Lietuvos piliečiai susibūrė į visuomeninį judėjimą „TALKA Kalbai ir Tautai“ (nuotraukos, video) (68)

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | J. Česnavičiaus nuotr.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | J. Česnavičiaus nuotr.

Įkurtas judėjimas „TALKA už Kalbą ir Tautą“

Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės dieną, Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ surengė konferenciją-pasitarimą „Apginkime baltų kalbas“, kurio metu buvo priimtas sprendimas TALKOS judėjimo pagrindu įkurti asociaciją „TALKA Kalbai ir Tautai“.

„Tai privalėjome padaryti tam, kad galėtume sėkmingiau tęsti pilietinę talką valstybinės kalbos ir kitose suverenios tautinės valstybės išsaugojimo srityse. Tikimės, kad asociacijos veikloje dalyvaus didelė dalis iš 70 tūkst. piliečių, kurie prieš dvejus metus parėmė TALKOS iniciatyvą“, – sakė judėjimo „TALKA Kalbai ir Tautai“ Tarybos pirmininku išrinktas visuomenės bei kultūros veikėjas, Europos parko ir Liubavo muziejų įkūrėjas, VĮ Europos parkas prezidentas, menininkas Gintaras Karosas.

Konferencijos „Apginkime baltų kalbas“ dalyvius lietuvių, latvių ir žemaičių dainomis sutiko folklorinio ansamblio „Laukis“ dainininkai – etnomuzikologė Lijana Šarkaitė Vilums ir kompozitorius Martinš Vilums, bei jų dukra Medeina Viluma. Konferenciją atidarė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ iniciatyvinės grupės ir Seimo narys Povilas Urbšys. Visus susirinkusius sveikino Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Domas Kaunas ir Seimo narys Audronius Ažubalis.

TALKOS už Lietuvos valstybinę kalbą konferencija-susirinkimas „Apginkime baltų kalbas“ | T. Baranausko nuotr.

TALKOS už Lietuvos valstybinę kalbą konferencija-susirinkimas „Apginkime baltų kalbas“ | T. Baranausko nuotr.

Savo palaikymą lietuvių kalbos talkininkams išreiškė ir vienas iš judėjimo „TALKA Kalbai ir Tautai“ steigėjas, kalbininkas akademikas Zigmas Zinkevičius, kurio nuoširdžius ir įkvepiančius sveikinimo žodžius perdavė TALKOS narė Nijolė Balčiūnienė perskaičiusi jo laišką konferencijai:

„Sveikinu visus sąmoningus Lietuvos piliečius, susirinkusius į valstybinės kalbos ir tautinių vertybių puoselėtojų sąjūdžio steigiamąjį susirinkimą.  Jei nebūtų piliečių dėmesio ir paramos, įvairūs mūsų šalies politiniai veikėjai dėl išsilavinimo ir geros valios stokos padarytų nepataisomų klaidų, trikdančių lietuvių kalbos valstybinį statusą ir jos viešą vartoseną. /…/ Linkiu TALKOS judėjimo dalyviams jokiu būdu nenuleisti rankų, visada garsiai sakyti neprotingam karaliui, kad jis nuogas. Tikiu, kad anksčiau ar vėliau piliečių balsas bus išgirstas, ir kaip visada, mūsų kalbos ir kultūros naikintojai liks nieko nepešę. Būtų žinoma geriau, kad į tai, kas sudaro mūsų šiuolaikinės lietuvių kultūros pamatus, jie niekuomet nė nebedrįstų kėsintis ir neberastų jiems tinkamų klapčiukų. Tam tereikia tik tokio mūsų sąmoningumo ir vienybės, kuriuos išreiškia jūsų steigiamo judėjimo pavadinimas“, – sakoma akademiko Z. Zinkevičiaus sveikinime.

TALKA už Kalbą ir Tautą kreipėsi į Lietuvos pilkiečius, LVŽS ir kitas partijas

TALKOS iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila perskaitė Vytauto Didžiojo universitete vykstančios konferencijos „Baltų vienybė“ sveikinimą.

„…Džiaugdamiesi, kad buriasi piliečiai, ginantys lietuvių valstybinę kalbą ir siūlantys pasimokyti iš geriausių brolių latvių kalbos politikos ir konstitucinių vertybių gynimo pavyzdžių, sveikiname judėjimo „TALKA Kalbai ir Tautai“ steigiamąją konferenciją Vilniuje“, – sakoma lietuvių ir latvių kalbomis parašytame sveikinime.

Įžanginį žodį konferencijoje tarė kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Robertas Grigas.  Po to buvo išklausytas kalbininkės dr. Laimos Kalėdienės pranešimas „Apginkime lietuvišką rašybą ir lietuvių kalbos sistemą“.

TALKOS iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila pasisakė apie TALKOS tikslus ir būtinybę telktis ir įteisinti visuomeninę organizaciją, kuri tęstų „TALKA lietuvos valstybinei kalbai“ iniciatyvinės grupės, surinkusios bemaž 70 000 piliečių parašų, pradėtus darbus. Buvo nutarta įkurtį Asociaciją „TALKA Kalbai ir Tautai“. Patvirtinti šio judėjimo nuostatai ir išrinkta 18 narių Taryba:

 1. Gintaras Karosas
 2. Kazimieras Garšva
 3. Gintaras Songaila
 4. Nijolė Balčiūnienė
 5. Laisvūnas Šopauskas
 6. Vytautas Sinica
 7. Jonas Vaitkus
 8. Robertas Grigas
 9. Jonas Vaiškūnas
 10. Mindaugas Karalius
 11. Gediminas Storpirštis
 12. Jonas Kauneckas 
 13. Jonas Burokas
 14. Romas Pakalnis
 15. Monika Morkūnaitė
 16. Dalius Stancikas 
 17. Laimutė Kalėdienė
 18. Algirdas Endriukaitis

Judėjimo (kartu su išrinktais Tarybos nariais) steigėjais tapo:

 1. Zigmas Zinkevičius
 2. Antanas Tyla
 3. Arnoldas Piročkinas
 4. Vincas Labutis
 5. Sofija Jūratė Laučiūtė
 6. Dainius Razauskas
 7. Valentinas Stundys
 8. Aušra Jurevičiūtė
 9. Rytas Kupčinskas
 10. Eglė Mirončikienė
 11. Kęstutis Ignatavičius
 12. Rasa Čepaitienė
 13. Dovilas Petkus
 14. Arnas Simutis
 15. Linas V. Medelis
 16. Libertas Klimka
 17. Audrius Rudys
 18. Virginijus Jocys

Konferencijos dalyviai priėme tris kreipimusis:  1. Į  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą bei jos frakciją Seime, 2. Į Lietuvos partijas, 3. Į Lietuvos piliečius.

Konferencijos kreipimesi į LVŽS bei jos frakciją Seime dėkojama už LŽVS labai aktyvią veiklą prieš dvejus metus renkant parašus už TALKOS Seimui teikiamą kompromisinį įstatymo projektą dėl nelietuviškų asmenvardžių rašybos kitame paso įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Taip pat dėkojama už tai, kad per rinkimus į Seimą „LVŽS aiškiai deklaravo savo paramą šiai iniciatyvai ir konkrečiam asmenvardžių rašybos principui, kuris atitinka tarptautinę teisę ir pasiteisino Latvijoje“. Tačiau konferencijos dalyvia ikartu išreiškė ir susirūpinimą dėl to, kad „ne visi LŽVS frakcijos Seime nariai yra linkę laikytis priešrinkiminių įsipareigojimų ir dalis jų paremia netgi aiškiai antikonstitucinius projektus, pažeidžiančius valstybinės kalbos statusą“.

„TALKA aktyviai dalyvaus, rengiant įstatymus, susijusius su valstybine kalba, ir tikisi kad LŽVS frakcijos nariai ne tik nepažeis Seimo nario priesaikos, bet ir nenuvils piliečių, LŽVS rinkėjų,  pasitikėjimo. Nusiviltų ne tik LŽVS rėmėjai. Politinės partijos, laužančios savo įsipareigojimus, sulaužo visų piliečių, net ir tų, kuriems nerūpi valstybinė kalba, pasitikėjimą. O svarbiausia, kad einant šiuo keliu, žlugdomas ir pats piliečių, visos tautos tikėjimas savo šalies bei valstybės ateitimi“, – rašoma konferencijos „Apginkime baltų kalbas“  kreipimesi į LVŽS.

Kreipimesi į Lietuvos partijas rašoma:

„TALKA aktyviai dalyvaus, rengiant įstatymus, susijusius su valstybine kalba. TALKOS atstovai stebės, ar visi Seimo nariai laikosi duotos priesaikos, gerbia Lietuvos Respublikos Konstituciją, taip pat ir jos 14 straipsnį.  Tikimės, kad galiausiai Seimas ne tik kad nepriims kokių nors teisės aktų, kurie galėtų trikdyti lietuvių kalbos vartojimą valstybėje, pakenkti pačiai kalbai, jos sistemai ir tradicijoms, bet imsis svarbiausio šios srities uždavinio – naujo konstitucinio valstybinės kalbos įstatymo, stiprinančio valstybinės kalbos veikimą valstybės gyvenime.

TALKA atkreipia parlamentinių partijų ir parlamentarų dėmesį į tai, kad dabar Lietuva gyvena tokius itin grėsmingus tautos ateičiai laikus, kai bet koks teisės aktas, keliantis papildomas rizikas, net jei jos, kai kurių Seimo narių nuomone, būtų esą palyginti nedidelės, yra visiškai nepateisinamas. Kiekvienas toks žingsnis tik didina piliečių neviltį ir nepasitikėjimą Lietuvos viešosios politikos veikėjais, atskleidžia jų abejingumą svarbiausiems tautos ir valstybės reikalams“.

Kreipimesi į Lietuvos piliečius konferencijos dalyviai teigia, kad TALKOS rūpestis nelietuviškų asmenvardžių rašybos klausimais „nėra vien „kelių raidelių“ problema“. „Taip pasireiškia nihilistinis politinio elito požiūris tiek į tautą, kuriai pagal Konstituciją priklauso suverenios galios, tiek į Konstitucijos pagrindinius principus, kurie negali būti keičiami ar kaip nors apeinami be tautos valios, tiek į visą lietuvių nacionalinę kultūrą. Vadinamasis elitas net ir šiuo itin sunkiu tautai laikotarpiu ne tik kad nesirūpina gyvybiniais jos interesais ir ateitimi, bet lyg niekur nieko pats stumia ją į istorinę pražūtį. Visus Lietuvos piliečius, net ir tuos, kuriems valstybinė kalba neatrodo labai svarbus dalykas, kviečiame susivokti, kad politikų konstitucinės atsakomybės stoka tokiu pat būdu pasireiškia visose valdymo srityse – ar tai būtų mūsų nacionalinė ekonomika, ar socialinės darnos ir teisingumo rūpesčiai, ar nykstantys regionai, ar vis niokojamas kultūros paveldas, ar galimybės tautos kūrybinėms galioms skleistis savo Tėvynėje“, – rašoma kreipimesi.

Kreipimesi teigiama, kad Lietuvai „vėl iškilo pavojus – pirmiausia dėl grupinių interesų užvaldytos viešosios politikos, ciniškai prisitaikančios prie įvairių išorinių spaudimų ir neteisėtai stumiančios Lietuvą išvalstybinimo keliu“. Konferencijos dalyviai kviečia visus „sąmoningus piliečius bei nepriklausomas visuomenines organizacijas telktis į bendrą judėjimą pagrindinėms tautos ir valstybės vertybėms apginti“.

„Prieš šimtą metų mūsų tauta atgimė, atsirėmusi pirmiausia į savo nuostabią kalbą ir garbingą istorinį paveldą. Neleiskime abejingiems savavaliams paniekinti ir trypti tai, kas mus vienija, kas mus riša prie savo šalies, kas įkvėpė mūsų tėvų kartas ir kas įkvėps mūsų ainius ! Padarykime taip, kad net ir kėsintis ar skatinti tokią savinaiką taptų nebeįmanoma. Prisiminkime Baltijos kelią, prisiminkim Baltijos šalių vienybę ir bendradarbiavimo būtinybę, stiprinkime baltiškąją lietuvių ir latvių brolybę. Vėl imkime savosios šalies likimą į savo rankas, kiekvienas talkindami bendram reikalui, savanoriškai pagal galimybes prisidėdami prie svarbiausių uždavinių sprendimo, kaip tai darėme Sąjūdžio metais. Prieš dvejus metus pradėtas piliečių žygis už valstybinę kalbą tegul tampa sėkmingu pavyzdžiu“, – rašoma TALKOS konferencijos kreipimesi.

Seime įvyko TALKOS iniciatyvinės grupės narių spaudos konferencija

Rugsėjo 22 d. ryte prieš prasidedant konferencijai-pasitarimui „Apginkime baltų kalbas“ Seime buvo surengta „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ iniciatyvinės grupės ir Seimo nario, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių valdymo komiteto pirmininko Povilo Urbšio bei TALKOS iniciatyvinės grupės narių Vytauto Sinicos ir Gintaro Karosos spaudos konferencija „Apginkime baltų kalbas“.

Povilas Urbšys priminė būtinybę puoselėti solidarumą ir bendradarbiavimą su artimiausia mūsų kaimyne Latvija. P. Urbšio teigimu, abi baltiškas tautas sieja ne tik Rusijos grėsmė, bendri geopolitiniai iššūkiai, bet ir demografinė krizė bei kalba grįstos nacionalinės kultūros išsaugojimo klausimas.

„Baltų vienybės diena yra priminimas, kurį retai išgirstame. Priminimas ne tik apie bendrą kilmę ir istoriją, bendrą kelią iš Rytų nelaisvės į Vakarus. Priminimas ir apie tai, kad turime girdėti vieni kitus, kalbėtis, mokytis vieni iš kitų, iš klaidų ir gerosios patirties. Ypač kultūros puoselėjimo srityje turime labai daug ko pasimokyti iš Latvijos. Mūsų kultūrų pamatas yra kalba ir būtent ji šiuo metu atsiduria dideliame pavojuje. Turime girdėti Latvijos rūpestį dėl bandymų įteisinti kitakalbius įrašus pasuose ir suprasti, į kokią keblią padėtį tai pastatytų Latviją dėl jos patiriamo Rusijos spaudimo“, – teigė Povilas Urbšys.

Kaip pastebėjo politologas, Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Sinica, iš pradžių Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politizuotas, o vėliau ir liberalių lietuviškų partijų perimtas asmenvardžių rašybos klausimas nesitraukia iš politinės darbotvarkės jau mažiausiai 8 metus, visokiais būdais mėginant iš piliečių tapatybės dokumentų išstumti asmenvardžių įrašus valstybine kalba.

talka-uz-lietuvos-valstybine-kalba„Metai iš metų girdime tuos pačius susipynusius argumentus: kad įrašus valstybine lietuvių kalba reikia pakeisti kitakalbiais, nes to nori Lenkija, kad tai esą žmogaus teisė rašyti pasuose savo norima kalba, kad tokia yra europietiška praktika, kad esame tą pažadėję. Tačiau Konstitucinis Teismas aiškiai sakė, kad tai prieštarautų Konstitucijai, o dauguma piliečių  šioms Andriaus Kubiliaus ir Gedimino Kirkilo iniciatyvoms taip pat nepritaria. Nesunku suprasti kodėl. Žmonės supranta, kad yra kvailinami dėl pamatinių dalykų. Lietuva jokioje sutartyje nėra pažadėjusi tokios rašybos Lenkijai, tarptautiniai teismai nepripažįsta tokios „žmogaus teisės“, visos Vakarų šalys pasuose rašo tik valstybine kalba, o draugystės su Lenkija niekada nepavyks pasiekti jos nekorektiškų reikalavimų tenkinimu.

Dar daugiau, lietuvių tautą sieja visų pirma istorija ir kalba. Ir tokia tauta valstybinės kalbos išstūmimą ar varžymą priima ir visada priims kaip esminį iššūkį jos vertybėms ir suverenumui. Visą tai suprantant, neįmanoma sutikti su politikų bandymais įteisinti Konstitucijai prieštaraujančius sprendimus ir netgi panaudoti tam Kalbos komisiją. Natūralu, jog visą tai matant, sutelkti piliečius konkrečiam įstatymų leidybos veiksmui nebuvo sunku ir pavyko – pirmiesiems per daugiau nei 20 nepriklausomybės metų“, – TALKOS už valstybinę kalbą atsiradimą argumentavo V. Sinica.

Povilas Urbšys pabrėžė, kad būtent šis vadinamas „raidžių“ klausimas sutelkė ir TALKĄ už valstybinę kalbą. Dėl asmenvardžių rašybos klausimo 2015 metais susibūrusi TALKA, P. Urbšio teigimu, pasiekė labai daug, tačiau norėdama išlikti naudinga valstybinės kalbos ir kitų konstitucinių vertybių išsaugojimui, privalo atsinaujinti, geriau susiorganizuoti.

„TALKA visada buvo visuomeninė iniciatyva, nors ir palaikoma įvairių politinių jėgų. Sėkmingai pateikusi Seimui beveik 70 tūkst. parašų paremtą piliečių iniciatyvą dėl pavardžių rašymo kitomis kalbomis paso papildomų įrašų skyriuje, TALKA kurį laiką jautėsi padariusi savo darbą. Tačiau šiandien matome, kad to  nebuvo gana, o iššūkiai kalbai ir kitoms brangiausioms vertybėms nesibaigia. Galima sakyti, kad jų net daugėja. Todėl TALKA, kurios dalis narių tapo Seimo nariais ir nebegali sėdėti ant dviejų – politiko ir visuomenininko – kėdžių, nutarė atsinaujinti. Joje nebebus politikų, Seimo narių, nors absoliuti dauguma dalyvių išlieka tie patys. Galima sakyti, kad prieš du metus Vyriausioje rinkimų komisijoje užregistruota TALKA perduoda iniciatyvą ir deglą TALKAI, kuri nuo šiol veiks kaip asociacija, išrinks savo pirmininką, tarybą, steigs valstybinės kalbos talkininkų skyrius visoje Lietuvoje“, – TALKOS pokyčius pristatė P. Urbšys.

„TALKA nesitraukia ir toliau telks visuomenę valstybinės lietuvių kalbos gynybai tiek nuo jos statuso menkinimo, tiek ir nuo kitų iššūkių. Šiandien aiškiai matome tragiškus lietuvių kalbai pokyčius Vilniaus universitete, kur panaikintos Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir Baltistikos katedros. Girdime neoliberalizmo ideologų kalbas, kad lietuvių kalbos norminimas apskritai nebereikalingas. Matome platesnį kontekstą, jog kalbą įmanoma apginti tik suverenioje Lietuvos valstybėje, gerbiančioje savo istorinę atmintį, paveldą, galiausiai siekiančioje išsaugoti šalyje savo piliečius. Taigi, TALKA tik plėsis ir bendradarbiaus su Seimo nario priesaikos nepažeidžiančiais parlamentarais, jų frakcijomis“, – žadėjo Vilniaus rajono tarybos narys Gintaras Karosas.

„TALKA“ prie Vyriausybės rūmų surengė mitingą

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Po konferencijos 14.30 val. Vilniuje prie Vinco Kudirkos paminklo, priešais Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmus „TALKA už Kalbą ir Tautą “ surengė mitingą „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“, kurį vedė TALKOS Tarybos narys, aktorius Gediminas Storpirštis. Į viešą renginį susirinko apie 200 žmonių – maždaug tiek kiek Sąjūdžio priešaušryje 1987 m. rugpjūčio 23 d. buvo susirinkę prie Ribentropo-Molotovo pakto minėjimą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje, – pastebėjo tuometiniame ir dabartiniame mitinge pasisakęs kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Robertas Grigas.

Mitingo dalyviai laikė iškėlę plakatus ir transparantus su šūkiais: „Už Kalbą, už Tautą, už Tėvinę!“, „Baltų kalbos – pasaulio kultūros paveldas!“, „Visi lietuvių kalbos išdavikai bus suskaičiuoti!“, „Kalbininkai – nebijokite politikierių!“, „Mes atstovaujame 70 000 piliečių!“, „2K =SS. Skverneli nesusidėk su 2K!“, „Įrašų įteisinimui lenkiškais rašmenimis Lietuvos piliečių pasuose – NE!“, „Naujų raidžių ir diakritinių ženklų įvedimas dokumentuose – sumaištis ir tautinėms bendrijoms“, „Prezidentė: Lietuvių kalba negali būti sandėrių objektu!“, „Walstiečiai laikykitės rinkiminių pažadų – ginkite valstybinę kalbą!“, „Apginkime lietuvių kalbą ir Lietuvos Konstituciją!“, „Amžina gėda lietuvių kalbos ir tautos išdavikams!“, „Apginsime kalbą – apginsime Lietuvą!“, „Kalba – Tautos savastis!“, „Lietuviškai abėcėlei – raidžių netrūksta!“, „Latviškas variantas nereikalauja šiukšlinti lietuvių kalbą jai nereikalingomis raidėmis!“, „V. Kudirka po Jūsų langais ne šiaip sau!“ ir kiti.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Mitingas „Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių kalbos išsaugojimą“ prie V. Kudirkos paminklo | T. Baranausko nuotr.

Mitinge pasisakė TALKOS tarybos nariai: Jonas Vaiškūnas, Robertas Grigas, Gintaras Songaila, Gintaras Karosas, Kazimieras Garšva. Taip pat kalbėjo Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) narė, Baltų laisvės lygos vykdomoji direktorė Angelė Nelsienė, bei Vilniaus Sąjūdžio pirmininkas Leonas Kerosierius.

J. Vaiškūnas mitingo dalyviams priminė, kad Lietuvių tautinės giesmės autorius Vincas Kudirka, kurio paminklas stovi prieš Vyriausybės rūmus, būdamas jautrus lietuvių kalbos norminimo reikalui, 1890 m sudarytoje instrukcijoje „Statrašos ramščiai“ vieną skirsnį skyręs ir nelietuviškiems tikriniams vardams rašė: „Svetimus vardus ir pavardes rašome taip, kaip ištariama, o kabėse (skliausteliuose) pridedame kaip rašoma tam tikroje kalboje…“

„Tuo metu kai valdžioje esantys Lietuvos politikai nuolat piktybiškai, nepaisydami Lietuvos Respublikos Konstitucijos nei Lietuvos piliečių nuomonės, vis garsiau kalba apie tariamų Lietuvos įsipareigojimų Lenkijai vykdymą ir siekia kuo greičiau įteisinti nelietuviškus rašmenis oficialiuose Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose, mes Lietuvos piliečiai vienijamės, kad apgintumėme savo kalbą ir tautą nuo į valdžią papuolusių lietuvių kalbos išdavikų. Atėjo metas suvienijus mūsų jėgas pasakyti ryžtingą NE! visokiems skvernialiams, pranskiečiams, kirkilams ir kubiliams!“, – prie V. Kudirkos paminklo susibūrusius visuomenininkus ragino J. Vaiškūnas.

Mitingo dalyvių patriotinius jausmus pakylėjo dvasingos Giedriaus Arbačiausko ir Gedimino Storpirščio dainos.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Mes baltai, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

68 komentarai

 1. tiek:

  lietuviškumui priešiški seimeriai privalo būti išvyti iš šiltų kėdžių pačiu artimiausiu metu. Ypač nuo seno lietuvių kalbos statusą aktyviai atakuojantis kabylius .Aplamai – tiesiog klaiku ,kiek jų ,balsuojančių už qwx įvedimą į lietuvišką abėcėlę ,ten priviso.

  • Žemyna:

   Klausimas: kodėl Konstitucinis teismas neužprotestuoja esamos kandidatų į Seimą parinkimo tvarkos, kai į sąrašus šaltais teisuolių veidais įrašomi tie, kas nuolat pažeidžia Konstituciją, kovoja prieš Valstybinę kalbą ir netgi sudaro suokalbius tarpusavyje ir su „strategine” kaimyne? Laikas pagaliau atskleisti, kur veda ta „strategija” ir vardus tų, kas iš vidaus prisideda prie mūsų šalies prijungimo prie kaimynės teritorijos (VT partijos minėti nebūtina, ir taip žinome, kas ji yra).

  • Bartas:

   Aš irgi norėčiau išvyti lietuviškumui priešiškus “seimerius”. Norėčiau išvyti “kabyliu”, kirkilus, šiaulienes. Labai noriu , bet nežinau kaip. Balsuoju prieš, o jie vis tiek ten sėdi.
   Kas dar nori išvyti paminėtus? Kiek mūsų tokių? Aišku, per mažai. Pasižiūrėkit nuotraukoje, kas sėdi . Visi “blondinai”. Kas jų klauso , tie patys “blondinai”. Nėra jaunimo, nėra jėgos. Juos per dabą (kultūriškai) atėmė iš mūsų. Tauta savo ateitį praranda tiesiog akyse. Mes “blondinai” nežinom, kaip pasipriešinti tam . Žiū, sėdi bernas su merga karčiamoj , vienas kitam už rankų nesilaiko ir ugniniais žvigsniais vienas kito ne ėda. Ką daro. Slunkius maigo “technologinės” pažangos gaminį , o slunkė neatsilieka. Jie taip kalbasi.
   Manot , kad jie lietuviškai rašo – klystate. Šitokios ne pagarbos savo esybei Lietuvos Mokytojas nemoko. Gal Lietuvos Mokytojas neturi jėgos,žinių pasipriešinti ar suminkštinti žudančiai “technologinei” pažangai , kuri griauna Lietuvą.
   Na ką gi , belieka mūsų “blondinams” padėkoti už pastangas gelbėjant Tautą ir Tautos Kalbą.

 2. Kemblys:

  ,,nekorektiškų, istorija, suverenumui, politikų, Natūralu, konkrečiam…“, – TALKOS už valstybinę kalbą atsiradimą argumentavo V. Sinica.

  ARGUMENTAVO… 🙁 🙁

 3. Šiaip:

  Na nesakykit, auditorija pustuštė (pažvelkite ne į žmones, o į tuščias kėdes), prie Kudirkos – 30 mitinguotojų. Ir visur nelabai besusigaudantys senukai. Tai faktai. Bet visame šiame reikale galima įžvelgti ir pozityvių dalykų: nebespekuliuojama kaip anksčiau kalbos mokslu – politinės idėjos turi būti remiamos politinėmis priemonėmis. Suprantu, bėda, tada pasirodo, kad karalius nuogas. Bet nieko nepadarysi – negali taip būti, kad 30–50 senukų primeta visai visuomenei savo atžagareiviškas idėjas. Tebeliko labai blogas dalykas – tie 70 tūkst. parašų. Ne patys parašai blogis – blogis yra jų rinkimo būdai ir dabartinės spekuliacijos. Dalyvių „gausa“ ir yra to įrodymas. Beje, atkreipkite dėmesį į „mitingo“ foną – jaunimas kaip tos jaunosios bitutės zvimbia pro šalį po vieną, būreliais, džiaugsmingi. Tai ir yra tikroji Lietuva.

 4. Rimantas:

  Neįmanoma pakeisti to, kas amžina.

 5. Tvankstas:

  Puiku, gražu, kad pajudėjo žmonės – šviesuliai lietuvių kalbą ginti, tai ir lietuvių tautinės savigarbos kėlimas – nebūti paklusniais Briuselio aviganių ganomais avinais ir avimis.

  • Briuselis ES šalių tautinių savigarbų “negano”, čia “piemenauti” palikta šalių valdžioms… Tad nesiklaidinkime ir kitų neklaidinkime. Briuselis čia visiškai ne prieko ko…

   • Tvankstas:

    Briuselio tikslas – viena tauta ir viena kalba bent jau ES.

    • Pikc:

     Tiksliau, jokių tautų – ir jau tuo labiau jokių tautinių valstybių. Ne šiaip sau eurosajūzo politbiuro šulai komunisto Spinelio kapą lankė ir jo politiką tęsti žadėjo.

    • Kaip laisvi žmonės daro, gyvena, siekia gyventi tautine prasme, toks ir yra teisiškai nustatomas Briuselio tikslas. O kaip tautiškai gyventi – yra ES šalies valdžios galioje, priklauso nuo mūsų. Nemąstytume niurzglių skleidžiamu diktatūrišku tų klausimų supratimu – “viena partija, viena tauta”… Ar tik visa tai ne iš inercijos – nekentėme Sovietų sąjungos, nekęskime ir ES. Nejaugi gyventi ne neapykantoje negalima…

   • Mintis:

    Tamsta,pats sau prieštaraujat:)?Jei “neorganizuotų” “ganymo”nereiktų ir “vietinių piemenėlių”.

    • Matote Lietuvos, apskritai šalių, pasaulio gyvavimą be valdžių? Bet juk Dievas sutvėrė surištą pasaulį…

     • Tvankstas:

      Kaip ‘autonomiją’ turėjo LTSR senosios SSSR sudėtyje, tai dabar tokia pat ‘autonomija’ ES sudėtyje. Vis tas pats stiprus centras ‘demokratiniam centralizmui’ (J.Stalino laikų apibrėžimas) įgyvendinti – Centras sako, pakraščiai tyli ir vykdo įsakymus.

      • Beletristika teisiniais dalykais bergždžias reikalas. Na, žinoma, išskyrus klaidinimąsi ar kitų klaidinimą, jeigu toks tikslas.

       • Tvankstas:

        Verta priminti : ‘A.Simanonytė. Homoseksualizacijos schema: ką turėtume žinoti?’, straipsnis Alke, ten aiškiai aprašyta, kaip sukvailina kitamintį ‘progresyvūs’ civilizacijos nešėjai.
        Tas pat tinka homoseksualizacijai, kaip ir genderizmui, ar dar kokiam tik bebūsiančiam liberal-marksistiniam ‘trendui’, įskaitant ir ES totalitarinę liberalizmo diktatūrą paslėpti, neigti supanašėjimą su J. Stalino totalitarine proletariato diktatūra.
        L. Šopauskas davė puikų aprašymą straipsnyje “Liberalmarksistinio revoliucinio teroro pradžia Lietuvoje (III)”, išdėstyta pagal visas logikos taisykles.

     • Mintis:

      Dievas išmintyje rišo pasaulį.Kūrė žmogų pagal savo atvaizdą,suteikė jam galimybę mąstyti,gyventi išmintyje.Kodėl vyksta kova prieš filosofiją,ji naikinama, perkreipiant ją į kasdieninę “politologiją”?Filosofijos paskirtis nubrėžti aiškią liniją tarp blogio ir gėrio,kad žmogus nepaklystų,susigaudytų;globoti ir puoselėti išmintį,rūpintis jos išlikimu skatinant žmoguje mąstymą, gebėjimą skirti gėrį nuo blogio savo gyvenimo pasirinkimuose.Dievas “nesurišo” pasaulio:) Jis sukūrė jį ne kvailybėms bet žmonėms bendrauti,tartis,gyventi ir tobulėti išmintingam kūime.

 6. pensininkas:

  kas balsuos seime už trijų svetimų lietuvių kalbai trijų raidžių įteisinimą, laikysiu Lietuvių Tautos išdavikais – koloborantais.

  • Žemyna:

   Svarbiausia, kad 2K „pasaulį gelbstinčios raidės” paso turėtojui nieko neduoda, išskyrus tai, kad nuslepia pavardės skambesį.
   Įrašyti pase qwaxtelėjusią pavardę, visas kitas raides perrašant „panašiausiomis lotyniškomis”, kaip tai daro anglakalbės valstybės bei Kirkilo garbinami komersantai, tai reiškia ne ką kitą, o tik neatpažįstamai iškraipytą pavardės originalą.
   Bent kiek praktiškas žmogus visada rinksis tai, kas jam kels mažiausiai rūpesčių ir išlaidų abiejose šalyse. Pasas „pagal 2K” paliks tiek pat žmonos ir vaikų rūpesčių bei išlaidų, kaip ir pasas tik lietuvių k. Visa tai pašalina duoda tik dvikalbis pasas, kai kitame lape paso duomenys įrašomi originaliai.
   Taigi, neatstos 3 QWX raidės „viso raidyno”, kaip kadai neatstojo nė 4 🙁 … (Tik keturios raidės tik keturios, o mums visą raidyną atstoja). Perfrazuojant garbųjį p. Bugailiškį, „Originalo nesuklastosi” … 🙂

 7. Priminimas:

  Z.Z.: “Jei nebūtų piliečių dėmesio ir paramos, įvairūs mūsų šalies politiniai veikėjai dėl išsilavinimo ir geros valios stokos padarytų nepataisomų klaidų, trikdančių lietuvių kalbos valstybinį statusą ir jos viešą vartoseną.”
  Tai, kad jau seniai yra padaryta tokių klaidų, pavyzdžiui: lietuviškoje žiniasklaidoje jau seniai užsienietiškos pavardės bei užsienietiškų kūrinių (knygų, dainų ir kt.) ir projektų pavadinimai rašomos ne valstybine kalba, šalia netgi nepateikiant jų vertimo į lietuvių kalbą; lietuviškoms įmonėms leidžiama pasivadinti angliškais pavadinimais, o štai lietuvėms moterims savo pavardėse jau leidžiama vietoje -ienė naudoti nelietuvišką -ė galūnę.

 8. Mintis:

  Sveikinam.Šaunuoliai.Ir Taryba šauni išrinkta.Ir Išmintis apsilankius joje pasiliko.

 9. Nepasiduokime išdavystei:

  Šaunuoliai, gerai, kad yra neabejingų žmonių gimtajai kalbai ir tautai. Junkimės visi ir pasakykime aukščiausiems valdžios pareigūnams, kad lietuvių tauta nieko nepažadėjo nei Varšuvai , nei Maskvai. Jei pažadėjo Adamkus, Kubilius, Kirkilas ar Skvernelis, – tegul atsistatydina, niekas jiems nedavė tokios teisės ir galių. Ar tautos atsiklausė šie ir kiti politikai?

  • Žemyna:

   Į Sąjūdį rinkomės ne tokių šūkių sukviesti!
   Ir ne to tikėdamiesi žmonės Valstiečius rinko!
   2K išdavė Tautos Sąjūdžio siekius, išdavė Konstituciją, suniekino Seimą, paversdami jį klapčiuku.

 10. Matyt, pagal tokį principą gyvenant paties ar protėvių galėta nepajusti, kaip ir lietuviais buvo tapta…

 11. Žemyna:

  Sakykim. Tačiau tie, kam tos 3 raidės bus įrašytos, bus paprasčiausiai apgauti. Begėdiškai. O tiems, kam pagrindinis jų darbas dokumentai, jau šiandien keikiasi! O tada darbas iš viso taps pragaru. Valstybės ne šiaip turi kiekviena savo raštą ir savo kalbą.
  Na, o tie, katrie mano, jog jau jų tai niekaip nepalies, net neįsivaizduoja, koks pragaro ratas gali pradėti suktis ir kaip gali sumaitoti jo likimą, kai bus supainiotas su kažkuo iš visai kito pasaulio krašto.

 12. markas:

  Galbūt klystu, bet situaciją suvokiu taip: “libano” prostitučių tikslas, kad pasuose būtų suteikta teisė rašyti pavardes visais ES šalyse naudojamų alfabetų rašmenų variantais. Tai – Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, Ó, Ń, Ś, ß, Ü, Ź ir daug kitų. Propagandiniais tikslais per jau kadei kadės užvaldytas MIP, jie aiškina, kad tai viso labo tik trys raidelės WQX. Kad nuo to lietuvių kalba ir tapatybė niekaip nenukentės. Ir, kad to, žūtbūt, reikia lietuvaitėms, kurių pavardžių užrašymas skiriasi nuo jų užsieninių sutuoktinių pavardžių užrašymo. Neva kyla painiava ir chaosas. Būtent, dėl tų raidelių įteisinimo vilkinimo. O Lenkija čia ne prie ko. Čia viskas dėl žmonių teisių (pas mus visi, patys didžiausi žmonių teisių “gynėjai”, iš tikrųjų, yra tų teisių suvaržymo šalininkai, plg., sysai – patys aršiausi darbdavių atstovai ir profsąjungų veiklos imitatoriai). Kitą kartą jie jau gąsdina dėl itin strateginių bendrų projektų su Lenkija strigimo ir Lenkijos kaip NATO narės nusivylimo Lietuva bei to pasėkoje neva galimo atsisakymo gintis išvien. Jeigu jie būtų garbingi žmonės, tai neslėptų savo ketinimu, o sakytų atvirai: taip, mes už visų ES šalyse naudojamų rašmenų įteisinimą pavardžių rašyboje Lietuvos piliečių pasuose. Už visus Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, Ó, Ń, Ś, ß, Ü, Ź, ir daug kitų. Bet taip jie nedaro, nes toks atviras ėjimas propagandiškai ne kaip atrodytų: chaosas dar didesnis nei skirtingai užrašytos kelių šimtų sutuoktinių pavardės. Sunku įrodinėti tokio svetimų įvairiausių rašmenų įvedimo į mūsų pasus tikslingumą. Gaunasi paradoksas. “Libanas”, visur ir visada prisidengiantis žmogaus teisėmis, vardan propagandinio patrauklumo ir masių mulkinimo, čia imasi pačio labiausiai diskriminacinio projekto, tolygu nacistiniam, propagavimo. Kai Konstitucijos 29 str. visiškai atmetamas (“Įstatymui visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir/ar teikti jam privilegijų dėl jo tautybės, kalbos”). Nes propaguojamas tik WQX turėtojų teisės. Suvaržant ir diskriminuojant kitų ES šalių alfabetų rašmenis – Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, Ó, Ń, Ś, ß, Ü, Ź, ir daug kitų. Apie kirilicos vartotojų diskriminavimą čia net neverta užsiminti. Taigi, latviškas variantas šiuo atžvilgiu atrodo kaip idealas. Kaip patraukliausias daugelio tautybių žmonių teisių turėti pavardes originalo kalba išsipildymas.

  • Šiaip:

   Ne galbūt, o tikrai klystate. Ir kalbos komisija tai patvirtino, ir mūsų gramatikose parašyta, kad svetimvardžiams tinka lotyniška abėcėlė, iki kurios mums stinga qwx. Ir tai yra europinė tradicija – italams, pavyzdžiui, trūksta 5 raidžių, kurias svetimvardžiams jie ir vartoja. Visų lotyniško pagrindo raidžių vartojimas yra beprasmis, nes jų per daug, todėl vėl pagal tą pačią europietišką tradiciją diakritikai nuimami. Apie jokius slavus bei arabus kalba neina, nes kalbame apie lotyniškojo rašto tradiciją (taip istoriškai susiklostė). Juoba, kad jie patys savo pasuose turi perrašas į lotynišką abėcėlę. Tiek tos problemos – ją jau pamatė ir aprašė Kudirka (su Jablonskiu) 1890 m., patvirtino 1938 pasų įstatyme, 1984 Kalbos komisija (su Marcinkevičiumi ir Zinkevičiumi) ir svarbiausia – dabar tebegaliojantis ir tebeveikiantis, Landsbergio pasirašytas 1993 m. pavardžių rašybos dokumentuose įstatymas. Esant tokiai gausiai ir patvirtintai tradicijai, turiu įtarimą, kad ne galbūt klystate, o sąmoningai sėjate sumaištį žmonių galvose.

  • Šiaipp:

   Ne galbūt, o tikrai klystate. Ir kalbos komisija tai patvirtino, ir mūsų gramatikose parašyta, kad svetimvardžiams tinka lotyniška abėcėlė, iki kurios mums stinga qwx. Ir tai yra europinė tradicija – italams, pavyzdžiui, trūksta 5 raidžių, kurias svetimvardžiams jie ir vartoja. Visų lotyniško pagrindo raidžių vartojimas yra beprasmis, nes jų per daug, todėl vėl pagal tą pačią europietišką tradiciją diakritikai nuimami. Apie jokius slavus bei arabus kalba neina, nes kalbame apie lotyniškojo rašto tradiciją (taip istoriškai susiklostė). Juoba, kad jie patys savo pasuose turi perrašas į lotynišką abėcėlę. Tiek tos problemos – ją jau pamatė ir aprašė Kudirka (su Jablonskiu) 1890 m., patvirtino 1938 pasų įstatyme, 1984 Kalbos komisija (su Marcinkevičiumi ir Zinkevičiumi) ir svarbiausia – dabar tebegaliojantis ir tebeveikiantis, Landsbergio pasirašytas 1993 m. pavardžių rašybos dokumentuose įstatymas. Esant tokiai gausiai ir patvirtintai tradicijai, turiu įtarimą, kad ne galbūt klystate, o sąmoningai sėjate sumaištį žmonių galvose.

   • Šiaipp:

    Atsiprašau už antrą kartą tos pačios žinutės paskelbimą, netyčia, tikiuosi, administratoriai pašalins.

    • markas:

     // Šiaip: “Ir kalbos komisija tai patvirtino, ir mūsų gramatikose parašyta, kad svetimvardžiams tinka lotyniška abėcėlė, iki kurios mums stinga qwx.”, “Visų lotyniško pagrindo raidžių vartojimas yra beprasmis, nes jų per daug, todėl vėl pagal tą pačią europietišką tradiciją diakritikai nuimami.” // ———— Visų pirma, norėčiau sužinoti, kokiose “mūsų” gramatikose taip parašyta? O dėl “visų lotyniško pagrindo raidžių vartojimo beprasmiškumo”, tai tada beprasmiškas ir WQX vartojimas. Jei jau vieniems nevalia, tai ir kitiems nereikia. O gal jau pamiršote tamašunienės pasibėdavojimą 2017-05-09, kad “…nenorime nieko išskirtinio… Šis įstatymo projektas jūsų siūlomas ir prieš tai tas liberalusis siūlomas, jis niekaip nėra lenkams subalansuotas, yra viena raidė pridedama (W), o kiek yra raidžių, vat jau Jedinskij (Zbigniew Jedziński) jos negalės pakeist (Ń)… Vat tiek yra žinių…”. Negi jūs už lenkų diskriminaciją? Juk įvedus tik WQX, dalis lenkų, kurie turi pavardėse perkryžiuotą Ł, liks už diskriminacinio borto.

     • Šiaipp:

      Tai demagogija. 1. Jokios lenkų diskriminacijos nėra (arba ji lygiai tokia pati kaip rusų, vokiečių, žydų ir kt…) 2. Man visiškai nerūpi, kas lenkams tinka, o kas ne. Jei jie pasijus diskriminuojami, aš už. 3. Na va, pats teigiate, kad šis įstatymas visiškai ne lenkams (pasiskaitykite mitingo plakatus, jūsų bendražygiai teigia priešingai). 4. Po truputį, po truputį ir jums pradeda dašilti, kad niekas nieko lenkams nebalansuoja. 5. Yra lotyniškas raidynas, kuriuo naudojasi daugelis Europos tautų ir iš kurio kilo daugelis mūsų raidynų – būtent todėl tai ir yra bendras visų raštų vardiklis vardams užrašyti.

      • Pikc:

       Matau, homunistinis jaunimas toliau užsiima demagogija, kuri, reik pasakyt, jau gerokai nuvalkiota – o ir “kiaura per visus galus”, kaip koks “liberaliai tolerantiškas jaunuolė”. 🙂
       Pasižiūrim atidžiau: taip, tie patys jau prasmirdę “argumentai”: 1. Nia nia – če su liankajs nu niekaip nesusiję. Tikrai-tikrai. (Dzin, kad visokie linksevičiai ir Ko. būtent pas lenkus važinėja atsiprašinėti ir būtent lenkams pažadus dalina dėl to lietuvių kalbos “modernizavimo”). Na, čia nieko naujo – gi genderizmo “stūmimas” niekaip su iškrypėliais nesusijęs – čia vis dėl “moterū apsaugos nuo smurto”, ir barnevernetiški įstatymai – dėl “vaikū apsaugos”, ir pederastijos propaganda – dėl “lygiū teisiū”, ir t.t. ir pan. 2. Če gi apie svetimvardžiū rašybą (dzin, kad ne apie šiaip “svetimvardžių”, o apie Lietuvos piliečių pavardžių rašymą Lietuvos valstybės dokumentuose). 3. Nū, taigi če lotyniškas raidynas (dzin, kad Lietuvoje valstybinė kalba – lietuvių, o ne lotynų, tad ir su atitinkamu raidynu, turinčiu visas reikalingas raides ir neturinčiu nereikalingų – o “w” lotynų kalboje išvis nebuvo). 4. Ė, taigi “prie Smetonos” 1938 m. pasuose buvo leidžiama nelietuviškai rašyti! (dzin, kad tai buvo primesta prievarta, lenkų ultimatumu ir grasinimais atviru karu. Išties, kuo ne sektinas pavyzdys? :)). 5. (esminis) Taigi UŽSIENYJE taip daro (“a ved’ tam, v širokom sajuze…”)! (dzin, kad visi besibylinėjančių dėl “originalių” pavardžių teismai baigėsi ieškovų pralaimėjimu, nes valstybės turi teisę PAČIOS reguliuoti savo piliečių asmenvardžių užrašymą savo dokumentuose).
       Tiesa dar nepaminėjau “asmenvardis – asmeninė nuosavybė” – bet, ko gero, ir patys tą nesąmonę šūkaujantys suprato, kokia tai “šyza”. Nors, atsižvelgiant į jų mentalitetą… 🙂
       Antra vertus, toks neobolševikinių “sajūzo/pasaulio piliečių” entuziazmas kažkiek suprantamas – užtenka prisiminti, kaip jų “dvasios ir proto broliai” subolševikėję pirmtakai skubėjo atsikratyti “buržuazinio nacionalizmo pančių”. Taip ir šitiems tautinė valstybė su savo valstybine kalba yra kažkokia naikintina atgyvena – užtat ir stengiasi, tiesiog “stachanovietiškai”. 🙂

 13. Žemyna:

  O, nežinau, kas bus toliau, bet pradžią, pirmuosius sakinius, būtinai turi pamatyt ir ĮSIMINTI Kirkilas su savo padėjėju A. Kubiliumi – šiuo metu LRT rodo filmą apie AMB.

  • Tvankstas:

   Na ir tiems Kirkilui ir Kubiliui tas AMB – praeitis jiems neįdomi, už tai jiedu sėkmingai gali tęsti savo veiklą kol sveikatos turės. Dar bent 10 ar 15 metų, rinkėjai juos toliau rinks į Seimą.

 14. antanas:

  kai kas šiaipsau apie tas nelemtas raides paisto įvairias nesąmones.Pavyzdžiui rusų mažuma tik ir laukia kada lenkai galės savo pasuose naudotis tomis raidelėmis.Tada atsiveria keliai bet kokiai tautinei mažumai reikalauti savo raidyno,kitaip tai būtų traktuojama kaip diskriminacija.Štai kodėl kitose valstybėse neleidžiami jokie tautinių mažumų reikalavimai.Taip turėtų būti ir Lietuvoje

  • Pikc:

   Taip, rusai laukia-nesulaukia – o sulaukę tokios puikios “mūsų” liberastinių internacionalistų (beje, save pristatančių didžiausiais ir praktiškai vieninteliais gynėjais nuo Rusijos :)) dovanėlės jau galės smogti latviams su estais. Paskui, aišku, ir “labusų” eilė ateis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: