A. Butkus: Rusui laikyti Latvijos istorijos egzaminą yra „širdies draskymas“ (28)

Alvydas Butkus | vdu.lt nuotr.

Alvydas Butkus | vdu.lt nuotr.

Latvijos parlamentas rugsėjo 21 d. atmetė šalies prezidento Raimondo Vėjuonio pasiūlymą neberegistruoti Latvijos nepiliečiams gimusių vaikų kaip nepiliečių ir suteikti jiems pilietybę automatiškai.

Prof. dr. Alvydas Butkus, VDU Letonikos centro vadovas:

– Aš labai skeptiškai žvelgiu į tokias prezidento pastangas, nes puikiai žinau, kad didelė dalis Latvijos nepiliečių paprasčiausiai patys nenori tos pilietybės dėl senų sovietinių-imperinių ambicijų – jie nuolat aiškina, kad „man turi atnešti Latvijos pasą ant lėkštutės“, ir piktinasi: „kodėl aš turiu laikyti kažkokius egzaminus?“ Iš tikrųjų pagal galiojančią tvarką jie turi laikyti istorijos, kalbos ir konstitucinių pagrindų tikrai nesudėtingus egzaminus, tačiau dažniausiai jokio entuziazmo tai daryti nerodo…

Priminsiu, kad apie automatinį pilietybės suteikimą visiems rusakalbiams ne kartą postringavo ir buvęs Rusijos ambasadorius Latvijoje Viktoras Kaliužnas – tai yra sena Rusijos politika. Jis, beje, sakė, kad rusui laikyti Latvijos istorijos egzaminą yra „širdies draskymas“, nes rusas mokėsi istorijos ne iš latviško vadovėlio… Kitaip sakant, didelė dalis tų nepiliečių yra tiesiog nelojalūs valstybei. Tai labai ryškiai matyti per visas rusiškas šventes, ypač gegužės 9 d. – nuolatiniai šūkaliojimai per jų demonstracijas visada išduoda jų tikrąsias nuostatas. Tai, beje, pasakytina ne vien apie senyvo amžiaus žmones – lygiai taip pat elgiasi ir rusakalbis jaunimas. Ko norėti – tas jaunimas visą savo sąmoningą gyvenimą girdėjo antilatviškas nuostatas iš savo tėvų ir artimųjų.

O pretekstą kabinėtis oponentai visada ras. Pas mus taip pat, pavyzdžiui, lenkai nuolat randa pretekstą kabinėtis prie Lietuvos švietimo sąlygų, nors tos sąlygos yra geriausios pasaulyje už Lenkijos ribų. Taip ir rusai ras. Jie nė neslepia savo esminio siekio, kad rusų kalba būtų pripažinta antrąja valstybine kalba Latvijoje. Čia joks prezidentas nieko nepakeis, nes latviai iki tiek tikrai nenusileis. Kita vertus, jeigu tiems nepiliečiams pradėtų dalyti latviškus pasus, tai kiltų didžiulis pavojus šalies suverenitetui, nes puikiai visi supranta, už kokius veikėjus jie balsuos per rinkimus… Tas pavojus buvo visada, nes latviai puikiai žinojo, kad jei priims nulinį pilietybės variantą, kaip lietuviai, tai turėdami tik 52 proc. latvių savo šalyje bus valdomi svetimųjų.

Kategorijos: Akiračiai, Kalba, Kultūra, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

28 komentarai

 1. Vilnietis:

  Likimo ironija: latvių šauliai 1917-aisiais išgelbėjo bolševikus nuo žlugimo (V.Leninas: “Mūsų revoliucijos likimas dabar priklauso nuo to, su kuo eis latvių šauliai.”) ir dabar turi tai, ką turi – vos 52% latvių savo tėvynėje… 😭

  • Rimas:

   Kiti latvių šauliai 1919 m. gynė Latviją ir vijo iš jos bolševikus. O 52 proc. latvių Latvijoje buvo 1990 m. Dabar jų yra apie 63 proc. Tiek, kiek liertuvių Vilniuje.

  • jo:

   Vos 53% buvo 1990m., o dabar (2016 m.) yra 61,8% latvių.
   Aišku, tie siūlymai automatiškai teikti pilietybę Latvijoje gimstantiems rusų kolonistų vaikams yra neįtikėtinas absurdas. Visi norintieji gyventojai ir taip gali nesunkiai gauti Latvijos pilietybę, o dabar gimstantiems rusų nepiliečių vaikams net egzamino jokio nereikia, tereikia, kad tėvai pareikštų tokį norą. Bet net ir tokiu atveju atsiranda ‘rusų teisių’ rūpintojėlių, kurie reikalauja, kad ir tokio tėvų prašymo nereikėtų ir kad pilietybė būtų teikiama automatiškai, lyg Latvijos piliečių vaikams… Gal kremlius stumia tokius projektus, gal liberastiniai politikieriai verždamiesi į politiką ir neturėdami ką realaus pasiūlyti sugalvoja sau vis naujus ‘liberalizavimo’ uždavinius.

 2. tikras lietuvis:

  Jokių rusų nėra ir niekada nebuvo: žodis русский, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia surusėjęs, surusintas.

  • Vilnietis:

   Sauliukai, kokios “žolės” parūkei? 🤣

   • Bartas:

    Po žolės , manau , jis dar truktelėjo ir “Nemuno vingio”. Po “Nemuno vingio” , “sauliux”, tikriausiai tapo kalmuku.

    • tikras lietuvis:

     Lenkui ar baltarusiu, bet vis tiek Lietuvos priešui apie tai kas iš tikrųjų buvo Rusia ir, kad Moskovija tik nuo 1721m. pradėjo vadintis Rasieja:
     Украина вернет себе свое историческое название – Русь

     Это название с незапамятных времен присуще только нынешней Украине (слово Украина произошло от украинского слова краiна – страна, а не от русского слова крайний):

     1. Одна из ключевых имперских мистификаций – тезис о том, что нынешняя Россия якобы имеет какое-то отношение к истории Киевской Руси, кроме того, что отдельные ее территории когда-то были подконтрольны Киеву.

     Во времена СССР упрямо замалчивался элементарный факт, что во времена Киевской Руси, Русью была исключительно территория Центральной Украины, то есть нынешних Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, а также частей Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
     С конца XII века Русью начинает называться еще и Западная Украина. Доказательств этому такое количество, что советская историография просто не знала, что с ними делать, и издавала “пересказы” летописей, а не их оригиналы.

     Что же касается летописей, то в них читаем следующее.
     Под 1146 годом: “И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль, сказал: “Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Русскую землю, в Киев”.
     И т.д.
     http://www.inosmi.ru/translation/232682.html

     2. Почему все славяне понимают другие славянские языки без переводчиков (в том числе белорусы и украинцы), и то­лько одни русские славянских языков не понимают — и им кажутся непонятными даже так называемые «восточнославян­ские» языки Беларуси и Украины?

     Неславянская Россия
     Начиная разговор о русском (российском) языке, следует прежде всего вспомнить, что Россия — это неславянская страна.
     К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск — территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов).
     Остальные земли — финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие.

     Сами главные топонимы исторической Московии — все финские: Москва, Муром, Рязань (Эрзя), Вологда, Кострома, Суздаль, Тула и т. д. Эти территории были за несколько веков завоеваны колонистами-ободритами Рюрика, приплывшими с Лабы (Эльбы), однако число колонистов (построивших возле Ладоги Новгород — как продолжение существовавшего тогда полабского Старогорода — ныне Ольденбурга) было в этих краях крайне мало.

     В редких городках-крепостях, основанных ободритами-русинами и норманнами (датчанами и шведами), жила горстка колониальных правителей с дружиной — сеть этих крепостей-колоний и называлась «Русью». А 90 — 95% населения края было неславянскими туземцами, подчинявшимися этим более цивилизованным оккупантам.

     Языком колоний был славянский койне — то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками.
     http://www.kominarod.ru/gazeta/papers/paper_822.html

 3. tikras lietuvis:

  Jokių lenkų Lietuvoje nėra:
  2013 metais Audronė Daraškevičienė kalbino pogon.lt redaktorių Ryšardą Maceikianecą:
  ” Netiesą kalba Lenkija, kad mes iš kažkur atkeliavom. Neteisingai mąsto lietuviai, kurie mano, kad jei mes kalbame lenkiškai, tai esame kažkaip susiję su Lenkija. Jei mes nuo amžių šioje vietoje gyvenom, jei čia Lietuvos žemė, vadinasi mes niekad negyvenom Lenkijoje. Tai kokiu būdu mes tapom lenkais? Mes galėjom būti tik sulenkinti. Mūsų šaknys čia. Čia mūsų Tėvynė. Tad mus reikia vertinti kaip savus. Ir nesieti mūsų su Lenkija. Kai Lietuvoje svečiavosi popiežius, jis pasakė, kad mes esame lenkų kilmės lietuviai. Paskui visi pradėjo kartoti, kad mes lenkų kilmės lietuviai. Tačiau ką reiškia žodis kilmė? Jis rodo, iš kur žmogus atkeliavo. Jei sakoma „lenkų kilmės prancūzas“, suprantam, kad jis atkeliavo iš Lenkijos, emigrantas. Tačiau mums tai netinka – mes iš niekur neatkeliavom. Mums geriausiai tiktų apibrėžimas – lenkakalbis lietuvis. Pagal pilietybę, politine prasme ir pagal kilmę”.

   • Vilnietis:

    P.S. Dovanokite, jei per daug užimu “eterio”. Šiek tiek iš mano giminės gyvenimo. Mano a/a močiutė, gimusi ir užaugusi Kaune, blogai kalbėjo lietuviškai, bet gerai kalbėjo rusiškai ir lenkiškai, nes “prie caro” mokėsi rusiškoje mokykloje (lietuviškų tuo metu nebuvo), o šeimoje, kadangi buvo ne prasčiokai, kalbėjo lenkiškai. Bet ji visada save laikė LIETUVE ir būtų akis iškabinusi tam, kas ją būtų pavadinęs ruse ar lenke. Štai tokie pyragai, ponai, panowie, gospoda i tovarišči…

  • Man atrodo, kad jų atveju dar geresnis apibrėžimas būtų tūtatarmis, tūtašnekis arba čiatarmis, čiašnekis lietuvis. Juk vadinamoji “poprostu” šneka, kaip moksliniais tyrimais įrodyta, nėra lenkų kalbos tarmė. Tai nėra nieko objektyvaus jų apibrėžimą, nusakymą sieti, daryti su žodžiais “lenkas, Lenkija”. Dabar renkamos idėjos Lietuvai, tad įgyvendinti tai ir būtų ta strateginė idėja, skirta save Lietuvoje vadinantiems tūteišais.

   • tikras lietuvis:

    Tiktų tiems, kurie elgiasi taip kaip maskoliai – ukrainiečių išaiškinimas apie maskolius.
    Štai ką sako ukrainiečiai apie tuos, kurie gimė, gyvena Ukrainoje, bet savęs nelaiko ukrainiečiais – vis rodo dantis gimtąjai šaliai:
    “Москаль – це не житель Россii. Це та падлюка, яка живе на Украiнi i йому все не подобаэтся: нi iжа, нi мова, нi наши вродливы жiнки. Але и до Россii ця тварюка ихати не хоче!”
    Neatpažįsti tokių (gegužiukų) Lietuvoje?
    Kai kam jie … labai geri žmonės.
    Kaip sakoma: su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi!

    • Junkeris sakė – 2019 metais prasidės vėl ES plėtimas. Ukraina kaip kandidatė į ES yra pirmose gretose, taigi pats laikas būtų jai imtis pereiti prie lietuviškos abėcėlės, žinoma, be tų trijų, Lietuvai peršamų, raidžių.

 4. Tokiais atvejais rusui Latvijoje latviškas širdis dera augintis palaipsniui, kad Latvijos istorijos egzamino laikymas nebūtų jos “draskymas”…

 5. Žemyna:

  Tiesą sakant, esama tame tiesos. Kam smagu sužinoti, jog ne taip viskas buvo, kaip juos moko jų istorijos vadovėliai (ypač kaimynės spausdinti pagal jos tiesas). Juk jų seneliai ar tėvai visą laiką užsimerkę prieš tiesą sau į galvas kalė, jog jie teisėtai užėmė šias žemes. O dar nesmagiau būtų, jei sužinotų, jog jų šeima buvo čia ne „liaudies ūkį kelti” atsiųsta, kad teko „fašistų” kraujuje rankas sumirkyti… Tai psichologams užduotis, kaip aiškinti jaunimui, jog jie negali pakeisti praeities, bet jie gali rūpintis, kad patys netaptų tuo, kuo buvo „išvaduotojai”.

 6. Diedas:

  Rusai labai kompleksuoti.
  Jiems į galvas įkalta, kad visąlaik kažką gelbėjo ir vadavo, o pribaltai to nepripažysta.
  Priedo dar okupantais vadina.
  Nuo sovietų laikų nacistine dvasia auklėtiems, save už kitus aukštesne rūšimi laikantiems osobiams, didesnio įžeidimo negali būti.

  • Lamatas:

   taip yra todėl kad lietuviškas žodis LAISVĖ ir rusiškas žodis СВОБОДА turi visai skirtingas kilmes, ir neša tikriesiems tų kalbų vartotojams visiškai skirtingas prasmes .LAISVĖ tai leisti, paleisti, išleisti. Tai yra pašalinti išorinius suvaržymus. СВОБОДА kilęs iš žodžio СВОЙ ir reiškia viso labo padarymą savu. Ir jiems visai nesvarbu kaip tas padarytasis savu jaučiasi.

 7. neziniukas:

  Mane domina ,ar latviu vyriausybe taip pat slepia buvusiu KGB kadru biografijas , tame tarpe ir ne pilieciu ? Lietuva visus slepia istatymiskai, nors jeigu taip viska paviesinus , speju islistu ne vieno politiko, ar profesoriaus ausys. Turiu toki itarima ,kad latviai tokiu problemu neturi , ju vyriausybeje nera jokiu “sleptiniu” .

  • Vilnietis:

   Nežiniuk, noriu, kad žinotum: patikėk, neišlys nė vieno politiko ir nė vieno profesoriaus ausys. Ar žinai kodėl? Todėl, kad KGB dirbo ne idiotai! Tai reiškia, kad perspektyvių agentų bylos buvo išgabentos iš Lietuvos arba sunaikintos dar prieš nepriklausomybės paskelbimą, o įtakos agentų bylų iš viso nebuvo, nes įtakos agentai KGB buvo taip vertinami, jog jų bendradarbiavimo raštiškas įforminimas buvo draudžiamas KGB žinybinėmis instrukcijomis, kad, neduok Dieve, vėliau nebūtų informacijos nutekėjimo, kaip vyksta dabar – iššoka lyg velniukai iš tabakierkų visokie, atseit, agentai “Dieduliai”, “Magnolijos”, “Lakūnai”, “Studentai” ir t.t., ir t.t. … Beje, KGB dirbo ne tik ne idiotai, bet ir, ko gero, geriausi pasaulyje dezinformacijos specialistai. Siūlyčiau gerai apie tai pamąstyti.

   • neziniukas:

    Nematau reikalo apie tai daug mastyti ,jeigu net ES ir NATO siandien tai jau nerupi… “SSSR praeitis, vakaru saliu prezidentams spaudzia desine ir placiai issisiepusi rodo nusveistus ,bet vis dar tuos pacius dantis”, ir niekam siandien tai netrukdo. Manau niekas geriau nezino ju pavardziu ,kaip kad Rusijos FSB ir tuo paciu Amerikos CIA, bet manau nera reikalo galvoti, kad ju nezino ir Lietuvoje. Be abejo yra gaila ir apgailetina , bet pakeisti jau nieko neina…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *