Socialdemokratai Seimui toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą (video, nuotraukos) (25)

Socialdemokrtai toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą | Alkas.lt, J. Vaiškūno koliažas

Socialdemokrtai toliau brukte bruka antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą | Alkas.lt, J. Vaiškūno koliažas

Nepaisydami Konstitucinio teismo išaiškinimų ir pastarojo meto Lietuvos administracinio teismo suformuotos teisinės praktikos bei bemaž 70 000 Lietuvos piliečių parašais Seimui pateiktų įstatymų projektų, grupė Seimo narių ir toliau bando stumti antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymą. 

Socialdemokratas Gediminas Kirkilas susitaręs su konservatoriumi Andriu Kubiliumi ir valstiečių ir žaliųjų deleguotu Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu gegužės 9 d. Seimui pristatė Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (Nr. XIIIP-535) kuriuo yra siūloma Lietuvos Respublikos piliečiams oficialiuose dokumentuose leisti atsisakyti įrašo valstybine lietuvių kalba ir suteikti teisę savo vardą ir pavardę įrašyti nevalstybine kalba ir lietuvių abėcėlei nebūdingais lotiniško pagrindo rašmenimis tais atvejais kai asmuo gali pateikti tai pagrindžiantį dokumento šaltinį. 

Tokia teisė būtų taikoma ne tik užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, bet ir Lietuvos Respublikos piliečiams, pateikusiems dokumento šaltinį, kuriame pavardė įrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis ir kurie gali įrodyti, kad asmuo arba jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo užsienio šalies pilietybę arba su užsieniečiu sudarė santuoką ir paėmė jo pavardę.

G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo... | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo… | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Po pateikimo stadijos už G. Kirkilo siūlomą Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose projektą (Nr. XIIIP-535) balsavo 64 Seimo nariai, prieš buvo 25, susilaikė 13 Seimo narių: 

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už G. Kirkilo projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pristatydamas savo įstatymo projektą G. Kirkilas iš Seimo tribūnos bandė įtikinti Seimo narius, kad toks įstatymas būtinai turi būti priimtas norint atkurti gerus santykius su „strategine partnere – Lenkija“. G. Kirkilas nė nemirktelėjęs tiesiog iš Seimo tribūnos melavo, kad Lietuva  Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartimi esą yra įsipareigojusi Lenkijai rašyti Lietuvos lenkakalbių piliečių asmenvardžius būtent taip kaip siūloma jo parengtame projekte:

 

„Kad tokio įsipareigojimo nėra niekada buvę gali įsitikinti kiekvienas atsivertęs šią sutartį. Joje aiškiai parašyta, kad abi sutarties šalys įsipareigoja, vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį (14 str.). Lietuva šio susitarimo laikosi, o Lenkija sutarties iki galo nevykdo: lietuvių vardai, pavardės Lenkijoje lenkinamos fonetiškai, darybiškai, morfologiškai, o autentiškai užrašyti asmenvardžiai jų teisinėje sistemoje negalioja“ – Alkas.lt sakė Seimo posėdį stebėjęs „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva.

Seimo posėdį stebėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Seimo posėdį stebėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras Kazimeiras Garšva | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gegužės 9 d. Seimo posėdyje taip pat buvo svarstomas ir kitas nelietuviškų asmenvardžių rašybos įstatymo projektas (Nr. XIIIP-471), kurį Seime įregistravo grupė TS-LKD seimo narių. Šį įstatymo projektą pristatė TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas. Šiuo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose rašomi valstybine kalba, lietuviškais rašmenimis, tačiau nelietuvių tautybės asmens prašymu jo vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje gali būti papildomai įrašomi ir nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis.

Įstatymo projektą pristato TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Įstatymo projektą pristato TS-LKD frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pasak L. Kasčiūno, šis projektas remiasi Latvijos patirtimi – šioje šalyje leidžiama rašyti savo vardą ir pavardę lotyniškais rašmenimis kitų įrašų puslapyje. Seimo nario įsitikinimu, šis būdas saugotų mūsų valstybinės lietuvių kalbos konstitucinį statusą, nes neleistų išstumti iš asmens dokumentų ir įrašo valstybine lietuvių kalba ir lietuviškais rašmenimis.

Teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje galėtų būti papildomai įrašomos lotyniško pagrindo rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Ši tvarka taip pat būtų taikoma atsižvelgiant į užsieniečių, įgijusių Lietuvos Respublikos pilietybę, kitų nelietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečių prašymus.

Už L. Kasčiūno projektą (Nr. XIIIP-471) po pateikimo balsavo 52 Seimo nariai, prieš buvo 19, susilaikė 25 Seimo narių. 

Balsavimo rezultatai už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas už L. Kasčiūno projektą (vienas Lenkų rinkimų akcijos narys netyčia balsavęs UŽ, po to balsą atsiėmė) | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Pritarus abiem projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 20 d.

Po gegužės 9 d. Seimo posėdžio, kuriame pateikimą praėjo minėtieji du alternatyvus nelietuviškų asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose įstatymo projektai,  Seime svarstymo jau laukia  3 nelietuviškų asmenvardžių rašybą reglamentuojantys įstatymų projektai. Be čia paminėtų dviejų Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto stalčiuje toliau dūla naujosios valdžios dėmesio neuslaukiantis bemaž 70 000 Lietuvos visuomenės atstovų susibūrusių į iniciatyvą „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ oficialiais parašais per Vyriausiąją rinkimų komisijai Seimui pateiktas tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisų projektą (XIIP-3796)  leidžiantis oficialiuose dokumentuose rašyti nelietuviškais rašmenimis ne vietoje įrašo valstybine kalba, o kitame paso įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje neatsisakant asmenvardžių rašybos valstybine lietuvių kalba ir tuo būdu nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto valstybinio lietuvių kalbos statuso.

Tačiau grupė politikų, vis dažniau viešojoje erdvėje įvardijamų „lietuvių kalbos išdavikais“ jau daugelį metų talkina Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) ir bando įsiteikti Lenkijos Respublikos politikams pasišovusiems repolonizuoti istorinius Didžiosios Lenkijos paribius – „kresus“. 

Lietuvai ir Lenkijai atgavus nepriklausomybes Lenkijos politikų užsakymu šalyje buvo pradėta kurti ir nuosekliai įgyvendinti taip vadinamą Lietuvos repolonizacijos strategija, kurios tikslas, kad visi lenkakalbiai lietuviai imtų sieti save ne su Lietuvos o su Lenkijos kultūrine ir politine erdve. Itin palankios sąlygos tam susidarė kuomet Lietuva ir Lenkija įstojo į Europos sąjungą ir tarp abiejų valstybių faktiškai buvo panaikintos valstybinės sienos.

Seimo rinkimus laimėjus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai statutinio pareigūno uniformos suformuotas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ministru Pirmininku iškeltas  S. Skvernelis, nė nespėjęs valdžioje apšilti kojų, itin uoliai ėmėsi aktyvios kovos už tai, kad Lietuvos Respublikos oficialiuose dokumentuose įstatymiškai būtų uždrausta lenkakalbių Lietuvos piliečių pavardes rašyti valstybinės lietuvių kalbos rašmenimis pagal tarimą – taip kaip dabar įtvirtinta Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartyje… 

P1420149-2400

Piketas prie Seimo prieš G. Kirkilo, S. Skvernelio ir A. Kubiliaus stumiamą antikonstitucinį nelietuviškų asmenvardžių rašybos projektą | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Vykstant balsavimui Seime dėl šių dviejų projektų prie Seimo įvyko Vilniaus sąjūdžio surengtas piketas, kuriame susirinkę valstybinės kalbos gynėjai pasisakė prieš socdemų ir S. Skvernelio šalininkų pastangas nepaisant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo siaurinti lietuvių kalbos vartojimo erdvė stumiant ją iš kai kurių Lietuvos piliečių asmens dokumentų.

***

Individualūs balsavimo rezultatai:

1. Balsavimas už G. Kirkilo pristatytą projektą (Nr. XIIIP-535). 

Seimo narys(-ė) Frakcija Prieš Susil.
Ačienė Vida LVŽSF      
Adomėnas Mantas TS-LKDF +    
Alekna Virgilijus LSF +    
Andrikis Rimas TTF      
Anušauskas Arvydas TS-LKDF     +
Armonaitė Aušrinė LSF +    
Ažubalis Audronius TS-LKDF      
Ąžuolas Valius LVŽSF      
Bacvinka Kęstutis LVŽSF   +  
Bakas Vytautas LVŽSF +    
Balsys Linas MG +    
Bartkevičius Kęstutis TTF     +
Bastys Mindaugas LSDPF +    
Baškienė Rima LVŽSF   +  
Baublys Juozas LSF +    
Bernatonis Juozas LSDPF      
Bilotaitė Agnė TS-LKDF      
Budbergytė Rasa LSDPF +    
Bukauskas Valentinas LSDPF      
Burokienė Guoda LVŽSF +    
Butkevičius Algirdas LSDPF +    
Čimbaras Petras LSDPF      
Čmilytė-Nielsen Viktorija LSF +    
Dagys Rimantas Jonas TS-LKDF   +  
Degutienė Irena TS-LKDF +    
Dumbrava Algimantas TTF +    
Džiugelis Justas LVŽSF      
Gaidžiūnas Aurimas LVŽSF   +  
Gailius Vitalijus LSF      
Gaižauskas Dainius LVŽSF +    
Gelūnas Arūnas LSF      
Gentvilas Eugenijus LSF +    
Gentvilas Simonas LSF +    
Glaveckas Kęstutis LSF      
Gražulis Petras TTF     +
Gumuliauskas Arūnas LVŽSF   +  
Imbrasas Juozas TTF     +
Jakeliūnas Stasys LVŽSF +    
Jarutis Jonas LVŽSF      
Jedinskij Zbignev LLRA-KŠSF +    
Jovaiša Eugenijus LVŽSF   +  
Jovaiša Sergejus TS-LKDF +    
Juknevičienė Rasa TS-LKDF      
Juozapaitis Vytautas TS-LKDF     +
Juška Ričardas LSF +    
Kamblevičius Vytautas TTF     +
Kaminskas Darius LVŽSF +    
Karbauskis Ramūnas LVŽSF   +  
Kasčiūnas Laurynas TS-LKDF   +  
Kepenis Dainius LVŽSF   +  
Kernagis Vytautas TS-LKDF +    
Kindurys Gintautas LVŽSF     +
Kirkilas Gediminas LSDPF +    
Kirkutis Algimantas LVŽSF   +  
Kravčionok Vanda LLRA-KŠSF +    
Kreivys Dainius TS-LKDF +    
Kubilienė Asta LVŽSF   +  
Kubilius Andrius TS-LKDF      
Landsbergis Gabrielius TS-LKDF +    
Langaitis Tadas TS-LKDF +    
Liesys Jonas LSF      
Linkevičius Linas Antanas LSDPF      
Mackevič Michal LLRA-KŠSF +    
Majauskas Mykolas TS-LKDF +    
Maldeikienė Aušra MG +    
Markauskas Bronius LVŽSF      
Martinėlis Raimundas LVŽSF +    
Masiulis Kęstutis TS-LKDF +    
Matelis Bronislovas MG      
Matkevičienė Laimutė LVŽSF   +  
Matulas Antanas TS-LKDF +    
Mažeika Kęstutis LVŽSF     +
Miliūtė Rūta LVŽSF +    
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė TS-LKDF +    
Narkevič Jaroslav LLRA-KŠSF +    
Nausėda Alfredas Stasys LVŽSF      
Navickienė Monika TS-LKDF +    
Nekrošius Arvydas LVŽSF      
Nevulis Petras LVŽSF   +  
Norkienė Aušrinė LVŽSF   +  
Olekas Juozas LSDPF +    
Olševski Česlav LLRA-KŠSF +    
Palionis Andrius LSDPF +    
Papirtienė Aušra LVŽSF   +  
Pavilionis Žygimantas TS-LKDF      
Poderys Virgilijus LVŽSF +    
Popovienė Raminta LSDPF +    
Pranckietis Viktoras   +    
Puidokas Mindaugas LVŽSF +    
Pūkas Kęstutis MG      
Pupinis Edmundas TS-LKDF +    
Puteikis Naglis LVŽSF      
Rastenis Vytautas LVŽSF     +
Razma Jurgis TS-LKDF      
Rimkus Juozas LVŽSF     +
Rinkevičius Viktoras LVŽSF +    
Rozova Irina LLRA-KŠSF      
Sabatauskas Julius LSDPF      
Salamakinas Algimantas LSDPF      
Saudargas Paulius TS-LKDF   +  
Simulik Valerijus LVŽSF      
Sinkevičius Rimantas LSDPF +    
Sinkevičius Virginijus LVŽSF +    
Sysas Algirdas LSDPF +    
Skaistė Gintarė TS-LKDF      
Skardžius Artūras LSDPF +    
Skvernelis Saulius LVŽSF +    
Smirnovas Kęstutis LVŽSF      
Stacevičius Lauras LVŽSF   +  
Stančikas Andriejus LVŽSF +    
Staniuvienė Levutė LVŽSF   +  
Starkevičius Kazys TS-LKDF +    
Steponavičius Gintaras LSF +    
Streikus Zenonas LVŽSF +    
Strelčiūnas Algis TS-LKDF   +  
Šakalienė Dovilė LVŽSF +    
Šalaševičiūtė Rimantė LSDPF      
Šarknickas Robertas LVŽSF   +  
Šedbaras Stasys TS-LKDF      
Šiaulienė Irena LSDPF +    
Šimas Audrys LVŽSF   +  
Šimonytė Ingrida TS-LKDF +    
Širinskienė Agnė LVŽSF   +  
Talmont Leonard LLRA-KŠSF +    
Tamašunienė Rita LLRA-KŠSF +    
Tomilinas Tomas LVŽSF +    
Tumėnas Stasys LVŽSF   +  
Urbšys Povilas LVŽSF   +  
Vaičekauskas Gintaras LSF +    
Valiūnas Petras LVŽSF     +
Vareikis Egidijus LVŽSF      
Varkalys Jonas LSF      
Varžgalys Juozas LVŽSF      
Vasiliauskas Gediminas LVŽSF   +  
Veryga Aurelijus LVŽSF      
Vingrienė Virginija LVŽSF +    
Vinkus Antanas LSDPF     +
Zingeris Emanuelis TS-LKDF +    
Žemaitaitis Remigijus TTF     +
Žilinskas Rokas TS-LKDF      

2. Balsavimas už L. Kasčiūno pristatytą projektą (Nr. XIIIP-471).

Žiūrėkite visą nelietuviškų asmenvardžių rašybos dokumentuose projektų svarstymo tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: