Tautininkai išrinko naują sąjungos valdžią (nuotraukos, video) (135)

Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininku išrinktas Nepriklausomybės akto signataras dr. Audrius Rudys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininku išrinktas Nepriklausomybės akto signataras dr. Audrius Rudys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gruodžio 19 d. Vilniuje įvyko Tautininkų sąjungos (TS) suvažiavimas. Suvažiavime buvo patvirtintos pagrindinės TS programos tezės, su kuriomis Tautininkų Sąjunga dalyvaus 2016 metų Seimo rinkimuose.

Taip pat buvo priimtos rezoliucijos svarbiais Tautos ir Valstybės gyvenimo klausimais, bei išrinkta nauja sąjungos vadovybė: pirmininkas, Taryba, Etikos ir Kontrolės komisijos.

Suvažiavimas buvo pradėtas TS narių ir suvažiavimo svečių bendra tautine giesme. Suvažiavimo pradžioje dainas apie Lietuvos pokarį atliko dainininkas ir dainų autorius, bardas Albertas Antanavičius.

Suvažiavimą sveikino Seimo nariai Rytas Kupčinskas, Gediminas Jakavonis, Naglis Puteikis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Tomas Bakučionis, partijos „Lietuvos sąrašas“ atstovas Giedrius Misevičius, Lietuvos pensininkų partijos atstovė Jadvyga Petkūnienė, prof. Ona Voverienė, Gediminas Navaitis, prof. Krescencijus Stoškus.

Po TS pirmininko, iždininko ir Kontrolės komisijos ataskaitos buvo balsuojama dėl naujos TS tarybos sudėties. Po trumpos pertraukos, balsų skaičiavimo komisijai skaičiuojant TS tarybos rinkimų balsus, suvažiavimas išklausė kandidatų į TS pirmininkus prisistatymus.

Pirmas prisistatė buvęs ilgametis Užupio seniūnaitis, Užupio Respublikos premjeras Sakalas Gorodeckis, po jo buvęs „Klaipėdos naftos“ įmonės direktorius Petras Pareigis ir  ir Nepriklausomybės akto signataras Audrius Rudys.

Suskaičiavus balsavimo už naująją TS tarybos sudėtį balsus paaiškėjo, kad į tarybą buvo išrinkti: Nijolė Balčiūnienė, Tomas Baranauskas, Vilma Čekutienė, Ričardas Čekutis, Arūnas Eigirdas, Ričardas Garuolis, Sakalas Gorodeckis, Marius Kundrotas, Rima Laimikienė, Alfonsas Lupeikis, Julius Panka, Petras Pareigis, Paulius Peciulevičius, Tomas Skorupskis, Marius Šileika, Gintaras Šležas, Jonas Vaiškūnas, Reimundas Varapickas, Artūras Vileita. Tačiau vienas iš naujosios TS tarybos narių Jonas Vaiškūnas narystės taryboje atsisakė motyvuodamas tuo, kad yra internetinio dienraščio vyriausiasis redaktorius ir vadovaudamasis žurnalistinės etikos kodeksu yra priverstas šių garbingų pareigų atsisakyti. Vietoje J. Vaiškūno tarybos nariu tapo Vytautas Stepas.

Suskaičiavus TS pirmininko rinkimų balsus, paaiškėjo, kad naujuoju TS pirmininku tapo Nepriklausomybės akto signataras, ekonomikos mokslų daktaras A. Rudys. Už jį iš 162-jų balsavusiųjų savo balsus atidavė 120 suvažiavimo dalyvių. Už P. Pareigį balsavo 35, o už S. Gorodeckį – 7 suvažiavimo dalyviai.

TS suvažiavimas priėmė 2 kreipimusis: „Dėl Lietuvos neveiklumo po skandalingo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo“ bei „Nepriklausomybė, saugumas, ateitis“. Taip pat buvo priimta rezoliucija „Dėl svarbiausių iššūkių ir uždavinių Lietuvoje“.

Skelbiame visą rezoliucijos tekstą:

Lietuvių tauta nyksta, kiekvienais metais mes prarandame vis daugiau savo tautiečių, dalis jų prarandama dėl emigracijos, dalis dėl aukšto mirtingumo ir žemo gimstamumo lygio. Mokslininkų prognozės negailestingos – visai realu, kad nepraeis nei 100 metų ir mūsų Tautą ištiks prūsų tautos likimas, liksime tik istorijos vadovėliuose. Todėl Tautininkų Sąjunga sako – dabar arba niekada! Jei šiandien nebus imtąsi realių žingsnių, rytoj bus per vėlu. Tautininkų Sąjunga, susirinkusi į trečiąjį Suvažiavimą nuo atsikūrimo, įvardija svarbiausius iššūkius ir uždavinius įvairiose Tautos ir Valstybės gyvenimo srityse.

 1. Savastis ir savarankiškumas. Stiprinsime Lietuvos valstybingumą ir jos gynybines galias, taip pat pilietinę savigyną, priešinsimės bet kokiems siekiams iš Rytų ar Vakarų paveržti mūsų Valstybės suverenumą ir teritorinį vientisumą. Ginsime Lietuvos žemę ir išskirtinę jos piliečių teisę šią žemę valdyti, plėtosime Valstybės ir jos piliečių ūkines galias. Priešinsimės bet kokiems siekiams prieš tautos valią į mūsų šalį įvežti migrantus ir sieksime susigrąžinti iš mūsų šalies išstumtus tautiečius.
 2. Kalba ir kultūra. Tautinis tapatumas, brandi savimonė, dvasinė kūryba – Valstybės gyvasties šaltinis ir geriausia jos saugumo strategija. Nuosekliai tęsime darbus valstybinės kalbos ir jos tarmių puoselėjimo, tautinės kultūros tąsos ir turtinimos baruose. Išsaugosime valstybinę kalbą ir plėsime jos vartojimo sferą. Lietuvos piliečių dokumentai, gyvenviečių, upių ir gatvių pavadinimai privalo būti rašomi tik lietuvių kalba be jokių išsimčių. Švietimo įstaigose ugdymo procesas privalo vykti tik valstybine kalba išskyrus užsienio kalbų ir tautinių bendrijų mokinių gimtosios kalbos pamokas.
 3. Piliečių valdžia ir teisingumas. Skatinsime dalyvaujamąją ir tiesioginę demokratiją, kurioje piliečiai galėtų patys spręsti Valstybės, o per tai – ir savo likimą. Stiprinsime socialinį solidarumą, atitinkamai kurdami valstybės mokesčių, išmokų ir paramos politiką. Sustabdysime naujo socialinio modelio reformas, kurios kenktų darbuotojų ir darbdavių interesams.
 4. Šeima ir dora. Suteiksime realią valstybės paramą socialiai atsakingoms, vaikus auginančioms šeimoms. Tobulindami mokesčių lengvatas, plėtodami darželių tinklą, įgyvendindami būsto programas ir kitas priemones sieksime, kad vaikų auginimas Lietuvoje taptų ne sunkumu ar problema, o prestižu ir siekiamybe. Valstybės įstatymai, kultūros ir švietimo politika turi skatinti dorą ir jos ugdymą. Vartotojiškumo, savanaudiškumo, ištvirkimo, smurto propagavimui turi būti užkirstas kelias.

Kviečiame jungtis visus Lietuvos piliečius, visas politines ir visuomenines jėgas, kurios suvokia grėsmes, kylančias mūsų Tautos išlikimui ir pritaria šiems įvardytiems uždaviniams. Susivienykime vardan Lietuvos ir siekdami šių tikslų aktyviai dalyvaukime artėjančiuose Seimo rinkimuose kartu! 

Suvažiavimas taip pat nusprendė keisti dabartinį Tautininkų sąjungos pavadinimą į istorinį, A. Smetonos laikų – Lietuvių tautininkų sąjunga.

Pokalbis su naujuoju TS pirmininku dr. Audriumi Rudžiu:

Audrius Rudys

Audrius Rudys, gimė 1951 m. kovo mėn. 6 d. Vilniuje. 1969 m. baigė Vilniaus miesto 7-tąją vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų ir kredito specialybę ir įgijo ekonomisto (finansininko) kvalifikaciją. Darbinę veiklą pradėjo Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros stažuotojo – tyrėjo pareigose.

Nuo 1976 iki 1979 m. buvo Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos instituto aspirantas. Aspirantūrą baigė apgindamas disertaciją „Tarpūkinių įmonių pelno formavimas ir paskirstymas“, už kurią 1980 m. jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų kandidato mokslinis laipsnis.

Grįžęs iš aspirantūros, dirbo Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedroje asistento ir vyr. dėstytojo pareigose, dėstė finansų ir biudžeto kursus. 1991 m. Vilniaus universiteto senatas jam patvirtino mokslinį docento vardą.

Lietuvoje 1989 m. sudarius vyriausybinę komisiją ekonominio savarankiškumo koncepcijai parengti, buvo paskirtas Mokesčių sistemos pertvarkymo darbo grupės vadovu.

1990 m. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu nuo 133 Birštono rinkiminės apygardos, o 1992 – 1995 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Aukščiausioje Taryboje ėjo Biudžeto komisijos pirmininko, Seime – Biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. 1995 m. savanoriškai atsisakė Seimo nario mandato ir pradėjo dirbti Lietuvos taupomojo banko valdybos nariu.

Nuo 1998 m. buvo AB viešbučio „Lietuva“ valdybos narys. 2000 pradėjo konsultuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų finansų politikos klausimais, o nuo 2002 iki 2003 m. buvo Prezidento patarėjas.

Vėliau ėjo Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos prezidento (2003 – 2005 m. m.), VĮ Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus (2007 – 2008 m. m.) pareigas. Iki 2005 m. dirbo Vilniaus universitete docento pareigose.

1992 – 2011 m. buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Nuo 2011 m. yra Tautininkų sąjungos narys. 1977 – 2011 m. 4 kadencijas iš eilės buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.

Vedęs Birutę Rudienę (Skurkaitę). Turi 3 vaikus: dukrą  Almintą bei sūnus Eimantą ir Igną.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

135 komentarai

 1. Citata: “„Ar jau visi nusipirkote arabų kalbos vadovėlį? Jau būtų pats laikas. Kuo daugiau šovinių kurdams, kuriuos pagamintume Lietuvoje, tuo mažiau arabų Europoje ir Lietuvoje. Pašalinti mokesčius ubagams, daugiau šovinių kurdams ir Lietuva išliks“, – tokiomis Seimo nario Naglio Puteikio kalbomis sugiedojus „Tautišką giesmę“ prasidėjo Tautininkų sąjungos suvažiavimas”
  .http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/tautininku-suvaziavime-kirto-daugiau-ginklu-maziau-arabu.htm
  Tuo “svečias” pakišo kiaulętautininkams – ir vėl visi apie tautininkus galvos ne kaip apie normalią partiją, o kaip susijusią su smurtu.

  • Taip, jūs teisus esate. Dabar liberalai ir tikriausiai konservatoriai galės ploti rankomis iš džiaugsmo… Nebent tai buvo savotiškas humoras.

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Simta kartu patikrink ir tik tada patikek…. jeigu jau kas vadovaujasi is konteksto istrauktais dalykais, o jais vadovaujasi “tikras lietuvis” kartu su propagandiniu vemalu laikrasciu “Lietuva i rytus”, tai tada nieko gero negalima tiketis. Tikiuosi sis suvaziavimas bus nusviestas objektyviau.
   Gaila, su A.Rudzio nuomone del dvieju pilietybiu, nesutinku, nes toji nuomone grubiai sulauzo LR Konstitucija ir parodo, kad jo nuomone yra pries lietuviu tauta ir auksciau Konstitucijos. Tai labai siauras poziuris ir del to gaila, kad toki asmeni issirinko savo vadu tautininkai. Manau, kad Jono Vaiskuno atsisakymas buti taryboje yra per daug radikalus lyg jisai redaguotu visu politiniu jegu internetini puslapi. Nepritariu, na nebent kompanija nepatiko.

   • Ar pas jus, amerike, toks laikraštis yra platinamas? 🙂
    Mes Lietuvoje tokio nesam nei matę, nei regėję.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Tokios salies “amerike” neteko girdeti! Gal cia apie Amerikos zemyna kalbate? Gal apie Brazilija, Venesuela, Ekvadora, Panama, Meksika… “amerike” neteko girdeti.
     O kalbant apie poltiniu vemalu laikrasti “Lietuva i rytus”, tai pats nuoroda davei… cia jokios klaidos nera, cia “kam jaunimui tiesa” pagrindine politine kryptis ir metodai kgbistiniai. Tie kurie skaito, perka toki vemala, daro zala Lietuvai.

   • Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

    Na, gal dar pakeis nuomonę ponas Rudys. Bet juk nėr iš ko rinktis. Gal jūs geras būtumėt, pone Ramanauskai, bet kas jus žino? Pusmečio nepakaks išpopuliarėjimui. O A. Rudys jau šiek tiek žinomas. Tik bėda ta, kad visokie ”tikri” ir netikri lietuviai, darys viską, kad painioti, klaidinti, dezinformuoti ir kitaip drumsti LTS ir jos veiklą bei tikslus, kad ”sueuropėję” tautiečiai vėl rinksis ”patikrintus” socdemus, libdemus, konservus ir kitokius”tvarkingus darbiečius”.
    VIENYKIMĖS bendram – LIETUVOS reikalui!

 2. lietuvis:

  kodėl Panka rezignuoja? be jo geriausias būtų Rudys…

 3. Žemyna:

  Keistas pasirinkimas, kaip „pasirodyti”.
  Užuot pademonstravus išmintį, ramybę, dalykiškumą, žmogus prisistatė paaugliškos brandos tebeesąs. Juolab keista, kad taip pasielgė ten, kur PRIVALĖJO elgtis kaip svečias, t. y. savo elgesiu nepakenkti šeimininkams.
  SAVO bendraminčių rate šnekėk, kaip pas jus priimta. Svečiuose būdamas savo taisyklių netaikyk.
  Juk iš esmės kiekvienas mūsų turėtų būti tautininkas – jei ne aktyvus, tai prijaučiantis ir prisijungiantis, kai iškyla reikalas. Tai būtų nauda visai valstybei – VISI piliečiai bent jau širdyse yra tautininkai, tai yra rūpinasi tautos ir šalies saugumu, gerove, išlikimu. Taip ir būtų, jei neišsišoktų apsipersistengėliai…

 4. Juozas:

  “Linkiu tapti parlamentine partija ir atsilaikyti prieš didžiuosius. Jūs esate ta partija, kuri tiesiog privalo būti Seime.”:

  Gal A.Rudys bus tas, kuriam pavyks įgyvendinti šį gražų palinkėjimą… TIESIOG PRIVALOTE BŪTI. Tiesiog privalote… PRIVALOTE…

  DuokDie, duokDie, bet kad kai kurie broliai komentatoriai – tie skaistuoliai, šventesni už patį Romos popiežių ir tuo labiau- už Prezidentą Smetoną – tie žinantys už visus, tie – tik vieninteliai , mylį Tėvynę, tie … etc – tikri …dr …kažin …kokie…

  Kur jau ten jiems, everestams – ĖJIMAS ŽIRGU – kai net šaškėmis tik Čiapajevą sugeba ” žaisti” .

  • Vienas seime nieko nenuveiks – reikėtų bent frakcijos.
   O tai vargu ar pavyks: kažko jie ne į priekį žiūri, bet atgal – net į smetonmetį, kada, gal, kaip tik dėl Smetonos perversmo ir nepasiekė Lietuva to lygio, kuris, manau, mus prie demokratijos būtų atvedęs į kur kas aukštesnį lygį, nes po smetonmečio Lietuvos visuomenės dauguma (varguomenė – taip sakykim) neturėjo, beveik, jokio turto.
   Kada Adamkevičiai, bėgdami iš Lietuvos, į paltus siuvosi auksinius pinigus, tuomet didžioji lietuvių dauguma neturėjo net už ką pavalgyti.

   • Pakirkšnutė:

    Kažką apgraibom skaičiau, kad smetonmečio ponia ar ponas per balių išleisdavo po kelis šimtus litų. Turbūt labiausiai dėl to žmonės ant Smetonos ir jo aplinkos šutvės pyko ? Kai karakulėm apsitaisęs Vaižgantas praeidavo Laisvės Alėja, tai liaudžiai alkani žandikauliai atvėpdavo.

    • Diedas:

     Pavarėt kartu su tautininku Vasia apie Lietuvą kremliaus pamazgų.
     Lietuva tuomet buvo apyligė Danijai ir daug turtingesnė už Suomiją. Vystėsi lygiai su visa Europa. Kai lietuviai su savo gamybos lėktuvais sumušė skrydžio aplink Europą taupumo rekordus, Belgija neturėjo nė vieno orlaivio.

     • Visai nusipezėjai: ne orlaiviai, o visuomenės daugumos turtingumas yra ekonomikos lygio rodiklis.

      • Diedas:

       Lietuva buvo lygiavertė Europos valstybė, lietuviai nebuvo biedniokai. Manos seneliai buvo neturtingi, teturėjo 8 ha. dirbamos, bet gyveno oriai. Kurdami kolūkius komunistai žemes gyvulius ir visa turtą atėmė.
       Iki pat savo mirties, seneliai, jų benraamžiai kaimynai keikė ruskius, komunistus ir jų ubagišką vagių valdžią,o Smetoniškus laikus prisimindavo tik šviesiausiomis spalvomis.
       “Tykras lytuvis” tautininkas Vasia ir komunizmo šmėkla “pakirkšnutė”(šitas parazitas Lietuvoje atsirado kartu su okupantais) degia Lietuvos istoriją ir šviesius neprigulnybės laikus.

       • Citata: “Lietuva buvo lygiavertė Europos valstybė”.
        🙂 🙂 🙂
        Movė jai kelnes kas tik norėjo ir kaip tik norėjo – va tau ir visas “lygiavertiškumas”.

        Tai tu, pasirodo, iš undanarčikų? 🙂
        Štai iš kur pas tave analizės įgūdžių stoka.
        Mano senelis (tėvo tėvas) turėjo šimtus ha, bet juos atajėmė … Lietuva.
        Ir ką?
        Nuo to Lietuva išlošė?
        Nieko tie undanarčikai su keliais ha neužgyveno, o paskui visi draugiškai metėsi į sovietų pusę – kad padėtų išmisti. Ir partizanams nepadėjo.

        • Diedas:

         Vasia. pagal rusiškas paniatkes negyvenu, nežinau kas tie “undanarčikai”
         Laisvoje Lietuvoje žmonės nebuvo surūšiuoti.Nieks nesiskirstė į luomus pagal hektarus.
         Visokiausi buožės atsirado užėjus ruskiams. Čia jų išmislas.Komunistų sekta be priešų gyvent nemoka. Padarė klasių kovą tokią, kad pusė kaimo atsidūrė Sibire arba kapuose.
         Mūsų kraštuose miškiniams padėjo visi, nes kariaut išėjo savi žmonės, giminės, kaimynai draugai ir kovėsi su parsidavėliais komunistais ir rusais okupantais.
         Tamstos paistalai apie milijonierių senelį labai juokingi. pasekite dar ką nors. Kad su blogiečiu Smetona, ar kolūkių griovėju Lanzbergiu kas nors būtų.

         • Pats tu – vasia ir visoks kitoks netikėlis.
          O jei nežinai, tai nieko nuostabaus – seniai matosi, kad tavo žinojimas labai jau selektyvus: kartoji tik probanditinių elementų ir nedamuštų kontrų šnekas.
          Ir nemeluok: pokario laike tavęs nebuvo – kitaip jau seniai su kurmiais domino loštum. 🙂

 5. Diedas:

  Stiprinsime, priešinsimės, ginsime, tęsime, išsaugosime, skatinsime, sieksime, suteiksime, kva kva kva ble ble ble ir t.t. Padarysim laimingais tik prileiskit prie lovio.
  Tfu Komunistiniai paistalai.
  Eilinis dumblas smegenims skaitytas girdėtas ir įgrysęs tūkstantį kartų.

  • Tai ką tada siūlote vietoj tautininkų? 🙂

   • Na, nežinau nežinau, bet tie “stiprinsime” … atsiduoda partsjiezdų kalbomis, kur per tuos stiprinsime, stumsime, palaikysime, prilaikysime viskas galiausiai ir sugriuvo.
    Manau, kad derėjo paskelbti geriau konkrečias nuostatas – rinkimines, kas aiškiai rodytų: štai tie, kurie nutuokia kaip reikia tą besukiužtantį laivelį pavadinimu Lietuva išvairuoti į tuos krantus, kur bus ir ekonomika tinkamame lygyje, ir gyventojų gerbūvis toks, kad jie nenorėtų iš čia bėgti, ir vaikai būtų ruošiami sau, o ne kitoms valstybėms, ir Lietuvos neužplūstų raudonasis, pasak I.Šeiniaus, ar musulmoniškasis – arabiškasis bei kitoks tvanas.

   • Arūnas:

    Tie lietuviai, kurie yra Tautininkų Sąjungos nariai, tikrai nieko negalės pasiūlyti vietoj tautininkų. Kiti atsakyti galės atsakę (bent sau) į klausimą- kodėl aš dar nesu Tautininkų Sąjungos ar Lietuvių tautininkų sąjungos narys. Taip pat supratę, kodėl Vaižgantas, buvęs tarp Tautos pažangos partijos kūrėjų netapo tautininku, kodėl J. Basanavičius nebuvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kodėl pirmuoju Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininku tapo eseras V. Krėvė, Lietuvos ateitį (tikriausiai iki pat emigracijos) matęs Rusijos sudėtyje su plačia kultūrine autonomija ir dar kitų kodėl. Ne išklausę propagandinio išaiškinimo, o radę atsakymą, palyginime jį su dabartimi. Tautinis darbas reikalauja ilgo, kruopštaus ir nuoseklaus darbo, o ne kelių triukšmingų renginių per metus, po jų patiems tikintis, kad tauta pakvies tautininkus į valdžią. Jeigu tokiais renginiais tikimasi tik atkreipti dėmesį, tai rezultatas pasiektas. Kaip ir krišnaitų ar jehovistų viešaisiais renginiais…

 6. Diedas:

  Nieko nesiūlau. Padėtis beviltiška. Nėra jokio testo ar išbandymo kad nustatyt kuris žmogus doras, kuris žulikas, kuris nuperkamas kuris tvirtas,kuris už Lietuvą, kuris už ruskius. Į valdžią prasimuša ir įtaką turi tik rinktiniai atmatos priklausomi nuo pinigų.
  Mano akimis žiūrint, Lietuvoje politinė krizė ir asmenybių badas.
  Ir aplamai, žmogus įstojęs į partiją, tampa svetimas frazes kartojančiu balvonu.

  • Už tai Ukraina neleidžia nuobodžiauti – išdūrė rasiejinius žydukus: 🙂
   „Jaučiu, kad negrąžins, nes sukčiai. Jie atsisako grąžinti pinigus. O mūsų vakarų partneriai tam ne tik nepadeda, bet ir trukdo. Sakyti, kad nors tai dvi vyriausybės, bet paskola ne tarpvalstybinė – tai paistalai, tai įžūlus, ciniškas melas. Tai tarpvalstybinė paskola, ir jei ji negrąžinama, įvyksta bankrotas. O jis besiskolinančiai šaliai visada turi labai nemalonių padarinių“, – teigė Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas.
   http://www.delfi.lt/verslas/verslas/ukraina-nuo-vidurnakcio-formaliai-bankrutuos.d?id=69907774
   Va kaip reikia kovoti su priešais.
   Taip ir tai, bezdaliau, bus: atimsim pensiją ir galėsi tada ūbauti. 🙂

 7. Dar apie rezoliuciją:
  1. Citata: “priešinsimės bet kokiems siekiams iš Vakarų paveržti mūsų Valstybės suverenumą ir teritorinį vientisumą”. Kas čia iš Vakarų nori mus okupuoti?
  Citata: “Priešinsimės bet kokiems siekiams prieš tautos valią į mūsų šalį įvežti migrantus ir sieksime susigrąžinti iš mūsų šalies išstumtus tautiečius”.
  Kažkas čia ne taip pasakyta.
  Kas čia prieš Lietuvos valdžios (=Lietuvos rinkėjų, juos išrinkusių) valią ką įvežė?
  Kas kita, kad reikia sudaryti sąlygas tokias, nors vykdant tarptautines sutartis, kad migrantai negautų geresnių sąlygų čia nei turi žemiau skurdo ribos esantys vietiniai, kas būtų teisinga.
  Bet, panašu, kad taip jau ir daroma – visos pašalpėlės antiek nurėžtos, kad jokio rojaus prochodimcai čia neras.
  O nelaimėliui vienam kitam lietuviai visada padėdavo.
  Kas išstūmė iš šalies žmones?
  Patys jie lėkė ir lekia kaip pablūdę dėl ilgesnio rublio (darbo vietų, pripažinkim, Lietuvoje netrūksta).
  Tik ekonomikos aukštas lygis ir atitinkamas gyventojų gerbūvis gali juos (kurie norės, bet tikrai ne visus) sugrąžinti.
  2. citata: “Švietimo įstaigose ugdymo procesas privalo vykti tik valstybine kalba išskyrus užsienio kalbų ir tautinių bendrijų mokinių gimtosios kalbos pamokas”.
  Pritariu – pasakyta labai konkrečiai ir kartu diplomatiškai;
  3. čia, gal, reikėjo tiesiog išsakyti nuostatas dėl to kokios pareigybės geriau būtų renkamos (ar yra tokios iš viso? Gal reikėjo pasiūlyti Prisiekusiųjų teismą kaip apeliacinę instanciją esančios jau išspręstoms byloms, kai kurioms, pvz., atrinktoms pagal skundus, bet ir priežiūros tvarka, kad žulikai negalėtų sutrikdyti darbo beprasmiškais skundais, perpatikrinti?) , kaip bus sudominami rinkėjai rinkimais?
  Kaip stiprins socialinį solidarumą, t.y. dalins gėrį, jei prieš tai neparodo iš kur tam paims lėšų?
  Kokias konkrečias reformas stabdys, prieš tai neparodydami kaip užkurs ekonomikos kėlimo variklį?
  4. Skyrius “Šeima ir dora” išdėstytas kaip ir neblogai.

 8. Šaras:

  “Suvažiavimo pradžioje partizanų dainas atliko dainininkas ir dainų autorius, bardas Albertas Antanavičius” – savo kūrybos dainas jis atliko, kaip pats ir sakė… 😉

 9. Visiška klaida buvo pervadinti partiją LIETUVIŲ tautininkų sąjunga, nes:
  1. tai tarsi perskiria visuomenės narius, kurie dirba Lietuvai, jai augina vaikus, ją gina į lietuviškesnius ir ne tokius lietuviškus, nors lietuvis yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys, net nežiūrint kilmės, nežiūrint kalbos, kultūros, nežiūrint to kada – ar neseniai, ar nuo amžių amžinųjų jis yra Lietuvos narių, stovinčių fronte prieš kitas valstybes, gretose ir t.t, ir pan.;
  2. tai pasitarnaus Lietuvos priešams, kurie ieško Lietuvoje ir “randa” kitas tautas, kurias, jau aišku, gali ir turi teisę (pagal tarptautinę teisę) kažkas ginti – Lenkija, Rasieja, “tarptautinės” organizacijos ar dar kas.
  LABAI BLOGAI – grįžtama į laikus tų, kurie 1941 – aisiais pridarė tokių darbų, už kuriuos Lietuva kriaukšės ir vis turės teisinsis tol, kol bus gyva..
  Derėjo partiją pervadinti VISUOMENĖS DAUGUMOS PARTIJA, tuo suponuojant, kad ši partija atstovaus (ir geriausiai!) visuomenės daugumos (o kas ta dauguma yra? Vėlgi lietuviai nuo amžių amžinųjų – skaičiuok kaip nori) interesus.
  Taigi vėl įduotas ginklas Lietuvos priešams.
  Ir jie tuo pasinaudos – niekas tuo abejoti negalim, dėl ko tautininkų tikslas laimėti rinkimus kažin ar bus bepasiekiamas?
  Nebent nusvertų super gera ekonominė programa rinkimuose.
  Tikėkimės.

 10. Tautautininkai neturėdami nė vieno patrauklesnio plačiau viešumoje besireiškiančio pakankamai praprususio žmogaus nori laimėti rinkimus. Juokas… Manau – vėl teks tenkintis, kaip paprastai, apie 1 % rinkėjų balsų. Pagaliau kas yra šiandien tas tautininkiškumas… Apskritai partijų pavadinimuose neturėtų būti žodžių Tėvynė, Tauta, krikščionys ar pan. darinių, nes taip yra, tarsi, pasisavinama, atimama iš kitų tai, kas yra bendražmogiška, bendra visiems.

 11. Manau, kad reiktų nenuvertinti Tautininkų sąjungos. Viskam savas laikas. Patys žmonės, tiksliau jų dauguma, vis blaškosi, blaškosi… Nebežino ko nori. Palinkėsiu tautininkams judėt tik į priekį, o ne atgal.

 12. Geras pasirinkimas:

  Linkime tinkamai atstovauti tautos ir valstybės interesus.

 13. Vilnietis:

  GERAI. O DABAR SHTURMUOTI VIESHAJA ERDVE, KIEKVIENA NAMA, KIEKVIENA BUTA, KIEKVIENA EMAILA, KIEKVIENO LIETUVIO PROTA- STHURMUOTI- STHURMUOTI-STHURMUOTI.
  NEGALIMA PRALEISTI AUKSINES PROGOS PAGALIAU NUVERSTI KOMUNISTU IR LIBERASTU VALDZIA, NES JAS DABAR VERCIA VISAME PASAULYJE IR I VALDZIAS ATEINA NACIONALISTAI. TAIP PRIVALO BUTI IR PAS MUS. IR SVARBIAUSIA ATEJUS I VALDZIA ATSISKAITYTI UZ DARBUS SU BUVUSIOM VALDZIOM, KAD JOS DAUGIAU NIEKADA NEBEGALETU SUGRYZTI I SHITA VALDZIA, SHITOJ SHALY, SHITAM SHIMTMETY. TAIP KAIP DARO LENKAI. PAKEIST VISKA, IR PASODINT VISUS, ATKEIST 99 PROC ISTATYMU KURIUOS PRIMETE KOLOBORANTAI SU SAVO STRUKTUROM TOKIOM KAIP KT.

 14. Mes jau 25 metus blaškomės ir vis ieškome priešų! Laikas jau subręsti ir surimtėti. Mūsų atramos tašku privalo būti LIETUVOS TURTINGIAUSIOJI PRAEITIS! Kadangi esu inžinierius statybininkas, mano pašaukimas – statyti bet ne griauti!!! Tačiau man rūpi ir tai, kad LIETUVOS DVASINIAI PAMATAI būtų atstatyti! Mat, protėviai iš seniausių laikų mums paliko aibe informacijos, kuri leidžia pažinti ne tiktai mūsų – LIETUVOS KULTŪROS praeitį bet ir PASAULIO!!!
  Pažindami LIETUVOS praeitį ir atgaudami istorinę atmint, mes padėsime ir PASAULIUI!!!
  Tad šalyn įvairiausius prietarus bei nuolatinius įtarumus ir visi vieningai sutikime pirmąją “kliūtį” – ŠV. KALĖDAS!!!

 15. Vilniaus Žemaitis:

  Iš jūs manote, kad ši keistuolių komenada gaus nors vieną mandatą Seime? Nebūkit juokingi 🙂

  Tautininkų idėjos atgyvenę ir seniai jau niekam neįdomios. O “komanda” (vien pažvelgus į auditoriją, nuotraukas – daugiau nei juokinga) 🙂

  Easate visiškai neįtakinga marginali, jokių perspektyvų neturinti partija. Tai tiek 🙂

  • Tai ko komentuojate, jei toji partija visiškai neįtakinga marginali? 😉 Tada geriau užsiimkite prasmingesne veikla. 🙂

   • Kad neįtakinga- tai taip.
    Bet būtų gerai, kad pasikeistų – kol kas nėra buvę tokios partijos, kuri dirbtų visuomenės daugumai.
    Bet ar jie, tautininkai, nori keistis?
    Vargu:
    jau vien susigrąžinimas ikikarinės partijos, nuvedusios Lietuvą į pražūtį, pavadinimo didžiąjai daliai rinkėjų signalizuoja, kad ne.

  • Vilnietis:

   eilinis provokatorius ishkrypelis. matosi grynai pedofilu valdzios smirdinti rankele.
   nereikia net demesio kreipt.

   • Prieš kokius metus jis čia agitavo už iškrypėlius su tokia Amelija, kuri paskui rinko chebrą, kad sužlugdyti Žemės referendumą.

    • Amelija:

     Ne už iškrypėlius agitavau, už tradicinę krikščionišką šeimą, tad neišsigalvokite, ko nebuvo. O dėl žemės referendumo – tiesa. Ir kas gi pasikeitė, leidus žemę įsigyti užsieniečiams? Per metus – keturi sandėriai, o psichozė buvo sukelta kaip prieš branduolinį karą. Apskritai ačiū, kad mane atsimenate, nes pastaruoju laiku nerandu Alke tekstų, vertų komentuoti. Kad ir šitas Lietuvių tautininkų suvažiavimas – nuobodybė, beprasmės diskusijos, jokių realių permainų (t. y. galimų įgyvendinti) nežadantis marginalios publikos padiskutavimas. Pabaigtuvės, vyrai, partijoje, kuri žavisi tai R. Paulausku (Kremlius), tai Z. Vaišvila (paranoja), tai Naku, kuris geriausiai atrodė Klaipėdos policijos komisariate… Apie pusantro procento svajoti realu, bet ir tai tik svajonė.

     • Pakirkšnutė:

      O kokiai partijai ar partiniui simpatizuojate ?

     • Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

      Kokie mes gudrūs viską neigti ir avansu pranašauti nesėkmes.
      KĄ SIŪLOTE? KONKREČIAI. Ir patarkite kokiuose www puslapiuose rasčiau ką nors prasmingesnio paskaityti. Žinoma, lietuvių kalba, amelija-kamelija.
      O komentarų lygis ir alke” nenusileidžia delfio” anonimukams (feisbuke tas pat). BET….? Bet gal taip reikia? Kad taptume abejingi, pagiežingi ir kitokie nevykėliai, kokiais esame ”tapome” (piešiami””) jau dvidešimt penktus metus. Ta proga ir palokim amerikoniškai – VAŪūūūūū. Pardon.

     • Mintis:

      Parduotuvę užgriūva dalis piktų žmonių iš Bažnyčios išėjusių?Mąsčiau kodėl,gi po Šv.mišių,tai dėduksmano mintis,matyt sutapo, garsiai išsakė:ko piktos tokios .Tamsta matomai taip pat kažko ne meile žmogui trykštanti ir paniekos kitam kas kart čia rašant randas?
      Atsakymą tikriausiai radau M.Kundroto straipsnyje.Jis rašo ,kad krikščionybėje kūnas nesusietas su dvasine žmogaus esybe,reiktų suprasti krikščioniškas kūnas sau, dvasinė žmogaus esmė-sau.Todėl manau tos trinties pasekoje ir gaunas tokie bangavimai ir galimas trankymasis žodžiu.O baltiškoje pasaulėjautoje kūnas,pagal Marių,susietas su dvasiniu būviu.Todėl,manau,šeimininkauja harmonija ir pyktis nekyla, nes vietos jam čia nėra.Daugiau vietos randas išminčiai skleistis.Anksčiau nesuprasdavau ko čia sakantis dievobaimingas žmogus kartaisi, toks piktas,apkalbėt mėgstantis?

  • Juozas:

   Tautininkai pasikeitė pavadinimą. Dabar LTS ir pati turėtų pasikeisti. Kadangi nėra susitepusi valdžia – negailestingai mušti pendelius valdantiems ir valdžiusiems. Ėjimas žirgu, ne šaškių čapajevais, o pvz.:

   *kodėl toks brangus ir didelis suskystintų dujų terminalas? Kai tik atšals, vilniečiai pajus šildymo kainose.
   *kodėl sodinamas Uspaskichas, o net nepasidomėta – iš kur tie milijonai? Ir kur jie?
   *kodėl pas mus darbo jėga apmokestinta maksimaliausiai, o kapitalas minimaliausiai? Tai klausimas LSDP.
   *kodėl pasaulyje tiesiog kasdien pingant naftai, degalų kainos stabilios. Pigo nuo 100 iki 50 USD/barelis

   *suorganizuoti kokį piketą prie Vokietijos ambasados “Merkel, atsikvošėk!” su kokiu netikėtu partneriu – LLRA, taip pademonstruojant, kad net visiškiems asilams taptų aišku – LTS svarbiausi Lietuvos reikalai, pavojaus akivaizdoje LTS moka paaukoti savo ambicijas ir nuoskaudas…

   • Tipiškai maskoliškai giedi:
    1. jei ne terminalas, tai dujos ne pigtų;
    2. seniai Uspaskis turėjo sėdėti – per ilgai su juo žaidžia;
    3. ar tikrai pas mus kapitalas apmokestintas minimaliausiai? Įrodymų nepateiki;
    4. degalų kainos krenta ir degalinėse, o jei dar per mažai, tai Brundza jau tuo domisi;
    5. su liAnkais siūlai bendradarbiauti – na, čia jau visai išsidavei.
    Ir ką tai Merkelienei nori pasakyti?
    Ji pati mato, kad antplūdis valkatų yra blogai, nes jau rimtą tvarką įvedė, tik, kad sienas reikia saugoti – niekam nėra jokia paslaptis, o jei parazitaujantys graikai to nesupranta, tai reikia vyti juos iš ES.
    Kad ir italams būtų pamoka.

 16. Artojas:

  Taigi. Tautinikų fronte nieko naujo ,, Į pirmininko postą ” prastumtas,” senas nomenlatūrinis veikėjas, kuris daug kur dirbo , bet niekur nepasižimėjo. Ankstesnė tautininkų vadovybė, taip pat niekuo nepasižimėjo, nesugebėjo net tautos garbės apginti, tiktai aiškinosi. kad išliktų tautininkų partijos viršunėlėje. Mano nuomone,į vadovus buvo iškelta viena riškesnė asmenybė , turinti aiškia partijos atnaujinimo ir jos veiklos programą , Petras Pareigis, Bet prieš Jį, matyt iš anksto, buvo nuteikti kiti partijos nariai (dalyvaujančių mintys), o pilietis Rudys per savo prisistatymą pasistengė net netakiškai savo varžovą pakritikuoti. Senas įprotis. Žinoma , ir praeitos kadecijos tautininkai dirbo ir stengėsi , bet dirbo pagal savo supratymą, pagal savo įsitikinimus.
  Kita. Tautininkų partijos suvažiavime nedalyvavo nei vienas patriotinės visuomenės atsovas, tai nekoks ženklas, o dalyvavo piliečiai: Jakavonis, Puteikis, Kupčinskas ir kiti besiblaškantys veikėjai tęsentys senas tradicijas ir kažin ar žinantys kas yra patriotizmas, tautiškumas ar nacionalizmas.

  Bet ką darysi, reikia tikėtis geresnio. Pamatysim.

  • Citata: “dalyvavo Jakavonis, Puteikis, Kupčinskas ir kiti besiblaškantys veikėjai”.

   Tikra tiesa – reikia žinoti ką į svečius pasikviesti.
   Visos partijos kviečia kitų partijų pirmininkus.
   Na, bent jau atstovus.
   Bet tikrai ne neaiškius asmenis, kurie savo kalbomis stumia tautininkus į paraštes.
   Tautininkams dera vengti tokių kraštutinio elgesio ir nieko nepasiekusių veikėjų.
   Nes jei rinkėjas ko nesuprato iš pačių tautininkų kalbų suvažiavime, tai tų svečių kraštutines kalbas neabejotinai primes tautininkams.
   Kuriems reikia keistis ir taip, kad visuomenės DAUGUMAI, o ne kokiai tai aršiai mažumai jie būtų priimtini – kitaip balsų nebus.

 17. Kęstutis:

  … visu pirma reikia LTS paremti per ateinančius rinkimus – balsuoti UŽ, o tada ir pareikalauti… Ką gali padaryti neišrinktas? Na nebent patriukšmaut… Aš tai bent turėsiu už ką balsuot… O Rudys visai neblogai tinka (kuris būtų geriau tikęs?). Gal jis ir senas, gal ir kažkiek buvęs nomenklatūrininkas, bet negirdėjau, kad būtų kažkaip “apsišvietęs” blogąja prasme… Linkiu sėkmės, kiek galėsiu, tiek padėsiu…

  • Balsuoti reikia, bet kada jie savo veiksmais tolsta nuo visuomenės daugumos, tuomet tas balsas gali nueiti šuniui ant uodegos.
   Linkiu tautininkams ne sėdėti kamputyje pasislėpus, o bendrauti su liaudimi, kartu gvildenti opias problemas, tik po ko jie turės ne tik reikiamų idėjų, bet ir ras būdus kaip jas spręsti.
   Nėra taip, kad tupėjai tupėjai, paskui išlindai kaip Pilypas iš kanapių ir jau už tave balsuos: duok liaudžiai su tavim susipažinti, pamėgti tavo idėjas, jomis patikėti, o va, tada jau ta liaudis atsilygins balsais.

 18. O kur Lietuvos Orbanas, – jį jau būtina turėti ir jis turėtų būti visuomenei pažįstamas, įgavęs jos pasitikėjimą. Jo nei Lietuvoje, nei tautininkuose nesimato, taigi vėl valdžią po rinkimų pasičiuptų tokie patys, kaip Sąjūdžio atveju, savanaudžiai prisiplakėliai, apsimetę kokiais smetoninio-landsberginio tipo Tautos ganytojais…

 19. Kemblys:

  Puiku, vėl, kai tautininkai pralaimės eilinius rinkimus, nebus kaltų – naujas pirmininkas dar nespėjo kojų apšilti, o laiku pasitraukusiųjų juk neapkaltinsi 😀 😀

  Pažiūrėkite į A. Butkaus pateiktą lentelę, kiek Lietuvoje lietuvių ir kiek lenkų, ir įvertinkite buvusių TS vadų darbą pagal lenkų ir tautininkų vietas Seime.

 20. Artojas:

  Išrinkta nauja sena neveiksni valdybą ( mano nuommonė). Paskaitykite Rudžio biografiją, bet ir ten daug kas nuslėpta, Pasidomėkite, kokiose pareigose dirbo ir koks rezultatas. Įvertinkime , ar jo darbas buvusiose pareigose negalėjo turėti įtakos dabartiniam Lietuvos būviui.
  O ar negali būti taip, kad kažkam tai naudinga, kad bunant neveiksniai lyg tai rimtai tautinei opoziciniai partijai , esančios valdančiosios partijos dar kadenciją ar kitą galės ramiai tarppusavyje peštis televizijos laidose skurdindamos tautą.
  Beto, kodėl visi aukščiausi valdžios pareigūnai slępia savo ir savo artimųjų tikras biografijas? Kodėl net tautininkai nesidomi kodėl slępiamos biografijos ? Ar jiems nesvarbu kas valdo valstybę ??? O gal naujoji administracija dirbs kitaip? Klausimų daug………Pažiūrėsim.

 21. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Gera naujiena. PUIKI! Dabar reikia skatinti daugiau tautiečių burtis po šios SĄJUNGOS vėliava. Džiaugiuosi, turėdamas vilties, kad naujasis pirmininkas ir taryba sugebės atsijungti nuo asmeninių interesų ir atsiduos PROGRAMOS kūrimui. Programos, su kurią eis į rinkimus Seiman. O, kad programa neliktų tuščių žodžių rinkinys (tuščiažodžiavimu) SIŪLAU atsakyti į tris “K” — KĄ, KAIP ir KAS.; ką darysit, kaip darysit ir KAS darys. Ir siūlau vienytis visoms Lietuvos atžvilgiu palankioms partijoms, sąjungoms, “sąrašams”, kuopelėms ir grupelėms…..Dalykas rimtas ir beveik perbrendęs. Nes Lietuva užvaldyta (beje- Europa ir JAV) korumpuotų ir savanaudžių (kuo jie skiriasi?) ir mes ir Lietuva tik įrankis jųjų interesams.
  Sveikindamas poną Audrių RUDĮ, linkiu sėkmės.

 22. Lietuvi, Tamsta klausi – Ką darom? Kur einam? Ko trūksta?
  Pirmiausiai visi lietuviai turėtų pažinti savo praeities (istorijos) ir kultūros šaknis!!! Tuo turėtų pasirūpinti ne tiktai Lietuvių Tautininkų sąjunga ir jos nariai, bet ir visi LIETUVOS piliečiai (laikantys pilies jietis!) bei patriotinė akadėminė visuomenė! Tam tikslui Lietuvos mokyklose (nuo pradinės iki doktorantūros) turėtų būti įvestas LIETUVOS praeities (istorijos) platus kursas;
  – pradinėse mokyklose supažindinama su sovietiniu laikmečiu;
  – vidurinėse mokyklose ir gimnazijose – supažindinama su pomindauginiu laikotarpiu;
  – aukštojoje mokykloje turėtų būti studijuojamas ikikrikščioniškasis laikotarpis – nuo erų sandūros iki Mindaugo;
  – doktorantūroje studijuojamas 1-asis t.pr.m.e.;
  – profesoriaus laipsniui gauti jau būtina pažinti laikotarpį nuo 5-jo iki 1-io t,pr.m.e.
  Pagrindas šioms stūdijoms jau yra parengtas! Tai inž. Romualdo Zubino penkiaknygė “Per praeitį į ateitį”: “Perkūnas” – priešistorija, “Per praeitį į ateitį” – proistorija ir III Žemės judėjimas, “Pažadinta praeitis”- III ir IV Žemės judėjimai, “Praregėjimas”- IV Žemės ašies fizinis judėjimas ir “Praeitis ir Ateitis”!!!). Šios knygos apima 100 000 metų laikotarpį, kuris kartojasi periodiškai kas 96 000 metų!
  Šiose knygose LIETUVIŲ KALBOS deka yra tiktai įminti seniausiųjų kultūrų kai kurie šaltiniai (jų per 300!).
  Moksleiviai, gimnazistai, studentai bei doktorantai mokslo bei studijų metu turės puikias galimybes šias žinias praplėsti! Tačiau būtina žinoti, kad tai galima bus padaryti tiktai ir tiktai seniausios Žemėje LIETUVIŲ KALBOS pagalba!!!
  Tai kartu bus ir Lietuvos jaunimo patriotinis auklėjimas!!!

 23. Taip, gerbiamasis, nepažinęs savo seniausios ir garbingiausios kultūros praeities, kuriai jau per 50 000 metų, neturėsi į ką atsiremti ir neturėsi po “kojomis” nei moralinio, nei dvasinio pagrindo! Ar ne tai Lietuvoje yra šiandiena?! Ar ne todėl tautiečiai ir bėga iš TĖVYNĖS?!

 24. Diedas:

  „Nieko nesiūlau. Padėtis beviltiška. Nėra jokio testo ar išbandymo, kad nustatyt, kuris žmogus doras, kuris žulikas, kuris nuperkamas, kuris tvirtas, kuris už Lietuvą, kuris už ruskius. Į valdžią prasimuša ir įtaką turi tik rinktiniai atmatos priklausomi nuo pinigų.
  Mano akimis žiūrint, Lietuvoje politinė krizė ir asmenybių badas.
  Ir aplamai, žmogus įstojęs į partiją, tampa svetimas frazes kartojančiu balvonu.“

  Iš tikrųjų tos frazės „ stiprinsim“, „gerinsim“, „saugosim“ skamba, kaip iš Brežnevo lupų per kokį nors CK plenumą. Kodėl?
  Todėl, kad žodis be veiksmo, be darbų praranda savo galią. Dabar, kaip ir anuomet visuomenė išgyvena sąstingį. Nėra esminių pokyčių ir nenusimato.

  Anuomet, dar iš ankščiau, nuo Lenino laikų, nuo pat bolševikų perversmo, buvo teigiama, kad naujoji valdžia yra valstiečių ir darbininkų. Tai suteikė dideles viltis ne tik vienos šalies, bet pasauliniu mastu. Deja einant dešimtmečiams vis aiškesniu faktu tapo tai, kad valstiečiai ir darbininkai jokios valdžios neturi…

  O dabar yra kitaip???

 25. Tautininkai šaunuoliai:

  Linkime tvirtai ginti tautos vertybes ir Lietuvos valstybingumą. Pirmininkui A. Rudžiui daug tvirtybės ir viskas bus gerai.

 26. Komunistų skleisti pažadai suteikti valstiečiams ir darbininkams valdžią yra gryniausia demagogija. Juk valdžios vykdymas, kaip ir valstiečio ar darbininko darbai yra atskiros daug specialių žinių reikalaujančios veiklos. Iš esmės yra taip, kad valstietis turi gerai dirbti savo, darbininkas -savo darbus, valdžia išmintingai ir dorai vykdyti valdžios pareigas ir kiekvienas iš jų būti patenkinti ir laimingi tokia jiems tekusia gyvenimo dalia. Visa ši gyvenimo eiga vulgarizuojama, kai siekiama, kad valstietis ar darbininkas taptų valdžia, o valdininkai eitų valstiečiauti ar darbininkauti… Tai žinoma nereiškia, kad ir šių vaikai liktų tais pačiais valstiečiais, darbininkais ar valdininkais.

 27. Doc. dr. VU:

  Kas tie tautininkai? Diktatoriaus Smetonos garbintojai?

  Ir gerai, kad politikoje jūs esate iš esmės absoliutus nulis 🙂 Akademinėje bendruomenėje napąžįstų nei vieno žmogaus, kurie remtų tautininkus. Tiesa, gal humanitarų tarpe ir pasitaiko. Tačiau logikų tarpe – tikrai ne.

  Jūsų “vertybės”, ponai tautininkai, yra niekinės. tad ir jūsų partija tokia pat 🙂

 28. Romai, Tamstai pritariu tiktai iš dalies! Ar mūsų žmonės akli ir nemato bei nežino kas ir kaip Seime bei vyriausybėje ir prezidentūroje “dirbo” ir “dirba” laike 5, o kai kurie ir laike 10, ir net laike 25 metų?! Ar žmonės nežino – kas jie?! O gal žmonėms tai visiškai nesvarbu?! O ar ne žmonės kalti, kad aplamai neina balsuoti o vėliau kaltina visus ir viską, tiktai ne save?!

  • Gustavas:

   Gerb.ešalono broli, Tamstos komentare atsirastu vietos ir A.Rudžiui, ir tikrai nepaskutinėje vietoje. Žmonės nebeina balsuot nes suprato,kad nieko nepakeisi. O jei busi nepatenkintas išgirsi kaltinimą ,kad ne tą pasirinkai.Ir taip bus po kiekvieno balsavimo.Diktatūroje dėl blogo gyvenimo kaltas bus diktatorius, o demokratinėje santv.visada busim mes kalti, kad ne tuos pasirinkom.

 29. Kreipiuosi į „Kažin“:

  O kas jūsų nuomone valdžiai trukdo „išmintingai ir dorai“ vykdyti valdžios pareigas?

 30. Atrodo atėjo laikas mums, sąmoningai, balsų medžioklės tikslu, į bendrijas suskaidytiems politiniams kaliniams ir tremtinimas, vėl jungtis!!! Tačiau šį kartą jau po Lietuvių tautininkų vėliavą!!! Užtenka tarnauti svetimiems ponams!!!

 31. GERBIAMIEJI VAGONŲ BROLIAI!!! Kaip mes džiugavome 1988 metais Lietuvoje įkūrę savo – Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungą! Tačiau iki šiol mes nesupratome, kad mūsų įstatuose buvo įrašyta sąlyga, kuri mus LIETUVOJE padarė beteisiais, kokiais mes buvome ir GULAGE! O ji skamba taip: “Tai visuomeninė organozacija”!? O tai reiškia, kad balsuoti teisę turime, tačiau TEISIŲ būti išrinktiems – NE!? Suprantama, ši formuluotė uždeda “apinasrį” ne tiktai mums- “buvusiems”, bet ir mūsų vaikams bei anūkams ir t.t. O kas tą “apinasrį” uždėjo? Kas sudarė nuostatus! O kas juos sudarė? Tie, kurie neturėjo baimės jausmo, kuris kiekvienam būvusiam kaliniui bei tremtiniui yra išlikęs iki mūsų dienų! O kas tie jie?! O tie, kurie amžini!!!
  Tad išvadas darykite patys – ką daryti?! su kuo eiti?!

 32. Robertas:

  Išimkite po galais tas apgailėtinas nuotraukas, kuriose matyti mikrofonas apvyniotas izoliacija (ir koncertuotojas apskritai). Atrodo, kad tautininkai tokie nuskriaustučiai, anei mikrofono normalaus neturi, tarsi kokia ubagų bobučių kapela susirinko pagiedoti, o ne politika ir strategija užsiima.
  (Šį komentarą galite irgi ištrinti).

  • Pakirkšnutė:

   Gali būti taip, kad tas renginys – tai dabar tik vyriausiojo (vado) rinkimas, ir tiek. Visa kita vėliau. Viskas ten gerai.
   O tą kažkokį mikrofoną be reikalo blusinėji. Gal tau dar kokios užuolaidos (portieros) nepatiko ? CHA

 33. Atgalinis pranešimas: „Pokalbiai su Audriu Antanaičiu“: Tautininkų sąjungos pirmininkas A. Rudys apie istoriją, lietuvių Tautą ir jos ateitį (video) | Alkas.lt

 34. Atgalinis pranešimas: A. Rudys: Palaikome Lenkiją kovoje su ES biurokratais, tačiau nežadame nusileisti agresyviai „kresų“ politikai (video) | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: