Vieną iš Vilniaus r. savivaldybės gatvių pavadinta lietuvius žudžiusios karinės grupuotės dalyvio vardu (15)

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst (Maria Rekść) | wikipedia.org nuotr.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst (Maria Rekść) | wikipedia.org nuotr.

Kovo 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienai Pūstalaukio kaimo gatvei suteikė lenkų rašytojo lenkų rašytojo ir lenkų „Armija Krajova“ dalyvio  Tadeušo Konvickio (Tadeusz Konwicki) vardą.

Už tokį siūlymą balsavo 20 tarybos narių, Trys nariai buvo prieš, dar trys susilaikė.

Nei sprendimo projekte, nei aiškinamajame rašte, aprašant minėtą asmenį, nėra paminėta, kad jis 1944-5 m. dalyvavo „Armija Krajova“ veikloje taip pat nepažymima kuo jis yra nusipelnęs Lietuvai.  

„Kaip žinoma Armija Krajova buvo negailestingai lietuvius Pietryčių Lietuvoje naikinusi lenkų karinė organizacija. Tad siūlymas šios nusikalstamos karinės grupuotės dalyvio vardu pavadinti vieną iš Lietuvos gatvių yra nepagarbos žestas mūsų valstybei“, – teigia Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Gintaras Karosas.

Armija Krajova (lenk. Armia Krajowa, AK – Krašto armija) buvo Lenkijos emigracinei vyriausybei Londone pavaldi partizaninė kariuomenė, pagrindinė Lenkijos pasipriešinimo Vokietijos okupacijai organizacija Antrojo pasaulinio karo metu. Veikė visoje prieškarinės Lenkijos valstybės teritorijoje, siekė atkurti nepriklausomą Lenkijos valstybę 1939 m. sienomis, priklausė antinacinei koalicijai. Lietuvos teritorijoje užsiėmė lietuvių genocidu ir terorizavimu, banditizmu ir plėšikavimu.

Lenkijos Londono emigracinė vyriausybė nepripažino Sovietų Sąjungos Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai. Kovai su lietuviška krašto administracija 1943 m. buvo sukurta lenkų pogrindinė karinė organizacija – krašto armija – lenkiškai Armija krajova (AK), siekusi atkurti Lenkiją su prieškarinėmis sienomis. Ši antilietuviška organizacija vykdė Vilniaus krašte etninį valymą, reikalavo paklusnumo, bausdami, vydavo ir šio krašto tautiškai susipratusius ir aktyvius lietuvius, nepaklusnius žudydavo. 1944 m. pradžioje joje buvo apie 6 000 kovotojų, vadovaujamų papulkininkio Suliko, vėliau A. Kšižanovskio.

Lietuvos valstybinė komisija AK veiklai tirti dar 1993 metais paskelbė išvadas, kad: „Lenkijos emigracinė vyriausybė ir jai pavaldi Armija krajova nepripažino Vilniaus grąžinimo Lietuvai, ruošėsi jį vėl atplėšti nuo Lietuvos, t.y. kėsinosi į Lietuvos vientisumą (…). Armijos krajovos partizanai Rytų Lietuvoje taip pat padarė nusikaltimų žmogiškumui, įvairiais motyvais yra terorizavę ir žudę civilius gyventojus, daugiausia lietuvius“.

1995 m. vasario 18 d. Vilniaus senamiestyje, Mažųjų bernardinų vienuolyno sienoje, buvo rastas Armijos krajovos Vilniaus apygardos archyvas, kurio dokumentai patvirtino, jog AK palaikė ryšius su naciais ir buvo jų ginkluojama, sekė gyventojus, plėšė civilius, skatino vietos lenkų neapykantą lietuvybei, žudė aktyvius sąmoningus lietuvius ir rengėsi okupuoti visą Lietuvą.

Papildyta:

Vilniaus r. tarybos sprendimą pavadinti vieną iš Pūstalaukio kaimo gatvių lietuvius Vilniaus krašte žudžiusios armijos dalyvio vardu ėmėsi tirti Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba. Tiriama ar šis sprendimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Abejojama ir šio lietuvius žudžiusios karinės grupuotės atstovo nuopelnais Lietuvai, nes tai būtina sąlyga norint asmens vardu pavadinti gatvę.

Jei būtų nustatyti neatitikimai teisės aktams, Vyriausybės atstovė galėtų teikti siūlymą Vilniaus r. tarybai pakeisti savo sprendimą. Jei į ši į siūlymą taryba neatsižvelgtų, Vyriausybės atstovė turėtų galimybę kreiptis į teismą.

***

Kaip „Armija Krajova“ žudė lietuvius Dieveniškių krašte galite pasiskaityti ČIA.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Gražina:

  Reikia atskleisti tuos, kurie dirba prieš Lietuvą. Jau antras toks akibrokštas. Dar dėl pirmojo nematėm paneigimo ir atsiprašymo ir štai – antras. Kam tai naudinga?

  • “NUTARIMAS.
   apie
   paskelbimą
   a t s t a t y m o
   nuo 1795 m. užgrobtos d a l i e s,
   Abiejų Tautų respublikos (unijinės valstybės),
   iki Liublino unijos buvusia santvarka,
   su sostine Vilniumi, t.y. yra atskiros savarankiškos, su niekuo
   nesusaistytos Valstybės Lietuvos.

   Lietuvių Tarybos NUTARIMAS!!!
   Ne koks tai “modinis-modifikuotas’ pramanas Act-React-Impact “stiliuku”.

   TIESIOG RAMIAI IR AIŠKIAI PAKARTOJU atsiliepimą,
   🙂 kažkodėl Alke dar vis “nuopuolškai” nuožodžiu Coment-aras, t.y. “Įrašyti komentarą”
   vadinamu; tai ko stebėtis dėl to, kad žiūrint į tokius svetimžodžiautojus nevėkšlas,
   kokiais per labai leist SAU leidžiam, tai ir mus “a p n e v ė k š l u o j a” kas tik netingi
   (su-lenkia = sulenkina, už-rusena = surusina, ap-anglina = įanglėja į smegenynus, ką ti įleidžiam TEN),
   kiek
   leidžiamės, tiek ir “nuleidžiami” esam, savų, svetimų, bet kurių visų.
   Tad pravartu dar sykį 1926 m. gruodžio atoveiksmio ryžtą prisimint. Ir …pakartot, kažkaip, – įvedant…
   ir ką, gi, kas, gi, kaip gi mumyse, tokiuose, pa’lenkintuose, pa’rusintuose po mėginio pa’vokties įanglinant”
   per visą svetimybiškojo gaivalo siautulėlį (nuo pat 1387 m. nutikybinimo, vos vos nevirtusio ištukybinimu)
   dar pajėgos r galios TAM rastų. TU? O be Tavęs kas dar tars Žodį?!

   Tuo metu, kaip pradėsime prieš 100-metą iš vergijos pančių išsilaisvinimo nuožmiuose kovose taip ir nepradėto, garbaus, padoraus, iškilmingo bei tvirto, tvirtos Abiejų Tautų Unija sutarties sąlygos –
   e s a n t ta 1569 m. sutartimi įtvirtintos Abiejų Valstybių r i b ų būsenos GRĄŽOS. Taip. Nes niekas
   iš abiejų Šalių pusių, taip ir nėra tos tarpusavio ribų sąlygos įtvirtinęs tarpusavio sutartį keitus.

   Kažkiek būta pradmens 1920 m. Suvalkuose, bet dėl leninbolševikiškojo teroro gaivalo grėsmės, kur
   “savanaudystės” laikinosiomis nuostatomis su mumis pasirašiusysis tą liepą “vadas” mėtosi numestas
   ligi šiol jų Maskvoje (galbūt ant 2000-3000 lietuvių karių, – Maskvos gynėjų kapų, – palaidotų 1382 m.
   sykiu su visais 25000 klasta į Maskvą isileistų Ordos pajėgų išžudytais…) viršum žemės, nepalaidotas
   ir atsakomybės už visas visas daugiamilijonines žmonijos žūtis dėl jojo teroro santvarkos padarinių
   nei mums, nei Lenkijai neperdavęs.

   Tad turėsim Patys viską sudėliot!

  • Žemyna:

   Įdomu, kada ponia gaus pakvietimą pas VSD vadą „na małą drynkę“?
   Susitikimo tema – ką ponia galėtų pasiūlyti, kaip galima būtų aktyviau integruoti jos rajono žmones į šalies gyvenimą, kad jie patys aktyviau įsijungtų, neatsiskirtų? Ką pati tuo klausimu yra padariusi? Kaip rajono švietimo skyrius prisideda prie to, aiškindamas AK vaidmenį Lietuvoje?

 2. Suvalkų sutartis:

  Trūksta žodžiu, labai jau panašu į hibridinio karo elementus, priešinant Lietuvą su Lenkija, senai laikas įvesti tiesioginį vyriausybės valdymą.

 3. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Matomai ponia Marija Rekst seka ponios JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės pavyzdžiu…. Jei poniai Daliai Grybauskaitei galima, tai kodėl Marijai Rekst negalima? Jeigu visi Seimo nariai niekina LR Konstituciją, tai kodėl poniai Marijai Rekst neniekinti tokios Lietuvos valdžios? Kam nepatinka mano žodžiai, skaitykite 2017-3-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė”

  http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670

 4. Lietuvos užsienio reikalų ministerija nesnausdama, o vadovaudamasi 1994 metais sudaryta bendrumo su Lenkija sutartimi, privalo nota pareikalauti iš Lenkijos pusės tokių priešiškų Lietuvai Vilniaus savivaldybės veiksmų viešo pasmerkimo. Tada žinotume, kad tai padaryta Lenkijai nepritariant. Negavus iš Lenkijos šių veiksmų pasmerkimo Lietuvai derėtų siųsti Lenkijai notą, kad 1994 metų šalių sutartis jos terminui 2019 metų pradžioje baigiantis yra nepratęsiama. Priešingu atveju Grybauskaitės priminimas, kad santykiuose su kitais rodytume savigarbą, ir toliau liks tušti žodžiai. Kiekgi galima su ta Lenkija šimtmečiais murkdytis be jokios savigarbos.

 5. Baisu:

  Baisu kas vyksta Lietuvoje.
  Kiek galima tyčiotis iš lietuvių atminties ir įžeidinėti. Paminklus stato AK , jau ir gatvių pavadinimuose paliks žaizdą lietuvių širdyse.
  Seinuose neleidžia valdžia pavadinti gatvės jų pačių vyskupo A. Baranausko vardu.
  Ar turime valdžią , kad apgintų lietuvių orumą ir garbę?
  Ar tik mokam atidavinėti vienuolynus, net vardus ir pavardes?

 6. Kaunietis:

  Vėl Lietuva kaip LTSR, vėl Lietuvoj valdžios nebėr… Graudu ir tiek…

 7. Arūnas:

  ne taip viskas vyksta, kaip turėtų būti. Nieko neišspręs pasipriešinimas dėl tos ar kitos gatvės: neįėję per duris, lįs per langą. Lietuvoje turėtų būti įvesta sistema, kad suteikiami pavadinimai (gatvių, aikščių, mokyklų ir t.t.), garbės vardai, statomi paminklai ar atminimo lentos gali būti vykdomi ir vietos savivaldos, bet suderinus tai su centrine valstybine institucija (pvz. kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centru ar pan.). Tokį įstatymo projektą gali paruošti seimo narys, jei toks atsiras 🙂

 8. Peteris:

  Čia yra provokacija , suderinta su Lenkijos slaptosiomis tarnybomis. Įvertinant tai,kad Llietuvos politinės partijos yra ant bankroto ribos , susikaldžiusios,negerbia savo
  konstitucijos ir įstatymų , Varšuva stebės kaip Vilnius į tai reaguos. Žinant ,kad valdžia yra neveikli,jos struktūrose yra ne mažai prolenkiškų žmonių ,bus atitinkamai einama toliau , kiek bus leidžiama.

 9. Žemyna:

  Savivalda nereiškia leidimo veikti prieš valstybę, Konstituciją.
  Ką mūsų PROKURATŪRA? Ką mūsų Seimas?
  Beje, kas ten kunigauja, iš kur kunigas? Ar jis vis dar tiki, kad Rėkst veikia Kristaus vedama?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: