Vokietijoje rastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas (12)

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas | Alkas.lt nuotr.

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas | Lietuvos ambasados Vokietijoje nuotr.

Kovo 29 d. Lietuvą apskriejo neįtikėtinai džiugi žinia, kad Vokietijos diplomatiniame archyve pagaliau surastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas.

Tai patvirtino šio Lietuvai itin svarbaus dokumento atradėjas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. LRT naujienų laidai „Panorama“ jis sakė, kad neabejoja jo atrasto dokumento autentiškumu.

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktas  užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve buvo saugomas dokumentų bylų rinkinyje įvardintame „Baltijos provincijų ateitis: Lietuva“.

Dokumento atradėjas  L. Mažylis teigė, kad ieškoti Akto jį paskatino artėjanti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktis.

Berlyne rastas Vasario 16-osio akto originalas lietuvių kalba | LNM nuotr.

Berlyne rastas Vasario 16-osio akto originalas lietuvių kalba | LNM nuotr.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui.

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to, kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas.

Po Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau, lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta.

Sovietų Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .

12 komentarų

 1. Sklandytojas:

  Ieškantys suranda. Džiaugsminga žinia.

 2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Kai turim tikrą Lietuvos Nepriklausomybės dokumentą,
  tai dabar mums dzin briuseliokų režimo diktatūra.
  Lietuva – nepriklausoma nuo maskvėnų, briuseliokų, vatikaniokų, vašingtoniokų, varšaviakų ir kt. panašių.

 3. jurgis:

  bumblelis pavydi Mažyliui, kad tas gali gauti mln. iš Mockaus… kodėl ne jis?

 4. Ženklas:

  Tą pačią dieną, kai D.Britanija paskelbė išstojimą iš Es.Tai ženklas, o ne sutapimas.Jis reiškia, kad Lietuva bus laisva , turės savo pinigus, teritoriją, simbolius,nepriklausomą valstybę ir niekas jos nevaldys.

 5. arvydas damijonaitis:

  https://www.scribd.com/document/116729935/Nesinuodykime-A-Bumblausko-Senosios-Lietuvos-Istorija-Suklastota-praeitis

  DĖL APGAULĖS BŪDU “SUKOMBINUOTŲ” antilietuviškų PARAŠŲ.
  A.PATACKAS: KVISLINGAI. ĮSIDĖMĖKITE JŲ PAVARDES.
  2012 birželio mėn. Algirdas PATACKAS, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras:
  Neseniai buvo paviešintas „Atviras laiškas dėl J.Ambrazevičiaus-Brazaičio iškilmingo perlaidojimo“, kuriuo smerkiama Lietuvos valdžia, kažkiek prisidėjusi prie perlaidojimo, ir moralizuojama šia tema: „Ši ceremonija ir ją lydėjęs šio žmogaus gyvenimo ir veiklos iškilmingas minėjimas buvo didelė moralinė klaida“. Su laiško turiniu susipažinsite tolesnėje publikacijoje, tačiau ne ji yra vertingiausia, nes ten nieko naujo nepasakyta.
  Vertingiausias yra sąrašas tų, kurie pasirašė.
  Įsidėmėkime šias pavardes – šie žmonės gyvena tarp mūsų, beveik visi jie tituluoti, jie moko mūsų vaikus, jie yra kvislingai*. Kvislingai ta prasme, kad dėl bestuburiškumo, fariziejiškumo, konjunktūros ar nesusigaudymo pasirašė visiems laikams „aš esu prieš savo tautą“.
  Jie paniekino tuos 6000 vyrų, iš kurių daugiau nei 2000 žuvo, jų auką, kurios vienintelis tikslas buvo nuplauti gėdą dėl nesipriešinimo prievartautojui. Jie paniekino Antaną Morkūną, studentą, vieną pirmųjų žuvusį, jie paniekino Juozą Savulionį, kuris išgelbėjo Aleksoto tiltą nuo susprogdinimo, jie paniekino drąsųjį leitenantą Joną Dženkaitį, kuris vienas su keletu bendražygių neleido sovietų divizijoms pereiti tiltą ir kuris mirė nuo žaizdų, jie paniekino mano mokyklos laikų draugo Algimanto Žižiūno tėvą, žuvusį ir palikusį jį našlaičiu, kurio kapą tik slapta galėjo lankyti. Jie paniekino tuos neatpažintus žuvusius, kuriuos teko laidoti bendrame kape. Jie visi juk galėjo ramiai laukti, kol ateis vokiečiai, nesikišdami į dviejų drakonų ardynes. Bet jie, menkai ginkluoti, stojo į mūšį dėl tautos garbės, dėl efemeriškos nepriklausomybės, kuri greit buvo užsmaugta.
  Prie jų kapų – o jų buvo 87 – Juozas Brazaitis ištarė pranašiškus žodžius: „Kiekvienas idealistas, pasirinkęs Tėvynės gynėjo lemtį, tikėjo pergale ir troško gyventi. Jie ne tiek bijojo priešų ir mirties, kiek bijojo, kad tautiečiai nesupras jų aukos ir pamirš juos“.
  Jie, tie iš sąrašo, padarė dar daugiau – jie juos išdavė.

  Tikiu, kad ne visi, kurie pasirašė, padarė tai laisva valia. Galbūt jiems pritrūko atsparumo atsispirti virtuoziškam virtualiam šantažui; niekaip negaliu patikėti savo akimis, matydamas ten kai kurias pavardes.
  Bet yra kaip yra – jos ten įrašytos šalia oportunistų, žemgrobių, amžinų kompromisierių, intelektualinių plepių ir panašios faunos. O kas parašyta – kirviu neiškirsi. Taip sako tautos išmintis ir atmintis, kuri, beje, išdavystei yra negailestinga.

  * kvislingas – pagal Norvegijos fašistų veikėjo V.Kvislingo (Quisling), padėjusio vokiečiams okupuoti Norvegiją, pavardę; išdavikas, priešų bendrininkas.
  1.prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, 2.doc. dr. Milda Ališauskienė, 3.prof. dr. Auksė Balčytienė, 4.dr. Eglė Bendikaitė, 5.prof. dr. Andrius Bielskis, 6.prof. dr. Alfredas Bumblauskas, 7.prof. dr. Leonidas Donskis, 8.mokyt. Dainora Eigminienė, 9.dr. Linas Eriksonas, 10.dr. Margarita Jankauskaitė, 11.doc. dr. Jurga Jonutytė, 12.Ervinas Koršunovas, 13.dr. Marija Krupoves, 14.Faina Kuklianskaja, 15.prof. dr. Antanas Kulakauskas, 16.prof. dr. Šarūnas Liekis, 17.prof. dr. Raimundas Lopata, 18.prof. dr. Gintautas Mažeikis, 19.Henrikas Mickevičius, 20.kun. Rimas Mikalauskas, 21.prof. dr.Alvydas Nikžentaitis,22.Svetlana Novopolskaja,23.Rūta Puišytė,24.doc. dr. Andžėjus Pukšto,25.doc. dr. Eligijus Raila,26.Birutė Sabatauskaitė,27.dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, 28.Dalia Sruogaitė, 29.dr. Darius Staliūnas, 30.doc. dr. Gintaras Stauskis, 31.prof. dr. Saulius Sužiedėlis, 32.kun. Tomas Šernas, 33.Violeta Rakauskaitė-Štromas, 34.dr. Mindaugas Tamošaitis, 35.mokyt.Vytautas Toleikis, 36.dr. Darius Udrys, 37.dr. Nida Vasiliauskaitė, 38.prof. dr. Irena Veisaitė, 39.dr. Linas Venclauskas, 40.prof. dr. Tomas Venclova, 41.Linas Vildžiūnas.
  DOKUMENTAS,PANEIGIANTIS POSOVIETINIŲ “KVISLINGŲ” PASIRAŠYTĄ TEKSTĄ:
  Cituoju Vidmanto Valiušaičio knygoje „Kalbėkime patys, girdėkime kitus“ ,2013,Vilnius, 243-244 pusl., ištrauką ir pateikto dokumento tekstą.“JAV Kongreso Teismų komiteto Imigracijos, pilietybės ir tarptautinės teisės pakomitečio pirmininkas JOSHUA EILBERGAS 1975 metų sausio 13 dieną pranešė: „Siunčiu nukopijuotą Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos raštą, kuriame konstatuojama, kad Juozas Brazaitis ir Jonas Šlepetys buvo išbraukti iš Jungtinėse Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltimais įtariamųjų sąrašo ir kad jų atžvilgiu vykdyti tyrimai buvo sustabdyti. Tai padaryta remiantis Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos sprendimu, kad nėra šių asmenų antisemitinės arba pronacinės veiklos įrodymų“. Citatos pabaiga

 6. Albinas Vaškevičius:

  Aš dar 2017-02-16 dieną gavau tokią žinutę iš žinomo fotografo Juozo Valiušaičio:
  „DŽIUGI ŽINIA: Atrastas Nepriklausomybės Akto originalas. Pasirodo, – Jis – 3 milijonuose Lietuvos širdžių. Su 99-osiomis Nepriklausomybės metinėmis. Juozas Valiušaitis.“
  Nepriklausomybės Akto originalų buvo trys, bet šis Nepriklausomybės Akto originalas esantis 3 milijonuose Lietuvos širdžių yra originalų originalas. Be jo mes nebūtume turėję Kovo 11-osios. O popierinis taip pat svarbus – jis yra stiprus spyris į minkštą vietą visiems Lietuvos nepriklausomybės priešams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: