Z. Vaišvila: Naujajam Generaliniam prokurorui ir G. Landsbergiui Sausio 13-osios byla – nepakeliama našta (video) (4)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Kovo 15 d.  9 val. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Naujajam Generaliniam prokurorui ir G. Landsbergiui Sausio 13-osios byla – nepakeliama našta“.

Prieš spaudos konferenciją signataras Z. Vaišvila išplatino pranešimą, kad 2016 01 26 d. jis kreipėsi į naująjį Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo Sausio 13-osios byloje atnaujinimo dalyse, kurių tyrimas buvo nutrauktas 2014 m. lapkričio 3 d., ir dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teisėjo St. Lemežio neteisėtų veiksmų, valstybės vardu talkinanat TSRS okupacinės kariuomenės kariškiams, ignoruojant teismo nustatytus faktus, kad 1990 – 1991 metais TSRS vykdė agresiją prieš Lietuvą ir kad nuo 1990 03 11 d. Lietuvoje veikė ne TSRS, o Lietuvos Respublikos įstatymai.

Z. Vaišvila spaudos konferencijoje pateikė informaciją apie gautą Generalinio prokuroro E. Pašilio nutarimą.

Skelbiame visą pranešimo tekstą:

Z. Vaišvila. Naujajam Generaliniam prokurorui ir G. Landsbergiui Sausio 13-osios byla – nepakeliama našta

2014 m. lapkričio 3 d. Generalinė prokuratūra nutraukė Sausio 13-osios bylą 9-iose jos dalyse dėl TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką 1990 – 1991 m. dėl valstybės perversmo ruošimo, kolaborantų veiklos, TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo, spaustuvės Maironio gatvėje Vilniuje užpuolimo, dalies sausio 13-osios įvykių, Lietuvai šių įvykių tyrime talkinusių „Ščit“ organizacijos ekspertų sulaikymo, įvykių pasienyje, mūsų jaunuolių grobimo 1991 03 27 – 1991 05 19 d., 1991 m. rugpjūčio 19–23 d. įvykių ir kt.

Gavęs šį 2014 m. lapkričio 3 d. prokuroro G. Paškevičiaus nutarimą, sužinojau, kad esu pripažintas nukentėjusiuoju. Todėl šį nutarimą apskundžiau teismui, pranešiau Respublikos Prezidentei, Seimui. Prezidento kanceliarija atsakė, kad Prezidentė supažindinta ir priminė, jog valstybės vadovė visada pabrėžė, kad nusikalstamos veikos, padarytos prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones valstybės aneksavimo ir okupacijos laikotarpiu, taip pat po nepriklausomybės atkūrimo, turi būti deramai ištirtos, o kalti asmenys turi sulaukti atsakomybės… net ir už atskirus pavienius nežmoniško elgesio veiksmus.

Mano teisminiai ginčai dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo baigėsi teisėjo Stasio Lemežio mūsų valstybės vardu priimta Vilniaus apygardos teismo 2015 04 16 nutartimi, išaiškinus, kad TSRS vidaus kariuomenė, 1990-04-20 d. mus sumušusi spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje, nėra užsienio valstybės karinės agresijos įvykių visumos dalis, o „… įsiveržus būtent į Lietuvos Respublikos valstybinę leidybos įmonę „Spauda“, nebuvo žudoma“ ir dar paaiškino, kad Šiuo atveju, pareiškėjas (t.y. Zigmas Vaišvila – ZV pastaba) su kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir gumines lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose… Šiuo atveju, metaliniai šalmai ir guminės lazdos nepriskirtinos pažeidžiančioms tarptautines sutartis ar visuotinai pripažintus tarptautinius papročius karo priemonėmis, o žmonių išvedimas iš pastato jėga – uždraustu kariavimo būdu. Sužinojome, kad mes kalti, nes priešinomės „mūsų teisėsaugos“ funkcijas vykdžiusiai okupacinei kariuomenei. Be to, … buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai luošinti priemonės – guminės lazdosTačiau neturinčios atsitiktinai suluošinti priemonės vis tik suluošino 20 Lietuvos piliečių. Generalinė prokuratūra nesidomi ir kuo baigėsi dėl Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputato Zigmo Vaišvilos sužalojimo Europos žmogaus teisių teismo pradėta byla „TSRS deputatas – atvejis Nr.1”, nors Lietuvos Aukščiausioji Taryba dėl to 1990 m. priėmė specialų Kreipimąsi.

2016 01 26 d. kreipiausi į naująjį Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo Sausio 13-osios byloje atnaujinimo dalyse, nutrauktose 2014 m. lapkričio 3 d. nutarimu, ir dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teisėjo St. Lemežio neteisėtų veiksmų, valstybės vardu talkinanat TSRS okupacinės kariuomenės kariškiams, ignoruojant teismo nustatytus faktus, kad 1990 – 1991 metais TSRS vykdė agresiją prieš Lietuvą ir kad nuo 1990-03-11 d. Lietuvoje veikė ne TSRS, o Lietuvos Respublikos įstatymai.

Naujasis Generalinis prokuroras E. Pašilis 2016 02 08 nutarimu atmestė Z. Vaišvilos prašymą dėl Sausio 13-osios byloje nutraukto ikiteisiminio tyrimo atnaujinimo. Generalinis prokuroras net nepasisakė dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teisėjo St. Lemežio, panaudojusio valstybės jam suteiktus įgaliojimus mūsų valstybės vardu atvirai veikti prieš mūsų valstybę ir sukurti precedentą TSRS kariškių išteisinimui ir Sausio 13-osios byloje, ir OMON bylose, ir galimose būsimuose užsienio kariškių veiksmuose prieš Lietuvos valstybę bei jos piliečius. Todėl šiandien kreipiausi į Generalinį prokurorą, prašydamas priimti procesinį sprendimą dėl mano prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo St. Lemežio neteisėtų antivalstybinių veikų.

Atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą 2014-11-03 prokuroro G. Paškevičiaus nutarimu 9-iose Sausio 13-osios bylos dalyse, Generalinis prokuroras atsisakė šiais argumentais:

 1. Tariamai Z. Vaišvila nenurodė naujų aplinkybių. Z. Vaišvila jas nurodė – teisėjo St. Lemežio veiksmai, kuriais ne tik neužtikrintas nešališkas ir nepriklausomas teismo procesas, bet ir atvirai veikta prieš valstybę. Tačiau Generalinis prokuroras dėl to net nepasisakė.
 2. TSRS kariškių veiksmais (Generalinis prokuroras, skirtingai nei teisėjas St. Lemežis, bent pripažino, kad tai buvo TSRS kariškiai, o ne mūsų teisėsaugos funkcijos vykdę pareigūnai) nesukeltos pasekmės (nebuvo nukentėjusiųjų sunkių sužalojimų), kad taikyti BK nuostatas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Neaptarinėsiu 7 smūgių guminėmis lazdomis į galvą, po kurių netekau sąmonės. Praėjus dar 25 metams, kitam prokurorui ir teisėjui būtų dar “aiškiau”, nes ir nukentėjusiųjų nebebūtų. Generalinis prokuroras net nepasisakė dėl to, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas be jokių motyvų!
 3. Nukentėjusieji nebuvo pripažinti tokiais pagal Respublikos Prezidentės inicijuotas ir Seimo priimtas BK nuostatas dėl nusikalstamų veikų, kurioms netaikoma senatis. O kodėl prokuroras to nepadarė?
 4. EŽTT Kuolelio, Bartoševičiaus ir Burokevičiaus prieš Lietuvą byloje 2008 02 29 sprendime ir Vilniaus apygardos teismo 1999 08 23 nuosprendyje M. Burokevičiaus ir kt. byloje nurodyta, kad ne po 1990 m. kovo 11 d., o 1991 m. sausio 11-13 d. tarybinė kariuomenė vykdė atviras karines operacijas prieš Lietuvos Vyriausybę. Todėl Generalinis prokuroras mano, kad su Z. Vaišvila ir kitais asmenimis susiję įvykiai Vilniuje 1990 m. balandžio 20 d. ir kitomis dienomis nėra TSRS kariuomenės veiksmai prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius. P. Generalini prokurore, vien dėl 1990 04 20 d. įvykių nukentėjusiais pripažinti 20 Lietuvos piliečių, t.y. daugiau nei dėl 1991 m. sausio 11 d. įvykių. Sausio 13-osios byloje ir mano pateiktuose šaltiniuose nurodyti faktai, kad TSRS gynybos ministro pavaduotojas V. Ačalovas patvirtino, jog po LKP atsiskyrimo nuo TSKP 1989 m. gruodžio 19-20 d.d. M. Gorbačiovo nurodymu jis slapta ruošė TSRS kariuomenės panaudojimą prieš Lietuvą ir Latviją. Pirmasis epizodas, dėl kurio šis ikiteisiminis tyrimas nutrauktas 2014 11 03 prokuroro nutarimu – TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimas 1990 m. kovo 25 d., naudojant TSRS kariškius ir įkuriant joje perversmo prieš Lietuvos valstybę organizavimo ir antivalstybinės veiklos vieną štabų.
 5. Generalinis prokuroras nevertino ne tik nusikalstamų veikų kitose 8-iose nutrauktose ikiteisminio tyrimo dalyse (ne tik 1990 04 20 d. įvykių dalyje), bet ir visų šių 9-ių dalių nusikalstamų veikų atitikimą ne tik BK 100, 101, 102 str., bet ir BK 111 ir 112 str. nustatytoms veikoms. Kodėl šie įsakymai TSRS kariuomenei ir šie nusikaltimai prieš civilius asmenis laikytini ne užsienio kariuomenės agresijos veiksmais?..

Tenka konstatuoti, kad Sausio 13-osios byla yra tabu ir naujajam Generaliniam prokurorui. Klausimas dar ir toks – kodėl Generalinė prokuratūra Sausio 13-osios bylos nenutraukė daug anksčiau? Matyt, laukė drąsios Lietuvos Prezidentės…

Prokuratūrą padrąsinti galėtų Landsbergių šeima. Kviečiu Tėvynės Sąjungos paskirtąjį naują pirmininką Gabrielių Landsbergį prisiminti, kad jis iki šiol neatsakė į Alkas.lt redaktoriaus Jono Vaiškūno 2015 06 02 d. klausimą Seimo spaudos konferencijoje dėl Sausio 13-osios bylos nutraukimo 2014 11 03 prokuroro G. Paškevičiaus nutarimu.

Jei Sausio 13-osios byla jums, ponai, tokia nepakeliama našta, tai bent viešai nieko nežadėkite.

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

4 komentarai

 1. pensininkas:

  Ar tik man neleidžiama žiūrėti spaudos konferencijos?

  • Veiksmingumui
   (ir įvykdymui)
   vėl gan nuobodžiai ištęsta įžanga būtina: L E M T I N G A I..

   Kaipgi mes lemiame? Kas lemia mūsų veiksnumą bei NE/veiksnumą. kai jį įtakojam iš prigimties ir BE.
   Žodis BE, šiuosyk ne sau, ne signataro Z. Vaišvilos prisiminimų (veiksmingumo) ryžtui, o …ALKUI !!!

   Be nuovokos, be atodairos ir BE… kai “susitratinama” trejopai, tai ir stringama, s t r i g d o m a net
   Sausio 13-osios bylos eiga (čia, ALKE, Alko koliaže, nai r žodis! į k r a u t a grėsme, liepsnos)
   liepsnos, kurią kažkada, kažkas, kažkaip ..belekaip ėmė ir ant Valstybės Lietuvos žymens –
   Aukurų (Vartų-Angos, stulpų “gediminaitiškų”?) ženklo užkrovė-užkūrė, idant …sudegint, sukūrent, paslėpt
   Aukurų Aukuro ženklą, žymenį pasaulinį Lietuvos.

   BE
   nuovokos, ir netgi dargi užkraunant “kolizijos” koliažo!? koliavonę (žr. s a v o žodyną pavyzdžiui)
   BE
   veiksnumo, be atodairos iš giliausių mūsų tautos raidos tūkstantmečių, paliekam tarsi nuogi,
   BE nieko, BE tikrų ženklų, BE gyvybės iš praeities Angos (laiko vartų), ir
   …kažkokiam LTSR AT buv. Prezidiumo varganoj būdelėj jau 27-ti Lietuvos Laisvės metai BE-tūnančiam
   parinktajam smarkuoliui: finansiškai-politiškam laimėtojui kėdės Seime, argi išaiškint (nenusipirkęs,
   neįgijęs tos nuovokos, pajautos – Meilės Lietuvos) BE “Saulės Lietuvos” himną reikia-nereikia (pa)giedavus
   save “įsiprasminus’ ir mėčius-varčius s v i e d u s lyg RĖKlamines skrajūtes liepsneles …bele kaip, bele-kur
   prisi… reklamavus.

   O vertėtų už jį (na prieš tai lyg atlieką iš seimo už žodžio laužymą išmetus), – vertėtų Lietuvos Aukurą išlaisvint
   nuo šiojo “padeginėjimo”, ir tada bendra talka, sutartinai iš po 1989 m, skubotos klaidos ir “Saulę Lietuvos” į
   ikiokupacinio laikmečio Himną sugrąžinus, imtis Žodis po Žodžio, kaip v i s u o m e t:
   nuo…
   koliavonė
   koliavoti
   kolibrai
   kolibriai
   kolibris
   koliečinti
   koliečyti
   kolieka
   koliekas
   kolijimas
   kolik
   koliodinti
   koliojimas
   koliokviumas
   kolionas
   kolionė
   kolionija
   kolioris
   kolioti
   koliotojas
   kolis
   kolitas
   koliuk
   kolizija
   …iki -bent esančių likučių mūsų seniausios kalbos, – suradus prisiminus s a v u Žodžiu
   (taigi, su tuo ar “kitu koliaž-u” atsargėliau lietuvi),
   skleiski

   ž i n i a s ir apie užmarštinimui (negi numarinimui??) Sausio 13-osios bylos pagrindinį ATSAKOVĄ

   “M I C H A I L KROVAVYJ – NOBELEVSKIJ LAUREAT !
   (Michailą kruvinąjį – Nobelio laureatą!)

   Čia patys rusai 1991 m. sausio 20-osios mitinge Maskvoje užrašę, mačiau dar įspūdingesnių,
   – lūpdažiais sovietinius jo portretus lyg vampyrui kruvinam užpaišytus už ATSAKOMYBĘ jo
   (na, jo vadovaujamos kariuomenės tiesiog) dėl beginklių žmonių Vilniuje Sausio 13-tą žudymo!!
   Teko dalyvaut, po 13-os Sausio atvykus per Peterburgą (Leningrad) iš lensoveto į Maskvą, kad
   visais visais (kiek tik dar nuo 1917-1940 m. katastrofos bangos ant 16-os respublikų…) likusiais
   žmonėmis laisvais pasikliaut ir a p g i n t Kovo 11-tą paskelbtą Laisvę, mūsų – Lietuvos laisvę.

   Už mūsų ir jūsų laisvę!
   Gal dar pameni…

   BE
   …komentarų, žr.

   “Плакаты в комментариях не нуждаются? Ну, если только (вдруг) для поколения, рождённого в 1990-х.
   Митинг проходил на Манежной после трагических событий в январе 1991го в Вильнюсе, когда при штурме телебашни погибли люди. Винили в этом Горбачёва: он считал незаконными в 1990-м году объявление Верховным Советом Литовской ССР независимости Литвы и отмены Конституции СССР и возврат к литовской конституции 1938 года. Отсюда такой антигорбачёвский тон в лозунгах.”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: