruošti vasario 15 sueigai,
  V. Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymas, kurį verta pamatyti
  va čia
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=7tsUMWb7d8c

 4. jurgis:

  šaunus straipsniukas. O homikai toliau prie vyriausybės demonstruoja savo išskirtinumą…

 5. Konstantinas:

  Įdomu ar autorius yra katalikas arba bent krikščionis?…”Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės…” JN8, 11-1. Manau, kad šiame pasaulyje, mes jau nebesurasime tiesos ir nebeišsiaiškinsime, kas yra kaltas, o kas ne, kas yra budelis, o kas yra auka. Tačiau, jei esate krikščionis, tai bent turite vilties, kad po mirties visiems bus padalinta pagal jų nuopelnus, nuodemes, žygdarbius ar niekšybes.

  • Antanas St.:

   Po mirties, Konstantinai, taip! Bet “ant griešnos žemės” normaliose valstybėse (!) asmens kaltę nustato teismas ir tik teismas, o ne visokie zurrrofffai, vištaitės ar centrai. Kaip sakoma, būkim biedni, bet teisingi.

 6. Dėkui Mariau už sunkius palinkėjimus buvusios K a r a l y s t ė s Lietuvos atkūrimo respublikiškai-tarybiškai
  (tarybos Nutarimu) Vasario 16-ąją. ir tą pat akimirką užsimarštinus savo pirmąjį Vadovą – Joną Basanavičių.

  Sunku, galbūt tas K a r a l y s t ė s mūsų paveldas (ir be karališkosios Lenkijos unijoje vieningai atkurtos, ir be
  VALDOVO giminiškai-švento paveldimumo) tąsyk, iki pat vasario 15-osios jau 2018-ųjų, ir neatleidžiąs klaidų,
  – sekančio žingsnio klaidų …kad po VASARIO 16-osios Nutarimo paskelbimo, taip ir nepradėję esame (sykiu su po 1795 m. bendros nelaimės-pragaišties ištikusios ir bendravalstybininkę Lenkiją) atkūrimo bent bendrų, 1569 m. galia taip ir iki šios akimirkos t a r p u s a v y j e nepakeistų tarpvalstybinių sienų, viso kito karališkai padoraus paveldo, “supjaustyto” tuomet Rusijos-Prūsijos-Austrijos monarchinio “poietuviškai imperinio” užvalsymo mūsų.

  Jonas Basanavičius – pirmasis Vasario 16-osios Nutarimu atkurtos Lietuvos (valstybės) vadovas,
  ar ne? Negi… 150 min. – t.y. apie 2 su puse valandos Lietuvos nebūta (iki vadovavimą perdavus jau antrajam – Antanui Smetonai) tą Vasario 16-ąją??

  Tada tikrai – “KAM ŠVĘSTI”?
  …Jono Basanavičiaus –
  už pirmąjį atkurtosios Lietuvos vadovą Vasario 16-tąją N E T U R I N T
  vadovėliuose, žiniasklaidoj,
  institutuose (net LII).!?

 7. Aha:

  Pirmiausia musu strukturoms reiktu nepadlaiziaut ir nelist siknon kitasaliams. Reik turet savigarbos, o jau nuo cia ir pradet. Deja, nemaciau ne vienos partijos ar strukturu vadovo, isskyrus atskirus asmenis, kurie turetu savigarbos ir ja dalytusi su kitais…

 8. Matas:

  Būtinai paremčiau financiškai gerbiamo Vigilijaus Sadausko pasiūlymą.

 9. Gintas:

  Nesuprantu, ko trūksta, kokio išsilavinimo mus valdantiems, nes viskas apie ką rašai yra elementari tiesa ir jos supratimui užtektų tik sąžinės. Deficitas. – Partijų jau senokai nebelikę, gal čia ir yra bėda. (klanų interesų grupės nesiskaito)

 10. markas:

  // “Jūsų komentaras laukia patvirtinimo.” // ————– Yra necenzūrinių žodžių komentare? Žeminamos tautos, rasės ar dar kas nors komentare? Propaguojamas terorizmas, karas, smurtas komentare? Duotos nuorodos į virusų apniktus portalus komentare? Tai ko bijoma? Dėl ko norima apsidrausti? Kad stebinčios tarnybos už kai kurių komentarų pasirodymą portale užvers patikrinimais ir pristabdys veiklą? Belieka apgailestauti, kad iki tokio marazmo ir savicenzūros prieita valdant liberal-kaprofilams… Suprantu portalo šeimininkus. Ir pateisinu. Sunku Jums.

  • markas:

   // Bet taisyklė „kas galima Jupiteriui, draudžiama jaučiui“, perkelta į tautų santykius primena būtent nacizmą. Vienų tautų iškėlimą virš kitų. // —————- Šitas principas visada buvo, yra ir liks žmonių, šeimų, giminių, kaimynų, bendruomenių, tautų bei valstybių santykiuose. Neigti arba ignoruoti tai, reiškia užsiimti demagogija. Kitas variantas gali būti, kad žmogus yra savo idealistinių intelektualinių įsitikinimų gniaužtuose. Vienų tautų iškėlimas virš kitų egzistuoja čia ir dabar, tik vieni tai maskuoja, o kiti deklaruoja atvirai. Turbūt, kvailiausia yra dėl to kompleksuoti. Prigimties nepakeisi. O jei dėl kažkokių priežasčių tauta, teisingiau būtų, jos “išrinktieji”, nusprendžia keisti tautos prigimtį, tai gal reikėtų apsidairyti aplink ir įvertinti, kiek toli kaimyninės tautos pažengusios šia linkme. Ar jos irgi tuo pačiu tempu atsisako savęs iškėlimo virš kitų, savo tautinio egoizmo? Ne? Dar neatsisako lenkai tos taisyklės „kas galima Jupiteriui, draudžiama jaučiui“? O rusai, žydai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti? Dar laiko tai norma? Jei tebelaiko, tuomet nėra ko laikyti šį principą netinkamu, kažkuo nepadoriu ar gėdingu ir mums.

 11. markas:

  // M.Kundrotas: Bet taisyklė „kas galima Jupiteriui, draudžiama jaučiui“, perkelta į tautų santykius primena būtent nacizmą. Vienų tautų iškėlimą virš kitų. // —————- Šitas principas visada buvo, yra ir liks žmonių, šeimų, giminių, kaimynų, bendruomenių, tautų bei valstybių santykiuose. Neigti arba ignoruoti tai, reiškia užsiimti demagogija. Kitas variantas gali būti, kad žmogus yra savo idealistinių intelektualinių įsitikinimų gniaužtuose. Vienų tautų iškėlimas virš kitų egzistuoja čia ir dabar, tik vieni tai maskuoja, o kiti deklaruoja atvirai. Turbūt, kvailiausia yra dėl to kompleksuoti. Prigimties nepakeisi. O jei dėl kažkokių priežasčių tauta, teisingiau būtų, jos “išrinktieji”, nusprendžia keisti tautos prigimtį, tai gal reikėtų apsidairyti aplink ir įvertinti, kiek toli kaimyninės tautos pažengusios šia linkme. Ar jos irgi tuo pačiu tempu atsisako savęs iškėlimo virš kitų, savo tautinio egoizmo? Ne? Dar neatsisako lenkai tos taisyklės „kas galima Jupiteriui, draudžiama jaučiui“? O rusai, žydai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti? Dar laiko tai norma? Jei tebelaiko, tuomet nėra ko laikyti šį principą netinkamu, kažkuo nepadoriu ar gėdingu ir mums.

 12. p. Pranciškus:

  Ir vėl kundrodėlis išsidavė, kad jis ne su mumis, o prieš mus: jam mat blogiausia ne patyčios iš lietuvių, o antisemitizmas ir polonofobija. Ne veltui buvo praspirtas iš Tautininkų tarybos.

 13. Aistis:

  Žydai bendradarbiavo ir su rusais ir su vokiečiais: konclageriuose žydai , susitarę su vokiečių komendantais, sukurdavo Žydiškus lagerio policijas, kad į dujų kameras siųstų skurdžius žydelius, o turtingesnius – gelbėtų net išsiųsdami į Ameriką. O Lietuvoje , atėjus okupantams, ir pradėjus ieškoti BURŽUJŲ , pirmaisiais įsijungė žydai į staliniškas lauko teismo trijules: du vietiniai žydai – SKUNDALIAI ir vienas politrukas-ruselis, kurie teisė turtingesnius ūkininkus ištrėmimui prie Laptevų ledjūrio, Krasnojarsko kraštą, Sibiran – MIRIOP . Ar tuos LITVAKUS – pataikūnus rusams neturėtume kalti prie kryžiaus, kaip šlykšiausius mūsų tautoje gyvenusius JUDAS, SUNAIKINUSIUS PER 300,000 doriausių ir darbščiausių Lietuvos gyventojų. Ar ne LITAVAKAI PRADĖJO ŠLYKŠČIUS LIETUVIŲ NAIKINIMO DARBUS LIETUVOJE? Ar ne tai iššaukė mūsų tautos kerštą? Tačiau svarbiausia, kad ir II Pasaulinį karą sukėlė JAV ir Europos ŽYDAI, DĖL RUSIJOS TURTŲ IR KRYMO – NORIMOS ŽYDŲ VALSTYBĖS ĮKŪRIMO VIETOS. Jie ir Staliną, ir Chruščiovą nugalabijo dėl to paties Krymo. Chruščiovas Krymą perdavė Ukrainai, kad žydai nustotų reikalauti sau Krymo. O 1975 metais pamatę, kad Kremliuje nebeliko Spalio “revoliucijos” samdinių, paskalbė “PASAULYJE PIRMOSIOS KOMUNISTINĖS VALSTYBĖS RUSIJOJE, VALDOMOS ŽYDŲ, PROJEKTĄ , KAIP NEPAVYKUSĮ IR REIKALINGU SUNAIKNTI. Jau 1975-80 Jale universiteto politologai du žydeliai sukūrė beginklių revoliucijų keturių pakopų projektą, ir su juo pradėjo TSRS griovimą, pirmiausiai iškeldami revoliucionierių Gorbačiovą, o vėliau ir mūsų Landsbergį, Grybauskaitę…kitus samdinius. Ketvirtoji knyga skirta Tautų ir Valstybių naikinimui Globalizavimu ir Pasauliniu pilietinimu- tautų išvietinimui ir nutautinimui . Ir visą tai sukūrė,visas didžiausias NELAIMES VISOMS MAŽESNĖMS TAUTOMS SUKŪRĖ NAUJAMADIŠKO GENOCIDO KŪRĖJAI – ŽYDAI.

 14. Kundrotui:

  Esi visiškas neišmanėlis ar tik tokiu apsimeti? Kur tu matei, kad sadauskas siūlo premija? Šitą melą paskleidė dvi seimo narės ir samdyti žurnalistai. Nuo kada Lietuvoje draudžiama finansiškai prisidėti prie mokslo tyrimų studijų ir tt, ką ir pasiūlė sadauskas? Tai ko taip visi bijo atliktų tyrimų rezultatų? Ar tik ne tai, kad gali paaiškėti kas iš tiesų žudė ir treme…

 15. Mokykla:

  Meluoji kundrotai, meluoji kaip ir maldeikiene. Gerbiamas V. Sadauskas pasiūlė atlikti mokslinę studiją ir pasiūlė moksliniam tyrimui surinkti lėšas. Ar nors kur buvo Sadauskas pasakęs ar parašęs, kad siūlo premija? Nebuvo, todėl esi menkysta ir melagis kaip ir mokykloje, moks buvai toks ir likai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: