A. Aleksandravičius. Prezidentūra apdovanojo lietuvius žudžiusios gaujos narę (video) (35)

Lietuvos Respublikos Prezidentė įteikia apdovanojimą Faniai Jocheles–Brancovskajai | youtube.com stop kadras

Lietuvos Respublikos Prezidentė įteikia apdovanojimą Faniai Jocheles–Brancovskajai | youtube.com stop kadras

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vasario 16-osios proga „už mūsų šalies garsinimą pasaulyje“ lietuviškus apdovanojimus įteikė 26-iems Lietuvos ir užsienio piliečiams. Valstybės vadovė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių užkabino ir buvusiai Vilniaus geto kalinei, holokausto metraštininkei, 94 metų Faniai Jocheles–Brancovskajai (Brantsovsky), kuri 1944 m. susitepė lietuviško Kaniūkų kaimo gyventojų krauju.

Raudonosios armijos pagalbininkai

Sovietinėse enciklopedijose rašoma, kad F. Brancovskaja su raudonaisiais Rūdninkų girios partizanais „Lietuvos hitlerinės okupacijos laikais narsiai priešinosi vokiečių kariuomenei ir vietiniams lietuviškiesiems buržuaziniams nacionalistams“. 1944 m. liepos 13 d. ginkluotas žydų būrys „Keršytojai“ („Nokmim“), kuriam priklausė F. Brancovskaja, padėjo Raudonajai armijai užimti Vilnių. Nepriklausomi Lietuvos 1939–1990 metų okupacijų tyrinėtojai teigia, kad tas pats būrys 1944 metų sausio 29-osios naktį  išžudė visą Rytų Lietuvos Šalčininkų r. Kaniūkų kaimą: 24 suaugusius ir 22 vaikus.

 

Formaliai „švari“

Tai jau nebe pirmas nuostabą ir apgailestavimą istorikams sukeliantis apdovanojimas F. Brancovskajai. 2009 m. spalį Vokietijos ambasada Vilniuje raudonajai partizanei F. Brancovskajai įteikė vokišką ordino „Už nuopelnus“ kryžių. Tuometis Seimo parlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininkas Kęstutis Masiulis pareiškė, kad apdovanojimas lietuvių krauju galbūt susitepusiems asmenims yra Lietuvos įžeidimas ir pažeminimas. Prieš dešimtmetį Kaniūkų žudynių bylą tyrė Lietuvos Generalinė prokuratūra. Paaiškėjo, kad kaimo gyventojai buvo iššaudyti ir sudraskyti granatų sprogimų, nes atsisakė atiduoti savo paskutinį maistą raudoniesiems žydų diversantams. Prokuratūros žiniomis, F. Brancovskaja tuo metu buvo „kažkur kitur“, todėl baudžiamojoje byloje figūravo tik kaip specialioji liudytoja. Formaliai ji yra „švari“, tačiau, pasak teisininkų, vis tiek buvo žudikų gaujos narė.

Neslėpė „žygdarbio“

Kaniūkų žudynių kaltininkai po karo neslėpė savo „žygdarbio“, rašė atsiminimus apie „sėkmingą karinę operaciją prieš hitlerininkų talkininkus“. Knygose „Destruction and Resistance“ („Kenkimas ir pasipriešinimas“) (išleista 1985 m. Niujorke), „The Avengers. A Jewish War Story“ („Keršytojai. Žydų karo istorija“) (Niujorkas, 2000 m.), „Nachtmarsch“ („Nakties žygis“, Frankfurtas prie Maino, 2002 m.) nurodytos Kaniūkų  tiesioginių budelių pavardės (abėcėlės tvarka): Fania Brancovskaja, Šlomo Brandas, Lejzeris Codikovas, Dima Gelpernas, Chaimas Jelinas, Šmuelis Kaplinskis, Isakas Kowalskis, Abba Kovneris (vadas), Chaimas Lazaras, Shlomo Morelis, Jakovas Preneris, Avraša Raselis, Jankelis Ratneris, Grigorijus Smoliakovas, Michailas Trušinas, Dovydas Teperis, Peisachas Volbė, Moisiejus Rubinsonas, Israelis Weisas, Leiba Zajacas, Genrikas Zimanas ir kiti. Iš viso 150 smogikų.

Garsūs užtarėjai

2008 m. kilus didžiuliam JAV žydų ir Izraelio pasipiktinimui, Lietuvos prokurorai Kaniūkų žudynių bylą nutraukė. „Lietuvių naujųjų nacionalistų psichologinio teroro auką“ F. Brancovskają užstojo net buvęs  britų premjeras leiboristas Gordonas Braunas (Gordon Brown). Kaniūkus dažniausiai lanko delegacijos iš Lenkijos. Visam pasauliui paskelbta, kad raudonieji žydai ten nužudė lenkus. Lietuvių policijos ataskaitoje apie sunaikintą kaimą  1944 m. rašoma, kad buvo  nužudyti Stasys Pilžys, Ignas Vaišnys, Marijonas Baronis, Stasė Molienė, Juozas Bobinas ir dar dešimtys lietuvių.

Mažas proginis kryželis raudonajai partizanei Faniai Brancovskajai ir didelis paminklinis kryžius Kaniūkų žudynių aukoms | lrp.lt nuotr.

Mažas proginis kryželis raudonajai partizanei Faniai Brancovskajai ir didelis paminklinis kryžius Kaniūkų žudynių aukoms | lrp.lt nuotr.

Antkapyje iškirstos aukų pavardės – Stanisław Pilżys, Ignacy Wojsznis, Marian Woronis, Stanisława  Molis, Józef Bobinas ir kiti. | Šalčininkų r. savivaldybės nuotr.

Antkapyje iškirstos aukų pavardės – Stanisław Pilżys, Ignacy Wojsznis, Marian Woronis, Stanisława  Molis, Józef Bobinas ir kiti. | Šalčininkų r. savivaldybės nuotr.

Dvigubi standartai

Iš lietuvių partizanų, kuriuos anarchistų tinklalapis  pavadina „žydšaudžiais“, Lietuvos Prezidentūra apdovanojimus ir titulus atima labai greitai, ryžtingai ir be ceremonijų.

2015 m. rugsėjį Prezidentė D. Grybauskaitė nedvejodama pasirašė dekretą, kad paskutinis žuvęs Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Pranas Končius-Adomas po mirties netenka 2000-aisiais suteikto Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiaus. Neva kilo įtarimų, kad 1941 m. P. Končius „konvojavo pasmerktus mirti žydus“. P. Končius-Adomas, 1965 m. liepos 15 d. žuvęs per susišaudymą Kretingos r. kaimo sodyboje iš visų pusių apsuptas sovietų kareivių, kagėbistų ir milicininkų, šiandienėje tolerantiškoje Lietuvoje negavo nė kario savanorio statuso. 

Autorius yra „Ūkininko patarėjo“ korespondentas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

35 komentarai

 1. nesuprantu:

  ar as siaubo filma sapnuoju, ar visa tai realiai vyksta

 2. Juk blogiau, – kai realybė užgožia tikrovę,
  kai ceremonijų besaikizmas į rutinišką eigą
  …deramą-nederamą iškilmingumą įveiki;

  na, bet įveiksime ir mes “bastiliškąjį” užsitūnojimą,
  kai Generalgubernatoriškų, CKapistinių (LKP), ar AT LTSR-inių kOLA-
  BORAcinių būdelių skiautuose “užsitvojusieji” poli-tikai-tikai-tikai
  tykiai”’ tūną sau, be jokios naudos, net be pagarbos atjautos ir meilės
  – taip meilės, po
  Generalgubernatoriškų, CKapistinių (LKP), ar AT LTSR-inių kOLA-boracinių būdelių skiautu
  p a s l ė g t o s nuo pat pat Kovo 12-osios.

  Juk gerai, kad KOVO 11-ąją turim, bet kurgi to kitos, kovo 12-oji, ir visos visos dienos dingusios
  u ž s l ė g t o s?
  Po Grybuskaite, po… netgi “keistuokuoliu” (K)arbuskiu, tenka apskliaust paraidžiui tokius “pomėgius” net
  iš Birželio 23-iosios a n t i s o v i e t i z m o pasišaipyt nvengiančio piliečio (o gal visgi puspiliečio) vardą.

  Posovietinis KEISTUOKUOLIŠKUMAS tikrai skaudi akivaizda mielieji, ir “pirmadieniški” graudus nuo vieno, ir nuo kito kitur ar bet kada; gydyt save, gydyt visuomenę nuo ančpuolių “įmoldavinimo-įslavinimo-įžemaitinimo” kaip su gerb. Algimanto pavarde ir kita, ir kitaip – jau metas.

  Esame išmetami. Ką išmetė Prezidentė? Tikslinu, “išmetė” suprask kabėmis prasmę iškrėtė. kokia krata mums
  b ū t i n a. Nežinome. Vargu ar sužinosim, – “geru atsakymu”?
  Kas pasakys. Geras!?
  Geresnis, geriausias? Nėra, neliko – “Tik Vyčiai be saiko ant daržų Vilniuj likę…”

  Juk… yra dar… yra, yra ir bus. Ir mes…

  • “Я вижу – братскую могилу невинно убитых людей… Я вижу, как приходят люди и ставят букеты цветов у подножия Креста… Значит память жива, пока мы помним, пока нас помнят.

   Костёр из восковых свечей.

   Мы снова здесь, у Памятника предкам,
   Мы воспоминаем вновь их горькую судьбу,
   Приходим мы сюда довольно редко,
   И каждый с памятью своей ведёт борьбу.

   Почти зажили кровоточащие раны,
   Но нету сил простить обиду тем,
   Кто нас осиротил, отцов тиранил,
   Кто к власти шёл по пирамидам тел.

   Дожили мы до старости глубокой,
   Об убиенных всё скорбит душа.
   Кто здесь лежит, а кто совсем далёко:
   На Севере, в болотах, камышах.

   Вам, испытавшим злые муки ада,
   Земной террор, жестокость палачей,
   Ужасную судьбу Советского ГУЛАГа,
   Горит костёр из восковых свечей.

   Страх и слёзы маленькой деревни
    Любое зло – это несколько больших шагов от добра,  в сторону зла, от мудрости, любви и красоты, от самых высоких человеческих ценностей. Это шаги от солнца в ночь, невежество, во власть самых низменных сил. Но зло не всегда…”

   ***
   Tikrai tinka net “tikro lietuvio” nuoroda į…
   atsakymą, “nuo saulės į tamsą” (от солнца в ночь).

   Kai dėl Landsbergio su Grybauskaite, ir mano, tavo…visų mūsų, gal visgi labiausiai Adamkaus (nes tikėta, tikėtasi iš jo PER DAUG) ž i o p l y s t ė s
   “Saulė Lietuvos” iš mūsų himno pradanginta… tuo,
   – t a m s a visur (ir “tokiu” apdovanojimu…).

 3. lietuvis:

  ką jai patarėjai pakiša, ta šis grybas pasirašo…

 4. Ne pirmą kartą, ne pirmoje vietoje Lietuvos valstybėje (Švenčionių r.), dabar Šalčininkų rajone leidžiama lenkams statyti paminklus iškraipant, klastojant tiesą. Kodėl nereikalaujama užrašyti valstybine kalba lietuvių vardus pavardes, rašomos tik lenkų kalba? Jeigu kryžius užsakytas Lenkijos respublikos, kodėl Lietuvos valstybė greta nepastato paminklo lietuvių kalba užrašytų vardų, pavardžių?
  Atsakingi pareigūnai turėtų archyvuose išsiaiškinti kurie Kaniūkų gyventojai lietuviai ir neleisti lenkinti vardų, pavardžių.

 5. Žemyna:

  Jei šios moters dalyvavimas baudėjų būryje yra FAKTAS, tai KAS PRAŽIOPSOJO, kas taip diskreditavo šį apdovanojimą, kas PAKIŠO prezidentę?
  Net jei tąkart ši moteris buvo kitur, tai buvo tik atsitiktinumas, Juk ji atėjo į būrį būtent tokiu tikslu – „bausti”, t. y. žudyti, „без суда и следствия зачистить” teritoriją okupantų valdžiai!
  Ir ką dabar daryti tiems, kas kovojo už Lietuvos Nepriklausomybę ir turi tokį patį apdovanojimą patys, arba po mirties apdovanotųjų artimieji?

 6. Juozas:

  Pagarba Autoriui už pastabumą.
  Belieka apgailestauti, kad tokie dalykai nėra išimtys. Ir LRT, ir daugelio interneto portalų brukama medžiaga apie holokaustą (nekalbant apie graudžius vanagaičių, vinokurų ir kt. rašinėtojų opusus) – tai tendencinga sistemos dalis. (Pvz., lietuvių tautos genocidas – jau net ne antraeilis dalykas; Kaniūkų, Klepočių, Rainių ir šimtai kitų tragedijų prisiminti nevalia, bent garsiau nekalbėti apie jas. Svarbiausia – holokaustas ir žudikai lietuviai, o geriausieji, labiausiai pažeidžiami – be abejo kaip visada žydai.) Mąstantys, tautinę savigarbą turintys žmonės nereikalingi TOKIAM šiaurės rytų kraštui. Užjauskim TOKIĄ sistemą kartu su jos teikiamais apdovanojimais TOKIEMS tų apdovanojimų gavėjams.

 7. Levas:

  Jie – “žvaigždės” visada teisūs
  AČIŪ kad jie su mumis

 8. Kemblys:

  Sekasi gi – vietoj žvaigždės gauti kryžių…

 9. Ricardas:

  kas valdo mūsų Lietuvą,manau aišku be tyrymo

 10. Kaunietis:

  Kas tai? Kažkoks kvailas nesusipratimas ar sapnas?

 11. Kaunietis:

  P.S. Matyt, mažai mokslų būsiu baigęs, nes niekaip nesuvokiu, kodėl ant kryžiaus Lenkijos valstybinis herbas (?!)… Ši teritorija priklauso Lenkijai? Ne? Ak, buvo kažkada Lenkijos okupuota… Štai kur šuo pakastas! Na, sakyčiau, argumentas – geležinis. Ką ten geležinis! Gelžbetoninis! Kaip, beje, ir visa LR užsienio politika.

  • Žemyna:

   Štai ką reiškia tradicija. Per tiek okupacijų metų įpratom rūpintis, kad viskas pagal okupanto skonį ir norus būtų, kad tik nuotaikos nesugadintume. Tai ir toliau ne savimi, o kitais rūpinamės, ir toliau tenkinam ne savo, o jų įgeidžius… Neklykėm dėl koridoriaus į Kaliningradą, tylime ir dėl kitos sesutės „išdaigų” …
   Ko reikia būti prisidirbus, kuo gali mūsų „galvas” šantažuoti, kad jos tokios nuolankios? Bijo isteriškų kitos pusės reakcijų? Taigi seime ir psichologų buvo. Ir už Seimo ribų jų yra – galima patarimo paklausti, psichologinio atsparumo pratybas užsisakyti. Negi patiems smagu, kai su jais ne kaip su suverenios valstybėms galvomis bendrauja, kai lyg tarnams komanduoja?

 12. Aistis:

  Kiek dar žeminančio blogio pridarys per likusius pusantrų metų Litvakų samdinė – išverstaskūrė prezidentė. Ji- ne tik nežino savo kilmės, savo šaknų, bet ji net nežino , kokiai partijai, ar kokiai KGB ar FBI sistemai tarnauja, todėl ji ir nepergyvena dėl lietuvių tautos garbės , o tuo labiau naikinimo. Ji vykdo pasaulio ELITOS projektus, naikinant lietuvių tautą ir Lietuvą. Gėda, turint tokią parsidavėlę

 13. jacob:

  Dalužei tenka atidirbti už Karolio medalį

 14. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Štai kaip yra

 15. Jonas:

  Skaitant komentarus, kilo logiški skaitytojų klausimai – kame reikalas, kad ant paminklo Lenkijos herbas, lenkiški užrašai? O gi atsakymas paprastas: Lietuvos valdžią menkai tesirūpina imperialistinių valstybių banditiškų gaujų išpuoliais prieš taikius savo krašto piliečius.
  Kaimas buvo mišrus. Lenkija savo tautiečius pagerbė pastatant paminklą, o „mūsiškiai“ – ne.
  Ir kaip dabar suprasti, kaip paaiškinti, kad Kaniukų skerdynių dalyvė tapo aukščiausios valstybės institucijos apdovanotojų tarpe?
  Kodėl Lietuvoje menkai dirba Istorijos institutas sprendžiant lietuvių tautos genocidą (ypač Prūsų Lietuvoje), sprendžiant pietryčių Lietuvos gyventojų priverstinę asimiliaciją. Juk blogai dirbant istorikams, politikai lieka be „maisto“. Kodėl menkai finansuojamas LGGRTC?
  Pastebėtina, kad iš tam tikros bendruomenės kartas nuo karto pasigirsta reikalavimai neminėti Birželio sukilimo, pasmerkti J. Noreiką, J. Brazaitį, K. Škirpą.
  Žiniasklaidoje minimas Molotovo-Rbbentropo rugpjūčio 23 d. paktas, bet nutylimas ir lieka be atgarsio rugsėjo 28 d. slapti protokolai. Menkai dėmesio pirmajai okupacijai, emigracijos veiklai. Kodėl? Gal priežastis tame, kad „atsakingų dirigentų“ KGB bylas išsigabeno SSSR okupacinė valdžia ir kol jie gyvi, tebelieka įmirkę uodegas į eketę?
  Vienintelis Lietuvos politikas, ilgametis Lietuvos Sąjūdžio vadovas Rytas Kupčinskas kartu su Vidmantu Žiliumi, jo jaunaisiais patriotais Iš Šaločininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos bei keli buvę Sibiro tremtiniai bandė pralaužti Kaniukų skerdynių ignoravimo užtvarą.
  Ne pavyko. Apie šį Sąjūdžio, tremtinių ir jaunųjų Šalčininkų patriotų nusilenkimą komunistinio teroro aukoms buvo paskelbta keliuose Lietuvos laikraščiuose. Jokia valdžios institucija neinicijavo aukų atminimo įamžinimo ir budelių pasmerkimo, o iš Ryto Kupčinsko per 2016 metų rinkimus atimta apylinkė, kurį jį tiek kartų buvo išrinkusi deputatu į Seimą. Raudonųjų teroristų Lietuvoje bijomasi net apklausti, juk gali supykti ne tik ponai Zurofas ir Kacas, bet ir Lietuvos žydų bendruomenė (po Nepriklausomybės paskelbimo keli iš banditų dar gyveno Izraelyje, net lankėsi Lietuvoje. Ir dabar dar vienas kitas gyvas) Gal šis pasityčiojimas iš Lietuvos laisvės
  paskatins sureaguoti.

 16. Jonas:

  Papildymas- patikslinimas

  http://www.llks.lt/Varpo%20straipsniai/Isakymas%20%20kaima%20sudeginti%20iki%20pamatu.html

  Šiuo adresu galima paskaityti vieno iš Kaniūkų skerdynių dalyvio atsiminimus ir pamatyti nuotraukų iš vienintelio karto, kai Lietuvos visuomenininkai pagerbė Kaniūkų skerdynių aukų atminimą. Noriu pabrėžti:
  Vienintelis Lietuvos politikas, ilgametis Lietuvos Sąjūdžio vadovas Rytas Kupčinskas kartu su Vidmantu Žiliumi, jo jaunaisiais patriotais Iš Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos iš Šalčios tunto bei keli buvę Sibiro tremtiniai bandė pralaužti Kaniūkų skerdynių ignoravimo užtvarą.
  Nepavyko. Apie šį Sąjūdžio, tremtinių ir jaunųjų Šalčininkų patriotų nusilenkimą komunistinio teroro aukoms buvo paskelbta keliuose Lietuvos laikraščiuose. Jokia valdžios institucija neinicijavo aukų atminimo įamžinimo ir budelių pasmerkimo, o iš Ryto Kupčinsko per 2016 metų rinkimus atimta apylinkė, kurį jį tiek kartų buvo išrinkusi deputatu į Seimą.

 17. Piletis:

  Kas čia yr?
  Trys iš eilės Lietuvos prezidentai ima ir pridirba ant Lietuvos. Nejaugi jie galvoja, kad tokių „smulkmenų“ pilietinė visuomenė neįrašys į jų biografijas?
  Prezidentei išlikti „mūsų Dalia“ galimybė išlieka, tereikia atšaukti nepelnytus apdovanojimus.

 18. kaunietė:

  Valstybė, kuri negerbia savęs, nebus gerbiama ir kitų valstybių. Tapome tik pataikūnais ir padlaižiais, Gaila…

 19. Žemyna:

  ALKAS gerai padarytų, jei po nauju – savo straipsniu – nukopijuotų ir šiuos, po Aleksandravičiaus str. esamus komentarus! Gautųsi sodresnis nuomonių koncentratas. Žmonės nenori kartotis, vėl tą patį rašyti. Tačiau po tokiais žmonės komentuoja, išliedami pirmąjį kilusį jausmą… Jis pats nuoširdžiausias.

 20. Atikoma:

  Gėda, leidžiama tyčiotis iš Lietuvos apdovanojimų.

 21. Antikoma:

  Nuotrauka su Atminimo kryžiumi raudonojo teroro aukoms ypatingai svarbi, nes parodo, kad Lietuvos teritorijoje svetimos valstybės tvarkosi kaip namie. Dar parodo kokio masto etnocidas vyko ir vyksta buvusiose ir dar esamose Lenkijos okupuotose etninese Lietuvos žemėse. Kaip rašomos nužudytų lietuvių pavardės, net dabar Lietuvos teritorijoje.

 22. Abskyze:

  Visa jos šeima {ir dalis tautos ] buvo išžudyta, gal pagaliau pradėkim vertinti pagal kontekstą. ją apdovanojo kaip holokausto liudytoją.

 23. Karys pacifistas:

  Geriau abejotinos reputacijos zmonems nebutu teikiami jokie apdovanojimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: