Siūlomas „Pietryčių Lietuvos fondas“, kuris mažintų tautinių mažumų atskirtį (video) (11)

Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Laurynas Kasčiūnas | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Sausio 4 dienos spaudos konferencijoje „Kodėl kai kuriuose Lietuvos rajonuose rinkimus galėtų laimėti Kremliaus jėgos?“ Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Monika Navickienė, Audronius Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas pristatė situaciją tautinių mažumų gyvenamuose Lietuvos rajonuose ir „Pietryčių Lietuvos fondo“ steigimo idėją.

Dr. L. Kasčiūnas atkreipė dėmesį į Rytų Europos studijų centro atliktą tyrimą, analizuojantį tautinių bendrijų apklausos rezultatus 5 Lietuvos rajonuose: Vilniaus, Šalčininkų, Visagino, Vilniaus miesto ir Klaipėdos. Tai pirmasis toks tyrimas, orientuotas į tautinių bendrijų aktualijas.

Tyrimas nustebino tuo, kad, pavyzdžiui, atsakydami į klausimą, kaip Jūs vertinate Krymo aneksiją, 46 proc. Lietuvos rusų atsakė, kad greičiau sutinka, jog tai buvo teisėtas veiksmas, ir 46 proc. Lietuvos lenkų sakė aneksiją vertinantys kaip teisėtą Rusijos veiksmą.

Kitas klausimas dar labiau šokiruoja ir ypač turi atkreipti visuomenės dėmesį, nes į klausimą, kaip Jūs vertinate Rusijos Prezidentą, 73 proc. Lietuvos rusų sakė, kad jis patinka arba labai patinka, ir 63 proc. Lietuvos lenkų atsakė, kad jiems V. Putinas labai patinka.

Taigi Lietuvos tautinių bendrijų nuostatos labiau atitinka Kremliaus poziciją, o ne Lietuvos užsienio politikos gaires.

„Galima tai interpretuoti įvairiai, tačiau kai kuriuose Lietuvos miestuose V. Putinas galėtų pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidento postą“, – ironizavo L. Kasčiūnas.

Spaudos konferencijos dalyviai išryškino spaudos, televizijos ir radijo įtaką šio regiono gyventojams ir pažymėjo, kad polinkis pritarti Kremliaus politikai ryškesnis tada, kai asmuo teigiamai vertina sovietmetį bei žiūri rusiškus televizijos kanalus. Tačiau rusiškos TV žiūrėjimas nenulemia politinės laikysenos tuo atveju, kai žiūrimi ir kiti televizijos kanalai: lietuviški arba vakarietiški. Todėl Vilniaus miesto tautinių mažumų atstovai laikosi kur kas kritiškesnės nuomonės dėl V. Putino veiksmų. Vienu balsu sutarta, kad būtina didinti televizijos, radijo kanalų prieinamumą ir spausdintinės produkcijos atsakomybę bei misiją skleisti Lietuvos Respublikos, o ne kitų valstybių politines žinias.

Spaudos konferencijoje prieita išvados, kad kuo socialinės bendrijos atstovas ekonomiškai nesaugesnis, tuo turi labiau prokremliškesnes nuostatas. Ekonominės priemonės – vienas iš svarbiausių ramsčių. Reikia turėti omenyje, kad tiesioginės užsienio investicijos (TUI) vienam gyventojui Vilniaus rajone daugiau nei 2 kartus mažesnės už šalies vidurkį, tuo tarpu Šalčininkų rajone šis rodiklis – vienas prasčiausių visoje šalyje.

Pasak A. Ažubalio, „kultūrinė, socialinė ir ekonominė tautinių bendrijų atskirtis – štai kur yra didžiausia priežastis ir plačiausias laukas išorės nedraugams ir vietos vadukams daryti įvairias ideologines diversijas ir mulkinti vietos gyventojus. Todėl „Pietryčių Lietuvos fondas“ galėtų būti priemonė tokią situaciją pakeisti“.

M. Navickienė atkreipė dėmesį, kad tokio fondo veikla – tai pagalbos rankos tautinėms bendrijos ištiesimas. „Tai turi būti ne vienos, o visų Lietuvos partijų tikslas. Mes suprantame tautinių bendrijų problematiką ir siekiame jas integruoti. Kuo greičiau ir kuo sklandžiau tai padarysime, tuo žengsime spartesnius žingsnius nuo Rytų į Vakarus. Tai visų mūsų misija“, – sakė M. Navickienė, laimėjusi rinkimus vienmandatėje Naujosios Vilnios apygardoje.

Pasak P. Saudargo, visuomenėje vis labiau stiprėja pastangos kovoti su Kremliaus įtakomis, auga patriotiškumas, ypač – jaunimo. Tačiau ne mažiau stiprėja ir svetimų jėgų bandymas daryti mums įtaką, ypač – informaciniame lauke. Ir socialiniuose tinkluose galima matyti pastangas formuoti žmonių nuomones, kurios visiškai nesutampa su oficialia valstybės pozicija. Visas informacinis svetimų jėgų šleifas rodo, kad negalime atsipalaiduoti. Visose valstybėse, kur įsiplieskė kariniai konfliktai, prieš tai visuomenė būdavo ruošiama informacinėmis svetimų valstybių įtakomis.

„Pietryčių Lietuva yra problema ir nacionalinio saugumo požiūriu. Tai, kad šie rajonai, esantys aplink sostinę, socialiai atsilikę, tai gali užprogramuoti trečiųjų šalių įtaką mūsų visaus politikai ir nacionaliniam saugumui. Kad tam atsispirtume, turime sukurti „Pietryčių Lietuvos fondą“, – sako P. Saudargas.

Pasak A. Ažubalio, praėjusioje Seimo kadencijoje matėme valdančiųjų socialdemokratų atmestiną požiūrį dėl minėto fondo. Tačiau paradoksas, kad ir po šių Seimo rinkimų užsienio politikos svertai vėl pakliuvo į socialdemokratų rankas: tiek per Seimo Užsienio reikalų komitetą, tiek per Užsienio reikalų ministeriją.

„Šiuo požiūriu matau rimtą grėsmę santykiams su Lietuvos kaimynais, taip pat ir su naująja Lenkijos valdžia“, – pabrėžė A. Ažubalis.

Apibendrindamas spaudos konferenciją, dr. L. Kasčiūnas išreiškė viltį, kad naujos sudėties Seimas teigiamai įvertins „Pietryčių Lietuvos fondo“, kurio reikia tiek tolygaus Lietuvos ekonominio vystymosi, tiek ir nacionalinio saugumo požiūriu, sumanymą.

Pietryčių Lietuvos remiamo Fondo remiamos veiklos sritys

 • Vietos bendruomenių veikla ir naujų kūrimasis;
 • Pilietiškumo, informacinio raštingumo stiprinimas;
 • Vietos socialinė, sporto ir kultūrinė veikla;
 • Vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymas ir naujų įrengimas;
 • Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų remontas, rekonstrukcija, naujų statyba;
 • Etnografinėsarchitektūros paveldo objektų puoselėjimas.

Kategorijos: Lietuvoje, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

11 komentarų

 1. Pikc:

  Dalis šito fondo iniciatorių priklauso taip vadinamai “Gegužės 3-iosios grupei” (http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=16112&p_k=1), pasiryžusiai perimti LLRA “vėliavą” (pvz. jie siūlo duoti papildomus balus į universitetus stojantiems lenkams ir rusams, taip stumiant į šalį lietuvius – https://plus.google.com/118198014712853689988/posts/gesAUeZiDM1), todėl jų poziciją vertinčiau atsargiai. Man tai panašiausia į elektorato paieškas neojedinstvininkų teritorijoje (primenu, kad kai libkonai buvo valdžioje, tie “probleminiai rajonai” jiems NĖ VELNIO nerūpėjo – o juk situacija ten nuo to laiko nepasikeitė). Ir dar vienas įdomus dalykas: jeigu libkonai mano, kad netgi lindimu lenkų užpakalin ir atsiprašinėjimais pagarsėjęs Linksevičius kelia “rimtą grėsmę santykiams su […] naująja Lenkijos valdžia” – tai kokių nuolaidų tada JIE ketina lenkams daryti?

 2. O kur Pietryčių Lietuvoje Laisvosios ekonominės zonos (LEZ), kurios yra vienas iš veiksmingų būdų investicijoms joje skatinti. Jas Seimas kitose Lietuvos dalyse įsteigė, o Pietryčių Lietuvoje – Vilniaus, Šalčininkų, Alytaus, Trakų rajonuose ir t.t. – ne. Kodėl taip Valdžia darė, visuomenei nėra žinoma. Taigi esančios žmonių nuostatos Pietryčių Lietuvos dalyje susidarė ne kitaip, o dėl valstybės valdžios sąmoningos politikos joje.

 3. Nepritariam:

  Nieko taip nepasieksite.
  1. Jau dabar tautinių mažumų mokyklose žymiai geresnės sąlygos: daugiau kompiuterių, geresnės sporto aikštelės, gauna papildomą paramą iš Lenkijos ir rajonų valdžios, kurias valdo Lenkų rinkimų akcija.
  2. Valstybė skiria didelius pinigus ir visą laiką kitataučiai turi atskirą Tautinių mažumų finansavimo programą iš kurios gauna paramą kultūriniams renginiams, tautiniams drabužiams, švenčia šventes ir pan.
  3. Valstybė išlaiko Tautinių bendrijų namus, kuriuose nemokamai turi patalpas visos tautinės mažumos, nemokamai naudojasi telefonais, kabinetais, sale, rengia ten susiėjimus ir visokius baliukus. Be to, jiems dar tarnauja 6 ar 7 Tautinių bendrijų namų darbuotojai, leidžia informacinį leidinį ir t.t. ir t.t. Valstybei tai kainuoja labai brangiai iš visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų.
  4. Valstybė įkūrė atskirą Tautinių mažumų departamentą prie Vyriausybės, kurie finansuoja programas ir skirsto pinigus, dar 7 darbuotojai.
  5. Atskirai tautinės mažumos gauna pinigus ir turi savo atstovą Kultūros taryboje.
  6. Atskirus pinigus gauna tik lenkų bendruomenės, kurias įsteigė Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybės iš Žemės ūkio ministerijos per Vietos veiklos grupę.
  Tai dar ne visi šaltiniai, gal geriau išsiaiškinkite kiek milijonų skiria Varšuva per visuomenines organizacijas?????
  Atsikvošėkite konservatoriai. Tai nejaugi kitataučiai yra išskirtinė kasta? Jie niekada netaps lojaliais piliečiais kol visi nesimokys mokyklose valstybine kalba, kol jiems dėstys lenkų akcijos propagandą dėstantys mokytojai, kol darysite nuolaidas egzaminuose ir t.t.
  Blogesnė socialinė padėtis todėl, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybės tyčia taip daro, tyčia laiko juos izoliacijoj ir daro priklausomais nuo LLRA.
  Geriau aiškinkit, kad pensijas ir socialines pašalpas moka Lietuvos valstybė, stiprinkite švietimo kontrolę, stebėkite ko moko lenkiškose mokyklose, su kokiais miestais draugauja (tik su Lenkijos) , kokią istoriją mokosi….
  Įsteigę dar vieną piniginį fondą mažumoms tik padidinsit lietuvių diskriminaciją. Jau dabar geriau Lietuvoj būti kitataučiu, o ne lietuviu.
  Visai netikęs planas. Nuo mūsų visų pinigų jie netaps lojalesni, juk dabar jau yra išskirtinai daug finansuojami. Lietuviškos organizacijos vargsta, skursta, jokių fondų niekas nesteigia.
  Siūlote lietuvių diskriminaciją pagal tautybę.

 4. Žemyna:

  KLAUSIMAS: kiek laiko Nacionalinis transliuotojas savo žinių ir kt. laidose SKLEIS DEZINFORMACIJĄ. Kodėl PRAVARDŽIUOJA mūsų šalies slavakalbius piliečius TAUTINĖMIS MAŽUMOMIS? Kiek metų tai tęsis, kiek LRT demonstruos savo neraštingumą ar pataikaus politikos aferistams?
  Gal Seimo nariai galėtų prieš interviu įspėti reporterius nedaryti šio liapsuso, priminti, juokitakalbiai piliečiai nėra TM? Įspėti, kad Nacionalinio darbuotojai neturi teisės BENDRININKAUTI tiems, kas suinteresuoti šalies tautų nesantaikos kurstymui? Kaip mes šalyje rimtesnius dalykus galėsime sutvarkyti, jei elementariai raštingų, kruopščių į savąją TV nerandam?
  Gal reikia jiems kokį kursą TM ir jų paveldo saugojimo tema perskaityti. Ir priminti, jog dokumentus TM tema ne Googlu versti reikia, o patiems – žodyną pasitelkus, sakinį po sakinio. Tada išaiškės, kad kokius 15-20 m. MELAVO žiūrovams, dirbo nesąžiningai.

 5. Žemyna:

  Ofšem pšeprašem: turėjo būti „jog kitakalbiai piliečiai nėra … ”

 6. Kvailas tyrimas, o į kvailus klausimus ir atsakymai iš iš anksto žinomai priešiškų elementų Lietuvai garantuotai bus gauti kvaili.
  Žinom, kad tai – ne kokia tai kalbinė, kultūrinė mažuma, o mišinys visokių, kurie žiūri Rasiejines tv.
  Todėl išjunkime Rasiejines tv jiems – tegul žiūri Lietuvos tv, tegul pratinasi prie lietuviškos tvarkos.
  Kas varo prieš Lietuvą nukreiptą politiką, tuos į kameras arba tegul neša mėsas iš Lietuvos.
  Mokyklas, kurios moko ne valstybine, o Lietuvai priešiškų valstybių kalbomis, panaikinti: žmones dera auginti sau, o ne kitoms valstybėms ar prieš Lietuvą.

 7. Kaunietis:

  Ir vėl “tautinės mažumos”… Vemti norisi!!! Iš kur Lietuvoje tos tautinės mažumos?! Kokios kitų tautų teritorijos yra okupuotos Lietuvos?! Tautinės mažumos, pvz., yra Lenkijos lietuviai, gyvenantys savo istorinėse žemėse, kadaise prijungtose prie Lenkijos… Lietuvos gyventojai nelietuviai vadintini TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS, o ne TAUTINĖMIS MAŽUMOMIS !!!!! Koks skirtumas? Skirtingas teisinis statusas, kuriuo nori naudotis sulenkėję (!) Pietryčių Lietuvos lietuviai bei gudai.

  • Jei jau pasakai žodį tautinės, tai po to jau nesvarbu koks bus antras žodis – mažumos ar bendrijos.
   Nevartokim jų atžvilgiu žodžio tautinės, nes jie tėra tik kitos kilmės ar kitakalbiai, ar kitakultūriai, kurių kvaili valstybės organai netraukia į bendrą – lietuvių masę.

   • Kaunietis:

    Būtent antras žodis ir yra pats svarbiausias (!), nes kalba eina ne apie kopūstus ar bulves, o apie teisinę sąvoką. Ir jei pats to nesuvoki – mano gilios pačiam užuojautos!

    • Pikc:

     Nekreipkite dėmesio – tovarišč “čystakrovnas litovcas” savo nesibaigiančia verbaline diarėja bando “įrodyti”, kad jeigu kas Lietuvoje gyvena – tai ir yra lietuvis, nepriklausomai nuo kilmės. Užtat ir save pabrėžtinai “lietuviu” (ir dargi “tikru”) vadina. 🙂

     • Taip, jei Lietuvoje nuolatinai gyvena, tai ir yra lietuvis:
      1. arba tai lietuvis pagal kilmę;
      2. arba tai lietuvis kaip pilietis ir integruojantis per laiką, per kartas patapsiantis lietuvių tautos nariu.
      Nes lietuvis yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys.
      Todėl tiek žydri kauniečiai, tiek nelietuviai, nemokantys net parašyti žodžio piktc, aiškiai groja kremlinių chore, teigdami Lietuvoje esant visokias tautas.
      Bet tam jų siekiui yra patikima užkarda: https://www.youtube.com/watch?v=B7MyRQDIPhc

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: