Z. Vaišvila. Ar ES valstybių vadovai skaito ES sutartis? (35)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Džiaugiuosi Jungtinės Karalystės valdžia, tęsėjusia pažadą jos rinkėjams surengti referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Sveikinu aktyvius Jungtinės Karalystės piliečius – net 72% jų balsavo šiame referendume. Galime džiaugtis ar liūdėti dėl šio referendumo rezultato, bet britų sprendimas yra jų sprendimas. Ne mūsų. Tai tautos, gerbiančios savo nuomonę ir savo teisę apsispręsti bei pareigą balsuoti, sprendimas.

Nekomentuosiu neraštingus Lietuvos valdžios ir jos tarnų bei perkamos žiniasklaidos apgailėtinus ir melagingus, primityvius aiškinimus, gąsdinimus. Tik priminsiu, kad be Europos Sąjungos dar yra ir Šengeno sutarties erdvė, leidžianti Lietuvos piliečiams be vizų patekti į ne ES valstybes – Norvegiją ar Šveicariją. Priminsiu, kad iki Lietuvos stojimo į ES Lietuva buvo pasirašiusi sutartis dėl bevizio lankymosi su daugiau šalių nei Europos Sąjunga. Priminsiu, kad iki įstojimo į ES studentams iš Lietuvos buvo lengvatos ES valstybių universitetuose, kurių neliko po Lietuvos įstojimo į ES. Gąsdinimus dėl emigrantų išvarymo iš JK kompetetingai komentuoti gali tik užkalniai…

Mūsų sisteminės valdžios „profesorišką“ požiūrį į tautos referendumą žinome – iki šiol neįvykdytas 2012 m. spalio 14 dienos mūsų tautos referendumo sprendimas. O Žemės referendumas išvis iš pusiausvyros išvedė profesorių Vytautą Landsbergį – tauta, matai, tikras „vaikų darželis“ ir „kurdupeliai‘, sumanę turėti kitą, ne „elito“, nuomonę!..

Mūsų tautos „profesoriams“ priminsiu, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi mūsų tautos iki šiol neratifikuota Lisabonos sutartis pakeitė Sutartį dėl Europos Sąjungos taip, kad ES tapo vienu juridiniu asmeniu. Ir tuo viskas pasakyta, tik nereikia apsimesti, kad nesuprantame, ką tai reiškia. Lietuvos valstybė neteko savo lygių teisių – norminius ES aktus priimančioje ES Taryboje Lietuva beturi 0,58% balsų. Štai ties šiuo skaičiuku ir baigiasi mūsų valdžios, susireikšminusios mūsų akyse ir savo atvaizdu veidrodyje, svarba Europos Sąjungoje. Ir Lietuvos, kuri nuo 2009 m. gruodžio 1 d. kryptingai ir forsuotai daroma šio vieno juridinio asmens regionu, svarba. Todėl ir belieka mūsų valdžiai nedėkingas ir mūsų tautai labai pavojingas siundomo lojančio šunėko vaidmuo.

Mūsų gąsdintojų „kompetetingus“ aiškinimus apibendrino Seimo narės Irenos Degutienės padėjėjas-sekretorius, buvęs Vytauto Radžvilo suburtos pažangaus akademinio jaunimo Propatria grupės narys Linas Kojala, kurio straipsnį šia tema tvarkingai paskelbė sistemos apmokama žiniasklaida. Seimo Pirmininkės pavaduotojos I. Degutienės padėjėjas L. Kojala „Brexit“ (Br – santrumpa nuo Britain, exit reiškia išeiti, – Alkas.lt) pavadino AVANTIŪRA.

Tikrai išsigandę „Brexit“ rezultatų mūsų ir kitų šalių sisteminiai gąsdintojai paskubomis kuria versijas, kaip šis JK referendumas nebus įgyvendintas. Tai, matai, tik „patariamasis“ referendumas, o JK parlamentas gali nuspręsti ir kitaip. Tai, matai, ilgas skyrybų procesas, kuris truks iki 2020-2021 metų (gal visi užmirš, kad toks vyksta, kaip, matyt, ir šveicarai buvo pamiršę, kad 1992 m. jų šalis buvo pateikusi paraišką stoti į ES, kurią prieš savaitę Šveicarijos federalinis parlamentas nutarė atsiimti). Tai, matai, susitarimą dėl JK išstojimo iš ES ir tolimesnio bendravimo sąlygų turės ratifikuoti JK parlamentas, kuris balsuos prieš, kils krizė, o po to bus išrinktas kitas JK parlamentas, kuris nuspręs kitaip. Taip, per penkerius metus daug kas gali nutikti.

Maloniai nustebino susirūpinęs „Brexit“ rezultatu Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, pareiškęs, kad reikia gerbti JK piliečių sprendimą. Maloniai nustebino ir ES vadovybė, nedelsdama paskelbusi, kad reikia nevilkinti ir pradėti šį JK ir ES derybų procesą.

Nemaloniai nustebino JK Ministras Pirmininkas Deividas Kameronas, paskelbęs, kad atsistatydina, bet lyg ir ne – tik po JK valdžios pasikeitimo, t.y. anksčiausiai spalio mėnesį nauja JK Vyriausybė pradės derybas su ES. D. Kameronas paskelbė, kad „kol kas ir neaktyvuos 50-ojo Lisabonos sutarties straipsnio, numatančio išstojimo iš Bendrijos proceso pradžią.“ Teisinga, kad šias derybas vykdys ne D. Kamerono, agitavusio prieš JK išstojimą, vadovaujama JK Vyriausybė, tačiau proceso vilkinimas – tai D. Kamerono ir jo vadovaujamos Vyriausybės visiška nepagarba JK piliečiams.

Šis D. Kamerono pareiškimas apie „50-ąjį Lisabonos sutarties straipsnį” privertė suklusti – kad ir labai ilga 2007 m. gruodžio 17 d. pasirašyta ši sutartis, bet ji teturi 7-is straipsnius.

Atsiverčiau Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinę redakciją ir joje radau 50-ąjį straipsnį, kuris nustato, kaip po Lisabonos sutartimi įvykdytų pakeitimų ES valstybė narė pagal savo konstiitucines nuostatas gali nuspręsti išstoti iš šios Sąjungos. Įdomiai savo šalims vadovauja jų vadovai – kažką girdėjo, akvaizdu, kad neskaitė, bet jo statusas leidžia jam laisvai apie viską samprotauti ir, svarbiausia, spręsti tautos likimą.

Siūlau paskaityti visiems šį Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės dabrtinės redakcijos 50-ąjį straipsnį. Naudinga. Kad nebūtų mėgėjiškų „kameroniškų“ ar kitų „profesoriškų“ samprotavimų apie Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Šio straipsnio 2-a dalis nustato, kad nusprendusi išstoti iš Sąjungos valstybė narė apie savo ketinimą praneša Europos Vadovų Tarybai. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos pateiktomis gairėmis, Sąjunga susidera ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma išstojimo iš Sąjungos tvarka atsižvelgiant į pagrindinius būsimų tos valstybės santykių su Sąjunga principus. Gavusi Europos Parlamento pritarimą, jį Sąjungos vardu sudaro Taryba spręsdama kvalifikuota balsų dauguma.

Taigi, atrodytų, kad vilkintojų ir JK išstojimo iš ES priešininkų viltys, kad JK taip ir neišstos iš ES, pagrįstos. Tačiau jų nusivylimui priminsiu, kad šio 50-ojo straipsnio 3-ia dalis nustato, kad jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su išstojančia valstybe nare, vieningai nenusprendžia pratęsti termino, Sutartys tai valstybei nustoja galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to, kai gaunamas šio straipsnio 2-oje dalyje nurodytas pranešimas.

Taigi, D. Kamerono – JK išstojimo iš ES priešininko – vilkinimas pateikti Jungtinės Karalystės pranešimą Europos Sąjungai dėl išstojimo iš šio vieningo juridinio asmens –gali būti ne tik jo asmeninis interesas dar pavadovauti JK Vyriausybei, bet ir šio išstojimo priešininkų siekis vilkinti šį procesą. Pavilkins, per tą laiką gal dar kas nors nutiks – gal ir pradėti šio proceso nereikės…

Tad, mieli Lietuvos piliečiai, šių metų spalyje visi kaip niekad aktyviai dalyvaukime Lietuvos Seimo rinkimuose ir nė vienas nebalsuokime už mus valdžiusius ir nuvaldžiusius sistemininkus.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

35 komentarai

 1. Perkūno Paukštis:

  Eulendsbertėtušis vėl raukysis ir tokią žurnalistiką vadins “šunauja” ?
  CHA

 2. Ar nemanot,:

  jog britai gali pasinaudoti Kremliaus lygio fokusais. Pvz., atsisakyti išeiti iš ES, kadangi netenkina siūlomos atsiskyrimo sąlygos…

 3. linelis:

  klausimėlis: kur Zigmulis dalyvaus Seimo, o gal ir Prezidentės rinkimuose? balsuosiu už šį šviesulį…

 4. nepaneigti:

  Vaišvila, ko tu sieki? Kuom tau blogai EU?

 5. nepaneigti:

  Vaišvila, ar tu matai kad visos europos valstybės priklauso arba europos sajungai arba rusijos sąjungai, kitaip nėra, (nereiktų tikėtis kad LT bus rąsta tiek naftos kaip Norvegijoj abra kad visas pasaulis dės pinigus į LT bankus kaip Šveicarijoj) ko tu sieki? Išvada persasi savaime – rusijos sąjungos, nes kitos alternatyvos nėra. Kažkaip nesinori tikėti iš signataro. Arba paaiškink savo poziciją pagaliau, o tai kiek klausau vien tik marazmas. Gi sinataras esi, turi paaiškinti savo poziciją liaudžiai

  • Lietuva lietuviams:

   Arba bus kitaip, arba ES sunaikins tiek Lietuvą, tiek visą baltųjų europiečių rasę. Jeigu kito pasirinkimo nėra, tau telieka pasikarti. Nebent esi arabas ir musulmonas, tada turėtum džiūgauti.

   • Dronas:

    Kol kas Lietuviu tauta labai uoliai naikino maskoliai. O jeigu Lietuviai budami ES patys uzmirs savo kalba, savo sali, tai taip jiem ir reikia. Noretu kremlius, kad Lietuva butu vienui viena, anie net pries Ukraina uzsimojo, tik manding paspringo tuo uzmoju ir sugebejo tik Kryma pavogti, susikti vagys. Nekenciu vagiu.

 6. nepaneigti:

  Ir dar Vaišvilai. Kaltini LT valdžia kad atvedė į ES, Į NATO, o parodyk kuri iš buvusio SSSR bloko valstybių to nepadarė? Kokia kita buvo alternatyva Lietuvai?

  • Arūnas:

   aš manau, kad, gyvenant ant “rubežiaus”, alternatyvos tikrai nebuvo. Tačiau skubotas įstojimas atnešė ir nuostolių, neišsiderėjus palankesnių sąlygų. Kompradorinė partokratija stengiasi ne Lietuvai, o Briuselio administracijai. Vienas jos nusikaltimų- lito atsisakymas ir tautos apgavimas, kad jos gyvenimas įvedus eurą tik pagerės. O Lietuvos išstojimas iš ES ar raginimas išstoti, mano nuomone, tai būtų dviguba klaida. Lietuva turi vienytis ne su euroskeptikais, o su eurorealistais ir siekti, kad ES netaptų federacija, o liktų valstybių sąjunga. Revoliucijos nereikalingos Lietuvai, jų laukia tik rytų kaimynas

   • nepaneigti:

    eura turi beveik visi kaimynai , latviai estai, laiko klausimas kada bus euras lenkijoj ir mes vieni liksim su litu

    • Arūnas:

     Lenkija neskuba įsivesti euro ir nenukentėjo. Blogumas yra ne euras, bet skubotas jo įsivedimas ir melas, kad įsivedus eurą tautai pagerės gyvenimas. Euras – tik 19 iš 28 ES šalių bendra valiuta. Ne tik Lenkija, bet ir Bulgarija, Čekija, Kroatija, Rumunija, Vengrija, Danija, Švedija, Jungtinė Karalystė. Taigi geriau jau vėliau 🙂

     • nepaneigti:

      Ar mes nebuvom paskutinai iš baltijos šalių įsivedę eurą. O dėl tų kurie eurų neturi arba labai stiprios arba labai silpnos, tos silpnos įsivestų eura kad ir šiandien tik niekas neleidžia. Be to, kažkaip negirdėjau kad kas būtų sakęs kad įvedus eurą gyvenimas pagerės, koks čia naivumas, bet patogumų yra nereikia keisti kapeikų keityklose. Beja įvedus eura kainos pakilo pirmiausia turguose nes bobutės kaip ėmė 60 centu taip ir ima 60 centų už saldaininį gaidelį, nes nieko nesuprato, o mes jai mokame užuot paaiškinę, patys labai turtingi nesiskaitom su pinigais

      • Dronas:

       Kainos kaip kilo, taip ir pakilo, euras cia niekuo detas, tiesa sakant turejo pigti, bet musu viarslas, toks viarslas, kad jau vemt norisi, nevykeliu gauja. Plysoja apie laisva rinka, bet patys kazkodel neskuba sau taikyti sitos rinkos salygu, bet labai skuba jas primest visiem kitiem Lietuvos pilieciam.

 7. vytautas:

  Nejaugi Alke tiek vergų-realistų, kurie be ES ar Rusijos nieko daugiau neįsivaizduoja. ES pamina esminias vertybes, kaip jas buvo pamynusi TSRS. Tai kodėl raudoti dėl tos ES? Jei bus ES, tai po 10 metų Alke, jei dar kas nors panašaus iš vis bus, komentarus rašinėsite angliškai. Ir nereikia atkirsti, kad rašinėti angliškai yra geriau, nei rusiškai. Tai primityvu.

  • Dronas:

   O pasirinkimo nera, kada ant taves vaziuja traktorius, tu gali rekti, pusti i ji ir grumot kumsciais, bet vistiek anksciau ar veliau, busi po juo. ir dingt nera kur. Man pavyzdiui ES labiau patinka negu NVS. ES biurokratu, islepusiu ir susireiksminusiu sudziu sajunga, bet cia bent stengiasi laikytis istaytmu, NVS vagiu, kysininku, KGB “tovarysciu” kloaka, kur istatymus varto kaip jiem patogiau, 100% kleptokratinis darinys. Reikia but ligoniu, kad i toki noret. O vieni, kam mes vieni reikalingi? Gal Lietuviai staiga is oro, prades gamint kazka, geriau negu vokieciai? Na tarki bosh? Ne? Ne tai ne, ka mes dar ten turim? O gal perspjausim sveicarus us bankais? Sveicarai juokasi ir ploja katuciu. Atrasim naftos telkinius ir nesuskaiciuojamus zemiu turtus? Tai, kad vienintelis isties rimtas turtas, vanduo. Bet jo patiem prireiks, nereikia skubet pardavinet. Zemes ukis? Lenkai pagamins 10 kart daugiau, ir per pus pigiau. O budami ES pardavines be muitu, todel Lietuviskas gaminys, kad ir koks geras bebutu, niekam nebus labai reikalingas. Tai ka ponas siulote, tai Lietuvai? Jau nekalbu apie tai, ka nesant jokios sajungos nariu, reikes moket muito mokesti nuo VISO Lietuvoje pagaminamo produkto. Ir i abi puses. Labai panasu, kad kremlaius duda puti, arba tiesiog nemastantis, tamsta esi.

 8. vilnietis 63 m.:

  Apsaugot Viešpatie Lietuvą nuo žmogaus, parašiusio šį straipsnį.. Toks pilietis yra didžiulė nelaimė ir pavojus Lietuvos valstybei. Labai tikiu, kad tai kada nors baigsis. Kad buvęs sąjūdžio aktyvistas pūs į vieną dūdą su rusų putinu, turbur niekas iš sveiko proto žmonių nesitikėjo.. Vertinimas paprastas – išdavystė.. IŠDAVIKAS

  • Lietuva lietuviams:

   Kad Lietuvos valstybės jau nėra, es tarnai ją sugriovė. Tu ir esi išdavikas, arba gal tiksliau – senas kvailys.

   • nepaneigti:

    O tu atsimerk ir pamatysi klestinčią Lietuva. Kas dirba tas puikiai gtvena, o jei lauki tik išmaldos iš valdžios tai pats save ir kaltink

    • Lietuva lietuviams:

     Tu toks pats kaip ir tie, kurie matė klestinčią Lietuvą TSRS.

    • Dronas:

     Su klestincia Lietuva, tu gerokai prasovei. Lietuva – skurdi salis, galejo buti turtingesne, bet visos valdzios tupinejo tik aplink siaura, savo ir verslo rata, visa kita buvo palikta likimo valiai. Ir kada Lietuva sukurs kazka panasaus i NOKIA, kada pilieciai pragyvenimo lygiu, pasieks bent jau ES vidurki, kuris tikrai nera didelis, tada, as pakalbesiu apie klestejima. O tie zmones kur gauna 300 eu ismalda, irgi ne subine krapsto, o dazniausiai ARIA ir ju darbas reikalingas, tik moket uz ji nenorima. Todel klestejimo nera, nebent tamsta is savo aukstybiu nematai kaip zmones gyvena ir dar zvelgdamas nuo savo Olimpo, drysti zmones kurie dirba po 12 valandu, isvadint tinginiais ir veltedziais. Nenustebk, jeigu tokiu tavo poziuriu pasinaudos kremliaus sutve. As butinai pasinaudociau priesininko silpnybem, kuriu jis ne nemano tvarkyt. O pagrindine Lietuvos silpnybe, tai ne kariuomene, ne rusija, o skurdas, neviltis ir prarastas tikejimas savo valstybe, prie ko musu verslas ir poitikai, labai smarkiai prisidejo.

     • nepaneigti:

      Pavažinėk po Lietuvą, pažiūrėk kaip puikiai sutvarkyti miesteliai, atrestauruoti dvarai, pažiūrėk Vilnių , Kedainius, Palanga (Kaunui deja dėl ilgametės kleptokratų valdžios mažau pasisekė) Na taip žmonių pajamos netokios kaip ES, dar nepasiekė, bet viskas eina geryn, laiko reikia.

      • Dronas:

       As gyvenu Vilniuje, zinai, matau kaip ten “sutvarkyta”. Sienos lupasi, visur nuosmukio pozymiai. Anksciau, taip, buvo, bet aks buvo, tas prazuvo. Dabar net keliai pradeda priminti Kauno. Dar kiek laiko ir islys visas grazumas. Vilnius turejo savo kleptokratus, vienas is isimintesniu, zuokas. Na ir kiti “nusipelne” trintukai, kurie labai mokejo tvarkyt miesta uz skolintus piigus. Zinai kokia Vilniaus skola? Beje dvaruose zmones negyvena, o del pagerejimo, zinai, kada Vilniuje gatves buvo duobetos, zmoniu pajamos labiau atitiko kainas ir zmones dar kazkuo kazkiek tikejo. Dabar jau netiki NIEKUO, tai prazutinga valstybei. Beje ka mes matome pastaruoju metu? Nagi, nagi. Leisk pagalvot, zmones nekencia maksimu ir kitu prekybcentriu, mano manymu pagrystai. Zmones nekencia valdzios, bet kokios valdzios, zmones nekencia darbdaviu. Zmones nekencia visko kas susije su verslu ir velstybe. Jeigu tu manai, kad is sito pakentejus gausis kazkas gero, galiu tave nuviltu. Nieko gero cia nematau, padetis labai nesveika ir jeigu manai, kad tikejimas atsiras is niekur tai klysti, o be tikejimo, nieko nebus. Gali nors prazilt kentedamas ir laukdamas. Paskutiniai neoliberaliu komunistiniu isperu priimti istatymai tik patvirtina. Visa sitai, vainikuoja naujasis DK ir kysis liberalam, kas puikiai parodo kokie reikalai is tiesu. Kol kas nematau del ko cia dziaugtis ir ko tiketis. As gyvenima Lietuvoje zinai ne per automobilio langa matau, as ji gyvenu, o i visa kas vyksta, ziuriu giliau nei tik grazi isore. Kol kas Lietuva trypcioje vietoje, o socialines problemos rik gileja, kuo be aboju naudojasi kremliaus propagandos masina.

  • Būtis:

   Straipsnis ne apie Putiną.
   Buvo Lietuvoje sunaudota daug Europinių pinigų.Ar Lietuva pakėlė žmonių pragyvenimo lygį,sukūrė darbo vietas ir sumažino socialinę atskirtį,sustabdė emigraciją.Įsisavinta ne vienas milijonas?Todėl tie mėtomi terminai,pravardžiavimai tik rodoma nepagarba Alko.lt skaitytojams ir vengimas keliamų klausimų kodėl lietuviai tokioje socialinėje situacijoje.Šiuos klausimus ir kelia kam rūpi Lietuva ir lietuviai,bet už tai kad tuos klausimus kelia Nakas,Vaišvila juos galimai bandoma sumenkinti?

  • Dronas:

   Vyrukas visada ten ir pute, dar nuo sajudzio laiku. As net nesistebiu tokia jo rasliava.

 9. Būtis:

  Gal kas žinot kodėl nesigirdi Tautininkų balso?Ar jie dar egzistuoja? Žmonių viltys buvo sudėtos sąjūdyje,paskui konservatoriuose,paskui tautininkuose…..bet…………….

 10. LosAngeles:

  aciu autoriui uz dar viena stipru straipsni. Duomenys, eilini karta parodantys, kad valdo kazkas… ir sprendimus priima kazkas, o musu valdzia tik vykdo. Aklai ir beatodairiskai, kad ir kokie prazutingi Lietuvai jie butu. O ir valdymas labai kryptingas, ir istatymai sudaromi taip, kad pati valdzia galetu spresti kas naudinga (kazkam) o kas ne (kazkas nutylima, kazkas neteisingai aiskinama, nevengiama ir atviro melo ir veidmainystes).
  Praejes referendumas tik irodo, kad neabejingiems zmonems/pilieciams jau gerokai igriso toks besarmatiskas ir veidmainiskas valdymo budas, igrriso savivale (kazkieno) primetineti kitiems savo nuomone, kisimasis i vidaus reikalus… Juk is ekonomines bendrijos sis darinys virto kazkokiu monstru, kuriame jau Britanijai laisvai ‘kvepuoti’ neduoda. Apie tokias kaip Lietuva kalbeti net neverta. Autorius labai teisingai apibudino musu valdzios vaidmeni… 🙂

  • Dronas:

   Zigmas ivardina tai, ka kiti ir be jo mato. Bet zigmas ne tas kuris tai isspres. Lele kuria tampo uz virveliu uz sirmos pasislepes lelininkas, prastas vedlys, niekam tikes patarejas ir sypsena nuopiesta jos mediniam veide, nera tikra. Ir nuves tokia lele tik ten, kur lelininkas pageidaus.

 11. Vytautas:

  Kai pamačiau ES klapčiukų chorą, pamaniau, kad papuoliau į Delfio propagandistų ratelį. Ir čia dar skaitosi tautininkų puslapis?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: