„Vilniaus forumas“ iškelė uždavinį – sugrąžinti suverenitetą Tautai (nuotraukos) (49)

Vilniasu Forumas „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“ | rengėjų nuotr.

Vilniasu Forumas „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“ | rengėjų nuotr.

Sausio 9 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje įvyko Vilniaus forumas tema „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“. Forume susirinkę pilietiškai aktyvūs kultūros, mokslo ir verslo atstovai aptarė galimą visuomenės ir tautos vaidmenį Lietuvai XXI a. pradžioje susidūrus su naujai iškilusiais egzistenciniais išlikimo iššūkiais.

Pasak forumo rengėjų, tiesioginiu akstinu surengti šį renginį tapo pilietiškas susirūpinimas, jog pasaulyje didėjant geopolitinei sumaiščiai ir iš jos kylančioms grėsmėms valstybei, Lietuvoje tvyro susvetimėjimas ir nepasitikėjimas tarp valdžios ir piliečių. Turtinės nelygybės ir socialinės atskirties mastai yra vieni didžiausių ES, o lietuviai yra viena sparčiausiai emigruojančių ir nykstančių Europos tautų. Nebekontroliuojamai suverenumą prarandanti Lietuvos valstybė yra periferinis ES kraštas, kurio dabar turimos partnerių suteiktos saugumo garantijos nėra besąlygiškai tvirtos, – teigia formumo rengėjai.

Forumo dalyviai įsitikinę, kad Lietuvos valstybės ir tautos išsaugojimas turi būti ne tik valdžios, bet ir tam tikslui susitelkusios visos šalies visuomenės pirmutinis rūpestis ir uždavinys. Organizatorių teigimu, pilietiniu forumu siekiama išvengti istorinės klaidos, kai Lietuvos visuomenę tragiški 1940 m. įvykiai užklupo nepasiruošusią ir ji tik pavėluotai pradėjo dalyvauti sprendžiant šalies likimą.

Forume buvo priimta Vilniaus forumo dalyvių deklaracija, kurioje vienu iš uždavinių numatyta bendromis pastangomis kurti laikmetį atitinkančią pozityvią ir ilgalaikę lietuvių tautos bei valstybės plėtros strategiją. Forumo teigimu, ši strategija turėtų tapti alternatyva valstybės ir tautos tvarumo laiduoti negebančiai ir su jos nykimo tendencijomis susitaikančiai strategijai „Lietuva 2030“.

Kaip teigia vienas iš Vilniaus forumo rengėjų, režisierius Jonas Vaitkus, tokio forumo idėja jau senokai sklandė visuomenėje, tad atėjo metas ją pagaliau įgyvendinti.

„Lietuvių inteligentija visada turėdavo ypatingą vaidmenį tautos istorijoje. Tačiau šiandien ji pasitraukusi arba išstumta iš viešojo gyvenimo ir nebevykdo savo pagrindinės misijos – kurti pozityvią Lietuvos ateities viziją, moraliai įkvėpti bei visiems šalies piliečiams naudinga linkme kreipti valstybės plėtros projektą. Šalies valdantiesiems inteligentų nusišalinimas nuo viešųjų reikalų visada yra labai naudingas ir parankus. Šiandien tai jiems leidžia netrukdomai įgyvendinti sau priimtiną „globalios Lietuvos” viziją, kuria pridengiamas neišvengiamu laikomas lietuvių tautos ir valstybės išnykimas. Tačiau tokia nuostata mums nėra priimtina. Todėl šiandien privalome stengtis pateikti visuomenei strateginę krašto plėtros viziją ir pakviesti tautą telktis naujų iššūkių akivaizdoje bei kartu su ja reikalauti esminių Lietuvos gyvenimo pokyčių. Šiandienos renginyje į šiuos klausimus buvo atsakyta teigiamai, o priimta deklaracija rodo rimtą Lietuvos inteligentijos atstovų nusiteikimą ryžtingai ir sutelktai veikti“, – sakė režisierius J. Vaitkus.

Vilniaus forumo dalyvių priimtoje deklaracijoje skelbiama nuostata, kad Lietuvą galima išsaugoti ne tik valdžios, bet pirmiausia sutelktomis visos tautos ir visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priklausančių patriotiškų piliečių pastangomis.

„Vilniaus forumo dalyviai sutarė, jog būtina pilietiškai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad bus dalyvaujama rinkiminėse politinėse kovose dėl valdžios arba bus ieškoma remtinų jos siekiančių ir dėl jos kovojančių politinių darinių. Forumas neketina remti jokių kandidatų artėjančiuose rinkimuose. Šiandien uždaviniai kiti – privalome taikiomis demokratinėmis priemonėmis siekti, kad tautai būtų sugrąžintos iš jos atimtos pilietinės ir politinės teisės, įgyvendintos būtinos politinės, ekonominės ir socialinės reformos bei atkuriamas kol kas tik nuosekliai siaurinamas tautos suverenumas“, – teigia vienas forumo rengėjų, filosofas doc. dr. Kęstutis Dubnikas.

Vilniaus forumas – pilietinė iniciatyva, kurios tikslas yra gaivinti valstybinę savimonę ir ugdyti politinę lietuvių tautą, vėl gebančią būti savarankišku politikos ir istorijos subjektu bei pasiruošusią į politinę darbotvarkę grąžinti Lietuvos valstybės realaus suvereniteto atkūrimo klausimą.

Forumo dalyviai pabrėžė, kad tik vėl tapusi suverenia šalimi Lietuva bus ne tik deramai pasirengusi įveikti jai iškilusias grėsmes, bet ir taps visateise demokratiniais pagrindais pertvarkytinos ES kaip laisvų ir lygių tautų bei valstybių Sąjungos dalyve bei savarankiška ir gerbiama tarptautinės valstybių bendrijos nare.

„Sutartinai ir kryptingai dirbdami sulauksime dienos, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas. Neabejojame, kad tai bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių susigrąžinimo ir demokratinės Lietuvos Respublikos suvereniteto atkūrimo klausimą. Mes tikime: Lietuva gyva, Lietuva pabus, Lietuva prisikels ir gyvuos per amžius“, – rašoma Forumo dalyvių skelbiamoje deklaracijoje.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

49 komentarai

 1. Puiku:

  Na va, kaip puiku, bet jūs dubliuojate Birželio 3-čiosios grupę. Jums visiems skubiai reikia apsijungti ir veikti kartu.

 2. alksnaitis:

  lietuvių tautos ir valstybės išnykimas turi būti sustabdytas ir visos jėgos kurios tai supranta turėtu susivienyti vardan šio tikslo.

 3. Laima:

  Pagaliau tikri patriotai bunda !

  • valdas:

   Tikri patriotai? “Lietuvos narystė ES ir NATO pagrįstai laikoma svarbiu šalies saugumo laidu.” Vargšai vasalai!

   • Jonas:

    Kieno laikoma, manoma? Gal baigsim klijuot kvailas etiketes, pasiskaityk darbus gal 20 forumo organizatorių, tada suvoksi apie ką kalbi:)
    ES pagal forumą gerai, kol ji yra tautų sąjunga, dėl NATO kolkas niekaip nepasisako, gal tik taip, šalia visko reikia labiau remtis ir pačių jėgomis, Rusijos grėsmė yra tikrai pripažystama.

    Pasidomėk daugiau prieš dergdamasis!

   • Jei jau taip nori vienytis, tai reiktų susitarti tuo geopolitikos (dėl narystės ES ir NATO) klausimu, nes vieniems vienaip nepatiks (narystė ES ir NATO), kitiems kitaip (išstojimas iš ES ir NATO). Nebent kuri viena pusė nusileis kitais. Na, nežinau kiek ilgai laikytųsi toks judėjimas su tokiais skirtingais ar neaiškiais požiūriais. Tai yra svarbus klausimas, siekiant bendradarbiavimo ne tik tarpusavy su į save panašiais, bet ir su kitų šalių panašiais judėjimais.

   • Nušneki, vaikeliuk:
    jei nebūsim bloke ES – NATO, tai čia kaip mat užplūs aziatų ordos.
    Pasirinkimas tik toks: prieškariu bandė būti neutraliais ir kas išėjo – gavom per kepurę nuo visų kas tik netingėjo.

 4. Jonas:

  Puikus naujas judėjimas, gaila, kad nėra kalbos apie vienijimasi, bei neplanuoja niekaip prisidėti prie politikos, kad ir pvz. padedant kuriant/koreguojant kaikurios partijos programą ir pasakant apie ideologinį rėmimą.

 5. alksnaitis:

  iš forumo deklaracijos: dėl ydingos ekonominės ir socialinės politikos sukeltos masinės emigracijos lietuviai tapo viena iš sparčiausiai nykstančių Europos tautų. Demografinė gyventojų skaičiaus kitimo dinamika yra pagrindinis ir objektyviausias bet kurios šalies tikrosios padėties ir jos raidos tendencijų rodiklis. Jis nepaneigiamai liudija, kad Lietuva išgyvena demografinę katastrofą, galinčią jau palyginti netolimoje ateityje baigtis tautos ir jos sukurtos valstybės išnykimu. Milžiniškas emigracijos bangas ir sparčiausią istorijoje fizinį Lietuvos nykimą lemianti ekonominė ir turtinė nelygybė bei vieni didžiausių ES socialinės atskirties mastai ne tik kelia pavojų Lietuvos išlikimui ir ateičiai, bet jau dabar yra tiesioginė grėsmė šalies nacionaliniam saugumui

  • alksnaitis:

   iš forumo deklaracijos:Viešoje erdvėje įtvirtintas ir tiesą apie šalies padėtį užgožiantis propagandinis melas yra pagrindinė kliūtis atvirai ir sąžiningai įvardyti bei mėginti sutelktai ir valingai įveikti abu Lietuvos istorijoje jau patirtus ir atlaikytus, bet vėl iškilusius egzistencinius iššūkius – tautos išnykimo ir valstybingumo praradimo grėsmes. Tačiau šios grėsmės faktiškai ir toliau nėra pripažįstamos, o tautai ir visuomenei susitelkti gyvybiškai būtinas lygiavertis ir konstruktyvus piliečių ir valdžios dialogas ir bendradarbiavimas nevyksta.

   • alksnaitis:

    iš forumo deklaracijos: programinis dokumentas Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, pompastiškai vadinamas „Lietuvos ateities vizija“, iš tiesų yra lietuvių tautos ir valstybės kelio visiško su(si)naikinimo ir išnykimo link gairės. Priėmusi ir praktiškai įgyvendinanti šią strategiją Lietuva tapo pirmąja ir vienintele ES ar net pasaulio šalimi, oficialiai išsižadėjusia tikslo sąmoningai ir valingai užtikrinti savo tautos ir valstybės išlikimą – savo kultūrinę bei politinę būtį ir jos istorinį tęstinumą. Įgyvendinus strategijos nuostatas iš Lietuvos liktų tik pavadinimas. Joje numatyta kurti „globali“ ir pasauliui tariamai „atvira“ Lietuva neturi jokių galimybių išlikti ir yra pasmerkta išnykti. Vizija „Lietuva 2030“ turi būti vienareikšmiškai vertinama kaip valdančiųjų sluoksnių sąmoningai pasirinkta ir kraštui primesta „savanoriškos“ savižudybės filosofija.

    • alksnaitis:

     iš forumo deklaracijos: dabar po įvairius kraštus pasklidusių lietuvių išeivių lemtis aiški – absoliuti jų dauguma neišvengiamai per trumpą laiką nutautės, kaip kad nutiko per ankstesnes emigracijos bangas Tėvynę palikusiems jų pirmtakams. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ yra ne kurianti, bet griaunanti krašto ateities vizija, nes joje paneigiama fundamentali pasaulio ir pačios Lietuvos istorijos ne kartą paliudyta tiesa – bet kuri tauta ir valstybė gali išlikti tik tol, kol turi valią būti ir sąmoningai teigia savo buvimą pasaulyje ir istorijoje.

 6. alksnaitis:

  iš forumo deklaracijos: Penkis dešimtmečius visapusiškai „sovietizuota“ ir smarkiai nukentėjusi Lietuvos visuomenė dabar yra „europeizuojama“ – sekuliarizuojama, ištautinama ir išvalstybinama – su dar didesniu užmoju ir įkarščiu, negu tarybinės okupacijos metais

  • alksnaitis:

   iš forumo deklaracijos: Atkūrus valstybę toliau sistemingai naikinamas Lietuvos vakarietiško klasikinio krikščioniško tapatumo ir tautinės savasties šerdį sudarantis religinis-moralinis ir kultūrinis paveldas. Nuosekliai ir metodiškai griaunant moralinius Lietuvos visuomenės bendruomeninio gyvenimo pagrindus, ardomi jos narių bendrystės ir solidarumo saitai, neigiama ir diskredituojama pati bendrojo visuomenės gėrio idėja

   • alksnaitis:

    iš forumo deklaracijos: Valstybė naikinama ir faktiškai išnyko jos valdantiesiems sluoksniams nedemokratiškai, tautos ir visuomenės valios neatsiklausus perdavinėjant ES jos suverenias galias, kurių automatiškai atsisakyti neįpareigoja tautos referendumu patvirtinta Lietuvos stojimo į Sąjungą sutartis.

 7. alksnaitis:

  iš forumo deklaracijos: Žingsnis po žingsnio „savanoriškai‘‘ atsisakant šalies suvereniteto ne tik vogčiomis siaurinamas ir tolydžio menksta Lietuvos valstybės savarankiškumas, bet padedama stiprėti pačiai ES kaip nevalstybiniam, nepolitiniam ir nedemokratiškam dariniui, neigiančiam patį suverenios tautos ir nepriklausomos tautinės valstybės principą. Išvalstybinta ir tik formaliai suvereni Lietuvos Respublika yra antrarūšė ES narė – realaus savarankiškumo neturintis Sąjungos teritorinis vienetas, kurio valdančioji administracija klusniai ir net aklai vykdo visus, net šaliai ir jos gyventojams nenaudingus „Centro“ nurodymus ir įsakymus

 8. alksnaitis:

  iš forumo deklaracijos: Didžioji šalies piliečių dalis nesuvokė, o ir šiandien nesupranta Lietuvos išvalstybinimo keliamo pavojaus krašto ateičiai, todėl nepajėgia sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti vykstančiam slaptam ir neteisėtam šalies suvereniteto griovimui. Pasyviai stebėdama, kaip yra naikinami paskutinieji Lietuvos suverenumo likučiai, šalies visuomenė beveik visiškai negina jau atvirai žlugdomos savo valstybės.

 9. alksnaitis:

  iš forumo deklaracijos:
  Lietuvą galima išsaugoti sutelktomis visos tautos ir visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priklausančių patriotiškų piliečių pastangomis

 10. KT dvasia:

  Kelkit uždavinius kokius tik norit. Aš juos išspręsiu. Kaip išspręsiu – taip ir bus.

 11. alksnaitis:

  Romualdas Ozolas: Drįstu teigti, kad – nepriklausomai nuo to, kad vadinamieji globalizacijos procesai išlaisvina visų pirma blogą valią bei juoduosius interesus, ką visapusiškai paliudija ir JAV finansų krizė, ir ES vadovų nesusitarimas dėl bendros finansų apsaugos, – mes turime principinę teisę į viltį: būtent pati „laisvoji rinka“ parodė savo laisvės ribas ir kaip alternatyvą sau iškėlė gerai veikiančią nacionalinę valstybę. Tai – beveik fantastinis šansas mums ir visiems tokiems, kaip Lietuva. Tai ką gi turim daryti, kai Jungtines Amerikos Valstijas jau virpina laisvosios rinkos išsekimo virpuliai? To paties prieš dvidešimt metų klausėm savęs, kai totalios valstybinės ekonomikos traukuliai dusino Tarybų Sąjungą. Visų pirma – atsilaikyti: nenusiminti, neišsivaikščioti, nepasiduoti!Kartu saugoti didžiuosius savo tautos ir valstybės turtus: teritoriją, žmones, istoriją, kultūrą ir – ypač – kalbą.Saugant teritoriją – neišparduoti žemių pasaulio perėjūnams, ir neleisti atitinkamiems Varšuvos sluoksniams atnaujinti Vilniaus krašto autonomijos projekto, be kita ko, itin spaudžiamo ir per pavardžių lenkiškąją rašybą.Saugant žmones – užkirsti kelią į Lietuvą perėjūnams nesvarbu iš kur jie – iš Rytų ar iš Vakarų. Už savo žemę gali būti, pajėgia būti atsakinga tik joje gyvenanti tauta, todėl pasivaikščiojus po pasaulį ji vėl turi sugrįžti namo.Saugant istoriją, būtina baigti istoriosofų mums peršamą pasakėlę apie tai, kad pati istorija yra pasakėlė – klausimas tik, kas įspūdingiau ją paseka. Tiesa yra sena kaip pasaulis: istorija – tautos ateities projekto preambulė. Saugant kultūrą, būtina skirti jai tokias biudžeto lėšas, kurios garantuotų nacionalinio intelekto reprodukciją ir inovatyvumą tautos mentalinio konkurencingumo didinimo prasme.Saugant kalbą, reikia aiškiai ir griežtai valstybinėmis priemonėmis pasakyti, kad Lietuva ir lietuviai – tai visų pirma lietuvių kalba. Nereikia bijoti pasaulio ir tvertis kinų sienomis, mums tereikia išmokti pasaulį versti į lietuvių kalbą. Santykyje su pasauliu visa nacionalinė kultūra yra vienas milžiniškas vertimas – visų pasaulio kultūros sričių vertimas į lietuvių kultūros pavidalus, egzistuojančius mums lietuvių kalba. Be pasaulio šiukšlių, klastų, tuo labiau – savų išdavysčių. Tai jau kultūros politikos ir apskritai politikos klausimai. Reikia labai nedaug – 15–20 žmonių, kad sutvarkytų valstybę. Nežinau, kiek reikia kalbos žmonių, kad sutvarkytų kalbą – aukščiausią kiekvienos nacionalinės kultūros lytį. Žinau, kad jų Lietuvoje yra.Sėkmės jiems!

 12. alksnaitis:

  Romualdas Ozolas: Drįstu teigti, kad – nepriklausomai nuo to, kad vadinamieji globalizacijos procesai išlaisvina visų pirma blogą valią bei juoduosius interesus, ką visapusiškai paliudija ir JAV finansų krizė, ir ES vadovų nesusitarimas dėl bendros finansų apsaugos, – mes turime principinę teisę į viltį: būtent pati „laisvoji rinka“ parodė savo laisvės ribas ir kaip alternatyvą sau iškėlė gerai veikiančią nacionalinę valstybę. Tai – beveik fantastinis šansas mums ir visiems tokiems, kaip Lietuva. Tai ką gi turim daryti, kai Jungtines Amerikos Valstijas jau virpina laisvosios rinkos išsekimo virpuliai? To paties prieš dvidešimt metų klausėm savęs, kai totalios valstybinės ekonomikos traukuliai dusino Tarybų Sąjungą. Visų pirma – atsilaikyti: nenusiminti, neišsivaikščioti, nepasiduoti!Kartu saugoti didžiuosius savo tautos ir valstybės turtus: teritoriją, žmones, istoriją, kultūrą ir – ypač – kalbą.Saugant teritoriją – neišparduoti žemių pasaulio perėjūnams, ir neleisti atitinkamiems Varšuvos sluoksniams atnaujinti Vilniaus krašto autonomijos projekto, be kita ko, itin spaudžiamo ir per pavardžių lenkiškąją rašybą.Saugant žmones – užkirsti kelią į Lietuvą perėjūnams nesvarbu iš kur jie – iš Rytų ar iš Vakarų. Už savo žemę gali būti, pajėgia būti atsakinga tik joje gyvenanti tauta, todėl pasivaikščiojus po pasaulį ji vėl turi sugrįžti namo.Saugant istoriją, būtina baigti istoriosofų mums peršamą pasakėlę apie tai, kad pati istorija yra pasakėlė – klausimas tik, kas įspūdingiau ją paseka. Tiesa yra sena kaip pasaulis: istorija – tautos ateities projekto preambulė. Saugant kultūrą, būtina skirti jai tokias biudžeto lėšas, kurios garantuotų nacionalinio intelekto reprodukciją ir inovatyvumą tautos mentalinio konkurencingumo didinimo prasme.Saugant kalbą, reikia aiškiai ir griežtai valstybinėmis priemonėmis pasakyti, kad Lietuva ir lietuviai – tai visų pirma lietuvių kalba. Nereikia bijoti pasaulio ir tvertis kinų sienomis, mums tereikia išmokti pasaulį versti į lietuvių kalbą. Santykyje su pasauliu visa nacionalinė kultūra yra vienas milžiniškas vertimas – visų pasaulio kultūros sričių vertimas į lietuvių kultūros pavidalus, egzistuojančius mums lietuvių kalba. Be pasaulio šiukšlių, klastų, tuo labiau – savų išdavysčių. Tai jau kultūros politikos ir apskritai politikos klausimai. Reikia labai nedaug 15–20 žmonių, kad sutvarkytų valstybę. Nežinau, kiek reikia kalbos žmonių, kad sutvarkytų kalbą – aukščiausią kiekvienos nacionalinės kultūros lytį. Žinau, kad jų Lietuvoje yra. Sėkmės jiems!

 13. Lenkiu žemai galvą prieš šiuos Tautos Šviesuolius. Perskaičiau ir širdyje pasidarė šviesiau.

 14. Puiku:

  Citata: “Kaip teigia vienas iš Vilniaus forumo rengėjų, režisierius Jonas Vaitkus, tokio forumo idėja jau senokai sklandė visuomenėje, tad atėjo metas ją pagaliau įgyvendinti.” Ponas Vaitkau ir visi kiti, o jūs nematėt ir negirdėjot, kad pavasarį “sklandė” informacija apie Forumą “Mūsų valstybės tikslas” su TEKSTU, kurio esmę jūs dabar persikopijuojat sau?

  “Įsibėgėjant globalizmo ir neoliberalizmo ženklais pažymėtam XXI amžiui ir praėjus dvidešimt penkeriems metams po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Forumo organizatorių nuomone, būtina iš esmės permąstyti valstybės ir tautos politinį santykį, valdžios grandžių tarpusavio struktūrinį prasmingumą ir efektyvumą, jų paskirtį ir atsakomybę dėl Tautos ir valstybės ateities.
  Forume pasisakyti pakviesti Lietuvos valdžios atstovai tam, kad pristatytų visuomenei kelią, kuriuo jie veda mūsų valstybę, ir Lietuvos valstybingumo bei Tautos išlikimo užtikrinimo garantijas.
  Šio forumo iniciatorais yra grupė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarų šių metų vasario 11 d. išplatinusių viešą kreipimąsi „Kreipimasis vardan Lietuvos!“
  Šį Kreipimąsi, kuriuo konstatuojama mūsų valstybės būklė ir kuriuo kviečiama vienytis valstybės ir Tautos išsaugojimui, pasirašė penki signatarai – Algirdas Endriukaitis, Vilius Baldišis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys ir Zigmas Vaišvila. Elektroniniu būdu šį kreipimąsi paskelbta peticijų svetainėje peticijos.com birželio 1 d. pasirašė 1 729 žmonės.”
  http://alkas.lt/2015/06/02/lietuvos-mokslu-akademijoje-forumas-musu-valstybes-tikslas-tiesiogine-transliacija/

 15. Getia:

  Gal reikėjo rašyti Vilniaus forumas “iškėlė tikslą”, nes “uždavinys” yra veikla, kokiais veiksmais tą tikslą pasiekti. Deja, kokių veiksmų imtis ir kokius būdus taikyti nenurodyta. Taigi, tenka laukti veiksmų ir būdų tikslui pasiekti. Regis, Lietuvių tautininkų sąjungos programoje yra numatyti veiksmai, kaip atgauti Lietuvai suverenumą ir išlikti globalizacijos šėlsme.

 16. Manau, kad po Lietuvos dangumi išsiteks visi: ir Birželio 3 – sios grupė ir visi kiti pažangūs žmonės. Mums patiems nereikia priešinti ir priešintis. Juk režisierius J. Vaitkus ir kiti šio Forumo nariai aiškiai paminėjo – jie partijos nekuria, į Seimą netaiko, jų tikslas budinti ir kelti Lietuvą. Tai yra daug svarbiau, negu laimėti vieną kitą mandatą, sėdėti Seime ir nieko neįtakoti. Kas dar neaišku? Seime reikia taip pat patriotiškai nusiteikusių, bet mūsų žmonės balsuoja už “daugiau patyrusius”, o tie “patyrę” jau nuvairavo nežinia kur.

  • pensininkas:

   Neturėdami valdžios ir biudžeto Jūs nieko nepabudinsit. Po Lietuvos dangumu artimiausiu laiku išsiteksit, kaip išsitekote iki šiol. Norėčiau iš Jūsų išgirsti, kas tie mažiau patyrę, už kuriuos man reikėtų balsuoti, kad jie nuvairuotų ten kur norime. Aš pvz norėčiau balsuoti už J.Vaitkų, V.Radžvilą, R.Kazlą, bet jie į seimą neina. Tai už ką balsuoti. Pasakykite savo nuomonę.

   • Pakirkšnutė:

    Reikia, kad Obama netrukus priimtų Lt pilietybę ir taptų prezidentu, ir kad Pentagonas persikeltų, pavyzdžiui, į Kauno Karininkų Ramovę. O mūsų dabartins Seims lai lieka dar bent dešimčiai metelių (žinoma, galbūt vienas kitas ir išmirs), nes per dažnus rinkimus – tai mūsų liaudis dažnai pykstasi ir šiltai (kai už lango -20 C) mitinguoja forumuose.
    ———————
    Mes dar savo Boing’us girdysime Juodojoje Jūroje !

 17. Kemblys:

  fòrumas [lot. forum —aikštė]:
  1. sen. Romoje — svarbiausioji miesto aikštė — politinio, prekybinio ir visuomeninio gyvenimo centras; cirko arena; turgavietė; teismo posėdžių vieta;
  2. plačiai atstovaujamas susirinkimas; 3*. susirinkimas, nuomonės pareiškimo vieta.

  ,,Forume susirinkę pilietiškai aktyvūs kultūros, mokslo ir verslo atstovai aptarė galimą visuomenės ir tautos vaidmenį Lietuvai XXI a. pradžioje susidūrus su naujai iškilusiais egzistenciniais išlikimo iššūkiais.” –
  AIKŠTĖJE susirinkę pilietiškai VEIKLŪS DABOS, mokslo ir verslo atstovai aptarė galimą visuomenės ir tautos vaidmenį Lietuvai XXI a. pradžioje susidūrus su naujai iškilusiais (egzistenciniais – NEREIKALINGAS svetimžodis!) išlikimo iššūkiais.

  „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“ – Protingų Žmonių vaidmuo Lietuvai iškilusių išorės grėsmių akivaizdoje.

  ,,Nebekontroliuojamai suverenumą prarandanti Lietuvos valstybė yra periferinis ES kraštas…” – Nevaldomai nepriklausomybę prarandanti Lietuvos valstybė yra ES pakraštys…

  Viešpatie, kodėl ‘kemblys’ išmoko lietuviškai skaityti..? 🙁 🙁

 18. Vilnietis:

  JEIGU NIEKO NEREMIA TAS VILNIAUS FORUMAS- TAI TOLIAU VALDYS TIE PATYS. KAS CIA PER STRUCIO POZICIJA??

 19. Labai gerai, jog pagaliau vyksta kažkoks judėjimas. Blogai, kad vyksta ir susiskaldymas, panašiai, kaip Rusijos dabartinės opozicijos tarpe. Jeigu visos jėgos pagaliau susijungs, atmetusios į šalį nesveikas ambicijas ir suderins ideologiją, bus galima tikėtis apčiuopiamų rezultatų. Tuo tarpu kai kurių nacionalistų svaičiojimai apie Lietuvą, nepriklausomą nuo ES ir NATO, mano nuomone, yra visiška nesąmonė, kurią platina mūsų priešai.

 20. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Aš kaime negirdėjau nei apie birželio forumą (kaime darbymetis) ir apie šį tik atsitiktinai vakar perskaičiau. Na, ir kaip dera krašte,kur vaidinama demokratija, tuoj prasideda nuomonių pasireiškimai, nepranašaujantys santarvės, kurios ir nenori Lietuvą užvaldę klanai.
  Ar buvo kur nors informacijos apie vyksiantį ir įvykusi Lietuvos dalies intelektualų sueigą? Tylu. Kita nuomonė ir, neduok Dieve, bandymai Lietuvą išvesti iš ”pasirinkto” kelio!!!!!!!!!!!!!!???????
  Perskaitę, jei skaitys, pakaks užmesti žvilgsnį ir darosi aišku, deklaracija jųjų egzistencijai nekenksminga. Žodžiai. Daug žodžių. Deklaratyvių sakinių. Ir svarbiausia, jokio veiksmo. Jokio kvietimo vienytis, jokio judėsio, kuris galėtų organizuoti, suvienyti esamas progresyvias jėgas Valstybės vystymui parodytų norą prisidėti prie valdymo…..
  Esame Sausio tryliktosios išvakarėse. Jau šiandien didžioji tautos dalis ”pasipuošė” neužmirštuolės žydru popieriniu ženklu. Matote, kaip lengvai ir paprastai apdorojamas masių protas. Kaip toli pažengta. O mes dangstomes deklaracijomis.

 21. Artojas:

  Labai jau neapibrėžta. Nei ką daryti , nei kaip padaryti. Nesimato vedlio. Demokratija tinka tik griovimui.
  Ką mes ir turime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: