V. Rubavičius: Klausimas politikams: Kam jums reikalinga mūsų valstybė? (23)

Vytautas Rubavičius | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Vytautas Rubavičius | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Net 70 Seimo narių teikia projektą, kuriuo siūlo įteisinti nelietuviškus rašmenis lietuviškuose asmens dokumentuose. Jų siūlymas netgi dar gerokai liberalesnis nei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvada.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2014 m. rugsėjį Seimui nurodė, kad vardai ir pavardės Lietuvoje išduodamuose dokumentuose turi būti rašomi tik lietuvių kalba, išskyrus dvi išimtis. Pirma – Lietuvos pilietybę gavusio užsieniečio pavardė gali būti rašoma lotyniškais rašmenimis pagal kitos valstybės išduotą dokumentą. Antra – tokios pat tvarkos gali būti laikomasi ir tada, kai nelietuviškais rašmenimis nori įsiamžinti su užsieniečiu santuoką sudaręs ir jo pavardę prisiėmęs Lietuvos pilietis bei tokių sutuoktinių vaikai.

Nors kalbininkai įspėja, kad net ir tokios traktuotės kelia grėsmę lietuvių kalbai, 70 parlamentarų nori žengti dar toliau. Jie nori išplėsti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimą (nors Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad tai prieštarauja Konstitucijai) ir siūlo, pavyzdžiui, nelietuviškai savo pavardes leisti rašyti visiems, įrodžiusiems, kad bent vienas iš žmogaus protėvių kadaise buvo ne Lietuvos pilietis.

– 70 Seimo narių akivaizdžiai siūlo antikonstitucines nuostatas, nors yra prisiekę gerbti Konstituciją ir jos laikytis. Ar jie nenusipelno apkaltos? –„Vakaro žinios“ klausė humanitarinių mokslų daktaro, filosofo, publicisto Vytauto Rubavičiaus.

– Į tai reikia žiūrėti platesniu aspektu. Naujausios iniciatyvos ėmėsi A. Kubilius, bet ji turi seną istoriją. S. Skvernelis tik palaikė A. Kubiliaus iniciatyvą ir ėmė rinkti parašus po ja siekdamas apie save konsoliduoti visus tuo reikalu suinteresuotus žmones, o nežinančius ar abejojančius kviesdamas prisijungti prie savęs kaip prie stipraus lyderio. S. Skvernelis tik įgyvendina darbotvarkės punktus, kurie gerokai anksčiau buvo suformuluoti liberalų, socialdemokratų ir dalies konservatorių. Tai – ir Stambulo konvencija, ir Partnerystės įstatymas, ir kiti. Kalbos klausimas – iš tos pačios darbotvarkės. S. Skvernelis tokiu būdu nori apie save sutelkti liberalus, socialdemokratus ir dalį konservatorių.

– Kalba ir kitos tradicinės vertybės aukojamos dėl politinių tikslų – įtakos sustiprinimo?

– Iš esmės taip. Tačiau yra ir geopolitinis pamušalas. Idėja yra paprasta. Kadangi laikoma, kad mūsų strateginė partnerystė turi būti su Lenkija, o ji, kaip didžiausia kaimynė ir NATO narė, esą yra geriausia apsauga nuo Rusijos, galvojama, kad dovanos, kad ir kokių jų duotume Lenkijai, yra niekas, palyginti su saugumo aspektu. Tai ir Pranciškonų vienuolyno neteisėtas dovanojimas, ir kalbos dalykas. Tačiau mūsų kalbininkai ne kartą yra paaiškinę, kad tokie siūlymai neturi jokio realaus kultūrinio bei istorinio pagrindo. Nėra autentiškos pavardžių rašybos. Istoriniai dokumentai liudys arba tokias pavardes, kokias cariniai raštininkai užrašydavo, arba tokias, kokias lenkiški okupantai Vilniaus krašte surašydavo ir lenkindavo bei dar kai ką darydavo.

Tad įteisinti tai ir atmesti savo kalbos normas – visiškas nesusipratimas: ir istorinis, ir kultūrinis, nes taip ir kalbos sistema yra pažeidžiama, ir kultūrinė tradicija išklibinama. Bet yra ir dar vienas labai svarbus dalykas. Tokiomis savo iniciatyvomis mes patys skatiname Vilniaus krašto lenkų tapatinimąsi su Lenkijos valstybe. Ir čia bus tik pirmas žingsnis. Kitas žingsnis bus dvikalbystės įteisinimas Vilniaus krašte ir tada jis „išsijungs“ iš Lietuvos, nes sienų juk nėra. O kai sienų nėra, viską lemia kultūrinė ir tautinė jausena. Ji ir dabar vis stiprėja. Turėkime mintyje dar ir Lenkų kortos veikimą, tad procesas bus nestabdomas.

– Negi Lenkijos paramos negalima užsitikrinti neaukojant lietuvių kalbos?

– Savaime aišku, kad Lenkijos paramą galima užsitikrinti kitais dalykais. Dar daugiau – mes neturėtume kalbėti apie Lenkijos paramą. Mes turėtume stiprinti NATO kaip sąjungą, nes NATO nariai esame vienodomis sąlygomis. Akivaizdu, kad svarbūs yra ir geri santykiai su Lenkija, tačiau nebūtina dėl to jai pataikauti, aukojant savus interesus. Pažiūrėkime, kaip pas mus kalbama: kad naujoji Lenkijos Vyriausybė nedemokratiška ES valstybių atžvilgiu, mes paremiame Europos Komisijos priekaištus Lenkijai dėl jos konstitucinių dalykų supratimo ir panašiai. Labai aiškiai pareikškime nuomonę dėl Lenkijos politikos ES ateities klausimu, būkime čia sąjungininkai, būkime sąjungininkai formuojant Višegrado grupės politiką ir būsime vertinami. Bet niekada nebūsime vertinami dėl savo pataikavimo politikos. Ja tiesiog bus naudojamasi.

– Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimas ir taip jau neatitinka logikos, o politikai, nepaisydami Konstitucijos, stumia dar liberalesnį projektą…

– Nes daliai mūsų akademinio elito lietuvybė yra nesusipratimas, o visos idėjos apie kalbos saugojimą, kalbos puoselėjimą tėra Jono Basanavičiaus sugalvotas barjeras, kurį moderniam žmogui esą reikia peržengti. O ir Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje yra dalis kalbininkių, turinčių tokį požiūrį. Tačiau net ir nepaisydama to komisija bando bent iš dalies laviruoti, bet 2014-aisiais ji patyrė milžinišką politinį spaudimą. Beje, spaudimą ji patyrė ir iš Konstitucinio Teismo, kuris komisijai, formuojamai politikų, suteikė galią nulemti lietuvių kalbos ateitį.

– Ar ne per dideli įgaliojimai suteikti saujelei politikų skiriamų žmonių?

– Akivaizdu, kad taip. Tokie dalykai turėtų būti sprendžiami daug platesnės kalbininkų, kultūros žmonių bendruomenės, o ne politikų suformuotos komisijos. Pastaroji, atrodo, parenkama taip, kad vykdytų politikų nurodymus. Nors pastaruoju metu atrodo, kad ir kitos komisijos formuojamos, institucijų vadovai skiriami pagal tą patį principą, nepaisant nacionalinių interesų.

– Prezidentė prieš kelias dienas pareiškė, kad politikai turi neskubėti ir palaukti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadų, nes kitokiu atveju bus prieštarų konstitucinėms doktrinoms. Tačiau komisijos dar 2014 m. pareiškė savo išvadą…

– Manau, kad prezidentė nenori pakliūti į istoriją kaip lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros naikintoja besibaigiant kadencijai.

– O gal tikisi dar liberalesnio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimo?

– Be abejo. Tokiu pasakymu ji leidžia veikti S. Skverneliui ir tai politinio elito daliai, kuri spaus komisiją. O kaip jau ta elito dalis „išlaužys rankas“ ar sugundys komisiją – tai jau nebe prezidentės, o tos elito dalies reikalas.

– Šiuo atveju 70 parlamentarų akivaizdžiai siūlo nepaisyti Konstitucinio Teismo išaiškinimo, nors jo išaiškinimas apie Seimo narių algų padidinimą kažkodėl buvo šventas.

– Konstitucinio Teismo išaiškinimai uoliai vykdomi tik tada, kai politikams patogu. Prisiminkime kad ir 2002 m. išaiškinimą, kad savivaldos subjektu turi būti pripažįstami ir vietos gyventojai. Jis iki šiol neperkeltas į Lietuvos teisę, nes priešingu atveju ne tik administraciniai organai, bet ir žmonės būtų valdžios subjektai. O žmonių savivaldos politikai nenorėjo ir nenorės. Arba dviguba pilietybė. Matome mūsų premjero norą padaryti greitai regimus darbus, nes dvigubos pilietybės įteisinimas greitai pataisytų mūsų statistiką – į statistiką neberašytume išvykusių žmonių, rašytume tik piliečius, o jų būtų daug daugiau nei dabar Lietuvoje gyvenančių žmonių.

– Visais šiais siūlymais mes verčiami nusigręžti nuo tapatybę įtvirtinančių dalykų tik dėl saujelės politikų interesų?

– Be abejo, nes mūsų politikams juk nesvarbu nei tapatybė, nei Tautos likimas, nei valstybė, nei valstybingumas. Jie net nesupranta, kas yra valstybė. Jei paklaustumėte, kas yra valstybė ir kam ji reikalinga, turbūt niekas nežinotų.

– Turbūt atsakytų, kad ji reikalinga kurti BVP.

 – Taip ir atsakytų, nes mūsų politikai yra ne politikai, o administratoriai, nesuvokiantys tokių dalykų kaip valstybingumas, vertybės, tautinė tapatybė. Pas mus į valstybę žiūrima tik kaip į administracinį vienetą, kaip ir buvo SSRS laikais.

Seimo nariai, prastūminėjantys nelietuviškas raides q, w, x

Gabrielius Landsbergis, Mykolas Majauskas, Emanuelis Zingeris, Mantas Adomėnas, Monika Navickienė, Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė, Rasa Juknevičienė, Edmundas Pupinis, Ingrida Šimonytė, Andrius Kubilius, Kęstutis Glaveckas, Virgilijus Alekna, Eugenijus Gentvilas, Vytautas Kernagis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Aušrinė Armonaitė, Arūnas Gelūnas, Gintaras Vaičekauskas, Antanas Matulas, Juozas Olekas, Tadas Langaitis, Mindaugas Bastys, Gediminas Kirkilas, Gintarė Skaistė, Dainius Kreivys, Sergejus Jovaiša, Simonas Gentvilas, Jonas Varkalys, Algirdas Butkevičius, Žygimantas Pavilionis, Vitalijus Gailius, Linas Balsys, Aušra Maldeikienė, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas, Jonas Liesys, Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė, Raminta Popovienė, Rimantas Sinkevičius, Antanas Vinkus, Kęstutis Masiulis, Valentinas Bukauskas, Kazys Starkevičius, Irena Degutienė, Saulius Skvernelis, Virginijus Sinkevičius, Dainius Gaižauskas, Stasys Jakeliūnas, Virgilijus Poderys, Vytautas Bakas, Guoda Burokienė, Mindaugas Puidokas, Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, Valerijus Simulikas, Robertas Šarknickas, Vida Ačienė, Tomas Tomilinas, Raimundas Martinėlis, Gediminas Vasiliauskas, Rūta Miliūtė, Laimutė Matkevičienė, Justas Džiugelis, Bronislovas Matelis, Arvydas Nekrošius, Kęstutis Smirnovas, Aurelijus Veryga, Bronius Markauskas.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

23 komentarai

 1. Gerb. Vytautai (iš Rubavičių), nagi dirstelėkite veidrodin ir atidžiau pasiskaitykite ką …atgalios gavote – nuo:

  “…Kęstutis Masiulis, Valentinas Bukauskas, Kazys Starkevičius, Irena Degutienė, Saulius Skvernelis, Virginijus Sinkevičius, Dainius Gaižauskas, Stasys Jakeliūnas, Virgilijus Poderys, Vytautas Bakas, Guoda Burokienė, Mindaugas Puidokas, Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, Valerijus Simulikas, Robertas Šarknickas, Vida Ačienė, Tomas Tomilinas, Raimundas Martinėlis, Gediminas Vasiliauskas, Rūta Miliūtė, Laimutė Matkevičienė, Justas Džiugelis, Bronislovas Matelis, Arvydas Nekrošius, Kęstutis Smirnovas, Aurelijus Veryga, Bronius Markauskas.

  Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

  Respublika”

  šiojo parašymo-įrašymo, skelbto čia, Jūsų mintijamojo “pervirškinimo”, taip – suplakimo sutapatinimo, ar Kęstučiui (perskaitykit viską iki Respublikos tolio kas ČIA), ar Džiugeliui, ar Aurelijui su “vakaro žinia”=Respublika, – per…
  Vytautą? (kur “traktuote” traktuoja = TRAKTORIUOJA…!?)… t.y. Jus Patį, – su visa puokšte n u o k a l b i n i o
  svetimžodiškojo – juk akivaizda = gryn “traktoristiškojo” – b a l a s t y n o (kai galit nesuprast kas tai, antstatas, nuožodis, atmaina ar tiesiog PAKAITALAS savo… savos kalbos, “balastukais”) kitu, svetimu;
  juk PVZ. Jūsų (Jums=mums):

  “…aspektu. Naujausios iniciatyvos ėmėsi A. Kubilius, bet ji turi seną istoriją. S. Skvernelis tik palaikė A. Kubiliaus iniciatyvą ir ėmė rinkti parašus po ja siekdamas apie save konsoliduoti visus tuo reikalu suinteresuotus…”

  Jūsų ar ne Jūsų (gal už Jus V.Ž.=R… ėmę ir “įmandrenę”?) “aspektinai inicijuota iniciatyva konsoliduotai
  s u i n t e r e s u o t u …interesu” GAVUSI-UŽGAVUSI ir PALAIKANTI visa kitoniška sau (=mums) per Jūsų
  traktoristiškumą (visišką ir be kabučių net!!!) su šiais (menamais-minimais Paties) niekdariais septynias-dešimt?

  “Aspektinai inicijuota iniciatyva konsoliduotai s u i n t e r e s u o t u” traktoriumi vikšruojant-rypuojant per Žodį,
  net aktoriumi (ką jau apie Poetą) tapsmą vargu ar tapt sielon įsileist įsileisit, bet… tikint, tikintis ir atviru tikėjimu
  sutelkus visus čia …nusvidimą savą atsiekt, per save, – PER NORĄ BŪTIES (savasties) mielai paremsim.

  Šviesėkit – šveiskit!

 2. pensininkas:

  Turėtų būti gėda ir nešlovė šitam 70-tukui su G.Landsbergiu, Kubiliumi, Skverneliu priekyje. Prisiekė Konstitucijai ir išduoda ją.

 3. markas:

  Nepaliauja stebinti anūkas. Negi senelis nepaprotina?..

  • !!!:

   Tiek senelis tiek anukas darys taip kaip zingeris lieps…

   • markas:

    Tai kodėl senelis iki šiol nedarė kaip anas liepdavo?

    • Arūnas:

     Kol kas nei Vytautas Landsbergis, nei Prezidentė nepritaria tokiems politikierių pramanams. Tikėkime, kad ilgam. Bet yra dar vienas galvosūkis- kaip reikalaus dėl ištekėjusių moterų pavardžių užrašymo, ar bus patenkinti tokiu pavardžių užrašymu, kaip daroma su lietuviškomis pavardėmis užsienyje. Jei Jonaitis veda, tai jo žmona bus užrašyta kaip Jonaitis ir duktė bus Jonaitis. Jei Lietuvos pilietis Choinovskis pasieks, kad jo pavardė lietuviškuose dokumentuose būtų užrašyta Chojnowski, tai ar ir žmona gautų pavardę Chojnowski? O gal reikalautų būti Chojnowska? Kuo toliau į girią, tuo daugiau bus reikalavimų 🙂

    • JUOZAS:

     deja, senelis irgi jau ganėtinai prisidirbęs

     • Arūnas:

      p. Juozai, jei ir “senelis irgi jau ganėtinai prisidirbęs”, bet tik ne tuo klausimu. Būkim pajėgūs atskirti, ką mūsų bendrapiliečiai daro gera, o ką bloga, nepriklausomai nuo simpatijų ar antipatijų tam žmogui. Neturiu nei vieno stabo, kurį garbinčiau, bet išgirdus pavardę Landsbergis nepradedu purtytis, kaip ne kurie, deja… 🙂

 4. S:

  ATS: Kad politikai galėtų lengviau pasipelnyti. Jie linkę užsidirbti iš išdavystės.

 5. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Tai perversmas. Kai banda, oi, atsiprašau….grupė intelektualų padarė pareiškimą, pašiurpau ir pajaučiau, kad jau ORGANIZUOJAMA. Konservatoriai ir Skvernelis – Lietuvos interesų išdavikai. Nesugebantys bendrauti su kaimynais kaip ORŪS, savimi pasitikintys, savo Tėvynę mylintys……Vis ausyse atsikartoja banko valdytojo ištarta frazė “VERŠIŲ TAUTA”. To žmogaus jau seniai nebėra, o VERŠIAI pasilikę. Todėl ir išsprūdo – BANDA…..Kad ir diplomuotų……

 6. Kęstutis:

  Na va. Būtų seimūno atšaukimo įstatymas, tai visi šie “pilsudskininkai” sėdėtų, kaip pelės po šluota. O dabar, būtent dėl to, kad valstybės kūrimo pradžioje buvo įteisintas totalus “valdžios” nebaudžiamumas ir vyksta protu nesuvokiami dalykai. Visose valstybės srityse…

 7. Žemyna:

  Nuostabus Autoriaus klausimas: Kam jums reikalinga mūsų valstybė?
  Klausimas iš esmės, tiesiai kakton ir į sąžinę!
  AČIŪ!

 8. Žemyna:

  1. Lietuvius – buvusią tvirtos savo žemės po kojomis tautą ir jos palikuonius – pratina prie AMŽINO SKRAJŪNO statuso – be kalbos, be tautos, be Tėvynės, su „nediskriminuojančia“ QWXinčia pavarde pase. Valdžia iš anksto parengia mus nesibaigiančiai migracijai. Gal tai ir yra „rūpinimosi emigrantais programa“?, finansuojama iš atitinkamo fondo : (
  2. LSDP su Kirkilu priešakyje parengtasis Lietuvos abėcėlės ir pavardžių piliečių pasuose bei raštvedyboje NUTAUTINIMO projektas, prie kurio šie maloningai leido prisidėti labai jau to prašiusius Kubilių su Landsbergiu ir kt. „konservatoriais“, reiškia ne ką kitą, o aktyvų kolaboravimą su komerciniu ICAO projektu, pagal kurį dokumentai leidžiami šešiomis oficialiomis ICAO kalbomis: anglų, prancūzų, ispanų, rusų, arabų ir kinų.
  Kitos tautos šiam verslui jau neegzistuoja – kam rūpi kažkokia smulkmė. Na, ir logiška – kodėl verslas turėtų rūpintis tuo, kuo šalių valdžios nesirūpina 🙂
  Jei nusileisime, kitų tautų kalboms ir iš tiesų neliks pasaulyje vietos – ilgainiui šios taisyklės vis labiau įsigalios ir ekonomiškai bei dvasiškai silpnesnių šalių vidaus raštvedyboje, todėl galiausiai pasaulyje liks ŠEŠIOS didžiosios tautos.
  Dar kažkiek suprasčiau, kad pagal juos nacionalinės abėcėlės ne taip ir svarbu kalboms, kurios tėra iš kelių kalbų hibridų išsivystęs naujas kalbos hibridas. Bet kai po šia giljotina pakišamos ir SENIAUSIOS, gryniausios, arčiausiai PIRMOSIOS likusios pasaulio kalbos?
  O kultūrinį paveldą „saugančios“ tarptautinės organizacijos irgi nemato čia grėsmės, nesirengia supančioti mažųjų tautų politikų, kad šie nė pyptelėti ta kryptimi nedrįstų?
  Beje, komentaruose po L. Astros straipsniu – alkas.lt/2017/04/10/l-astra-kaip-vykdoma-politine-prekyba-lietuviu-kalba/?comments#comments – yra Seimo „pažangistų” adresai – ar jau išsiuntėte jiems savo protestus? Kad suprastų: jei jie taip vakarietiškumą supranta, tai kitą kadenciją jų saulelė vakarop bus nuleista…

  • Amelija:

   Kliedesiai. Jokia raidė neišgelbės žmogaus, pasirinkusio kitą kalbą, kitą požiūrį į lietuvybę, kitą apsisprendimą būti PASAULIO piliečiu, jei jis sieja savo ateitį ne su Lietuva. Duokim jam laisvę rinktis

   • S:

    Ne, rinktis bus galima tik tada, kai iš valstybės bus pašalinti išdavikai, parazitai, ir svetimas gaivalas nulips Tautai nuo sprando… Tada žmonės, o tiksliau ne žmonės, bet lietuviai pasirinks. Dabar jokio pasirinkimo ir laisvės nėra, užtenka to vaidinimo.

   • Žiūrim, ką turim::

    Na, ne mūsų kompetencija gelbėti, jei žmogus nuo to tik pyksta. Ir nėra priežasties.
    Mūsų pareiga savo pačių ir žmonijos labui saugoti tai, KAS DUOTA.
    Kalba, kaip ir gamta DUOTA.
    Pasakyta, jog mums duota viskas, ko reikia. Išvada – to, kas duota, mums gyvybiškai REIKIA. Be to mūsų nebus.
    Kai gali „pačiupinėti” tai, kas duota, tada viskas labai aišku. Mes galima „pačiupinėti”, kai oras, vanduo ne gaivina, o nuodija, matom, kai išnyksta ar išsigimsta augmenijos ar gyvūnijos rūšis, kai svetima augmenija įsiveržia ir naikina vietinę augmeniją… Suvokėme bičių išnykimo padarinius.
    Su kalba sudėtingiau. Ji ne fiziologinėms reikmėms tenkinti duota, ir dar neatėjo laikas, kai net ir mažam bus aišku, kodėl taip svarbu išsaugoti būtent senąsias kalbas.
    Tačiau geranoriškam ir išauklėtam žmogui nereikia aiškinti, jog esi čia ne vienas, todėl negali niekinti visko, kas ČIA svarbu, savo norus aukščiau visų ir aukščiau pilietinių pareigų keldamas. Nesi pasaulio bamba , todėl reikia pačiam stengtis įsilieti į tave supančią bendruomenę, nešokti į akis, nekenkti jai, jei iš jos ko nors tikiesi.
    Kas dėl svetimvardžio pase – visuomenė pasirengusi pagal galimybes atsižvelgti ir į ŠĮ gimtosios kalbos nekentėjų PAGEIDAVIMĄ, visuomenė pasirengusi kompromisui, bet ne valstybės interesų sąskaita! Jei kas dar nesubrendęs tai suprasti,. tas ne tik nesubrendęs, kaip pilietis, bet net to nesupranti, kad ne tu, o valstybė sprendžia, koks pasas geriausiai padeda valstybei vykdyti jos funkcijas. Pasas ne tavo malonumui tenkinti skirtas žaisliukas, ne dekoracija. Tai ne tavo, tai – VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, turinti savo paskirtį.
    Viena iš šalies piliečių pareigų – gerbti ir mokėti tos šalies valstybinę kalbą. Negali būti piliečiu, jei nenori vykdyti pareigų. Tačiau tu laisvas pasirinkti, kokios šalies piliečio pareigas su malonumu vykdytum, ir pasiimti tos šalies pasą.

 9. jo:

  Kaip tai kam reikalinga mūsų valstybė? Juk iš jos galima naudos gauti. Ir ne vien tik valdišką algą gauti, bet ir kai ką daugiau. Pvz., pardavus valstybinę kalbą (galvokite logiškai – juk valstybinės kalbos nė nebūtų, jei nebūtų valstybės! ką tada pasiūlytum kaimynams?) galima gauti ordinus, furšetus Varšuvoje, pagyrimus ir gerų santykių pažadus iš kitos valstybės. Ir daugiau gerų dalykų valstybėje yra: pvz., dar galima pardavinėti pilietybę – susmulkinant ją dvigubai, trigubai… O tada kokioje nors teritorijoje susitelkus dvigubiems piliečiams, kuriems negalioja valstybinė kalba, bus galima ir tą teritoriją parduoti kaimynams, aišku, mainais už dar geresnių santykių pažadus…

 10. Labai geras klausimas:

  Klausimas politikams: Kam jums reikalinga mūsų valstybė? Labai geras klausimas ir vis tik būtų labai įdomu išgirsti politikų atsakymus į šį pamatinį klausimą.

 11. Tadeušas:

  Labai sutampa norai Kirkilo – Kubiliaus ir Skvernelio. Vienodai pataikauja Varšuvai ir išsižada savo Konstitucijos ir tautos valios. Kokią teisę turi Konstitucinis teismas leisti Kalbos komisijai daryti išimtis vardų-pavardžių rašyme?
  Konstitucinis teismas negali būti aukštesnis už pačią Konstituciją.
  Kalbos komisija yra liberali, lietuvių kalba kalbininkams nėra brangi- išauginta visa Smetonos (VU dėstytojo) karta, kuri nemyli lietuvių kalbos, nemyli lietuvių nei Lietuvos. Jei Komisija nebūtų leidusi nei vienos išlygos, o iš karto būtų parėmę Latvijos variantą , tai nebūtų Kubiliaus ir Kirkilo projektų.
  Septyniasdešimt išdavikų Seime – per daug. Norisi tikėti, kad bent valstiečių dalis atsiims savo parašus, nes kai kuriems buvo paaiškint a, kad pasirašo už Latvišką variantą. Pažiūrėsim.
  Vilniaus Sąjūdis darys pasipriešinimo akcijas prie Seimo, vienas pirmųjų protestų bus skirtas lietuvių kalbos išdavikams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: