T. Baranauskas. Korupcija, naikinanti Lietuvą. Kokia išeitis? (76)

Tomas Baranauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Tomas Baranauskas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Jau pripratome prie bauginančios statistikos: kasmet iš Lietuvos išvažiuoja po Marijampolės ar Mažeikių dydžio miestą. Dar kokių Raseinių ar Anykščių dydžio miesto netenkame dėl natūralios gyventojų kaitos – neigiamo mirčių ir gimimų santykio. Tiesa, pastarąjį skaičių gal dar kompensuoja grįžtantys iš emigracijos – lietuviai visgi nori gyventi Lietuvoje ir linkę grįžti, atsiradus galimybei.

Tokios statistikos nebeįmanoma nepastebėti ir nesižvalgant į statistines lenteles. Tuštėja miesteliai, išnyksta kaimai, užsidaro mokyklos. Su bet kuria netektimi galima būtų susitaikyti ir eiti pirmyn, bet tuo šis procesas nesibaigia. Kodėl kitais metais turėtų būti kitaip? Kiek dar Marijampolių turime?

Jeigu bandytume šiems procesams ieškoti analogijų istorijoje, nerastume net Antrojo pasaulinio karo bei stalininio teroro metais. Gal nebent XVII a. vidurio ir XVIII a. maro epidemijos – panašaus masto. Bet tai buvo vienkartiniai kataklizmai, po kurių būdavo sparčiai atsigaunama. Kada ir dėl kokių priežasčių turėtų prasidėti atsigavimas dabar?

Šiame kontekste valdžios politika primena puotą maro metu. Pastaruoju metu skambantys skandalai ir skandaliukai rodo, kad didžiausias dažno valdininkėlio ar net solidžios išvaizdos partinio boso rūpestis – kaip prisikimšti kišenes. Parduodami įstatymai. Už tai plaukia pinigai „MG Baltic“ ir kitų firmų dėžutėse, perduodamose tiesiai iš rankų į rankas. Perkami stalo įrankiai kariuomenei už dešimteriopą kainą. Skirtumas tarp šios ir tikrosios kainos atsiduria nesąžiningų verslininkų ir korumpuotų valdininkų rankose. Tokių veikėjų egzistencija ir verslas pagrįsti buvimu valdžioje. Be valdžios jie – niekas. Su valdžia jie – gerbiami, nors ir vagys. Kai valdžios tikslas – prisivogti, nebesinaudojama teise ir galimybe ką nors pakeisti į gerą – priimti įstatymus, kurie padėtų Tautai, jeigu jie trukdo kam nors lobti. Juk tie, kuriems trukdo, – pinigų rinkimams ir kitiems reikalams tiekėjai.

Neduokdie ir mesti iššūkį Briuseliui, kai jis pareikalauja ko nors, kas prieštarauja Lietuvos interesams. Pavyzdžiui, sušelpti dosniomis pašalpomis ne lietuvius, o atvykėlius veltėdžius ir prievartautojus. Kad Vokietijai, dėl praeities kompleksų ir savo keistos ideologijos, prisišaukusios „alachakbarinių“ minias, būtų lengviau. Surengti iškrypėlių demonstracijas sostinėje. Nes tokia dabar madoj ideologija, niekinanti viską, kas dar neseniai sudarė mūsų civilizacijos, jos etikos ir estetikos pagrindą. Tie, kurie tam prieštarauja, rizikuoja likti be valdžios. Kartais ir be darbo – jau yra Lietuvoje etatinių skundikėlių, kurie nepatingės kreiptis dėl jūsų pažiūrų į jūsų darbovietę. Net jei joje dirbate už minimalų atlyginimą. Tokia yra sistema.

Yra ir nesisteminių partijų. Jos įvairios, bet visuomenei nelabai pažįstamos, nes jų pozicija tiesiog netransliuojama. Jų nesimato, jos tarsi „nieko neveikia“. O ką reiškia „veikti“? Tai reiškia užpirkti gausią reklamą, kurios pagalba profesionalių polittechnologų komanda demonstruotų visuomenei tą „audringą veiklą“. Kaipo, pvz., kilnų buvusio liberalų vado Eligijaus Masiulio užmojį paspausti milijoną rankų, kol netikėtai nepaaiškėjo jo tikroji veikla, sugriovusi tą gražų spalvotą rinkiminės kampanijos planą… Arba dar ką nors tokio gražaus, spalvingo ir tuščio.

Lietuvoje sukurtas brandus valdomos demokratijos modelis. Iš pažiūros rinkimuose štai varžosi 16 partijų, 14 sąrašų, daugybė vienmandatininkų. Girdisi daug nuobodžių populistinių kalbų – ypač iš tų partijų, kurios garsiausiai skelbia apie savo kovą prieš populizmą. Nebesiklausantys tų kalbų žmonės nė neatkreipia dėmesio, kad realiai girdisi tik gausiai apmokėti ir iš valstybės biudžeto finansuojamų partijų balsai. Iš tų balsų jie galiausiai ir pasirenka kurį nors, kuris pasirodo mažiausiai erzinantis. Arba iš inercijos, nepaisant gausių tą neigiančių faktų, tikėdami, kad, tarkim, konservatoriai – tai vis dar tas kadaise į nepriklausomybę atvedęs Sąjūdis, budriai saugantis mus nuo Rusijos kėslų (na tai kas, kad per 4 savo valdymo metus net ir Rusijos agresijos Gruzijoje akivaizdoje nė nepagalvojo grąžinti ką tik socialdemokratų panaikintos šauktinių kariuomenės), ar socialdemokratai – „už darbo žmogų“ (na tai kas, kad balsavo už tą patį darbo žmogų smaugiantį naująjį Darbo kodeksą).

Kodėl taip yra? Todėl, kad girdisi tik tie, kurie už tai susimoka. Ar žinote, kad iš biudžeto finansuojamos tik tos partijos, kurios jau yra valdžioje? Kad kitų partijų ne tik nefinansuoja iš biudžeto, bet ir daugybe apribojimų užkerta galimybę finansuoti iš kur nors kitur? Kad rinkiminės kampanijos metu apskritai draudžiama skleisti savo idėjas ir agituoti nemokamai? Nebent dar iš lūpų į lūpas galima žinią perduoti, bet kas šiais laikais taip domisi politika, kad politines žinias tokiu būdu skleistų? Politika yra sukompromituota ir rinkėjui sumaitinama tik per prievartą įkyria politine reklama, „apmokėta iš kandidato (partijos) rinkiminės sąskaitos“.

Taigi, mums sudarytos visos sąlygos nepasirinkti to, ko nereikia. Mes nematome to, ko nereikia, nes plačiau paskleisti idėjas legaliai galima tik už biudžetinius pinigus (na, turintis daug pinigų oligarchas dar ras būdų, kaip tai padaryti ir už savus, bet tai – oligarchinė alternatyva). Mes neieškome to, ko nereikia, nes mums įdiegtas požiūris, kad politika visada yra tai, kas žema ir nešvaru, todėl padoriam žmogui neverta tuo domėtis. Net ir nesidomėdami mes išgirstame, kaip mums atrodo, pakankamai politinės informacijos, bet ji yra būtent ta, kuri apmokėta biudžetiniais arba oligarchų pinigais.

Reikėtų pasakyti ir apie nesisteminių partijų vietą toje sistemoje. Jos yra visapusiškai slopinamos. Kaskart vis ribojamos jų finansavimo galimybės. Kaskart vis didinami reikalavimai minimaliam partijos narių skaičiui, kad ji galėtų veikti (buvo 400 narių, paskui padidinta iki 1000, neseniai – iki 2000 narių). Pradėti kelti nauji reikalavimai dėl galimybės dalyvauti rinkimuose – reikia rinkti parašus, mokėti nemažus „užstatus“, kurie faktiškai yra mokestis už dalyvavimą rinkimuose, nes negrąžinami nelaimėjusiems.

Pačios tos „nesisteminės“ partijos – margumynas, kuriame, trūkstant informacijos, sunku susigaudyti. Tai – ir iš sistemos dėl susikompromitavimo iškritusios buvusios sisteminės partijos, kaip A. Zuoko „abonentiniai“ liberalai ar R. Karbauskio dabar sėkmingai reanimuojami jau ne kartą valdančiose koalicijose dalyvavę „valstiečiai“. Tai – ir ne taip seniai oficialią bendradarbiavimo sutartį su V. Putino „Vieningąja Rusija“ sudariusi Lietuvos liaudies partija (dabar ją formaliai nutraukusi, bet prorusiškumo neatsisakiusi). Tai – ir atskirų lyderių dėka susikūrę ideologiškai margi konglomeratai, tokie kaip D. Kuolio „Lietuvos sąrašas“ ar N. Puteikio ir K. Krivicko „antikorupcinė“ koalicija. Iš A. Valinsko „Tautos prisikėlimo partijos“ ir N. Venckienės „Drąsos kelio“ pavyzdžių mes jau matėm, kas nutinka tokiems margiems konglomeratams, kai jie patenka į Seimą. Per Seimo rinkimus pasirodę tarsi kažkokia jėga, iki kitų Seimo rinkimų subyra ir išsiskirsto, nepalikdami ryškesnio pėdsako Lietuvos politiniame žemėlapyje. Jų pergalės, žinoma, kiek sujudina Lietuvos politinę pelkę ir atveda į Seimą vieną kitą padorią asmenybę, bet išliekamosios vertės, deja, neturi.

Iš tiesų „nesistemiškumas“ yra bruožas, kuris pasako, kas ta „nesisteminė“ partija nėra, bet tai nėra joks pozityvus bruožas. Sistemą keisti reikia, bet keisti ne kokiu nors margu konglomeratu, kurio nariai, nežino ko jie, kaip visuma, nori.

Lietuvai reikia aiškią ideologiją turinčios partijos, kuri nesubyrėtų po rinkimų, o, nuosekliai eidama savo keliu, kauptų piliečių pasitikėjimą ir galėtų išaugti iki realios alternatyvos dabartinei politinei sistemai. Tokią partiją vienija ne kokia nors viena problema, ne koks nors vienas lyderis – ją vienija vizija, kaip bristi iš to korupcijos ir abejingumo liūno, kuriame dabar esame atsidūrę. Tai politinė jėga, kuri mato Tautą ir jos interesus, o ne pabirą „Lietuvos žmonių“ masę, kurią reikia tik pamaloninti per rinkimus gražiais pažadais.

Tauta, skirtingai nei šiaip „žmonės“ ar „liaudis“, yra istorinė bendrija, suvokianti save kaip bendruomenę. Ji turi savo kalbą ir kultūrą, kurias reikia puoselėti ir ginti. Ir būtent tai suteikia prasmę visiems darbams šios bendruomenės labui. Tai suteikia motyvą ginti Tautą nuo išorės pavojų. Suteikia stimulą kovoti su korupcija. Tai yra motyvas siekti socialinio teisingumo, kad Tauta neišsivaikščiotų. Mąstantiems tik apie ekonomiką, pinigus ir pelnus gerai yra ir tada, kai pigi darbo jėga atvažiuoja iš šalies, o savi tautiečiai išstumiami į užsienį. O tiems, kurie savo Lietuvos ateities vizijos centre mato Tautą, dėl tų dalykų negali neskaudėti. Latvijos, Lenkijos, Vengrijos pavyzdžiai rodo, kad būtent tokios politinės jėgos, gavusios galimybę pasirodyti, toliau nuosekliai kaupia populiarumą ir pradeda keisti į gerą savo šalių gyvenimą.

Tokia politinė jėga šiuose rinkimuose yra tik viena. Tai – S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

76 komentarai

 1. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Man tai Tomas Baranauskas patinka, nes gerai mąsto ir patriotiškas. Su tokiu galima surasti sprendimus. O va su Mariumi Kundrotu NE. Siaurakaktis.
  Ponas Tomai, problema pirma ir svarbiausia…. sugriauti Valstybės teisiniai pamatai ir nė vienai partijai tai nė motais.
  Kada PRABUSITE?

  • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

   Ar čia yra mintis apie antikonstitucinius rinkimus?

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Taip apie tuos pačius. Galite detaliau pasiskaityti straipsnyje “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”.

    • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

     Dėkui, žinoma. Labai svarbi tema, kurios bijo bemaž visi Lietuvos Respublikos pareigūnai tarnautojai išskyrus signatarą Rolandą Paulauską, Audrių Naką ir kt. Šia tema reikėtų kalbėti per mūsų LRT, bet ją pasisavino antilietuviška neliustruotoji gauja ir to padaryti negalima.
     Kai yra (su)griaunamas Lietuvos Respublikos pagrindas, tai yra proga (su)lieti Lietuvos Kunigaikštystės pagrindus. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.
     Tikrovėje to nėra, nors teisiškai …
     2 straipsnis
     Lietuvos valstybę kuria Tauta.
     4. Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai. (1949 vasario 16, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija, pasirašyta lietuvišku krauju).

     • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

      Taip, dėl Audriaus Nako, tai esi teisus, organizavo spaudos konferenciją Seime. Gi tą patį pasakyti apie poną signatarą Rolandą Paulauską, tikrai TVIRTAI negaliu. Tai todėl siūlau Jums susipažinti su mano straipsniu: “Politikos liūto blūdai”. Pamatysi visų partinių gaujų “ideologo” tuo klausimu išmintį.

    • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

     Lietuvos ruspublika žlunga. Tegyvuoja Lietuva.

 2. rusas:

  Keista, kai tik šitame tinklapyje atsiranda protingas straipsnis komentarų nulis, arba vos keli. O jei kas nors ir pakomentuoja pritariamai, tuomet atsiranda visokie “dronai” kurie suvelia diskusija ir nuveda ja primityvizmo link.

 3. Diedas:

  Kūūūbyylius kaltas, komunistai vagys, liberalai iškrypėliai, pabėgėliai puola.
  Iki bukinimo nuvalkioti paistalai.
  Toliau, kaip visų senų partiečių propagandoje, paaiškinimai kaip turėtų būti.
  O kaip turėtų būti žmonės žino ir be priešrinkiminių svaičiojimų.
  Ir nė žodžio, kuo už kitus geresnė, šita reklamuojama nagų ir kanopų kontora.

  • lietuvis:

   Dieduk, nedangstyk konservų. Visi jie “ragų ir kanopų” chebra (pvz., pirkau pakelį varškės už 5 evrus, o kiek moka už pieną ūkininkams?, kur nueina tas navaras?; čia kaip su “Vilniaus energija” – komendiruotės, golfo aikštynai ponams, algos astronominės, o už šildymą plėšė prie žmonių ir konservų, ir socdemų laikais…). Tikra šunauja visi – ne tik kairiukai… Taigi Diedai, nereikia save vaizduoti dideliu konservu, kai esi tik šprotas…

 4. kalvis:

  Iseitis ta ,kad reikia nebijoti pajudinti ir supuvusius stabus.

 5. lyvis:

  Šitas istorikas Baranauskas labai sunkiai ir ilgai neskyrė Tarybų Lietuvos nuo Lietuvos Respublikos. lyvis

 6. Šiame portale dalykiškai polemizuoti yra beviltiška. Tai tapo tokių nukvakusių dundukų priebėga – rašinėja tie patys tipai ir tarpusavy šnekasi apie visokius niekus. Ar tokie gali ką nors teigiamo pasakyti apie profesionalaus istoriko straipsnį? Internetas tarnauja ne pažangioms mintims skleisti, o tampa susirašinėjimo vieta, tarp įvairaus plauko nevykėlių, kurie dažnu atveju neturi rimtesnio laiko praleidimo, tad dalinasi savo “išmintimi” su kitais to paties lygio nevykėliais.
  Gaila, kad taip atsitiko.

 7. Albinas Vaškevičius:

  Sveikas, Tomai.
  1. Mano manymu daug problemų išspręstų visuotinas turto ir pajamų deklaravimas. Gavęs neteisėtu būdu pinigus ar turtą negalėtai jų parodyti net kaip ne savo, nes visiems reiktų deklaruoti savo turtą ir pajamas.
  2. Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas yra parašę monografiją „Lietuvos tauta: Būklė ir raidos perspektyvos“.
  Joje rašoma, kad Lietuvos visuomenėje žemiausią ir tarpinį socialinį ekonominį sluoksnį sudaro 65 % gyventojų, vidurinįjį sluoksnį sudaro 25 % gyventojų, aukščiausiąjį sluoksnį sudaro 10 % gyventojų.
  Teko rasti žinių kitoje literatūroje, kad stiprią ekonomiką turinčioje valstybėje žemiausiam ir aukščiausiam sluoksniui privalo priklausyti tik po 8-12,5 % gyventojų, o viduriniajam sluoksniui privalo priklausyti 75-84 % gyventojų. Taigi yra 65; 25; 10, o turėtų būti 8; 84; 8 arba 12,5; 75; 12,5. Vidurinysis sluoksnis privalėtų išaugti net tris kartus! Tie 8 % – žemiausias sluoksnis yra nelaimingi žmonės, kuriems kiek beduotum pinigų jie jų nemokės naudoti ir tie žmonės nepasikeis. Vidurinysis sluoksnis turėdamas pinigų juos investuotų ir kurtų darbo vietas. Jie yra pagrindinė valstybės ekonomikos varomoji jėga. Dabar dauguma partijų nori pritraukti investuotojus iš užsienio tai yra tuos iš kitų valstybių aukščiausio sluoksnio. Lietuvos siuvimo pramonėje buvo pritraukti užsienio investuotojai, bet atradę kad vietnamiečiai siuva keliasdešimt kartų pigiau jie viesulo greičiu investicijas perkėlė į Vietnamą. Lietuvoje neliko nei siuvimo pramonės, nei pelnų gautų iš tos siuvimo pramonės. Dauguma partijų galvoja kad ateis atpirkėjas ir mus padarys laimingais. Aš netikiu kad tai galėtų būti.
  Mano manymu po visuotino turto ir pajamų deklaravimo reikia daryti antrą žingsnį. Reikia įvesti geometrinės progresijos mokesčius turtui ir pajamoms naudojant formulėje arctg arba panašią funkciją. Progresiniai mokesčiai yra ir kai žemiausio sluoksnio atstovas gaudamas 100 € moka 1€, o aukščiausio sluoksnio atstovas gaudamas 1 000 000 € moka 2€. Pagal geometrinę progresinę sistemą gaunantis 100 € mokėtų 0,01 €, o gaunantis 1 000 000 € mokėtų 990 000 €. Taigi jam liktų 10 000 €. Nemanau kad jis numirtų iš bado. Naudojant formulėje koeficientus pradžioje geometrinės progresijos kreivė turėtų būti tokia kaip ir dabartinė, o kas mėnesį koeficientai turėtų būti iš lėto keičiami ir po kokios 10, 20 ar 50 metų kreivė pasiektų reikiamą formą nebūtinai paminėtą pavyzdyje. Tokiu būdu persiskirstytų pinigai, išaugtų vidurinysis sluoksnis ir užimtų dalį užsienio investuotojų vietų.
  Prieš daugelį metų JAV sukūrė iniciatyvūs viduriniojo sluoksnio emigrantai iš Europos. Mes dar galime susigrąžinti savo emigrantus ir sukurti klestinčią valstybę.
  Tarpukaryje Lietuva pralenkė Suomiją dėka prelato Mykolo Krupavičiaus įvykdytos žemės ūkio reformos, nors jį Lietuvos dvarininkai laikė komunistu, o Lenino banditai 1914 metais Voroneže jo ieškojo ir norėjo jį nužudyti.
  Prelato Mykolo Krupavičiaus reforma mažažemiams ir bežemiams davė nemokamai žemę ir juos padarė tos žemės savininkais. Nors maža dalis jų nesugebėjo prasigyventi ir tapo žemiausiu sluoksniu, bet didžioji dalis tapo viduriniuoju sluoksnio ir jų dėka Lietuva aplenkė Suomiją, o sviestu aprūpindavo net du trečdalius Europos!

  • Tai kad ir dabar visi politikai ir dar n kitų kategorijų deklaruoja tą turtą ir pajamas, ir nieko tas nepadeda. O jei dar ir visus diedukus ir bobutes priversim pildyti tas deklaracijas, tai kas nuo to pasikeis? Bus daugiau skaidrumo kažkur? Kur?

   • Albinas Vaškevičius:

    Taip politikai ir dar n kategorijų deklaruoja tą turtą ir pajamas, bet gavę neteisėtu būdu didelius pinigus stato pilis kitų nedeklaruojančiųjų vardu. Jeigu būtų visuotinis turto ir pajamų deklaravimas niekas nenorėtų turėti neteisėtu būdu uždirbtų pinigų ir net bijotų juos gauti.

    • Manau, kad tokie bandymai sukontroliuoti korupciją, bandant stebėti kiekvieno pajamas, yra labai gremėzdiškas, sudėtingas ir neefektyvus sprendimas, kuris sukels daugiau problemų paprastiems žmonėms, nei tiems, kurie iš tiesų ką nors vagia ar kombinuoja. Kai yra pinigų, atsiranda ir būdų juos įteisinti, ir dar taip, kad neprikibsi pagal jokį paragrafą. Čia panašiai kaip su viešaisiais pirkimais, kurie skirti neva dėl skaidrumo, o realiai sudaro sąlygas pirkti “auksinius” šaukštus. Tikrai efektyvus būdas – tai tiesiog gaudyti vagis ir kontroliuoti tuos, kurie gaudo (jei reikia, keisti juos kitais).

  • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

   Albinai, kad susikalbėti tarpusavyje reikia apibūdinti viduriniojo sluoksnio gyventoją skaičiais (uždarbis, …).

 8. aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį:

  Vakariniame ES pakraštyje maisto produktams ir vaikiškiems drabužiams PVM = 0. Valdžia nedaro biznio šitoj vietoj.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje dujoms ir elektros energijai PVM-5 %. Valdžia neskriaudžia šeimų.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje, neapmokestinamasis pajamų dydis 4284 litai/mėn. Tai yra neliečiamybė. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje, atskaitymai socialiniam draudimui yra tik nuo pajamų didesnių nei 3258 litai/mėn. Tai yra neliečiamybė. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  ***

  Nuo rudens, vakariniame ES pakraštyje mažiausia pensija 3179 litai/mėn. Papildomai dar taikomos kompensacijos visų rūšių energijai. Naudojimasis viešuoju transportu – nemokamas. Vaistai nekainuoja. Gydymas nemokamas (ir kyšininkavimo nėra). Neturintiems savos pastogės, nuomą padengia valdžia. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  *****************************
  (2015 metų skaičiai)

 9. lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija:

  Lietuviškame ES pakraštyje,
  prie kiek didesnio nei MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 440 litų.
  *
  Vakariniame ES pakraštyje,
  prie keturis kartus didesnio nei lietuviško MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 225 litai.
  *
  2015 metų skaičiai

 10. lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija:

  Lietuviškame ES pakraštyje,
  prie MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 525 litai (apie 152e).
  **
  Vakariniame ES pakraštyje,
  prie keturis kartus didesnio nei lietuviško MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 250 litų (apie 72e).
  **
  2016 metų skaičiai

 11. lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija:

  Lietuviškam ES pakraščiui pritaikius vakarinio ES pakraščio
  taisykles:
  – juridinio asmens registravimo kaina būtų apie 15 – 20 kartų (!!!)
  mažesnė;
  – pajamų mokestis būtų 2 kartus mažesnis, prie MMA dydžio;
  – atskaitymai sodrai būtų bemaž 9 kartus (!!) mažesni, prie MMA dydžio.

 12. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Lietuviškame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra kaip ES vakaruose, o algos ir pensijos yra bemaž keturis kartus mažesnės nei ES vakaruose. Ši klaiki aplinkybė priverčia Tautą išsikraustyti iš namų ir gyventi svetur. Daugiau nei trečdalis lietuviškos bendruomenės žmonių dingo iš Lietuvos ir bijo grįžti.
  Labai blogai
  ***
  Skurdas. Emigracija. Tai yra ir Grybauskaitės laikmečio neliustruotosios cccp komunist/kgb’istinės lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos siautėjimo sunkūs padariniai Lietuvai.
  _______________
  Lietuviai, varom gaują lauk iš Seimo.

 13. Tam, kad galima būtų patikėti išsakytoms mintims, konkrečiai tarkim tuo, jog ši politinė jėga, kaip sakosi, gins Tautą nuo išorės pavojų, o prie tokio pavojaus būtų priskirtini ir Lenkijos reiklavimai dėl “kalbos ir kultūros”, akivaizdu, yra būtina pasakyti savo poziciją dėl 1994 m. Lietuvos bendrumo su Lenkija sutarties. Juk Lenkija savo kišimąsi į Lietuvos valstybinės kalbos, t.y. vidaus reikalus grindžia būtent minėta sutartimi. Tokiu atveju politinei jėgai, kuriai “kalbos ir kultūros” gynimas ir puoselėjimas yra reikšmingas programinis dalykas, nutylėti klausimą dėl minėtos sutaries netęsimo yra mažų mažiausiai nerimta. Dėl to negali kelti pasitikėjimo ir kiti čia jos išsakomi dalykai.

 14. Toto:

  Na, straipsnis, kaip ir plius minus normalnas. Bet va, paskutinis sakinys…..tikrai nei į tvorą, nei į mėtą.
  Kas jau kas, bet tautininkai tai koncervų (anūkėlio) filialas.

 15. Žemyna:

  Turint galvoje mūsų korupcinės patirties stažą (vis atviresnės, įžūlesnės nuo Brežnevo eros pradžios, galiausiai virtusios atviru banditizmu, su kileriais) kelias tik vienas – tas, kurį pasirinko Kinija. Kai įsitikins, jog tai tikrai VEIKIA, jog nežinai, kada loterija išmes tavo vardą, patys nustos. Ne dėl užgraužusios juos sąžinės – tik iš baimės. Tačiau pradžiai ir tai gerai – bent jau neplatins užkrato.

 16. Juozas:

  p. Tomai, geras straipsnis su be galo keistu paskutiniu sakiniu.

  • Šiaip tai sakinys išreiškia mano pasirinkimą. O kokį sakinį parašytumėt jūs?

   • Juozas:

    Tikrai ne LSDP, DP, TSKP , pardon, TS-LKD, ne TiT… ne liberalus, vienžo – nežinau.

    Būtų protingi – susivienytų kaip kad buvo šūkis TSRS laikais -holodrancy, hep do kūčy – tikrai ne kvaili:
    Dailusis Kuolys, naglasis Puteikis, žaliasis Balsys, daugiavaikis Krivickas, daugiatūkstantinis hektarininkas etc ir net …Zuokas su šūkiu : “Būkit realistai, siekit neįmanomo”

    Pats žinau, kad tai nesąmoninga utopija. Deja.

    • Iš išvardintų žaliojo Balsio ir abonentinio Zuoko nė nebandyčiau privienyti. Kitus teoriškai būtų galima bandyti, nors irgi – per marga publika, kad ilgai išsilaikytų vienoje krūvoje. Bet galbūt būtų naudinga bent tuo požiūriu, kad atvestų į Seimą naujas alternatyvas, iš kurių paskui būtų galima rinktis, net joms ir išsiskaidžius. Bet realybėje “hektarininkas” kuria savo mišrainę iš tradicinių šeimos vertybių gynėjų bei homoseksualizmo plėtros aktyvistų ir yra visiškai save patenkinantis bei nemato reikalo su kuo nors dar jungtis. Tai čia ta jungimosi teorija ir baigiasi. O toliau ta jo dabar galingai atrodanti mišrainė turi dėsningai subyrėti…

     • Juozas:

      Vienžo – “Norėjom, kaip geriau, gavosi, kaip visada” 🙂

     • Dronas:

      Nuo kada Balsys zalias? Kaip kazkas taikliai issireiske, tai zmogus arbuzas, isoreje zalias, viduje raudonas. Apie Zuoka isvis patyliu, maciau jo rinkimu plakata, suktas sukciaus veidelis, kruvino banano fone. Nezinau ka tai turetu reiksti, bet mane net nukrate.

      • Juozas:

       Dronui – sutinku, baisiausi yra trispalviai , ta prasme- persidažantys vis – bolševikai.

       Zuokas gi fenomenas, pats savo jėgom visko pasiekęs iš alkoholikų šeimos. Jo bėda – jis per daug išbėga į priekį. Sistemai tai nepatinka. Jo laukia politinė mirtis. O gaila.

       Tuo tarpu profesoriaus sūnus Andrius, turėjęs tokius forus… nuvedė konservatorius ten kur yra jie… šaipomės iš Lukašenkos, kad savo sūnelį visur tamposi, o čia – PARTIJĄ anūkui perdavė.

       • Dronas:

        Zuokas be savo korupciniu schemu, butu tuscia vieta. Buvo proga, buvo toks laikas, atsirado ir reikiamas zmogus. jeigu jis butu isrades kokius vaistus, nutapes koki kurini ar aplamas, padare ka nors naudingo, tada kitas reikalas. Dabar, as kaip vilnietis, skinu jo darbos vaisius. Mano moketi mokesciai, buvo izuliai vagiami per bendroves ir abejotinus projektus, o Vilnius gavo apvalia skola. Dabar neaisku is ko ir kaip ja moketi. Zinoa, iki Zuoko buvo ir kitu “nusipelniusiu”, bet kalba dabar butent apie ji. Ir jeigu galite, tai isvardykit jo gerus ir nuostabius darbus? Paskutinis gerumas, kuris islindo dar ziena, tai siek tiek, pagriuves Gedimino kalnas, kuri tvarke Zuoko draugeliai, uz mano pinigus. O jeigu pakapstyt, tai kruva meslo silumos ukyje, vandens, keliu ir kitur. Gal tegu jis tyli kaip pele po sluota ir meldzia, jog viena diena jo viduri nakties pareigunai rekiancio neisveztu i uztarnauta “poilsi”. Del to, kad “sistema” jo nekencia nes jis toks “nuostabus”, jau girdejau ir apie tapsnotoja, aciu, mes nuo sito jau paskiepyti.

        • Juozas:

         Dronai, taip, Zuokas painių korupcinių schemų meistras, net didmeistris.
         Būtų įdomu sužinoti bent vieną mūsų milijardierių, praturtėjusį ne mano ir Tamstos sąskaita. Na, bent milijonierių, nebūtinai politiką.

         Zuokas mąsto kitokiom kategorijom, nei pvz. Šimašius, visada gražiai besišypsąs, net kai jo partija – ne prie ko prie tų 250 ar 106 tūkst. jevrų?

         • Dronas:

          As kaip rusai sako, ismatu rusyse nesigaudau. Man nelabai rupi, kas mane apvoge, man rupi vagystes faktas. Aferistai, sukciai, tai tie patys vagys. Lesu svaistytojai, draugeliu firmu proteguotojai – vagys. Mokesciu slepejai, vokeliu moketojai – vagys. Suprantat kur link suku? Vagis turi but be gailescio baudziamas, baudziamas taip, kad nakti pabudes klyktu is siaubo, kad vien nuo minties padaryt savo juoda darba, alptu ir i kelnes stumtu. As labai grieztas siuo atzvilgiu, vagis i valdzia neturi patekt, jo vieta kirtur, kur jis bus naudingesnis valstybei. Na ten kelia nuties, siuksles surinks, koki stala padarys ar panasiai. Matau daugybe tokiu beverciu nieksu panaudojimo galimybiu, tereikia tuo uzsiimti. O ir turta konfiskavus, labai neblogai pasipildys valstybes izdas. Lucius Kornelijus Sula neduos meluot.

 17. Jurgis:

  O kas ten keisto Juozai ? Ieskojau ,tikrinau, ir pasirodo, kad tiesa raso , pasirodo tikrai yra toks “S. Buškevičius ir tautininkų koalicija”. Jeigu Romos Kataliku baznycioje, zmonems per pamaldas apie tai niekas nepapasakoja ,tai is kur jie gali suzinoti apie kazkoki Buskeviciu ? Tabar pvz. Vilkaviskyje ,tai zino tik Butkeviciu ,o jeigu parasytu ,kad Buskevicius,tai pamanytu, kad kazkas viena raide sumaise. Na arba sakykime , jeigu kunigelis baznycioje per pamaldas pasakytu Buskevicius,tai protingiausios davatkos, is karto pradetu loti,kad kunigeliui turbut priekini danti istrauke daktarelis… O pvz. tie is ano Lietuvos galo,tie kurie kubiluose prausiasi,tai jau ir taip aisku uz ka…. Ten jiems gali kad ir “malkas ant galvu skaldyti”,jie vistiek is savo kubilu nelips – uzsispyre kaip rupuzes !

 18. lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija:

  Nebėra 3 milijonų gyventojų Lietuvoje – 141 parlamentaras.
  Daugiau nei 9 milijonai gyventojų Baltarusijoje – 110 parlamentarų.

 19. lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija:

  Lietuviškame ES pakraštyje pritaikius vakarinio ES pakraščio taisykles,
  Lietuvoje būtų 30 parlamentarų.

  • Albinas Vaškevičius:

   Mano manymu idealiausia būtų jeigu parlamentarų būtų tiek kiek yra valstybėje specialybių, nes parlamentarai kuria įstatymus visoms valstybės gyvenimo sritims. Sumažinus parlamentarų skaičių tik nukentės įstatymai, kuriuos kuria parlamentarai, o konkrečiai kiekvienas išlošime tik centus. Parlamentarų turėtų būti beveik vienodai visose valstybėse.

 20. Žemyna:

  Išeitis, musėt, ta pati, per kurią visos kitos šalys „išėjo”.
  Beje, pasak mano buvusios bendradarbės (tada jau senutės, idėjinės komunistės, kurios nusivylimas kasdien vis augo, kol vieną dieną pasakė, jog ne už tai jie jaunystėje kovojo) – taigi, pasak jos, jos jaunystės draugė (irgi komunistė, po karo emigravusi į JAV), labai vertino bolševikų revoliuciją ir svetimų šalių užgrobimą, kadangi kapitalistai gerino darbininkams sąlygas tik bijodami to paties pasikartojant ir savo šalyje…
  Atseit, jei Rusijoje nebūtų pradžioje revoliucijos, o paskui viskas taip išsigimę, tai niekas Vakaruose nesistengtų dėl socialinio teisingumo savo šalyse. Taigi, kol nepajunta į šoną įremtų šakių baimės, tol nei sąžinė pabus, nei dėl tautos stengsis. Įdomu, ar ne: kraujas čia lietas, o naudą Vakarai pasiėmė. Skandinavai padarė tvarką pas save be bolševikų ir revoliucijų.

 21. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Nors Tauta, Lietuvos Respublika katastrofiškai sudėtingoje būklėje, bet vis dar n_ė_r_a politinės jėgos, kuri sutvarkytų antilietuviškos neliustruotosios cccp komunist/kgb’istinės lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos siautėjimo sunkius padarinius. Nepaisant tokio beviltiškumo, visi privalom suvokti, kad dabar yra …

  TIKRA B_E_P_R_O_T_Y_B_Ė, BALSUOTI UŽ TUOS PAČIUS IR TIKĖTIS KITOKIO REZULTATO!

  Varom gaują lauk iš Seimo.
  Baranauskų Tomai, sėkmės Seimo “rinkimuose”!

 22. LosAngeles:

  Iseitis tegali buti viena, ir ja labai puikia aprase Vydunas. ‘Aukstesnio zmoniskumo patekejimas’ pavadino jis tai. Tik per samoningejima galima kelti zmogaus charakterio savybes, o tai butent tai ir yra. Visa siandienine ‘palankia politine situacija’ apsprendzia zmogaus (zmoniu) charakterio savybes, ir jokiu budu ne ekonominiai reikalai (reikia didesnes algos, garantiju socialiniu, priimti pabegelius tai bus pigios darbo jegos…). Charakterio savybems ugdytis labai trukdo perteklinis vartojimas, kulturingo svaigalu vartojimo filosofija, aplinkybiu vertinimo per ‘naudos man’ prizme… Paprastai tai vadinama hedonizmu

 23. S:

  Aš balsuosiu už tautininkus, tik tikėtina, kad toks balsavimas paskutinis. Taip pat dar nežinau visų, kuriuos galėčiau jų sąraše pažymėti (‘reitinguoti”). Svarstau ir apie Tomą Baranauską, o kadangi man kyla abejonų ir klausimų dėl partijos požiūrių, tai tikiuosi iš jo atsakymų ar kažkokios nuomonės šiais klausimais:

  1. Kodėl tautininkų atstovai rinkimuose nepabrėžia pagrindinio skirtumo tarp jų ir “sisteminių” bei “nesisteminių” partijų, t.y. tautiškumas (nacionalizmas) prieš globalizmą (kosmopolitizmą)? Juk taip labai lengva atskirti esmines idėjas ir nereiktų vargti kalbant apie tą “nesisteminių” partijų margumyną ir pan. Ar jums svarbiau “kova su korupcija”, ar kad lietuviai išliktų kaip tauta? Kokią svarbiausią žinią LTS perduoda Tautai? Ar čia Buškevičius norėjo virš visko iškelti šį šūkį “prieš korupciją ir skurdą”? Na, prieš šiuos reiškinius yra kovojama visame pasaulyje (Indija, Kinija, Pakistanas, Mongolija, ir kt.), bet negi tautininkams jų pasaulėžiūra, tautiškumas jau nebe pirmoje vietoje?

  2. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Kaip jūs vertintumėte tokią mano nuomonę, kad būtent buvimas ES Lietuvą veda į išnykimą. Sustabdyti emigracijos ES sudėtyje NEĮMANOMA, nes atlyginimų skirtumas visada bus. Nėra priemonių, ir lietuvių tautos nykimas tęsis tol, kol Tauta visiškai išnyks. ES valdomos demokratijos santvarkos pagrindas yra antitautinis totalitarizmas, todėl ten niekas neleis taip auklėti lietuvių tautos, kad žmonės rinktųsi skurdą ir vargą Tėvynėje vietoj emigracijos. Pagaliau, kodėl mes turime susinaikinti likdami viename katile su musulmoniška Prancūzija, Vokietija, Švedija ir kt., kur baltieji bus mažuma? Ar jūs užginčysite pateikiamus skaičius žemiau?:

  Vokietija: tarp visų gyventojų yra 21% migrantų, ne europiečių kilmės žmonių; vaikai iki 18 metų – 1/3 migrantų ar jų palikuonių; vaikai iki 5 metų – 36% migrantų kilmės, spalvotųjų žmonių.
  http://www.breitbart.com/london/2016/09/21/germany-40-percent-migrant-background/

  Prancūzija: 38,85% arabų ir juodaodžių kilmės vaikų (2015 metų duomenys)
  http://www.dailystormer.com/191817-2/

  Švedijoje iš 10 milijonų gyventojų pačių švedų yra mažiau, nei 7,7 milijono žmonių, kiti daugiausia ne europiečių kilmės. Tingiu ieškot šaltinių, bet ten su vaikais panaši padėtis, kaip Prancūzijoj ir Vokietijoj (t.y. virš 1/3 sudaro migrantų vaikai, nors nuo visų gyventojų migrantai kol kas sudaro tik apie 23%).

  Paskaičiavus viską, šiose pagrindinėse ES šalyse baltieji bus mažuma po 25 metų. Musulmonai tada perims valdžią visoje ES. Klausimas – kokio likimo mes galime tikėtis tokioje “Sąjungoje”?

  Apibendrinant, kodėl Tautininkai nenori pasisakyti už Lietuvos Nepriklausomybę, t.y. pasitraukimą iš ES? AR JUMS SVARBIAU BŪTI ES, AR LIETUVIŲ TAUTA? Kada, kokiomis sąlygomis jūs pasisakytumėte už Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atkūrimą (pvz., kai lietuvių Lietuvoj liks 2 mln., 1 mln., 0,5 mln.; ar kai pagaliau ES užveštų kitų rasių žmonių iki 5%, 10%, 30% nuo visų Lietuvos gyventojų)?

  3. Dėl Lietuvos Liaudies Partijos su Rolandu Paulausku. Manau, puikiai suprantate, kad jie iš esmės taip pat eina su tautine, anti-globalistine programa. Visos kitos partijos globalistų pusėje, turbūt išskyrus tik Varkalos “Drąsos kelią” ir LLRA. Taigi, atmetus lenkų partiją (šiaip tai jų nebloga programa) ir pernelyg siaurą, be gilesnio tautiškumo DK požiūrį (nors, lyginant su “kova prieš korupciją”… 🙂 ), tai belieka tik R.Paulausko LLP. Jūs sakot, kad jie prorusiški, be to, buvusi Pruskienės partija. Jie sako, kad tautininkai yra provakarietiški, be to, buvusi konservatorių partija. 😉 Aš manau, kad abi pusės teisios, ir partijos ta prasme yra kažkiek lygiavertės. LTS nekenktų stipriai apsivalyti nuo seno konservatoriško raugo, kuris partijai primeta kažkokį nesveiką susidvejinimą. Kiek suprantu, tai dabar LTS pasisako tiek už tautiškumą, tiek už “globalistinės demokratijos” santvarką. Tokia pati nesąmonė su valstybingumu: LTS tiek už Nepriklausomybę, tiek už buvimą ES su visomis pasekmėmis. Ir jei tik Jūs pajudėtumėt stipriau su tautiškumu (“Lietuva Lietuviams”) ar Lietuvos valstybe (Nepriklausomybė, grąžinti Litą vietoj euro, ir pan.), tai tas konservų raugas iškart sukeltų maištą ir partija užsidarytų dėl narių trūkumo. PASIŪLYMAS: LLP apsivalo nuo prorusiškumo, LTS – nuo provakarietiškumo, ir kuria proLietuvišką partiją. Paulausko “prasmių laukas” neblogas, pataisytumėt kai kurias nuostatas pagal Tautininkus, ir puikiai tiktų. Jungiantis partijoms pavadinimas greičiausiai liktų Tautininkų, nes Paulauskas pats save vadina tautininku… Ką manot, Tomai?
  Gerai, nesupykit, pajuokavau. 😉 Bet klausimas vis tiek lieka: ar jūs ant Paulausko su tais visais žmonėm iš LLP, kurie rinko parašus žemės referendumui, uždėjot visam laikui “kryžių”, ar galėtumėt kalbėtis? Na, tarkim, jei susidarytų tokia padėtis, kuri grėstų Lietuvių Tautos išlikimui, ir kito būdo, kaip visiems susivienyti neliktų?

  Atsiprašau už ilgus ir painius klausimus, bet manau turiu teisę paklausti, kaip rinkėjas rinkimų dalyvio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: