A. Stabrauskas. Žvėryno (Vilniaus m.) medinių namų puošyba (VII): mezoninai (situacija 2008–2010 m.) (nuotraukos) (0)

5.mickeviciaus10-1200

A. Mickevičiaus g. 10. Šiaurės fasado mezoninas. | A. Stabrausko nuotr.

(Straipsnių ciklo – neformalaus puošybos katalogo – tęsinys; pradžia – „Liaudies kultūra“, 2011, Nr.4: I. Vartai, varteliai, tvoros; „Saulės arkliukai“: II. Laukujos durys; III. Priebučiaiverandos, pavėsinės; IV. Langai; V. Sienos ir kerčios; VI. Rizalitai)

VII. Mezoninai

Mezonino frontonas, jo stogo skydelis, kaip matome čia pateiktose nuotraukose, paprastai trikampis, stogelis dvišlaitis.  Retesnė trapecijos forma (1, 5, 8, 9 nuotr.), itin reta – trikampė buku kampu laužtu kontūru (55 nuotr.).Mezoninas – tai pusaukštis tarp dviejų pastato aukštų, paprastai įrengiamas stogo lygyje ties namo viduriu (itališkai mezzanino – vidurinis).  Jame būna uždara gyvenamoji arba pagalbinė patalpa. Mezoninai dažnai turi balkoną, atvirą arba uždarą (įstiklintą).

Kai kurie mezoninai neturi puošmenų, bet retesnė jų apdaila, skydelių forma bei kt.

Saltoniškių g. 34-o namo mezonino fasadėlis (priekinė plokštuma) trapecijos formos (1 nuotr.).

D. Poškos g. 36-o namo vakarų fasado mezonino  skydelio apkala eglute (2 nuotr.).

Sakalų g. 14 (3 ir 4 nuotr.): mezoninas be tarpo (retas variantas) sujungtas su tūrine laiptine ir abu architektūriniai dėmenys įstiklinti.

Jei laiptinės langeliai, kaip ir visa jų kompozicija, lygiagretainio formos, tai ir mezoninas įstiklintas nenuobodžiai: viršuje – trikampių ir rombų kombinacija.

Mezoninus išradingiau įstiklinti nebuvo būdinga; jei buvo stiklinama, tai stiklų skaida labai paprasta (žr. 7, 34 nuotr.).

O čia grupelė mezoninų su įdomesniais švieslangiais bei vėdinimo angomis. A. Mickevičiaus g. 10-o (5 nuotr.) namo trapecinis frontonas ir trikampis švieslangiukas jame;  Žiemgalių g. 12-o namo – rombo formos švieslangiukas (6 nuotr.);  Treniotos g. 33-o namo – dvi rombo formos angelės mezonino stogelio skyde (7 nuotr.); Stirnų g. 29-o namo – taip pat dvi rombo formos „akutės“ ir trapecijos frontono apkala eglute (8 nuotr.);  Stirnų g. 37-o namo „akutės“ apskritos, tai retesnė forma (9 nuotr.).

6.ziemgaliu12 (1)-1200

6 nuotr. Žiemgalių g. 12.

Toliau seka mezoninai, turintys vienokius ar kitokius puošmenis.

Lenktoji g. 1: mezonino vėjalentės papuoštos augaliniu ornamentu, lentų galuose šis motyvas pamodeliuotas kitaip (10 nuotr.). Panašus vėjalenčių motyvas ir Traidenio  g. 12-o namo šiaurės ir pietų fasadų mezoninuose (11 ir 12 nuotr.).

Antrojo mezonino skliautų sandūroje matyti kitokio ornamento likučiai: gali būti, kad čia virš skliautų būta lėkio.

Kiek kitoks –  augalinis – ažūrinis Kęstučio ir Treniotos g. namo Nr. 29/21 mezoninų vėjalenčių motyvas, be to, pietinio mezonino ornamentuotė dvieilė – papildyta dantukų juosta, ir jame išliko augalinio motyvo juostą (galuose) užbaigiantys „akordai“. Skydeliuose yra arkiniai švieslangiai (13 ir 14 nuotr.).

D. Poškos g. 15: mezoniną juosia  kiaurapjūvio karnizas, o kerčiose – profiliuoti rombai (15 ir 16 nuotr.).

Kai kurie mezoninai turi ne tik kiaurapjūviu (karnizams būdinga raiška) ornamentuotus karnizus (apkalos dailylenčių galus), bet ir labai ryškų dekoro elementą – kryžmas. Antrąjį šimtmetį pradėjusiame  Pušų g. 11 name  (autorius nežinomas) daug subtilaus dekoro, romantiškos sąšaukos su supančia gamta. Taigi ir mezonine ne „tikroji“ kryžma, o subtili  užuomina į kryžmą (17 nuotr.)… Kūrėjas ir čia surado, kaip parodyti savo romantišką poziciją.  Kruopščiai laiptuotai profiliuotas vertikalusis kryžmos elementas, laiptuotai profiliuoti ir šio namo gegnių, sijų galai. Mezoninas yra rytų fasade, už aukšto priebučio.

D. Poškos  g. 30 (18 ir 19 nuotr.):  čia irgi kaip reta sudėtingai ir dailiai profiliuoti  gegnių bei sijų galai. Kryžmos galas širdies formos.

19 nuotr. Dionizo Poškos g. 30.

19 nuotr. Dionizo Poškos g. 30.

Pušų g. 33: kryžma papildyta smaile viršum kraigo (20 nuotr.).Vytauto g. 49-o namo mezoninas yra šiaurės fasade (21 ir 22 nuotr.). Čia net trys kryžmos; šoninių funkcija ne tik (ar ne tiek) dekoratyvinė, – tai yra tvirtos stogelio pasparos, o ir viršutinė kryžma sukabina stogelio šlaitus.

Traidenio g. 25-o namo portiko frontonas iškeltas į stogo aukštį ir sujungtas su mezoninu, taigi kartu yra ir mezonino frontonas (23 ir 24 nuotr.). Jame tekančios saulės ornamentas, dekoruotos vėjalentės.

Kartais dekoruoti tik mezoninų langai.

D. Poškos g. 10-o namo mezonino langai turi pjaustinėtą polangį (25 nuotr.).

Sėlių g. 2: mezonino langas papuoštas taip pat, kaip ir pagrindiniai langai, –  profiliuotė derinta su skulptūrine (figūrine) raiška (26 nuotr.).

Vienintelis medinis namas Žvėryne  su tokiu išskirtiniu langų dekoru – Treniotos g. 5: čia, kaip ir pagrindiniuose languose, sudėtinga dvieilė puošyba, ažūras derintas su profiliuote; dominuoja širdelės motyvas (27 nuotr.). Polangių dekoras pagrindiniuose languose neišliko, o čia tebėra.

Kai kuriuose mezoninuose, be langų,  yra daugiau dekoruotų architektūros elementų, – karnizai (su dvieilėmis ornamentų juostomis), kerčios bei vėjalentės. Visi šie namai Vytauto gatvėje: Nr. 29 (28 ir 29 nuotr.; atkreiptinas dėmesys, jog frontono lango dekoras kitoks nei kitų langų); Nr. 61 (30 ir 31 nuotr.); Nr. 63 (32 nuotr.). Visų trijų frontonai apkalti „zigzagine“ eglute.

Daug  mezoninų turi dekoruotus  balkonus.

Treniotos g. 3-io namo pietų fasado mezonino balkono dekoras sunyko, balkono sienelės ir stogas improvizuoti iš plastiko lapų. Išliko durų karnizo juosta iš profiliuotų ir ažūrinių elementų (33 nuotr.). Šio namo šiaurinis, kiemo pusės, mezoninas sujungtas su atvira laiptine (gal buvusi įstiklinta?), balkono sienelė dekoruota (34 nuotr.).

Stanislovo Moniuškos g. 22:  mezoninas su pabrėžtu stogeliu; balkono sienelės, kaip ką tik aptartu atveju, iš kiaurapjūviu dekoruotų lentelių (35 ir 36 nuotr.).

Pušų 35: čia balkono sienelės iš tekintų stulpelių (37 nuotr.).

Kęstučio g. 62-o namo dekoratyvios ne tik balkono sienelės, – profiliuoti mezonino frontoną, stogelį laikantys stulpai (38 ir 39 nuotr.). Frontono apkaloje – vienas iš retesnių, sudėtingiau modeliuotų eglutės motyvo variantų – eglutė zigzagu.

Maloniosios g. 17-o namo balkonas  išsiskiria puošniais – viršutiniu ir apatiniu – karnizais (40 nuotr.).

Dionizo Poškos g. 34:  papuoštas ne tik balkonas, – ornamentuotas ir stogelio skydo karnizas (41 ir 42 nuotr.).

Pušų g. 16: kiaurapjūviu ornamentuotos balkono sienelės,  mezonino stogo skydo, durų ir langų karnizai (43 ir 44 nuotr.).

Šie du mezoninai taip pat turi dekoruotus balkonus, o stogo skydeliai akcentuoti kryžmomis.

Traidenio g. 23 (45 ir 46 nuotr.): balkono sienelės iš tekintų stulpelių (įdomu, kad balkonas decentruotas, patrauktas gerokai į šoną nuo mezonino vertikalios ašies); kryžmos galas svogūno formos (dažnesnis keturbriaunis: Pušų g. 11, Vytauto g. 49 ir kt.), ji virš kraigo turi originalią smailę.

47 nuotr. Pušų g. 5.

47 nuotr. Pušų g. 5.

Savitai įrengtas Pušų g. 5-o namo pusiau uždaras mezonino balkonas: šoninės sienos įstiklintos (viršuje – su arkiniais segmentais), o priekinė pusė atvira, papuošta ryškiu ažūriniu dekoru – kryžmučių multiplikacija, išskleistomis jų „puokštėmis“ (47, 48 nuotr.), kurios primena kiek kitokią kryžmučių multiplikaciją D. Poškos g. 42-o namo atvirame priebutyje (http://alkas.lt/2015/08/31/vilniaus-zveryno-mediniu-namu-puosyba-nuotraukos-2/  31 nuotr.).

Paribio g. namas Nr. 2 aptinkuotas, bet turėjo (namas nugriautas 2011 m.) medinių konstrukcijų, išreiškiančių šio statinio savitumą, estetiką. Mezoninas (šiaurės fasade; 49–51 nuotr.) turėjo sudėtingą stogelį, toks mezonino stogelis – išimtis. Jis dviejų lygių: apačioje trišlaitis, viršuje dvišlaitis su trikampiu frontonėliu. Pabrėžti, kaip ir visame name, sijų profiliai. Panašiai reikšmingai akcentuotos nebent Birutės g. 36-o namo sijos.

Kęstučio ir Vykinto g. namas Nr. 11/15 mezoninus turi šiaurės ir pietų fasaduose. Šiaurinio mezonino frontone dailylenčių dėlionė eglute, o pietinio – įdomesnė, tai soliarinio motyvo variacija (52 ir 53 nuotr.). Dailylentės su lentelių antdėklais, paryškinančiais „spindulius“.  Frontono langelio apvadai panašūs į Birutės g. 19-o namo antrojo aukšto lango (taip pat arkinės formos su trikampiais stikliukais viršuje) netradicinius apvadus. Kultūros vertybių registre šio namo autorius nenurodytas. Gali būti, kad, kaip ir Traidenio g. namo Nr. 25, architektas J. Baranskis: abu namai to paties retro stiliaus, yra panašių konstrukcinių, apdailos, dekoro elementų. O kai kurie tokie patys, pavyzdžiui, langinės su žaliuzi tipo grotelėmis viršuje. Abiejų namų mezoninų frontonai ornamentuoti soliariniais motyvais, apkala su lentelių antdėklais, vaizduojančiais spindulius, beveik niekuo nesiskiria vėjalenčių ornamentai. Balkono sienelės aptariamu atveju iš tekintų stulpelių.

Išskirtinai gausiai ir įvairiai dekoruotas Vytauto g. 27 namo pietų fasado mezoninas (54–57 nuotr.). Aukšto meninio lygio frontonas trikampis, bet buku kampu laužtu kontūru šonuose ir papildytas arkiniu elementu su stilizuotais augaliniais ornamentais. Puošnus frontono apvadas pabrėžtas balta spalva.

A. Stabrausko nuotraukos:

Kategorijos: Architektūra, Etninės kultūros paveldas, Kultūra, Kultūros paveldas, Saulės arkliukai, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: