M. Kundrotas. Kam priklauso Lietuva? Dviejų šūkių aptarimas iš šalies (47)

Signatarai Romualdas Ozolas (1939-2015), Algirdas Patackas (1944-2015), Kazimieras Uoka (1951-2016), Leonas Milčius, Vidmantė Jasukaitytė, Vidmantas Povilionis Kovo 11-osios eitynėse Vilniuje 2013 m. | Alkas.lt., A. Sartanavičiaus nuotr.

Signatarai Romualdas Ozolas (1939-2015), Algirdas Patackas (1944-2015), Kazimieras Uoka (1951-2016), Leonas Milčius, Vidmantė Jasukaitytė, Vidmantas Povilionis Kovo 11-osios eitynėse Vilniuje 2013 m. | Alkas.lt., A. Sartanavičiaus nuotr.

Sulaukėme naujų metų. Laukia tradicinės vasario 16-osios ir kovo 11-osios eitynės. Greičiausiai jose vėl skambės šūkiai „Lietuva – lietuviams“, „Nei Rytams, nei Vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams“. Įkandin vėl sulauksime Dovydo Kaco, Efraimo Zurofo, o taip pat – lietuvių kilmės liberalų ir marksistų smerkimo šiems šūkiams, kaip ir Lietuvos istoriniams didvyriams plakatuose.

„Lietuva – lietuviams“ – senas šūkis, žinomas dar iš Vinco Kudirkos įkurto laikraščio „Varpas“: 1902 m. jį paskelbė Lietuvių demokratų partija, tiek tautininkų, tiek liaudininkų pirmtakė. Jis čia pat ir paaiškintas: tai reiškė lietuvių politinę savivaldą, kultūrinę savastį ir savarankiškumą.

Šiais laikais šis šūkis interpretuojamas įvairiai: nuo „Lietuva – tik lietuviams“ iki „Lietuva – pirmiausiai lietuviams“. Pirmasis atvejis reikštų, kad kitataučius Lietuvos piliečius siūloma brukti lauk, o gal net ir blogiau. Antrasis atvejis reikštų, kad lietuvių tauta sudaro Lietuvos valstybės pagrindą, o kitataučiai piliečiai – lietuvių tautos bendražygiai bendrame Lietuvos kūrybos darbe. Taip teigė lietuvių tautininkų ideologas, prezidentas Antanas Smetona.

2009-aisiais pradėjus legalių Nepriklausomybės dienos eisenų tradiciją šis šūkis aiškintas trimis principais: laisva Lietuva – nuo kitų valstybių ar viršvalstybinių struktūrų valdžios, lietuviška Lietuva, kurios pagrindas – lietuvių tauta, pagaliau – demokratiška Lietuva, kurioje lietuviai su kitais bendrapiliečiais būtų aukščiausia valstybės valdžia. Deja, šie principai liko atskirų žygeivių nuomone, be rimtesnės organizuotos deklaracijos. Tai leido šį šūkį ir toliau aiškinti įvairiausiomis prasmėmis, įskaitant pačias vulgariausias.

Dalinis sprendimas galėjo būti šio šūkio papildymas kitu: „Lietuva – Lietuvos vaikams“. Ne pakeitimas, o būtent papildymas. Jis leistų suprasti, kad Lietuva pirmiausiai skirta lietuviams, bet po to – visoms istoriškai susiklosčiusioms tautinėms bendrijoms. Bet šio antrojo šūkio skandavimas su žodžiais „Nei Rytams, nei Vakarams“ vėl sukelia įvairių interpretacijų.

Šis šūkis būtų teisingas, jeigu jis būtų interpretuojamas per Lietuvos savitumą ir savarankiškumą tiek Rytų, tiek Vakarų valstybių, o taip pat – viršvalstybinių struktūrų atžvilgiais. Griežtai skiriant viršvalstybines struktūras nuo tarpvalstybinių, kuriose Lietuva išlaiko valstybingumą. Bet šis šūkis gali būti klaidingas, interpretuojant jį per geopolitinę, ūkinę, kultūrinę ar karinę izoliaciją.

Lietuva istoriškai yra Vakarų pasaulio dalis. Tai liudija Vakarų krikščionybės – katalikybės ir protestantizmo – tradicijos, gotikinė, renesansinė ir barokinė architektūra, demokratijos raida, pagarba asmeniui ir diskusinė-pliuralistinė kultūra. Deja, daugelis šių tradicijų Vakaruose patiria krizę ir būtent rytinė Vakarų pasaulio dalis – į rytus nuo Oderio – lieka sveikiausia jų dalimi. Višegrado šalys ir Baltokarpatija – senoji Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – šiandien yra paskutinė Vakarų civilizacijos viltis.

Jei kultūriškai mes esame Vakarų viltis, tai geopolitiniu, kariniu ir ūkiniu požiūriu mūsų viltis – Vakarų stiprybė ir vienybė. Pirmiausiai tai – aktyvi narystė NATO ir glaudesni ryšiai su JAV. Dėl Europos Sąjungos – keblesnis klausimas. Daugeliui tautiškai mąstančių žmonių ši Sąjunga pagrįstai siejasi su kosmopolitizmu, tautinio valstybingumo naikinimu, vulgariu materializmu, genderizmu ir masine imigracija iš trečiųjų šalių, griaunančia Europą Europoje.

Vis dėlto Europos Sąjunga, grįžusi prie klasikinių moralinių vertybių, tautiškumo ir tautinio valstybingumo, suverenių šalių draugija, telkianti jų senbuves tautas, būtų puikus projektas. Atsisakius laisvo darbo jėgos judėjimo ir palikus laisvą prekių, pinigų ir paslaugų judėjimą, ši Sąjunga toliau stiprintų bendrą šalių ūkį be grėsmės išsivažinėti ir nutautėti. Suprantama, kad sunku pakreipti įsivažiavusį traukinį atgal, peržiūrint pamatinius principus, bet panašiai mąstančių politikų jau gausėja ir vakarinėje Sąjungos dalyje, gi rytinėje tokie jau ima vyrauti.

Net jei tektų rinktis tarp lietuviškos Lietuvos ir pasilikimo Europos Sąjungoje, istoriškai ir geopolitiškai mes liktume Vakarų dalimi, kaip liko Jungtinė Karalystė po Breksito. Vargu, ar ten daug kam šautų į galvą abejoti savo šalies vakarietiškumu. Taigi, šia prasme šūkis „Nei Rytams, nei Vakarams“ skambėtų keistokai.

Visai kas kita – šūkiai „Lietuva – lietuviams“ ir „Lietuva – Lietuvos vaikams“. Jie puikiai vienas kitą papildo ir atsveria. O kad jų praktinė reikšmė dar labiau paaiškėtų, būtų šaunu, jei su lietuvių patriotais pražygiuotų istorinių Lietuvos tautinių bendrijų atstovai. Nežinia, ar dabartiniai eitynių organizatoriai su tuo sutiks, tokiu atveju visada galima rengti kitas – platesnes – eitynes. Bet, regis, turėtų sutikti. Juk tai būtų į naudą ir pačioms eitynėms, ir visam tautiniam judėjimui. Nebeliktų, prie ko kabinėtis, o jei kas mėgintų, visiems būtų aiškus tokių priekabių kvailumas.

Taigi, dar kartą: Lietuva – lietuviams! Ir kitiems Lietuvos vaikams.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

47 komentarai

 1. …geriau juk būtum negaišinęs ir nerašęs TIEK (su šia ir prie šios Tiesos), kaip lietuvis Mariau
  juk:

  dab. a t s i l i e p i m u o s e (kažkodėl taip …nuo-ŽMI-ai Alke “užlaikomais …NAUJI KOMENTARAI” ??!! )
  ***
  *** aha apie
  „Talka kalbai ir tautai“ reikalauja juridinių asmenų pavadinimus rašyti lietuviškai
  jurgis apie
  A. Lapinskas. Kaip vienas žmogus įveikė Lietuvos banką
  Ponaiti Bartninkai, apie
  P. Stonis. Okupantai „Kalnelio“ negriautų
  kaunietė apie
  „Talka kalbai ir tautai“ reikalauja juridinių asmenų pavadinimus rašyti lietuviškai
  Diedas apie
  R. Liutkutė. Turime išsirinkti tokius, kuriems ateityje galėtume statyti paminklus, įrengti atminimo lentas
  Kemblys apie
  J. Pabrėža: Nedaug trūko, kad žemaičių kalba būtų tapusi lietuvių bendrine kalba
  komentaras apie
  Penki visuomenės atstovai stebės 2018 m. karo prievolininkų sąrašų sudarymą
  Tvankstas apie ***

  -svarbi vien raiški ir UŽ LIETUVĄ k o v i n g a žinia (dabar ap-Tariama)

  “Lietuvos bankas… nekontroliavo tokios AB banko „Snoras“ pateikiamos informacijos, savalaikiai NESIĖMĖ REIKIAMŲ PRIEMONIŲ, NESIŪLĖ REIKIAMŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ tam, kad užtikrintų vertybinių popierių, leidžiamų komercinių bankų, tarp jų ir AB banko „Snoras“ platinimo kontrolę. Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu“.
  Beje, po draudžiamojo įvykio – „Snoro“ bankroto Lietuvos bankas galėjo ir be Seimo pagalbos inicijuoti atsiskaitymus su obligacijų turėtojais pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, kur tarp kitko pažymėta, kad įsipareigojimų investuotojams (t.y. obligacijų turėtojams) draudimo suma negali būti didesnė kaip 22 000 eurų. Deja to neįvyko.
  Po K. Ramono bylos precedento, reikia tikėtis, kad Lietuvos bankas imsis priemonių savo prestižui…”

  Tai kodėl Mariau, užuot padėjęs LIETUVOS BANKĄ, Prezidentūrą, Lietuvos konstituciją ir … Neries krantinės
  aplinką atstatyt-sutvarkyt… tauzojiesi s a v a m le-malonumui (netgi ne tauza pavardyt “pasisitorojau” patį, o… )
  Žinom – Lietuva mums, ji MŪSŲ; gimta, vienintelė, – išlikusi po 1795 m. perplėšymų žiaudrumos, – ji nepakartojama

  todėl užmetinėjimai ir ant Vasario 16-osios, ir Kovo 11-osios
  “…cinės vasario 16-osios ir kovo 11-osios eit…” (paties “raidynikynas’ ?!)
  kiek keistai SU-PONUOJA įspūdį, kad esi už tą Lietuvos Banko vadovybę, už tą Lietuvos ir Vilniaus miesto vadovybę, kuri niekina (net po LR KT nutarimo 2014-01-24) visą mūsų pilnavertę Valstybės Konstitucijos apimtį, sulyg tapačiai niekingai “įvamzdinta” UNESCO saugoma Vilniaus senamiesčio aplinkos paribinių krantų dalim
  (pažvelk nuo Valdovo Mindaugo paminklo, ties Didžiojo mūsų Imperatoriaus Vytenio valia supiltu piliakalniu, net nuo ten Į R E N G T O S Valdovo Gedimino pilies regima “TAI”).

  Pažvelk brangus tautieti (ir pilieti TOS pilies aplinkos) Mariau, ne vien akim, plunksna ar raidynikyno mostu,
  o Š I R D I M.

  Su besiartinančiu Lietuvos Valstybingumo atkūrimo iš pragarmių TŪKSTANTMEČIU – 2918 m. Vasario 16-ąja!
  Jo pirmąją dešimtinę garbingai pasiTikim. Apvalę bent švenčiausiųjų pasaulyje Panerio kalvų a p l i n k o s krantą

  • Beje, pati pastanga:

   “Bet šis šūkis gali būti klaidingas…
   apie
   “interpretuojant … izoliaciją”

   vėlgi pagirtina būti galėjusi, jei… atrastum iš nuosavybinės pasąmonės gimtą, savą bei tinkamai skambantį …lietuvių Valstybinės kalbos a t i t i k m e n į . Ieškok; gali juk. Tiki ir rasi, atgysi.

   O dab visgi ir Pačiaim, ir kitiems (kalbą retsyk, nuolat ar iš pragarmių…”primiršusiems” dėl 1386 m.!) LKZ
   p a l i k i m a s

   …aptauzyti
   bobtauza
   ištauzerioti
   ištauzinti1
   ištauzyti1
   ištauzyti1
   nėktauza
   nėktauzis
   niektauza
   niektauzis
   patauzijimas
   patauzyti1
   plepetauza
   pleptauzis
   plikatauzė
   pliktauzė
   pratauzyti1
   pritauzinti1
   pritauzinti2
   pritauzyti1
   subintauza
   sutauzinti2
   sutauzyti1
   tauzalas
   tauzalioti
   tauzaroti
   tauzatyla
   tauzeklis
   tauzelninkas
   tauzerioti
   tauzė
   tauzėti
   tauzgalius
   tauzgynės
   tauzijimas
   tauzyla
   tauzylos
   tauzinėti
   tauzinimas
   tauzinti1
   tauzinti2
   tauzyti1
   tauzyti2
   tauzytojas
   tauzius
   tauzūnas

   Ar pagebam regėt, kaip mūsų k i e k v i e n a s išlikusios Žemėje seniausios kalbos žodis (net tiek sėkmingai visų mūsų dėka į Lietuvių Kalbos Žodyną suguldytas 🙂 ) savimi neša tarsi po plakatą,
   – tokį kaip A. Sartanavičiaus nuotr. čia regim.

   Kiekvienas žodis, kiekvienam jau išėjusiam, kiekvienam dar ateisiančiam į būsimas devynias 2918 m.
   Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo dešimtines, – vis po šimtą, po šimtą, po tūkstančius metų ir…
   dešimtis tūkstančių MŪSŲ ŽODŽIŲ kiekvienu, Tautos gyvybės! Žodžiu, g y v u o k i m.

  • Tas:

   Kas cia per raizgaline ir maisaline?

 2. Rimgaudas:

  Manyčiau, kad M. Kundtoto pamąstymai yra logiški, savalaikiai ir, svarbiausia, baigiasi priimtinu man šūkiu: Lietuva – lietuviams! Ir kitiems Lietuvos vaikams!
  Pritariu.

  • Savaime taip; jokio ginčo 🙂
   Visi už Lietuvą!
   Visur ir visaip
   (bet kaip pasiruošt bent Vasario 16-ąjai)
   kai… ta vasariu, šiaip, šiokiu, per “klaidą”
   ar išties pražiopsą skandinama Mariaus
   “‘legalių … tradiciją … principais: (pagal jį, jo Žodžiais) ***laisva Lietuva – nuo…”
   laisve “nuo lietuviškų žodžių” drėbt (net gerą, visų geriausią šūkio aprašą) svetimžodystine
   lavina-nuogriuva, žodžiu, jei kantrumos čia dar kas beturį, įdėmiau pažvelgt ir…
   tiesiog pakviest pakviestų bent Didijį, didžiosios Gėdos v a m z d į raut,
   o tad jau EITYNĖS
   (mat kol vamzdis ant mūsų,
   tai viskuo viskas vien “vamzdynės”).
   Taigi tokia tiesa – ar ne per šią “vamzdynę” net Mariui (su Alku beje 🙁 ) Vasario 16-oji,
   visa šimtmečio šviesa “vamzdiniu šešėliu” įblėsinta į… vasario 16 (paeilinę dieną)?

 3. Na, ir pripaistė: žinoma, kad Lietuva – TIK lietuviams!
  Nejau maskoliams ar žydomasonams, ar kt panašiems?
  Kas kita – kas yra lietuviai?
  Lietuvis – tai komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys.
  Tai reiškia, kad joje balsą turi ne kokie nors iš biesas žino kur atsibastę asilo kepurės, o tik tie, kurie susiejo savo likimą su Lietuva.
  Jokių kitų tautų, išskyrus lietuvius, Lietuvoje nėra ir niekada nebuvo, nes čia nėra kitų tautų žemių (ko kundrotai niekaip įsisavinti nesugeba, nes, matyt, ne Lietuvai tarnauja).
  O su svečiais būkime kaip su svečiais ir jie turi būti kaip svečiai.

 4. aha:

  Nei rytams, nei vakarams, Lietuva – lietuviams. Na ir kas čia neaišku?

 5. Tvankstas:

  Kaip ‘Izraelis yra žydams’, taip ir ‘Lietuva – lietuviams’.
  Kaip Izraelyje gyvena kitų tautų žmonės, taip ir Lietuvoje gyvena kitų tautų žmonės, nors valstybė yra titulinės tautos valstybė.

 6. Žemyna:

  Daugiau, negu paprasta: Lietuva – Lietuvai lojaliems, gerbiantiems jos Konstituciją ir jos įstatymus. Kaip ir visose Vakarų šalyse yra: nori būti pilietis, gerbk šios šalies kamieninę tautą, tvarką, principus, tikslus ir jos piliečius. Jei tau čia niekas netinka, tai ką čia ligi šiol darai?

 7. Ei:

  Kundrotas vėl kitataučiais susirūpino, kas čia per tarno liga kažkokia? Įdomu, ką tokius jis ten užsimanė pakviesti? Ar tik ne iš tų pačių, kurie ir taip nekviesti ateina?

 8. Skalvis:

  UAB Lietuva priklauso karo maro mafijai. Per rinkimus išstato tai tas pačias, tai naujas marionetes, bet Valdžia nesikeičia. Kokia to ar kito šūkavimo prasmė ? Kam to reikia ?

 9. VILNIETIS:

  Viskas gerai, Mariau, tačiau perversmo keliu valdžią užgrobusio diktatoriaus Smetonos tikrai eisenos plakatuose nereikia.

 10. Žemyna:

  Ar atkreipėte dėmesį į nuotrauką?
  Kas iš dar gyvų signatarų kovoje prieš lietuviškumo pėdsakų menkinimą bei naikinimą Lietuvoje užims jau išėjusių vietą – lygiaverčiai, turėdami tiek pat žinių apie tautą, jos kalbą ir istoriją, turėdami tokį pat stuburą? Kas išėjusius pavaduos?

  • Tvankstas:

   Gerb. Žemyna, apsidairykite, pažiūrėkite į straipsnių autorių pavardes, jų nuotraukas, jų jaunas amžius netrukdo giliai mąstyti ir tai raštu perteikti žmonėms. Štai jaunimas ir pakeis išeinantį senimą, tiesa, jaunas žmogus be prierašo ‘signataras’, bet ar tai menkina jo minčių ir siekių galią – ne, todėl vyksta kasdienė gyvenimo tėkmė – jaunimas keičia senimą – pagal visų laikų dėsningumus.
   Atvirai pasakysiu, jei kokiais 2005-2010 m. tikrai buvau sukrėstas – kur mūsų jaunos patriotiškos protingos galvos, tai 2018 m. esu labai pamalonintas – tik spėk skaityti, ir kiekviena galva stebina giliomis įžvalgomis, kas maloniausia – tai tame būryje esančios malonios padorios merginos, įnešančios dar didesnio pasitikėjimo ateities šviesuomene.

  • Žinoma taip. Svarbi kiekviena detalė (nuo žodžio dėti);
   todėl per įdėtą nuotrauką ir įrašas:
   “Ar pagebam regėt, kaip mūsų k i e k v i e n a s išlikusios Žemėje
   seniausios kalbos žodis savimi neša tarsi po plakatą, –
   tokį kaip A. Sartanavičiaus nuotr. čia regim.”

   O pakeis mus, – kai jau nei vieno net čia vargstančio su
   mygtukynais (“klaviatŪromis”) nebeliks, – net prūsų visų
   su lietuviais ir kitų pirmapradžių kalbų kūrėjų Tautų atstovai
   …ir jau gimę, ir dar gimsiantys. Juk tiek naujakalbių Tautų per
   mus augusios, per Žodžius… pvz. valkiojasi, velka ir vilkt net
   kosmose (Walk in Space) geba; karo, kybo, rieda …ar su
   karučiais ( Car Stuck in Mud- Off Road! 🙂 ) per brydę,
   ar tiesiog brenda (kai tai neišvengiama, kai nėra jokio
   tilto tai tampa “an exam question: brigde” sunkiau iškvosti).
   🙂
   Žmonės, daiktai, aplinka, pati gamta kinta – sunyksta-atgimsta,
   o Žodis (iš)lieka…

 11. Kemblys:

  Marius Kundrotas:
  ,,tradicinės, istoriniams, plakatuose, interpretuojamas, ideologas, legalių, tradiciją, principais, struktūrų, demokratiška, principai, organizuotos deklaracijos, vulgariausias, istoriškai, skandavimas, interpretacijų, interpretuojamas, struktūrų, struktūras, interpretuojant, geopolitinę (?), kultūrinę, izoliaciją, tradicijos, gotikinė, renesansinė ir barokinė architektūra, demokratijos (6 svetimžodžiai iš eilės ! ), diskusinė-pliuralistinė kultūra (3 svetimžodžiai iš eilės ! ), tradicijų, krizę, civilizacijos, kultūriškai (?), geopolitiniu (?), aktyvi, kosmopolitizmu, vulgariu materializmu, genderizmu ir masine imigracija (5 svetimžodžiai iš eilės ! ), klasikinių moralinių, suverenių, projektas, principus, istoriškai ir geopolitiškai, praktinė, patriotais, istorinių, organizatoriai…”

  Laaabai jau savotiškai Marius Kundrotas suvokia tuos svetimžodžius – gal tik rusai juos suvokia kaip jis. Atrodo, kad būtų vertęs iš rusų kalbos…

 12. Eirimas:

  O kas yra, pvz., kunigaikščio Algirdo laikų Lietuva? Ir kokios tikybos buvo abidvi kunigaikščio Algirdo žmonos?
  O kaip tada su totoriais ir karaimais, kuriuos Vytautas Didysis parsikvietė į Lietuvą, ir kurie ir šiandien yra didesni Lietuvos patriotai net ir už kai kuriuos vadinamus tautininkus?
  Na, šitaip būti neišsilavinus ir taip negerbti savo Tėvynės istorijos yra išties gėdinga. Ir tokie vienpusiai, generalizuoti, plokščiai deklaratyvūs pasakymai nieko nepasako…

  Manau, kad kur kas arčiau tiesos buvo filosofas Stasys Šalkauskis, kuris Lietuvos unikalumą nusakė kaip Vakarų ir Rytų sintezę.

  • Nėra Lietuvoje nei karaimų, nei totorių – gali būti tik tos kilmės žmonių.
   Bet jie – lietuviai.
   Pvz., Jonas Paulius II Lietuvos “lenkams” taip sakė:
   ” – jūs ne lenkai, jūs – lietuviai, tik lenkiškos kultūros”.

   • Eirimas:

    Ok, geras pastebėjimas. Bet tada iškyla klausimas, kaip mes apibrėžiame lietuvių tautą?
    Ar Jono Pauliaus II nusakytoji lietuvių tauta yra tas pat, kas kurių-ne-kurių radikalesnių tautininkų nusakoma lietuvių tauta (kilmė+kalba+genetika)?
    Ar čia veikiau prancūziškas tautos apibrėžimas (prancūzų tauta = visi Prancūzijos piliečiai)?
    Ar gali lietuviu būti kitos odos spalvos, kitos etninės kilmės ar kitos tikybos žmogus?

    • Lietuvis yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys.
     Tautos sąvoka: tai yra bendruomenė, gyvenanti nuo amžių amžinųjų savo teritorijoje, susidariusi iš giminiškų genčių, ko pasekoje gimsta bendra kultūra (kalba, papročiai, tradicijos), bet išlieka ir gentiniai reliktai (tarmės, papročiai, tradicijos).
     Klajokliai – nepriklauso jokiai tautai. Jie gali turėti kilmę, jei tokią atsekti yra įmanoma, kalbą, jei išlaikė, kultūrą, jei tokia buvo, bet neturi savos teritorijos, dėl ko, jei tik apsigyvena kurioje nors teritorijoje nuolatinai, tada per laiką, per kartas įsijungia į vietinę tautą.

    • S:

     NEgali būti nei kitos spalvos, nei kitos kilmės. Dėl tikybos – žiūrint kokia tikyba.

 13. Diedas:

  Autorius skystalas kokiu reta. Jeigu jau taip baisu pasakyti “LIETUVA lietuviams” geriau patylet, o ne voliotis purve. Tiek demagogijos,tiek tusciazodziavimo, seniai beskaiciau. Brezneviniai nusipaistymai.

 14. Skalvis:

  Kalbant apie tautinius reikalus, nereikia išleisti vieno dalyko: Valdžiai tauta nerūpi. Nerūpėjo romėnams, nei jokiai kitai imperijai. Valdžiai tauta yra liaudis. Prasčiokai su kuriais jie nenori turėti nieko bendra. Tai tik darbo arkliai, jiems valdžia ir turtą didinti. Tautiškumas, kalba, papročiai… , tai paprastų žmonių reikalas. Kad galėtų susišnekėti, prie čėrkos padainuoti, pasitikėti vieni kitais, vaikai būtų gražūs ir sveiki ir t.t.

  • Skalvis:

   Nenori turėt nieko bendra, bet tenka: reikia ir, kad jai dirbtų ir , kad gintu. Čia ir priversti šypsotis dantis sukandę. Dabartinio valdžios klano santykiai su tauta labai greitai kinta. Jau nebereikia bijoti sukilimų ar revoliucijų. Žmonės jau turi ką prarasti, o ir kontrolės, bei mąsių valdymo priemonės išvystytos tobulai. Kitas dar kampas požiūrio į tautos ir valdžios santykius yra Imperijų kūrimas. Imperializmas ir tautiškumas iš esmės nesuderinami dalykai – štai kodėl ir ES verdamas eilinis tautų, rasių jovalas.

 15. Bartas:

  “LIETUVIŲ TAUTA

  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
  – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
  atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ”
  Tai Pagrindinio Įstatymo pradžia. Koks ginčas, vyrai, moterys. Aš suprantu taip , kad Lietuvos Valstybę sukūrė Lietuviai. Ne vengrai, ne kalmukai, ne maskvėnai, ne anglai….. Tai darau išvadą, kad visi kitataučiai gyventojai turi būti dėkingi mums lietuviams , už svetingą priėmimą, už leidimą gyventi šalia, misti duoną , patręšta protevių krauju. Norite tapti piliečiais, prašau, bet už gerą turite atsilyginti geru. Kas nesutinka?

  • Skalvis:

   Kuris iš tamstos išvardinų šūkių buvo įgyvendintas ? Ar Konstitucija ir Valdžia tarnauja Tautai ? Ar gali paprastas lietuvis Ja apsiginti, ja pasikliauti ? Kiekgi galima skraidyti besmegeniais kliedesių debesyse ir nematyti žemės ?

   • Skalvis:

    Paskaitykit stalino konstituciją – kiek ten darbo žmogui laimės ir teisių užgarantuota ! Bet ar buvo ? Skirkit reklaminius šūkius nuo tikrovės. Lietuvos konstitucija tik stalino konstitucijos plagiatas, kuris nieko bendra neturi su gyvenimu.

 16. Skalvis:

  O kodėl ne Didžiųjų Vasiukų ekonomika ?

 17. Skalvis:

  O kodėl ne Didžiųjų Vasiukų ekonomika ?
  Skabėtų dar gražiau! O juk daugiau nieko ir nesiekiam ?

 18. Bartas:

  Mano priminimas Pargrindinio Įstatymo pradžioje nėra palyginimas su stalino kraugeriškais išmislaisais. Ir net negalimas lyginimas su kažkokiais ” vasiukais”.
  O man kilo klausimas , kodėl Tamstai kažikokie “vasiukai ” turi būti tokie svabūs Lietuvai.?

 19. Skalvis:

  Kieks suprantu, Bartai, tamsta naujas jau lietuvis ir Dvylika Kėdžių nieko nesako. Va va, naujiesiems lietuviams ir Laimės ir palaimos ir ekstazės ir nirvanos ekonomika sueis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: