A. Zolubas. Vilniaus meras panūdo kurstyti tautinę nesantaiką? (41)

Algimantas Zolubas | asmeninė nuotr.

Algimantas Zolubas | asmeninė nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Vyriausybės atstovės prašymą pripažinti gatvių pavadinimų lenteles užsienio kalbomis Vilniaus mieste neteisėtomis. Teismui skundą pateikusi Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė teigė, kad nuo 2015-ųjų vidurio Vilniuje mero Remigijaus Šimašiaus pastangomis pakabintos devynios nelietuviškos lentelės prieštarauja įstatymui ir gali kurstyti nesantaiką.

Anot teisėjos Violetos Petkevičienės, „Teismas iš šių visų aplinkybių nustatė, kad tai nėra viešieji užrašai, kaip tai numatyta Valstybinės kalbos įstatyme. Tuo pačiu teismas konstatavo, kad šiomis ginčo lentelėmis nesuteikti nauji gatvių pavadinimai“. Kas visuomenei akivaizdu, teismui pasirodė kitaip, net Valstybinės kalbos įstatymas praleistas tarsi nemačiom negirdom.

„Atviras ir draugiškas įvairių tautybių žmonėms miestas laimėjo!“ – „Facebook“ paskyroje sprendimą įvertino Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Nepaskaitė meras publikacijų komentarų apie kitakalbes lenteles, todėl taip neatsakingai tarstelėjo. Juk publikacijų komentaruose iš tikrųjų aiškiai matomas tautinės nesantaikos kurstymas. Kita vertus, pačioms tautinėms bendrijoms tikrai negardus labai jau primityvus mero siekis įsiteikti tautinėms bendrijoms per „puošybos elementus“ neva „simbolizuojančius Lietuvos valstybės bei Vilniaus miesto ryšį su atitinkama tauta ir bendruomene“.

Vilniaus meras R. Šimašius asmenine iniciatyva iškilmingai atidenginėjo Rusų, Varšuvos, Islandų ir kt. gatvių pavadinimų lenteles su tų tautų rašmenimis ir net pavadinimų vertimais iš lietuvių kalbos į atitinkamą kalbą. Kiekvienam aišku, jog taip prieš rinkimus meras siekė įsiteikti kitataučiams, sau jų balsus medžiojo. Visiems buvo aišku, kad medžioklė nelegali – tikras brakonieriavimas, perdėm susireikšminusiam biurokratui – nė motais. Valstybinės lietuvių kalbos ir kiti norminiai dokumentai gatvių pavadinimus įpareigoja rašyti valstybine kalba. Taip pat įsidėmėtina: gatvių pavadinimai yra tikriniai daiktavardžiai, todėl į kitas kalbas negali būti verčiami, juolab, išversti pavadinimai gali būti klaidinantys.

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje pažadėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą apskųsti. Lieka pasikliauti aukštesne teismo instancija, kuri, tikėtina, blaiviai įvertins aplinkybes ir priims atitinkamą sprendimą.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

41 komentaras

 1. Aistis:

  Šimašius – lietuviškas hunveibinas, užaugęs Tauragės kaime. “Šimašiaus” pavardė taip pat verčia susimąstyti apie jo tautinę kilmę. Nes visa jo “politinė- hunveibiniška’ veikla rodo jo priešiškumą lietuvių tautai, Lietuvai ir lietuvių kalbai.
  Tokiam išsišokėliui ne vieta Lietuvos sostinės mero kėdėje. Reikia laukti jo dar kvailesnių išsišokimų, už kuriuos bus galima jį išmėžti iš tos vietos. Jis labai menkai skiraisi nuo prieš jį buvusį huliganą Zuoką. Gaila, bet ir tokius reikia išgyventi.

 2. Vitoldas:

  Reikia sutikti su Aisčiu, kad Šimašius priešiškas lietuviškam tautiškumui, bet jis priešiškas ir baltarusiškam (prisiminkime Belickio išdavystę). Su tais gatvių pavadinimais kvailioja, mokesčių mokėtojų pinigus švaisto, niekas tų kitakalbių gatvių pavadinimų neprašė. Tik neišmanėlis plevėsa tokių iniciatyvų gali imtis.

  • Žemyna:

   Nieks neprašė, bet JAM ASMENIŠKAI reikėjo – reikėjo balsų per rinkimus… Tiesiog degė, kaip reikėjo. Nebūtų liberalas, jei nesugalvotų, kaip iš ne savo kišenės gauti tai, ko pačiam reikia…

 3. Žemyna:

  Kada neužmiega neoliberalas? Dieną, kai nesusiranda pelningos spragos įstatyme, arba nesugalvoja, kaip esamą spragą sau panaudoti… Neoliberalas – tikras patriotas: jis iš SAVO tėvynės ir jos įstatymų šaiposi, ciniškai laužo. Neoliberalas paprastą suktumą verslumu vadina… O paskui nutaisęs kūdikiškai nekaltą veidą badys pirštu į įstatymą – juk visi sako, jog galima viską, ko įstatymas nedraudžia… Ne, ne visi sako. Tik tie, kam moralė neegzistuoja. Tie, kas ir kvaileliais apsimes, kad tik sau naudos išpeštų. Jie neišdidūs. Bus naudos, tai ir apsimes.

 4. Bartas:

  Nieko naujo nepasakysiu, bet visokie neaiškūs žmogėnai , su neaiškiomis pažiūromis būtinai išsirenka savo kuopos pavadinimą – nelietuvišką. Kas čia per pavadinimas “liberalas”. Panašiai skamba, kaip ” spjaudalas, vėmalas, …” Užteks. Jau pačiam darosi bloga. Pasižiūrėtų šitie “alai “, ką reiškia šita priesaga Lietuvių Kalboje.
  Štai kur Lietuvos bėda.

 5. Šitas veikėjas (Zolubas – pavardė rasiejska aiškiai) vis bando išrasti kažkokias tai “tautas” Lietuvoje.
  Ir nebuvo Šimašiaus skyrelyje jokios neapykantos – tiesiog sububijom tokį S.Kanovičių už priekabius prieš Škirpą bei Noreiką antiek, kad Šimašius galiausiai visa tai ištrynė.

  • Žemyna:

   Oi, nerizikuok, tamstos Tikriausioji Lietuvybe… Nes jei tamstos ir tamstos prosenelių iš abiejų pusių pavardes kalbininkai išpreparuotų, tai nė mikroskopo gali neprireikti, kad visai kitą kilmę pincetu iškeltų ir viešuomenei pademonstruotų.
   Lietuvoje begalė nelietuvių kilmės lietuvių – net ir arabų pilna, apie kitas nekalbant. Ir Seime, ir KM turėjome ryškių pavyzdžių.
   Po poros šimtų metų, jei Europa išliks, kokia buvus, turėsime ir kiniško veido bei pavardės lietuvių. O kad iš buvusios LDK teritorijos pavardės čia suplaukė, tai jau joks ne griekas. Tai tik rodo, jog ši kunigaikštija statyta ant partnerystės, o ne kolonizavimo pamato…

   • Mergele,
    visų pirma išsiaiškink sąvokas:
    lietuviai yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariai
    (nežiūrint kokia kalba kalbėjo jų seneliai, kokios kilmės jie buvo, kokios kultūros), kurie
    gyvena Lietuvoje,
    ją stato,
    jai augina vaikus,
    ją saugo ir gina ir t.t.
    Išvykėliai visam laikui yra pametę Lietuvą likimo valiai ir per laiką, per kartas pereis į savo gyvenamosios vietos titulinę tautą bei nebėra lietuviai.
    Lietuvis turi dirbti Lietuvai – kitaip koks jis komandos narys?

  • Vitoldas:

   Jei jau toks tikras esate lietuvis, ar tamstai rasiejska pavardė dėmė? O jeigu jis lenkas ar totorius?..
   Taip gali vertinti tik netikras lietuvis, neišmanėlis ir dar nepraustaburnis (veikėjas?). Jei kitataučiai rūpinasi lietuviškais rašmenimis viešoje erdvėje, jie nusipelno pagarbos.

   • 🙂
    Nerviniesi, betgi paneigiau paties tvirtinimus apie lietuvišką paties pavardės kilmę.
    Pavardė būtų antraeilis dalykas, jei vis nekaišiotum, tamsta, nesančių Lietuvoje tautų.
    Laikas įsisąmoninti: Lietuvoje yra tik viena tauta – lietuvių, nes čia nėra kitų tautų žemių.
    Tautos sąvoka:
    Для Н. характерны замена прежних кровнородственных связей территориальной общностью, племенных языков – единым языком наряду о существованием ряда диалектов. Каждая Н. имеет свое собирательное название, внутри нее возникают элементы общей культуры.
    http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s07/a000727.shtml
    Taigi tauta – tai TIK savos nuo amžių amžinųjų teritorijos bendruomenė.
    Tokie Lietuvoje yra tik lietuviai nuo amžių amžinųjų.
    Visi kiti gali būti kitakalbiai, kitakilmiai, kitakultūriai, bet jei jie čia pasilieka visam laikui, tai jie per laiką, per kartas ar jau yra lietuviai.
    Pvz., tokį A.Vinokūrą jau išmokėm – jis save vadina žydų kilmės lietuviu, o jei sakytų judėjų kilmės, tai būtų dar tiksliau.

    Štai kodėl Lietuvoje negalima yra tarptautinė nesantaika – čia nėra jokių tautų, išskyrus lietuvius.
    Lietuvoje, kada, pažeidžiant įstatymais nustatytą tvarką, kabinėjamos gatvių lentelės ne valstybine, o kita kokia tai kalba, gali kilti suinteresuotų ir iš užsienio inspiruojamų grupių priešiškumo veiksmai prieš Lietuvos valstybę, nes jiems tai būtų papildomas kabliukas prikibti, bet tai yra kas kita, nei tautiškumai.
    Ukrainoje nieko nedarė, kad neleisti “rusų” “tautybei” išvešėti ir prašom: tuojau atsirado jų “gynimas” ir pan. veiksmai.
    TODĖL DERA ĮSISĄMONINTI: nėra Lietuvoje jokių tautų ir kol bus tokia tvarka, tol nekils jokie priešiškų valstybių prieš Lietuvą nukreipti puolimai, pvz., ginkluoti.
    Per tokį internacionalizmo leidimą sugriuvo LDK, ar norime, kad ir šita valstybė taip pat sugriūtų?
    Turi būti viena tvarka visiems, visi turi būti vienodi, tada visi bus tikrai lygiateisiai.
    O kam tvarka nepatinka, tiems atviri keliai į kitas šalis – nebijokim to pasakyti, nes kitose šalyse jiems tai tikrai pasakys.

 6. Papildau autorių:

  Vilniaus meras R. Šimašius ASMENINE iniciatyva IŠ NESAVOS KIŠENĖS projektavo, gamino ir iškilmingai atidenginėjo… (toliau kaip tekste). Kiek kainavo miestui? Reikia turėti galvoje, kad ir ateityje tai kainuos, vis reiks siųsti darbininkų brigadą nukabinti, atnaujinti, vėl užkabinti…
  PONIAI TEISĖJAI – NEVIEŠAS užrašas yra ne tas, kur „apgyvendintas” VIEŠOSE erdvėse. Neviešas užrašas nėra kožnam pabažnam viešai matomas. Logiška? Na, nebent būtų apsuktas užrašu į namo sieną, tada jo, tada taip … 🙂
  Yra visai kitų elegantiškų, niekam abejonių nekeliančių būdų pažymėti Vilniaus įvairiatautiškumą, kultūrų įvairovę. Betgi labai jau spaudė rinkimai, ar ne?

 7. Tikram lietuviui:

  Atsiverskite Simono Stanevičiaus „Aitvarus“, ten rasite:
  Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo.
  Kaipo lakstė patrobiais, ne vienas tai matė,
  Ir, nutūpęs ant stogo, ką parnešęs, kratė.
  Juk ir zolabai stogų nuspardyti buvo,

  Zolabai,zolubai, zolbai – žirgeliais papuošti stogo vėjalenčių galai. Žodžio kilmė negali būti rasiejska, nes daikto kilmė yra lietuviška.

  Algimantas Zolubas

  Jokių tautų neišradinėju, visi Lietuvos piliečiai yra lietuviai, nors gali būti kitokios kilmės. Yra šveicarai, nors tokios tautybės nėra, ten gyvena vokiečiai, prancūzai, italai ir retoromanai.
  Algimantas Zolubas

  Algimantas Zolubas

  • Šveicarai yra nacija, o ne tauta – prašom nemaišyti.
   Dar tokių yra ir kitose šalyse: amerikiečiai, русские Rasiejoj ir t.t.
   Lietuviai yra tauta.
   Lietuviais, beje, vadinami ir Lietuvos piliečiai – nacija.
   Tokie, tad, skirtumai.

   • Nors ištrynė, bet pakartosiu:
    1. internete randame, kad Zolub yra moldaviška pavardė;
    2. tas žodis yra paplitęs ir kaip pavardė, ir kaip daiktų pavadinimas Rasiejoj;
    3. Lietuvių kalbos išteklių sistema sako, kad pavardės Zolubas reikšmė neaiški.
    Išvada: Zolub’as yra ne lietuvių kilmės žodis.

    • Vitoldas:

     Ach, koks blogas tas Zolubas, nes, pasirodo, jis turi „rasiejsko-moldavską pavardę.
     Kaip jis drįsta rašyti apie gatvių pavadinimų iškraipymą Lietuvoje?!
     Aptikau, kad ši pavardė randama ir tarp ispanų. Čia jau visai blogai! A ne?

    • Neirimas:

     Ach, koks blogas tas Zolubas, nes, pasirodo, jis turi „rasiejsko-moldavską pavardę.
     Kaip jis drįsta rašyti apie gatvių pavadinimų iškraipymą Lietuvoje?!
     Aptikau, kad ši pavardė randama ir tarp ispanų. Čia jau visai blogai! A ne?

    • Žemyna:

     Būtent, moldaviška. Visus žodžius, kuriuose jaučiame slaviškos šaknies aidą, skelbiame svetimybe, iš rusų, o čia dar ir iš moldavų „nukosėta”… Apsivogę iki ausų esame…
     Tik kažkaip užmiršome, kaip nuo Karpatų nusileidome ir plitome link Baltijos ir link Maskuvos bei link Uralo; kiek palei Karpatus ir kitur savo vandenvardžių ir vietovardžių palikome (tebėra!), ir kad vėliau į tą mūsų jau ne vieną tūkstantmetį apgyventą teritoriją slavai suplūdo; kad atėjūnų su išlikusiais ten baltais kalbos ėmė maišytis, tad dar labai neaišku, kas iš ko žodžius „nukosėjo” – ar tikrai mes iš slavų, ar slavai iš ten gyvenusių baltų genčių pasisavintus žodžius „suvirškino” taip pat tobulai, kaip vėliau anglosaksų žodžius suvirškino, kad tik patyręs kalbininkas užuodžia jų kilmę ir atsiradimą „исконно rusiškame” žodyne… . Kiek šiandien toje pačioje Ukrainoje ir Rusijoje yra labai senų pavardžių su baltiškomis šaknimis…

    • Žemyna:

     Iš pono prelegento komentaro aiškėja, kodėl Šveicarijoje ne tik galimi, bet privalomi vieši užrašai 4 kalbomis, kodėl kiekviename kantone yra sava regioninė kalba – kadangi ši valstybe sukurta ne tautiniu, o teritoriniu pagrindu. Todėl čia kiekvienas tautinis regionas savo viduje vaikus moko ir tvarkosi pagal savo tradicijas ir savo kalba.
     Lietuva, kaip žinia, sukurta tik baltų genčių etninių žemių pagrindu, o dabar gyvena tik jų likutyje. Todėl čia viena kalba. Atrodo, p. Tikro Lietuvio dėka supratau.
     Kadangi ir aptariamasis straipsnis kažkoks neaiškus, prieštaraujantis neoliberalizmo principams, ir autorius neaiškus, gal net Kremliaus užsakytas ir atskraidintas, ir pavardė русским духом пахнет, siūlau ponui T. L. vieną sykį pasiimti koybiškos butelį ir eiti su autoriumi vyriškai, akis į akį aiškintis, kol abu pasieksite stadiją „а ты меня уважаешь?”. Tikiuosi, toje stadijoje abu nušvies Tiesa.
     Na, o aš, tamstoms leidus, grįžtu į pirmą psl.
     Jo apačioje, dešiniajame kampe yra „Alkas pataria” – baksteli ir klausai 4 vyrų „Atvirą pokalbį” ŽR studijoje. Ten yra gabalėlis ir apie vokiečius – kaip jie, nuo pasaulio užsidarę atsilikėliai, ugdo ir puoselėja savų tautiškumą. Ir nė kiek nesigėdija! – Tai keistuoliai!.. O keisčiausia, kad pasaulis neturi jiems dėl to jokių priekaištų, negėdija, kad savo kalbą puoselėja ir nepersistengia kitų mokytis – nei kaimynų, nei anglų 🙁 . Ir niekas nevadina atsilikusiais, tamsuoliais. Niekas dėl to nebado pirštais nė kt. Europos šalių…
     Pvz., savanoriauju vienoje svetainėje. Jos savininkai bendrauja su svetainės lankytojais tik savo arba anglų k. Aš savininkų klausiu – ar negalėčiau į jūsų laiškus atsakinėti viena iš 4 kalbų, kurias moku – angliškai man sunkiau. NE!!! Nė už ką, nežiūrint, kad viena iš tų kalbų yra vieno savininko, kita – kito savininko šalies kaimynų kalba… Va, taip. Kaimynų kalbos nė už ką. Palyginus su Europa, Lietuvos neoL – впереди Европы всей 🙁 Puiku! Tik gaila, kad ne tais bėgiais наш паравоз вперёд lekia…

 8. Reikia paramos:

  Pažiūrėkite, kas dedasi Delfyje, straipsnyje apie Porošenkos pasveikinimą Lietuvai. Mestos visos dergėjų kuopos pajėgos.
  Paremkite padėką ukrainiečių k. Porošenkai už jo pastangas pasveikinti mus lietuviškai
  2017-02-16 12:10 IP: 78.60.149.13 ir spauskite „šalinti” ar bent minusuokite tuos, kas taip uoliai „šventiškai sveikina” LT ir UA…
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/p-porosenka-lietuva-sveikina-lietuviskai.d?id=73774834&com=1®=0&no=0&s=2&r=4586®=0#c121521350

 9. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema http://lkiis.lki.lt atsako:
  pavardės Zolubas kilmė neaiški (Kilmė: Plg. Zalūbà, Zãlubas, Zoluba, Zólubas, Zólūba (žr.). Kilmė neaiški.).

 10. Eirimas:

  Zolubas kalba VISIŠKAS nesąmones: kaip gatvės lentelė Lietuvos tautinės mažumos kalba, pakabinta GRETA LIETUVIŠKOS (tik truputį žemiau), gali kurstyti tautinę nesantaiką? Čia būtų tas pat, ką pasakyti, jog tautinę nesantaiką kursto parduotuvės pavadinimas MAXIMA (nes su nelietuviška raide), arba LITEXPO, ar Vilniuje gimęs smuikininkas Jascha Heifez.
  Man labai gaila, kad Alkas spausdina tokius bukai nacionalistinius straipsnius.

 11. Neirimas:

  Jei žurnalistai, komentatoriai ir net Vyriausybės atstovė priekaištauja merui už pataikavimą kitataučiams lietuvių kalbos statuso sąskaita, tokioms nuostatoms pritardama, visuomenė savo nepasitenkinimą gali lieti ne lentelių autoriui, o tiems kitataučiams, kurių kalba lentelės rašomos. Štai taip pasireiškia tautinės nesantaikos kurstymas.

  • Eirimas:

   „…už pataikavimą kitataučiams lietuvių kalbos statuso sąskaita…“
   Su sveikata viskas gerai? Man logiškai niekaip neišsiveda, iš kur ir kaip čia atsiranda ta „lietuvių kalbos statuso sąskaita“. Nemačiau, kad bent vieną lietuvišką lentelę kas nors kur nors būtų nukabinęs.

   O kabinti lenteles, greta lietuviškų, IR Lietuvos tautinių bendrijų kalbomis – tai čia viena iš gražiausių iniciatyvų, sakyčiau – pavyzdys kaimynams. Aš, pvz., labai maloniai nustebčiau ir būčiau pamalonintas, jei lietuvišką lentelę prie atitinkamos gatvės pavadinimo pamatyčiau Varšuvoje, Minske ar Rygoje.

 12. Neirimas:

  Su sveikata man viskas gerai, be sveikatos būtų blogai. Jūsų klausimas liudija mandagumo, o tolimesnis komentaras – nuovokos stoką.

 13. kielė:

  P. Zolubas teisingai rašo, meras Šimašius kabinėdamas, prieš rinkimus teatrališkai atidenginėdamas kitomis kalbomis gatvių lenteles išties kursto lietuvių nepasitenkinimą tokiais mero veiksmais, net pyktį. Labiausiai lietuviams užkliuvo gatvių pavadinimai rusų ir lenkų kalbomis, ir suprantama, kodėl. Per daug lietuvių tauta kentėjo sovietiniams rusams okupavus Lietuvą, taip pat kentėjo ir dėl Lenkijos vykdytos Pietų – Rytų Lietuvos okupacijos. Eirimas ir Juozas rašo tiktai teoriškai, oi kaip čia gražu, tos svetimakalbės gatvių pavadinimų lentelės, vos ne tautų draugystė. Gyvenu Varšuvos gatvėj, žinau ir matau. Šios gatvės gyventojai net protestavo, kai Šimašius pompastiškai tą “Varšavskos” lentelę atidengė. Beje, kaip senieji gatvės gyventojai teigia, Varšuvos gatvės čia seniau net nebuvo. Tad reiktų dar patyrinėti archyvinius žemėlapius. Ir dar, ar pastebėjot, meras ne “Lenkų” gatvės pavadinimui lentelę pakabino, o “Varšuvos”, kuri atsiremia į lenkų legionierių kapus, ir kur lenkų nuolatinės delegacijos dažnai giesmėmis, dainomis beviltiškai vis “reanimuoja” Pilsudskio širdį (lapkričio 11, kitomis svarbiomis Lenkijai progomis aidi po visą Rasų mikrorajoną uniformuotų “krajovcų” veteranų ir kitokių atvažiavusių iš Lenkijos ir vietinių lenkų maršai, net šovinistinės kalbos). Pilsudskio – nutautėjusio lietuvio bajoro, Lietuvos okupacijos organizatoriaus. Na tikimės, neatgaivins nei širdies, nei grobikiškos dvasios. Tad meras tyčia ar pataikaudamas lenkams (lenkomanams) žiebia tarp čia gyvenančių vilniečių priešiškumą, kelia dar nelabai senus, bet svarbius, skausmingus lietuviams įvykius.

 14. Keistoka dėl tų lentelių yra kitkas. Jose yra prikergti ir atitinkamų šalių herbai. Iki šiol nėra keliamas klausimas ką čia tuo siekta išreikšti. Juk herbas yra šalies, valstybės, o ne tautos ženklas. Lentelėse užrašyti tautų ar miesto (Varšuvos) pavadinimai. Taigi kokiu pagrindu čia herbas siejamas su žmonėmis. Lietuvos piliečio – totoriaus, karaimo, vokiečio, ruso ir t.t. herbas yra Vytis. Tad kas čia per loginė maišalynė, konglameratas padarytas. Ar tai nežeidžia minėtų tautinių bendrijų asmenų. Kol kas viešo jų protestavimo dėl tokio lentelių turinio nesigirdėjo, be to, nėra keliamas ir klausimas dėl jų teisių reikšti reikalavimus dėl tų lentelių turinio. Manau, kad tokiu atveju herbo pripaišymas lentelėje privalėjo būti derinamas su atitinkama bendrija, dėl to administracinis teismas į nagrinėtą bylą privalėjo jas traukti trečiaisiais asmenimis.

  • Pradinukas:

   Ir dar. Jei tikrinį vardą Jonas išversime į Ivaną, tai nebebus Jonas, pagal vardą jo neatpažinsime.
   Jei Varšuvos gatvė išverčiama į Varšavską, tai pavadiname ją kitaip, vardu, kuriuo gatvės Vilniuje nėra.
   Nei žmonių vardai, nei vietovardžiai į kitas kalbas neverčiami.

   • Taip, klausyki pradinuko (pagal gerb. A.Zolubą)
    tikri, tikroviški – įvardai, išlieka
    (neverčiant, t.y. neišvartant,
    ką Šimašiokas “DidVamdžio
    šeimininks” ir su sava, – tikra, –
    i š v a r t ę s…)

    Taigi meras, – liuosasis BigVamzdininkas,
    šlykštus tas Vilnius, – vienu Vamzdžiu… “šimašišku” išprievartautas,
    geriau (verčiau) keist į bananą, banan medį brangų brangų (merą 🙂 )

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: