A. Lapinskas. Baikime lenkams dalinti nepagrįstus pažadus (77)

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

Anatolijus Lapinskas | Asmeninė nuotr.

„Lipti ant grėblio yra dalies mūsų aistra, bet tai pagydoma“, – teigia žinomas laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis, kalbėdamas, tiesa, visai kita tema, nei šiame straipsnyje, tačiau mintys apie grėblį ir aistrą tinka ir šiuo atveju.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, su teisingumo ministre Milda Vainiūte aptaręs siūlomus projektus dėl asmenvardžių rašybos pasakė, kad įstatymą Seimas turėtų priimti artėjančioje rudens sesijoje ir kad „siūlomas įstatymas atvers kelią originalias pavardes pagrindiniame paso puslapyje rašyti ir vietos lenkams“. Pasakyta tariamąja nuosaka ir būsimuoju laiku, bet šiaip ar taip, tai yra PAŽADAS, beje prieštaraujantis dviem Lietuvos teisės aktams.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadai (2017 05 22), kur suabejojama, kad jeigu įstatyme minimas „dokumento šaltinis įrodo, kad asmuo arba jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo kitos užsienio šalies pilietybę, neaišku, kokiems asmenims LR asmens dokumentuose būtų suteikiama teisė vardus ir pavardes rašyti ne lietuvių kalbos rašmenimis ir kiek tokių asmenų būtų, todėl nėra galimybių įvertinti, kokį poveikį tokios teisės realizavimas galėtų daryti lietuvių kalbai ir jos vardynui“. Taigi, minėtas kelias nėra atvertas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 481 (2017 06 19), kur aiškinama, kad įstatymas, pagal kurį Lietuvos Respublikos piliečio teisė vardą ir pavardę rašyti nelietuviškais rašmenimis siejama su asmens ar jo protėvių turėta užsienio valstybės pilietybe, gali sudaryti prielaidas Lietuvos Respublikos piliečius nevienodai traktuoti pagal jų kilmę ir pažeisti konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą. Tokiu būdu toks įstatymas irgi jokių kelių neatvers.

Lietuvos valdžios pažadų dalijimas lenkams esą įstatymas jiems „atvers kelią“ yra tasai grėblys, ant kurio užlipus susilauksime nepageidautinų pasekmių. Pirmiausia, aišku, iš Lenkijos pusės, kuri gaus eilinę progą šaukti „jūs visą laiką tik žadate gerinti Lietuvos lenkų padėtį!“, nors įrodyti, kuo ji bloga niekaip neišeina. Žinoma, pastovias pretenzijas, skundus, grasinimus dėl neva lenkų diskriminacijos Lenkija Lietuvai nuolat reiškia ir be V. Pranckiečio pažadų, bet jie įpila dar daugiau žibalo į Lenkijos įžūlių užsipuolimų ugnį. Ar reikia ją kurstyti?

Viktoras Pranckietis | Alkas.lt, A. Sartanaviciaus nuotr.

Viktoras Pranckietis | Alkas.lt, A. Sartanaviciaus nuotr.

Europos Sąjungoje nėra kito pavyzdžio, kad dėl valstybės tautinių mažumų politikos, neva dėl mažumų diskriminacijos kiltų tokia kitos valstybės permanentinė neapykanta kaip kad Lenkijos valdžios Lietuvai. Tai, ačiū Dievui, dar ne karštasis, bet jau beveik 30 metų šaltasis karas. Šalia ES tikras karštasis karas vyksta Donbase, oficialia konflikto priežastimi Rusijai įvardijant irgi neva buvusią diskriminaciją – rusų Kryme ir Donbase. Aišku, tikroji karo priežastis čia yra Rusijos imperialistinės užmačios. Tikėkime, kad Lenkija tokių neturi. Tuomet kokias turi?

Grįžkime pas V. Pranckietį ir M. Vainiūtę. Seimo pirmininkas paaiškino neišmanėlei tautai:  „ministerija pritarė variantui, kur susituokusiems, užsieniečiams ir vaikams, su tomis raidėmis pagrindiniame puslapyje. Antrasis variantas, kad su visais diakritiniais ženklais tik antrame puslapyje, pirmame paliekant transkripciją, šitam variantui ministerija nepritarė. Man buvo gera išgirsti, kad ministerija pritaria variantui, kurį mes ir teikiame, pagal lietuvių kalbos komisijos išvadą“.

Mildą Vainiutė ir Dalia Grybauskaitė | lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Mildą Vainiutė ir Dalia Grybauskaitė | lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Čia reikėtų žmoniškai paaiškinti, nes iš tokio, BNS surašyto jovalo sunku ką nors suprasti. Dėl pirmojo įstatymo ministerija pritarė, kad 1. Užsieniečiams, įgijusiems LR pilietybę, vardai ir pavardės LR dokumentuose jų pageidavimu įrašomi lotyniško raidyno rašmenimis pagal dokumento šaltinį – kitos valstybės  asmens dokumentą. 2. Su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio LR piliečio, taip pat jų vaikų pavardės gali būti rašomos lotyniško raidyno rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Dėl antrojo ministerija nepritarė asmens vardo ir pavardės rašymui nelietuviškais rašmenimis paso kitų įrašų skyriuje, nes tai neprilygsta asmens tapatybės įrašui pagrindiniame paso puslapyje.

Alkas.lt koliažas.

Alkas.lt koliažas.

V.Pranckietis džiaugėsi toliau: „Man buvo gera išgirsti, kad ministerija pritaria variantui pagal lietuvių kalbos komisijos išvadą“. Tik užmiršo paminėti, kad iš pradžių ministerija atmetė abu  projektus, bet politiškai paspaudus ministeriją, vienam iš jų buvo pritarta. Tačiau apie jokį „kelio atvėrimą“ lenkams įstatyme juk nekalbama, čia tik Seimo pirmininko improvizacija. O ministerija dar atviravo: „nepritarimas abiems projektams  formaliąja teisine prasme gal ir teisingas, bet politine prasme neteisingas. Tai ne teisininkų sprendimas, bet Vyriausybės“.

Deja, toliau klausinėjamas Seimo pirmininkas klimpo dar toliau. Dėl tų pačių lenkų jis aiškino, kad „tai yra normalus žingsnis link vietos lenkų ir jie taip pat gali įrodinėti savo raidžių buvimą pasuose ir originalios pavardės rašymą“. „Atsiradus įstatymui, poįstatyminiai aktai nustatys, kurie dokumentai bus priimtini ar nepriimtini. Tarkime, vietos lenkas, kurio tėvai prieš tai buvo ne Lietuvos piliečiai, nes prieš karą buvo Lenkijos dalis. Jei jie susituokė tada, jei jų palikuonys yra šitie žmonės – kokia problema (dėl rašybos), tik reikia pateikti dokumentus“.

Deja, problema yra ir nemaža. Pirmiausia neaišku, kas yra toji originali pavardė? Kaip pagrindą rinktis „lenkų laikų” dokumentą tam originalumui įrodyti yra visiškas naivumas. Prieš karą jokių lietuviškų pavardžių įrašų Vilniaus krašte niekur nebuvo, nei bažnyčiose, nei  civiliniuose dokumentuose. Pvz., radus kuriame nors archyve pavardę Edward Filipowicz, nereikėtų galvoti, kad tai „tikras“ lenkas. Taip lenkų okupacijos laikotarpiu vadintas  Vilniuje gyvenęs žinomas muzikas Eduardas Pilypaitis. Tokių atvejų buvo tūkstančiai.

Čia galima būtų remtis tam tikros analogijos turinčia Lenkijos praktika, kur, pvz., vietovardžiai mažumų kalbomis jos teritorijoje negali būti sugrąžinti, jeigu jie buvo suteikti 1933-1945 metais Trečiojo Reicho ar Sovietų Sąjungos, t.y. okupacinių valdžių. Tokia nuostata užfiksuota Lenkijos tautinių mažumų įstatyme.

Matyt, tokios nuostatos reikėtų laikytis ir Lietuvoje – nepripažinti pavardžių dokumentų, išduotų okupuotose ir praradusiose Lietuvos jurisdikciją teritorijose, turiu minty 1938-1945 Klaipėdos kraštą ir 1920-1939 Vilniaus kraštą, kuriuose lietuviškos pavardės, nieko neatsiklausiant, buvo ištisai vokietinamos ir lenkinamos.

Pasityčiojimo iš pavardžių būta ir kitur. Štai lenkai suskaičiavo, kad vien Gdanske Vokietijos valdymo laikais nuo 1874 iki 1944 metų buvo valdžios pakeista 24 810 lenkų pavardžių. Jos buvo keičiamos į vokiškus variantus. Vilniaus krašte lenkai neatsiliko, kiek lietuvių pavardžių čia buvo sulenkinta, gaila, niekas neskaičiavo. Neatsilieka ir dabar, Punsko-Seinų krašte tikra lietuviška pavardė tapo retenybe.

Vis dėlto klausimas kitoks: kodėl Lietuva ėmėsi tų pavardžių? Nemažai žinomų Lietuvos lenkų aiškina, kad pavardės nėra svarbiausias dalykas, jiems pritaria ir blaiviau mąstantys Lenkijos inteligentai. Mintis, kad tuomet pagerės mūsų šalių santykiai vėlgi naivi. Lenkijos „vanagų“ pretenzijų, jų beveik 50 pozicijų, vis tiek nesumažės. Pvz., anksčiau pirmaeilis reikalavimas buvo lenkiškas universitetas, tai dabar, kad kiekviename kaime būtų lenkiška gimnazija… 

Nei dėl Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos lenkų, kurių pavardės pasuose turi ir lotynišką variantą, bet ne lenkiška maniera, Lenkija nekelia jokių pretenzijų, o Latviją vadina netgi pavyzdine lenkų atžvilgiu šalimi. Lietuva nekelia pretenzijų dėl sulenkintų Lenkijos lietuvių pavardžių, manydama, kad tai individualus ir gyvenimo praktikos padiktuotas reikalas.

Kalbėjausi su baltarusių lenkais dėl jų pavardžių, jie jas rašo pagal oficialią, taigi anglišką transkripciją. Rašyti lenkiškai? Negalima, taip pažeisime įstatymą…

Ką reikėtų daryti Lietuvai? Man rodos, užtektų įrašyti į 1991 metų nutarimą nuostatą dėl į užsienį nutekančių Lietuvos nuotakų (o gal nereikėtų ir jos) ir nesikankinti su naujais įstatymais. Tuo labiau nesiimti politinio spaudimo dėl pavardžių rašybos. Kalbos komisija yra aukščiau už bet kokią politinę valdžią: „Caesar non supra grammaticos“ – Cezaris (cezaris, ciesorius, imperatorius) nėra aukščiau už gramatikus (kalbininkus)!

O Lenkijai? Su pretenzijomis dėl Lietuvos piliečių pavardžių rašybos kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją – Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .

77 komentarai

 1. Vilnietis:

  Jo… Rinkome “valstiečius”, o išrinkome kažkokius nevispročius… Pasak klasiko, “kažkas blogai toj danų karalystėj”… 😭

 2. Kodėl lapinskai mums čia perša išmįslą, kad anie, būk, – lenkai?
  Gal todėl, kad pačių vardai nelietuviški?

  • Tvankstas:

   ‘tikras lietuvi’, vardas Anatolijus, graikiškai Anatolios, yra kilęs nuo Anatolijos, geografinės srities, kuri apima didžiąją dalį šiandieninės Turkijos.
   Krikščionims yra Šv. Anatolijus.
   Tėvai davė savo sūnui krikščionišką vardą pagal šventojo vardą, tikėtina, gimusį per vardadienį.
   Nejaugi pačiam nežinoma, kad ir Jonas, Augustinas, Antanas, Petras, Sergejus, Povilas, ir dar daugybė vardų yra graikiškos, liaudyniškos, hebrajiškos kilmės.
   ‘tikras lietuvi’, ramiai galima miegoti ką nors aplojus ? Kaip vadinasi šita sielos negalia ?

   • Nieko daugiau tau nesakysiu, bet pats žinai ko esi vertas:
    kartais tie vardai būna visai nesusiję su kilme ar kultūra, kurioje žmogus gyvena, bet būna ir kitaip.
    Kaip tik pastarieji ir padėjo putleriams paimti Ukrainos dalį.

    • Tvankstas:

     Kembly/tikras lietuvi, ko gi taip nervintis tenka dėl mano rašinių ?
     Man teko laimė apsiginti nuo šešių girtų ir apkvaitusių narkomanų, siekusių dėl 20 ar 50 eurų mane užmušti.
     Jeigu taip aš pačiam nepatinku, tai galiu palinkėti būti užpultam kelių girtų ir narkotikais apkvaišusių, liksi gyvas, pasišnekėsime, pačiam teks suprasti, ką tai reiškia.
     Niekas nuo jų nėra apdraustas ar apsidraudęs, ir tai gali ir atsitikti bet kuriuo paros metu, bet kada, bet kur.
     ‘Chevron’ šefas atvažiavo su žmona į Briuselį, išėjo pasivaikščioti vidury dienos centre, ir, kad plėšikai pavogtų žmonos rankinę, nušovė vyrą.
     Dar labiau linkiu, kad tai atsitiktų kam nors iš paties šeimos narių, tada tikrai turėsime apie ką pasikalbėti bet kuriuo atveju.
     Ar tik nebūsi tada pirmuoju savanoriu į ‘Mirties eskadroną’ Filipinų prezidento Rodrigo Dutertės pavyzdžiu jau Lietuvoje ?
     Galima pasiskaityti ir N. Testamente apie mušimą geležinėmis lazdomis, ką R. Duterte ir daro.
     Labai jau teisingas paties supratimas visiems aiškinti, bet prieš aiškinant bent žinoti reikia.
     Kembly/tikras lietuvi, čia spausdinami straipsniai ir vykstantys pokalbiai nukreipti prieš liberalmarksistinius ‘progresus’.
     Viena iš ‘naujo žmogaus’ kūrimo dalių yra legalūs narkotikai.
     Man būnant Nyderlanduose tai teko patirti savo kailiu, kautis dėl savo gyvybės su šešiais užpuolikais.
     Man teko patirti teisėsaugos klastotes, kai besąlygiškai nieko neatsimenantys narkomanai yra teisūs.
     Kembly/tikras lietuvi, pačiam žinoma ir visuotinai žinoma, kad Vytautas Didysis Žalgirio mūšyje pats kardu mojavo, nukirto nemažai kryžiuočių, gynė Lietuvą, savo karalystę.
     Davatkiška (fariziejiška, hipokritiška) yra, kai blaiviam žmogui neleidžiama net mintyse paties gintis nuo užpuolikų, progreso nešėjų.
     Kur paties nuoseklumas, kodėl pats ne už narkomanų neribotas laisves siautėti apsvaigus, plėšti, daužyti ir užmušti žmones ?
     Kodėl pačiam byra tiek krokodilo ašarų, kad manęs neužmušė narkomanai ?
     P.S. Statistika pagal atliktus tyrimus JAV, Norvegijoje, Nyderlanduose – apie 18 nuošimčių nuteistųjų myriop ar iki gyvos galvos yra nekalti.
     9-12 nuošimčių nuteisti nuo 5 iki 20 metų yra nekaltai nuteisti.
     Šiuo metu apie didžiojoje dalyje tokių bylų nėra panaudoti ir sulyginti DNR ir daktiloskopiniai tyrimai, žmonės nuteisti ir sėdi įvairių šalių kalėjimuose be šių tyrimų.

 3. Getas:

  Kokie profesoriai pranskiečiai silpni istorijoje, politikoje, teks apkaltą surengti už Konstitucijos ir priesaikos laužymą. IŠ viso, vadinamas mūsų elitas nepriaugęs valdyti valstybę – tai kitų užgaidų vykdytojai, nesugebantys diplomatiškai pasiųsti iniciatorius su trim raidėm į vieną vietą.

 4. Ponas Autoriau:

  na, negali garbieji 2K su palyda nebūti pirmūnai! Jie pratę persistengti bepataikaudami svetimų parapijų „ganytojams”… Poreikis įsiteikti ponui jiems jau į kamienines ląsteles įaugęs…
  O tokio didelio foninio triukšmo aplinkybėmis negi galėtų praleisti progą nepastebimai po kilimu savo suderėtą „paslaugą” įstumti? Jau geriau tėvas nuo stogo, negu suderėto netekti …
  Stebina ir vienas gamtosaugininkas: kaip ligi šiol jis nesugretino įsileistos invazinės augmenijos poveikio su įgyvendintų jo pažadų dėl svetimvardžių poveikiu?
  Gal reiktų išvykos į gamtą, kad pasigrožėtų čia tarpstančio Sosnovskio barščio laukais? Ar jų vaizdas gamtininkui dar primintų Lietuvos laukus? O ar iš LT santykių su kaimynais istorijos neprisimena, kaip pasisuko gimtosios kalbos reikalai, kai svetima kalba prabilo ir rašė tautos diduomenė? Į kapus jie atgulė jau nebe savo tėvų pavardėmis, o „teisingai” perdarytomis. O mums dar ir dabar pirštu į jų antkapius bado, liepia nesispyrioti, imti iš to meto „pažangų” pavyzdį …

  • Įdomu tai, kad prieš kokius 25 maždaug metų Sosnovskio barčių sėklas pardavinėjo sodininkų parduotuvėse ir netgi pas mane yra šalia tualeto dėl minkštų ir didelių lapų.
   Bandžiau išnaikinti – vis atgimsta ir nors tu ką.
   Įdomu kas įvežė?

   • Žemyna:

    Ir barštis dėl tokio panaudojimo neįsižeidžia?! – Pons Balsys turėtų plačiau paskleisti tamstos patirtį, paskelbti ją pačiu ekologiškiausiu švarinimosi būdu ir pakviesti visą tautą net daugiabučių tualetuose tik barštį naudoti :).
    Kaip jis atsirado? Anų laikų valdžia „nepasirinko saugaus pašarų kolūkių galvijams auginimo būdo”, liepė visoms respublikoms įsivežti truputį šio pažangaus augalo ir sudaryti jam sąlygas tarpti. Taip svetingai sutiktas jis ir stengiasi…
    Tačiau niekam neateina į galvą palyginti „trupučio” svetimų rašmenų įsileidimo į raštvedybą su SB įsileidimo į mūsų laukus padariniais, nesuvokia, ką reiškia „truputį įsileisti”.
    Kaip Sąjūdžio laikais sakyta, „truputį nėščių” nebūna. Žala bus padaryta VISIEMS – ir valstybei, ir dirbantiems su registrų duomenynais, ir kitaip susiduriantiems su asm. dokumentais (pradedant gimdymo namais bei v. darželiais), ir patiems pasų turėtojams.
    Dabar VISOS – lietuviškos ir ne – pavardės rašomos valstybine k. tiksliai pagal skambesį (t.y., kiekvienas, taip pat ir paso turėtojas, gali tiksliai ją ištarti, nes rašymo būdas atspindi jos skambesį).
    Pagal 2K projektą nelietuviškos pavardės bus NUTAUTINTOS, ir niekas nežinos, kaip jas tarti. T. y., kiekvienas ją tars, kaip išmano, o iš klausos nemokės užrašyti. Per tai bus labai daug painiavos visose gyvenimo srityse. Gerai, jei be tragiškų padarinių. Nes nutautintų vienodai rašomų pavardžių bus daug daugiau, negu įprastai valstybėje būna pasikartojančių pavardžių.
    Sukvieti į vieną vietą visus vienodai užrašytos pavardės nešiotojus, ir nežinai, kaip į kurį kreiptis. Nes kiekvieno pavardės skambesys, tautybė, kilmė skirtingos, o įrašas pase NIEKO nesako – nei kaip jį originaliai atrodo, nei kaip ji originaliai skamba.
    „Talkos” (latvišku) būdu užrašytos pavardės rodo viską – ir kaip skamba, ir kaip originaliai rašoma. Taigi, pašalina asmenų painiojimo galimybę. Valstybėje nelietuviška pavardė niekam nekelia sunkumų (ir nekelia susierzinimo dėl keliamų sunkumų), nes raštvedyboje naudojami tik įrašai valstybine k., o emigravus į bet kurį užsienį, originalo įrašas padės ją ir užsieniuose kuo arčiau originalo rašyti, jei tapsite tos šalies piliečiu…

 5. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  O man labai gaila, kad geras žemės ūkio specialistas, patapęs Seimo pirmininku, tai yra TREČIUOJU pagal rangą Lietuvos ”načalniku”, džiūgauja, galįs išduoti Lietuvą. Net komunistas Juršėnas nebūt taip sukompromitavęs šio posto.

  • Tiesiog žmogelis, niekada nesidomėjęs politika, įsivaizduoja, kad čia gali daryti bele ką, nors čia veiksmų pasekmės gali būti valstybei pražūtingos – nepalyginsi su bandymais sode, kur, jei vienaip nepasisekė vienais metais, tai kitais metais gali daryti kitaip ir pasiekti tai, ko nori.
   Vienžo:
   Lietuviais esame mes gimę,
   Lietuviais norime ir būt!
   Lietuvą gavome užgimę,
   Jai ir neturim leist pražūt!

 6. Žmogus:

  Jooo ,man regis Pranskietis dar daug priskaldys malkų.Taip įsijautė į Seimo Pirmininko rolę, kad nebejaučia atsakomybės.Kaip kvalifikuotas profesorius labai protingai galėtų pasakyti: šitą klausimą sprendžia Lietuvių kalbos komisija ir taškas. O dabar kiekvienas stengiasi prikišt savo purvinus nagus prie lietuvių rašybos naikinimo.

 7. Žmogus:

  Jau vien tai, kad tokie klausimai sprendžiami Lietuvos Nepriklausomybės laikais rodo ,kokius “činovnikus”mes turime.

  • Vilnietis:

   Taigi jie vadovaujasi draugo V.Lenino “neklystama tiesa”, kad kiekviena virėja gali valdyti valstybę! 😂

   • V.I.Leninas buvo teisus – bet kas gali valdyti valstybę, bet tam turi įgyti reikiamų žinių.

    • Vilnietis:

     Leninas buvo išsigimėlis ir sifilitikas, nuo ko ir mirė. 😁

      • Vilnietis:

       Raides pažįsti? Jei norėsi – susirasi ir perskaitysi. Aš tau nesu informacijos biuras. 😄

      • Tvankstas:

       Gal laikas baigti mento manieras, kai kitų žmonių kaltė yra nuosekliai viską išaiškinti, o pačiam tik tyčiotis.
       Vokietijos prostitutė Domenica yra parašiusi savo atsiminimuose :’labiausiai iškrypusio sado-mazochistinio sekso yra ištroškę teisėsaugininkai : prokurorai, teisėjai, policininkai, advokatai, matyt, tik taip gali pasitenkinti, kai žmones kankina, tyčiojasi ir lemia jų likimą’.
       Jei nėra kas veikti sėdint namuose, tai ar būtina kabinėtis prie kiekvieno, siekiant išsineršti bent su interneto pagalba kas dieną ir kas vakarą.

       • Vilnietis:

        Žinai, Tvankstai, kažkas iš komentatorių tą “tikrą lietuvį” iššifravo. Neaišku, kam jis dirba, bet aišku, kad jis – buvęs milicininkas. O mentas, kaip sakoma, ir Afrikoje yra mentas… 😆

        • Tvankstas:

         Dėkui už patvirtinimą.
         Pagal ‘tikro lietuvio’ elgesį – tai daugiametė mento patirtis, kai užsisėda iš žmogaus išmušti prisipažinimą, kiek suprantu, tai, tikėtina, ne vienam įtariamajam bananu per šonkaulius ar padus važiavo.
         Labiausiai prajuokino, kai J. Vaiškūno prašė spausdinti jo straipsnius anonimiškai, mat, atseit, jam (‘tikram lietuviui’) grąsinę mirtimi, tai ryškus mento bruožas – dėl savo kailio iškart prileidžia kelnes.
         Apgailėtinas ‘tikrasis lietuvis’, internetinis monstras sau ir menkystėlė kitiems, žinia, tylintis asilas atrodo protingas.

         • Kiekvienas sprendžia pagal save.
          O aš ir nesisiūliau rašyti straipsnių – tai Vaiškūnas to pageidavo.
          Milicijos – policijos nemėgsta žulikai – su kuo jus ir sveikinu.
          Nors, tiesa, pats sakaisi sėdėjęs už žmogžudystę.

          • Tvankstas:

           J. Stalino mylimas prokruroras A.Vyšinskis pagarsino dogmą : ‘duokite mums žmogų, o straipsnį mes surasime’.
           Mano atveju gyniausi nuo šešių girtų ir apkvaišusių narkomanų, vienas iš jų labai norėdamas man suknežinti galvą, nusidūrė pats užkritęs ant peilio, tai labai retas atvejis, keli per šimtą metų pasaulyje, Nyderlanduose dar niekada taip neįvyko. Teisėsauga klastojo duomenis, naikino įkalčius, trečiojo tyrimo metu top-tyrėjas Frank van der Goot nusikalbėjo iki tiek, kad tada vertinant jo nuomonę, gaunasi, kad policininkai išrengė ir nudūrė sužeistąjį.
           Iki šiol net nėra panaudota jokia daktiloskopija, DNR, mano ir aukos rūbai, nuosprendis parašytas be viso šito.
           Kiek įgijau patirties, tai bet kurį žmogų galima paimti iš lovos ir nuteisti už žmogžudystę, išprievartavimą ar kurį kitą sunkų nusikaltimą.
           Jei Ivan Susanin nuvedė į pelkes užpuolikus, tai didvyris, jei Vytautas Didysis mosavo kardu ir žudė kryžiuočius, tai didvyris, na, o jei aš gyniausi nuo šešių liberlamarksistinio ar rock žvaigždžių ( The Beatles, The Rollingstones,…) gyvenimo būdo nešėjų ir dar vienas nešėjas krito drąsiųjų mirtimi už narko-sodomitinį rojų siekdamas mane išbuožinti 20 ar 50 eurų – tai aš kaltas ?

          • Tvankstas:

           Statistika pagal atliktus tyrimus JAV, Norvegijoje, Nyderlanduose – apie 18 nuošimčių nuteistųjų myriop ar iki gyvos galvos yra nekalti.
           9-12 nuošimčių nuteisti nuo 5 iki 20 metų yra nekaltai nuteisti.
           Šiuo metu apie didžiojoje dalyje tokių bylų nėra panaudoti ir sulyginti DNR ir daktiloskopiniai tyrimai, žmonės nuteisti ir sėdi įvairių šalių kalėjimuose be šių tyrimų.

          • O peilį dėl ko nešiojais?
           Iš anksto, piauniai, taikeis kam tai įsmeigti? 🙂

          • Tvankstas:

           Pasiruošimas mane nužudyti vyko 8 valandas, mane sekė, tarpusavyje bėgiojo su pistoletu, porai valandų prieš įvykį išlaužė duris, pusvalandžiui prieš įvykį atvirai pasakė – ‘išeik, užmušiu’, turėjau eiti nusišlapinti laukan, sekėjas pranešė…
           Tai turėjau paklusti : ‘tu, senas k…. ant kelių man b… čiulpsi’, tai klauptis ir čiulpti ar eiti laukan ir jei būsiu užpultas gintis, kad pasitraukčiau į miesto pusę (iš kaimo), turėjau paklusti šešių 20-30-mečių gaujai būdamas 50-metis, visiems žviegant ‘užmušt jį’.
           Ką turėjau daryti ? Kalbėti ant kelių ‘Marija malonės pilnoji’ ?

          • Reikėjo skambinti į policiją.
           O ne eiti į kontaktą.
           Ir dėl ko tarp jūsų kilo konfliktas?

 8. liudas vasaris:

  viskas gerai, tik venkim klaidų: ne “Vainiūte”, o “Vainiute” ir t.t. Kur Kamblio sargyba?

 9. Baik rašyti apie tuos lenkus – turime ir kitų kaimynų ir kitų problemų.

 10. Algimantas:

  Trenk, Perkūne, politikus, kurie kiša nagus prie kalbos reikalų!

 11. Žemyna:

  O ką, jei Autorius tiesiai šviesiai antraštėje ar pabaigoje parašytų:
  Gana savo prakeiktu nuolankumu kaimynams ragus auginti…

 12. Žemyna:

  Na, štai, ir lenda nuogutėliai tikslai:
  Lenkijos politinis elitas planuoja JŲ Nepriklausomybės 100-čio proga išleisti NAUJĄ PASĄ. Jame – svarbiausi šalies istorijos laimėjimai – tarp jų kažkas iš LVOVO, o taip pat ir Vilniaus AUŠROS VARTAI.
  Šiais laikais, kai kitos valstybės kratosi ir gėdijasi savo okupacinės praeities, smerkia ją, Lenkijos elitas ja didžiuojasi.
  Tai ar dar reikia klausti, kodėl ligi šiol taip ir nepasmerkė tarpukario „žygdarbių” Lietuvoje?…
  Ir aiškėja, kodėl taip uoliai jų įgeidžius tenkina SS, 2K, LG ir 70 „pašauktųjų” ir pasirašiusiųjų… Juk reikia savo ateitimi pasirūpinti 😉
  Ar ne iš čia dosnios SS dovanos lenkams? Ar kita dovana bus Aušros vartai? Gal jau ieško popieriaus dovanėlei supakuoti? Labai gražu kaimynams jų Nepriklausomybės 100-čiui ką nors vertingo padovanoti, ar ne? Taip objektas po objekto dovanų, ir SS aktyviai prisidės prie taikios, tyliai VALDŽIOS RANKOMIS įgyvendintos slankiosios reokupacijos.
  Ar ne iš čia ir p. Pranskiečio uolus pritarimas QWXintiems pasams?
  Beje, apie šios dienos R. Jasiulionio ir Pranskiečio sužibėjimą Žinių radijo laidoje skaitykite apatinį komentarą „DĖMESIO” po str. „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“: Piliečių diskriminacijos išvengsime tik priėmę latvišką asmenvardžių rašybos variantą

 13. Buvęs rinkėjas:

  Tokio Seimo pirmininko dar neturėjome – galima pasakyti, kad jau pripažino 1920 metų Lenkijos okupaciją su visais jos padariniais. Ar dar liko tautiškų istorikų, kad paaiškintų vargšui pirmininkui, kad Lenkija sulaužė Suvalkų sutartį, kad klastingai Želigovskis su ginklais ir kariuomene užėmė trečdalį Lietuvos, kad Armijos krajovos kariai šaudė lietuvius vien už tai, kad jie lietuviai (Dubingių žudynės), kad Lenkija okupavusi Vilniaus kraštą uždarė lietuviškas mokyklas, skaityklas, išmetė iš darbo lietuvius, juos persekiojo, dauguma turėjo pasitraukti už okupacinės linijos, kad lenkų kunigai gimusiems vaikams rašė lenkiškas pavardes, gimimo metrikuose tautybę rašė “lenkas” arba braukė brūkšnį ir t.
  Pirmininke – išmok Lietuvos istoriją ir pažiūrėk kaip Lenkija gina ir saugo savo tautišką valstybę, net ES nebijo. Gal pirmininkas nežino, kad jokie Europiniai ar tarptautiniai dokumentai nereikalauja rašyti pavardžių kitaip ir leidžia rašyti lietuviškai. Tą įrodė Latvija, kuri neleidžia rašyti kitais rašmenimis ir laimėjo visus europinius teismus.
  Tai dėl ko stengiatės? Dėl Tomaševskio? Lenkai tikrai nebalsavo ir nebalsuos už jus, o pagrindinė tauta – lietuviai nusisuks nuo Jūsų. Ar Jums nerūpi lietuvių tautos nuomonė? Ar jums nesvarbūs tūkstančiai parašų dėl rašymo tik valstybine kalba? Nejaugi?

  • Žemyna:

   Yra visgi „savarankiškų protų”:(
   Štai dabar „IQ presingas” per LRT Kultūrą. E. Aleksandravičius su G. Subačiumi šneka apie tai, kad savo kalbos teisės išlikti gynimas – tai ir provincialumas, ir atsilikimas, ir gynybinis kompleksas, atsineštas iš sovietmečio, ir kone rasizmas…
   Liepia iš anglų mokytis, kurie „leidžia” kiekvienam savaip kalbėti.
   Net ir to p. Subačius nesuprato, kad kitaip, bet tikrai rūpinasi ir neskatina VISUR VIEŠAI kalbėti bet kaip ir bet ką. Yra sferų, kur nevalyva kalba netoleruojama.
   Nesuprato, kad taisyklės tam yra, kad geriau susikalbėtume, kad patys neiškreiptume savo minties, ir ją girdintieji suprastų neiškreiptai. Kad kalbos netaisyklingumu netrukdytume klausantiems mus teisingai suprasti.
   Nepagalvoja, kad tie patys išmintingieji anglai, pasėję savo kalbą visose buvusiose kolonijose (Amerikoje, Australijoje, Azijoje, įv. salose), ir tuo pasiekę, kad šia kalba, kaip kasdiene ar net oficialia, kalbėtų ir rašytų tiek žmonių, kiek gal pasaulyje yra kinų, tai štai tie patys anglai, jei JŲ KALBA KALBĖTŲ TIK TIEK, kiek liko lietuvių, lygiai taip pat pultų jos ginti, saugoti nuo dar didesnio sužargonėjimo, nuo dar didesnės hibridizacijos, kuri neišvengiamai randasi tautoms ir jų kalboms kryžminantis… Juolab, jei jų kalba būtų panašaus senumo, tiek visko savyje išsaugojusi, nežiūrint tam itin nepalankios istorijos.
   Nesuprato, kad būtent tai ir yra didžiausia senųjų kalbų vertybė, kad jos išsaugotos palyginti nedaug pakitusios! Jaunutėlės ir „modernios” jos nebūtų niekam įdomios, nes būtų tuščiavidurės, kaip iškamšos.
   Tačiau šie ponai įsivaizduoja kone Dievai esą, vėl sujungsiantys visą žmoniją visiems viena kalba. Bent jau tokiu jaučiasi laidos vedėjas ir demonstruoja tai savo arogantiška baigiamąja šypsena, kuria rodo, kaip jam mūsų, kvailių, gaila.
   Net Majakovskis žinojo – jei Danguje įžiebiamos žvaigždės, tai būtent taip ir turi būti!
   Kaip turi būti viskas, kas DUOTA. Nes pasakyta: „Jums duota viskas, ko REIKIA”. Ir tik tiek duota, kiek reikia.
   Paniekinę tai, kas DUOTA, nes to REIKIA, gal ne tik sau pakenksime. Kaip kenkiame sau paniekinę, sumenkinę švarios, pagal mūsų IQ neperdirbtos, neiškraipytos gamtos, natūralių vyksmų joje reikšmę ir nutolinę ją nuo pirmapradės būklės…

 14. Vilnietis:

  Kažin, ar “Alkas” gali pasitvarkyti savo komentarų skyrius, kad jų neterštų savo blevyzgom visokie “tikri lietuviai” ir “kembliai”?… Tokie kaip “tikras lietuvis” ir “kemblys” yra arba provokatoriai, arba psichiniai ligoniai. Jie dažniausiai ne komentuoja straipsnį ar oponuoja straipsnio autoriui, o provokuoja kitus komentatorius betikslėms diskusijoms. Ar “Alkui” šito reikia? Nemanau. Jei nekontroliuosite savo komentatorių “opusų”, tai, manau, kad “Alko” reitingas labai greitai nukris kaip Rusijos rublio kursas.

 15. Žemyna:

  O kažkas juk sakė, kad Seimas nebaigs vien QWXėjimu:
  Susisiekimo ministerija planuoja retransliuoti lenkiškus televizijos kanalus

  delfi.lt/news/daily/lithuania/susisiekimo-ministerija-planuoja-retransliuoti-lenkiskus-televizijos-kanalus.d?id=75635415&com=1®=0&no=0&s=2&r=1294®=0#c128338846

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: