A. Zolubas. Lietuvos Komunistų partijos istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas (85)

Algimantas Zolubas | asmeninė nuotr.

Algimantas Zolubas | asmeninė nuotr.

Sakoma, kad kuprotą ištiesina tik grabas. Tačiau ne visi kupriai vienodi, nes visokių kuprų esama, todėl ne visus kuprius ištiesina grabas ir ne visų tiesinimui reikalingas grabas. SSRS, turėdama Komunistų partijos (SSKP) kuprą, ja pasidalino su okupuotomis šalimis, tarp jų, uždėdama Lietuvai LKP kuprą. 1989 m. pabaigoje LKP pati atliko kosmetinę operaciją – atsiskyrė nuo SSKP, tačiau ir po Nepriklausomybės atkūrimo iki 1990 m. gruodžio 8 d. dar vadinosi LKP, kol savo suvažiavime partija pakeitė pavadinimą ir pasivadino Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP). LKP nariai automatiškai tapo LDDP nariais, o 2001 m. sausį LDDP ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) susivienijo į vieningą LSDP. Taigi be kaltės pripažinimo, be atsiprašymo, išskyrus garbingai pasielgusį Seimo narį Česlovą Juršėną ir dar kelis, atsiprašiusius už komunistų nuodėmes, tebenešioja LKP kuprą, tik kitaip pavadintą. Kupros neatsikratė ir kitose partijose buvę LKP nariai.

Kupros nusimetimo link

Vykusios išorinės metamorfozės metu vidinio apsivalymo, savo praeities vertinimo, išskyrus atmetimą LKP ant SSKP platformos, iš tikrųjų neįvyko, nes nariai, išskyrus naujus, liko buvę LKP nariai. Kadangi jie turėjo patirtį vadovauti ir valdyti, paveldėjo iš LKP „partijos auksą“ ir kitokį turtą, jos įsišaknijusią ideologiją, LSDP buvo „pasmerkta“ tapti valdančiąja.

Lietuvos Komunistų partija – politinė partija, veikusi 1918–1991 m. kaip sudedamoji SSRS Komunistų partijos (iki 1952 m. vadinosi VKP(b); po 1952 m. – TSKP) dalis. Ji buvo valdančioji ir vienintelė partija Lietuvoje sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.). Jos ideologija rėmėsi K.Markso, F.Engelso ir Lenino teorijomis. LKP vadovavo represinėms struktūroms, trėmimams į Sibirą, pokario metais LKP organizavo liaudies gynėjų (stribų) ir etatines saugumo formuotes kovai su Lietuvos partizaniniu judėjimu.

Kadangi Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nebuvo priimtas desovietizacijos įstatymas, etatiniai KGB darbuotojai atleisti-demobilizuoti kaip kariškiai, KGB parankinių neetatinių darbuotojų liustracija atlikta tik išpažintimi vienam VSD „kunigėliui“ su prisipažinusio asmens įslaptinimu, dešimt metų brendo reikalas įvertinti ir pasmerkti SSRS KP ir jos padalinį Lietuvos KP, kaip tautų genocido organizatorius.

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA), vienijanti 46 šalis, priėmė rezoliuciją, kurioje ryžtingai pasmerkė masinius žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus totalitarinių komunistinių režimų, ir pasiūlė buvusių bei esamų komunistinių partijų vadovams dar kartą įvertinti šių organizacijų vaidmenį bei padarytus nusikaltimus. Patirties Europos šalys galėjo semtis iš Lietuvos, 2000 metų birželio 12–14 dienomis Vilniuje pirmą kartą pasaulio istorijoje vykusio tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“. Jame dalyvavę 24 valstybių atstovai įsteigė Tarptautinį Vilniaus visuomeninį tribunolą. Jis teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertino komunizmo ideologiją bei nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas.

Naujoje ETPA rezoliucijoje vėl buvo akcentuojama, kad reikia tarptautiniu mastu pasmerkti totalitarinio komunistinio režimo nusikaltimus. Rezoliucijoje taip pat nurodoma, kad Centrinėje ir Rytų Europoje tarptautiniai totalitarinių komunistinių režimų padarytų nusikaltimų tyrimai niekur nebuvo pradėti, o jų sumanytojai ir vykdytojai nebuvo teisiami tarptautinės visuomenės, kaip tai buvo padaryta nacizmui. Kaip žinome, nacių vadeivos Niurnbergo tribunolo už žmonijai padarytas piktadarybes buvo nuteisti pakarti. Gaila, kad nėra tiesioginės aiškios nuorodos, kad tam tikros nacionalinės ar tarptautinės valstybinės organizacijos valstybiniu lygiu imtųsi tirti komunistinių režimų padarytus nusikaltimus. Taigi apie didžiausią pasaulio tragediją, per kurią prarasta 100 mln. žmonių, toliau nebuvo kalbama valstybiškai.

Metamorfozė

Susidaro įspūdis, kad kol nėra paskatos iš nukentėjusių valstybių, Europos šalys, parėmusios rezoliuciją, neketina išsamiai išnagrinėti šio klausimo ir priimti atitinkamų sprendimų. Didžiųjų valstybių ekonominis ir politinis elitas tuo nesuinteresuotas. Atvirkščiai, jis norėjo gerų santykių su Rusija, potencialia gamtinių išteklių tiekėja. Bendrauti su Rusija kur kas naudingiau negu su šalimis, kurios yra nukentėjusios nuo komunistinių totalitarinių režimų. Juk ne jie nukentėjo nuo komunistinių režimų.

Konferencija kuprą  įvardino ir pasmerkė, Seimas ją paliko

Praėjus 15 metų po tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ ir jo sukurto Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo, 2015 m. gegužės 22 d. Seimo Kovo 11-osios Akto salėje įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ir už rezoliuciją, smerkiančią komunistinį režimą, balsavo Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos (26 organizacijos), Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos bei sovietiniuose gulaguose kentėjusiųjų organizacijų atstovai.

Konferencija „Lietuvos gyventojų genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, atsižvelgdama į SSKP ir jos padalinio LKP nusikaltimų turinį, pobūdį ir mastą, remdamasi Konferencijos konstatuojama dalimi, nusprendė:

– įvardinti ir paskelbti SSKP ir jos padalinį Lietuvoje – LKP – nusikalstama represine organizacija 1940–1941 ir 1944–1991 metais, Lietuvos gyventojų genocido organizatore ir vykdytoja, tokią nusikalstamą veiklą pasmerkti;
– pakeisti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 99, 100, 104, 105, 106, 107,108, 114, 115, 118, 120, 122 straipsnių redakcijas ir nurodyti, kad už juose išvardintus nusikaltimus atsako ne tiktai Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti fiziniai asmenys, bet ir juridiniai asmenys;
– kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą Konferencijos sprendimą įteisinti Valstybės teisės aktu;
– siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei kreiptis į Europos Parlamentą dėl SSKP ir jos padalinio LKP, kaip tautų genocido organizatorių ir vykdytojų nusikalstamos veiklos politinio įvertinimo.

Nors visa medžiaga Seimui buvo perduota iškart po minimos konferencijos, tačiau tik po pakartotinų raginimų, 47 Seimo narių parašais inicijuotas 2016 m. birželio 9 d. posėdis įvyko.

Seimas atmetė opozicinės TS-LKD frakcijos inicijuotą rezoliucijos projektą, kad buvusi Lietuvos komunistų partija būtų pripažinta nusikalstama organizacija ir šalies gyventojų genocido vykdytoja. LKP kupra išliko.

Ne tik gyventi su kupra neturėtų būti jauku, bet ir, išeinant anapus, palikuonims palikti jausmą, kad jų senelis ar tėvas, močiutė ar motina kuproti grabe guli, – negeras palikimas.

O padėtį ištaisyti įmanoma, nesunku, tačiau dabar jau priedermė tų, kurie birželio 9 d. balsavo prieš arba susilaikė. Žinotina, kad tiesos, kaip ir šviesos, nuslėpti neįmanoma, todėl dokumentas su jais ar be jų, anksčiau ar vėliau bus priimtas.

Nešioti komunistinę kuprą ar atsitiesti, – besipriešinančių LKP pasmerkimui ar „stovinčių po medžiu“ – Seimo narių valioje.

Kas ir kaip balsavo Seime 2016 m. birželio 9 d.

Balsavo prieš: Mindaugas Bastys, Stasys Brundza, Sergej Dmitrijev, Arūnas Dudėnas, Edmundas Jonyla, Benediktas Juodka, Kirkilas, Jonas Kondrotas, Orinta Leiputė, Raimundas Markauskas, Albinas Mitrulevičius, Audrius Nakas, Antanas Nesteckis, Milda Petrauskienė, Darius Petrošius, Domas Petrulis, Raminta Popovienė, Giedrė Purvaneckienė, Vytautas Saulis, Algirdas Sysas, Eduardas Šablinskas, Jonas Varkala, Birutė Vėsaitė, Edvardas Žakaris,

Susilaikė: Virginija Baltraitienė, Juozas Bernatonis, Bronius Bradauskas, Petras Čimbaras, Kęstutis Daukšys, Larisa Dmitrijeva, Vilija Filipovičienė, Viktoras Fiodorovas, Vytautas Gapšys, Vydas Gedvilas, Petras Gražulis, Kazys Grybauskas, Gediminas Jakavonis, Vytautas Kamblevičius, Kęstutis Komskis, Vidas Mikalauskas, Gintautas Mikolaitis, Dangutė Mikutienė, Kristina Miškinienė, Andrius Palionis, Raimundas PaliukasRimas Antanas Ručys, Julius Sabatauskas, Ričardas Sargūnas, Valerijus Simulik, Valdas Skarbalius, Irena Šiaulienė, Gintaras Tamošiūnas, Darius Ulickas, Vitalija Vonžutaitė, Mečislovas Zasčiurinskas, Aleksandras Zeltinis, Remigijus Žemaitaitis.

Frakcijos: Darbo partijos – 3 prieš, 17 susilaikė, „Tvarka ir teisingumas – 5 susilaikė, Liberalų sąjūdžio – 5 už, Lietuvos socialdemokratų – 19 prieš, 10 susilaikė, Mišri Seimo narių grupė – 6 už, 2 prieš, – 1 susilaikė, TS-LKD – 26 už. Balsavime nedalyvavo 51 Seimo narys.

Kadangi LKP nomenklatūrininkai bei eiliniai partijos nariai yra pasibarstę po įvairias partijas, todėl iš balsavimo matyti jų santykis su jų kilmės partija, tos partijos liekanų dydis jų sąmonėje.

Rezoliucijos svarstymas ir balsavimas dėl jos nebuvo beprasmiai; jie labai aiškiai atsiskleidė ir parodė visuomenei, kas Seime yra kas, kam totalitarinis komunistinis rėžimas išliko labai mielas, kam – tik mielas, kam – smerktinas, nusikalstamas, trumpai tariant, – kas labai kuprotas, kas – mažiau, kas – tiesus.

* * *
Praėjo metai, išrinktas naujas Seimas 2017-06-27 ryžosi pasmerkti ir įvardyti LKP kaip nusikalstamą represinę organizaciją.

Lietuvos Respublikos Seimas,

minėdamas 1941 m. birželio 14-osios Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdytų tremčių 76-ąsias metines;

pažymėdamas, kad 1940-ųjų birželio 15 d. įvykdyta brutali sovietinė Lietuvos okupacija atnešė Lietuvai ir jos žmonėms milžinišką žalą, o okupacijos metu įvykdyti okupacinio režimo nusikaltimų žmogiškumui vykdytojai iki šiol nesulaukia tinkamo tarptautinio ir nacionalinio valstybinio įvertinimo;

primindamas, kad panašaus pobūdžio nacių režimo nusikaltimai tiek Vokietijoje, tiek nacių okupuotose teritorijose tarptautinės bendruomenės pastangomis buvo teisiškai įvertinti Niurnbergo Tribunolo ir kad šio proceso metu buvo įvertinti ne tik atskirų nacių režimo lyderių ar veikėjų padaryti nusikaltimai, bet ir pati nacionalsocialistų partija buvo pripažinta nusikalstama;

sveikindamas jungtinę 2015 m. lapkričio mėn. 5d. Baltijos šalių Teisingumo ministrų deklaraciją, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai pripažinta būtinybė tinkamai įvertinti okupacinio komunistinio režimo padarytą žalą ir užtikrinti, kad ateities kartos įgautų pilną supratimą apie okupacinio laikotarpio nusikaltimus ir jų vykdytojus. 

įsitikinęs, kad siekiant adekvataus tarptautinio sovietinių okupacinių nusikaltimų įvertinimo, pati Lietuva turi būti atlikusi viską, kas yra būtina, kad tokie nusikaltimai būtų politiškai ir teisiškai įvertinti nacionaliniu lygiu;

pabrėždamas, kad 1998 m liepos mėn. 16 d. Seimo priimtu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl SSRS Valstybės Saugumo Komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 1-uoju straipsniu buvo konstatuota, kad „SSRS valstybės saugumo komitetas (NKVD, NKGB, MGB, KGB – toliau VSK) pripažįstamas nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje“;

primindamas, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo lemiamą Sovietų Sąjungos komunistų partijos vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes (Kuolelis ir kiti prieš Lietuvą, Ždanoka prieš Latviją, kt. bylos);

atsižvelgdamas į 1949 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaraciją, kurioje paskelbta, kad „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, yra nelaikoma teisine partija“;

pažymi, kad Lietuvos komunistų partija (LKP) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) šalyje įtvirtino diktatūrą, veikė kaip paklusni ir iniciatyvi SSKP valios reiškėja ir įgyvendintoja srities organizacijos teisėmis bei yra atsakinga už šias SSRS okupacines valdžios priemones: Lietuvos piliečių genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, įskaitant masines represijas, terorą, baudžiamąsias akcijas, trėmimus, kovotojų už Lietuvos laisvę, taip pat civilių gyventojų naikinimą, režimo priešininkų kalinimą ir kankinimą, kitokį jų persekiojimą, sovietizaciją, okupuotos Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų turto nacionalizaciją ir konfiskaciją, prievartinę kolektyvizaciją, prievartinę mobilizaciją į SSRS kariuomenę, ateizaciją, cenzūrą, kultūros ir religijos paminklų naikinimą bei kitokį pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių paneigimą;

konstatuoja, kad SSKP padalinio Lietuvoje Lietuvos Komunistų partijos veikloje galimai yra nusikalstamos veiklos požymių, organizuojant ir per pavaldžias represines struktūras vykdant nusikaltimus prieš Lietuvos gyventojus – genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus;

kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę, vadovaujantis susiklosčiusia Lietuvos įstatymų leidybos tradicija vertinant Sovietų Sąjungos represines struktūras Lietuvoje (žr. įstatymą „Dėl SSRS Valstybės Saugumo Komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“), kuo skubiau parengti Lietuvos Respublikos įstatymą, kuris Lietuvos Komunistų partiją pripažintų nusikalstama organizacija;

pabrėžia, kad šioje rezoliucijoje yra sprendžiama Lietuvos Komunistų partijos kaip juridinio asmens nusikalstamos veiklos vertinimo problema, o konkrečių asmenų, vykdžiusių ar dalyvavusių vykdant okupacinio režimo nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra sprendžiamas šiuo metu galiojančiais, baudžiamąją atsakomybę realizuojančiais įstatymais.

* * *
Balsavo Seimo narių: 78 iš 141. Balsavimo rezultatai: už – 53, prieš – 1, susilaikė – 24, pritarta.

Balsavo prieš:  Petras Gražulis.

Susilaikė: Viktoras Rinkevičius, Julius Sabatauskas, Algimantas Salamakinas, Rimantas Sinkevičius, Kęstutis Simonovas, Lauras Stacevičius, Zenonas Streikus, Rimantė Šalavičiūtė, Irena Šiaulienė, Audrys Šimas, Tomas Tomilinas, Petras Valiūnas, Juozas Varžgalys, Antanas Vinkus.

Koks gajus sovietinis paveldas, kaip sunku atsisakyti komunistinės kilmės parodė vienas balsavusysis prieš ir 24 susilaikiusieji bei nedalyvavę balsavime Seimo nariai. 

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

85 komentarai

 1. Norint kritikuoti LKP, pirma reikia sukritikuoti konservatorius:
  http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=5158&mid=92667#M92667
  Nes, panašu, konservatorių veikimas Lietuvai atnešė kur kas didesnius nuostolius (pvz., apie 1987m. – po LKP vadovavimo Lietuva buvo pasiekusi didžiausią įmanomą gyventojų kiekį – apie 4 mln., o dabar nė trijų nėra likę).

  • lyvis:

   tikras lietuvis vis dar nešioja rožinius kremliaus akinius. Kai išėjom į laisvą rinką Pamatėm ko verta kremliaus ekonomika su LKP. lyvis

  • Albinas Vaškevičius:

   Sovietmečiu buvo toks anekdotas:
   Klausia žydelio: – Ką darytum jeigu atidarytų sienas?
   – Ūi, lipčiau į medį.
   – Kodėl liptai?
   – Kad nesumindžiotų.

   Taigi dėl dabartinės emigracijos visų pirma kalta SSSR, o tuo pačiu ir jos vairininkai SSKP ir LKP, kurios savo nusikaltimais žmoniškumui suformavo norą bėgti iš sovietinės valstybės.
   Jeigu Lietuva 1990 03 11 nebūtų atstačiusi nepriklausomybės, o atidariusi sienas, tai į vakarus būtų pabėgę tikriausiai net tik visi Lietuvos gyventojai, bet ir LKP nariai. Ko gero būtų likę tik LKP ant SSKP platformos.
   65 000 km² Lietuva būtų atrodžiusi panašiai kaip XIV amžiuje po 300 metų trukusio karo su kryžiuočiais atrodė Sūduva turėjusi 100 000 km² ir nei vieno gyventojo.

   • Visai ne – tiesiog žmonėms čia nėra tinkamo darbo arba nebuvo ar nėra to darbo iš viso: pvz., kaimo vietovėse, iš kurių ir vyksta didžioji emigracija.
    Ir kaip nebus – seniau kolūkiai aprūpindavo darbu visus kaimiečius, o dabar ūkininkaujantiems tereikia vieno kito darbuotojo.

    • markas:

     Dirbu prekyboje, tad tenka daug ko išgirsti. Kartais sunku patikėti. Bet kai kurie žmonės pradeda pasakoti tik prašnekinti, be ypatingo noro klausytoją įtikinti. Todėl neturiu pagrindo jais abejoti. Štai moteris, vilnietė, papasakojo, kad 1992 m., kai buvome “ant euforinės bangos” ir atrodė, kad iki išsvajotosios “lietuviškosios šveicarijos” ranka paduot, iš provincijos į Vilnių pas ją atvyko giminaitė. Jokios euforijos provincijoje nebuvo: vyras, kažkokio veislininkystės ar galvijų ūkio pirmininkas sulaukė svečių iš Vilniaus: reikia visus galvijus papjauti ir išdalinti žmonėms. Veiklus vadovas, ūkininkas iš prigimties negalėjo su tuo sutikti ir suorganizavo žmones nesutikti su centrine valdžia ir patiems valdyti ūkį. Žmonės suprato, kad ūkis – jų duona kasdieninė ir buvo vieningi su pirmininku. Kuo viskas baigėsi? Buvo diena, kai grįždamas iš miesto pirmininkas pamatė, kad visus galvijus piktadario ranka išleido iš aptvarų ir jie pasklidę po laukus, ant autostrados. Išlipęs norėjo kažkaip nuvyti link aptvarų, tačiau buvo partrenktas pralekiančio automobilio. Ūkio ir galvijų dienos buvo suskaičiuotos. Pst.: nežinau, ar tiesa tai, ar melas, ar pasakotoja atgamino atminty kokią istoriją iš matulevičiaus laidų, bet aš perdaviau bendrais bruožais taip, kaip išgirdau. Pridurti galiu tik tiek nuo savęs: 1993 m. auklėtoja sakė mums, moksleiviams: vaikai, kas darosi Lietuvoje, turbūt, ne vienas žiūrit matulevičiaus laidą… Pykau tada ir laikiau tokias šneka Rusijos propaganda, nes tikėjau, kad “patriarchų patriarcho” vadovaujami pasieksim šviesų rytojų. Kitas momentas: viešint svečiuose pas pusbrolį 1993 m., iš Dzūkijos atvyko pas juos giminaitis ir labai negrąžiai varė ant “patriarchų patriarcho”, minėjo kažkokius sukrėtimus kaime. Tada mano krikštatėvis ir visa jo miestietiška šeima protino žmogelį iš kaimo, kad tu nesupranti didžiosios politikos, atseit, viskas vyksta vakarietiškai, laisvos rinkos link, o komunistėliai nepasiduoda ir skleidžia melus. Tereikia išlaukti, nesimuistyti ir viską išspręs profesorius. Galit juoktis iš manęs, bet tai epizodai iš mūsų gyvenimo. Išvadas darome patys.

 2. Straipsnio autorius kaip LKP laiko laiką, kada komunistai buvo TSKP sudėtyje, bet tai pateisinama tik dalinai – LKP praktiškai nelabai ką sprendė tuo laiku, ypač Stalino laike.
  Faktiškai LKP buvo tik tada, kada atsijungė nuo TSKP – 1989m. https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_komunistų_partija

  • Gustavas:

   Vagie, kepurė dega. Tai kam stoti į tokią partiją kuri nieko nesprendžia .Negink, svajokli, komunistinių nusikaltėlių,išdavikų, bandytų,žmogžudžių, istorijos klastotojų. Geriau padėtum iš vieno stribvaikio, kurio tėvas komunistas stribas pavogė mano mamos bufetėlį ir fotoaparatą atgaut. Ane.

   • Pats esi vagis ir kitam savo bėdų nekišk.
    O dėl komunistų, tai jų absoliuti dauguma buvo tvarkingi žmonės ir nieko blogo niekam nedarė, o atvirkščiai – jie kaip tik buvo tie, kurie dirbo visuomenei. Jei netiki, tai pasižiūrėk kada į susirinkimų protokolus ir kokius klausimus ten sprendė.

 3. Bartas:

  Su ta “partija” toks pat tampymas, kaip ir su va tik ano kryžiuočiais. Eiliniam žmogui dzin. Jis nori valgyti.

 4. Žemyna:

  Šiandien LRT, Geleževičiaus radijo laidoje (11 val.) buvusi žaviausia CK pypkė atskleidė savo žinias, kuo skiriasi TM nuo TB… Po to ilgai atsigauti negalėjau – vyrutis PLAUKIOJA, nei šį, nei tą papaistė. Tai štai tokiomis žiniomis pasikaustęs tautos „elitas” vairuoja tautą į šviesią ateitį smaugiančiame „strateginės partnerės” glėbyje. O jam talkina ir antrasis K, ir GL, ir kiti „šviesuoliai”…
  Ar taip ir leisimės toliau išmintingosios LKP vadovaujami? Ir konservatoriams leisime spjauti ant tautos bei ant jos patvirtintos Konstitucijos? Braižas tas pats – senas geras LKP braižas – stipriai apsipersistengti vykdant Kremliaus nurodymus… Šiandien jis iš nieko stengiasi sukurti TM Lietuvoje… Nors nei Chartijos, nei Konvencijos to nereikalauja.

 5. Kemblys:

  Man patiko tų KOMUNISTŲ, prieš ketvirtį amžiaus, vienybė – visi, kaip vienas, atsisakė ‘komunistinio rytojaus’ ir tapo KAPITALISTAIS 🙂 🙂 🙂
  Visi, kaip vienas, užmiršo, kad, vardan to ‘komunistinio rytojaus’, pražudė daug daug daug žmonių!
  (‘tikras lituvis’ vienintelė išimtis,)

 6. Diedas:

  Komunistai – žulikai melagiai vagys. (Liaudies išmintis)

 7. markas:

  Man atrodo, kad komunistai 20 a. pradžioje, 20 a. viduryje ir 20 a. pabaigoje – visiškai skirtingų pasaulėžiūrų žmonės. Manau, kad pats niekingiausias padaras yra prisitaikėlis, o ne tikras komunistas. Esmė tame, kad jei kažką išpažįsti – išpažink visa savo esme, atsiduok tam ir kovok iki galo. Ar mūsų runkeliniai komunistai kovojo iki galo? Jie prisitaikė prie pakitusių aplinkybių. Tai jau ne komunistai. Tai daug žalingesnis produktas. Tai – bomžagalviai. Be idėjų, be mąstymo, be polėkio. Kirilkinai.

 8. Žemyna:

  Pasigėrėkite įsijungę:
  .lrt.lt/mediateka/irasas/1013671462/lrt_vasaros_studija_2017-06-30_11_05
  Paklausykite nuo 30 minutės laidą LRT Vasaros studija: Kirkilas šviečia tautą, aiškina, kas yra TM-mos… Neapsikentusi klausytoja paprašė nepainioti sąvokų… Tada nė ką prasčiau išmetė į eterį – priskyrė lenkus „autochtonams”! Atseit, „pasitaisė”, mažuma nevadina… Jei tavo galvai ar tavo „erudicijai” tai neįkandama, tai ką tu darai Seime? Bent jau susiprastum, ir prie šio įstatymo nagų nekištum…
  Iš to, ką jie ten prišnekėjo, man susidarė įspūdis, kad nei du parlamentarai (Kirkilas su Pavilioniu), nei laidos vedėjas taip ir neišsiaiškino, koks skirtumas tarp Skandinavijos TM, kitų šalių, ir Lietuvos. Nežinau, kodėl nutylėjo Kojala – ar tik nėra taip, kad ir jis neišsiaiškino detalių.
  Žodžiu, tai tikras AKIBROKŠTAS – šitiek metų tas „mažutėlių” lenkų klausimas valkiojamas Seime, o jie ligi šiol taip ir neišsiaiškino, kas tos tautinės mažumos, kodėl toks klausimas atsirado, kaip kitos valstybės sprendžia šį klausimą, ir prišnekėjo laidoje tokių vėjų… Nežino ir to, kodėl LT teismai iš užsienio pristačiusioms santuokos liudijimus nurodo pavardes rašyti originaliai… Koks tokiu atveju LT vaidmuo. Žodžiu, jie nemato skirtumų, jiems viskas viena mišrainė. Ir tokie neišmanėliai ne tik inicijuoja, bet šis klausimas praktiškai į jų rankas atiduotas!
  Kirkilas – na, ko iš CK instruktoriaus raštingumo tikėtis. Tačiau Pavilionis, Kojala ir Geleževičius pribloškė ir nuvylė…

  • markas:

   Stiprius nervus turite, jei galite klausytis tokių laidų. Laidos vedėjas turėtų būti negailestingas politikams, kurie drįsta eterio bangomis klaidinti ir dezinformuoti klausytojus. Tikras žurnalistas turėtų dar prieš laidą detaliau pasiskaityti apie būsimą pokalbio temą. Objektyvumas – žurnalistikos esmė. Pagarba klausytojams, kurie nepasivargina paskambinti į laidą ir ištaisyti laidos vedėjų darbo broką.

 9. Diedas:

  Kur tik valdė kiaulės komunistai visur ubagystė.
  Nė viena šalis po kiaulėm komunistais padoriai negyveno.
  Kuo daugiau komunizmo tuo daugiau melo skurdo ir teroro.
  Kiaulės komunistai buki fanatikai. Tarybiniais laikais Maskvojs centre turėjo piramidę, kurioje laikė savo stabo mumiją. Savo akimis mačiau ilgiausią bepročių eilę, po kelias valandas laukiančią, kad per stiklą galėtų pabučiuot užkoncervuotą nabašninką.
  Pagrindinių Lietuvos problemų priežastis ta, kad žlugus CCCP kiaulės komunistai nebuvo iškarti ar uždaryti į lagerius.
  Ir dabar ne vėlu. Svoločių dar pilna. Teisingumo labui, reiktų iš jų atimti visą turtą(padaryti lygiais)ir po keleta metelių palaikyti kalėjme.

 10. Juozas P.:

  Estai buvo gudresni :

  Aukščiausios Tarybos pirmininku 1990-1992 metais išsirinko A.Ruitelį, taigi žinantį, kas yra valdžia…

  Mes – prof. V.Landsbergį.

  Negana to, estai jau patvarkę nomenklatūrininkus po 10 metų kažkodėl VĖL A.Ruitelį išrinko Prezidentu 2001-2006 metais.

  Mes Brazauską – 1993 -1998.

 11. Kemblys:

  Kas dar nepažįsta ‘tikro lietuvio’, tai šiuose jo ‘atsiliepimuose’ geriausiai matosi kaip jis savimi purvina svarstymus po lietuviams svarbiais straipsniais: įrodinėja nesąmones, bando įvelti į beprasmius ginčus, o po to pila purvą. Purvo jame netrūksta – tarybiniais laikais daaaug sukaupė!

 12. Pikc:

  Komunistinė ideologija – daugiausiai žmonių pražudžiusi ideologija. Vakaruose daugybė mulkių iki šiol yra raudoni kaip makakos užpakaliai – ypač eurosajūzo “politbiuras”. BET – jie turi vieną pasiteisinimą: jie niekad REALIAI “neragavo” komunizmo, tad tėra tiesiog propagandos užzombinti idiotai. Komunistų garbintojai Lietuvoje to pasiteisinimo neturi – komunistai tiesiogiai trėmė, kankino ir žudė mūsų tautiečius bei prievarta “plovė smegenis” išlikusiems. Niekaip neįsivaizduoju, kaip galima, būnant sveiko proto, aiškinti, kad komunizmas yra gėris. Niekaip. Tokiems reiktų kelionę Šiaurės Korėjon be teisės sugrįžti organizuoti – tegul džiaugiasi savo svajonių santvarka. 🙂
  P.S. O to pusžydžio bolševikų vadeivos lavoną tebelaiko ten pat – ir eilės prie jo tebėra, net po kelias valandas garbintojai laukia. Lengva patikrinti – užtenka gūglėje paieškoti šaltinių suvedus, tarkim, “очередь в мавзолей”. 🙂 Stebėtis nėra ko – užtenka pažiūrėti, kaip jie savo “den’ pobedy” švenčia. 🙂

 13. Kam naudingas tautos skaldymas:

  Nieko naujo.Taip šalinami konkurentai.Bet ar neateis laikas, kai konservatoriai bus paskelbti nusikalstama partija?

 14. T0mas J.:

  LKP veikė Lietuvoje 1918 – 1940 ir 1989 – 2001 m.
  Nuo 1940 birželio iki 1989 gruodžio Lietuvos komunistai pareiškimus rašė prašydami priimti į TSKP ir jų partiniuose bilietuose buvo parašyta TSKP.
  Jeigu mes sieksime nusikalstama pripažinti LKP – jai neprilipdysi kaltinimo Lietuvos okupacijos 1940 m. organizavimu ir
  lietuvių masinių trėmimų organizavimu, nes tai padarė TSKP.
  Todėl mano siūlymas – reikia siekti kad TSKP (ne LKP) būtų įstatymu pripažinta nusikalstama organizacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: