V. Valiušaitis. Būdas kuriuo viešinami KGB agentai kerta per paties Genocido ir rezistencijos centro reputaciją (33)

Vidmantas Valiušaitis | Asmeninė nuotr.

Vidmantas Valiušaitis | Asmeninė nuotr.

O man vis dėlto atrodo, kad tuo būdu, kuriuo dabar yra viešinami tikri ar tariami KGB agentai, pirmiausiai kerta per paties Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGTC) reputaciją bei patikimumą.

Kodėl? Todėl, kad strapalioti ant mirusiųjų kapų gali ir zuikis. Bet štai parodyti balsą prieš gyvuosius, pilančius paplavas ant Lietuvos, iškraipančius istorinius faktus ir šmeižiančius mūsų šalį, privengiama. O šitas Centras kaip tik turėtų būti rezistencinio fronto avangarde. Kodėl taip nėra?

Neapibendriniu. Yra sąžiningų to Centro istorikų, daug padariusių ir tebedarančių reikšmingus darbus. Tačiau Centro, kaip institucijos vaidmuo, vykdomo informacinio karo akivaizdoje, yra palyginti menkas, turint galvoje potencialą, kuriuo jis disponuoja. O šiuo konkrečiu atveju, mano įsitikinimu, yra aiškus šūvis sau į koją.

Kuo skiriasi p. Rūtos Vanagaitės tvirtinimas, kad Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo KGB agentas nuo p. Birutės Terėsės Burauskaitės aiškinimų, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo „užverbuotas“, bet galbūt kaip nors atsitiko, kad agentu paskiau jis nebuvo? Jeigu p. R. Vanagaitės išsisukinėjimus po susimovimo dar galima aiškinti jos „nepatirtimi“ dirbant su archyvine medžiaga, tai p. B.T. Burauskaitei tuo pasiteisinti negalima. Jeigu jums patiems nėra aišku, mieli ponai, kodėl jūs tuomet taip neatsakingai elgiatės, lyg provokuotumėte ir kiršintumėte žmones? Ir tai – Lietuvos valstybės šimtmečio išvakarėse?

Arvydas Anušauskas, žinoma, bando gelbėti padėtį, norėdamas bent kiek išsaugoti savo buvusios darbovietės veidą: čia tik sąrašas, kurio patikimumas kelia daugiau klausimų negu atsakymų. Ir tai tiesa. Tačiau klausimas, kodėl Genocido ir rezistencijos centras elgiasi būtent šitaip – man yra pats rimčiausias.

Gal į tą klausimą atsakymą turi Istorinės atminties komisijos pirmininkas Seimo narys Arūnas Gumuliauskas? Arba Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytautas Bakas? Ar tie mirusieji – kard. V. Sladkevičius, dirigentas Saulius Sondeckis, aktorius Donatas Banionis, – kurių nuopelnų Lietuvai pristatinėti nereikia, yra padarę ir tiek pat ar net daugiau blogo – išdavę kitus prapulčiai, pražudę žmones, sugriovę jų gyvenimus ir pan., – kad dabar jie keliami iš numirusių ir kalami prie gėdos stulpo? Ar tai daroma tik „dėl įdomumo“, „sportiniais sumetimais“, pasižiūrėti „kas iš viso to išeis“? Kad matytųsi, jog ir „Centras dirba“?

Kodėl apie tikrus galvažudžius, kankintojus ir išdavikus, atsakingus už dešimčių tūkstančių žmonių mirtis ir šimtų tūkstančių ištrėmimą iš Lietuvos, per 27-erius nepriklausomybės metus ne tik nesugebėjome parengti dokumentuotų enciklopedinių leidinių, su išsamiomis jų biografijomis, bet neturime nė jų sąrašų? Tarsi genocidinio masto nusikaltimus darė kažkokie bevardžiai anonimai. Juk buvo konkretūs žmonės, kurie sudarinėjo sąrašus, kurie vyko areštuoti, kurie konvojavo, kurie pasirašinėjo arešto orderius, tardė, teisė, rašė nuosprendžius, etc.

Kai viso to neturime, tada „didžiausiais nusikaltėliais“ patogu vaizduoti tikrų nusikaltėlių užterorizuotas, įbaugintas ar kitaip palaužtas aukas – į nelaisvę pakliuvusius ir kankinimų neatlaikiusius partizanus, trėmimų pabūgusius literatus, kolaboravimu su okupaciniu režimu savo talentą bandžiusius gelbėti menininkus ar kitus inteligentus.

Tačiau svarbiausias dalykas yra kitas. Tokia medžiaga, su kuria į viešumą šiandien išėjo LGGTC, pasitarnauja ne kam kitam, o tik tos pačios KGB reputacijos „atskalbinėjimui“. Jeigu Sondeckis, Banionis, Sladkevičius buvo „KGB agentai“ ergo „Lietuvos priešai“, vadinasi, tie kagėbistai buvo „fain vyrai“, jie į savo draugiją rinko „gerą kompaniją“. Reikšminga dalimi tokių „kagėbistų“ dėka Lietuva atgavo nepriklausomybę (prisiminkime kardinolo Sladkevičiaus priesaką Katedros aikštėje istorinio lūžio momentu „mokėkime augti ir laukti“) ar Lietuvos vardas plačiai skambėjo užsienyje (Sondeckio ir Banionio dėka; Sąjūdžio žmonės absoliučia dauguma buvo „no name’ai“).

Todėl dar sykį pasikartosiu: LGGTC, neatsakingai paleidęs viešumon abejotino patikimumo informaciją, šovė sau į abi kojas. Diukovas jam, be abejo, ploja. Tuo metu Rusijos žiniasklaida pasirūpins apgarsinti, kad „fašistų„ valdžia Lietuvoje „KGB agentais ir Lietuvos priešais“ apšaukė pasaulinio garso menininkus ir pirmąjį Lietuvos kardinolą.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

33 komentarai

 1. jurgis:

  viskas gerai, Vidmantai, bet tu nesiūlai, kaip pasielgti: visai neviešinti ar laukti teismo po dar 15 metų? Rašinys be idėjos – tuščias pliurpalas…

  • Antanas:

   Gerb. Jurgi, “darbas” su vienokiais ar kitokiais agentais normaliose valstybėse (!) yra valstybės saugumo tarnybų preroragatyva, o ne kažkokio “centro”. Kaltinimai asmenims, nusikaltusiems valstybei, normaliose valstybėse (!) – tai teisėsaugos institucijų prerogatyva, o ne kažkokio “centro”. O gal pas mus “centras” – tai aukščiausia instancija, aukščiau kurios yra tik Dievas?! Tikiuosi, kad būsiu teisingai suprastas. Ačiū.

  • Labai aišku kas darytina:
   1. Centrą uždaryti;
   2. tos kontoros darbinykus įkalinti.
   Nes,
   jei jau skelbti, tai VISUS ir surinkus duomenis bei kaltę nustačius teisme, nes
   TEISMAS IR TIK TEISMAS NUSTATO ar žmogus kaltas, ar ne.
   O ne visokie …

 2. Aha:

  Kazkam reikia sios dumu uzdangos… Greitai suzinosim, sekite ivykius.

 3. Mifodzijus:

  Sistema kuri veikė užtikrintai, daugiau negu aiški, niekas neišvažiuodavo į Vakarus iš sovietinio “lagerio” be sutikimo bendradarbiauti su spec tarnybomis

  • Antanas:

   Deja, taip veikė sovietinė sistema: atsisakei “draugauti” su kompetentingais organais – matysi užsienį kaip savo ausis. Ir tie, kurie sako, kad taip nebuvo, yra paprasčiausi melagiai. Agentais jie gal ir nebuvo, bet, jei norėjo važinėti po užsienius, “draugauti” su organais privalėjo. Taip buvo ir nieko dabar jau nepakeisi.

   • Rita:

    reikėjo elgtis taip, kaip pasielgė vokiečiai ir čekai. Savo laiku pagarsino medžiagą ir laimėjo

   • Žemyna:

    Antanui pritariu: mes vieni iš pirmųjų vykome į studentišką vasaros praktiką. Kad tavo bylą „ten” apskritai imtų svarstyti, ar galima išleisti, turėjai gauti charakteristiką iš savo aukšt. m-klos komjaunimo. Vėliau buvom iškviesti ten, kur Leninas ranka rodė – individualiam pokalbiui. Kvotė, ar neturime giminių užsienyje (kad nepasinaudotume proga iš ten pasprukti pas gimines), ar palaikome su jais ar apskritai su kuo nors ryšius. Nežinau, ar visus vienodai, bet šis klausimas buvo ne po vieną sykį ir vis kitu kampu užduodamas. Ten buvom pakviesti netikėtai – turėjome keltis ir eiti. Taigi, net jei kas norėtų dėl ko nors įspėti, apie ką nekalbėti, negalėtų. Kai šį egzaminą baigėme, ėjome namo, jie mūsų parodymus tikrino, o mes laukėme, lyg teismo nuosprendžio – leis ar neleis. Kažko neišleido. O kažkam vienam buvo patikėta pranešti apie mūsų elgesį. Be to, įpareigoto kursioko, turėjome ir dar kažką nepažįstamą vietinį, kas paskui mus mieste visur slankiojo iš paskos. Kai pastebėjome ir vienas kitam jį pirštu parodėme, jį kažkas kitas, jau gudriau veikęs, pakeitė. Tik paėjus daugybei metų sužinojome, kas iš mūsų buvo įpareigotas tai komsomolskai zadanijai. Tačiau tikiu, kad jis buvo labai įtikinamai įpareigotas, nes nebuvo tai žmogus, kuris labai apsipersistengų į vieną ar į kitą pusę…

 4. Antanas:

  P.S. Kažin, ar tai panelei Rožei nereikėtų jau eiti į užtarnautą poilsį? Juk akivaizdu, kad ta vargšelė nuvargo nuo nepakeliamo “tyriamojo darbo”…

 5. markas:

  Peržiūrėjus agentų sąraše D. Banionio veiklos charakteristiką, matyti, kad nedaug jis tenuveikė. Įdomu, kokiai agentūrai priklauso tie, kurie nuveikė ir įvykdė didžiausią per visą KGB istoriją darbą – kurie per 25 metus nualino nuostabų kraštą, sunaikino miškus, architektūrą, pramonės ir žemės ūkio įmones, “išsiuntė” į užjūrius apie 1 mln. savo tautiečių bei pagaliau griebėsi ir jų gimtosios kalbos išprašymo iš gimtosios šalelės? Šis aktorius bent savo talentu kažką Lietuvai ir lietuviams davė: “…agentas „Bronius“ užverbuotas 1970 m. spalio mėn., dėl jo dalykinių ir asmeninių savybių kontaktuojant su užsienio lietuviais. Tais pat metais jis „Santara Šviesa“ federacijos kvietimu apsilankė JAV. Prieš kelionę agentas buvo instruktuotas apie JAV lietuvių veiklą, taip pat suteikta vertingos informacijos ir buvo duotos užduotys, kurias jis įvykdė. Agentas užmezgė ryšius su kai kuriais lietuvių išeiviais, kurie domino KGB. Pateikė juos charakterizuojančias žinias. Tai galėjo palengvinti operatyvinį darbą (sekimą) šių veikėjų vizito Lietuvoje metu. Be to, KGB dokumentuose teigiama, kad ši agento „Bronius“ kelionė į JAV buvo naudinga ideologiniam darbui, t. y. tinkamam režimui Sovietų Sąjungos nušvietimui JAV lietuvių akyse. 1974 m. iš agentūrinio tinklo išbrauktas, tikėtina dėl to, kad tais metais buvo išrinktas LSSR Aukščiausios tarybos deputatu.”

 6. Žemyna:

  Pačiam Centrui laikas apsižvalgyti, kas pas juos dirba… Nepatikėsiu, kad ponia KGB nesistengė jame ką nors įtaisyti ar papirkti vienai kitai į paširdžius smogiančiai kiaulystei iškrėsti…
  Kadangi nelabai išdegė su Vanagaitės benefisu, ėmėsi šio „projekto” – kad tautos akyse apšmeižtų jos mylėtus, gerbtus. NEIŠDEGS, kad stiprintų visų nepasitikėjimą visais… Koks girtina darbštumas!
  Ar, prieš paskelbiant, ekspertai tyrė rašalą ir mašinėlės juostelės dažą? Gamintoją, kokio senumo vienas ir kitas?
  Misija visiškai demoralizuoti, nuvilti autoritetais ir tautos didvyriais tęsiama.

 7. Tvankstas:

  Gražiai sustyguota šmeižto kompanija apdergti garsius ne tik Lietuvoje žmones, sukurti dūmų uždangą Rusijos valstybės paslapčiai Polikarpovnai ir jos rėmėjui tatušiui ir nori nenori, bet priverčia galvoti – abiem saugu, dėmesys nukreiptas, bylos saugiai guli Maskvoje.

 8. Bartas:

  Visi “kgbistai”, o A. M. Brazauskas ir jo “tovar išči” angelai. Dabartinis “kgbistų” gaudymas”, tai tas pat kad su šakėmis vandeny rašytum. Duokit sąrašus dabartinių išgamų. Jie gi valdžioje ir “tarnauja Lietuvai”.

 9. markas:

  // “Šiame žurnale yra 1669 pavardės, kas sudaro tik nedidelę slaptų bendradarbių dalį, nes jų per visą sovietmetį Lietuvoje buvo apie šimtas tūkstančių.” (…) “Nebus skelbiamos pavardės tų asmenų, kurių tapatybės yra saugomos remiantis Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.” // ————— Buvo apie 100 000, bet žurnale tik 1669. Be to, prisipažinę neskelbiami. Štai taip.

 10. Dalia Marija Gerulaitienė:

  Viskas gerai, bet…o kur pačios Rūtos kgb byla, ar ji pati išsityrė? Neįtikėtina, kad paauglė besidžiaugianti džinsais iš JAV ir kitomis dovanelemis, išsiaiškinus kad siunte ne ji, o jis, palikęs Žaliojoj 30 000 pif pif, jų tarpe labai daug vaikučių, nebūtų buvus apklausta. Aš nieko prieš Rūtą, jos knygos deka radau tikrą lietuvį, kurį garbinu ir mylėsiu daug labiau nei visus didelius ar mažus kurdupelius, atsiprašau, bet palyginus…Na gal dar Algirdą Statkevičių galima būsų statyti greta Čia turiu omeny Lietuvį Karį, kurį 1941 vokiečiai sušaudė Mickevičiaus slėny už atsisakymą šaudyti civilius (\žydus), bet būkim biedni bet teisingi – kur Žaliosios kgb byla?

 11. Skalvis:

  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos trynimo centras ? (LGGTC)

 12. Kas nuo to pasikeis:

  Pasaulis eina į priekį, o mes vis kasinėjamės kas, kur ,kam…Nu išsidemaskuosim , kas nuo to pasikeis. Dabar atsirado nauja mada, kol gyvas gerbti, o kai miršta apipilti kaltinimais, kai ir pasiaiškint jau nebegali viskas lieka tyrėjų:”Aš manau…”. Kas nuo to pasikeis, ar gyvieji taps skaistesni? Va Anušauskas su ponia Burauskaite RADO , tai ką , jau jiems dabar sparneliai išdygo.O ar Banionio , Sondeckio ,Sladkevičiaus nuopelnai Lietuvai sumažės?O laikas tai eina …

  • Skalvis:

   Lietuva keičiasi istoriškai nematytų greičiu- genocidas tęsiamas. Ir kol nerasim kosčiejaus adatos ir jos neperlaušim – į gerą niekas nepasikeis. O čia, kaikas jau eina teisingu paieškos keliu.

 13. LosAngeles:

  Taiiip, klausimas uz ‘simta milionu’… Ir panasu, kad autorius pastebejo tai ka bandoma nuslepti: ar tikrai tokie ‘agentai’ kaip a.a. Banionis ar Sondeckis padare kazkokiu dideliu nusikaltimu zmoniskumui??? Nu pasirase, ir kas? Nu kitaip tada neisvaziuosi, gal ir kuryba uzsiimti neleis… O vat dabar sedinciu valdzioje tikrai nebuvo bendradarbiaujanciu??? Tikrai visi ‘crystal clear’, dirbo tik del Lietuvos ir apie Lietuva galvojo?? Labai neitiketinai skamba (ypac matant ju darbus)

 14. Tvankstas:

  Kada bus paviešinti ‘Dėdulė’, ‘Magnolija’, ‘Marija’ ?

 15. Dalia Marija Gerulaitienė:

  Čia labai geras p Valiušaičio str apie vertybes, apie tai, kad kam paskirta tirti tuos šimtmečio dalykėlius apie valstybių ir žmonių likimų griovimą biurokratiniame šių dalykėlių aparate gali užsisvajoti ir pamokslauti, mokyti kaip reikėjo gyventi ar nereikėjo žymiai didesnėms ir sudėtingesnėms nei tie tyrinėnojai asmenybėms….
  ir l. ačiū kad to mano komentaro neatspausdintot, kažką labai emocingai surašiau kad gal ir suprast sunku, o norėjau parašyti, kad…kalbędami apie visų mūsų gerai pažįstamą aktorių Banionį ar nuostabų menininką Sondeckį, įnešusį tiek džiaugsmo ir harmonijos į mūsų gyvenimą, ar nepraleidžiam pro ausis kai kurių garsų iš šio šimtmečio dalykėlius apie valstybių ir žmonių likimų griovimą pastatėlio, – kur pačios Rūtos Vanagaitės kgb byla? Ar įtikįtina kad jos galėjo nebūti? Dar kartą atiddžiai skaitykime “Mūsiškius”. Be emocijų.
  Beje, man itin “nešvari” ir nkvd gaisrininiko, bendradarbavusio na naciais, trumputė bylutė, kokią kažkur regėjau? Kaip tai, ir kas tai? Kamufliažas naivus, ar kraujas?

 16. S:

  IŠTRAUKA: “Kodėl apie tikrus galvažudžius, kankintojus ir išdavikus, atsakingus už dešimčių tūkstančių žmonių mirtis ir šimtų tūkstančių ištrėmimą iš Lietuvos, per 27-erius nepriklausomybės metus ne tik nesugebėjome parengti dokumentuotų enciklopedinių leidinių, su išsamiomis jų biografijomis, bet neturime nė jų sąrašų? Tarsi genocidinio masto nusikaltimus darė kažkokie bevardžiai anonimai. Juk buvo konkretūs žmonės, kurie sudarinėjo sąrašus, kurie vyko areštuoti, kurie konvojavo, kurie pasirašinėjo arešto orderius, tardė, teisė, rašė nuosprendžius, etc.”

  o jeigu tie žmonės buvo ŽYDAI (pvz. Dušanskis ir dar tūkstančiai panašių)? Arba ruskiai, lenkai ir kitos “mažumos”. Tai negi prieš “naujuosius sąjungininkus”, o tiksliau – dabartinius mūsų ponus, kelsi balsą? Todėl lietuviai ir yra atpirkimo ožiai, kaip visada.

 17. Skalvis:

  Va tai tau, šimtmečio proga, Lietuva bunda ?!? Na, tai žinoma: įsivaizduokit ką tik nuo bitučių ir karvių atplėštą lietuvį rituališkai, sadistiškai kažką kankinantį, o po pasimėgavimo – nužudandį, visiškai nekaltą žmogų. Įstengiat? Jokių priežasčių žudyti nebuvo – vien tik nekalto kraujo troškulys. Ar tai lietuviui , iš prigimties visa ko globėjui – būdinga ? Tikrai, kad karo maro mafija tų pavardžių neatskleis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: