„TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“: Piliečių diskriminacijos išvengsime tik priėmę latvišką asmenvardžių rašybos variantą (39)

Iniciatyvinė grupė „TALKA: už Lietuvos valstybinė kalbą“ prie VRK | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Iniciatyvinė grupė „TALKA: už Lietuvos valstybinė kalbą“ prie VRK | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Liepos 31 d. Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupės „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ (TALKA) pirmininkas, Seimo narys, akademikas Eugenijus Jovaiša išplatino pranešimą spaudai, kuriame išdėstė piliečių iniciatyvinės grupės TALKA požiūrį į susiklosčiusią padėti sprendžiant nelietuviškų asmenvarsdžių rašybos oficialiuose dokumentuose klausimą.

Kaip žinia, jau praėjo dveji metai nuo to laiko kai į iniciatyvinę grupę „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“  susibūrę visuomenininkai  surinko daugiau kaip  69000 piliečių parašų ir įstatymo nustatyta tvarka pateikė Seimui svarstyti kompromisinį projektą, siūlantį asmenvardžius nevalstybine kalba rašyti paso papildomų įrašų skyriuje („latvišką variantą“). Iki šiol visi įrašai oficialiuose asmens dokumentuose rašomi tik valstybine kalba, bet jau daugelį metų Lenkijos politikai ir prolenkiškos Lietuvos politinės jėgos spaudžia Lietuvą  reikalaudamos įteisinti galimybę iš viso atsisakyti įrašo valstybine kalba.

Liepos mėnesio pabaigoje Lietuvos Mokslų akademijos rūmuose Vilniuje susirinkę TALKOS iniciatyvinės grupės nariai aptarė politinę situaciją ir Seime svarstomus asmenvardžių rašybos projektus. TALKA vieningai nutarė, kad toliau rems Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymo iniciatyvos teise Seimui 69 000 Lietuvos piliečių vardu pateiktą „latviškąjį variantą“, nes kitos Seime užregistruotos alternatyvos diskriminuotų Lietuvos piliečius.

TALKOS teigimu, Seime užregistruoti alternatyvūs projektai, kurių vienas siūlo leisti pagrindiniame paso puslapyje nevalstybine kalba rašyti visiems to pageidaujantiems piliečiams (Andriaus Kubiliaus ir Gedimino Kirkilo variantas), o kitas tokią teisę suteikia tik Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams, jų sutuoktiniams ir vaikams (Seimo nario Mindaugo Puidoko variantas), yra teisiškai ydingi. A. Kubiliaus inicijuotas projektas leistų gimtąja kalba pase rašyti tik tiems, kurių pavardėse yra raidės Q, W, X, tačiau paliktų be tokios galimybės visus, kurių vardams ir pavardėms užrašyti reikalingi kiti per 150 lotyniško pagrindo kalbose esančių raidžių ir diakritinių ženklų. Tuo metu M. Puidoko projektas leistų įrašą nevalstybine kalba dar siauresnei piliečių grupei, taip sukurdamas jai kitokias sąlygas, nei likusiems šalies piliečiams. Pagal M. Puidoko siūlymą, pilietybę gavę užsieniečiai ir jų šeimos nariai turėtų kitas sąlygas nei visų šalies tautinių bendrijų atstovai. TALKOS projektas panaikina visą chaosą, kuris neišvengiamai sukuriamas bandant įvesti išimtis konstitucinėms normoms.

Eugenijus Jovaiša | Penki.lt nuotr.

Eugenijus Jovaiša | Penki.lt nuotr.

„Puikiai suprantame, kad M. Puidoko pasiūlytas projektas paremtas gera intencija ieškoti kompromiso. Deja, pateiktas projektas, nors jis ir atitinka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos   išvadas, paneigia pamatinį kiekvienoje demokratijoje piliečių lygybės prieš įstatymą principą. M. Puidoko projektą būtina atmesti, nes jį priėmus, vienos piliečių grupės turės galimybę rašyti nevalstybine kalba pagrindiniame paso puslapyje, o kitos – kitų įrašų skyriuje. Kalbos komisija tokių teisinių aspektų nei vertino, nei turi tam kompetenciją, tačiau Seimas privalo atsižvelgti ir į juos. M. Puidoko, kaip ir A. Kubiliaus bei G. Kirkilo projektai, sukurtų piliečių diskriminaciją tautiniu ir kalbos pagrindu. Abiem atvejais tai kurtų įtampas visuomenėje, o Lietuva neabejotinai susilauktų pagrįstų skundų ir tikėtinai pralaimėtų Europos Žmogaus Teisių Teisme. To išvengti leidžia „latviškas” variantas, kuris šiame teisme  buvo apgintas ir užtikrina visų tautybių piliečių lygybę prieš įstatymą. Taigi būtina laikytis principinės nuostatos, kad visi piliečiai prieš įstatymą yra lygūs. Ja remdamiesi, laikomės siūlymo, kad visų piliečių pasuose pagrindinis įrašas būtų daromas valstybine lietuvių kalba, o papildomų įrašų skyriuje visi to pageidaujantys piliečiai galėtų įsirašyti vardą ir pavardę savo gimtąja kalba“, – teigė TALKOS iniciatyvinės grupės pirmininkas akademikas Eugenijus Jovaiša.

E. Jovaiša taip pat priminė, kad šių metų vasario 27 ir 28 dienomis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė galutines ir neskundžiamas nutartis dviejose administracinėse bylose, kuriose pabrėžė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bei Konstitucinio Teismo doktriną, Lietuvos piliečių vardai ir pavardės pase negali būti rašomi vien tik ne lietuviškais rašmenimis, ką siūlo A. Kubiliaus projektas. LVAT, remdamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, taip pat nurodė, kad Konstitucijai neprieštarautų, jeigu piliečiui pageidaujant, jo vardas ir pavardė būtų įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma to paties paso kitų įrašų skyriuje. Tokiu išaiškinimu LVAT iš esmės pritarė 69000 Lietuvos piliečių parašais pasiūlytai TALKOS iniciatyvai.

TALKA pareiškė susirūpinimą dėl viešų Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio pareiškimų, kuriais paremiami antikonstituciniai siūlymai įteisinti okupacinių laikų asmenvardžių rašybą ir faktiškai siūloma pripažinti okupacinių režimų išduotus dokumentus.

„TALKA tikisi, kad Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjunga, kuri pati aktyviai dalyvavo TALKOS iniciatyvoje, artimiausiu metu patvirtins arba paneigs savo prieš rinkimus duotus įsipareigojimus dėl valstybinės kalbos konstitucinio statuso apgynimo. Piliečių iniciatyvinė grupė taip pat kviečia Seimo narius įsiklausyti į piliečių argumentus, gerbti Konstituciją, Seimo nario priesaiką, ir vadovautis piliečių lygybės prieš įstatymą principu“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime rašo TALKOS iniciatyvinės grupės pirmininkas akademikas E. Jovaiša.

Aistras dėl vardų ir pavardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis oficialiuose Lietuvos respublikos dokumentuose jau daugelį metų kursto šį klausimą politizuojančios Lietuvos lenkų politinės organizacijos ir Varšuvos politikai.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

39 komentarai

 1. išvada:

  Visgi Seimo nariai, kurie nesiekia pažeisti Seimo nario priesaikos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos, turėtų balsuoti už Talkos variantą – kitataučių pavardes originalo kalba rašyti antrame Lietuvos paso puslapyje.

  Tie, kurie netinkamu balsavimu pažeis Konstituciją ir Seimo nario priesaiką, turės būti pasmerkti Apkaltai. Žiūrėsim, ar mes gyvename teisinėje valstybėje. Paaiškės ir kiek turime tautos išdavikų.

 2. Algimantas:

  Tik taip ir niekaip kitaip. Ir tegul tie alternatyvių projektų veikėjai neapsimetinėja, kad jie nepažeistų Konstitucijos ir nesulaužytų Seimo nario priesaikos. Kas balsuos už alternatyvius projektus, tokius tautiškai pilietiška visuomenė sugebės teisiniu būdu nukrapštyti nuo Seimo laktų. Vien už kėslus alternatyvininkai nusipelno pasmerkimo ir paniekos.

 3. To "išvada":

  Apkalta? Kurgi ne! Tai Kirkilas turėtu jau kur nors ,tipo Lukiškėse sedėt.Už Tėvynės išdavystę . O jis – va , ant kiek sėdi:
  Seniūnų sueiga, narys
  Laikinoji Gegužės 3-iosios grupė, narys
  Laikinoji grupė „Už demokratinę Baltarusiją“, narys
  Laikinoji grupė „Pro-Ukraine“, narys
  Laikinoji Metro idėjos paramos grupė, narys
  Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
  Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys
  Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys
  Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys
  Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys
  Tarpparlamentinių ryšių su Pietų Afrikos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
  2016-11-29 Seimo delegacija Tarpparlamentinėje Sąjungoje, pirmininkas

 4. Gintaras:

  Lenkai turi kuo puikiausią gyvenimą Lietuvoje, jų teisės gerbiamos, galėtų bent žmoniškai atsidėkoti lietuvių tautai, nereikalaudami išskirtinų privilegijų, bet ne – ne to kultūrinio lygio bendruomenė: nesupranta, jog labai padoru gerbti žemę, kurioje gyveni ir nesityčioti iš josios teisėtų šeimininkų.

  • Vilnietis:

   Gintarai, lenkai gyvena Lenkijoje! Pietryčių Lietuvos “lenkai” – tai lenkiškai, o faktiškai “po prostu” ir dažnai rusiškai kalbantys vietiniai lietuviai ir gudai (baltarusiai), apie ką ne kartą rašė akademikas Zigmas Zinkevičius, profesorė Halina Turska, signataras Ryšardas Maceikianecas… Man asmeniškai šita “lenkų ant Lietuvos” tema jau iki vėmimo nusibodo. O jums, ponai ir panowie? Panagrinėkite taip vadinamos “Vilenščyznos” vietovardžius! Nemanau, kad rasite lenkiškus. Sulenkintus – taip (Solieczniki – Šalčininkai, Pogiri – Pagiriai, Czarnyj Bor – Juodšiliai, Niemez – Nemėžis, Troki – Trakai ir t.t.). Pasižiūrėkite, kokios tų “lenkų” pavardės: Wojsznis, Krepsztul, Bubnel, Gaidis, Wentis, Łabul, Dedel, Giedroic, Łowkel, Dowda, Fiodorowicz, Panasiewicz, Grisiewicz ir t.t. Na, tikri lenkai… Nei pridėti, nei atimti! 😅

 5. Algimantas:

  Nesiginčykim,bet geriau sugalvokime, kaip paskleisti žinią (kas visiško žiniasklaidos kitos nuomonės ignoravimo ir niekinimo metu-labai sunku),kad ją išgirstų visi šešiašdešimt devyni tūkstančiai pasirašiusių ir vienu metu susirinktų prie seimo apginti Lietuvos valstybinę kalbą.

 6. Gintaras:

  Kiek aš pamenu, profesorius Zigmas Zinkevičius taip aiškino: Pietryčiuose – miesteliuose – lenkai, o kaimuose – gudai.

  • Vilnietis:

   Taip, ypač daug lenkų-kolonistų atsirado Vilniaus krašte po kai kurių pseudoistorikų vadinamo 1920 metų “pilietinio” karo tarp “naujųjų” ir “senųjų” lietuvių. Tik va – tie taip vadinami “naujieji” lietuviai po Antrojo Pasaulinio karo kažkodėl grįžo į Lenkiją (?) ir Vilniaus krašte liko “senieji” lietuviai, kurie dabar yra “persikrikštiję” į “Lietuvos lenkus” (Polacy na Litwie)… Na, būtų juokinga, bet norisi verkti… 😭

 7. Gintaras:

  Patikslinu: kaimuose – gudai ir lietuviai, dažniausiai mišrios šeimos.

 8. Gintaras:

  Girdėjau Lietuvos lenką prasitariant: “Nuvažiavome pasisvečiuoti į Lenkiją, bet visa bėda, kad nesuprantame, ką lenkai lenkiškai kalba”.

  • Vilnietis:

   Logiška! Lenkijos lenkai šneka lenkiškai, o Vilniaus krašto “lenkai” – “po prostu” kalba, kuri kai kurių Baltarusijos kalbininkų nuomone yra baltarusių kalbos vakarinių baltarusių tarmė. Taisyklinga lenkų kalba “Vilenščyznoje” šneka tik baigę “polonistiką” (!). Na, negalime, niekaip negalime pripažinti, kad Lietuvos “lenkai” tai – sulenkėję vietiniai gudai (baltarusiai) bei lietuviai ir juos reikėtų vadinti lenkiškai arba “po prostu” kalbančiais Lietuvos gyventojais. Bet juk toks honoras vadintis, prosze pana, lenku, kad eik tu sau…

  • Tvankstas:

   Jei lietuvis moka Lenkijos lenkų kalbą, tai turi tikrą bėdą susikalbėti su tuteišiais, paprastai tuteišiai tęsia rusiškai, paprašius kaip lenkų kalbėti lenkiškai, o ne rusiškai, labai užsigauna, mat ‘honoravi’.

 9. markas:

  Dar tebesitęsia nacistinio “kirilkino metodo” šalininkų išpuolis prieš Konstitucijos 29 str., kuriame “Įstatymui visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir/ar teikti jam privilegijų dėl jo tautybės, kalbos”. Taigi, “kirilkino metodu” šis straipsnis grubiai ignoruojamas ir atvirai nuspręsta, kad tik daliai bus teikiama privilegija, o dalies teisės bus suvaržytos ir liks už diskriminacinio borto. Dėl kalbos ir tautybės nuspręsta diskriminuoti tuos mūsų piliečius, kurie savo pavardėse dėl santuokos su užsienio piliečiais turi/turės prancūziškus, vokiškus, lenkiškus ir kitose ES šalyse naudojamus lotyniškos abėcėlės rašmenų variantus su Â, Ä, Å, Æ, Ç, Ê, Ë, Ł, Ö, Ø, Ó, Ń, Ś, ß, Ü, Ź. IŠVADA: taip gaunasi, kad mūsų piliečių santuoka su žymia dalimi vokiečių, prancūzų, lenkų ir kitų ES tautybių žmonėmis yra “mūsų” valdžios vertinama neigiamai, nepageidautina ir iš anksto pasmerkiama likti antrarūše, nes šių sutuoktinių teisės į originalią pavardžių rašybą liks suvaržytos. Kitaip nei tų, kurie turi pavardėse WQX. Apibendrinant: ar galima “kirilkino metodą” laikyti bandymu atgrasyti mūsų piliečius nuo santuokų su aukščiau išvardintų tautybių ES šalių piliečiais, suprantant kaip užuominą, jog, štai su šitais sudarę santuoką galėsite turėti teisę į originalią rašybą pasuose, o su šiais – niekada, gal galėtų atsakyti teisės specialistai. Bet jau dabar aišku: latviškas variantas tampa vieninteliu, atitinkančiu beveik visų tautybių žmonių interesus Lietuvoje ir už jos ribų, idealu. Apibendrinant: niekada nemaniau, kad Lietuvoje 21 a. galės būti įmanomas toks nemažas nacistinio žmonių skirstymo metodo į tinkamus turėti teisę į originalias pavardes (WQX) ir netinkamus tokią teisę turėti šalininkų skaičius. Įdomu, pagal kokius tautybės ir kalbos kriterijus buvo nustatytas vienų tinkamumas, o kitų netinkamumas?

 10. Elvyra:

  Jus man paaiskinkit, kodel Lietuvos pilieciui turetu nepatikti uzrasas lietuviu kalba? Sito nesuprantu

  • Vilnietis:

   Matote, Elvyra, yra tokia žmonių padermė – mankurtai. Jų elgesys ir mąstymas dažnai būna sveiku protu nesuvokiamas… 😭

  • Getas:

   Sąmonė taip greitai nesikeičia jei į ją įbrukta okupantų, asimiliuotojų, save laikančių aukštesne sąmone bei didesne tauta. Tai žmonės psichologiškai silpni besiglaudžiantys prie didesnių, stipresnių, jų tėvai ir buvo asimiliuoti, nes buvo dvasiškai silpni… Nors lietuvių kalba yra senoviškiausia iš indoeuropietiškos grupės beveik ta pati senoji indoeuropiečių, o dabar jau vadinama Euroindų kalba ir labai graži, skambi, ne tokia kaip maišyta lenkų kalba. Vadinami Lietuvos lenkai tai ir yra senieji asimiliuoti lietuviai, jotvingiai, o tokie išdavę savo prigimtį būna didesni priešai savo kultūrai, kalbai, negu išviso svetimieji. Tokie yra Juozapas Pilsudskis-Giniotas, dabartinis Lenkijos užsienio reiklų ministras ir kt.

 11. Gintaras:

  Lietuvių kalba yra protingiausia ir tobuliausia kalba pasaulyje. Aiškūs konkretūs vaizdingi žodžiai – nė viena kalba neturi tiek sinonimų, kiek lietuvių kalba. Paimkime kad ir tą pačią anglų kalbą – kažkokie išberti gretakalbe trumpi vos normaliai suvokiami garsiažodžiai ir tai, vadinasi, pripažinto autoriteto tarptautinė kalba?.. Daugiau negu keista, o jau nekalbant apie raštą, kur pusė raidžių nereikalingos, sudarant angliškus žodžius, kitaip kalbant, – vienaip rašo, o visai kitaip ištaria. TODĖL IR TEIGIU, KAD LIETUVIŲ PROTĖVIAI “SUKALĖ” PATOGIĄ NORMALIĄ PROTINGĄ KALBĄ IR PARINKO MODERNIĄ ABĖCĖLĘ!!

 12. Žemyna:

  Kažin – ar būtų brangu ant paties pigiausio popieriaus išspausdinti skrajutes, skirtas pasirašiusiems „Talkos” lape, ir išnešioti jas žmonėms į pašto dėžutes?
  Gal rastųsi ir verslininkų, katrie galėtų sumokėti už autobusus, ar savais reikiamą dieną suvežti kuo daugiau žmonių prie Seimo – kaip juos suveždavo visą Sąjūdžio laikų budėjimo prie AT laiką?
  Tekstas turėtų būti trumpas ir „žemiškas”, praktiškas. Jame svarbu kalbėti ne tik apie kalbos bei tautos orumo išsaugojimą, bet dar svarbiau pabrėžti, jog „Talkos” projekto kūrėjai nesiekia trukdyti nelietuviškos pavardės originalo įrašui. Jos tikslas – išsaugoti valstybinėje raštvedyboje VALSTYBINĘ kalbą, kad bet kokios tautybės LT pilietis, tarnautojas, pareigūnas, verslininkas ir kambarį nuomojanti pensininkė galėtų ją perskaityti ir iš klausos užrašyti. Nes bet kurioje pasaulio šalyje valstybinė k. yra vienintelė kalba, kurią privalo mokėti kiekvienas, turintis šalies pasą ir pilietybę, kuri visus piliečius jungia.
  Taigi, „Talka” UŽ ORIGINALŲ rašymą – tik originalia valstybine kalba (be abėcėlės „papildų”) + už originalų įrašą ta kalba, kuriai priklauso asmens pavardė.
  „Talka” priešinasi prieš pavardžių iškraipymą, nutautinimą, kurį siūlo savo nuQWaxėjusiu įrašu 2K su paslaugia palyda! Štai ir nekaltas tokio parašymo pavyzdys – su tik 3 „nekaltom” raidėm – nuQWaxėjusiu – ar tikrai tai kiekvienam įskaitoma ir parašoma? Tai būtų šarada, ne pavardė! Prakutęs lietuvis dar šį žodį perskaitys, o kaip mūsų kitataučiai? 🙂 O kai tai bus apskritai mums negirdėtos kalbos svetimvardis? Na, į EP padus pustantys „draugai parteicai?”, „ir anuomet, ir dabar dirbantys Lietuvai”?

 13. D Ė M E S I O !:

  Ar klausėte? Ar GIRDĖJOTE?
  Jei ne – paklausykite šiandienos 08 val. ŽR laidos „Pozicija” įrašą nuo 19 min. dėl svetimvardžių pasuose
  .ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/ar-lietuva-taps-brangia-neturtinga-salimi?video=1

  Kada atkreipsime dėmesį į tai, kad ne šiaip koks atidirbinėjantis žurnalistėlis,
  o pats SEIMO PIRMININKAS skleidžia dezinformaciją apie „TALKOS” projektą,
  kad šis, esą, prieš pavardės originalą!
  Nors iš tiesų padėtis absoliučiai priešinga – „Talkos” iniciatyva NENUKREIPTA PRIEŠ , ji nukreipta UŽ, t.y., už interesų SUDERINIMĄ, t.y., už abiejų pavardžių formų taikų sambūvį pase.
  Juk neįmanoma pasiekti, kad ABU būtų sotūs, vieną kitam sušeriant. O Seimo pirmininkas būtent tai propaguoja (pateikdamas iškraipytas „tiesas”), užuot siekdamas SANTARVĖS.
  Paties pirmininko prisipažinimu, jis DEZINFORMUOJA, IŠKREIPIA TIESĄ SUSITIKIMUOSE SU RINKĖJAIS.
  Jis skleidžia rinkėjams iškraipytą informaciją ne tik apie „Talkos”, bet ir apie 2K projektą, teigdamas, jog QWX raidžių pase pakanka pavardės originalui atkurti.
  TAI YRA VISŲ SUINTERESUOTŲJŲ APGAUDINĖJIMAS. Kas į tai pastūmėjo – ar VISIŠKAS NEIŠMANYMAS, bet ir NESIGILINIMAS, nedėjimas pastangų išsiaiškinti, ar jau ir jo paties slidaus intereso atsiradimas?
  Kiek ilgai galima leisti, kad įstatymai būtų priimami APGAULĖS BŪDU, APGAUDINĖJANT rinkėjus? Kiek tai gali likti NEBAUDŽIAMA?
  Kam buvo Sąjūdis, jeigu dabar Seimo pirmininko kalba niekuo nesiskiria nuo LKP CK instruktorių bei sekretorių kadaise kabinėtų makaronų apie jų darbus „по просьбе трудящихся”? Bent jau taip pirmininkas save teisina – kad jam pateikus klausimą (su melagingu teiginiu!), rinkėjai susitikimuose balsuoja taip, kaip JIS SIEKIA…

 14. Žemyna:

  Na, štai, ir lenda nuogutėliai tikslai:
  Lenkijos politinis elitas planuoja JŲ Nepriklausomybės 100-čio proga išleisti NAUJĄ PASĄ. Jame – svarbiausi šalies istorijos laimėjimai – tarp jų LVOVO simbolis, o taip pat ir Vilniaus AUŠROS VARTAI.
  Apklausti piliečiai 14000 balsų parėmė tokį pasą su iškilmingu okupacijos paminėjimu… 🙁
  Šiais laikais, kai kitos valstybės kratosi ir gėdijasi savo okupacinės praeities, smerkia ją, Lenkijos elitas ja didžiuojasi, į tautos vizitinę kortelę iškelia.. Tai ar dar reikia klausti, kodėl ligi šiol taip ir nepasmerkė tarpukario „žygdarbių” Lietuvoje, kodėl niekada tiesiai ir garbingai neatsakydavo į žurnalistų klausimus dėl pasmerkimo?…
  Štai ir aiškėja, kodėl taip uoliai jų įgeidžius tenkina SS, 2K, LG bei 70 „pašauktųjų” ir pasirašiusiųjų… Juk reikia savo ateitimi pasirūpinti 😉 Ar ne iš čia ir p. Pranskiečio uolus pritarimas QWXintiems pasams? Beje, jie ir patys sakė, jog TAI TIK SANTYKIŲ GERINIMO PRADŽIA 🙁
  Ar ne iš čia dosnios SS dovanos lenkams (vienuolynas)? Ar priedas prie šios dovanos bus ir šis mielas „mažmožis” – Aušros vartai? Gal jau ieško popieriaus dovanėlei supakuoti? Labai gražu kaimynams jų Nepriklausomybės 100-čiui ką nors vertingo padovanoti, ar ne? Taip objektas po objekto, principas po principo dovanų, ir SS aktyviai prisidės prie taikios, tyliai VALDŽIOS RANKOMIS įgyvendintos slankiosios reokupacijos. Jam patinka stipresniam ir įžūliam pasitarnauti? 🙁

 15. lyvis:

  „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“: Piliečių diskriminacijos išvengsime tik priėmę latvišką asmenvardžių rašybos variantą (38). Kokia nasąmonė. lyvis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: