A. Sabaliauskas. Ar galime leisti rinkimuose į Seimą dalyvauti valstybės priešams? (79)

Algimantas Sabaliauskas | Alkas.lt nuotr.

Algimantas Sabaliauskas | Alkas.lt nuotr.

Spalio 9 d. eisime į rinkimų apylinkes balsuoti už mums tinkamus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Nuo mūsų pasirinkimo priklausys, kokį Seimą turėsime. Bet ar tik nuo pasirinkimo?

Seimą renkame pagal įstatymais ir poįstatyminiais aktais nustatytas taisykles. Ar tos taisyklės turi įtakos būsimo Seimo kokybei, ar ne? Be jokios abejonės – taip, turi. Ir labai didelę. Na, sakykim, taisyklės numatytų, kad balsuoti gali tik aukštąjį išsilavinimą turintys piliečiai, arba tik moterys, arba tik valstybės tarnyboje dirbantys asmenys. Kiekvienu atveju rinkimų galutinis rezultatas labai skirtųsi vienas nuo kito. Ne veltui mūsų Konstitucijoje įrašyta kad Seimo nariai renkami „remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu”. Tai, kas parašyta konstitucijoje turi būti įtvirtinta įstatymais ir vykdoma.

Siūlau trumpai apžvelgti esamą padėtį Lietuvoje ir pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad minėti neabejotinai pažangūs ir teisingi rinkimų principai būtų kuo geriau įgyvendinti Lietuvoje.

Visuotinė rinkimų teisė

Pagal dabar galiojančias taisykles „rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai,  kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais”. Tai labai plati apimtis. Manau, kad visiems piliečiams ir valstybei būtų geriau, jeigu rinkimuose negalėtų dalyvauti:

 1. piliečiai, kurie yra teismo pripažinti nepakaltinamais. Kaip jie gali dalyvauti valstybės valdyme, jeigu jie nesuvokia savo veiksmų ir net negali būti nubausti už padarytą nusikaltimą?
 2. sukčiai, vagys, plėšikai, žmogžudžiai, prievartautojai, tėvynės išdavikai, valstybinio turto grobstytojai, ir pan., t. y. visi tie, kurie pamynę garbę, tyčia pažeisdami įstatymus veikė prieš valstybę ir/ar jos piliečius, buvo už tai nuteisti teisme ir nuo bausmės atlikimo pabaigos dar nepraėjo penkeri metai. Ši norma būtinai reikalinga tam, kad nuo dalyvavimo valstybės valdyme ir viešoje rinkimų kampanijoje būtų atriboti tie, kas tyčia naikina visuomeninio sugyvenimo ir valstybės pagrindus. Ar galime tikėti, kad tokie piliečiai veikia linkėdami gero mūsų visų valstybei ir tautai? Kiekvienas gali keistis, todėl penkis metus po bausmės atlikimo (pasikeitus visoms kadencijoms) iš šalies stebėjęs įvairių rinkimų eigą ir nepadaręs naujų garbę plėšiančių nusikaltimų, pilietis vėl atgautų rinkimų teises. Kviesčiau pamąstyti, ar šios kategorijos piliečiams verta grąžinti teisę būti renkamam. Būti išrinktu tautos atstovu yra didelė atsakomybė ir apribojimai čia galėtų būti griežtesni negu dabar yra. Panaši norma veikė Lietuvoje nuo 1919 metų visuose rinkimų įstatymuose. Manau, pats laikas ją prisiminti. Pagal dabartinę įstatymo normą sukčius ar tėvynės išdavikas iš kalėjimo gali eiti tiesiai į Seimo rinkimus, jeigu iki rinkimų liko daugiau, kaip 65 dienos.

Pamažinę rinkimuose dalyvaujančių piliečių ratą galėtume pagalvoti ir apie jo praplėtimą. Gal būtų tikslinga leisti pareikšti nuomonę ir nepilnamečiams per savo tėvus ar globėjus. Motinai ir tėvui šalia vieno biuletenio galima būtų duoti po vieną kitokį (pvz. skirtųsi spalva) kiekvieno vaiko biuletenį. Skaičiuojant rezultatą „vaikiški“ biuleteniai turėtų būti apskaitomi atskirai ir kiekvieno vertė būtų pusė balso. Taip rinkimų rezultatui didesnį svorį turėtų vaikus auginančios šeimos.

Ar būtų blogiau, ar geriau jeigu į balsadėžes patektų daugiau atsakingų balsų? Ar nepadidėtų realus valstybės dėmesys ir parama vaikus auginančioms šeimoms? Gal tai prisidėtų ir prie demografinių problemu sprendimo?

Lygi rinkimų teisė

Ši teisė įstatymais užtikrinta iš dalies. Teisė rinkti yra lygi, nes visi rinkėjai turi po vieną balsą. Lygi teisė būti išrinktam deklaratyvi, nes niekaip neužtikrintas lygus visų kandidatų pristatymas rinkėjams, nuo kurių valios priklauso, ar kandidatas bus išrinktas. Jeigu bent vienas kandidatas turi didesnes/mažesnes galimybes save pateikti rinkėjams rinkiminės kampanijos metu, tai jų teisė būti išrinktam nėra lygi.

Sprendimas galėtų būtų kad ir toks: rinkimų kampanija vykdoma tik valstybės resursais, kandidatai reklamuojami suteikiant kiekvienam vienodą reklamos laiką ir erdvę, susitikimai su rinkėjais organizuojami rinkimų komisijų ir tik sudarius vienodą galimybę dalyvauti visiems kandidatams ar jų atstovams. Jokių vaikščiojimų po butus, namus ar kaimus, jokių nemokamų koncertų, konservų ar sriubų (turėjome tokių pavyzdžių daugybę, ačiū Dievui, dabar jie dalinai pažaboti).

Kandidatai ir partijos savarankiškai nevykdo jokios reklamos. Žiniasklaida privalomai suteikia būtinai vienodą informacinę erdvę kiekvienam iš apygardoje iškeltų kandidatų ar sąrašų. Taip būtų užtikrinta lygi visų kandidatų teisę būti išrinktam. Varžytųsi idėjos, o ne kandidatų ar už jų stovintys materialiniai, organizaciniai, kitokie ištekliai ar „juodosios technologijos“.

Dabar, kada daugelio tarptautinių korporacijų valdomi ištekliai mūsų valstybės biudžetą viršija daug kartų, lygią teisę būti išrinktam reikia ypač atidžiai ir kruopščiai saugoti, o mes tuo rūpinamės per mažai, tuo, galimai, net pažeisdami valstybės saugumą.

Su lygia rinkimų teise tampriai susijęs įstatymu įtvirtintas Draudimas papirkti rinkėjus. Įstatymu aiškiai ir teisingai „draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę“.

Viskas, atrodytų, gražu, bet pacituoti draudimai galioja tik „nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki […] agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną“. Visą kitą laiką papirkti rinkėjus niekas nedraudžia!

Štai tikras įvykis iš 2014 m rinkimų į Europarlamentą. Išankstinis balsavimas Kauno miesto savivaldybėje. Kaip apygardos rinkimų komisijos narys pasitinku atėjusius balsuoti rinkėjus ir nurodau, į kokį komisijos darbuotoją pastarasis turėtų kreiptis. Ateina pilietis „su kvapeliu“ ir klausia, ar čia galima balsuoti. Atsakau:
– Taip, čia galima.

Klausia:
–O kas mokės?

Pauzė. Nelabai supratau, ko pilietis nori. Pamatęs mano „nesupratingumą“ patikslina:
–Pinigus kas mokės? Be pinigų nebalsuosiu!

Bandydamas sužinoti daugiau klausiu:
– O Jums kas nors žadėjo pinigus už balsavimą?

Atsakymas:
– Dar ne. Bet gi čia rinkimai, taip? Tai reiškia turi sumokėt! Už dyką nebalsuoju!

Supratęs, kad čia niekas nemokės ir keiksmažodžiais išreiškęs pasipiktinimą, kad reikės laukti sekmadienio, išėjo nebalsavęs.

Šis įvykis rodo, kaip plačiai ir giliai mūsuose įsišaknijęs rinkėjų papirkinėjimas. Mano nuomone, rinkėjo papirkimas nedelsiant turi būti prilygintas sunkiam nusikaltimui prieš valstybę, jos konstitucinę tvarką, gal net smurtiniam valdžios užgrobimui. Ir atitinkamai baudžiamas.

Juk rinkėjo papirkimas ir yra ne kas kitas, kaip siekis neteisėtais būdais įgyti valstybės valdymo galias ir taip užvaldyti valstybę. Ar piliečiai turi nuo to saugotis? Taip! Privalo!

Tiesioginė rinkimų teisė

Ši teisė įstatymais užtikrinta tik ta apimtimi, kad rinkėjas balsuoja tiesiogiai, be tarpininkų, t.y. pats asmeniškai ima balsavimo biuletenį, pažymi ten, ką nori ir įmeta į urną. Vienmandatėje apygardoje, kur iš visų kandidatų rinkėjas pats pasirenka jam tinkantį, visas tvarkoje.

Daugiamandatėje apygardoje rinkėjas negali pasirinkti norimo atstovo (konkretaus žmogaus), o turi balsuoti už nežinia kieno sudarytą sąrašą žmonių. Realiai pagal mūsų įstatymus rinkėjas balsuoja ne už sąraše esančius žmones, o už vieną ar kitą partiją. Taip rinkėjo teisė tiesiogiai pasirinkti savo atstovą seime yra ribojama tarpininko – partijos ar rinkimų komiteto. Iš kitos pusės pilietis dalyvaujantis rinkimuose kaip atskiras kandidatas vienmandatėje apygardoje ir kaip partijos sąraše esantis kandidatas daugiamandatėje apygardoje turi didesnes galimybes patekti į Seimą, bet dėl to jis turi stengtis ne tiek prieš rinkėją, kiek prieš savo partijos vadovybę, t. y. tarpininką tarp kandidato ir rinkėjo. Tai, manau, irgi yra tiesioginės rinkimų teisės ir rinkti ir būti išrinktam žymus siaurinimas.

Išvengti tokio siaurinimo galima būtų suteikiant rinkėjui galimybę balsuoti ne už visą sąrašą, o už konkrečius į partijų sąrašus įrašytus žmones. Tam tikslinga būtų organizuoti ne vieną daugiamandatę apygardą, o, tarkim, keturiolika po 5 – 7 mandatus kiekvienoje. Partijos ar komitetai apygardose pasiūlytų savo kandidatus mandatams gauti. Rinkėjui turėtų būti suteikta galimybė jo apygardai skirtus 5 – 7 mandatus savo nuožiūra padalinti sąrašuose įrašytiems kandidatams (ne būtinai iš vieno sąrašo) . Daugiausiai balsų apygardoje gavęs sąrašas laimi, o  eilės tvarka sąraše nustatoma pagal kandidatų gautus balsus. Pamąstykime, ar tokia tvarka ne geriau įgyvendintų tiesioginę rinkimų teisę?

Su tiesiogine rinkimų teise susijusi valdančiosios koalicijos sudarymo tvarka. Dabar tokia koalicija buriama po rinkimų. Koalicinė valdančioji dauguma vykdo koalicijos suderintą ir patvirtintą sutartį. Nė vienas rinkėjas tos sutarties nežinojo, už ją nebalsavo, o valstybė keturis metus bus valdoma pagal ją. Ar ne geriau ir teisingiau būtų, jeigu valstybė butų valdoma pagal programą kuri buvo žinoma rinkėjams ir kuri gavo didžiausią palaikymą? Tą galima būtų įgyvendinti įteisinus tokią tvarką:

Koalicijos sudaromos ir jų bendros programos skelbiamos tik iki rinkiminės kampanijos pradžios. Į koaliciją susijungusios partijos savo kandidatus rinkimų apygardai pateikia vienu sąrašu. Daugiausiai balsų gavęs sąrašas gauna 50%+1 visų renkamo organo mandatų, t.y. realią valdžią ir atsakomybę.

Likę mandatai padalinami opozicijoje likusioms partijoms ir koalicijoms proporcingai gautų balsų skaičiui. Tokiu būdu opozicija irgi turi svorio. Vienmandatininkai iki rinkimų deklaruoja, kurią partiją ar koaliciją palaikys, jeigu bus išrinkti į Seimą ir pagal tai priskiriami arba prie valdančiųjų, arba prie opozicijos. Jeigu valdančioji dauguma dėl kokių nors priežasčių nebegali valdyti – skelbiami nauji rinkimai. Jokių „persigrupavimų“, persitarimų, valdžios perleidimų.

Balsuodami rinkimuose, sekdami įvykius Seime po rinkimų pasvarstykime, kaip veikia dabartinė rinkimų tvarka ir kaip galėtų veikti kitokia.

Esu įsitikinęs: pribrendome rimtoms rinkimų sistemos permainoms.

Ginčykimės, siūlykime, reikalaukime ne formalių, kosmetinių pataisų, o esminio rinkimų sistemos tobulinimo.

Autorius yra buvęs Algimanto Čekuolio, Gunaro Kakaro, Jurgio Jurgelio, Algirdo Patacko atstovas rinkimuose, buvęs visuomeninis seimo nario A. Patacko padėjėjas, buvęs 2014 m. vykusių Lietuvos prezidento, Europarlamento rinkimų ir referendumo dėl žemės Žaliaklnio rinkiminės apygardos narys

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

79 komentarai

 1. Pritariu.
  Ir pats tokias pat idėjas propaguoju jau daugiau nei 10 – tį metų.

 2. Petras:

  Vedose aprašyta tūkstantmečiais patikrinta sistema, o su demokratija žmonija išradinėja dviratį.
  Demokratija yra nukreipta ne į geriausių/doriausių/protingiausių išrinkimą, juk sutikime, kad kiekviename 100 žmonių 5-10 bus protingiausi lyginant su likusiais 90-95, pagal demokratinę sistemą, jiems visiems patekti į valdymą praktiškai nėra šansų, nes likę 90-95 mažiau dori/protingi rinks sau atstovus, tarp tų 90-95 kaip gerai pastebėjo straipsnio autorius bus visokių nedorų žmonių. Straipsnis, beje, puikus ir visi esminiai pastebėjimai gerintų esamą padėtį, bet vedų sistema jų iš esmės neturi:
  1. Šeima/giminė (geografiškai buvusi vienoje vietoje, o taip ir turi gyventi žmonės darnoje su gamta) deleguoja toliau po vieną geriausią atstovą atstovauti šeimą (šeimoje yra visokių, ir negerų žmonių, gal su priklausomybėmis ir tt., bet šeima išrenka atstovą juk ne tokį)
  2. 10 tokių atstovų nuo 10 šeimų VIENBALSIAI išrenka vieną atstovą toliau
  3. Ir taip keliaujama iki monarcho, kuris bus pats protingiausias ir geriausias atstovas, taip pat dalyvavimas rinkimuose 100%

  Matote minusų, padiskutuokime:)

  • Pradedant nuo antro punkto nėra aišku, kaip tų šeimų atstovai suvedami į dešimtukus, be to, kaip jie tuose dešimtukuose, būdami dar nepažįstami, rungiasi, kad išaiškėtų kas yra vertas, jog būtų išrinktas.

   • Petras:

    Na nesu skaitęs pirminio šaltinio, vedų, tai galiu pateikti tik kaip aiškino tai vedų žinovas.
    10 šeimų paprasta, jos gyvena šalia ir vieni kitus pažysta. Šeimoje išrinkti išmintingiausią šeimos atstovą turbūt nėra taip sunku, juk valdžia čia suvokiama ne kaip asmeninės naudos kažkam, bet kaip geriausias atstovas šeimai (MES vs AŠ). Bet tas pats klausimas turbūt kiltų nuo kažkelinto dešimtuko, kur jau žmonės diskusijų, argumentų įvairiais klausimais rinktų vieną iš susirinkusių. Jei pvz. didžioji sprendimų teisė lieka žemuose lygiuose, tai viską ir sprendžia tš 10/100 šeimų atstovas, kurie visus pažysta asmeniškai (ČIA KALBA APIE STIPRIĄ SAVIVALDĄ, KO DEMOKRATIJA NENORI). Mūsų lietuvių atvejų tai namo pirmininkas ar pan., na tikrai bendrijų pirmininkai ir dabar yra altruistiški ir visų gėrio siekiantys:). Kaip tuos 10 surenka ir pan. tai čia techniniai klausimai, kuriuos galima išsiaiškinti, bet kiek atsimenu jie susėda kažkokiam name prie stalo ar ne prie stalo ir neišeina iš kambario kol neišrenka, net į tualetą neina (čia panašiai kaip šiuolaikinis KAIZEN, susirinkimas vyksta tol, kol nusprendžiama visais klausimais)

  • Dronas:

   Kaip nustatyt tuos geriausius ir kokiom gairem vadovautis? Kaip isvengti nesvaraus zaidimo, mulkinimo ir kaip uztikrinti sazininguma? Kaip priversti tuos geriausius, net jeigu jie tokie, dirbti visuomenei, o ne tenkinti savo igeidzius? Kas juos sulaikys nuo nesvariu sandoriu ir suokalbiu, kad prastumt “reikiama” veikeja? Kodel jie turetu tarnaut visuomenei?

   • Be pasikeitimų iš esmės niekas to nesutvarkys, nes pats atstovavimo principas, kuriuo grindžiamas partijų egzistavimas, yra atgyvenęs.

   • Petras:

    Parašiau aukščiau, kiekvienas bet kuriuo atveju yra giminės atstovas (turima omeny 7 kartos)

    • Dronas:

     Kaip uztikrinti, kad tas gimines atsovas, ziuretu ne savo gimines, o valstybes reikalu? Kaip uztikrinti, kad jis ne “skandintu” jam nepatinkanciu ir geresniu uz ji? Lietuvoje mes ta matome kuo graziausiai. Labai tupinasi savo gimines, bet ne velstybiniu reikalu. Trumpai tariant tai neveiks. Visada tai bus daugiau laimes ir nusistovejusios kulturos reikalas. Jeigu zmones bus iprate tik kas, eit dauzyt langu, degint masinu ir kabint ant stulpu politiku, tai jie tai zinodamia, daug maz stengsis kazka dirbti, daug maz zmoniu labui, nepamirstant saves zinoma. Jeigu prie to pridet nepriklausomus teismus, kur teisejai renkami pilieciu ir sutvarkyta teisesauga, kur kosk miesto policijos vadas irgi renkamas pilieciu, tokius politikus galima dar ir susodint i kalejima, o tai uztikrins, jog jie nepamirsdami saves, laikysis tam tikrose ribose ir labai neisijaus. Turint sita, rinkt galima nors pavienius, nors partijom. O jeigu sito nera, kaio nori rink, bet virsuje, neisvengiamai sedes nieksai. karts nuo karto pasitaikys ir padorus zmones, bet tai bus isimtis, o ne taisykle. Grazus isvedziojimai, nepaisantys zmogaus prigimties. kuri visada ima virsu, neverti nieko.

     • LosAngeles:

      Godumas, kerstingumas ir klasta nera prigimtiniai zmogaus bruozai. Prie siandienos samoningumo ir isivyravusios filosofijos (hedonizmo) sistema be abejo neveiks, nes bus kaip tamsta parasete, bet… Vydunas yra paprastai issakes pagrindini tautos stiprybes garanta: aukstesnio samoningumo patekejimas. Tam butinas asketiskumas, teisingumas, gailestingumas. Minetieji anksciau bruozai kyla is egoizmo ir savanaudiskumo. Siandienos visuomeneje vaikams nuo mazens brukama isskirtinumo ir pranasumo butinybes samprata. Nenuostabu, kad butent tokios savybes ir klesti. Trumpai tariant, kol klesti ir toliau brandinamos tamstos isvardintos savybes, tol jokia rinkimu ir isrinktuju kontroles sistema prie nieko gero neprives. Ir tai yra butent del zmogaus savybiu, ir tikrai ne del nevykusios ekonomines politikos, socialines politikos ar kazko kito. Gerove priklauso tik nuo zmoniu budo savybiu.

      • Dronas:

       Egoizmas ir savanaudiskumas, pasireiskia dar kudikysteje. Tai visikai normalu. Tai musu genuose. Zemeje gyvenimas rustus ir negailestingas, viskas paremta principais, kad energija butina visiem, energijos neuzteks visiem. Kazkas kas neiskabins dantimis ir nagais, nebus greitas, vikrus, apsukrus, protingas arba neismoks gyvent oru, mirs. Is to kyla ir kova del gyvybines erdves, istekliu, net poravimosi, kada kazkas isstumia kitus, suvalgo juos ar asimiliuoja susimaisydamas su kazkuo, perduoda savo genus toliau. Tai matoma zmoniu visuomeneje, tai matoma valstybiu santykiuose, nuo paciu seniausiu laiku. Tik auklejimas ir svietimas is protingos, laukines bezdziones, valdomos isntinktu, padaro dora ir mastanti zmogu ir tai ne visada. Paziurek kas vyksta kada vaikuciam viska leidzia iki begalybes. Kas is jo isauga? Teisingai, laukinis, savanaudis, godus padaras. Ir tai ne aplinkos kalte. Tevai gali but doriausi zmones, augti jis gali geriausioje aplinkoje, o isaugs issigimelis, guvulys. Todel, kad niekas neslopino jo instinktu, kurie isliko nuo priesistoriniu laiku ir neretai sveikoje visuomeneje kenksmingi, neikale i galva teisingu dalyku, kurie ji pavercia zmogumi, paliko ji valdoma tu paciu instinktu, kurie jam sako, as noriu, man reikia, o gamtoje visos priemones geros, todel jis ir sieks SAVO tikslu visom priemonem, tenkins SAVO poreikius, visom priemonem, tai yra dazniausiai kitu saskaita. Tokiu issigimeliu buvo visada ir jeigu manai, kad dabar “bedvasiais” laikai, pasiskaityk apie viduramzius. Jum vaikai truksta paprasciausio issilavinimo, kad suprast, kaip siandien geriau, negu buvo tarkim pries 200 metu, ne taip jai ir senai tiesa pasakius. Turit kazkoki romantini, visiskai kvaila ir vaikisaks isivaizdavima, kuris neturi nieko bendro su tuo kas vyko ir vyksta.

       • LosAngeles:

        Egoizmas ir t.t. nera musu genuose, kudikysteje gi tai tera apriboto kuno pasekme. Viskas praeina atitinkamai formuojant asmenybe. O energija… atleiskite, bet cia jau nuklydote ‘i pievas’. Tipo zinote kiek yra visatoje energijos ir kam jos uzteks o kam ne??? Kova del gyvybines erdves ir istekliu kyla tik del GODUMO, ir ‘nei ragai, nei nagai’ cia ne prie ko. Karves neturi nei kazkokiu nagu, nei ilciu ar kazko panasaus, o gyvena. Neisnyko.
        Ka jus cia is viso pliurpiate (rasau atsakymus skaitydamas paeiliui komentara, todel iki sitos vietos tik dabar priejau)??? ‘..Paziurek kas vyksta kada vaikuciam viska leidzia iki begalybes. Kas is jo isauga? Teisingai, laukinis, savanaudis, godus padaras. Ir tai ne aplinkos kalte…’ Tai kieno kalte kad jam viskas leidziama???? Tai kas jam viska leidzia???? Apie tai ir kalba: jaunas zmogus nuo mazens turi buti atitinkamai FORMUOJAMAS. Kad neaugtu savanaudis, godus ir t.t.
        Kazkoki romantini isivaizdavima… 🙂 🙂 Artistas esate mielasis. (svelniai tariant). Tamsteles pliurpalai: ..Vaikui viskas leidziama, todel uzauga savanaudis ir goduolis, ir tai nera aplinkos kalte, todel kai kazkas sako kad reiketu siek tiek kitaip ji aukleti tai reiskia jis turi romantini, visiskai kvaila ir vaikiska isisvaizdavima..
        Cha… O gal aplinka ir turetu visgi prisiimti atsakomybe uz godzios ir savanaudiskos asmenybes ugdyma ir budama neromantiska, visiskai nekvaila ir labai ne vaikiska pakeisti ugdymo buda ir ugdyti atsakinga, teisinga, dora, nesavanaudiska asmenybe? Aplinka tai ir yra supanti visuomene. Pradzioje- tai tevai, artimieji, po to darzelinio ugdymo politika, po to mokyklose diegiamos vertybes ir bendravimo kultura

        • Dronas:

         Yra, tai isgyvenimo mechanizmas. Visi sitie rekimai ir panasiai, reikalainga tam, kad atkreipt demesi ir tavim pasirupinti, kitap mirsi. Cia tau dabar atrodo, kad vaiko rekimas ikyrus dalykas,ir nieko tokio, atseit jis taip kalbasi. Jis nesikalba, jis eikalauja. Gudziam miske, kada basas ir rankoje turi duok dieve akmeni, toks triuksmas gali tau blogai baigtis. Energija, tai maistas, zeme kurioje tas maistas auga, zeme kurioje tu turi salygas isgyventi. Cia bukam miestieciui atrodo, kad cia menkniekis, miske, gamtoje kiekvienas turi savo nisa, gamtoje nera neuzimtos vietos, kur niekas negyvena ir nesimaitina, jeigu ten yra kazkokios gyvenimui tinkamos salygos, ten tikrai kazkas gyvens ir atvykeliai ten nelaukiami. Avykeliam teks kovot del savo vietos po saule. Ir jie arba isstums vietinius, arba zus. Geriausiu atveju susiformuos kokie nors simbiotinis/parazitinis rysys. Labai retai neutralus ir tai galima tik tada, kada dvi gyvybes formos uzima skirtingas nisas, pavyzdziui sernas tikrai nesitaikys i voveres gyvenama erdve, nors maistas kuriuo maitinasi, kai kur gali ir sutapti. Tuo tarpu koks nors kitas atvykelis kiaulius, tiesiogiai konkuruos del maisto ir gyvenamo ploto. Ir arba jis isstums serna, arba sernas ji, nes abiem, maisto ir gyvenamos erdves nepakaks. Populiacija visada tokio dydzio, koki gali pramaitint uzimama teritorija. Beje, tamsta protinguoli gal galite atsakyti, kodel zinduoliu patinai paprastai stambesni? Gal todel, kad jiem tenka rungtis tarpusavi del teises perduot savo genus, o siose rungtynese, dydis, agresyvumas ir izulumas ne paskutineje vietoje? Ne? Na tamstaimatyt geriau matyt, nesigincysiu, ka ten mokslininkai, tamsta ir taip “zino”. Ir priestaraudamas del vaikuciu, jus tuojau pat pagrindziate mano teigini, jog auklejimas is zmogaus zmogu daro, kitaip jis uzaugs gyvulys. Tamstele neturit sunkumu su teksto suvokimu? Nes “priestaraudams”, jus pakartojat ka as parasiau, skirtumas tik tas, kad aplinka as suvokiu kaip uz seimos ribu esancia visuomene su kuria turi salyti ugantis vaikas. Tai yra mokykla, draugai ir panasiai.

         • LosAngeles:

          ‘..Cia tau dabar atrodo, kad vaiko rekimas ikyrus dalykas,ir nieko tokio, atseit jis taip kalbasi..’
          parodykite prasau kur taip teigiau. Pokalbio istorija neilga, rasite (jei tai buvo teigta). Sakyciau apie tai kalbos nebuvo.

          ‘..Beje, tamsta protinguoli gal galite atsakyti, kodel zinduoliu patinai paprastai stambesni? Gal todel, kad jiem tenka rungtis tarpusavi del teises perduot savo genus, o siose rungtynese, dydis, agresyvumas ir izulumas ne paskutineje vietoje? Ne?..’
          Beje, tamsta protinguoli, jei nepastebejote, kalba vyksta apie zmoniu visuomene. Kur, priklausomai nuo evoliucijos (tamsta matau ja labai megstate, galime vadinti ir taip) salygu gali vyrauti atjauta, teisingumas ir gailestingumas arba egoizmas, savanaudiskumas ir konkurencija. Jei tamstai mielesnis gyvuliu pasaulis, tai cia jusu pasirinkimas 🙂 , bet nei jusu draugas kiaulinas, nei sernas demokratiniu rinkimu neorganizuoja ir socialines politikos programos del nepragyvenanciu ir nepramintanciu nerengia. Jie gyvena pagal savo prigimti (tigras medzioja ir drasko, zuikis bega ir slapstosi…). Zmoniu visuomene kuria taisykles, ir cia ne miskas. Cia arba pagarba ir teisingumas, arba egoizmas ir ‘ka rasi, tai zinok kad mano’.

          • Dronas:

           Kad si diskusija pereitu i daug maz mokslini pokalbi, reikia suprast zmogaus kaip biologinio organizmo ir zmogaus kaip mastancio padaro skirtumus. Kiek viena itakoja kita. Kol kas tamstai visiskai atmeti zmogaus biologine prigimti, kuri tikrai senesne ir stipresne nei civilizacija. Daugelis nesuvokia, jog zmogus, kiekviena diena, gyvena pagal tuos pries milijona metu susiformavusius mechanizmus. Baime, atjauta, meile, neapykanta, pyktis, dziaugsmas. Daugybe kitu dalyku, yra pries milijonus metu atsirade dalykai. Tai ne zmogaus ismislas, visa tai duota gamtos. Negalima viso sito ir zmogaus kaip mastancio padaro, nagrinet atskirai. Kitaip bus nesuprantama daug esminiu dalyku. Galim keikt “bedvasi” dabartini pasauli, tik idomu, kame jis bedvasis? Zmones tokie patys kaip ir anksciau, pagraudenimu apie visuomenes morales smukima, goduma ir savanaudiskuma, buvo dar antikos laikais. Nuo to laiko niekas is esmes ir nesikeite. Nes nebera kam keistis, zmogus toks pats, koks buvo pries 1000, 10000, o gal ir 100000 metu. Ir staigiai, jis nepasikeis, kad ir kaip noretusi. Tie kurie i tai nekreipia demesio, paprastai prikrecia kvailysciu. Zmogu butina auklet, kad jo senoviniai, dantys ir nagai, pernelyg nelystu i virsu. bet tik tiek ir galima, visa kita, daugiau atsitiktinumo dalykas. Zmones labai ivairus, gali but, vidine rusies ivairove, didziausia tarp visu kitu gyvunu.
           Kas del pasiulyto “nuostabaus” rinkimu budo. Viskas senai israsta, lygiai taip pat, kaip ir tai, kaip priverst politika dirbt pilieciam. Yra toks posakis, politikus kaip vystyklus, reikia keist kuo dazniau. Viso to esme paprasta, politikas neisvengiamai pasiduos zmogiskai prigimciai, buna isimciu bet tai viso labo isimtys. Politikas turi BIJOT savo rinkeju ir pavaldiniu, istorija apie Damoklo karda ne siaip grazi pasaka. Toks kardas turi pastoviai kabet virs politiko galvos, tai daugiau a maziau, uztikrins jo naudinguma visuomenei. Trumpai tariant, nesvarbu kaip rinksi, bet jeigu politikus laiku keist ir pastoviai kabot kaip kardas jam virs galvos (kuris laiks nuo laiko krinta ant nusidejeliu galvu), jie daug maz dirbs visuomenei kuri juos ir pasodino i ju kede. Visa kita grazus isvedziojimai. Zinoma yra ir kitas kelias. Sedi tironas ir kerta is peties. Irgi veikia, tik nemanau, jog noreciau gyvent tokioje visuomeneje.

         • LosAngeles:

          Atskiro demesio nusipelno tamsteles
          ‘.. jog auklejimas is zmogaus zmogu daro, kitaip jis uzaugs gyvulys…’ (cia tamstos)
          Taip, del to visa kalba ir uzsisuko, tai ir buvo bandoma pasakyti.
          ‘..Nenuostabu, kad butent tokios savybes ir klesti. Trumpai tariant, kol klesti ir toliau brandinamos tamstos isvardintos savybes, tol jokia rinkimu ir isrinktuju kontroles sistema prie nieko gero neprives. Ir tai yra butent del zmogaus savybiu, ir tikrai ne del nevykusios ekonomines politikos, socialines politikos ar kazko kito. Gerove priklauso tik nuo zmoniu budo savybiu…’ (cia mano is ankstesnio komentaro). Tamstai is tiesu per sunku suprasti kas rasoma? Jei taip- nesigedinkite. Ne visiems duota. Jei visgi suprantate, tai tada as nelabai suprantu apie ka cia mes gincijames. Bet kokiu atveju diskusija siuo klausimu del minetos(u) priezasties(iu) manau galima baigti.

          Pabaigai trumpai (tikiuosi yra kurie moka skaityti kas parasyta, nekurdami savo ‘misko taisykliu’): visuomenes gerove priklauso ne nuo ekonominiu niuansu, bet tik nuo jos nariu SAVYBIU. Todel kelias kelti valstybeje gerbuvi tegali buti pradetas nuo jos nariu doroviniu savybiu kelimo. Kaip sake Vydunas (kuris ypatingai buvo susirupines tautos zmogisku galiu kelimu)- aukstesnio zmoniskumo patekejimo.
          sekmes

     • Petras:

      Tu Drone atskrendi ir pridrabstai padrikų minčių bele kaip:)
      1. Valstybės reikalai ir yra šeimos reikalai aukštesniu lygiu
      2. Lietuva nėra pavyzdys sistemos kurią miniu ir dabartinė demokratija yra priešinga sistema, todėl nėra ką lyginti
      3. Niekšai niekaip negali sėdėti viršuje, nes jų nelieka nuo pirmo laiptelio, kai giminė deleguoja savo atstovą, vėliau tik patys doriausi ir protingiausi belieka
      4. Sistema tinkama bet kokiai bendruomenei, prasukęs rinkimus 6 kartus jau turėsi atstovą kuris bus deleguotas nuo 1 000 000 žmonių, Lietuvai 7 tik ir reikalingi, 7 kartai susėda 10 žmonių ir deleguoja atstovą toliau vienbalsiai

      Man rodos paliečiau visus Drono padrikus punktus, tokie tik ir jaukia viską, viskam prieštarauja ir nemoka konstruktyviai mąstyti ir argumentuotai diskutuoti.

      • Dronas:

       Paikas berastis esi, svieskis, suauk ir tada siulyk diskutuot. Nes kol kas nieko rimto neisspaudei.

       • Dronas:

        Valstybes (visu pilieciu) reikalai, negali buti seimos (nedideles) grupes reikalais, kitaip tai ves i oligarchija, kada kazkokia seima, pasitvarkys kaip jiem patogiau. Kas uztikrins, kad “geriausias” seimos atstovas, eis atstovaut visos valstybes, o ne butent savo seimos reikalu? Turtinga seima, turinti daug zemes, turinti savu bedu ir poreikiu. Kodel gi jiem nedeleguot savo atstovo, kuris pades tapt dar turtingesniais, igaut daugiau galios ir svorio visuomeneje? Butinai deleguos. Pas juos juk greiciausiai yra ir varzovai is kitos seimos, kuria reikia “paskandint”, kad perimt ju turta ir itaka. Arba atvirksicia, kita turtinga seima, tikisi, jog ju atstovai, pateke i valdzia dar labiau sustiprins abi ar daugiau seimu. Jau nuo pirmo laiptelio,gauni, gal ir protinga, stipru, bet greiciauisia nieksa, kuris rupinasi SAVO, bet ne tavo ir visu kitu seimos reikalais. Kuris pavers SAVO seimos reikala, valstybiniu (neprimena kazko Lietuvisko?). Is to milijono kurie balsuos, manai, visi ji pazinos asmeniskai? O juk pas vyruka tikrai bus pinigu ir itakos, kad ibaugint kitus kandidatus, papirkt, kad uz ji balsuotu “kaip reikia”. O ir kitos seimos turincios verslo ar kokiu kitu rysiu, uz ji balsuos, nes jis juk “savas” zmogus, prastums reikiamus dalykus. O tokios seimos greiciauisia bus itakingos ir turtingos. Gales placiai skelbti, koks “puikus” zmogus sitas veikejas, kaip jis “dirbs visiem” ir panasiai. Bezemio juodadarbio sunus, net jeigu jis geriausias is geriausiu, pas kuri nera placiu verslo ir panasiu rysiu, kuris neturi pinigu visiem paskelbt koks geras ir nuostabus jis yra, negales but lygiaverciu varzovu turtingu ginimiu atstovam. Po tavo visu situ turu, tik dideja tikimybe, kad rinks ta kuris zinomas, tai yra turtingu giminiu atstovus. Nes jie tikrai pasirupins, kad apie juos suzinotu, jau nekalbant apie santaza, papirkinejimus, gasdinimus ir placia juodinimo kampanija pries galimus konkurentus. Tu juk nebalsuosi uz kakokio smulkaus ukininko sunu, kuris neturi puikaus kostiumo, nesimoke oratoriaus meno, jo neisreklamavo ant kiekvieno kampo, ypac kada is kazkur girdejai, jog vyrukas megsta smagintis su avimis? Gal megsta, gal ne, bet jau abejones yra, a ne? Ne juk. Tu jo napazysti, girdejai apie ji kazka negero. O stai tas vyrukas, stambaus vyndario sunus, gerai zinomas, mecenatas, paaukojo mokyklai, buciavo kudikius, ji rode per televizoriu ir jis graziai, protingai snekejo, spindulingai sypsodamasis. Uz ji dauguma nepazystanciu asmeniskai ir prabalsuos. Beje kaip ir pazysanciu asmeniskai, tik vieni balsuos tikedamiesi, jog jis bus puikus valdovas, o stai artimos aplinkos zmones, is kur kas savanaudiskesniu paskatu. Stai tau ir gryzom prie oligarchijos, o nuo cia jau feodalizmas ranka pasiekaimas. Trumpai tariant, slamstas tas tavo ismislas, gremezdiska ir neveikia.

   • Aistis:

    Pirmiausiai, visose lietuvių šeimose privalo vyrauti DOROS, PAGARBAUS VIENŲ KITIEMS IR VISKAM, KAS SUTVERTA TVĖRĖJO IR PADOVANOTA ŽMONĖMS GYVENIMO PRINCIPAI. Šeimoje, gentyje ir Tautoje negali būti savanaudžių, bandančių lobti savųjų gentainių sąskaita, kaip turime dabar. Mūsų tauta privalo grįžti į DORUMĄ, IR DARNĄ , privalome kuo greičiau atgaivinti dorumą ir pagarbą SAU IR ARTIMIESIEMS- SAVIESIEMS. Tik doru darbu ir pareigingumu SAU ir šEIMAI, GENTAINIAMS, TAUTIEČIAMS, mes privalome atkurti PASITIKĖJIMĄ SAVIMI IR SAVAISIAIS. Tuomet lengai galėsime rinkti pačius geriausius į VADOVUS. Darnioji lietuvių tauta 7000 metų gyveno neturėdama jokių partijų, nes mes buvome vieningaisiais ir galingaisiais LIETUVIAIS.

  • LosAngeles:

   Taip. Labai teisinga ir veikianti sistema, bet… Jos veikimo uztikrinimui butinas visuomeneje idiegtas visuotinio teisingumo principas. T.y. visuomenes nariai turi noreti teisingumo ir laimes butent visuomenei (kurioje jie gyvena), o ne visu pirma sau, o jau po to tegu ir kitiems. Kitaip tariant reikalingas itin aukstas bendruomeninio samoningumo lygis (ne as- sau, o as- kaimynui). Pas mus to tikrai nera. Malonumu filosofija palaikomoje visuomeneje sis modelis neveiks. Be to tokia sistema trukdis visiems iskrypeliams, besarmaciams, nedoreliams siekti savo tikslu. Todel be to kad ji musu visuomeneje siai dienai neveiks, bus dar ir trukdoma is tam tikru sluoksniu puses.
   Bet pati mintis labai teisinga. Butent i tai ir turi buti orientuota visuomene: i aukstesnio samoningumo ugdyma

   • Petras:

    Todėl niekas net ir nežino tokios sistemos, ir sako, tipo demokratija nėra ideali, bet “žmonės juk nieko geriau nėra išradę”, pasakė Čerčilis ar kažkas kt. garbingas demokratijos skleidėjas, tai va čia MELAS.
    O dėl padugnių, tai žiūrėk aukščiau, jei pradiniam lygmeny esi 7 kartų atstovas, tai tu jau ne padugnė, nes tavo giminė tave delegavo, o gyvenant bendruomenėse negali būti ir giminės vien iš padugnių. Renkant dar aukščiau, padugnių tikimybė prilygsta nuliui manau…PVZ. jei vienbalsiai nesutaria, tai yra galimybė grįžti žemyn ir prašyti pakeisti atstovą, jei pvz. matoma, kad jis viska vetuoja ir pan., ko vėlgi teoriškai neturėtų būti, nes visi iš 10 susirinkusių aukštesniam rate turi būti praėję visus filtrus.

    • LosAngeles:

     Kaip kas visgi zino 🙂
     Valdziai siandieniniai si sistema tai visiskai neleistina, nes liktu ‘prie lovio’ tik vienetai. Beje, tokioje sistemoje apie kuria rasote savoka ‘prie lovio’ yra neimanoma. Demokratija siandienine velgi tik varda grazu turi, praktiskai kas tai per sistema visiskai neaisku. Lietuvoje panasu i oligokratija…
     Ir reikia suprasti, kad Lietuvoje tamstos minima sistema sulauktu neitiketinai didelio valdzios pasipriesinimo, nevengiant melo, provokaciju, smurto (ivairiomis jo formomis) ir panasiu ‘siandienines demokratijos’ apraisku (kaip minejome, besarmaciams tokia tvarka ypatingai nepatinka). Visa tai puikiai mateme vykstant agitacijai pries paskutini referenduma del zemes.

     • Petras:

      Žemės referendumas puikus lakmuso popierėlis, labai gerai matėsi kas yra kas. Beje, tautinės jėgos buvo gražiai susivienijusios, Kuolys, Rudys, R.Paulauskas, J.Panka ir kt. surinko 260 000 balsų, o jei taip per rinkimus, reiktų tik sutarti ne dėl 1 punkto, bet 15:):
      1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj.
      2. Tautinio santykio išsaugojimas.
      3. Valstybė žemėje – tautos namai.
      4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
      5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia ir dabar.
      6. Ar Lietuvoje pilietis ar norintis joje gyventi?
      7. Ar Jūs pirma lietuvis ar tikintysis?
      8. Ar lietuvis ar kokios nors partijos narys?
      9. Ar lietuvis ar europietis.
      10. Ar kitatautis ar kitatautis Lietuvoje?
      11. Tik iš dviejų gimsta trečias.
      12. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
      13. Kalba– pagrindinė tautos savimonės dedamoji.
      14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
      15. MES svarbiau už AŠ.

    • Dronas:

     Skirtumai tarp ~50 ir 50000 zmoniu bendruomeniu milziniski. 50 zmoniu bendruomeneje tai veiks, 50000, ne. Jeu nekalbant apie tai, jog uztenka pasidomet istorija ir galima pamatyt, jog daugelis tu garbingiausiu seimu, buvo visiski nieksai ir sunsnukiai. O ju elgesys, gerokai primena santykius griezto rezimo kalejime, tarp kaliniu, kur patys izuliausi, stipriausi ir ziauriausi, kitiem primeta savo valia ir “taisykles”. Jie irgi gerbiami savo aplinkoje, galima sakyt geriausi, autoritetai. Taigi, pries siulant tokius dalykus, pirma reikia gerai pamastyt, o kaip tai turetu veikti ir svarbiausia, kaip PRIVERSTI politika, buti pakankamai saziningu ir mazai vagianciu. Visiskai saziningo ir nevagiancio tiketis negalima, zinoma tei nera kazkoks retas dalykas, tokiu politiku yra, ir nemazai, bet dauguma bus suvarzyti tik baimes gaut per galva, but ismesii is valdzios be skatiko kiseneje, ar sest i kalejima. Tokie jau tie zmones. Zmogui butini istatymai ir kazkas, kas uz ju nesilaikyma neailestingai baus. Vien tik teismai ar prokuratura, to uztikrinti negali, tuo turi rupintis patys rinkejai.

 3. Siūlymas padalinti dabar esančią vieną daugiamandatę į 14 mažesnių daugiamandačių apygardų, tačiau paliekant, kad rinkimus apygardoje “laimi daugiausiai balsų gavęs sąrašas”, o ne konkretūs kandidatai, už kuriuos buvo atitinkamai balsuojama, akivaizdu, kad netiesioginės, be tarpininkų rinkimų teisės iš rinkimų sistemos nepašalina. Be to, tokiu atveju būtų balsuota už konkrečius asmenis, o jų rezultatai skaičiuojami partijai, tai visiškas absurdas, nes taip visus 5-7 mandatus apygardoje gautų kažkuri viena partija, kitų partijų balsai apygardose liktų nieko nereiškiantys…

 4. Pikasas:

  Įdomu pažvelgti į 2012m. daugiamandačių apygardų rezultatus, tam, kad suprasti kas keturis paskutinius metus valdė Lietuvą. Kai kas gal galvoja, kad tai darė sostinės “ir “Laikinosios sostinės” rinkėjų sprendimai. Anaiptol. Eilinį kartą kairiosios jėgos dominavo miesteliuose ir kaimuose.
  REZULTATAI VILNIUJE IR KAUNE 2012m. antras turas.
  1. Naujamiesčio Irena Degutienė (TS-LKD) – 70,71 proc.
  2. Senamiesčio Arvydas Anušauskas (TS-LKD) – 47,11 proc.
  3. Antakalnio Andrius Kubilius (TS-LKD) – 62,83 proc.
  4. Žirmūnų Vytenis Andriukaitis (Socialdemokratų partija) – 52,04 proc
  5. Fabijoniškių Dainius Kreivys (TS-LKD) – 56,77 proc.
  6. Šeškinės Audronius Ažubalis (TS-LKD) – 61,37 proc.
  7. Justiniškių Paulius Saudargas (TS-LKD) – 66,54 proc.
  8. Karoliniškių Linas Balsys (išsikėlęs pats) – 61,80 proc.
  9. Lazdynų Algis Strelčiūnas (TS-LKD) – 58,67 proc.
  10. Naujosios Vilnios Sergejus Ursulas (Darbo partija) – 57,76 proc.
  11. Šilainių Rimantas Jonas Dagys (TS-LKD) – 54,72 proc.
  12. Aleksoto – Vilijampolės Rytas Kupčinskas (TS-LKD) – 58,08 proc.
  13. Centro Vincė Vaidevutė Margevičienė (TS-LKD) – 58,07 proc.
  14. Žaliakalnio Rasa Juknevičienė (TS-LKD) – 57,49 proc.
  15. Kalniečių Arimantas Dumčius (TS-LKD) – 59,51 proc.
  16. Dainavos Kazimieras Kuzminskas (TS-LKD) – 55,82 proc.
  17. Pramonės Kazys Starkevičius (TS-LKD) – 59,69 proc.
  18. Panemunės Vida Marija Čigriejienė (TS-LKD) – 55,62 proc.
  Dabar TS LKD partijos kandidatai gerokai jaunesni ir daug kur pasikeitę. Vieną apygardą Kaune VRK pavyko sunaikinti. Bet tai tik vienos Seimo vietos TS LKD praradimas. Tenka pripažinti, kad regioninė žiniasklaida daugiausiai yra kairiųjų jėgų rankose. Dalinama ji kartais net veltui gal tam, kad “zadanijos” tęstųsi ir toliau. Kaip bus per šiuos rinkimus? – greitai sužinosim.

 5. Klausimas:

  “Šis įvykis rodo, kaip plačiai ir giliai mūsuose įsišaknijęs rinkėjų papirkinėjimas. ” – Ar šio rašinio autorius, sutikęs vieną sutikusį būti papirktu visiems jau tai perkelia? Hm… Tada klausimas jam: Kiek jis jau papirko rinkėjų ar pats susirinko pinigų?

  “Esu įsitikinęs: pribrendome rimtoms rinkimų sistemos permainoms.

  Ginčykimės, siūlykime, reikalaukime ne formalių, kosmetinių pataisų, o esminio rinkimų sistemos tobulinimo.” – Įdomu, kaip atrodys “rimtos” rinkimų sistemos permainos. Kaip atrodys tas rimtumas? Vėl vaikiškos kalbos…

 6. Taip pat nemanyčiau, kad rastųsi tų “paperkamų” rinkėjų tiek, kad kiek ženkliau nulemtų rinkimų rezultatus. Viską lemia sąrašinio balsavimo sistema, rinkimų organizavimas taip, kad rinkimų apylinkių pirmininkais skiriami Seimo partijų ir tų pačių partijų valdomų valstybės institucijų deleguoti asmenys bei šių asmenų žiniai atiduodamas rinkimams skirtos lėšos (buvo apie 15 mln. litų), rinkimų apylinkių antspaudai, balsavimo biuleteniai ir t. t. ir pan.
  Toks “šventųjų” delegavimas balsams skaičiuoti, visokios “baltos pirštinės”, tariamų papirkinėjimų gaudymai, nekreipiant dėmesio į esmines rinkimų sistemos nepatikimumo aplinkybes yra tik visuomenės dėmesio nukreipimo nuo “įtartinų” rinkimų sistemos ir jų organizavimo landų…

 7. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Ponui Algimantui Sabaliauskui siūlau susipažinti atidžiai su straipsniu “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”.

  • Petras:

   Sveiki Jonai, na ir parašėte jūs tą garsųjį straipsnį ir dabar visus siunčiate ten pat, jau atsibodo, nors nieko ten ypatingai rišlaus ir įtaigaus nepastebėjote.
   Daug žmonių perskaito, kad LR konstitucijoj negalimi sąrašai na ir ką. Pažiūrėkite “Pikaso” komentarą kaip 2012 m. balsuota už žmones, ne už sąrašą, ir ką tada svarbaus keičia jūsų tas straipsnis, vis tiek tie patys bus valdžioje.
   Ir balsavimas už ES antikonstitucinis (<75% balsavo), bet vėlgi, dauguma norėjo ES, tai ir turim, taigi knaisiotis po detales yra nevertinga, nors sveikinu jūsų nuoseklumą ir užsispyrimą.
   Geriau savo energiją mnukreiptumėte agituodami pvz. už Lietuvos Liaudies partija, bent man tinka jų visi programos punktai, ir Tautitinkai iš esmės patinka ir keletas kt.

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Na kas nepastebi, tai tegu nepastebi. Ne visi juk vienodi. O dėl LLP vado, tai jis aiškiai nusiteikęs, kaip ir visų kitų partijų vadai ir vadukai, prieš LR Konstituciją. Galite paskaityti straipsnį “Politikos liūto blūdai”. Tai kažkaip už pono Rolando Paulausko blūdus balsuoti, tai reiškia balsuoti už antikonstitucinę valdžią, už okupantus ir kolaborantus. Čia ko gero taip atsitiko, kad užmušėme drakoną ir sveikiname naują drakoną.

    • Petras:

     Permečiau akimis, manau, kad Rolandas Paulauskas yra vienas tų kurie sutiktų su pačių viešai padiskutuoti ir viską nufilmavus patalpinti į youtube, siūlau kreiptis š Kazimierą Jūraitį ir gausite audienciją. Tuo pačiu įsitikinsite, kad jūsų frazė apie drakoną ne į temą ir ne vietoje. Dabar vėl jūsų tas konstitucijos išaukštinimas ir fragmentinis mastymas, kas jos laikosi, tas geras, kad ne tas jau nevertas dėmesio. Siūlau pakelti klausimą ar aplamai konstitucijoje įtvirtinti demokratiniai rinkimai (kaip jūs įsivaizduojate) leis mums išsirinkti geresnę valdžią, mano nuomonė, būtent tai leis išsirinkti vidutinę valdžią. Jei partijos deleguos savo atstovus vienmandatėse, vis tiek bus renkami tie, kurie reklamuojami, matomi ir gražūs. Bet dažnai žmonės balsuodami net nežino to žmogaus/parttijos pažiūrų bent 3 iš mano minėtų galimų 15 punktų (vėlgi tas sąrašas tik kaip pvz. bet šiai dienai gana aktualus). Paskaitykite LLP programą, paklausykite kandidatų pasisakymų, man net nekelia abejonių, kad jie visi balsuos vieningai tais 15 punktų, o taip pat yra sąžiningi ir gražūs:) Juk svarbiausia ne kaip išrinkti kandidatai: konstituciškai (kaip jūs primygtinai interpretuojate) ar ne konstituciškai (kokia dabar yra sistema), jei jie atstovauja jūsų – rinkėjo pažiūras tai puiku.

     Pakomentuokite prašau mano paminėtą rinkimų sistemą ir kur matote minusus.

   • Dronas:

    Geriau agituot uz pilietine visuomene, tokiai visuomenei laiudies ar dar kokios pacYjos, nereikalingos.

    • Petras:

     Gal pasaulio piliečių visuomenę, kiek jums metų Drone?:)))

     • Dronas:

      Kokio budu tu cia sugebejai prilipdyt “pasaulio pilieti”? Toks pilieciu isvis negali but, nes tai priestarauja valstybingumo ir su tuo susijusiai pilietiskumo savokai. Jeigu tu nezinai kas ta pilietine visuomene, tai galiu tik patart sviestis, geriau eik protingu knyguciu paskaityt. Gal kas uzsiliks tuscioje makauleje. Nes is tavo rasliavos matosi, jog vaikas esi, arba nebrendyla berastis, nezinantis pamatiniu valstybingumo, visuomenes formavimosi ir daugybe kitu svarbiu dalyku.

  • Petras:

   Beja, ar kėlėte kada klausimą ką reikia keisti toje KONSTITUCIJOJE, juk ji irgi netobula, ne šventiasis raštas juk:)

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Na Konstitucija tikrai nėra Šventas raštas, o tik aukščiausias LR įstatymas. O kam tą Konstituciją keisti, jeigu jos valdžia vis tiek nesilaiko kai jai nenaudinga. Nesilaiko Konstitucijos, kuriai prisiekia. Tai kaip čia tokią valdžią pageidautum pavadinti? Mano tyrimas parodė, kad Lietuvą valdo okupantas ir jiems padeda kolaborantai.

  • Dronas:

   Uz ultimatumo turi but raumenys, kad ji pagrysti, kitu atveju tai oro pagadinimas garsiai. ir paciau nesmagu ir aplinkiniai juokiasi.

 8. Žemyna:

  KĄ REIŠKIA NEDALYVAUTI RINKIMUOSE, PALIKTI NEPANAUDOTĄ SAVO BIULETENĮ

  Tarkime, tamstos rinkiminėje apylinkėje dauguma nusivylusių, nedalyvaujančių ir abejingų. Tuo nusprendžia pasinaudoti visiems gerai žinomas blogiukas, prisikalbinęs vos 5% rinkėjų. Manai, jo situacija beviltiška? Ogi visai atvirkščiai!

  Skaičiuokime:
  Kai į rinkimus iš 100% rinkimų teisę turinčiųjų ateina:

  – 100 % rinkėjų, tai 5% blogiuko rėmėjų duos jam TIK 5 % rinkimuose dalyvavusiųjų balsų, o kai ateis

  – 50 % rinkėjų, tie patys 5% jo rėmėjų reikš jam JAU 10 % rinkimuose dalyvavusiųjų balsų!, tačiau atėjus vos

  – 25 % rinkėjų, tai tie patys 5% blogiuko rėmėjų reikš jam NET 20 % rinkimuose dalyvavusiųjų balsų (!!!).

  Tad tavo NEDALYVAVIMAS tavo itin nepageidaujamiems „blogiukams“ AUTOMATIŠKAI duos žymiai DAUGIAU NAUDOS, negu vieno iš jo rėmėjų balsas!
  Kaip matai, su kiekvienu dalyvavusių rinkėjų skaičiaus pamažėjimu perpus, AUTOMATIŠKAI PADVIGUBĖJA labiausiai rinkėjų nepageidaujamo kandidato šansai laimėti rinkimus! Būtent tokiems naudingas jūsų nedalyvavimas! Būtent nedalyvaujantys „išrenka“ tokius į seimą, o ne tie 5% rėmėjų, į kuriuos pirštu badote, o save nekaltučiais laikote 🙂 NEŽIŪRINT, kad KASKART UŽ JĮ BALSAVO TIEK PAT – tik tie patys 5 proc. jo gerbėjų…
  Taip nedalyvaujančių dėka patenka į parlamentą „politikai“, kurių veikla kenkia valstybei, ir kurie niekad nepatektų, jei KIEKVIENAS jaustume pareigą dalyvauti, jei suvoktume, kad taip ir savo valstybės saugumą, ir jos gerovę giname.

  Tačiau GALIMA INICIJUOTI ir PRIEŠINGOS krypties poveikį, kai dėl LEMTINGAI PAGAUSĖJUSIO rinkėjų dalyvavimo AUTOMATIŠKAI KRENTA visuomenės nemėgstamų politikų REITINGAI.
  Tavo teisė rinktis, katrą poveikį tu stiprinsi, prie katro prisidėsi…

  • Petras:

   Teisinga matematika, bet problemos 2:
   1. Mažesnė: nėra iš ko rinkti (iškyrus nesistemines kelias partijas, o joms prasibrauti praktiškai nėra šansų net ir daugiau žmonių prabalsavus),
   2. Pagrindinė: kad papildomai atėję balsuotojai balsuos iš esmės kitaip nei dabartinė masė

   Siūlau paskaityti mano komentarus dėl rinkimų sistemos. Noriu pasakyti, kad dabartinė sistema niekada neišrinks 5 protingiausių iš 100, nes renkamasi pagal savo supratimą ir visi vienodai svarbus balsuojant. 5 iš 100 net nesibolotiruoja, o jei bolotiruojasi koks 1, tai likę 99 sunkiai identifikuos tą 1, o greičiau balsuos už savo pilkos masės atstovą, t.y. 1 iš 95.

  • Bet tam, kad rinkimai “sąrašinio” balsavimo dalyje būtų laikomi įvykusiais yra būtina, kad dalyvautų ne mažiau negu 25 % nuo visų rinkėjų skaičiaus. Akivaizdu, kad “blogiukas” tesukrapštantis 5 % balsų yra nepajėgus padaryti, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais. Rinkimams įvykti be 5 % “blogiukų” balsų dar būtų reikalinga apie 20 % kitų balsuotojų už “sąrašus” dalyvavimas, o žinant, kad “sąrašinis” balsavimas daugeliui nepatinka, tai tų reikalingų 20 % gali ir nesusidaryti. Taigi, “sąrašinio” biuletenio neėmimas ir nepasirašymas už jį rinkėjų sąraše, o balsavimas tik vienu asmenims rinkti skirtu biuleteniu, nebūtų jau toks labai rizikingas balsavimo pasirinkimas.

  • Žemyna:

   Žiūrim, ką turim: Rinkimuose
   a) visai nedalyvaujam (= suteikiam teisę sukčiams pasinaudoti mūsų biuleteniu);
   b) dalyvaujam, bet tik biuletenius sugadinam, kad nebūtų mūsų vardu pasinaudota;
   c) pusiau dalyvaujam: reitinguojam, bet nebalsuojame už kandidatą (sugadinam biuletenį!);
   d) pusiau dalyvaujam: balsuojam už kandidatą, bet nereitinguojam (sugadinam biuletenį!).
   Kokie padariniai kiekvienu atveju – pagalvokite, katro galvos už mano didesnės.
   Tačiau BENT ateiti ir sugadinti biuletenį yra pilietiškiau, yra tikresnis pasipriešinimas ar rinkimų sistemai, ar surinktam „kandidatų krepšeliui”. NEDALYVAUDAMAS NEDVIPRASMIŠKAI patiesi raudoną kilimėlį aferistams į Seimą.

   • “Sąrašinių” biuletenių gadinimas tuo tikslu, kad rinkimai būtų neįvykusiais, nieko neduoda, nes sugadinti biuleteniai laikomi dalyvavimu rinkimuose, t.y. jie bus įskaičiuoti į tą būtiną 25 % skaičių, reikalingą, kad rinkimai dalyje pagal “sąrašinį” biuletenį, t.y. į pusę taip renkamo Seimo, būtų įvykusiais. Tad atsikratyti “sąrašinių” balsavimų jau per šiuos rinkimus tegalima, jeigu būtų gausiai dalyvaujama rinkimuose, bet balsuoja tik vienu asmenų (vienmandačiu) biuleteniu, o “partijų sąrašinis” biuletenis nebūtų nei imamas, nei pasirašoma, kad jis buvo gautas.

    • Žemyna:

     To kai kuriose apylinkėse ir reikia – kad jie būtų įskaičiuoti! Net už nieką nebalsavusieji, bet dalyvavusieji (biuletenius paėmusieji).
     Reikia tam, kad visuotinu dalyvavimu būtų sumažinta psichologiniu smurtu ( a la: negausi paramos, nedarbo pašalpos, šilumos kompensacijos, vaikui nepadovanosim kompiuterio, negaus nemokamo maitinimo ir pan.) ir kitomis priemonėmis išgaunamų balsų procentinė vertė.

     • Dronas:

      Ir kai ptai sumazinti? As matua daugybe teisingu pastebejimu KA reiketu padaryt, bet nematau KAIP tai padaryt. O be sito KAIP, tai tik tuscios kalbos.

      • Kaip “tai padaryti”, matosi iš Rinkimų įstatymo. Jame nustatyta, kad rinkimai pagal partijų sąrašus (daugiamandatėje apygardoje) neįvyksta, jeigu balsuoja mažiau negu 25 % rinkėjų. Taigi norint atsikratyti balsavimo už partijas, reikalinga kuo gausiau dalyvauti rinkimuose, bet balsuoti tik vienu kandidatuojančių asmenų biuleteniu, antro – balsavimo už partijas biuletenio iš komisijos nario neimant ir už jį nepasirašant rinkėjų sąraše. Tokias teises turi kiekvienas rinkėjas ir jas be kokių didelių pastangų gali įgyvendinti. Tereikia išdrįsti komisijos nariui pasakyti, kad balsavimo už partijas biuletenio neimate ir už jį nepasirašysite. Taip neįvykus rinkimams balsavimo už partijas dalyje Seimas būtų priverstas keisti rinkimų sistemą. Taigi va koks papratas tas demokratinis kelias – “kaip tai padaryti”…

 9. Alė:

  Labai įdomūs ir teisingi pastebėjimai. Mums irgi nepatinka kai reikia rinkti iš vienos partijos 5 kandidatus, o geri žmonės išsimėtę po visas partijas. Už vieną neišeina balsuoti, sisteminės partijos jau visos prisigrobė, o mažos neturi pinigų net plakatui išleisti. Visai nevienodos sąlygos, esančios Seime gauna mūsų visų pinigus, o mažos nieko – tai kaip jos pateks į Seimą?
  Autorius yra padorus, mylintis Lietuvą kandidatas, be jokių valdiškų pinigų einantis į rinkimus. Palaikykime nekorumpuotus, kurie supranta paprastų žmonių gyvenimą.

 10. Bartas:

  Naujas rinkimo įstatymas . Kiekvienos savivaldybės gyventojai išsirenka savo atstovą į Lietuvos Seimą. Kaip bus gražu. 61 savivada = 61 Seimo narys. Man gražu. Klausimas. Kur dėsim visas “šaikas”. Tegu gyvena. “Dzimakracija” juk turi gyventi. Viena smukmena. Rinksim tik vietos gyventoją. Pvz; koks nors Gabrijielius iš Vilniaus , niekada negalės atstovauti Kaunui. O jeigu kokia nors Rasa norės atstovauti Akmenę, privalės ten pagyventi na – 5 metukus. Tas pat ir Algirdui.
  Taigi, kaip aukščiau sakyta, kiekviena bendruomenė išsirinks savo gudriausią, gražiausią. O kai visi susirinks į vieną krūvą ,galės palyginti su kitais gudriausiais ir gražiausiais. O jergutėliau , padarėm klaidą- išrinkom asilą. Renkam kitą.

  • Taip ir buvo iki 1992m., kada landsberginiai pakeitė.

  • LosAngeles:

   Stai jums ir Petro aprasytas modelis, pritaikytas siandienai. Labai vykusi nuomone, siulyciau isiklausyti i ja

  • Dronas:

   Tai, kad Druskininku meras vietinis. Ir ka? Nieko gero. Aplamai, reiketu, jog svarbius vietos atstovus, tokius kaip merai, teisejai ar policijos virsininkas, rinktu zmones. Viena isrinks vadovaut, kita, kad ta vadovavusi, esant reikalui pasodint. Tada bus maziau atveju, kada meras pasodono i posta policijos vadova ir sutare del reikiamu teiseju, kad jie jo tikrai nepasodintu i teisiamuju suola. Irgi veikia siap sau, kartais veikia, kartais ne, bet geriau nei dabar pas mus. Kitas dalykas, tirono darbas sunkus, reikia visalaik saugotis ir kietai visus laikyt kumstyje. Gero valdovo, kuri zmones megsta, dar sunkesnis, nezinai kas tikras draugas, o kas pasislepes priesas, o ir reikia kazkaip valdyt valstybe ir neskriaust pavaldiniu. Bet sunkiausia dalia, demokratines visuomenes piliecio. Cia kaip tironui, reikia but pastoviai budriam, pastoviai sekt savo isrinktuosius, pastoviai is ju reikalaut geru rezultatu, pastoviai but atsakingam uz tai, jog jeigu nepriziuresi, valstybe bus isvogta, o jeigu isrinksi netikeli, patikejes kvailais paistalai ir pazadais, tai taip tau ir reikia, nes galva duota ne tam, kad i ja valgyt ar skrybele nesiot. Deja, daugelis pilieciu sunkokai su tuo susitvarko. Tai nereiskia, jog nereikia leist jiem reikst savo valios, tai reiskia, kad visda bus manipuliacijos, melas ir kti nesvarus dalykai, o isrinktieji, anksciau ar veliau gali pasirodyd esa vagys ir sukciai. Demokratija niekada neveiks sklandziai, tenai niekada nebus pernelyg geri politikai, bet jeigu visuomene isliks budri ir arsiai reaguojanti i blogybes, ji veiks ir tai bus daug geriau nei breznevinis “stabilumas” (stagnacija). pasiulytas rinkimu metodas, niekaip neuztikrina, kad isrinksime “tinkamiausia”. O ir ne kiekvienas nores eit i politika, paprastai ten eina garbetroskos, tikria pasisvente zmones ar savo naudos ieskantys. Tai yra, tokiu tikrai nera dauguma. Jau nekalbant apie tai, kad as galiu nekest Petro, nors jis simtakart puikus zmogus, o Petras Jono, cia jau rinkimu pradzioje nebus sutarimo ir viskas gali baigtis begaliniu gincu. Na arba geru snukiadauziu, perauganciu i mazyti pilietini kara, kur labai susirupinusios grupes, bandys jega prastumt sau naudinga zmogu. Placiausios galimybes. Todel tai neveiks. Geriauisia, kada kazkoks vyrukas, ka d ir nuo kalbu ant backos gatveje, daeina iki valdzios, vietiniai zino ko is jo tiketis ir pasitiki ar nelabai. Tada toks gali kilt auksciau, iki paciu auksciausiu pareigu. Bet tai jokiu butu nepanaikina tikimybes, jog jis bus gudrus bestija, kuris ateju i valdzia masnos pripildyt. Apibendrinant, be pastovios visuomenes prieziuros ir reikalavimo dirbti jai ir laikytis istatymu, snipstas gausis ir gerus politikus matysit kaip savo ausis.

 11. Žemyna:

  Klausykite – PRAMIEGOJAU su pasiūlymu:
  Kaip būtų puiku, jei rinkimus stebintys visuomenininkai galėtų naudotis DRONAIS – kad šie suktų ir suktų aplinkui didokais ratais, kad pastebėtų kiekvieną šiek tiek tolėliau nuo rinkimų būstinės sustojusį autobusiuką.
  O gal dar galima suspėti?
  Tada žmonės sukiotųsi aplink būstinę, o DRONAI didesniu ratu BUDĖTŲ. Pastebėtų ir netyčinius pavežėjimus, ir nurodymų davimus, ir ATSISKAITYMUS…

 12. Perkūno Paukštis:

  Nesuprantu pasakymo, kad už kažką balsuoti vis vien visada reikia…
  Na, jei tarp kandidatų nerandu pagonio, tai už žydkrikščionius ir nebalsuoju.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: